ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Кредити як основний елемент, структура кредитної системи України
       

   

  Гроші та кредит

  Введення

  Кредитна система країн з ринковою економікою і Україна зокрема,складається з трьох ланок:

  I. Центральний банк

  II. Банківський сектор комерційні банки; ощадні банки; інвестиційні банки; іпотечні банки; банкірські будинку; спеціалізовані банки.

  III. Спеціалізовані небанківські кредитно-фінансові інститути: інвестиційні компанії; фінансові компанії; благодійні фонди, страхові компанії, пенсійні фонди.

  Банківська система - ключова ланка кредитної системи. воноконцентрує безліч кредитних і фінансових операцій.

  У кредитній системі існують і небанківські кредитно-фінансовіінститути, які посіли чільне місце в накопиченні та мобілізації грошовогокапіталу. В останні роки вони конкурують з банківською системою зазалучення та розміщення грошових накопичень фізичних і юридичних осіб.

  переважає до недавнього часу державна форма власностіпередбачала в основному централізоване бюджетне фінансуванняпідприємств. Існувала раніше, система, за якої бюджетні коштивиділялися в рамках державного планування розвитку економіки, невраховувала необхідність чіткого законодавчого регулювання фінансово -кредитних питань.

  З розвитком у нашій країні ринкових відносин, появою підприємстврізних форм власності (як приватної, так і державної,суспільної) особливого значення набуває проблема чіткого правовогорегулювання фінансово-кредитних відношенні суб'єктів підприємницькоїдіяльності.

  У підприємств усіх форм власності все частіше виникає потребазалучення позикових коштів для здійснення своєї діяльності іотримання прибутку. Найбільш поширеною формою залучення коштівє отримання банківської позики але кредитним договором.

  Саме з цього я обрав актуальну в наш час тему своєї курсовоїроботи, як кредит, його сутність та функції.

  Глава 1. Сутність та функції кредиту

  1.1 Кредит - надання грошей або товарів в борг, як правило, зсплатою відсотків. Виникнення кредиту пов'язано безпосередньо зі сфероюобміну, де власники товарів протистоять один одному як власники,готові вступити в економічні відносини.

  Можливість виникнення і розвитку кредиту пов'язані з кругообігом іоборотом капіталу. У процесі руху основного і оборотного капіталувідбувається вивільнення ресурсів. Поступові відновлення вартостіосновного капіталу в грошовій формі приводить до того, що вивільняютьсягрошові кошти осідають на рахунках підприємств. Разом з тим на іншомуполюсі виникає потреба в заміні зношених засобів труда і доситьвеликих одноразових витратах. У одних суб'єктів з'являється тимчасовийнадлишок коштів, у інших - їх нестача. Це створює можливістьвиникнення кредитних відносин, тобто кредит дозволяє відноснупротиріччя між тимчасовим осіданням коштів і необхідністю, їхвикористання в господарстві.

  В умовах ринкової економіки кредит виконує такі функції: а) акумуляція тимчасово вільних грошових коштів; б) перерозподіл грошових коштів на умовах їх подальшогоповернення; в) створення кредитних знарядь обігу (банкнот і казначейських квитків) і кредитних операцій; г) регулювання об'єму сукупного грошового обороту.

  1.2 Кредитні відносини в економіці базуються на певнійметодологічній основі, одним з елементів якої виступають принципи,строго дотримувані при практичній організації будь-якої операції на ринкупозичкових капіталів. Ці принципи стихійно складалися ще на першому етапірозвитку кредиту, а в подальшому знайшли пряме відображення взагальнодержавному та міжнародному кредитному законодавствах:

  Повернення кредиту

  Цей принцип виражає необхідність своєчасного повернення отриманихвід кредитора фінансових ресурсів після завершення їх використанняпозичальником.
  Він знаходить своє практичне вираження в погашенні конкретної позики шляхомперерахування відповідної суми грошових коштів на рахунок що надалаїї кредитної організації (або іншого кредитора), що забезпечуєпоновлювані кредитних ресурсів банку як необхідної умовипродовження його статутної діяльності.

  Терміновість кредиту

  Він відображає необхідність його повернення не в будь-який прийнятний дляпозичальника час, а в точно певний термін, зафіксований в кредитномудоговорі або замінює його документі. Порушення вказаної умовиє для кредитора достатньою підставою для застосування до позичальникаекономічних санкцій в формі збільшення відсотка, що стягується, а приподальшої відстрочення пред'явлення фінансових вимог в судовому порядку.

  Платність кредиту. Позиковий відсоток.

  Цей принцип виражає необхідність не тільки прямого поверненняпозичальником отриманих від банку кредитних ресурсів, але й оплати права на їхвикористання. Економічна суть плати за кредит відображається вфактичному розподілі додатково отриманої за рахунок йоговикористання прибутку між позичальником і кредитором. Практичне вираженнярозглянутий принцип знаходить в процесі встановлення величинибанківського відсотка, що виконує три основні функції:

  . перерозподіл частки прибутку юридичних і доходу фізичних осіб;

  . регулювання виробництва і обігу шляхом розподілу позикових капіталів на галузевому, міжгалузевому і міжнародному рівнях;

  . на кризових етапах розвитку економіки - антиінфляційний захист грошових накопичень клієнтів банку.

  Ставка (або норма) позикового відсотка, що визначається як відношення сумирічного доходу, отриманого на позиковий капітал, до суми наданогокредиту виступає як ціни кредитних ресурсів.

  Підтверджуючи роль кредиту як одного з пропонованих наспеціалізованому ринку товарів, платність кредиту стимулює позичальника дойого найбільш продуктивного використання.

  Забезпеченість кредиту

  Цей принцип виражає необхідність забезпечення захисту майновихінтересів кредитора при можливому порушенні позичальником прийнятих на себезобов'язань і знаходить практичне вираження в таких формах кредитування,як позики під заставу або під фінансові гарантії. Особливо актуальний в періодзагальної економічної нестабільності, наприклад, у вітчизняних умовах.

  Цільовий характер кредиту

  Розповсюджується на більшість видів кредитних операцій, виражаючинеобхідність цільового використання коштів, отриманих від кредитора.
  Знаходить практичне вираження у відповідному розділі кредитногодоговору, що встановлює конкретну мету видаваної позики, а також упроцесі банківського контролю за дотриманням цієї умови позичальником.
  Порушення даного зобов'язання може стати підставою для достроковоговідгуку кредиту або введення штрафного (підвищеного) позикового відсотка.

  Диференційований характер кредиту

  Цей принцип визначає диференційований підхід з боку кредитноїорганізації до різних категорій потенційних позичальників. Практичнареалізація його може залежати як від індивідуальних інтересів конкретногобанку, так і від проведеної державою централізованої політики підтримкиокремих галузей чи сфер діяльності (наприклад, малого бізнесу тощо)

  Місце і роль кредиту в економічній системі суспільства визначаютьсятакож насамперед виконуваними ним функціями.

  1.3 перерозподільна функція

  В умовах ринкової економіки ринок позикових капіталів виступає вяк своєрідний насоса, що відкачує тимчасово вільні фінансовіресурси з одних сфер господарської діяльності та направляє їх уінші, що забезпечують, зокрема, більш високий прибуток. Орієнтуючись надиференційований її рівень в різних галузях або регіонах, кредитвиступає в ролі стихійного макрорегулятора економіки, забезпечуючи.задоволення потреб динамічно розвиваються об'єктів програмикапіталу в додаткових фінансових ресурсах.

  Прискорення концентрації капіталу

  Процес концентрації капіталу є необхідною умовоюстабільності розвитку економіки і пріоритетною метою будь-якого суб'єктагосподарювання. Реальну допомогу в рішенні цієї задачі надають позиковізасоби, що дозволяють істотно розширити масштаб виробництва (або іншоїгосподарської операції) і, таким чином, забезпечити додаткову масуприбутку. Навіть з урахуванням необхідності виділення частини її для розрахунку зкредитором залучення кредитних ресурсів більш виправдане, ніж орієнтаціявиключно на власні кошти.

  Обслуговування товарообігу

  У процесі реалізації цієї функції кредит активно впливає наприскорення не тільки товарного, але і грошового обігу, витісняючи з нього,зокрема, готівку. Вводячи в сферу грошового обігу такіінструменти, як векселі, чеки, кредитні картки і т.д., він забезпечуєзаміну готівкових розрахунків безготівковими операціями, що спрощує і прискорюємеханізм економічних відносин на внутрішньому і міжнародному ринках.
  Найбільш активну, роль в рішенні цієї задачі грають комерційний кредитяк необхідний елемент сучасних відносин товарообміну.

  Прискорення науково-технічного прогресу

  У післявоєнні роки науково-технічний прогрес став визначальнимфактором економічного розвитку будь-якої держави і окремого суб'єктагосподарювання. Найбільш наочно роль кредиту в його прискоренні може бутивідслідковано на прикладі процесу фінансування діяльності науково -технічних організацій, специфікою яких завжди був більший, ніж уінших галузях, тимчасової розрив між первинним вкладенням капіталу іреалізацією готової продукції. Саме тому нормальне функціонуваннябільшості наукових центрів (за винятком що знаходяться на бюджетномуфінансуванні) немислиме без використання кредитних ресурсів.

  Отже, кредит - це економічні відносини, що виникають міжкредитором і позичальником з приводу вартості, передавався у тимчасовекористування.

  Глава 2. Умови та форми кредитування

  Кредит, за визначенням, це грошові кошти, передані в борг однієюстороною іншій стороні. Отже, під кредитними правовідносинамирозуміються всі правовідносини, що виникають внаслідок надання
  (передачі), використання та за умови повернення грошових коштів або іншихречей. На практиці кредит може існувати як у чистому вигляді (позики,банківські позики), так і служити складовою частиною всілякихцивільно-правових зобов'язань.

  Банківський кредит, вимоги, що пред'являються до його оформлення,володіють певними особливостями, відмінними від інших видів кредиту.
  Перш за все слід зазначити, що кредитні відносини банку з клієнтомбудуються на принципах терміновості, зворотності, платності та забезпеченостікредиту й оформляються договором.

  Банківське кредитування відрізняється наступними особливостями.

  По-перше, ці правовідносини характеризуються спеціальним суб'єктнимскладом: кредитором в даному випадку виступає банк або інша кредитнаорганізація, що регулярно, професійно на підставі спеціальновиданого банком дозволу (ліцензії) здійснює подібного роду операціїдля отримання прибутку як основну мету своєї діяльності.

  По-друге, якщо за договором позики або в результаті наданнятоварного або комерційного кредиту предметом договору можуть служити нетільки грошові кошти, а й інші речі, то предметом договору банківськогокредиту можуть бути тільки кошти.

  По-третє, особливістю договору банківського кредиту є йоговозмездный характер, тобто сплата клієнтом відсотків за користуваннягрошовими коштами кредитної організації протягом певного строку --на відміну від звичайного договору позики, що припускає як возмездный, так нбезоплатний характер правовідносин сторін.

  По-четверте, забезпеченість кредиту. В якості забезпеченнясвоєчасного повернення кредиту банки приймають заставу, поручительство,гарантію іншого банку, а також зобов'язання в інших формах, припустимихбанківської практики.

  По-п'яте, відмінність від договору позики кредитний договір міститьвимога цільового використання позикових засобів із зазначенням конкретнихцілей.

  По-шосте, кредитний договір укладається обов'язково й письмовійформі. Обов'язковість такого оформлення визначена чиннимзаконодавством, при цьому недотримання письмової форми тягне за собоюнедійсність кредитного договору.

  По-сьоме, відповідно до чинного законодавства грошовікошти за договором кредиту (договору банківської позики) можуть бутинадані підприємству-позичальнику тільки в безготівковій формі.

  Надання комерційними банками кредиту підприємствамздійснюється на основі кредитного договору, який інакше називаютьдоговором банківської позички. Правила надання кредиту, порядок, етаниі умови укладання кредитних договорів комерційні банки розробляютьсамостійно з урахуванням рекомендацій і вказівок НБУ.

  Для вирішення питання про доцільність надання кредиту тому абоіншому позичальникові останній зобов'язаний представити в комерційний банкпевний набір документів:

  . заявку на отримання кредиту;

  . копії установчих документів позичальника, завірені нотаріально

  (свідоцтво про реєстрацію підприємства, статут, установчий договір);

  . баланс на останню звітну дату, засвідчений податковою інспекцією;

  . техніко-економічне обгрунтування окупності проекту;

  . копії договорів (контрактів) на підтвердження угоди;

  . завірену нотаріусом банківську картку зі зразками підписів керівника підприємства, головного бухгалтера та відбитком печатки;

  . документи, що підтверджують наявність забезпечення кредиту (договір застави, договір поруки, банківська гарантія і т. д.).

  В залежності від фінансового стану позичальника та інших обставинзазначений перелік може бути, значно розширений.

  У результаті аналізу наданих документів, а також, можливо,проведення досліджень і оцінки результатів господарсько-фінансовоїдіяльності позичальника, його ділової репутації, платоспроможності (особливо,коли розглядається питання про надання досить великих сум назначний строк) приймається рішення про видачу кредиту. Обладнаннякредитної угоди проводиться шляхом укладення договору

  Класифікацію кредиту традиційно прийнято здійснювати по декількохбазових ознаках, до найважливіших з яких слід віднести категоріїкредитора і позичальника, а також форму, в якій надається конкретнапозика. Виходячи з цього можна виділити наступні шість доситьсамостійних форм кредиту, кожна з яких в свою чергу розпадаєтьсяна декілька різновидів по більш деталізованих класифікаційнихпараметрами.

  Банківський кредит.

  Одна з найбільш поширених форм кредитних відносин векономіці, об'єктом яких виступає процес передачі в позикубезпосередньо грошових коштів. Надається виключно банками,мають ліцензію на здійснення подібних операцій від центрального банку.
  У ролі позичальника можуть виступати тільки юридичні особи, інструментомкредитних відносин є кредитний договір або кредитна угода.
  Дохід за цією формою кредиту надходить у вигляді позичкового відсотка абобанківського відсотка, ставка якого визначається за угодою сторін зурахуванням її середньої норми на даний період і конкретних умов кредитування.
  Класифікується по ряду базових ознак.

  Терміни погашення.

  • Онкольні позики, що підлягають поверненню в фіксований термін післянадходження офіційного повідомлення від кредитора. В даний час вонипрактично не використовуються, оскільки вимагають відносно стабільнихумов на ринку позикових капіталів і в економіці в цілому.

  • Короткострокові позики, що надаються, як правило, на заповненнятимчасової нестачі власних оборотних коштів у позичальника. Середнійтермін погашення по цьому виду кредиту звичайно не перевищує одного року.
  Найбільш активно застосовуються короткострокові позики на фондовому ринку, вторгівлі та сфері послуг, в режимі міжбанківського кредитування.

  У сучасних вітчизняних умовах короткостроковіе кредити, що отрималиоднозначно домінуючий характер на ринку позикових капіталів,характеризується наступними відмітними ознаками: а) більш короткими термінами, що звичайно не перевищують одного місяця; б) ставкою відсотка. Зворотно пропорційної терміну повернення позики; в) обслуговуванням в основному сфери обігу.

  • Середньострокові позики, що надаються на термін від одного року до трьохроків на меті як виробничі, так і чисто комерційного характеру.
  Найбільше поширення отримали в аграрному секторі, а також прикредитуванні інноваційних процесів зі середніми об'ємами необхіднихінвестицій.

  • Довгострокові позики (строком понад 3-х років), що використовуються, якправило, в інвестиційних цілях. Як і середньострокові позики, вони обслуговуютьрух основних засобів, відрізняючись великими об'ємамикредитних ресурсів. Застосовуються при кредитуванні реконструкції,технічного переозброєння, нового будівництва на підприємствах всіх сфердіяльності. Особливий розвиток отримали в капітальному будівництві,паливно-енергетичному комплексі, сировинних галузях економіки.

  На Україні на стадії переходу до ринкової економіки практично невикористовуються як із-за загальної економічної нестабільності, так і меншоюприбутковості в порівнянні з короткостроковими кредитними операціями.

  Спосіб погашення.

  • Позики що погашаються одноразовим внеском (платежем) з бокупозичальника. Традиційна форма повернення короткострокових позик, вельмифункціональна з позиції юридичного оформлення, оскільки не вимагаєвикористання механізму числення диференційованого процента.

  • Позики, що погашаються на виплат протягом всього терміну діїкредитного договору. Конкретні умови (порядок) повернення визначаютьсядоговором, в тому числі - в частині антиінфляційної захисту інтересівкредитора. Завжди використовуються при довгострокових позиках і, як правило, присередньострокових.

  Спосіб стягування позикового відсотка.

  • Позики, процент по яких виплачується в момент її загальногопогашення. Традиційна для ринкової економіки форма оплати короткостроковихпозик, що має найбільш функціональний з позиції простоти розрахунку характер.

  • Позики, процент по яких виплачується рівномірними внескамипозичальника протягом всього терміну дії кредитного договору. Традиційнаформа оплати середньо-і довгострокових позик, що має достатньодиференційований характер в залежності від домовленості сторін
  (наприклад, по довгострокових позиках виплата процента може починатися як позавершенні першого року користування кредитом, так і через більштривалий термін).

  • Позики, процент по яких утримується банком в моментбезпосередньої видачі їх позичальнику. Для розвиненої ринкової економіки цяформа абсолютно нехарактерна і використовується лише лихварським капіталом.

  Наявність забезпечення.

  • Довірчі позики (Бланковий кредит), єдиною формоюзабезпечення повернення яких є безпосередньо кредитний договір. Уобмеженому обсязі застосовуються деякими зарубіжними банками в процесікредитування постійних клієнтів, що користуються їх повною довірою.

  Забезпечені позики як основний різновид сучасного банківськогокредиту, що виражає один з його базових принципів. У ролі забезпечення можевиступити будь-яке майно, що належить позичальнику на правах власності,найчастіше - нерухомість або цінні папери. При порушенні позичальником своїхзобов'язань це майно переходить у власність банку, який упроцесі його реалізації відшкодовує понесені збитки. Розмір видаваноїпозики, як правило, менше середньоринкової вартості запропонованогозабезпечення і визначається угодою сторін. У вітчизняних умовахосновна проблема при оформленні забезпечених кредитів - процедура оцінкивартості майна через незавершеність процесу формування іпотечногота фондового ринків.

  Позики під фінансові гарантії третіх, осіб, реальні вираженнямяких служить юридично оформлене зобов'язання з боку гарантавідшкодувати фактично нанесений банку збиток при порушенні безпосереднімпозичальником умов кредитного договору. У ролі фінансового гаранта можутьвиступати юридичні особи, що користуються достатнім довір'ям зі стропикредитора, а також органи державної влади будь-якого рівня, В умовахрозвиненої ринкової економіки набули широкого поширення передусім всфері довгострокового кредитування, у вітчизняній практиці до цьогочасу мають обмежене застосування через недостатнє довір'я збоку кредитних організацій не тільки до юридичних осіб, а й додержавних органів, особливо муніципального до регіонального рівнів.

  Цільове призначення.

  Позики загального характеру (не пов'язані кредити), що використовуються позичальникомза своїм розсудом для задоволення будь-яких потреб у фінансовихресурсах. У сучасних умовах мають обмежене застосування в сферікороткострокового кредитування, при середньо-та довгостроковому кредитуванніпрактично не використовується.

  Цільові позики (пов'язані кредити), що передбачають необхідність дляпозичальника використовувати виділені банком ресурси виключно для вирішеннязавдань, визначених умовами кредитного договору. (наприклад, розрахунку запридбані товари, виплати заробітної плати персоналу, капітальногорозвитку і т. п.) Порушення вказаних зобов'язань, як вжеплати зазначалося, тягне за собою застосування до позичальника встановленихдоговором санкцій в формі дострокового відгуку кредиту або збільшенняпроцентної ставки.

  Категорії потенційних позичальників.

  Сільськогосподарські позики - одна з найбільш поширенихрізновидів кредитних операцій, що визначили появуспеціалізованої кредитної організації - Агропромбанку "Україна".
  Характерною його особливістю є чітко виражений сезонних характер,обумовлений специфікою сільськогосподарського виробництва.

  Комерційний позики, що надаються суб'єктам господарювання,що функціонує у сфері торгівлі та послуг. В основному вони мають терміновийхарактер, задовольняючи потреби в позикових ресурсах в частині, що непокривається комерційним кредитом. Складають основний об'єм кредитнихоперацій українських банків.

  Позики посередникам на фондовій біржі, що надаються банкамиброкерських, маклерським і дилерським фірмам, що здійснюють операції з купівлі -продажу цінних паперів. Характерна особливість цих позик в зарубіжній іросійській практиці - початкова орієнтованість на обслуговування неінвестиційних. а ігрових (спекулятивних) операцій на фондовому ринку.

  Іпотечні позики власникам нерухомості, що надаються як звичайними,так і спеціалізованими іпотечними банками. У сучасній зарубіжнійпрактиці набули такого широкого поширення, що в деяких джерелахвиділяються як самостійна форма кредиту. У вітчизнянихумовах почали набувати обмеженого поширення лише з 1994 р., щопов'язано з незавершеністю процесу приватизації і відсутністюзаконодавчих актів, які чітко визначають права власності на основнівиди нерухомості (передусім - на землю).

  Міжбанківські позики - одна з найбільш поширених формгосподарської взаємодії кредитних організацій. Поточна ставки поміжбанківських кредитах є найважливішим чинником, що визначає обліковуполітику конкретного комерційного банку по інших видах видаваних їмпозичок. Конкретна величина цієї ставки прямо залежить від центрального бланка,що є активним учасником і прямим координатором ринку міжбанківськихкредитів.

  2.2 Комерційний кредит

  Одна з перших форм кредитних відносин в економіці, що породилавексельний обіг і тим самим активно що сприяла розвиткубезготівкового грошового обороту, знаходячи практичне вираження у фінансово -господарських відносинах між юридичними особами у формі реалізаціїпродукції чи послуг з відстрочкою платежу. Основна мета цієї форми кредиту --прискорення процесу реалізації товарів. а отже, витяганнязакладеного в них прибутку.

  Інструментом комерційного кредиту традиційно є вексель,виражає фінансові зобов'язання позичальника по відношенню до кредитора.
  Найбільше поширення отримали дві форми векселя - простий вексель,що містить пряме зобов'язання позичальника на виплату встановленої сумибезпосередньо кредитору, і перекладний (тратта), представляючий письмовийнаказ позичальнику з боку кредитора про виплату встановленої суми третійособі або пред'явнику векселя. У сучасних умовах функції векселячасто приймає на себе стандартний договір між постачальником іспоживачем, що регламентує порядок оплати реалізованої продукції наумовах комерційного кредиту.

  У сучасних умовах на практиці застосовуються в основному трирізновиди комерційного кредиту: кредит з фіксованим строком погашення; кредит з поверненням лише після фактичної реалізації позичальникомпоставлених на виплат товарів; кредитування за відкритим рахунком, коли постачання наступної партії товарівна умовах комерційного кредиту здійснюється до моменту погашеннязаборгованості по попередній поставці.

  2.3 Споживчий кредит

  Головний відмітна його ознака - цільова форма кредитуванняфізичних осіб. У грошовій формі надається як банківська позикафізичній особі для придбання нерухомості, оплати дорогоголікування і т.п., у товарної - у процесі роздрібного продажу товарів звідстрочкою платежу. На Україні тільки одержує поширення, обмеженовикористовується при кредитуванні під заставу нерухомості (найчастіше - житла).
  У закордонній же практиці споживчий кредит охоплює всі верствипрацездатного населення, в основному через різні системи кредитнихкарток.

  2.4 Державний кредит.

  Основна ознака цієї форми кредиту - неодмінна участь державив особі органів виконавчої влади різних рівнів. Здійснюючи функціїкредитора, держава через НБУ робить кредитування: конкретних галузей чи регіонів, що випробовують особливу потребу вфінансових ресурсах, якщо можливості бюджетного фінансування вжевичерпані, а позики комерційних банків не можуть бути притягнуті в силудії факторів кон'юнктурного характеру; комерційних банків у процесі аукціонного або прямого продажу кредитнихресурсів на ринку міжбанківських кредитів.

  У ролі позичальника держава виступає в процесі розміщеннядержавних позик або при здійсненні операцій на ринкудержавних короткострокових цінних паперів (облігації внутрішньоїдержавної позики).

  Основною формою кредитних відносин при державному кредитіє такі відносини, при яких держава виступає позичальникомкоштів.

  Слід зазначити, що в умовах перехідного періоду він повиненвикористовуватися не тільки як джерело залучення фінансовихресурсів, але й ефективного інструмента централізованого кредитногорегулювання економіки.

  2.5 Міжнародний кредит

  Міжнародний кредит - рух позичкового капіталу в сферіміжнародних економічних відносин, пов'язане з наданням валютнихі товарних ресурсів на умовах повернення, терміновості і сплати відсотка
  [7. стор 245].

  Джерелами міжнародного кредиту служать: тимчасово вивільняється упідприємств у процесі кругообігу частина капіталу у грошовій формі;грошові нагромадження держави й особистого сектора, що мобілізуються банками.
  Міжнародний кредит відрізняється від внутрішнього міждержавної міграцієюі укрупненням цих традиційних джерел за рахунок їх залучення з рядукраїн. Під час відтворення на певних ділянках виникає об'єктивноз: 1) кругообігом коштів у господарстві; 2) особливостями виробництва іреалізації; 3) розходженнями в обсязі і термінах зовнішньоекономічних угод; 4)необхідністю одночасних великих капіталовкладень для розширеннявиробництва.

  Розглядається як сукупність кредитних відносин, що функціонуютьна міжнародному рівні, безпосередніми учасниками яких можутьвиступати міжнаціональні фінансово-кредитні інститути (МВФ, МБРР та ін),уряди відповідних держав і окремі юридичні особи,включаючи кредитні організації. У відносинах з участю держав у цілому іміжнародних інститутів завжди виступає в грошовій формі, узовнішньоторговельної діяльності - і в товарній (як різновид комерційногокредиту імпортеру). Класифікується по декількох базових ознаках: по характеру кредитів - міждержавний, приватний; за формою - державний, банківський, комерційний; за місцем в системі зовнішньої торгівлі - кредитування експорту, кредитуванняімпорту.

  Міжнародний кредит виконує такі функції, що відображаютьспецифіку руху позичкового капіталу у сфері МЕВ.

  1. Перерозподіл позичкових капіталів між країнами для забезпечення потреб розширеного відтворення.

  2. Економія витрат обігу в сфері міжнародних розрахунків шляхом заміни дійсних грошей (золотих, срібних) кредитними, а також шляхом розвитку і прискорення безготівкових платежів, заміни готівкового валютного обігу міжнародними кредитними операціями.

  3. Прискорення концентрації і централізації капіталу.

  Характерною ознакою міжнародного кредиту виступає йогододаткова правова або економічна захищеність у формі приватногострахування і державних гарантій.

  Глава 3. Проблеми розвитку кредитного ринку в Україні

  Кредитний ринок - це загальне позначення тих ринків, де існуютьпропозиція і попит на різноманітні платіжні кошти. Кредитні операціїопосередковуються, як правило, кредитними інститутами (банками тощо), якіберуть в борг і позичають гроші, або рухом різних борговихзобов'язань, які продаються і купуються на ринку цінних паперів.

  Отже, кредитний ринок надає кошти для інвестицій врозпорядження підприємств і саме на ньому відбувається переміщення грошей зтих секторів економіки, де є надлишок, у ті сектори, яківідчувають в них недолік. На кредитному ринку підприємства беруть гроші вборг для фінансування своїх інвестицій; іноді підприємства дають грошіу борг, але, як правило, виробничий сектор більше бере, ніж дає.
  Тому можна сказати, що одна з основних задач кредитного ринку --спрямовувати заощадження населення і вільні кошти посередницьким особамна інвестиції.

  Однак про створення повнокровного ринку позичкових капіталів в Російській
  Федерації говорити рано. Поки мова йде лише про наявність та зміцненні рядуелементів цього ринку, до яких можна віднести формування двох'ярусноїбанківської системи, поступовий розвиток спеціалізованих кредитнихінститутів і функціонування ринку цінних паперів у вигляді ряду фондових бірж.

  На початку 1999 року Україні було зареєстровано 214 банків. 176 зних мають ліцензію Національного банку України на здійснення банківськихоперацій, 161 банк - право на здійснення операцій з валютнимицінностями.

  54 банку (на 9 менше ніж було на початку 1998 року) віднесено докатегорії проблемних. 17 проблемних банків зараз знаходяться в режиміфінансового оздоровлення (в минулому році в режим фінансового оздоровленнябуло переведено вісім банків, шести банкам відновлений загальний режимфункціонування). 4 банки позбавлені ліцензії на здійснення всіхбанківських операцій. 33 банки перебувають у стадії ліквідації (з них 17ліквідуються за рішенням Національного банку України, 16 за рішенням
  Арбітражного суду).

  Кредитний портфель по системі банків України на початку року становив
  11 561. 9 млн. грн. За минулий рік його обсяг зріс на 2 329.8 млн. грн.або на 25%. У кредитуванні перевага надається юридичним особам.
  Об'єктам господарювання видані кредити на суму 9 258 млн. грн. (80%).
  Міжбанківські кредити становлять 1 724.6 млн. грн. (15%). Кредити населенню
  521.4 млн. грн.

  У минулому році збільшився обсяг неповернутих кредитів, томупроблема якості кредитного портфеля залишається гострою. У зв'язку з цим НБУвимагає від комерційних банків більш відповідального ставлення дозабезпеченості кредитів, перш за все високо ліквідним майном.
  Національний банк України здійснює жорсткий контроль щодоформування банками резервів на кредитні ризики.

  На 01.01.1999 р. комерційні банки повинні сформувати такі резервина загальну суму 1 044.4 млн. грн. Тактовно сформовано їх на суму 725.4млн. грн. Загальна сума резерву на кредитні ризики за рік зросла майже втроє.

  У 1998 році за рахунок вказаних резервів 96 банкам списали задолжностьипо безнадійних кредитах на загальну суму 117.4 млн. грн.

  В цілому банківська система України закінчила рік прибутково, хоча 15банків виявилися збитковими.

  За станом на 01.01.1999 рік перевищення доходів над витратамикомерційних банків становить 448.7 млн. грн. Це на 500 млн. грн. більшеніж за попередній звітний період.

  У 1998 році комерційні банки направили на формування резервів накредитні ризики кошти в сумі 729.3 млн. грн. Відповідно добалансовими даними банки сплатили податок на прибуток в сумі 293.1 млн. грн.

  Висновок

  Кредит грає специфічну роль в економіці: він не тількизабезпечує безперервність виробництва, але і прискорює його. Кредитсприяє економії витрат обігу. Це досягається за рахунок: а) скорочення витрат але виготовленню, випуску, обліку та зберігання грошових знаків, бо значить, частина готівки виявляється непотрібною; б) прискорення обігу грошових коштів, багаторазового використання вільних грошових коштів; в) скорочення резервних фондів.

  Роль кредиту в різних фазах економічного циклу не однакова. Уумовах економічного підйому, достатньої економічної стабільностікредит виступає фактором росту. Перерозподіляючи величезну грошову ітоварну масу, кредит живить підприємства додатковими ресурсами. Йогонегативний вплив може, однак, виявитися в умовахперевиробництва товарів. Особливо помітно такий вплив в умовахінфляції. Нові платіжні коштів, що входять за допомогою кредиту в оборот,збільшують і без того надлишкову масу грошей, потрібних для звернення.

  Кредит незалежно від своєї соціальної сторони виконуєпевні функції, такі як регулювання об'єму сукупного грошовогообороту, перерозподіл грошових коштів на умовах їх подальшогоповернення, акумуляція тимчасово вільних грошових коштів.

  На ринку реалізовуються в основному наступні форми кредиту: а) комерційний; б) банківський; в) споживчий; г) іпотечний; д) державний; е) міжнародний.
  Вони відрізняються один від одного складом учасників, об'єктом позик, динамікою,величиною процента, сферою функціонування і т. д.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !