ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Управління транспортом
       

   

  Адміністративне право

  Зміст.

  Введення.

  1.Організаціонно-правова система управління транспортно-дорожнім комплексом ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... стор.3 - 23
  2. Сутність і значення державного контролю та нагляду в галузі транспорту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... стор.24-35
  3. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері управління комунікаціями ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... стор.36-38

  Висновок.
  Список використаної літератури.

  1.Організаціонно-правова система управління транспортно-дорожнім комплексом.

  Транспорт традиційно вважається джерелом підвищеної небезпеки,тому вкрай важливо забезпечити безпеку його функціонування --безпеку дорожнього руху, пасажирів, вантажів і т.д. У зв'язку з цимвиділяються наступні особливості в організації державного управліннятранспортом: а) високий ступінь централізації управління, єдинимкоординуючим органом виступає Міністерство транспорту РФ; б) наявністьспеціалізованого контролю за забезпеченням безпеки руху; в)наявність спеціальних актів - статутів про дисципліну працівників транспорту,кодексів, правил і т.д.

  перевізний процес на залізничному транспорті регламентованийзатвердженим Федеральним законом «Устав залізничного транспорту
  Російської Федерації »від 10 січня 2003 [1]

  Сфера дії Статуту залізничного транспорту поширюється навідносини: що виникають між перевізниками, пасажирами, відправниками вантажу
  (відправниками), одержувачами (одержувачами), власникамиінфраструктури залізничного транспорту загального користування, власникамизалізничних шляхів не загального користування, іншими фізичними таюридичними особами при користуванні послугами залізничного транспортузагального користування та залізничного транспорту не загального користування, івстановлює їх права, обов'язки і відповідальність. Управлінняпроцесом перевезень на залізничному транспорті здійснюєтьсяцентралізовано і відноситься до компетенції федерального органувиконавчої влади в галузі залізничного транспорту.

  Таким є Міністерство шляхів сполучення РФ (МПС Росії). Воноздійснює проведення державної політики у сфері залізничноготранспорту, а також регулювання господарської діяльності залізницьдоріг, інших підприємств і установа залізничного транспорту вгалузі організації і забезпечення перевізного процесу.

  В даний час, у результаті проходить реформи на залізничномутранспорті відбувається зміна форми власності - залізничнийтранспорт з федеральної власності, переходить у приватну власність,в результаті акціонування ряду підприємств залізнично-транспортноїінфраструктури. Даний процес ще не завершився, а тому про його кінцевихрезультати говорити ще важко. Але вже відбувається і набирає свої оборотипроцес формування в рамках відкритого акціонерного товариства «Російськізалізниці »самостійних структурних підрозділів дляздійснення окремих видів підприємницької діяльності назалізничному транспорті (пасажирських перевезень у далекому проходженні іприміському сполученні, окремих спеціалізованих вантажних перевезень тат.д.). Після цього, передбачається реорганізація відкритого акціонерноготовариства «Російські залізниці» шляхом виділення в дочірніакціонерні товариства самостійних структурних підрозділів,що здійснюють окремі види підприємницької діяльності назалізничному транспорті (послуги з ремонту технічних засобів івиробництва запасних частин, перевезення пасажирів в придатному повідомленні ідалекому проходженні і т.д.); перехід до вільного ціноутворення вконкурентних секторах; створення умов для придбання компаніями -операторами магістральних локомотивів; залучення інвестицій для розвиткузалізничного транспорту і т.д.

  Законодавцем введено новий суб'єкт, який забезпечуєздійснення перевізного процесу в нашій країні - власникінфраструктури залізничного транспорту. Ним може бути будь-якеюридична особа та індивідуальний підприємець, які маютьінфраструктуру на праві власності чи інше право і надають послугищодо її використання, на підставі ліцензії або договору.

  Сама інфраструктура залізничного транспорту загального користуванняявляє собою технологічний комплекс, що включає в себезалізничні колії загального користування та інші споруди,залізничні станції, пристрої електропостачання, мережі зв'язку, системисигналізації, централізації і блокування, інформаційні комплекси ісистему управління рухом та інші забезпечують функціонування цьогокомплексу будинки, будівлі, споруди, пристрої й устаткування.

  За МПС Росії збережені функції господарського управління, якіздійснюються при проведенні державної політики в областізалізничного транспорту, виходячи з вимог економіки,обороноздатності і безпеки країни, потреб населення; прирозробки, затвердження і нагляд над виконанням нормативних документів;при ліцензування, сертифікації та стандартизації на залізничномутранспорті в межах повноважень; при керівництві мобілізаційноїпідготовки та цивільної оборони; при регулюванні в галузі перевезень длядержавних потреб і соціально значущих перевезень пасажирів і. т.д.

  Залізничний транспорт складає основу транспортного комплексу
  Російської Федерації і має велике економічне, оборонне, соціальний іполітичне значення.

  У систему Державної адміністрації залізничного транспорту Росії можна віднести: залізниці; відділення залізнихдоріг; їх лінійні підприємства, промислові, будівельні, торговельні тапостачальницькі підприємства; підприємства, що забезпечують діяльність ірозвиток залізничного транспорту. Головним оперативним ланкою цієїсистеми є залізниця.

  Відповідно до закону в даний час на підставі ліцензії в сферізабезпечення перевізного процесу можуть надаватися наступні видипослуг і здійснюватися наступні види діяльності:

  - перевезення вантажів залізничним транспортом;

  - перевезення вантажобагажу залізничним транспортом;

  -діяльність з надання інфраструктури залізничноготранспорту загального користування для здійснення перевезень;

  Таким чином, наша держава шляхом поступової приватизації тароздержавлення ряду підприємств залізнично-транспортноїінфраструктури, розширює види підприємницької діяльності, якіможу надаватися окремими юридичними особами і індивідуальнимипідприємцями, а отже, створюється основа для формуванняконкурентного сектору в сфері забезпечення населення транспортними послугами.

  Відповідно до нового закону про залізничний транспорт майнозалізничного транспорту може перебувати у державній,муніципальної, приватної та інших формах власності.

  Під залізничними коліями загального користування розуміютьсязалізничні колії на територіях залізничних станцій, відкритих длявиконання операцій з приймання і відправлення поїздів, прийому та видачівантажів, багажу, вантажобагажу, з обслуговування пасажирів та виконаннясортувальних і маневрових робіт, а також залізничні шляхи, що з'єднуютьтакі станції.

  Залізничні колії незагального користування це залізничніпід'їзні колії, що примикають безпосередньо або через іншізалізничні під'їзні колії до залізничних колій загального користуванняі призначені для обслуговування певних користувачів послугамизалізничного транспорту на умовах договорів або виконання робіт длявласних потреб.

  На залізничному транспорті діють спеціальна служба,здійснює контроль за забезпеченням безпеки руху поїздів, атакож аварійно-відновлювальні підрозділи, які ліквідують наслідкиаварій на залізницях. Положення про ці підрозділи, а такожпорядок класифікації, службового розслідування і обліку порушеньбезпеки руху стверджує МПС РФ. [2]

  МПС РФ за участю федерального органу виконавчої влади зрегулювання природних монополій на транспорті, інших зацікавленихфедеральних органів виконавчої влади, зацікавлених організацій умежах своєї компетенції розробляє і в установленому порядкузатверджує правила перевезень вантажів залізничним транспортом та правилаперевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу залізничним транспортом.

  В області перевізного процесу на МПС Росії покладено: забезпечуватикоординацію роботи залізниць з метою попередження ускладнень зпропуском поїздів, регулювати навантаження вантажів; розробляти і затверджуватинормативні акти з експлуатації залізниць, експлуатації,обслуговуванню і ремонту технічних засобів, пов'язаних з перевізнимипроцесом; забезпечувати регулювання руху поїздів в умовахнадзвичайних ситуацій.

  З питань, що зачіпають інтереси інших видів транспорту, Державної адміністрації залізничного транспорту Росіїкоординує свою діяльність з органами управління ними (наприклад, з
  Мінтрансом Росії).

  МПС Росії забезпечує стійке і безпечне функціонуваннязалізничного транспорту; створює багатопрофільну сферу послуг,наданих транспортними підприємствами, підвідомчими йому;розробляє стандарти і норми, що визначають порядок роботизалізничного транспорту; керує залізницями, підприємствами таоб'єднаннями в області перевізного процесу; організовує оперативнеуправління цим процесом; розробляє та затверджує графіки рухупоїздів по мережі залізниць, нормативи використання вагонів іконтейнерів, нормативні документи з технічної експлуатації залізницьдоріг та умов перевезень.

  На МПС Росії покладено контроль за станом безпеки рухупоїздів, за збереженням вантажів, що перевозяться. Цей орган також стверджуєобов'язкові для всіх підприємств, організацій і громадян нормативні актиз питань правил та умов перевезень, користування засобамизалізничного транспорту, безпеки руху, охорони порядку,пожежної безпеки і санітарних правил на залізничному транспорті.

  В області технічної політики Мінтранс: визначає разом зпідвідомчими підприємствами та установами пріоритетні напрямки технічної політики на залізничному транспорті; координує з
  Міністерством транспорту РФ питання технічної політики в областівзаємодії з іншими видами транспорту; визначає структуру ітипаж рухомого складу та інших технічних засобів, що використовуютьсяна залізничному транспорті; готує пропозиції щодо постановціпродукції на серійне виробництво; та ін

  Спеціальні функції охорони залізничного транспорту здійснюються
  Федеральною службою залізничних військ.

  Відкриття для постійної експлуатації залізничних шляхів загальногокористування здійснюється за рішенням Державної адміністрації залізничного транспорту Росії на підставі пропозиційокремих юридичних осіб і індивідуальних підприємців, якимналежать зазначені залізничні колії. [3]

  Одночасно планується формування в цій сфері конкурентногосектора, що передбачено затвердженою Урядом РФ 15 травня 1998
  Концепцією структурної реформи залізничного транспорту. Розвитокконкуренції перевезень передбачається переважно в області організаціїдоставки вантажів і пасажирів.

  Концепція виходить з необхідності створення централізованоїзалізничної компанії з організації господарської діяльності залізницьдоріг з функціями господарського регулювання. В якості результатуреформи - передача об'єктів житлово-комунального господарства в муніципальнувласність, акціонування і приватизація підприємств непрофільної сферизалізничного транспорту.

  Повинна буде проводитися робота із закриття збиткових малодіяльнихліній або прийматися заходи щодо вишукування джерел для покриття їхзбитковості. [4].

  Основний обсяг перевезень в нашій країні припадає на залізничнийтранспорт. У цілому зі своїми завданнями залізничний транспортсправляється, але в силу причин, від нього не залежать, щорічно відбуваєтьсязниження обсягу вантажообігу.

  Після розпаду СРСР в організації управління залізничним транспортомвиник ряд проблем. Єдина транспортна мережа поки зберігається, а длявирішення питань, що вимагають узгодження між країнами СНД, створений
  Міждержавний координаційний комітет по залізничному транспорту.
  Органи СНД домовляються про принципи керування процесом перевезень,оновлення і утримання рухомого складу, оплати перевезень, митногоконтролю, охорони вантажів, що перевозяться, відшкодування збитків та ін В умовахпереходу до ринкових відносин вкрай важливими завданнями стали завдання звсемірному скорочення витрат і поліпшення якості обслуговуванняклієнтів. [5]

  Міністерство транспорту діє на підставі положення про Міністерствотранспорту Російської Федерації від 30 грудня 2000р. [6]

  Відповідно до цього положення Міністерство транспорту Російської
  Федерації є федеральним органом виконавчої влади, які проводятьдержавну політику і здійснює управління в областітранспортного комплексу, а також у випадках, встановлених законодавством
  РФ, що координує діяльність у цій сфері інших федеральних органіввиконавчої влади.

  Повноваження скасованої федеральної служби повітряного транспорту Росіїі Російського дорожнього агентства, відповідно до указу Президента,перейшли до Мінтрансу РФ.

  . Транспортний комплекс включає в себе цивільну авіацію, морський,внутрішній водний, автомобільний, міський електричний (включаючиметрополітен), промисловий (крім віднесених до відання Міністерства шляхівтранспорту України) транспорт і дорожнє господарство з вхіднимив них юридичними особами та індивідуальними підприємцями, якіздійснюють: перевізних і транспортно-експедиційну діяльність;роботи (послуги), пов'язані з обслуговуванням пасажирів, вантажів, транспортнихкоштів і їх екіпажів; та ін

  У віданні Міністерство транспорту Російської Федерації знаходятьсяфедеральні об'єкти морського і річкового транспорту. Відповідно в йогоструктурі функціонують галузеві служби морського і річкового флоту.

  Керівники названих служб є за посадою першимизаступниками Міністра транспорту Російської Федерації.

  Внутрішній водний транспорт Російської Федерації являє собоюодин з видів транспорту, що знаходиться у веденні Російської Федерації тащо представляє собою виробничо-технологічний комплекс з вхіднимив нього організаціями, що здійснюють судноплавство та іншу пов'язану зсудноплавством діяльність на внутрішніх водних шляхах Російської Федерації

  Основним нормативно-правовим актом що регулює відносини у данійобласті є Кодекс внутрішнього водного транспорту РФ

  В області внутрішнього водного транспорту Мінтранс здійснюєкоординацію та взаємодію з іншими федеральними органами виконавчоївлади та органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації зпитань будівництва, експлуатації та утримання внутрішніх водних шляхів тасудноплавних гідротехнічних споруд.

  Міністерство транспорту РФ безпосередньо або через територіальніоргани та державні організації здійснюється контроль за дотриманнямзаконодавства в галузі внутрішнього водного транспорту Російської
  Федерації, охороною людського життя на внутрішніх водних шляхах,дипломуванням членів екіпажів суден, безпекою судноплавнихгідротехнічних споруд, станом внутрішніх водних шляхів,забезпеченням екологічної безпеки при експлуатації суден,державною реєстрацією суден та прав на них, лоцманської службою.

  Нагляд за безпекою портових гідротехнічних і судноплавнихгідротехнічних споруд здійснюється також Мінтрансом РФ.

  Технічний нагляд за прогулочними вітрильними судами здійснюєтьсяорганами технічного нагляду та класифікації суден Російської Федерації.

  Органи технічного нагляду та класифікації судів РФ видаютьзатверджені Міністерством транспорту правила про проектування?? вання, будівництві,ремонті та про експлуатацію суден, за якими має здійснюватисятехнічний нагляд, і правила про виготовлення матеріалів і виробів дляустановки на судах.

  Органами технічного нагляду та класифікації судів РФ здійснюєтьсятехнічний нагляд за забезпеченням екологічної безпеки приексплуатації суден.

  Контроль за дотриманням вимог пожежної безпеки на суднахнезалежно від форм власності, виконанням правил і норм,регламентують перевезення пожежонебезпечних вантажів, а також перевіркапротипожежного стану виходять в море суден змішаного (ріка - море)плавання з видачею їм свідоцтв пожежної охорони здійснюєтьсябасейновим органами державного управління на внутрішньому водномутранспорті в порядку, встановленому Мінтрансом РФ.

  басейнові органи державного управління на внутрішньому водномутранспорті спільно з територіальними органами федерального органувиконавчої влади в галузі охорони навколишнього середовища здійснюють: контроль за розміщенням і функціонуванням об'єктів природоохоронногопризначення на внутрішніх водних шляхах у зоні діяльності відповідногобасейнового органу державного управління на внутрішньому водномутранспорті; інформаційне обслуговування судновласників і капітанів суден попитань екологічної безпеки.

  Крім цього басейнові органи державного управління навнутрішньому водному транспорті мають право: користуватися береговою смугою для проведення робіт із забезпеченнясудноплавства і спорудження будинків, будівель і споруд для цих цілей упорядку, встановленому законодавством РФ; встановлювати на береговій смузі берегові засоби навігаційногообладнання; дозволяти пристрій тимчасових споруд для причалювання, швартування істоянки суден та інших плавучих засобів, навантаження, вивантаження і зберіганнявантажів, посадки на судна та висадки з суден пасажирів за погодженням звідповідними федеральними органами виконавчої влади вустановленому порядку та ін

  Міністерство транспорту Російської Федерації керується у своїйдіяльності Конституцією Російської Федерації, федеральнимиконституційними законами, федеральними законами, указами та розпорядженнями
  Президента Російської Федерації, постановами і розпорядженнями
  Уряду Російської Федерації, міжнародними договорами Російської
  Федерації, а також положенням про нього.

  Його основні завдання Мінтранс пов'язані з формуванням і реалізацієюєдиної державної транспортної політики в підвідомчих галузях,здійсненням державного управління і регулювання зазначенимитранспортними галузями (спеціальні виконавчі, дозвільні,контрольні та наглядові функції).

  Мінтранс розробляє міжгалузеві науково-технічні програми,координує взаємодію видів транспорту в транспортних вузлах,контролює цільове використання державної підтримкипідвідомчих транспортних галузей, а також виконання заходів щодопопередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на морському ірічковому транспорті, погоджує з Державною адміністрацією залізничного транспорту Російської Федерації правилаперевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом і т.д.

  З метою забезпечення безпеки дорожнього руху, скорочення дорожньо -транспортних пригод та зниження шкоди від цих подій, щоє одним з основ державної політики у сфері транспорту,розробляються відповідні федеральні, регіональні та місцевіпрограми. [7]

  У складі Мінтрансу є наступні департаменти: повітряного,морського, річкового, автомобільного транспорту; федеральний дорожній; покоординації функціонування і розвитку транспортної системи Росії, атакож Российская транспортна інспекція, та її відділення в суб'єктах
  Федерації.

  До складу транспортної інспекції входять наступні відділення:міжрегіональні, територіальні, а також управління і територіальніуправління повітряного транспорту.

  Департаменти (комісії, інспекції) можуть у межах своєї компетенціїрозробляти і затверджувати технічні правила та інструкціїміжвідомчого характеру, що регламентують діяльність відповіднихвидів транспорту і дорожнього господарства.

  У суб'єктах Федерації Міністерством транспорту можу створюватися йогорегіональні органи управління.

  Так, департамент повітряного транспорту здійснює управліннянапівдержавної компанією «Аерофлот - Російські міжнародніавіалінії », територіальними управліннями, адміністраціями авіаційнихзагонів, аеропортів. Аеропорт - це підприємство, що здійснюють прийом івідправку пасажирів, багажу, вантажів і пошти, організацію та обслуговуванняпольотів повітряних суден і яке має для цих цілей аеродром, аеровокзал таінші споруди та обладнання. Повітряне судно - первинна ланкаповітряного транспорту, що обслуговує екіпажем на чолі з командиром.

  Відповідно до Закону «Про безпеку дорожнього руху»визначені основні принципи забезпечення безпеки дорожнього руху в
  РФ: пріоритет життя і здоров'я громадян, що беруть участь у дорожньому русі,над економічними результатами господарської діяльності; пріоритетвідповідальності держави за забезпеченням безпеки дорожнього рухунад відповідальністю громадян, що беруть участь в огрядне русі; дотриманняінтересів громадян, суспільства і держави при забезпеченні безпекидорожнього руху. [8]

  В умовах переходу до ринкової економіки виникла низка проблем.

  Акціонерне товариство «Аерофлот - Російські міжнародні авіалінії»створило більше 80 комерційних структур, значна частина яких покипрацює зі збитками. Різко знижується регулярність польотів, що веде довтрати значного прибутку та ліквідації робочих місць.

  Ще у 1997р. була схвалена концепція державної транспортноїполітики, в якій передбачається не тільки модернізація транспортногокомплексу та впровадження сучасних економічних механізмів на ринкутранспортних послуг, але й забезпечення узгодженості дій федеральних,регіональних і місцевих органів влади, транспортних та інших підприємств.

  Розвиток транспортного комплексу здійснюється відповідно доцільовими програмами, як які можна виділити:

  1. дороги Росії;

  2. внутрішні водні шляхи;

  3. відродження торгового флоту Росії

  Після розпаду СРСР і скорочення кількості морських і річкових портіввиникла необхідність у будівництві нових портів (наприклад,
  Астраханського морського порту для головного виходу Росії в Каспійське моречерез Волгу). [9]

  Мінтранс є спеціально уповноваженим органом в областіцивільної авіації, у зв'язку з цим Мінтранс уповноважений здійснювати:

  1) затверджує номенклатуру що підлягають обов'язковій сертифікації видівпродукції, робіт (послуг), а також юридичних осіб, діяльність якихбезпосередньо пов'язана із забезпеченням безпеки польотів повітряних суденабо авіаційної безпеки;

  2) веде державних реєстрів цивільних повітряних суден,аеродромів, аеропортів та сертифікованих об'єктів; реєстри ліцензій,реєстри федеральних правил використання повітряного простору іфедеральних авіаційних правил, затверджених в Російській Федерації;

  3) здійснює державний контроль забезпечення безпекипольотів повітряних суден та авіаційної безпеки цивільної авіації, атакож льотної придатності цивільних повітряних суден, авіаційних двигунів іповітряних гвинтів під час їх експлуатації;

  4) організовує і контролює пошукове, аварійно-рятувальне тапротипожежне забезпечення польотів та об'єктів інфраструктури цивільногоавіації;

  5) бере участь у проведенні операцій з врегулювання кризовихситуацій, пов'язаних з актами незаконного втручання в діяльністьцивільної авіації, а також проводить з ним службові розслідування;

  6) виконує функції державного замовника в областіаеронавігаційного обслуговування польотів повітряних суден, укладає зкористувачами повітряного простору угоди про аеронавігаційнеобслуговуванні;

  7) організує стягнення плати за аеронавігаційне обслуговування польотівповітряних суден, розподіляє отримані кошти між організаціями заеронавігаційного обслуговування і здійснює контроль за цільовим таефективним їх використанням;

  8) затверджує в установленому порядку правила формування, застосуваннята реєстрації тарифів, справляння зборів в галузі цивільної авіації;

  9) затверджує ставки зборів за аеронавігаційне обслуговування, крімаеронавігаційних зборів в аеропортах, відповідно доміжурядовими угодами;

  10) та ін [10]

  Для більш ефективного та успішного здійснення своєї профільноїдіяльності транспортним комплексом необхідна державна підтримка ірегулювання розвитку.

  Державне регулювання розвитку авіації представляє собоюсистему економічного та правового регулювання розвитку авіації таавіаційної діяльності, державної підтримки і захисту російськихрозробників, виробників, експлуатантів та власників авіаційноїтехніки;

  У законодавстві встановлено основні принципи розвитку авіації внашій країні, до яких можна віднести: пріоритет розвитку економіки, зміцнення оборони і забезпеченнябезпеки України; програмно-цільовий підхід до розвитку державної, цивільної таекспериментальної авіації, розробки, створення та виробництва авіаційноїтехніки; державний контроль за розвитком авіації відповідно дозаконодавством; рівноправне і взаємовигідне міжнародне співробітництво Російської
  Федерації в галузі розвитку авіації.

  Згідно Повітряному кодексу РФ авіація поділяється на цивільну,державну і експериментальну авіацію.

  Авіація, яка використовується з метою забезпечення потреб громадян іекономіки, належить до цивільної авіації.

  Цивільна авіація, яка використовується для повітряних перевезень пасажирів,багажу, вантажів, пошти і авіаційних робіт, які здійснюються за плату,відноситься до комерційної цивільної авіації.

  Цивільна авіація, яка використовується на безоплатній основі, належить доавіації загального призначення.

  До державної авіації належить: авіація, яка використовується дляздійснення військової, прикордонної, міліцейської, митної та іншоїдержавної служби, а також для виконання мобілізаційно-обороннихзавдань.

  До експериментальної авіації належить: авіація, яка використовується дляпроведення дослідно-конструкторських, експериментальних, науково -дослідних робіт, а також випробувань авіаційної та іншої техніки.

  Використання експериментальної авіації в комерційних цілях можездійснюватися тільки в порядку, встановленому Урядом РФ.

  Державне регулювання використання повітряного просторуздійснюють наступні органи:

  1) спеціально уповноважений орган в галузі оборони - повнедержавне регулювання використання повітряного простору;

  2) спеціально уповноважений орган у галузі цивільної авіації --державне регулювання діяльності щодо використання тієї частиниповітряного простору, яка в установленому порядку визначена дляповітряних трас (внутрішніх і міжнародних), місцевих повітряних ліній,районів авіаційних робіт, цивільних аеродромів та аеропортів.

  Контроль за дотриманням федеральних правил використання повітряногопростору здійснюється органами єдиної системи організації повітряногоруху, спеціально уповноваженим органом в галузі оборони в частинівиявлення повітряних суден-порушників, а також органами користувачівповітряного простору - органами обслуговування повітряного руху
  (управління польотами) у встановлених для них зонах і районах. Даніоргани, а також користувачі повітряного простору зобов'язані прийматипередбачені законодавством заходи щодо запобігання та (або)припинення порушень федеральних правил використання повітряногопростору.

  Державне регулювання діяльності в області державної таекспериментальної авіації здійснюється Міністерством оборони.

  Організація діяльності в галузі державної авіації та оперативнеуправління цією діяльністю здійснюються відповідними спеціальноуповноваженими органами, що мають підрозділи державної авіації.

  Державне регулювання діяльності в галузі цивільної авіаціїздійснюється Міністерством транспорту РФ в межах його повноважень, йогоструктурними підрозділами та територіальними органами.

  Для здійснення державного контролю за діяльністю в галузіцивільної авіації Мінтранс РФ створює інспекторські служби.

  Структура та функції інспекторських служб встановлюються федеральнимиавіаційними правилами.

  Вимоги таких інспекторів та інспекторських служб, пред'явлені взв'язку з проведенням перевірок, є обов'язковими для виконаннягромадянами і юридичними особами.

  В галузі управління об'єктами морського і річкового транспорту Мінтрансбере участь у процесі приватизації засобів морського і річкового транспорту,видає ліцензії на здійснення перевізної і транспортно-експедиційноїдіяльності юридичними особами та індивідуальними підприємцями.

  Державні підприємства водних шляхів і судноплавних каналів
  Мінтрансу Росії перетворені Урядом РФ у басейнові управлінняводних шляхів і судноплавства, які здійснюють експлуатацію та розвитокводних шляхів і судноплавних гідротехнічних споруд, регулюваннядіяльності господарюючих суб'єктів річкового транспорту всіх формвласності, контроль за забезпеченням безпеки судноплавства, нагляд за технічним станом об'єктів річкового транспорту, що знаходяться вфедеральної власності. Оперативним ланкою системи управління воднимтранспортом є морські та річкові пароплавства, в також морські тарічкові порти. Адміністрація морського торгового порту забезпечуєрегулювання діяльності порту, а також безпеки мореплавання іпорядку в порту; здійснення нагляду за дотриманням законів, правил іміжнародних договорів РФ з торговельного мореплавання та за технічноїексплуатацією закріплених портових споруд і об'єктів.

  У галузі морського транспорту Мінтранс відповідно до положення проньому від 30 грудня 2000р. уповноважений здійснювати наступні функції:

  1) здійснює контроль відповідності судноплавних компаній і суденвимогам міжнародних правил, стандартів і норм, у тому числі
  Міжнародного кодексу з управління безпечною експлуатацією суден ізапобіганням забруднення морського середовища;

  3) організовує створення та функціонування об'єктів і засобівзабезпечення безпеки мореплавства в акваторіях морських портів і напідході до них, у тому числі коштів управління рухом суден;

  4) здійснює загальне керівництво операціями з рятування людей і суден,що зазнають лиха на морі, з ліквідації розливів нафти, нафтопродуктів іінших шкідливих речовин у море;

  5) організовує при випуску суден з морських портів (за виняткомрибних) контроль їх технічного стану та відповідності міжнароднимвимогам і вимогам законодавства Російської Федерації, в томучислі з питань пожежної безпеки;

  6) бере участь в організації та проведенні робіт із сертифікаціїобладнання, виробів і технологій для суднових ядерних установок,радіаційних джерел і пунктів зберігання ядерних матеріалів ірадіоактивних речовин відповідно до законодавства Російської
  Федерації;

  7) видає дозволи на здійснення перевезень і буксирування у каботажсудами, що плавають під іноземним прапором;

  8) здійснює методичне керівництво і контроль діяльностіорганізацій морського транспорту з виконання міжнародних договорів
  Російської Федерації в області охорони морського середовища і вимогприродоохоронного законодавства Російської Федерації;

  9) і т. д.

  Мінтранс є головним міжгалузевим координуючим органом усистемі федеральних органів виконавчої влади з питань морськоїдіяльності Російської Федерації, в т?? м числі з проблем розвитку івикористання торговельного, річкового, криголамного і службово-допоміжногофлоту Російської Федерації, а також прибережно-берегової інфраструктурицивільного призначення;

  Пасажирський міський та міжміський автомобільний транспорт, а такожелектротранспорт (трамваї, тролейбуси і т.д.) знаходяться у віданні органіввиконавчої влади суб'єктів Російської Федерації. Мінтранс Росіїрозробляє положення про ліцензування пасажирських перевезеньавтомобільним транспортом; організовує всеросійські конкурсипрофесійної майстерності працівників автомобільного, міськогоелектричного і промислового транспорту, бере участь у робочих тадержавних комісіях з приймання в експлуатацію нових зразківтранспортних засобів, призначених для перевезення пасажирів та ін [11]

  Постановою Уряду РФ від 6 лютого 2002 № 79 було прийнятоположення, згідно з яким федеральні дороги загального користуванняпередаються в оперативне управління федеральним державнимустановам, що перебувають у віданні Міністерства транспорту РФ.

  Дорожній комплекс країни складають автомобільні дороги загальногокористування, юридичні та фізичні особи, що здійснюють обстеження,вишукування, проектування, будівництво, реконструкцію, ремонт іутримання автомобільних доріг загального користування, виготовлення та ремонтдорожньої техніки, видобуток і переробку нерудних металів і іншудіяльність, пов'язану з будівництвом, реконструкцією, ремонтом іутриманням автомобільних доріг.

  Під автомобільною дорогою загального користування розуміється автомобільнадорога, що знаходиться в державній власності, що забезпечуєперевезення вантажів і пасажирів між населеними пунктами з метоюзадоволення потреб населення, соціально-економічних та обороннихпотреб держави і відкрита для використання будь-якими особами здотриманням правил користування автомобільними дорогами.

  Міністерство транспорту в області дорожнього господарства: організовуєвиконання федерального бюджету в частині фінансування дорожнього господарства,включаючи кошти Федерального дорожнього фонду Російської Федерації;виконує в установленому порядку функції з управління федеральнимиавтомобільними дорогами загального користування і федеральним майном,необхідним для забезпечення їх функціонування; координує діяльністьз розвитку мережі автомобільних доріг загального користування у взаємодії зіншими федеральними органами виконавчої влади та органамидержавної влади суб'єктів Російської Федерації; розглядає іготує висновки з питань будівництва, утримання та експлуатаціїплатних автомобільних доріг загального користування, об'єктів дорожнього сервісуна автомобільних дорогах загального користування, погоджує їх технічні іексплуатаційні параметри; здійснює контроль за дотриманням порядкукористування федеральними автомобільними дорогами загального користування таправил їх охорони; з

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !