ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Управління промисловістю
       

   

  Адміністративне право


  Міністерство освіти і науки Російської Федерації

  Хабаровський Державний Технічний Університет

  Кафедра: Цивільно-правових дисциплін.

  Курсова робота

  З дисципліни: Адміністративне право

  Тема: Управління промисловістю

  Хабаровськ 2004

  Управління промисловістю

  План

  Вступ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3

  1. Поняття, склад і структура промислового комплексу Російської Федерації ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .. 4

  2. Загальна характеристика адміністративного законодавства в промисловості ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... 25

  3. Основні напрями державної промислової політики ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .27

  4. Повноваження органів державного управління за видами підприємств ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .33

  5. Державний контроль та нагляд у промисловості ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... .. 37

  Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... 43

  Список літератури ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 44

  Введення

  Промисловість - видобувна та переробна - завжди булапровідною і визначальною сферою економічних інтересів держави, босаме промисловий комплекс покликаний забезпечувати найрізноманітнішігромадські та індивідуальні потреби у відповідній продукції.
  Промисловість являє собою важливу частину економіки країни, основуїї економічної могутності і обороноздатності.

  Поняття промисловості охоплює ряд галузей. Деякі їхні групиіменуються комплексами: військово-промисловий (або оборонний),лісопромисловий, паливно-енергетичний, атомний, агропромисловий.
  Галузі, в свою чергу, поділяються на об'єднання, підприємства іорганізації.

  Призначення промисловості - забезпечити народне господарство машинами,устаткуванням та іншими сучасними засобами виробництва, випускатищо користуються попитом товари для населення.
  Поняття промисловості охоплює ряд галузей. Деякі їхні групиіменуються комплексами: паливно-енергетичний, нафтохімічний, військово -промисловий (або оборонний), лісопромисловий, атомний.

  Галузі, у свою чергу, поділяються на об'єднання, підприємства іорганізації. Відповідно до цього будується система управлінняпромисловістю через галузеві (міністерства, агентства) та міжгалузеві
  (державні комітети, комісії) федеральні органи виконавчоївлади, а також органи управління промисловістю суб'єктів Федерації імісцевого самоврядування.

  Особливе значення в силу цього набувають проблеми організаціїуправління промисловим виробництвом в умовах переходу до ринковихвідносин. Цим цілям присвячений законодавчий та іншої нормативно-правовоїматеріал останніх років, на основі якого будується діюча системадержавного управління промисловістю.


  Поняття, склад і структура промислового комплексу Російської Федерації.

  Добувна та переробна промисловість завжди булафундаментом вітчизняної економіки, забезпечуючи першочергові,індивідуальні та суспільні потреби. У системі органівдержавного управління в силу цього провідну роль грали міжгалузевіі галузеві промислові державні комітети і міністерства.

  Організація державного управління промисловістю не втратиласвоєї значущості в умовах переходу нашої економіки на ринкові відносини.
  Тим не менше, відбулися і відбуваються серйозні організаційно-правовізміни, корінним чином торкаються, перш за все адміністративно -правовий статус промислових підприємств, тобто об'єктів управління, а такожхарактер їх взаємовідносин з органами державного управління. Початокцих змін було покладено Законом Української РСР «Про підприємства іпідприємницької діяльності »від 25 грудня 1990 р. У наступні рокипроцес реформування промислового комплексу і системи управління імзнайшов своє закріплення в законах: «Про конкуренцію і обмеженнямонополістичної діяльності на товарних ринках »,« Про приватизаціюдержавних і муніципальних підприємств у РСФСР »; у Федеральному законі
  «Про неспроможність (банкрутство)» від 8 січня 1998 р.; Цивільний кодекс
  Російської Федерації (частина перша) і т.п.

  Головними напрямками державно-управлінської діяльності угалузі промисловості є: створення необхідних організаційно -правових умов для виходу вітчизняного промислового виробництва зкризового стану забезпечення ринку власною продукцією; структурніперетворення в промисловості, що забезпечують раціональне і користуваннявиробничих, матеріальних і людських ресурсів; реалізація програмрозвитку галузей промисловості - координація і загальний напрямдіяльності промислових комплексів; встановлення загальних правилгосподарської діяльності; контроль та нагляд.

  Уряд РФ: здійснює управління федеральної власністюв сфері промислового виробництва; вирішує проблеми державноїпромислової політики, включаючи розвиток державного сектора; вирішуєзагальні питання управління пакетами акцій, закріплених в федеральноївласності, а також державними, включаючи казенні, підприємствами;розробляє системи управління державними підприємствами;здійснює структурні перетворення і реформування у промисловості;вирішує питання конверсії та забезпечення промислової безпеки;організує реалізацію державної політики у промислових галузях і впаливно-енергетичному комплексі; засновує державні промисловікорпорації, концерни, акціонерні товариства, затверджує їх статути іформує керівництво ними; визначає особливості приватизаціїдержавних підприємств і т.д.

  Органи виконавчої влади суб'єктів Федерації вирішують питання,що відносяться до регулювання діяльності та промислових об'єктів,віднесених до їх власності або розташованих на їхній території.

  Разом з тим функціонує система спеціалізованих органіввиконавчої влади, що здійснюють функції державного управлінняпромисловим комплексом, як на федеральному, так і на регіональному
  (територіальному) рівні. Головне в їх діяльності полягає у здійсненнізагального регулювання, координації і контролю в рамках діяльності зреалізації державної політики у дорученій сфері діяльності. Прицьому враховується широкомасштабна приватизація промислових об'єктів,що призвела до зростання питомої ваги акціонерного (приватного)промислового сектору. Управління промисловим виробництвом на федеральномурівні зосереджено в даний час в основному в трьох організаційно -правових формах: у міністерствах економіки; палива та енергетики; поатомної енергії.

  Зупинимося на характеристиці Міністерства промисловості таенергетики Російської Федерації.

  Міністерство промисловості та енергетики Російської Федерації булостворено за постановою Уряду Російської Федерації від 7 квітня
  2004 р. № 179 відповідно до указу Президента Російської Федерації вметою формування ефективної системи і структури федеральних органіввиконавчої влади, відповідно до статті 112 Конституції Російської
  Федерації і Федеральним конституційним законом від 17 грудня 1997 р. N 2 -
  ФКЗ «Про Уряді Російської Федерації».

  Міністерству промисловості та енергетики Російської Федерації,передані функції щодо прийняття нормативних правових актів у встановленійсферою діяльності скасовуємо Міністерства промисловості, науки ітехнологій Російської Федерації, за винятком функцій у сфері науки,
  Міністерства енергетики Російської Федерації, Міністерства Російської
  Федерації з атомної енергії, Російського агентства з боєприпасів,
  Російського агентства по звичайних озброєнь, Російського агентства зсистем управління, Російського агентства по суднобудування, перетворені
  Федерального гірничого та промислового нагляду Росії і Федерального нагляду
  Росії з ядерної та радіаційної безпеки, а також перетворюються
  Державного комітету Російської Федерації з стандартизації таметрології, Державного комітету Російської Федерації по будівництвута житлово-комунального комплексу, Російського авіаційно-космічногоагентства.

  Міністерство промисловості та енергетики Російської Федераціїє федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функціїз вироблення державної політики та нормативно-правове регулювання усфері промислового, оборонно-промислового та паливно-енергетичногокомплексів, у сфері використання атомної енергії, космічнійдіяльності та розвитку авіаційної техніки, будівництва, архітектури,житлової політики, житлово-комунального комплексу, атомного ітехнологічного нагляду, а також функції федерального органу зтехнічного регулювання і національного органу з стандартизації.

  Міністерство промисловості та енергетики Російської Федераціїздійснює координацію та контроль діяльності знаходяться в його веденні
  Федеральної служби з атомного нагляду, Федеральної служби з технічногорегулювання та метрології, Федеральної служби з технологічного нагляду,
  Федерального агентства з атомної енергії, Федерального космічногоагентства, Федерального агентства з промисловості, Федерального агентстваз будівництва та житлово-комунальному господарству і Федерального агентстваз енергетики.

  Міністерство промисловості та енергетики Російської Федерації наоснові та на виконання Конституції Російської Федерації, федеральнихконституційних законів, федеральних законів, актів Президента Російської
  Федерації та Уряду Російської Федерації самостійно здійснюєправове регулювання, а також розробляє та подає до
  Уряд Російської Федерації проекти федеральних конституційнихзаконів, федеральних законів і актів Президента Російської Федерації і
  Уряду Російської Федерації по наступних основних питань: а) основні напрямки, концепції і комплексні прогнозні оцінкирозвитку в областях, що входять до сфери діяльності Міністерства; б) державне регулювання та структурних перетворень вобластях, що входять до сфери діяльності Міністерства; в) державна політика у сфері промисловості, оборонно -промислового комплексу, структурна політика у сфері промисловоговиробництва; г) пріоритетні напрями науково-технічного розвитку таінноваційної діяльності у сфері промисловості, включаючи визначенняпереліку промислових критичних технологій цивільного та подвійногопризначення, розроблення і здійснення заходів з їх реалізації, формуваннямеханізмів державної підтримки промисловості, розвиток інноваційноїінфраструктури ринку наукомісткої продукції і послуг, об'єктів промисловоївласності; д) державна енергетична політика, угоди про розподілпродукції, структурна політика в області паливно-енергетичногокомплексу, включаючи реформування природних монополій, раціональневикористання та збереження енергоресурсів; е) державна політика у сфері технічного регулювання таметрології, розробка технічних регламентів, розвиток системакредитації та добровільної сертифікації, забезпечення єдності вимірювань; ж) житлова та структурна політика у сфері будівництва та житлово -комунального господарства, державна політика в областімістобудування, розробка принципів забудови територій муніципальнихутворень, механізмів розвитку ринку доступного житла, у тому числірозвитку системи іпотечного житлового кредитування; з) державна політика в галузі використання атомної енергії,затвердження федеральних норм і правил, а також інших нормативних документів,що регулюють ядерну та радіаційну безпеку, а також технічнубезпека в галузі використання атомної енергії.

  Міністерство промисловості та енергетики Російської Федерації складаєтьсяз:

  Федеральній службі з атомного нагляду;

  Федеральній службі з технічного регулювання і метрології;

  Федеральній службі з технологічного нагляду;

  Федерального агентства з атомної енергії;

  Федерального космічного агентства;

  Федерального агентства з промисловості;

  Федерального агентства по будівництву і житлово-комунальномугосподарству;

  Федеральне агентство з енергетики;

  Федеральна служба з атомного нагляду за постановою Уряду
  Російської Федерації від 6 квітня 2004 р. N 164, відповідно до Указу
  Президента Російської Федерації від 9 березня 2004 р. N 314 "Про систему іструктуру федеральних органів виконавчої влади: а) є федеральним органом виконавчої влади, що здійснюєфункції з контролю та нагляду за безпекою при використанні атомноїенергії на території Російської Федерації (за винятком діяльності,пов'язаної з розробкою, виготовленням, випробуванням, експлуатацією таутилізацією ядерної зброї і ядерних енергетичних установок військовогопризначення), включаючи ліцензування, а також спеціальні функції в областідержавної безпеки у зазначеній сфері; б) видає в межах своєї компетенції індивідуальні правові актина основі та на виконання Конституції Російської Федерації, федеральнихконституційних законів, федеральних законів, актів Президента Російської
  Федерації, Уряду Російської Федерації та Міністерства промисловостіта енергетики Російської Федерації.

  Федеральна служба з атомного нагляду знаходиться у веденні
  Міністерства промисловості та енергетики Російської Федерації.

  Федеральна служба з атомного нагляду здійснює свої функціїбезпосередньо та через свої територіальні органи.

  Установити, що у функціональній підвідомчості Федеральноїслужби з атомного нагляду знаходяться державна установа "Науково -технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки Держатомнагляду
  Росії "і федеральне державне унітарне підприємство ВО
  «Безпека» Держатомнагляду Росії.

  Основними функціями Федеральної служби з атомного нагляду є: а) організація і здійснення в межах своєї компетенціїдержавного нагляду: за безпекою при використанні атомної енергії, а також приповодженні з ядерними матеріалами, радіоактивними речовинами ірадіоактивними відходами; за дотриманням вимог нормативних правових документів
  (федеральних норм і правил, технічних регламентів) в областівикористання атомної енергії; за формуванням та функціонуванням систем державного обліку таконтролю ядерних матеріалів, радіоактивних речовин і радіоактивних відходів; за забезпеченням фізичного захисту ядерних установок, радіаційнихджерел, пунктів зберігання ядерних матеріалів і радіоактивних речовин,сховищ радіоактивних відходів, ядерних матеріалів і радіоактивних речовин,в тому числі при транспортуванні ядерних матеріалів і радіоактивнихречовин; за дотриманням умов дії ліцензій; б) ліцензування видів діяльності в галузі використання атомноїенергії; в) організація проведення експертизи матеріалів, наданихзаявником, для оцінки відповідності принципам і критеріям безпеки; г) видача в установленому порядку працівникам об'єктів використанняатомної енергії дозволів на право ведення робіт у галузі використанняатомної енергії; д) організація і забезпечення діяльності системи контролю заоб'єктами використання атомної енергії при виникненні надзвичайнихситуацій (аварійне реагування); е) контроль за виконанням міжнародних договорів України
  Федерації та участь у міжнародному співробітництві в галузі регулюваннябезпеки при використанні атомної енергії, включаючи фізичний захист,облік і контроль ядерних матеріалів, радіоактивних речовин і радіоактивнихвідходів.

  Федеральній службі з технічного регулювання і метрології створеназа постановою Уряду Російської Федерації від 8 квітня 2004 N
  194, відповідно до Указу Президента Російської Федерації від 9 березня
  2004 р. N 314 "Про систему і структуру федеральних органів виконавчоївлади ".

  Встановлюється, що Федеральна служба з технічного регулюваннята метрології є федеральниморганом виконавчої влади,що здійснюють функції по контролю і нагляду у сфері технічногорегулювання та метрології, видання в межах своєї компетенціїіндивідуальних правових актів на основі та на виконання Конституції
  Російської Федерації, федеральних конституційних законів, федеральнихзаконів, актів Президента України та Уряду Російської
  Федерації, нормативних правових актів Міністерства промисловості таенергетики Російської Федерації, а також спеціальні функції в областітехнічного регулювання та метрології в цілях оборони та державноїбезпеки.

  Федеральна служба з технічного регулювання та метрологіїзнаходиться у веденні Міністерства промисловості та енергетики Російської
  Федерації.

  Федеральна служба з технічного регулювання та метрологіїздійснює свою діяльність безпосередньо та через свої територіальніоргани.

  Федеральна служба з технічного регулювання і метрології ввстановленій сфері діяльності здійснює:

  1) в порядку, встановленому Федеральним законом "Про технічнерегулювання ", діяльність у сфері технічного регулювання, в томучислі контроль і нагляд за дотриманням вимог державнихстандартів у перехідний період;

  2) реєстрацію документів, що підтверджують відповідність об'єктівтехнічного регулювання встановленим вимогам;

  3) ведення загальноросійських класифікаторів техніко-економічної тасоціальної інформації;

  4) акредитацію у сфері технічного регулювання;

  5) облік та аналіз випадків заподіяння шкоди життю або здоров'ю громадян,майну фізичних або юридичних осіб, державному абомуніципальному майну та іншим об'єктам технічного регулюваннявнаслідок порушень вимог технічних регламентів;

  6) організаційно-технічну та інформаційну діяльність в областітехнічного регулювання та формування федеральних інформаційнихресурсів у сфері технічного регулювання та каталогізації;

  7) у порядку, встановленому Законом України "Прозабезпечення єдності вимірювань ", діяльність в сфері метрології.

  Федеральна служба з технологічного нагляду створена запостанови Уряду Російської Федерації від 7 квітня 2004 р. N 180,відповідно до Указу Президента Російської Федерації від 9 березня 2004
  N 314 "Про систему і структуру федеральних органів виконавчої влади".

  Встановлено, що Федеральна служба з технологічного нагляду:

  -є федеральним органом виконавчої влади, що здійснюєконтроль і нагляд у сфері промислової безпеки небезпечнихвиробничих об'єктів, дотримання встановленого порядку користуваннянадрами та вимог щодо ведення гірських робіт, безпеки електростанцій
  (крім ядерних), електричних і теплових установок і мереж (крім побутовихустановок і мереж), гідротехнічних споруд на об'єктах промисловостіта енергетики, безпеки виробництва, зберігання і застосування вибуховихматеріалів промислового призначення, а також в межах своєї компетенціїспеціальні дозвільні функції та ліцензування;

  -видає в межах своєї компетенції індивідуальні правові акти увстановленій сфері діяльності.

  Федеральна служба з технологічного нагляду знаходиться у веденні
  Міністерства промисловості та енергетики Російської Федерації.

  Федеральна служба з технологічного нагляду здійснює своюдіяльність як безпосередньо, так і через свої територіальні органи тащо знаходяться в її віданні федеральні державні установи.

  Основними функціями Федеральної служби з технологічного наглядує: а) нагляд за дотриманням вимог промислової безпеки під часпроектуванні, будівництві, експлуатації, консервації та ліквідаціїнебезпечних виробничих об'єктів, при виготовленні, монтажу, налагодження,обслуговування і ремонт технічних пристроїв, що застосовуються на небезпечнихвиробничих об'єктах, а також нагляд за дотриманням обов'язковихвимог, встановлених законодавством Російської Федерації танормативними правовими актами Російської Федерації, в галузі охорони надрпри розробці родовищ корисних копалин і переробки (збагачення)мінеральної сировини; б) нагляд за діяльністю уповноважених державних імуніципальних органів з контролю за дотриманням вимогмістобудівного та житлового законодавства, обов'язкових норм іправил, що регулюють будівельну діяльність з питань забезпеченняміцності, стійкості, експлуатаційної надійності будівель і споруд; в) нагляд за дотриманням вимог промислової безпеки ізбереження вибухових матеріалів в організаціях, що ведуть вибухові роботина цивільних об'єктах, що виготовляють вибухові матеріали поблизу місцьїх застосування, що здійснюють розповсюдження вибухових матеріалівпромислового призначення, а також в організаціях - виробниках вибуховихматеріалів промислового призначення; г) нагляд за дотриманням вимог безпеки при проектуванні,будівництва, експлуатації, консервації та ліквідації гідротехнічнихспоруд на об'єктах промисловості та енергетики; д) нагляд за додержанням вимог по пристрою і безпечноїексплуатації електричних і теплових установок та мереж, з охорониелектричних і теплових мереж; е) реєстрація небезпечних виробничих об'єктів і гідротехнічнихспоруд та ведення державного реєстру небезпечних виробничихоб'єктів; ж) ліцензування у встановленій сфері діяльності; з) видача дозволів на застосування вибухових матеріалівпромислового призначення та проведення робіт з такими матеріалами,дозволів на застосування технічних пристроїв на небезпечних виробничихоб'єктах, реєстрація цих пристроїв і нагляд за дотриманням порядку іумов їх застосування.

  Федеральне агентство з атомної енергії створено за постановою
  Уряду Російської Федерації від 8 квітня 2004 р. N 314, вВідповідно до Указу Президента Російської Федерації від 9 березня 2004 N
  314 "Про систему і структуру федеральних органів виконавчої влади".

  Федеральне агентство з енергетики є федеральним органомвиконавчої влади, що здійснює функції з надання державнихпослуг, управління державним майном, а також правозастосовніфункції у сфері виробництва та використання паливно-енергетичнихресурсів.

  Федеральне агентство з енергетики знаходиться у веденні Міністерствапромисловості та енергетики Російської Федерації.

  Основними функціями Федерального агентства по енергетиці є: а) здійснення правозастосовних функцій в області: забезпечення діяльності підвідомчих федеральних державнихунітарних підприємств і державних установ; забезпечення енергетичної безпеки; виробництва та використання паливно-енергетичних ресурсів; б) координація діяльності організацій з розробки прогнозіврозвитку електро-та теплоенергетики (за винятком атомної енергетики),нафтовидобувної, нафтопереробної, газової, вугільної, сланцевої іторф'яної промисловості, газопостачання та газового господарства,нафтопродуктозабезпечення, магістральних трубопроводів нафти, газу іпродуктів їх переробки, нетрадиційної енергетики; в) підготовка пропозицій щодо розробки інвестиційних проектів уобласті паливно-енергетичного комплексу, програм освоєння івикористання вуглеводневих та інших паливно-енергетичних ресурсів,балансів паливно-енергетичних ресурсів, поточних і перспективних балансівз окремих видів енергоресурсів і вжиття заходів щодо їх реалізації; г) розробка пропозицій по використанню систем магістральнихнафтогазопроводів, нафтопродуктопроводів та енергетичних систем і прийняттязаходів щодо їх реалізації в установленому порядку; д) розроблення пропозицій у галузі енергозбереження та забезпеченнябезпеки при функціонуванні та розвитку паливно-енергетичногокомплексу; е) здійснення державної політики з питань розробки тареалізації угод про розподіл продукції; ж) реалізація заходів щодо попередження та ліквідації надзвичайнихситуацій на об'єктах паливно-енергетичного комплексу.

  Агентство в межах і порядку, визначених законами,актами Президента України та Уряду Російської
  Федерації, здійснює повноваження власника щодо необхідногодля забезпечення виконання функцій федеральних органів державноївлади федерального майна, у тому числі переданого федеральнимдержавним унітарним підприємствам, федеральним казенним підприємствам ідержавним установам, підвідомчим Агентству.

  Федеральне агентство з енергетики здійснює свою діяльністьбезпосередньо та через свої територіальні органи.

  Федеральне космічне агентство створене за постановою
  Уряду Російської Федерації від 8 квітня 2004 р. N 195, вВідповідно до Указу Президента Російської Федерації від 9 березня 2004 N
  314 "Про систему і структуру федеральних органів виконавчої влади".

  Федеральне космічне агентство є федеральним органомвиконавчої влади, що здійснює функції з надання державнихпослуг, з управління державним майном та правозастосовніфункції у сфері дослідження, використання космічного простору вмирних цілях, міжнародного співробітництва у реалізації спільнихпроектів і програм у галузі космічної діяльності, а також у сферіпроведення організаціями ракетно-космічної промисловості робіт зракетно-космічної техніки військового призначення та бойової ракетної технікистратегічного призначення.

  Федеральне космічне агентство знаходиться у веденні Міністерствапромисловості та енергетики Російської Федерації.

  Федеральне космічне агентство виконує наступні основніфункції: а) видає індивідуальні правові акти у галузі космічноїдіяльності; б) надає на встановлених федеральним законодавством умовахневизначеному колу осіб мають виняткову суспільну значимістьпослуги в галузі розвитку та забезпечення науково-технічної, інноваційної тавиробничої діяльності в ракетно-космічній промисловості,дослідження і використання космічного простору в мирних цілях,міжнародного співробітництва в реалізації спільних проектів і програм уракетно-космічної діяльності, проведення робіт з ракетно-космічноїтехніки військового призначення та бойової ракетної техніки стратегічногопризначення; в) розглядає матеріали про надання російським організаціям --розробникам і виробникам продукції військового призначення,що здійснюють свою діяльність у сфері ведення Агентства, права наздійснення зовнішньоторговельної діяльності в відношенні продукції військовогопризначення та готує відповідні пропозиції; г) організовує виконання Федеральної космічної програми Росії,федеральних цільових програм у частині заходів, віднесених до сфериведення Агентства; д) виконує обов'язки державного замовника по створеннюракетно-космічної техніки соціально-економічного і наукового призначення,а також у встановленому порядку замовника космічної техніки подвійного
  (цивільного і військового) призначення; е) організовує і забезпечує разом з іншими державнимизамовниками виконання державної програми озброєння,державного оборонного замовлення; ж) організує в установленому порядку використання (експлуатацію)ракетно-космічної техніки; з) розробляє пропозиції щодо фінансування федеральних цільовихпрограм, що виконуються організаціями ракетно-космічної промисловості, длявключення їх у бюджетну заявку на черговий рік, і вони) виконує обов'язки головного розпорядника бюджетних коштів,що виділяються на фінансування федеральних цільових та інших програм; к) укладає в установленому порядку угоди та договори ззакордонними партнерами, в тому числі, що стосуються виконання на комерційнійоснові міжнародних космічних програм і проектів; л) здійснює загальну координацію робіт, що проводяться на космодромі
  Байконур, забезпечує експлуатацію об'єктів космодрому Байконур; м) забезпечує виконання робіт з гарантійного супроводу,промислової утилізації та знищення що виводиться з експлуатації ракетно -космічної техніки військового призначення та бойової ракетної технікистратегічного призначення, що випускається організаціями, які здійснюють своюдіяльність у сфері ведення Агентства; н) реалізує від імені Російської Федерації повноваження власникаприналежних їй прав на відповідні результати інтелектуальноїдіяльності в межах і порядку, встановлених федеральнимзаконодавством; о) веде реєстри та регістри космічних об'єктів, що представляє в ООНінформацію про запускаються космічних апаратах.

  Агентство в межах і порядку, визначених законами,актами Президента України та Уряду Російської
  Федерації, здійснює повноваження власника щодо необхідногодля забезпечення виконання функцій федеральних органів державноївлади федерального майна, у тому числі переданого федеральнимдержавним унітарним підприємствам, федеральним казенним підприємствам ідержавним установам, підвідомчим Агентству.

  Федеральне космічне агентство до внесення змін до актівВерховної Ради України з питань ліцензування окремихвидів діяльності здійснює функції з ліцензування космічноїдіяльності, а також розробки, виробництва, ремонту та утилізаціїозброєння і військової техніки за видами, що віднесені до компетенції Агентства.

  Федеральне агентство з промисловості створено за постановою
  Уряду Російської Федерації від 8 квітня 2004 р. N 190, вВідповідно до Указу Президента Російської Федерації від 9 березня 2004 N
  314 "Про систему і структуру федеральних органів виконавчої влади".

  Федеральне агентство з промисловості є федеральним органомвиконавчої влади, що здійснює функції з надання державнихпослуг, управління державним майном, а також правозастосовніфункції у сфері машинобудування, металургійної, хімічної,нафтохімічної, біотехнологічної, медичної, легкої, лісової,целюлозно-паперової та деревообробної, авіаційній, суднобудівній,електронної промисловості, промисловості будівельних матеріалів, засобівзв'язку, радіопромисловості, промисловості боєприпасів, спеціальної хімії тахімічного роззброєння, промисловості звичайних озброєнь.

  2. Федеральне агентство з промисловості знаходиться у веденні
  Міністерства промисловості та енергетики Російської Федерації.

  3. Федеральне агентство з промисловості виконує наступніосновні функції:

  1) надає державні послуги в сфері розвитку та забезпеченнявиробничої, науково-технічної та інноваційної діяльності, у томучислі з використанням новітніх світових досягнень науки і техніки;

  2) здійснює правозастосовні функції в області реалізаціїдержавної промислової, інноваційної та військово-технічної політики,ведення реєстрів організацій оборонно-промислового комплексу, аеродромівекспериментальної авіації, а також інших реєстрів, регістрів ввідповідно до законодавства Російської Федерації;

  3) здійснює у сфері діяльності Агентства функції головногорозпорядника коштів федерального бюджету і державного замовникадержавного оборонного замовлення, відповідних міждержавних іфедеральних цільових програм, а також будівництв і об'єктів федеральноїадресної інвестиційної програми;

  4) забезпечує разом з державними замовниками виконаннядержавної програми озброєння та державного оборонного замовлення;

  5) забезпечує в межах своєї компетенції реалізаціюдержавної політики в області угод про розподіл продукції;

  6) координує взаємні поставки спеціальних комплектуючих виробів іматеріальних ресурсів для виготовлення продукції військового призначення врамках производственной кооперації організацій держав - учасників
  Співдружності Незалежних Держав;

  7) приймає рішення з питань обігу спеціальних матеріалів іспеціального устаткування для виробництва озброєння, боєприпасів до неї,військової техніки, запасних частин, комплектуючих виробів і приладів до них,вибухових речовин і відходів їх виробництва, а також засобів підривання,порохів промислового призначення і піротехнічних виробів;

  8) визначає в установленому порядку організації, які єрозробниками та виробниками продукції військового призначення, що беруть участьу виконанні зовнішньоторговельних контрактів на постачання продукції військовогопризначення, і забезпечує координацію виконання цих зовнішньоторговельнихконтрактів;

  9) розглядає питання про надання російським організаціям,що є розробниками та виробниками продукції військового призначення,належать за належністю до Агентства, права на здійсненнязовнішньоторговельної діяльності в відношенні продукції військового призначення іготує в установленому порядку відповідні матеріали;

  10) реалізує від імені Російської Федерації повноваження власника вщодо прав на відповідні результати інтелектуальної діяльностіорганізацій, підвідомчих Агентству, в межах і порядку,встановлених федеральним законодавством;

  11) бере участь у виконанні міжнародних договорів України
  Федерації у сфері діяльності Агентства;

  12) забезпечує виконання заходів щодо мобілізаційноїпідготовки, цивільної оборони, зберігання матеріальних цінностеймобілізаційного резерву, захисту відомостей, що становлять державну іслужбову таємницю, організації відомчої охорони;

  13) інші основні функції, що відносяться до сфери діяльності
  Агентства.

  Агентство в межах і порядку, визначених законами,актами Президента України та Уряду Російської
  Федерації, здійснює повноваження власника щодо необхідногодля забезпечення виконання функцій федеральних органів державноївлади федерального майна, у тому числі переданого федеральнимдержавним унітарним підприємствам, федеральним казенним підприємствам ідержавним установам, підвідомчим Агентству.

  4. Федеральне агентство з промисловості до внесення змін доакти Верховної Ради України з ліцензування окремихвидів діяльності здійснює ліцензування таких видівдіяльності:

  -розробка, виробництво, ремонт і утилізація озброєння і військовоїтехніки (за видами у відповідності зі сферою діяльності Агентства);

  -виробництво патронів до зброї й складових частин патронів;

  -розробка і виробництво боєприпасів;

  -- утилізація боєприпасів;

  -виробництво піротехнічних виробів;

  -діяльність з розповсюдження піротехнічних виробів IV і Vкласу відповідно до державного стандарту;

  -виконання робіт і надання послуг

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !