ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Кредити
       

   

  Гроші та кредит

  ЗМІСТ:

  Вступ 3

  І. Сутність споживчого кредиту 5

  1.1.Класіфікація споживчого кредиту 8
  1. 1.2.Процентні ставки по споживчих кредитах і фактори які їх визначають 18

  1.3.Кредітній "скоринг" на прикладі українських і зарубіжних банків
  24

  ІІ. Умови та порядок надання споживчого кредиту на прикладі ЧФ КБ "Приватбанк" та ЧФ АТ "Укрінбанк" 35

  2.1.Аналіз кредитоспроможності приватних осіб 35

  2.2.Документальне оформлення споживчого кредиту 49

  2.3.Забезпечення споживчого кредиту 52

  2.4. Бухгалтерські операції при наданні споживчих кредитів 67

  2.5.Тенденції розвитку в споживчого кредитування

  (перспектива розвитку) в Україні 76

  Висновки 81

  Література 83

  Додатки 86

  ВСТУП

  Діяльність українських комерційних банків нині зосереджено переважнона роботі з юридичними особами. Це явище тимчасове. У процесі подальшогорозвитку ринкових відносин питома вага операцій із фізичними особаминеодмінно зростатимуть, тож фінансово-кредитні установи нашої держави маютьце враховувати. Як свідчить світовий досвід, банківські операції зфізичними особами становлять близько третини загального обсягу всіхоперацій, які проводять фінансово-кредитні установи країн із ринковоюекономікою. Серед цих банків чимало спеціалізованих, які працюють лише зфізичними особами.

  У кредитуванні споживчих потреб людей беруть участь підприємства,організації, кредитні спілки, ломбарди і банки. Наприклад, у Франції јспоживчого кредиту надається банками і ѕ - спеціалізованими кредитнимиустановами. Але оскільки останні отримують необхідні їм кошти в більшіймірі за рахунок банківських позик, то фактично 90% всієї суми споживчогокредиту надається банками.

  Споживчий кредит - це кредит, який дає:

  . можливість отримати ті речі, яких без використання кредиту потрібно було б довго Чикатило, або ж які були б недоступні для отримання;

  . гнучкість: робити придбання товарів в зручний час, навіть тоді, коли споживач немає в своєму розпорядженні необхідної суми готівки;

  . безпеку: коли людина купує або мандрує, кредитні картки є більш зручним і надійним засобом платежу в порівнянні з готівковими розрахунками.

  . допомогу: споживчий кредит дозволяє оплачувати непередбачені термінові витрати (ремонт автомобіля після аварії тощо).

  Але споживчий кредит має і свої недоліки, які слід враховувати:

  1. Іноді кредитні рахунки створюють оману багатства і це призводить до надмірних витрат і згодом по мірі накопичення боргів часто виникають труднощі, щодо щомісячних платежів.

  2. Як правило, покупки в кредит обходяться дорожче, ніж при оплаті готівкою. Це відбувається тому, що при купівлі товару в кредит ціна на товар часто трохи вища, ніж при оплаті готівкою, а також до неї слід добавити процент за користування кредитом.

  Предметом роботи є теоретичне та практичне дослідження наданняукраїнськими та зарубіжними банками споживчого кредиту. Основною метоюроботи є вивчення чинної методології споживчого кредитування та викладенняперспектив розвитку даного виду кредиту на Україні.

  Основним завданням роботи є вивчення особливостей, переваг танедоліків споживчого кредиту в Україні та методів його удосконалення.

  І. СУТНІСТЬ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ

  "Кредит - позичковий капітал банку у грошовій формі, що передається утимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості,платності та цільового характеру використання "[3 -, с.1].

  " Споживчий кредит - кредит, який надається тільки в національнійгрошовій одиниці фізичним особам-резидентам України на придбання споживчихтоварів тривалого користування та послуг і який повертається в розстрочку,якщо інше не передбачено умовами кредитного договору "[3 -, с.5].

  В усіх країнах споживчий кредит виступає системою грошових відносин,пов'язаною з тимчасовим перерозподілом вільних коштів юридичних і фізичнихосіб.

  Споживчий кредит набрав найбільшого розвитку в умовах загальної кризикапіталізму (головним чином після 2-ї світової війни 1939 - 1945) у зв'язкуз різким посиленням невідповідності між ростом виробництва та обмеженістюплатоспроможного попиту населення.

  У країнах з розвинутою ринковою економікою споживчий кредит, якзручна і вигідна форма обслуговування населення, відіграє велику роль уекономіці. Тому він активно регулюється з боку держави. Регулюванняздійснюється як на рівні надання кредиту, так і на рівні його використанняі виражається або в заохочуванні кредитування кінцевого споживача черезпроцентну ставку, термін кредиту, первісна участь власними коштами вкредитній операції, або ж в більш жорсткому режимі кредитування.

  Кредит в економіці країни виконує такі функції:

  1. Розширює ринок збуту товарів;

  2. Прискорює процес реалізації товарів і отримання прибутку;

  3. Стимулює ефективність праці;

  4. Забезпечує скорочення витрат обігу:

  - пов'язаних з обігом грошей;

  - пов'язаних з обігом товарів.

  Кредит має велике значення в скороченні витрат, пов'язаних з обігомтоварів та металевих грошей. Завдяки тому, що споживчий кредит прискорюєреалізацію товарів, скорочуються витрати на пакування та зберігання товару.
  Економія ж на витратах обігу металевих грошей досягається:

  - розвитком системи безготівкових розрахунків. На основі розвитку кредитів і банків з'являються можливості проведення розрахунків без участі наявних грошей шляхом переводу грошових коштів з рахунку позичальника на рахунок кредитора;

  - збільшення швидкості обігу коштів. За допомогою кредиту вільні грошові кошти і заощадження розміщуються їх власниками в банки, а останні шляхом надання кредитів пускають їх обіг. Обіг коштів прискорюється також тим, що купівля товарів в кредит виключає необхідність попередньо накопичувати коштів, а борг може оплачуватися зразу ж після отримання доходу. Таким чином кредит і кредитна система зводять до мінімуму резерв коштів як купівельного і платіжного засобів у кожної окремої фізичної і юридичної особи;

  - заміною металевих коштів кредитними-банкнотами. По мірі того, як з розвивається кредит і банки, металеві гроші все більш заміщуються кредитними грошима, забезпечуючи велику економію на витратах які пов'язані з обігом грошей. Починаючи з першої світової війни, в більшості капіталістичних країн, а з періоду світової економічної кризи 1929 - 1933р.р. в усіх країнах металеві гроші перестали виконувати функції засобів обігу і платежу.

  Споживчий кредит стимулює ефективність праці. Отримуючи заробітнуплату, яка є недостатньою для купівлі за готівковий розрахунок рядутоварів, вчасності товарів тривалого споживання, людина має можливістькупувати дані товари в кредит або брати кредит під їх купівлю. Згодом,кошти за ці товари повинні бути виплачені, тому кожний, хто взяв у кредит,намагається протриматись на соєму робочому місці як можна довше, тобто набільш довгий проміжок часу.

  Отже, споживчий кредит прискорює реалізацію товарів широкого вжитку іпобутових послуг, збільшує платоспроможний попит населення, підвищує йогожиттєвий рівень.

  "Суб'єктами кредитування є фізичні особи. У ролі кредиторів виступаютькомерційні банки, ощадні каси й асоціації, ломбарди, кредитні спілки,підприємства й організації. Між банками і населенням може існуватипосередник, наприклад торговельна організація "[16, с. 158].

  " Об'єкти кредитування - це затрати, пов'язані із задоволенням потребнаселення для купівлі товарів в особисту власність, а також затратиінвестиційного характеру на будівництво і підтримку нерухомості "[16, с.
  158].

  1. КЛАСИФІКАЦІЯ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ

  Згідно Положення Національного банку України "Про кредитування" № 246від 28.09. 1995р., Комерційні банки надають своїм клієнтам різні видикредитів, які можна класифікувати за наступними ознаками.

  За строками використання:

  . короткострокові - терміном до 1-го року;

  . середньострокові - терміном до 3-х років;

  . довгострокові - терміном більше 3-х років.

  Необхідно окремо відмітити термін кредитування - "До запитання". Такийтермін має на увазі, що позичальник повинен повернути кредит наданий банкомна протязі 7 днів з дня письмового повідомлення його кредитором.

  По забезпеченню:

  . забезпеченні заставою (майновими правами, майном, цінними паперами);

  . з іншим забезпеченням (гарантією фізичних, юридичних осіб або страхової компанії);

  . бланкові.Бланковій кредит надається банком тільки в межах існуючих власних засобів (без застави майна або інших видів забезпечення - тільки під зобов `язання повернути кредит) з розрахунку підвищеної процентної ставки надійним позичальникам, які мають стабільні джерела погашення кредиту та перевіріній авторитет в банківських колах.

  За ступенем ризику:

  . стандартні кредити;

  . нестандартні кредити;

  . сумнівні;

  . небезпечні;

  . безнадійні.

  За способом надання:

  . одноразові - однією повною сумою, яка передбачена кредитним договором;

  . у вигляді кредитної лінії - декількома частинами, загальна сума яких не перевищує суму договору;

  . у вигляді відновлювальної кредитної лінії - клієнт може неодноразово брати і погашати будь-які суми за умови, що сальдо по судну рахунку не перевищить ліміту, який обумовлено в кредитному договорі. Клієнтами по даній формі кредитування можуть виступати фізичні особи з стабільним графіком надходження доходів (в першу чергу працівникам банку). Список клієнтів, які не є працівниками банку затверджується кредитним комітетом. Суму ліміту вираховують як Ѕ від сукупного доходу, який отримує позичальник (заробітна плата, премії, інші виплати) за останні три місяці.

  Грошові споживчі кредити за термінами погашення класифікуються на:

  . кредити в розстрочку платежу;

  . револьверні (відновлювальні) кредити;

  . кредити без розстрочки платежу.

  Кредити на будівництво житла виділені в окрему категорію і мають назвуіпотечних кредитів, надаються вони під заставу нерухомості.

  Кредит у розстрочку платежу передбачає погашення його і відсотків заним щомісячно рівними частинами. Терміни погашення таких кредитів - віддвох до п'яти років, суми кредиту залежать від об'єкта кредитування,кредити надаються під забезпечення гарантів.

  Кредит з розстрочку платежу основна частина споживчого кредиту (в США
  - Ѕ всієї його суми). У країнах Західної Європи та США кредити врозстрочку поділяються на прямі і непрямі банківські споживчі кредити. Припрямому кредитуванні укладається договір між банком і позичальником. Принепрямому посередник має договір з банком, одержує кредит від банку тапередає його споживачеві.

  У групу револьверних кредитів включають кредити, надані позичальникомза єдиним активно-пасивним поточним рахунком у вигляді овердрафту чикредитною карткою. Надання овердрафту здійснюється під забезпечення Ощаднимвкладом чи цінними паперами або без забезпечення шляхом видачі чековоїкнижки.

  Кредитна картка представляє собою пластинку з ідентіфікаторомвласника. Умовою отримання картки є платоспроможність клієнта. По кожнійкартці встановлюється ліміт кредитування.

  Від операцій з кредитними картками банк отримує прибуток, якийскладається з:

  - комісійні, що справляються з торгівельних організацій при сплаті рахунків за відпущений власнику кредитної картки товар (в основному від 1 до 4% об `єму продаж по кредитній картці);

  - щорічної плати клієнтів за кредитні картки (якщо вона справляється);

  - відсотка за кредит, що надається власникам карток в рамках ліміту кредитування.

  Кредитні картки пердбачають участь трьох сторін: банка -емітентакредитної картки, її власника і торгівельної організації, яка приймаєкредитні картки в якості платіжного засобу за товари та послуги. Дляотримання кредитної картки клієнт повинен надати банку встановлену банкомсуму грошових коштів. Оплата товарів та послуг може бути проведена і привідсутності грошових коштів на рахунку клієнта, тобто за рахунокбанківського кредиту. Банк за свої послуги отримує відсоток від суми кожноїоперації. Користувачі кредитної картки також повинні перераховувативизначену суму коштів за обслуговування картки та її щорічне поновлення.

  "Даний варіант постійного надання споживчого кредиту отримує всебільше поширення за кордоном. Такі міжнародні фінансові асоціації, як
  "ВІЗА", "Амерікен Експрес", "Мастеркард", надають власникам пластиковихкарток практично будь-яку послугу в будь-якій сфері обслуговування. Данікредитні картки акцептуються приблизно в 220 країнах "[21, С.247].

  Банківські кредитні картки є зручними інструментами і надають клієнтуревольверну кредитну лінію, якою можна користуватися по мірі необхідності.
  Однак банкіри зарубіжних банків дійшли висновку, що в зв `язку з зростаннямчисла неплатоспроможних позичальників, збільшення числа вкрадених чи таких,які використовуються в цілях шахрайства кредитні картки життєво важливимдля банку є ретельне керування і контроль за програмами випуску кредитнихкарток. Існують свідчення на користь того, що даній області властивийефект масштабу, оскільки звичайно вигідними є операції з кредитнимикартками тільки найкрупніших банків. Але не дивлячись на це, кредитнікартки мають гарні перспективи в зв `язку з розвитком технології, щодозволяє їх власникам отримувати доступ до повного набору фінансовихпослуг.

  Овердрафт - при користуванні ним оплата чеків відбувається з рахункуклієнта. Якщо ж кошти відсутні на рахунку банк покриває від'ємне сальдокредитом в рамках встановленого ліміту. Погашення кредиту відбувається зарахунок поточних надходжень або спеціальних внесків клієнтів.

  Спеціальні Чекові рахунки використовуються деякими банками, яківипускають для своїх клієнтів спеціальні чеки визначеного номіналу. Банквстановлює клієнту ліміт кредитування і на його величину видає чеки.
  Використання клієнтом чеків веде до вичерпання ліміту кредитування, анадходження на Чековий рахунок відновляють ліміт. Плата за Чековий кредитсправляється у відсотках від використаної суми.

  Рис. 1. Суть револьверного кредиту за кредитною карткою.

  Доходи банки за цей кредит отримують із відсотків, що стягуються зторговельних підприємств за оплату торговельних рахунків, відсоткової сумиза кредит і плати за картку.

  Третя група кредитів, позички без розстрочки платежу, характерна тим,що погашення боргу і відсотків за ним здійснюється одночасно. Ці кредитиназиваються бріджінг-позички. Це короткострокові кредити приватним особамабо сім `ям на покриття поточних потреб в грошових коштах, які повертаютьсяєдиною сумою в кінці терміну кредитування або ж на момент погашенняборгової розписки позичальника. За даним кредитом можуть надаватисявідносно невеликі суми з терміном погашення, як правило, в межах 30 діб,або іншого незначного періоду часу.

  Крім вказаних кредитів, індивідуальним позичальникам надають такожобліковий короткостроковий кредит (дисконт векселя), кредит зіндивідуальними умовами для придбання дорогих товарів, навчання дітей,персональні позички студентам тощо.

  "Кредити, що надають фізичним особам вітчизняні банки (поки переважноустанови Ощадного банку України) можна поділити на дві групи. Першаоб'єднує позички, надані для поліпшення житлових умов і домашньогогосподарювання. Вони порівняно великі за обсягом і надаються на відноснотривалий строк. До першої групи належать позики, видані:

  - на будівництво індивідуальних будинків із надвірними будівлями;

  - на купівлю у громадян індивідуальних житлових будинків ізнадвірними будівлями;

  - на реконструкцію, капітальний ремонт індивідуальних будинків;

  - на будівництво надвірних будівель;

  - на будівництво та купівлю садових будинків;

  - на купівлю незаселений будинків у сільській місцевості;

  - на капітальний ремонт садових будинків і будинків у сільськіймісцевості;

  - на будівництво гаражів;

  - на купівлю квартир і капітальний ремонт власної квартири;

  - на початковий внесок до житлового або житлово-будівельногокооперативу.

  До другої групи належать позики на нагальні потреби і під заставуцінностей та цінних паперів "[29, с.42-43].

  Банк надає кредити фізичним особам у розмірах, що визначаютьсявиходячи з вартості товарів та послуг, які є об `єктом кредитування. Розміркредиту на будівництво, купівлю і ремонт жилих будинків, садових будинків,дач та інших будівель визначається в межах вартості майна, майнових прав,які можуть бути передані банку в забезпечення фізичною особою та?? вмию їїпоточних доходів, за винятком обов `язкових платежів, протягом 10 років.
  Строк кредиту встановлюється залежно від цілей об `єкта кредитування,розміру позики, платоспроможності позичальника, причому він не повиненперевищувати 10 років з дня його надання.

  Строк освоєння кредитів, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією,капітальним ремонтом об'єктів, винен перевищувати 2-х років. Строкосвоєння кредитів, наданих на придбання будинків, квартир тощо, не повиненперевищувати 2-х місяців.

  Фізичні особи погашають кредити у терміни, встановлені строковимзобов'язанням, шляхом перерахування коштів з особистого вкладу, депозитногорахунку, переказами через пошту або готівкою.

  Динаміку надання позик можна простежити за табл. 1-3 [29, с.42-43].
  Протягом 1993р. стрімко зросли обсяги наданих довгострокових ікороткострокових позик (відповідно у 7,7 та 3,6 рази порівняно з 1992р.).
  Це пов'язано зі збільшенням граничної суми виданих кредитів, що в своючергу зумовило значне зростання цін на товари та послуги. Водночас різкозменшилася кількість позичальників.

  Табл. 1.

  Довгострокові споживчі кредити, надані

  Ощадним банком України


  | Рік | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
  | Обсяг наданих | | | | | | |
  | позик * | 44912 | 219872 | 3103592 | 2486791 | 3123733 | 9104454 |
  | | | | | 0 | 7 | |
  | Кількість | | | | | | |
  | позичальників | 43827 | 16935 | 23211 | 12257 | 12741 | 10547 |
  | Введено в дію | | | | | | |
  | житлових будинків | | | | | | |
  | шт | - | 7004 | 4413 | 2205 | 5449 | - |
  | за участю кредитів | | | | | | |
  | | | | | | | |
  | Ощадбанку | | | | | | |
  | кв.м | | | | | | |
  | | | | | | | |
  | | - | 752649 | 491034 | 252016 | 267876 | - |

  * Позики, надані у 1993-1994 роках, подано у млн. крб., У 1996-1998роках - у гривнях.

  Табл. 2.

  Короткострокові споживчі кредити, надані

  Ощадним банком України

  | Рік | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
  | Обсяг наданих | | | | | | |
  | позик * | 35520 | 502008 | 7712487 | 4348580 | 4181859 | 2053014 |
  | | | | | 9 | 0 | 7 |
  | Кількість | | | | | | |
  | позичальників | 48188 | 65528 | 134709 | 49075 | 31451 | 16342 |

  * Позики, надані у 1993-1994 роках, подано у млн. крб., у 1996-1998роках - у гривнях.

  У 1992-1993 роках серед споживчих кредитів Ощадного банку переважалидовгострокові. Але з 1994 року ситуація різко змінилася: довгостроковіпозики становили вже лише 29,5%, а в 1995 році - 28,69%. Причиною тому --передусім високий рівень процентних ставок за споживчими кредитами, а такожзростання цін на будівельні матеріали, різке погіршення платоспроможностіпозичальників, затримки заробітної плати через брак коштів на рахункахпідприємств та організацій. Для банку дуже актуальним став ризикнеповернення кредитів.

  У 1996-1997 роках ситуація почала вірівнюватісь на користьдовгострокових кредитів, передусім завдяки зупинення інфляції та зміцненнюнаціональної грошової одиниці. Це певною мірою знизило кредитний ризик удовгостроковому кредитуванні та дало змогу Ощадбанку збільшити у 1997 роціобсяг наданих позик в 1,1 рази порівняно з попереднім роком. Кількістьпозичальників у 97 році порівняно з 96 роком також збільшилася.

  Зростання простроченої заборгованості змусило банк застосовуватижорсткий контроль за наданням короткострокових позик на нагальні потреби.
  Тому у 1997 році кількість цих позик зменшилася порівняно з попереднімроком на 22581 (табл. 2).

  Основними причинами виникнення простроченої заборгованості є:дострокове стягнення виданого кредиту у зв'язку з нецільовим використаннямі відсутністю у позичальників коштів і майна, на яке може бути зверненестягнення; затримка з винесенням судами рішень про примусове стягненнязаборгованості; збільшення платежів за позичками; тривалі затримкизаробітної плати і зниження реальних доходів громадян.

  На 01.01.98р. позики, надані фізичним особам, становили у структурікредитного портфеля Ощадного банку України 21,7%. Аналіз споживчих позиксвідчить, що найбільшою у кредитному портфелі споживчого кредитування єпитома вага стандартних кредитів - 58%; кредити, що перебувають під контролем, становлять 22%, субстандартні - 5%, сумнівні - 8%,безнадійні - 7%

  На 01.01.99р. позики, надані індивідуальним клієнтам, становили 20,5%.
  Аналіз кредитного портфеля свідчить про те, що питома вага стандартнихкредитів має тенденцію до зниження, оскільки надання кредитів знизилося узв'язку з кризовими явищами в економіці. В той же час частка кредитів, якіперебувають під контролем, зросла. Інші групи кредитів залишилися без змін.

  Цей аналіз свідчить, що нині кредитна ситуація в Ощадному банку
  України стабілізувалась і є задовільною навіть за критеріями банківськихустанов зарубіжних країн.

  табл.3.

  Співвідношення довго-та короткострокових позик, наданих Ощадним банком України

  | | Питома вага кредитів,% |
  | РІК | |
  | | Довгострокові | Короткострокові |
  | 1993 | 55,8 | 44,2 |
  | 1994 | 29,5 | 69,58 |
  | 1995 | 28,69 | 71,3 |
  | 1996 | 36,4 | 63,6 |
  | 1997 | 42,7 | 57,3 |
  | 1998 | 30,7 | 69,3 |

  1.2. Процентні ставки по споживчим кредитом І ФАКТОРИ, ЯКІ ЇХ Визначають

  Методика визначення розміру процентних ставок і порядок їх погашеннявстановлюється банком і визначається кредитним договором в залежності відкредитного ризику, забезпечення, попиту і пропозиції, які склались накредитному ринку, строку користування кредитом, облікової ставки НБУ таінших факторів.

  Для споживача відсоток є основою розрахунку загальної вартості кредитута разових виплат. Для обгрунтування привабливості кредиту для споживача вамериканській літературі виділяють наступні основні моменти:

  Перший. Ефект інфляції. При отриманні товарів в кредит споживач можевиграти, якщо ціни на товар, який купується зростуть до моментудостатнього накопичення заощаджень.

  Другий. Психологічний ефект. В більшості випадків бажання купуватитовари та послуги сьогодні сильніше можливості отримати їх завтра або черезкілька років. Крім того, деякі послуги необхідні саме сьогодні, оскількипотім їх придбання втрачає всякий сенс (наприклад лікарські послуги,туристичні поїздки та інш.)

  Третій. Періоди життя. Американські вчені дійшли висновку, що існуютьперіоди переважної схильності людей до позик і заощаджень. Відповідноіснуюють вікові групи людей, які віддають перевагу кредиту. Так, 66% сімей,глави яких мають вік від 25 до 45 років, надають перевагу споживчомукредиту. Аналогічний показник в сім `ях, глави яких від 65 до 75 років,складає 18%, а в сім `ях глави яких старші 75 років, - 8%.

  Процентна політика банку, зокрема, справляння платні за використаннякредитами, будується з урахуванням рентабельності банку, а також інтересіврозвитку економіки країни в цілому. Орієнтуючись на ці дві задачі, банкпрораховує фактори, які впливають на рівень кредитного відсотку івстановлює ставку по кожному окремому кредиту.

  Ставки відсотків по активним операціям банку визначаються зурахуванням ставки Національного банку України, кредитної маржі по різнимкатегоріям клієнтів, виду і терміну надання кредиту. Фактори яківраховуються при визначенні плати за користування кредитом, включаютьтакож:

  . витрати залучення засобів (рівень середньої процентної ставки за депозитами);

  . ступінь ризику, яка властива даному кредиту (включаючи стан забезпечення);

  . термін погашення кредиту;

  . витрати по оформленню кредиту і контролю за його погашенням. У зв'язку з цим слід відмітити, що у зарубіжних банках розмір цих видатків розраховується у відсотках до суми кредиту і складається із об'єму робіт по аналізу кредитоспроможності, затрат які пов'язані з отриманням і періодичною перевіркою застави, інкасацією платежів;

  . ставки банків - конкурентів;

  . характер відносин між банком і позичальником (в тому числі прибутки від коштів на депозитному рахунку позичальника і витрати по наданню йому послуг - при оплаті його рахунків і інше);

  . норма прибутку, який повинен бути отриманий при інвестуванні засобів в інші активи.

  У разі зміни облікової ставки Національного банку України умовидоговору можуть бути переглянуті і змінюватись тільки на основі взаємноїзгоди кредитора і позичальника, яке оформлюється додатковою угодою докредитного договору.

  "Багато хто з економістів і банкірів пояснюють високий рівеньпроцентної ставки по споживчим кредитам великим моральним ризиком тависокими витратами, які пов'язані з вивченням платоспроможності клієнта.
  Хоча обидва ці фактори дійсно впливають на високий рівень процента, головна причина його рівня криється в використанні банками їх монопольногостановища в якості кредиторів "[21 -, С.248]. Також одна з основних причинце те, що споживчі кредити є найбільш дорогостоючімі та ризикованими видамикредитів. Споживчі кредити також залежать від економічного циклу. Їх об `ємзбільшується на стадії економічного росту, коли споживачі більшоптимістично настроєні відносно свого майбутнього. І навпаки, в умовахекономічного спаду багато приватних осіб та сімей дуже песемістічні воцінках майбутнього, особливо при збільшенні росту безробіття, томускорочується об `єм позик в установах банків.

  Процентна ставка може бути плаваюча та фіксована. Плаваюча ставка - цеставка, яка залежна від будь-якої базової ставки, яка може котируватися вмасштабі країни (максимум - ставки типу "Libor") яким-небудь арифметичнихвираженням. Наприклад ставка "Libor + 15 %".

  Черкаська філія АТ" Укрінбанк "проводить кредитування приватних осібза відсотковою ставкою яка коливається в межах від 50 до 70%. У разіпрострочення сплати позики нараховується пеня в розмірі 2% за кожний деньпрострочки платежу від суми непогашеної заборгованості.

  КБ "Приватбанк" здійснює кредитування приватних осіб за відсотковоюставкою від 75%. При умові порушення термінів погашення кредиту
  (відсотків) за кредитним лімітом, клієнт сплачує банку пеню в розмірі 0,5%за кожний день прострочки від суми непогашеної заборгованості за кредитнимлімітом, але не більше 120% річних.

  Визначення розміру плати за користування кредитом розраховується занаступною формулою:

  | Фактична сума = Сума боргу * процентну ставку * |
  | кількість днів |
  | відсотків 365 * 100 |
  | користування |
  | кредитом |

  Нарахування відсотків за користування кредитом можна розглянути наприведених нижче прикладах.

  Погашення кредиту одночасним внеском.

  Приклад 1.

  Банк надав кредит в розмірі 10000 гривень на 9 місяців за відсотковоюставкою 80%. Згідно формули, сума яка погашається (сума кредиту знарахованими відсотками) складе:

  S = P + I = P (1 + ni),де S - сума кредиту з нарахованими відсотками;

  Р - сума на яку нараховуються відсотки;

  І - сума відсотків; n - кількість років; і - відсоткова ставка в відносних одиницях.

  S = 10000 (1 + 0,75 * 0,8) = 16000 грн.

  Сума відсотків, яка буде отримана банком за кредит буде дорівнювати:

  І = 16000 - 10000 = 6000 грн.

  Дисконтування за простою ставкою відсотків.

  Приклад 2.

  Позичальник збирається отримати кредит на 9 місяців з поверненням суми < br>15000 грн. Відсоткова ставка за кредитом дорівнює 80%. Сума кредиту, якуможе отримати позичальник, за формулою складе:

  Р = S.

  1 + nі

  Р = 15000. = 9375 грн.

  1 + 0,75 * 0,8

  Дисконтування за складною ставкою відсотків.

  Приклад 3.

  Позичальник хоче отримати кредит на один рік з погашенням йогоодночасним внеском в розмірі 20000 гривень. Банк нараховує відсотки заставкою 70%. Сума кредиту, яку може отримати позичальник, згідно формулискладі:

  Р = S.

  (1 + і) n

  Р = 20000. = 11764,71 грн.

  (1 + 0,7) 1

  Погашення кредиту частинами.

  Приклад 4.

  Кредит надано на суму 17000 гривень на один рік, за відсотковоюставкою 70%. Погашення кредиту повинно проводитись рівними внесками. Якщопогашення кредиту буде проводитись щоквартально, то вартість кредиту (сумавідсотків за кредит) за формулою буде дорівнювати:

  І = D g np + 1, p 2де D - сума кредиту; р - кількість виплат на рік; n - кількість років; g - річна ставка відсотків по кредиту в відносних одиницях.

  І = 17000 * 0,7 * 1 * 4 + 1 = 7437,5 грн.

  4. 2

  Загальна сума боргу складе:

  S = 17000 + 7437,5 = 24437,5 грн. а розмір щоквартальних внесків буде дорівнювати:

  R = 24437,5 = 6109,38 грн. (в разі розрахунку за простим відсотком)

  4

  Якщо ж погашення кредиту буде проводитися щомісячно, то вартістькредиту складі:

  І = 17000 * 0,7 * 1 * 12 + 1 = 6445,83 грн.

  12. 2

  Загальна сума, яку необхідно погасити складає:

  S = 17000 + 6445,83 = 23445,83 грн. а розмір щомісячних внесків складе:

  R = 23445,83 = 1953,82 грн. (в разі розрахунку за простим відсотком)

  12

  Розрахунки відсотків в умовах інфляції

  Приклад 5.

  Банк надав кредит на 9 місяців в розмірі 5000 гривень. Очікуванихрівень інфляції складає 5%, реальна прибуткова вартість від операціїповинна скласти 4% річних. Індекс інфляції за термін користування кредитомза формулою складі:

  Іn = (1 + in) n,де Іn - індекс інфляції за термін кредиту; in - рівень інфляції; n - кількість періодів.

  Іn = (1 + 0,05) 9 = 1,55

  За наступною формулою ставка відсотків по кредиту з урахуваннямінфляції буде дорівнювати: IІ = (1 + nі) І n - 1, nде IІ - проста ставка процентів за кредитом, яка враховує інфляцію; n - кількість періодів; і - прибуткова вартість операції у відносних одиницях. IІ = (1 + 0,75 * 0,04) 1,55 - 1 = 0,795 = 79,5% річних

  0,75

  Сума, яку потрібно буде сплатити позичальнику складі:

  S = 5000 * (1 + 0,75 * 0,795) = 7981,25 грн.

  Сума відсотків за кредитом складе:

  І = 7981,25 - 5000 = 2981,25 грн.

  1.3. КРЕДИТНИЙ "скоринг" НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКИХ І ЗАРУБІЖНИХ БАНКІВ

  У США й інших ринкових країнах існують спеціальні юридичні норми іправила, що регулюють використання споживчих кредитів. Кредитори не маютьправа здійснювати дискримінацію потенційних позичальників: за расовими,релігійними ознаками, національністю, сімейним станом, статтю (якщо останнізадовольняють основні критерії відносно кредитних ризиків). Однак кредитможе отримати тільки громадянин даної країни.

  Аналіз кредитоспроможності клієнта передує укладенню з нимкредитного договору і дозволяє виявити фактори ризику, які здатні призвестидо непогашення виданого банком кредиту в обумовлений строк, і оцінитиймовірність своєчасного повернення кредиту. Визначення кредитоспроможностіклієнта є невід'ємною частиною роботи банку по визначенню можливостінадання кредиту.

  Під аналізом кредитоспроможності позичальника розуміється оцінкабанком позичальника з точки зору можливості і доцільності надання йомукредиту, визначення ймовірності повернення у відповідності з кредитнимдоговором. аналіз кредитоспроможності клієнта дозволяє банку, своєчасновтруть у справи боржника, вберегти його від банкрутства, а принеможливості цього - оперативно призупинити кредитування.

  Оцінка кредитоспроможності клієнта проводиться в кредитному відділібанку на основі інформації, яка характеризує здатність клієнта отримуватиприбуток, який є достатнім для своєчасного погашення кредиту, наявність упозичальника майна, яке при необхідності може виступити забезпеченнямданого кредиту і т.д. Крім того, працівник банку зобов'язаний аналізуватиринкову кон'юнктуру, тенденції її змін, ризики, які випробовують банк і йогоклієнт. Джерелами інформації про індивідуального позичальника можуть бутивідомості з міста роботи, місця проживання і т. п.

  Найчастіше вивчення кредитоспроможності індивідуальних позичальниківздійснюється за бальною системою оцінки надійності клієнтів. У таблицяхподано типові для американських, французьких, англійських банківкласифікаційні бальні оцінки для визначення надійності позичальника. Закритеріями таблиці 4, відмовляють у кредиті позичальникові, якщо віннабрав менше 13 балів. При отриманні ним близько 30 балів - розглядаютьпропозицію про надання кредиту з великим ризиком.

  Табл.4.

  Бальні критерії для визначення кредитоспроможності позичальників


  | Критерії | Бали | Критерії | Бали |
  | Рід занять | | 4.Трівалість проживання у | |
  | Лікар - стоматолог | 7 | даній місцевості | |
  | Бізнесмен | 7 | Більше 5 років | 3 |
  | Викладач коледжу | 7 | 2 - 5 років | 2 |
  | Вчений | 6 | Менше 2-х років | 1 |
  | Державний службовець | 6 | | |
  | Фермер | 6 | Сімейний стан | |
  | Медична сестра | 5 | жонатий | 5 |
  | Кваліфікований робітник | 5 | вдівець | 5 |
  | Журналіст | 5 | Одинока жінка | 4 |
  | Особи вільні професій | 3 | Одинокий чоловік | 3 |
  | Прибиральник сміття | 3 | розлучена жінка | 2 |
  | Слюсар | 4 | Розлучений чоловік | 0 |
  | Поліцейський | 4 | | |
  | Перукар | 3 | Тижневий заробіток у доларах | |
  | Портовий вантажник | 2 | | |
  | Буфетник | 2 | Більше 200 | 5 |
  | Працівник гаража | 2 | 101-200 | 4 |
  | Музикант | 1 | 91-100 | 3 |
  | Художник | 1 | 76-90 | 2 |
  | Працівник сфери послуг | 1 | 61-75 | 1 |
  | Сільськогосподарський | | | |
  | робітник | 0 | | |
  | Таксист | 0 | | |
  | | | | |
  | 2. Стаж роботи | | Банківський рахунок | |
  | Теперішня праця менше 2-х | | Поточний і нагромаджувальній | 6 |
  | років, попередня - менше | | | 3 |
  | 10років | 2 | Нагромаджувальній | 2 |
  | Теперішня праця - 7років | | Поточний | |
  | і більше, попередня - | | | |
  | менше 10років | 5 | | |
  | | | | |
  | 3. Житлові умови | | | |
  | Є власний будинок | 5 | 8. Кредитні рекомендації | |
  | Орендує квартиру | 3 | Володіє двома кредитними | 4 |
  | Проживає з батьками | 3 | картками | |
  | Орендує кімнату | 0 | Дві кредитні картки | 2 |
  | | | Універ-сального магазину | 2 |
  | | | Гарантії фінансової компанії | 2 |
  | | | | |
  | | | Гарантії ювелірного магазину | |
  | | | | 4 |
  | | | Рекомендації двох фінансових | |
  | | | Компаній або двох ювелірних | |
  | | | Магазинів | |

  За критеріями таблиці 5, найвігіднішім є позичальник, який одержуєбільше 510 балів, а якщо сума балів менша 380 балів - то банк відмовляєпозичальнику у видачі кредиту.

  Табл. 5.

  Бальні критерії для визначення кредитоспроможності позичальників


  | Критерії | Бали | Критерії | Бали |
  | | | | |
  | 1.Ціль кредиту | | 6. Вік | |
  | Грошова позичка | 0 | Особи віком до 25 | 0 |
  | Купівля автомобіля | 100 | років | 100 |
  | | | Особи віком більше 65 | |
  | 2.Участь клієнта при | | років | |
  | фінансуванні угоди | | | |
  | Оплата готівки менше 10% | 0 | | |
  | суми | 30 | Професія | 0 |
  | Від 10 до 45% суми | 50 | Студенти | 100 |
  | Більше 45% суми | | Державні службовці | |
  | Сімейний стан | | | |
  | Розлучені пари | 0 | Стаж праці | 0 |
  | Парі, які мають трьох | 60 | Менше року | 100 |
  | дітей | | Більше 4-х років | |
  | | | | |
  | 4.Володіння нерухомістю | 0 | Чистий річний дохід | |
  | Оренда квартири | 80 | До 60 тисяч франків | 0 |
  | Власний будинок | | Більше 160 тисяч | 100 |
  | | | Франків | |
  | 5. Термін кредиту | 140 | | |
  | Менше 1-го року | 0 | Банківський рахунок | |
  | Більше 2-х років | | Залишок менше 5000 | |
  | | | Франків | |
  | | | Залишок більше 5000 | 0 |
  | | | Франків | 150 |

  Зарубіжні банки, вивчаючи репутацію індивідуальних позичальників,використовують метод кредитного скорингу, пристосовуючи його доособливостей банку і характеру банківського законодавства країни.

  Техніка кредитного скорингу була розроблена американським економістом
  Д. Дюраном на початку 1940-х років і використовує такі коефіцієнти принарахуванні балів:

  1. Вік: 0,1 бала за кожний рік більше 2 років (максимум 0,30);

  2. Стать: жінка 0,40; чоловік - 0;

  3. Термін проживання: 0,042 за кожний рік проживання в даній місцевості (максимум - 0,42 бала);

  4. Професія: 0,55 - за професію з низьким ризиком, 0 - за професію з високим ризиком і 0,16 - для інших професій;

  5. Праця в корпорації: 0,21;

  6. Стаж: 0,059 - за кожний рік праці в даній корпорації (максимум -

  0,59 бала);

  7. - 9. Фінансові показники: 0,45 бала - за наявність банківського рахунку; 0,35 - за володіння нерухомістю; 0,19 - при наявності страхового поліса із страхування життя.

  Межа, що розділяє "добрих" і "поганих "клієнтів, - 1,25 бала. Клієнт,котрий набрав більше 1,25 бала, вважається кредітоспроможнім і - навпаки.

  Модель "скорингу" дозволяє провести експрес - аналіз у присутностіклієнта за його заявою на кредит.

  Техніка "скоринг" - кредитування залежить від попереднього банківськогодосвіду. Наприклад, якщо встановлено, що ймовірність виконання зобов `язаньза кредитом більш висока, якщо в якості клієнта виступає бухгалтер, а неагент з мотоциклів, то бухгалтери отримують більш високі бали, ніж агенти.
  Значимість кожної відповіді буде залежати від висне

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !