ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Стабілізація демографічної ситуації на Землі
       

   

  Природничі науки

  Гімназія № 5

  Реферат по суспільствознавства

  На тему:

  Стабілізація демографічної ситуації на Землі

  м. Рязань, 2000

  Зміст

  I. Населення в дзеркалі науки

  Населенням називається сукупність всіх людей, що живуть на планеті
  (людство) або на певній території: материка, країни,республіки, області, окремого населеного пункту. Населення постійнознаходиться в русі, кількісному та якісному зміну,відтворюється за допомогою зміни поколінь, а також за рахуноктериторіальних переміщень. З людьми завжди відбуваються різноманітніподії, що складаються в певні процеси, які вивчаєспеціальна наука - демографія (від грец. "демос" - народ і "графо" - пишу).

  Населення Землі формує демографічну ситуацію, тобто Стандемографічних процесів (зростання і відтворення населення, зміна йогоскладу, міграційної рухливості). Цими проблемами і займається дананаука.

  Багато людей, коли чують про демографії, думають лише про так званий
  "демографічного вибуху". Треба визнати, що така точка зору доситьвузька. Звичайно, ця проблема вивчається, але це лише розділ демографії. Вонатакож вивчає розвиток населення Землі, невеликі коливання йогочисельності, а також міграційні процеси. У своїй роботі я постараюсяякнайповніше розкрити актуальні на сьогоднішній день демографічніпроблеми.

  II. "Демографічний вибух": тимчасова проблема чи катастрофа

  Влітку 1987 р. населення Землі перевалило за 5 мільярдів чоловік.
  Організація Об'єднаних Націй оголосила 11 липня 1987 датою народженняп'ятимільярдного жителя.

  Друга половина нашого століття - час стрімкого зростання числалюдей, "демографічного вибуху". Багато фахівців вважають, що Земля вжедавно перенаселена і подальше збільшення людства неминуче веде доглобальної екологічної катастрофи. Інші вважають, що швидкезбільшення чисельності землян - явище короткочасне і скороприпиниться. Експерти ООН також вважають, що темпи приросту населення світускоро будуть швидко знижуватися.

  Десятки тисяч років чисельність людства зростала дуже повільно.
  Приблизно 10 тис. років тому на Землі жило, ймовірно, близько 5 млн. чоловік.
  Виробництво продовольства забезпечило збільшення чисельності людей - до
  200-300 млн. до початку нової ери. У середні віки темп зростання сповільнилося черезепідемій та війн (див. додаток 1).

  Різке зростання демографічної кривий співпадає з початком промисловоїреволюції близько 200 років тому, коли прогрес науки, медицини та економікидозволив знову розширити ємність середовища проживання людини. Цей прискоренийзростання продовжується і понині. Останнє за часом його прискоренняприпало на другу половину XX ст., тобто на наші дні. Після другої світовоївійни держави Азії та Африки, Центральної та Південної Америки за допомогою
  Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) повели рішучий наступна хвороби. Високий раніше рівень смертності різко знизився, а рівеньнароджуваності залишився високим. За рахунок цих країн зростання чисельностісвітового населення різко збільшився. Так, перший свій мільярд людствовідзначило близько 1830 р., другий - через 100 років (1939 р.), третя - через 20років (1960 р.), четвертий - через 15 років (1975 р.), п'ята - через 12 років
  (1987 р.).

  У 1994 р. на Землі проживало понад 5,5 млрд. чоловік. Щорічнийчистий приріст становить зараз більше 90 млн. чоловік - стільки живе у
  Франції та Іспанії, разом узятих! За добу чисельність землян збільшуєтьсямайже на чверть мільйона чоловік, за годину - на 10 000. Це рівноціннощодобовому появі середніх розмірів російського обласного міста
  (Бєлгород, Калуга, Псков) або щогодини - невеликого районного центру.
  Крива, що відображає таке зростання називається експонентою. Загальносвітова популяціялюдини ще не досягла меж глобальної ємності середовища.

  Людство здатне збільшувати екологічну ємність свого середовища.
  Але вона обмежена простором планети і тому не може зростатибезмежно. Нескінченність зростання чисельності людей загрожує демографічнимивибухом, катастрофою.

  Останнім часом з'явилися ознаки деяких позитивних зрушеньв темпах зростання людства. Середній щорічний приріст світового населення,хоча зовсім небагато, але все ж знизився: з 2% в 1970-і роки до 1,7% допочатку 1990-х. Якщо це не випадковість, а початок тенденції, то зараз, вНаприкінці XX ст., можливо, намічається пригальмовування швидкості ростучисельності людства. Зростання чисельності населення світу визначаєтьсяяк природними, так і соціально-економічними умовами. Найбільш великіці відмінності між південній та північній частинами нашої планети. Кілька умовнодо Південного регіону відносять країни Азії (без колишнього СРСР),
  Африки та Латинської Америки (на південь від США). До Північного регіону відносятьекономічно розвинені країни Північної Америки (США та Канада), Європи та
  Північній Азії (східна частина колишнього СРСР та Японія).

  Південний регіон. Тут зосереджено приблизно 3/4 населення світу -
  4300 млн. чоловік (усі дані тут і нижче на 1993 р.). Сама населенатериторія миру - Південна Азія (більш 3200 млн. чоловік), де розташовані обидвідемографічні наддержави: Китай (1200 млн.) та Індія (900 млн.). Урегіоні триває зростання чисельності населення. Чистий приріст населення
  (різниця між кількістю народжених та померлих) становить у середньому 1,8%на рік. Це означає, що при такому темпі населення Південної Азії подвоїтьсяприблизно через 40 років.

  Цікавий факт: у В'єтнамі спостерігається справжній демографічнийвибух: за перші сім місяців цього року в країні народилося 583,622 дітей,що на 12,1% більше, ніж за той же період минулого року. Така ситуаціяпояснюється тим, що останній у сторіччі рік Дракона, що є дляв'єтнамців королівським символом, вважається на Сході особливосприятливим для народження дітей. Для того щоб малюків оголосилималенькими дракончика, вони повинні з'явитися на світ в період між 5лютий 2000 і 24 січня 2001 року. Населення В'єтнаму складаєблизько 79 млн. чоловік, і з кожним роком збільшується на 1,7%. Щоб хочтрохи скоротити зростання народжуваності, уряд країни в 1993 році видалоуказ, згідно з яким в'єтнамським сім'ям пропонується заводити не більшедвох дітей.

  Північний регіон. Сумарне населення регіону складає 1200 млн.чоловік (приблизно чверть світового населення). Найбільші країни - США
  (250 млн. чоловік) і Росія (близько 150 млн.). Зростання чисельності населеннямайже припинився: в середньому по регіону річний приріст зменшився до 0,5%і продовжує падати, а в Європі він близький до нульового. У багатьох європейськихкраїнах (Данія, Німеччина, Угорщина, Англія та ін) приріст корінногонаселення повністю припинилися. З початку 1990-х років до них приєдналасяі Росія, де смертність перевищила народжуваність, але це окрема тема.

  Демографічні характеристики Південного і Північного регіонів разючевідрізняються один від одного. Причини регіональних відмінностей наступні:
  "демографічний вибух" почався приблизно в другу половину XX ст, колипісля другої світової війни більшість колишніх колоній стало незалежнимидержавами, за допомогою міжнародних організацій вони зробилиенергійні зусилля щодо поліпшення життя населення. Різко знизилася дитячасмертність, поліпшився загальний санітарний стан життєвого середовища населенняцих країн (повніше забезпечення його питною водою, ліками, засобамигігієни і т. п.). Уряди країн Азії та Латинської Америки припідтримці комітетів ООН з проблем продовольства та сільського господарства
  (ФАО) здійснили успішні заходи щодо підвищення продуктивності сільськогогосподарства, що отримали звучну назву - "зелена революція". Комітет ООНз питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) налагоджував українах, що розвиваються систему освіти дітей. Все це істотнопослабило фактори, що викликають смертність населення, і призвели до помітногозбільшення екологічної ємності природного та соціального середовища проживанняжителів Південного регіону. В економічно розвинених країнах Північного регіону доцього часу смертність і народжуваність майже зрівнялися на відноснонизькому рівні, відповідно до зростання чисельності їх населення поступовосповільнюється.

  III. Управління демографічними процесами

  Негативні наслідки стихійного розвитку демографічних процесів зочевидністю вимагають його впорядкованості. Єдиною прийнятною для цьогоформою є регулювання народжуваності.
  З'явилися програми, названі "плануванням сім'ї", спрямовані нарозробку дієвих заходів щодо зниження надмірно високої народжуваності.
  Важливо, що ці програми виконуються в країнах з найвищою чисельністюнаселення - Індії та Китаї.

  Суть демографічної політики "планування сім'ї" полягає внаполегливому роз'ясненні економічних переваг малодітних сім'ї (1-2дитини) перед багатодітній (5-10 дітей), навчання населення користуваннюпротизаплідними засобами, а також у матеріальному і моральному заохоченнісімей, які прямують цих рекомендацій.

  Найбільш ефективного зниження народжуваності досягли в Китаї. В Індіїта інших країнах, що розвиваються народжуваність і, відповідно, прирістнаселення також знижуються, хоча значно повільніше, ніж у Китаї.
  Політика планування сім'ї виявилася в цілому результативною і породилаобгрунтовані надії на запобігання загального демографічної кризи.

  В економічно розвинених країнах Північного регіону не проводитьсявсеосяжною, скоординованої демографічної політики, подібноїпрограмами планування сім'ї. Однак почалося в 90-і роки скороченнякорінного населення - депопуляція - у деяких країнах Європи викликалавідповідну реакцію. В окремих державах (Франція, Німеччина та ін)проводяться різного роду акції, спрямовані на підвищення народжуваності
  (пропагандистські кампанії, моральне або матеріальне стимулювання і т.п.). Основні форми управління сучасними демографічними процесами:планування сім'ї (через зниження народжуваності) в країнах Південного регіону ізапобігання падіння чисельності населення (через деяке збільшеннянароджуваності) в країнах Північного регіону. Якщо стихійні демографічніпроцеси стануть керованими, в перспективі можливий демографічнийперехід від колишнього нестійкого балансу високої смертності та високоїнароджуваності до нового, більш стабільного балансу низької смертності і низькоїнароджуваності. Досягнення цієї мети багато в другій половині XXI ст. дозволитьстабілізувати світове населення на рівні 12-15 млрд. людей. Це будеозначатиме відповідність фундаментального екологічного закону зростаннячисельності населення по найбільш оптимального варіанту, відповідногограничної екологічної ємності планети.

  IV. Міграційні процеси

  Переселення, територіальні переміщення, пов'язані зі зміною місцьпроживання, називаються міграцією. Переміщення всередині населених пунктів ідрібних сільських адміністративних територій до неї зазвичай не ставляться.

  Міграція населення зіграла видатну роль у розвитку людства.
  Нинішнє величезне і різноманітне у багатьох відношеннях (расове,етнічному, соціальному і т. д.) населення Землі багато в чому створеноміграцією. Люди селилися по всій придатною для проживання території.
  Саме міграція створила багатомільйонні міста, міські агломерації [1] іконурбаціях [2]. Багато великих сучасні держави створені мігрантами
  (переселенцями). Так в історично недавній час виникли США і Канада,
  Австралія та Нова Зеландія. Останнім часом в міграціях по всьому світуберуть участь щорічно сотні мільйонів чоловік.

  Міграції населення поділяються на внутрішні (всередині окремих країн, їхпереважна більшість) і зовнішні, міжнародні (з перетиномдержавних кордонів).

  Переважне рух населення пов'язано з прагненням людей вмісця з кращими умовами життя. Але звичайно бувають протилежні,зустрічні потоки, і нерідко вони бувають приблизно рівні. Виключенняскладають вимушені переселення (при війнах, розпаду імперій, розділахдержав, великих катастроф природного або техногенного характеру,депортації). Найбільш великі міжнародні міграції останніх столітьбули пов'язані з заселенням Америки європейцями. Основною країною переселенняемігрантів з Європи стали США. Інші переселенці вибрали Австралію, Нову
  Зеландії, Південно-Африканський Союз. Багато іммігрантів взяли Канада,
  Бразилія, Аргентина. Усього з початку XIX століття до 1914 року (початку Першоїсвітової війни) з Європи емігрувало близько 50.000.000 чоловік; приблизно
  1/3 цього числа переселилося у зворотному напрямку (самі мігранти та їхнащадки).

  Залежно від спочатку переважного складу мігрантівкраїни вселення отримали різний етнічний вигляд: США і Канада --англомовні (в останній - велика франкомовна провінція Квебек),
  Мексика, Аргентина та ін - іспаномовні, Бразилія - португаломовних. Употоки мігрантів до Північної Америки спочатку різко переважали вихідці з
  Великобританії та Ірландії, потім збільшився потік з Німеччини
  Ъ = 74
  -----------------------< br>[1] Агломерація - скупчення міст, селищ, сіл, селищ.
  [2] конурбаціях - скупчення агломерацій.

  -----------------------< br>Склав: учень 11 "А" класу гімназії № 5
  Івашенцев Леонід
  Перевірив: викладачсуспільствознавства Гусєв В. В

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !