ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Підприємства з іноземними інвестиціями
       

   

  Інвестиції


  Іноземні інвестиції-це довгострокові вкладення капіталу іінтелектуальної власності закордонними власниками у промисловість,сільське господарство, транспорт та інші галузі економіки c метою отриманняприбутку і досягнення прложітельного соціального ефекту. Експортпідприємницького капіталу в інші країни здійснюється в основномушляхом створення монополіями філій або дочірніх підприємств за кордоном, втому числі у формі спільних підприємств за участю національного капіталу.

  Розрізняють інвестиції двох видів:

  - реальні це вкладення капіталу в підприємства промисловості,будівництва, транспорту, сільського хозяіства і т.д., придбання основнихзасобів і нематеріальних активів.

  - фінансові це купівля акцій та інших цінних паперів.

  У залежності від термінів окупності інвестиції поділяють на довго-,середньо-, та короткострокові. Довгострокові інвестиції здійснюються, якправило, у відносно дорогі й складні проектів, окупаються протягомтривалого часу (10 років і більше).

  Іноземні інвестори мають право здійснювати інвнстірованіе на території
  Росії у вигляді:

  . дольової участі в підприємствах;

  . створення підприємств і філій, що цілком належать іноземним інвесторам;

  . придбання підприємств, будівель, акцій, та іншого майна;

  . придбання прав користування землею, водою, і іншими природними ресурсу.

  У свою чергу з законодатнльству РФ іноземними інвесторами можуть бути:

  . іноземні юр. Особи (компанії, фмрми, підприємства і т.д.)

  . іноземні громадяни;

  . російські громадяни, які мають постійне місце проживання за кордоном;

  . іноземні держави;

  . міжнародні організації.

  Всі інвестори мають рівні права на здійснення інвестиційноїдіяльності. Кожен інвестор самостійно визначає обсяги,напрямки, розмір і ефективність інвестицій і на свій розсудзалучає на договірній основі громадян і юр. Осіб, необхідних йому дляреалізації інвестицій.

  Інвестор у праві купувати необхідне йому майно у громадян іюр.осіб за цінами і на умовах, визначених договру.

  Інвестор має право володіти, користуватися і розпоряджатися об'єктами ірезультатами здійснення інвестицій, включаючи реінвестиції
  (додаткові вкладення капіталу).

  Держава забезпечує гарантії прав інвесторів, надання їмподаткових і митних пільг.

  Дуже важлива роль іноземних інвестицій для нашої країни, так якстворюються сприятливі умови на базі отриманих кредитів оновлювати ірозвивати всі необхідні галузі народного господарства, підвищитиефективність виробництва і випускати конкурентоспроможні товари.

  На сьогодні однією з найпоширеніших форм діяльностііноземних інвесторів в Росії можна назвати створення СП. До такихорганізацій належать підприємства, об'єднання та організації, у створеннікіт. поряд з російськими беруть участь і закордонні компанії.

  Головні відмінні ознаки будь-якого СП - об'єднання власностіпартнерів і розподіл між ними прибутку, а також їх спільна участьв управлінні даними підприємством.
  При цьому об'єднання власності партнерів веде до розподілу міжними і виробничого та комерційного ризиків, однак відповідальність іефективність роботи залишається колективною.

  Важливою особливістю підприємств з іноземним інвестуванням єспільна участь партнерів в управлінні ним. В опитування про призначеннякерівників створюваного підприємства вирішується його учасниками наустановчих зборах. Так само як правило, заздалегідь вирішується, чи будутьзалучатися до роботи іноземні службовці.
  На підприємствах з іноземним інвестуванням трудові відносинивизначається колективним договором.
  Крім того, засновники СП повинні мати на увазі, що правила залучення івикористання іноземної робочої сили на території РФ, регламентованочинним законодавством, що разом з Міграційну службою
  Росії встановлює деякі квоти на залучення певного числаіноземної робочої сили в цілому і по групах професій зокрема.
  Умови, оплата та охорона праці іноземних громадян, їх соц. забезпечення тастрахування визначаються законодавством.
  Відповідно до законодавства, підприємства з зобов'язані вироблятигрошові відрахування на пенсійне забезпечення іноземних працівників увідповідні фонди д-в їх постійного місця проживання у валюті та наумовах цього гос-ва.

  Як відомо найбільший інтерес в іноземних інвесторів викликаютьвидобувні галузі народного госп-ва. У зв'язку з цим важливим фактором,сприяє залученню іноземних інвестицій, стало прийняття ФЗ «Проугоди про розподіл продукції ", на підставі кіт. була розпочатареалізація найбільших інвестиційних проектів. Даний з-н встановлюєправові основи відносин, що виникають у процесі здійснення інвестиційв пошуки, розвідку та видобуток мінеральної сировини на території РФ.
  Угода про розподіл продукції являє собою договір, за умовами кіт.
  РФ надає суб'єкту підприємницької діяльності на оплатнійоснові і на певний термін, виключні права на пошук, розвідку,видобуток мінеральної сировини на ділянці надр. Інвестор при цьому бере насебе зобов'язання з проведення зазначених робіт за свій рахунок і на свійризик.
  Право інвестора має бути засвідчена ліцензією, виданої органомвиконавчої влади. Переліки ділянок надр, право користування кіт.надається на умовах розподілу продукції, встановлюються ФЗ.
  Термін дії укладеної угоди може бути продовжений на час,необхідне і достатнє для завершення економічно доцільноюрозробки родовища сировини та забезпечення рац-го використання і охоронинадр.
  Одним з найважливіших питань, кіт. вирішує зак-во розподіл продукції євстановлення правил за якими власне розділ і відбувається.
  Так вироблена продукція підлягає розподілу між д-вою та інвесторомна наступних умовах:

  . Визначення загального обсягу виробленої продукції та її вартості;

  . Визначення частини прод-ції кіт. передається у власність інвестора на відшкодування його витрат;

  . Розділ між д-вою та інвестором прибуткової прод-ції, за винятком частини цієї продукції, кот. йде на виплати за користування надрами;

  . Передача д-ві належної йому частини прод-ції або її вартісного еквівалента;
  Отримання інвестором виробленої прод-ції, що належить йому відповідно до договору.

  Важливою особливістю є максимальне спрощення взаємовідносин інвестора і гос-ва . Перш за все це відноситься до стягування податків і ін платежів, справляння кіт. повністю замінено розділом прод-ції.
  Інвестор протягом терміну дії договору звільняється від сплати передбачених зак-вом РФ податків, зборів, акцизів і ін платежів.
  Виключення складають:

  - податок на прибуток;

  - платежі за користування надрами;

  - платежі по соц. і мед. Страхуванню;

  - платежі до Державного фонду зайнятості.
  Об'єктом оподаткування для підприємств за участю іноземних інвестиційє отриманий ними прибуток представляє собою суму прибутку відреалізації продукції, робіт і послуг, основних фондів або ін належитьїм майна.

  У оподатковуваний прибуток підприємств не підлягають включенню дивіденди і відсотки, отримані по акціях, облігаціях і ін ціннихпаперів, а також доходи від пайової участі в діяльності інпідприємств.

  У разі реалізації підприємствами основних фондів або іншого майна для визначення оподатковуваного прибутку береться до уваги різницяміж продажем і первісною вартістю цього майна, уточнена наіндекс інфляції.

  Особливістю порядку оподаткування прибутку, що діє в РФ,є наявність податкових пільг. Одна з найважливіших - виключення зоподатковуваного прибутку фактичних витрат підприємств, здійснених зарахунок прибутку на будівництво об'єктів виробничого призначення, атакож на погашення позик банку. Суттєвою є також пільга увідповідно до якої не обкладається податком прибуток, використанийпідприємствами на утримання перебувають на їхньому балансі житлового фонду іоб'єктів соціально-культурного призначення, а також суми перераховані наблагодійність. Для підприємств, які одержали збиток передбачаєтьсяоблік при оподаткуванні протягом 5 років.

  При ввезенні на митну територію РФ товарів і послуг відповідно допроектною документацією, організації звільняються від податку на доданувартість і акцизи. Так само пільги надаються інвестору приздійсненні вивезення за межі РФ мінеральної сировини та продуктів їїпереробки.

  Міжнародні угоди про уникнення подвійного оподаткування доходів ікапіталу, що укладаються Росією та ін гос-ми, забезпечують умови, за кот.юридичні та фізичні особи не будуть платити податки з одного й того жвиду доходу або майна двічі. Подібні угоди гарантуютьнедопущення податкової дискримінації, регулюють процес вирішення спорів,створюють правову основу для обміну інформацією між компетентнимиорганами.

  Підприємство із іноземними інвестиціями може бути створено різнимиспособами. По-перше, шляхом його заснування, по-друге, в результатіпридбання іноземним інвестором частки участі (паю, акції) в ранішезаснованому підприємстві без іноземних інвестицій, по-третє, шляхомпридбання такого підприємства повністю.
  В принципі в Росії для іноземних інвестицій не встановлено дозвільнийпорядок. Тому для підприємств з іноземними інвестиціями передбаченанормативно - явочна система для створення підприємств такого типу.
  Для реєстрації підприємства необхідно отримати дозвіл Уряду звсім великим інвестиційним проектам, а для цього потрібно узгодити питанняз 5-6 відомствами, отримати згоду місцевих органів влади. Було брозумніше встановити такий порядок, коли рішення приймає один орган,який самостійно здійснює всі необхідні узгодження. Був такожвстановлений особливий порядок реєстрації підприємств з іноземнимиінвестиціями нафтогазовидобувної, нафтегазопереробної івугледобувної галузей незалежно від розміру їхнього статутного капіталу.
  Особам клопоче про реєстрацію, надаються певнігарантії. Відмовити в державній реєстрації підприємства зіноземними інвестиціями можна тільки у випадку, якщо порушенийвстановлений чинним законодавством порядок утворення такогопідприємства або якщо необхідні для реєстрації документи невідповідають цьому законодавству.
  Державній реєстрації підлягають також усі доповнення і зміни доустановчих документах вже зареєстрованих підприємств з іноземнимиінвестиціями та філій, відомості про їх ліквідацію.

  Знову створювані підприємства, у статутному капіталі яких частка іноземних.інвестицій еквівалентна сумі до 100 млн. крб. , Не передбачаєтьсяспеціалізуватися в сфері ПЕК підлягають реєстрації в територіальнихреєструючих органів (Московська реєстраційна палата), надавширяд документів.

  Якщо обсяг іноземних. інвестицій у статутному капіталі перевищує 100 млн.руб., або створюється підприємство для діяльності в ПЕК, процесреєстрації здійснюється в Державній реєстраційній палаті, здеякими відрізняли.

  При створенні ж кредитних організацій існує ряд особливостей:попередніми дозвіл на їх створення видає не Держ. реєстраційна палата, як прийнято в загальних випадках, а Банк Росії, який прирозгляді цього питання враховує рівень використання квоти участііноземного капіталу в банківській системі РФ, фінансове становище іділову репутацію засновників. Так само можуть враховуватися розміри іноз.інвестицій в банківській системі РФ з держав місця знаходженнязасновників і характер двосторонніх відносин між РФ і данимидержавою.

  Підприємство стає суб'єктом підприємницької діяльності іполечает право на існування тільки після того, як буде здійсненайого державна реєстрація відповідно до чинногозаконодавством.

  Здійснення інвестицій пов'язане з певним ризиком для іноземногопідприємця. Можливість таких ризиків, часто іменуються
  "некомерційними", збільшується при політичній та економічнійнестабільності в приймаючій країні, при виникненні збройнихконфліктів, введенні надзвичайного стану тощо
  Особливо небезпечна для будь-якого інвестора націоналізація, тобто можливістьвідчуження його власності і перехід його у власність держави,застосування інших примусових заходів. На жаль, слід відзначити, що багатоіз західних фірм свого часу позбулися капіталів у нашій країні.
  Все це загострює питання про гарантії і робить необхідним встановленняпевних гарантій як у внутрішньому законодавстві, так і вміжнародних договорах. У внутрішньому законодавстві положення прогарантії формулюються в законах про інвестиційну діяльність, в законахі декрети про іноземні інвестиції, інших законодавчих актах.
  Загальне уявлення про гарантії дає наступний перелік передбаченихросійським законодавством гарантій іноземних інвестицій:
  - Гарантії від зміни законодавства;
  - Гарантії від націоналізації і реквізиції;
  - Гарантії у разі припинення інвестиційної діяльності;
  - Гарантії переказу платежів в іноземній валюті, доходів;
  - Сум, отриманих при виконанні договірних зобов'язань;
  - Сум, отриманих у зв'язку з ліквідацією або продажем;
  - Компенсацій при націоналізації або ревізії;
  - Компенсацій при відшкодуванні збитків;
  - Гарантії використання прибутків у національно валюті кожної держави.
  Гарантуючи надання іноземним інвесторам сприятливого режиму,держава зобов'язується забезпечувати відносно їхніх капіталовкладень іпов'язаної з ними діяльності справедливий і рівноправний режим.
  Відповідна норма угод має багато в чому декларативний характер. Уній виражено прагнення держави заохочувати іноземні інвестиції, атакож доброзичливо і не дискримінаційно ставитися до іноземнихпідприємцям в частині їх прав на володіння, управління,розпорядження і ліквідацію капіталовкладень. Дане зобов'язанняміститься в тих положеннях угод, де мова йде проподанні іноземним інвесторам режиму найбільшого сприянняабо національного режиму.
  Відносно іноземних підприємців з країн, з якими укладенодвосторонні договори про взаємний захист інвестицій, будуть застосовуватисяположення про режим інвестицій, встановлені цими угодами.
  Так само педусматріваются многсорнніе угоди. Як приклад можнапривести «Вашингтонський конвенцію про вирішення інвестиційних спорв»,яка визначає методику врегулювання розбіжностей між іноземнимиінвесторами та приймаючою стороною.
  А так само «сеульська конвенція про гарантії інвестицій» регламентуєбезпосередньо процес страхування інвестицій від ризиків.
  Внесені або придбані інвесторм цільові банківські вклади, акції абоцінні папери, кошти, витрачені на придбання майна у випадку їхвилучення відповідно до законодатеьнимі актами, відшкодовуються інвесторам.
  Крім того, іноземні інвестори мають право на відшкодування збитків,включаючи упущену прибуток, завданих унаслідок дій будь-якихорганів пртіворечащіх законодавству.
  У зв'язку з тим, що іноземні інвестиції здійснюються, як правило, ввалюті, поняття інвестіціц визначено в законі «Про валютне регулювання».

  Одним із дієвих способів захисту зарубіжних інвесторів єстрахування інвестицій. Цільове призначення такого страхування - зниженнядля інвестора небезпеки некомерційних ризиків, які можуть виникнути приздійсненні нових проектів і розширення діяльності існуючихпідприємств за кордоном.
  Зокрема, компанія «Coca-Cola» була застраховані Опік від ризиків у
  Росії, на суму $ 105 млн.

  Законодавство РФ передбачає розгляд спорів за участюстворених на території Росії підприємств з іноземними інвестиціями якв арбітражних судах Росії, так і в вМеждународномкомерційномуарбітражному суді.

  Згідно з чинним законодавством збільшення статутногокапіталу підприємств вимагає внесення певних змін до статутуорганізацій.
  Збільшення статутного капіталу підприємства з іншомовну інвестиціями можебути вироблено всіма доступними способами, якщо такі дії несуперечать законодавству або законом не передбачені конкретніртебованія для окремих видів підприємств.

  Іноземні інвестиції стає одним з вирішальних факторів всійекономічної політики багатьох держав. Без них не вдається швидкодолати економічні кризи і виходити на рубежі економічногозростання, забезпечувати приріст соціального ефекту, збалансованістьмакроструктури, підвищення оплати праці до рівня стимулювання його високоїпродуктивності та ринкової платоспроможності, яка виступає могутнімкаталізатором загальноекономічного підйому і прогресивних зрушень.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !