ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Екзаменаційні питання й квитки по концепції сучасного природознавства за осінній семестр 2000
       

   

  Природничі науки

  Екзаменаційний квиток по предмету

  КОНЦЕПЦІЇ сучасного природознавства

  Білет № 1

  1) Які науки відносяться до гуманітарних?
  2) В чому полягала суть другого природничо-наукової революції?
  3) У чому полягає суть теорії електромагнітного поля, створеної

  Максвелом?
  4) Які два революційних перевороту у фізиці (початку XX століття) склали суть третього природно -наукової революції?
  5) Роль досліджень Лавуазьє в аварії теорії Флогістон.
  6) Вкажіть основні напрямки розвитку біології.
  7) Охарактеризуйте Неспадкові мінливість і приведіть приклади її прояви.

  Зав . кафедрою

  ------------------------------------------ --------

  Екзаменаційний квиток по предмету

  КОНЦЕПЦІЇ сучасного природознавства

  Білет № 2

  1) Дайте визначення поняття «точне природознавство».
  8) Де і ким були закладені основи геометрії?
  9) Перерахуйте випромінювання, що становлять електромагнітний спектр.
  10) Опишіть три моделі Всесвіту Фрідмана, для яких виконаємо космологічний принцип.
  11) Сформулюйте закон Авогадро.
  12) Назвіть спеціальну науку, що вивчає швидкості хімічних реакцій.
  13) Опишіть механізм реплікації ДНК.

  Зав. кафедрою

  ------------------------------------------ --------

  Екзаменаційний квиток по предмету

  КОНЦЕПЦІЇ сучасного природознавства

  Білет № 3

  1) Назвіть цілі природознавства.
  14) Хто і в якому працю сформулював основні ідеї геліоцентричної системи світу?
  15) У чому полягає основна ідея квантової механіки?
  16) У чому полягає відкриття американського вченого Хаббла в галузі вивчення

  Галактики?
  17) У чому полягає завдання хімії?
  18) Що є метою вивчення нової науки-біофізики?
  19) Охарактеризуйте вклад Г. Менделя в формування генетики як науки.

  Зав. кафедрою

  ------------------------------------------ --------

  Екзаменаційний квиток по предмету

  КОНЦЕПЦІЇ сучасного природознавства

  Білет № 4

  1) У чому суть вчення Демокріта про атомістичної будові матерії?
  20) Сформулюйте перший закон механічного руху Ньютона.
  21) Наведіть формулювання другого постулати спеціальної теорії відносності Ейнштейна.
  22) Який спін частинок, з яких складається будь-яка речовина у Всесвіті?
  23) Якими унікальними властивостями володіють керамічні вироби?
  24) Суть трьох головних проблем досліджень на молекулярному рівні.
  25) Охарактеризуйте онтогенетично мінливість і приведіть приклади її прояви.

  Зав. кафедрою

  ------------------------------------------ --------

  Екзаменаційний квиток по предмету

  КОНЦЕПЦІЇ сучасного природознавства

  Білет № 5

  1) Що стало підсумком першого природничо-наукової революції?
  26) Назвіть силу, яка на переконання Ньютона управляє рухом всіх фізичних тіл, і напишіть її математичний вираз.
  27) Ким і як були відкриті електромагнітні хвилі?
  28) Яка подія вважається початком відліку часу і скільки років тому воно сталося?
  29) Що в даний час розуміють під хімічним з'єднанням?
  30) Що є однією з сильних сторін Опаріна гіпотези про походження життя на Землі?
  31) Зіставте і проаналізуйте поняття біосфера і ноосфера.

  Зав. кафедрою

  ------------------------------------------ --------

  Екзаменаційний квиток по предмету

  КОНЦЕПЦІЇ сучасного природознавства

  Білет № 6

  1) Які науки входять до системи природничих наук?
  32) Сформулюйте другий закон механічного руху Ньютона.
  33) Охарактеризуйте вклад М. Планка в розробку теорії випромінювання.
  34) Чи існує центр Всесвіту?
  35) Які електрони називаються валентними?
  36) Опишіть схему класифікації структурних рівнів живої природи.
  37) У чому, згідно Пастеру і Вернадському, полягає основна відмінність живої матерії від неживої.

  Зав. кафедрою

  ------------------------------------------ --------

  Екзаменаційний квиток по предмету

  КОНЦЕПЦІЇ сучасного природознавства

  Білет № 7

  1) Що розуміється під ієрархічністю природничих наук?
  38) Хто є основоположником математичної фізики? Назвіть основні відкриття цього вченого.
  39) Чому дорівнює швидкість розповсюдження електромагнітних хвиль у вакуумі?
  40) Що таке «чорна дірка»?
  41) У чому причина періодичних змін фізичних і хімічних властивостей елементів?
  42) Опишіть погляди В.І. Вернадського на походження життя на Землі.
  43) Дайте визначення живої речовини по В.І. Вернадському.

  Зав. кафедрою

  ------------------------------------------ --------

  Екзаменаційний квиток по предмету

  КОНЦЕПЦІЇ сучасного природознавства

  Білет № 8

  1) Що є предметом точного природознавства?
  44) Охарактеризуйте вклад Ломоносова у розвиток природознавства.
  45) У чому полягає суть електродинамічних явищ, відкритих Ампером і

  Ерстед?
  46) Опишіть модель атома, запропоновану Резерфордом.
  47) Що слід розуміти під атомної структурою?
  48) У чому полягає принцип рухомого рівноваги Ле-Шательє?
  49) За яке відкриття була присуджена Нобелівська премія Ф. Крику і Дж.

  Уотсону?

  Зав. кафедрою

  ------------------------------------------ --------

  Екзаменаційний квиток по предмету

  КОНЦЕПЦІЇ сучасного природознавства

  Білет № 9

  1) Охарактеризуйте основні етапи природничо-наукових революцій.
  50) Сформулюйте третій закон механічного руху Ньютона.
  51) Сформулюйте висновок із спеціальної теорії відносності про скорочення довжини.
  52) На яких припущеннях грунтується космологічний принцип Фрідмана?
  53) Сформулюйте закон сталості складу Пруста.
  54) У чому суть теорії хімічної еволюції і біогенезу.
  55) Перерахуйте види обміну речовин і дайте їх коротку характеристику.

  Зав. кафедрою

  ------------------------------------------ --------

  Екзаменаційний квиток по предмету

  КОНЦЕПЦІЇ сучасного природознавства

  Білет № 10

  1) У чому полягає відмінність природознавства як науки від спеціальних природничих наук?
  56) Опишіть модель геліоцентричної системи світу.
  57) Наведіть формулювання перші постулати спеціальної теорії відносності Ейнштейна.
  58) Дайте визначення поняття «реакція анігіляції».
  59) Назвіть основний принцип, за яким Менделєєв будував періодичну систему хімічних елементів.
  60) Що являє собою явище каталізу?
  61) Що є «мінімальної живої системою»?

  Зав. кафедрою

  ------------------------------------------ --------

  Екзаменаційний квиток по предмету

  КОНЦЕПЦІЇ сучасного природознавства

  Білет № 11

  1) Що таке інтегратізм і як він проявляється по відношенню до природничих наук?
  62) Як проникли відомості про геліоцентричної системи світу до Росії?
  63) Яким стали представляти світ вчені після відкриття електромагнітних хвиль?
  64) Опишіть властивості сингулярної точки.
  65) У чому полягає суть теорії хімічної будови речовини А.М.

  Бутлерова?
  66) Назвіть методи, що використовуються фізико-хімічної біологією.
  67) Опишіть структуру та функції ДНК в живому організмі.

  Зав. кафедрою

  ------------------------------------------ --------

  Екзаменаційний квиток по предмету

  КОНЦЕПЦІЇ сучасного природознавства

  Білет № 12

  1) Назвіть і охарактеризуйте міждисциплінарні природничі науки.
  68) Чому Галілея вважають основоположником досвідченого природознавства?
  69) Охарактеризуйте сутність корпускулярно-хвильового дуалізму.
  70) Перерахуйте типи взаємодій між елементарними частинками.
  71) Опишіть ієрархію організації матерії, яка існує в природі.
  72) У чому суть одного з головних подій в історії біології XX століття?
  73) Опишіть історію вивчення ДНК.

  Зав. кафедрою

  ------------------------------------------ --------

  Екзаменаційний квиток по предмету

  КОНЦЕПЦІЇ сучасного природознавства

  Білет № 13

  1) Наведіть основні доводи Аристотеля на користь того, що земля має форму кулі.
  74) Дайте визначення поняття «інерціальна система».
  75) У чому суть принципу невизначеності?
  76) Яка з трьох космологічних моделей Фрідмана підходить до опису

  Всесвіту більшою мірою?
  77) Скільки хімічних елементів відкрито в даний час і як називається останній з відомих хімічних елементів?
  78) Назвіть три основні гіпотези походження життя на землі.
  79) Охарактеризуйте сутність сучасного еволюціонізму.

  Зав. кафедрою

  ------------------------------------------ --------

  Екзаменаційний квиток по предмету

  КОНЦЕПЦІЇ сучасного природознавства

  Білет № 14

  1) До якого часу відносять зародження наук і де з'явилися перші наукові установи?
  80) Опишіть відкриття Галілея в галузі астрономії.
  81) Назвіть вчених, з іменами яких пов'язують народження науки про електрику.
  82) Який спін частинок, які створюють сили, що діють між частками речовини?
  83) Сформулюйте закон кратних відносин Дальтона.
  84) У чому сутність креаціоністських гіпотези виникнення життя на Землі?
  85) Опишіть історію відкриття та вивчення клітини.

  Зав. кафедрою

  ------------------------------------------ --------

  Екзаменаційний квиток по предмету

  КОНЦЕПЦІЇ сучасного природознавства

  Білет № 15

  1) Дайте визначення поняття «природознавство».
  86) Сформулюйте закон інерції Галілея.
  87) Яка взаємозв'язок між масою і енергією в спеціальній теорії відносності?
  88) Охарактеризуйте обертальну характеристику елементарних частинок.
  89) Що слід розуміти під молекулярною структурою?
  90) Що є предметом вивчення фізико-хімічної біології?
  91) Опишіть, на які групи може бути здійснено розподіл усього живого світу за рівнем клітинної організації.

  Зав. кафедрою

  ------------------------------------------ --------

  Екзаменаційний квиток по предмету

  КОНЦЕПЦІЇ сучасного природознавства

  Білет № 16

  1) У чому складається роль математики в природознавстві?
  92) Назвіть вчених, які відіграли вирішальну роль в утвердженні геліоцентричної системи світу.
  93) Сформулюйте висновок із спеціальної теорії відносності про збільшення маси.
  94) Охарактеризуйте нові елементарні частинки-кварки.
  95) З яких частин складаються макромолекули полімерів?
  96) Назвіть об'єкт вивчення традиційної біології.
  97) Сформулюйте основні відмінності синтетичної теорії еволюції від теорії

  Ч. Дарвіна.

  Зав. кафедрою

  ------------------------------------------ --------

  Екзаменаційний квиток по предмету

  КОНЦЕПЦІЇ сучасного природознавства

  Білет № 17

  1) Що таке диференціація науки і як вона проявляється по відношенню до природничих наук?
  98) Як була відкрита планета Нептун?
  99) Сформулюйте висновок із спеціальної теорії відносності про уповільнення часу.
  100) Які елементарні частинки називають нуклонами?
  101) Назвіть основні типи хімічного зв'язку.
  102) Що є метою вивчення нової науки-біохімії?
  103) Що є основною функцією генів?

  Зав. кафедрою

  ------------------------------------------ --------

  Екзаменаційний квиток по предмету

  КОНЦЕПЦІЇ сучасного природознавства

  Білет № 18

  1) Назвіть автора і назва літературного твору, завдяки якому до нас дійшло вчення давньогрецьких атомістів.
  104) Сформулюйте принцип відносності руху Галілея.
  105) Яке фізичне явище відкрив Фарадей і в чому його суть?
  106) Сформулюйте принцип заборони Паулі.
  107) У чому суть сучасних уявлень про будову атома?
  108) Охарактеризуйте сутність гіпотези А.І. Опаріна про походження життя на Землі.
  109) Охарактеризуйте спадкову мінливість і приведіть приклади її прояви.

  Зав. кафедрою

  ------------------------------------------ --------

  Екзаменаційний квиток по предмету

  КОНЦЕПЦІЇ сучасного природознавства

  Білет № 19

  1) Що розуміють під природно-науковими революціями?
  110) Назвіть вчених, які підтримали ідеї геліоцентричної системи світу.
  111) У чому полягає ключовий момент спеціальної теорії відносності?
  112) У чому відмінності моделей Всесвіту, запропонованих Ейнштейном і Фрідманом?
  113) Дайте визначення поняття «хімічний зв'язок».
  114) Охарактеризуйте природу біохімічних каталізаторів.
  115) Охарактеризуйте сутність біологічного та еволюційного напрямків у популяційної біології.

  Зав. кафедрою

  ------------------------------------------ --------

  Екзаменаційний квиток по предмету

  КОНЦЕПЦІЇ сучасного природознавства

  Білет № 20

  1) Назвіть історичні галузі знань, що входять в систему сучасного природознавства.
  116) Назвіть основні відкриття Ньютона.
  117) Який кількісний закон був відкритий Ампером?
  118) Як змінила загальна теорія відносності наші уявлення про

  Всесвіту?
  119) Перерахуйте основні природні чинники, які впливають на властивості одержуваних речовин.
  120) Опишіть погляди В.І. Вернадського на походження життя на Землі.
  121) Перерахуйте найбільш важливі відкриття, зроблені в галузі молекулярної біології і молекулярної генетики.

  Зав. кафедрою

  ------------------------------------------ --------

  Екзаменаційний квиток по предмету

  КОНЦЕПЦІЇ сучасного природознавства

  Білет № 21

  1) Чому необхідно вивчати природознавство?
  122) Назвіть вчених, які підтримали ідеї геліоцентричної системи світу.
  123) Наведіть формулювання другого постулати спеціальної теорії відносності Ейнштейна.
  124) Охарактеризуйте сутність четвертої природничо-наукової революції.
  125) Які сполуки відносяться до елементоорганіческімі?
  126) Назвіть три основні гіпотези походження життя на землі.
  127) Перерахуйте геохімічні функції біосфери.

  Зав. кафедрою

  ------------------------------------------ --------

  Екзаменаційний квиток по предмету

  КОНЦЕПЦІЇ сучасного природознавства

  Білет № 22

  1) У чому полягає відмінність природознавства як науки від спеціальних природничих наук?
  128) Чому Галілея вважають основоположником досвідченого природознавства?
  129) Наведіть формулювання першого постулати спеціальної теорії відносності Ейнштейна.
  130) Яка подія вважається початком відліку часу і скільки років тому воно сталося?
  131) Скільки хімічних елементів відкрито в даний час і як називається останній з відомих хімічних елементів?
  132) У чому полягає принцип рухомого рівноваги Ле-Шательє?
  133) Опишіть, на які групи може бути здійснено розподіл усього живого світу за рівнем клітинної організації.

  Зав. кафедрою

  ------------------------------------------ --------

  Екзаменаційний квиток по предмету

  КОНЦЕПЦІЇ сучасного природознавства

  Білет № 23

  1) Що розуміється під ієрархічністю природничих наук?
  134) Сформулюйте закон інерції Галілея.
  135) У чому полягає основна ідея квантової механіки?
  136) Чи існує центр Всесвіту?
  137) Якими унікальними властивостями володіють керамічні вироби?
  138) Назвіть методи, що використовуються фізико-хімічної біологією.
  139) Опишіть структуру та функції ДНК в живому організмі.

  Зав. кафедрою

  ------------------------------------------ --------

  Екзаменаційний квиток по предмету

  КОНЦЕПЦІЇ сучасного природознавства

  Білет № 24

  1) Що таке інтегратізм і як він проявляється по відношенню до природничих наук?
  140) Охарактеризуйте Ломоносова внесок у розвиток природознавства.
  141) Перерахуйте випромінювання, що становлять електромагнітний спектр.
  142) Опишіть властивості сингулярної точки.
  143) У чому суть сучасних уявлень про будову атома?
  144) Охарактеризуйте природу біохімічних каталізаторів.
  145) Перерахуйте геохімічні функції біосфери.

  Зав. кафедрою

  ------------------------------------------ --------

  Екзаменаційний квиток по предмету

  КОНЦЕПЦІЇ сучасного природознавства

  Білет № 25

  1) Що розуміють під природно-науковими революціями?
  146) Опишіть відкриття Галілея в галузі астрономії.
  147) Яка взаємозв'язок між масою і енергією в спеціальній теорії відносності?
  148) Опишіть модель атома, запропоновану Резерфордом.
  149) Роль досліджень Лавуазьє в аварії теорії Флогістон.
  150) Вкажіть основні напрямки розвитку біології.
  151) У чому, згідно Пастеру і Вернадському, полягає основна відмінність живої матерії від неживої.

  Зав. кафедрою

  ------------------------------------------ --------

  Екзаменаційний квиток по предмету

  КОНЦЕПЦІЇ сучасного природознавства

  Білет № 26

  1) Назвіть цілі природознавства.
  152) Як була відкрита планета Нептун?
  153) Чому дорівнює швидкість розповсюдження електромагнітних хвиль у вакуумі?
  154) На яких припущеннях грунтується космологічний принцип Фрідмана?
  155) У чому причина періодичних змін фізичних і хімічних властивостей елементів?
  156) Опишіть схему класифікації структурних рівнів живої природи.
  157) Охарактеризуйте сутність сучасного еволюціонізму.

  Зав. кафедрою

  ------------------------------------------ --------

  Екзаменаційний квиток по предмету

  КОНЦЕПЦІЇ СУЧАСНОГО ЕСТЕСТВОЗНАН?? Я

  Білет № 27

  1) Що є предметом точного природознавства?
  158) Назвіть основні відкриття Ньютона.
  159) У чому суть принципу невизначеності?
  160) Охарактеризуйте обертальну характеристику елементарних частинок.
  161) Сформулюйте закон сталості складу Пруста.
  162) Назвіть об'єкт вивчення традиційної біології.
  163) Охарактеризуйте сутність біологічного та еволюційного напрямків у популяційної біології.

  Зав. кафедрою

  ------------------------------------------ --------

  Екзаменаційний квиток по предмету

  КОНЦЕПЦІЇ сучасного природознавства

  Білет № 28

  1) Що стало підсумком першого природничо-наукової революції?
  164) Сформулюйте принцип відносності руху Галілея.
  165) Сформулюйте висновок із спеціальної теорії відносності про збільшення маси.
  166) Який спін частинок, які створюють сили, що діють між частками речовини?
  167) Назвіть основний принцип, за яким Менделєєв будував періодичну систему хімічних елементів.
  168) Що є однією з сильних сторін Опаріна гіпотези про походження життя на Землі?
  169) Сформулюйте основні відмінності синтетичної теорії еволюції від теорії

  Ч. Дарвіна.

  Зав. кафедрою

  ------------------------------------------ --------

  Екзаменаційний квиток по предмету

  КОНЦЕПЦІЇ сучасного природознавства

  Білет № 29

  1) Дайте визначення поняття «точне природознавство».
  170) Хто і в якому працю сформулював основні ідеї геліоцентричної системи світу?
  171) Сформулюйте висновок із спеціальної теорії відносності про скорочення довжини.
  172) Опишіть три моделі Всесвіту Фрідмана, для яких виконаємо космологічний принцип.
  173) З яких частин складаються макромолекули полімерів?
  174) У чому суть теорії хімічної еволюції і біогенезу.
  175) Опишіть історію відкриття та вивчення клітини.

  Зав. кафедрою

  ------------------------------------------ --------

  Екзаменаційний квиток по предмету

  КОНЦЕПЦІЇ сучасного природознавства

  Білет № 30

  1) Назвіть і охарактеризуйте міждисциплінарні природничі науки.
  176) Сформулюйте третій закон механічного руху Ньютона.
  177) Яким стали представляти світ вчені після відкриття електромагнітних хвиль?
  178) Охарактеризуйте сутність четвертої природничо-наукової революції.
  179) Що слід розуміти під атомної структурою?
  180) У чому суть одного з головних подій в історії біології XX століття?
  181) Охарактеризуйте вклад Г. Менделя в формування генетики як науки.

  Зав. кафедрою

  ------------------------------------------ --------

  Екзаменаційний квиток по предмету

  КОНЦЕПЦІЇ сучасного природознавства

  Білет № 31

  1) Назвіть автора і назва літературного твору, завдяки якому до нас дійшло вчення давньогрецьких атомістів.
  182) Дайте визначення поняття «інерціальна система».
  183) У чому полягає суть теорії електромагнітного поля, створеної

  Максвелом?
  184) Дайте визначення поняття «реакція анігіляції».
  185) У чому полягає завдання хімії?
  186) У чому сутність креаціоністських гіпотези виникнення життя на Землі?
  187) Що є основною функцією генів?

  Зав. кафедрою

  ------------------------------------------ --------

  Екзаменаційний квиток по предмету

  КОНЦЕПЦІЇ сучасного природознавства

  Білет № 32

  1) У чому суть вчення Демокріта про атомістичної будові матерії?
  188) Назвіть вчених, які відіграли вирішальну роль в утвердженні геліоцентричної системи світу.
  189) Назвіть вчених, з іменами яких пов'язують народження науки про електрику.
  190) Сформулюйте принцип заборони Паулі.
  191) Назвіть основні типи хімічного зв'язку.
  192) Назвіть спеціальну науку, що вивчає швидкості хімічних реакцій.
  193) Охарактеризуйте онтогенетично мінливість і приведіть приклади її прояви.

  Зав. кафедрою

  ------------------------------------------ --------

  Екзаменаційний квиток по предмету

  КОНЦЕПЦІЇ сучасного природознавства

  Білет № 33

  1) Чому необхідно вивчати природознавство?
  194) Як проникли відомості про геліоцентричної системи світу до Росії?
  195) Яке фізичне явище відкрив Фарадей і в чому його суть?
  196) Перерахуйте типи взаємодій між елементарними частинками.
  197) Які сполуки відносяться до елементоорганіческімі?
  198) Що являє собою явище каталізу?
  199) Охарактеризуйте Неспадкові мінливість і приведіть приклади її прояви.

  Зав. кафедрою

  ------------------------------------------ --------

  Екзаменаційний квиток по предмету

  КОНЦЕПЦІЇ сучасного природознавства

  Білет № 34

  1) Назвіть історичні галузі знань, що входять в систему сучасного природознавства.
  200) Хто є основоположником математичної фізики? Назвіть основні відкриття цього вченого.
  201) Ким і як були відкриті електромагнітні хвилі?
  202) Як змінила загальна теорія відносності наші уявлення про

  Всесвіту?
  203) Дайте визначення поняття «хімічний зв'язок».
  204) Суть трьох головних проблем досліджень на молекулярному рівні.
  205) Дайте визначення живої речовини по В.І. Вернадському.

  Зав. кафедрою

  ------------------------------------------ --------

  Екзаменаційний квиток по предмету

  КОНЦЕПЦІЇ сучасного природознавства

  Білет № 35

  1) У чому складається роль математики в природознавстві?
  206) Сформулюйте другий закон механічного руху Ньютона.
  207) Охарактеризуйте внесок М. Планка в розробку теорії випромінювання.
  208) Які елементарні частинки називають нуклонами?
  209) Перерахуйте основні природні чинники, які впливають на властивості одержуваних речовин.
  210) Що є метою вивчення нової науки-біофізики?
  211) Опишіть механізм реплікації ДНК.

  Зав. кафедрою

  ------------------------------------------ --------

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !