ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту цеху
       

   

  Інвестиції

  Московський державний технологічний університет (Станкин)

  Курсова робота з розробки бізнес-плану

  інвестиційного проекту цеху (ділянки)


  | Студент | ст. гр. ЕВ-9-1 Буличов О. |
  | Факультет | Кафедра економіки та організації виробництва |
  | Консультант | Розанов В. І. |

  Москва 1997

  Введення

  Основні показники роботи підприємства і його виробничихпідрозділів в умовах ринкової економіки є прибуток. Показники,використовуються для визначення ефективності виробництва, перш за всеспіввідносять з отриманим прибутком.

  Відношення прибутку до повної собівартості виготовлення виробіввизначає рівень рентабельності вироби.

  Відношення прибутку до вартості виробничих фондів характеризуєрівень рентабельності виробництва.

  В умовах ринкової економіки великого значення набуває аналізбеззбиткової роботи підприємства і його виробничих підрозділів привиконання замовлення на виготовлення продукції. З цією метою визначаютькритичний обсяг випуску або "точку беззбитковості".

  Не менш важливе значення має розрахунок окупності капітальних вкладеньу виробничі фонди спроектованого цеху. Ефективність роботипідприємства і його виробничих підрозділів можна прогнозувати впроцесі складання бізнес-плану та оперативно усунути відхилення відбізнес-плану та його реалізації. Бізнес-план потрібний не тільки самомупідприємцю, але і потенційним інвесторам.

  Цінність бізнес-плану визначається тим, що він:

  = дає можливість визначити життєздатність майбутнього цеху (ділянки) в умовах конкуренції; < p> = містить основні етапи, відповідно до яких підприємець буде діяти на етапі становлення підприємства;

  = служить важливим інструментом одержання фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів.

  Всі ціни вказані в тисячах рублів (т.р.).

  Організація виробничої бази цеху, дільниці

  Розрахунок необхідної кількості устаткування і його завантаження

  Розрахункова кількість обладнання кожного типорозміру - Ср визначаєвідношенням річного обсягу робіт, що виконуються на даному обладнанні (угодинах штучно-калькуляційного часу - Тшт.кальк = tшт (річну программу/60)до дійсного річного фонду годин роботи одиниць обладнання - Fc,який береться з нормативно-довідкового матеріалу і дорівнює 3975.
  Отримане дробове значення СР округляють до найближчого більшого числа --прийнятої кількості обладнання - Сп.

  Коефіцієнт завантаження обладнання кожного типорозміру визначаютьвідношенням розрахункового його кількості до прийнятого тобто Кз.об = СР/Сп. Середнійкоефіцієнт завантаження устаткування цеху, дільниці визначають відношенням сумирозрахункового його кількості (СР до суми прийнятого (Сп і він повинен бути ненижче 0,85. Якщо значення Кз.об нижче 0,85 необхідно знайти шляхи йогопідвищення.

  Приклад розрахунку даних для фрезерного верстата 3М151:

  | Дані | Виріб № 25 | Виріб № 35 |
  | tшт, хв | 0,6 | 4,0 |
  | Річна програма, шт. | 170000 | 80000 |
  | Tшт, нормо-години | 1700 | 5333,333 |
  | Разом: час на програму - | 7033,333 |
  | Tшт | |
  | Підготовчо-заключний | 4,3 | 302,433 |
  | час Тп.з час,% від Tшт | | |
  |/нормо-годин | | |
  | Річний обсяг роботи Тшт.кальк | 7335,766 |
  | Дійсний річний фонд | 3975 |
  | годин роботи обладнання Fc | |
  | Розрахункова кількість одиниць | 1,845 |
  | обладнання СР | |
  | Прийняте кількість одиниць | 2 |
  | обладнання Сп | |
  | Коефіцієнт завантаження | 0,923 |
  | обладнання Кз.об | |

  Розрахунок необхідної кількості обладнання оформлено в таблиці № 3

  Таблиця № 3 Розрахунок потрібного кількість обладнання

  | Вироби (деталі) і | Найменування та номери моделей устаткування | |
  | розрахункові | 16К20 | 2Н125 | 692 | 3М151 | 3451В | 1А425 | 165 | 7Б55 | 5К301П | 5В833 | 6605 | 3М174 | Разом: |
  | показники | | | | | | | | | | | | | |
  | Виріб № 25. | tшт | | | | 0,6 | | 1,8 | 2,9 | 0,9 | 2,6 | 1,1 | 1,2 | 3,3 | 14,4 |
  | Річна прог-| | | | | | | | | | | | | | |
  | Рамі 170 000 | Tшт | | | | 1700 | | 5100 | 8216,6 | 2550 | 7366,6 | 3116,6 | 3400 | 9350 | 40800,00 |
  | штук | | | | | | | | 67 | | 67 | 67 | | | 1 |
  | Виріб № 35. | tшт | 1,0 | 0,8 | 5,2 | 4,0 | 14,0 | | | | | | | | 25 |
  | Річна прог-| | | | | | | | | | | | | | |
  | Рамі 80 000 | Tшт | 1333,3 | 1066,6 | 6933,3 | 5333,3 | 18666, | | | | | | | | 33333,33 |
  | штук | | 33 | 67 | 33 | 33 | 67 | | | | | | | | 6 |
  | Разом: час на | 1333,3 | 1066,6 | 6933,3 | 7033,3 | 18666, | 5100 | 8216,6 | 2550 | 7366,6 | 3116,6 | 3400 | 9350 | 74133,33 | < br>| програму - Tшт | 33 | 67 | 33 | 33 | 67 | | 67 | | 67 | 67 | | | 7 |
  | Підготовчо-зак | 4,5 | 3,6 | 5,2 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 4,2 | 5,3 | 5,2 | 4 , 3 | |
  | лючітельное час | | | | | | | | | | | | | |
  | Тп.з час,% від Tшт, | 60 | 38,400 | 360,53 | 302,43 | 802,66 | 229,50 | 369,75 | 119,85 | 309,40 | 165,18 | 176,80 | 402,05 | 3336,566 |
  | нормо-годин | | | 3 | 3 | 7 | 0 | | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
  | Річний обсяг | 1393,3 | 1105,0 | 7293,8 | 7335,7 | 19469, | 5329,5 | 8586,4 | 2669,8 | 7676,0 | 3281,8 | 3576,8 | 9752,0 | 77469,90 |
  | роботи Тшт.кальк | 33 | 67 | 66 | 66 | 337 | 00 | 17 | 50 | 67 | 50 | 00 | 50 | 3 |
  | Дійсний | |
  | річний фонд годин | 3975 |
  | роботи обладнання | |
  | Fc | |
  | Розрахункове | 0,351 | 0,278 | 1,835 | 1,845 | 4,898 | 1,341 | 2,160 | 0,672 | 1,931 | 0,826 | 0,900 | 2,453 | 19,49 |
  | кількість одиниць | | | | | | | | | | | | | |
  | обладнання ср | | | | | | | | | | | | | |
  | Прийняте кількість | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 24 |
  | одиниць обладнання | | | | | | | | | | | | | |
  | Сп | | | | | | | | | | | | | |
  | Коефіцієнт | 0,351 | 0,278 | 0,918 | 0,923 | 0,980 | 0,671 | 0,720 | 0,672 | 0,966 | 0,826 | 0,9 | 0,818 | 0,85 |
  | завантаження | | | | | | | | | | | | | |
  | обладнання Кз.об | | | | | | | | | | | | | |

  Розрахунок розмірів площі й обсягу будинку цеху, дільниці

  Загальну площу цеху підрозділяють на виробничу, допоміжну іплоща обслуговуючих приміщень.

  Виробнича - площа, яку займає технологічним обладнанням,виробничим інвентарем, проходами і проїздами між обладнанням,виробничим інвентарем, проходами і проїздами між обладнанням,місцями для складування заготовок і відходів.

  Допоміжна - площа, яку займає складами, залізничнимишляхами, головними проїздами та допоміжними ділянками (бюро цеховогоконтролю, інструментально-роздавальна комора, ремонтний і заточнийділянки).

  Площа обслуговуючих приміщень - контора цеху (0,5 м2 напрацюючого), побутові приміщення: гардероб, душові, туалет (1,3 м2 напрацюючого).

  Дані визначення оформлено в таблиці 4

  Таблиця № 4 Визначення площі й обсягу будинку цеху, дільниці

  | № | Технологічне | Питома | Кількість одиниць |
  | п/| обладнання | площа, м2 | технологічного |
  | п | | | обладнання |
  | 1 | Верстат 16К20 | 10 | 1 | 10 |
  | 2 | Верстат 2Н125 | 10 | 1 | 10 |
  | 3 | Верстат 692 | 10 | 2 | 20 |
  | 4 | Верстат 3М151 | 20 | 2 | 40 |
  | 5 | Верстат 3451В | 20 | 5 | 100 |
  | 6 | Верстат 1А425 | 15 | 2 | 30 |
  | 7 | Верстат 165 | 30 | 3 | 90 |
  | 8 | Верстат 7Б55 | 15 | 1 | 15 |
  | 9 | Верстат 5К301П | 10 | 2 | 20 |
  | 10 | Верстат 5В833 | 15 | 1 | 15 |
  | 11 | Верстат 6605 | 30 | 1 | 30 |
  | 12 | Верстат 3М174 | 30 | 3 | 90 |

  Продовження таблиці № 4
  | Виробнича площа | Од. | Значення |
  | | З. | розрахункових |
  | | | Показників |
  | Виробнича площа по внутрішньому обміру | м2 | 470 |
  | Допоміжна площа по внутрішньому обміру, 40 | м2 | 188 |
  |% Від виробничої площі | | |
  | Загальна площа | м2 | 658 |
  | Висота виробничих і допоміжних | м | 8 |
  | приміщень | | |
  | Обсяг виробничих і допоміжних приміщень | м3 | 5264 |
  | по внутрішньому обміру | | |
  | Обсяг виробничих і допоміжних приміщень | м3 | 5790,4 |
  | по зовнішньому обміру | | |
  | Площа обслуговуючих приміщень за внутрішнім | м2 | 113,4 |
  | обміру | | |
  | Висота обслуговуючих приміщень за внутрішнім | м | 3 |
  | обміру | | |
  | Обсяг обслуговуючих приміщень з внутрішнього | м3 | 340,2 |
  | обміру | | |
  | Обсяг обслуговуючих приміщень по зовнішньому обміру | м3 | 374,22 |

  Менеджмент цеху, дільниці

  Розрахунок потрібного числа працюючих

  Розрахунок починають з визначення потрібного числа основних робітників зкожній професії і розряду окремо.

  Розрахункове число основних робочих по кожній професії і тарифногорозряду (Рр) визначається за формулою: Рр = Тшт/Fp, де Fp - дійснийрічний фонд часу одного робітника і дорівнює 1860 (за нормативно -довідкового матеріалу); Тшт - річний обсяг робіт у нормо-годинах,розрахованого по штучному часу. Після округлення, до цілого числа,розрахункового числа основних робітників отримуємо прийняте число основних робочих
  (Рn) з урахуванням довантаження малозавантажених робочих іншими роботами в порядкусуміщення професій і багатоверстатного обслуговування. Коефіцієнт завантаженняробітників при одно-верстатному обслуговуванні визначають відношенням розрахунковогочисла основних робітників до прийнятого, тобто Кр = Рр/Рn. Причому:

  Число допоміжних робітників дорівнює 25% від загального числа основнихробітників

  Число допоміжних робітників, зайнятих обслуговування обладнання одно
  60% від загального числа допоміжних робітників

  Число допоміжних робітників, зайнятих обслуговуванням цеху дорівнює 40% відзагальної кількості допоміжних робітників

  Число керівників одно 5% від загального числа основних ідопоміжних робітників

  Число фахівців дорівнює 10% від загального числа основних ідопоміжних робітників

  Число службовців дорівнює 2% від загального числа основних і допоміжнихробітників

  Розрахунок потрібного числа працюючих оформлено в таблиці № 5

  Таблиця № 5 Розрахунок потрібного числа працюючих

  | Показники | Одиниця | Професія основних робітників |
  | розрахунку | вимір | Токар | фрезерів | Сверліль | Строгаль | Шлифовальщик |
  | | | | Щик | щик | щик | |
  | | | Розряд | розряд | розряд | розряд | розряд | розряд | розряд |
  | | | II | II | II | II | II | III | IV |
  | Річний обсяг роботи по штучному | нормо-години | 15309,2 | 18547,51 | 1105,067 | 2669,85 | 25032,00 | 1773,1 | 9752,05 |
  | часу Тшт | | 5 | 6 | | | 3 | | |
  | Дійсний річний фонд часу | 1860 |
  | одного основного робітника - Fp | |
  | Розрахункова кількість | відрядників | людина | 8,231 | 9,972 | 0,594 | 1,435 | 13,458 | 0,953 | 5,24 |
  | основних робітників Рр | | | | | | | | | |
  | Прийняте число | відрядників | чоловік | 9 | 10 | 1 | 2 | 14 | 1 | 6 |
  | основних робітників Pn | | | | | | | | | |
  | Коефіцієнт завантаження | відрядників | людина | 0,9146 | 0,997 | 0,594 | 0,718 | 0,961 | 0,953 | 0,873 |
  | основних робітників Кр | | | | | | | | | |
  | Загальне число основних робітників | людина | 43 |
  | Число допоміжних робітників у тому | людина | 11 |
  | числі: | | |
  | число допоміжних робітників, | чоловік | 7 |
  | зайнятих обслуговування обладнання | | |
  | число допоміжних робітників, | чоловік | 4 |
  | зайнятих обслуговуванням цеху | | |
  | Загальне число основних і | людина | 54 |
  | допоміжних робітників | | |
  | Число керівників | чоловік | 3 |
  | Число фахівців | людина | 5 |
  | Число службовців | чоловік | 1 |
  | Загальна кількість працюючих | людина | 63 |

  Визначення вартості основних фондів

  Визначення вартості будівлі

  Вартість будівель визначають укрупнено по їх площі та питомою набудівництво одного метра площі з урахуванням будівництва водопроводу,каналізації, опалення, вентиляції, фундаменту під обладнання та мережіпромислових проводок. Розрахунок оформлений в таблиці № 6

  Таблиця № 6 Визначення вартості будівлі

  | Найменування приміщення, цехи | Площа | Вартість 1 | Вартість |
  | | Приміщень, м2 | м2 в будинку, | будівлі |
  | | | УРАХУВАННЯМ | |
  | Виробниче та | 658 | 5500 | 3619000 |
  | допоміжне | | | |
  | Обслуговуючі | 113,4 | 5500 | 623700 |
  | Разом: | 771,4 | | 4242700 |

  Визначення вартості обладнання

  Вартість обладнання визначають за його первісної вартості.

  Таблиця № 7 Розрахунок вартості обладнання < br>| Обладнання | Кількість | Потужність двигуна, | Оптова | Усього |
  | |, | КВт | | сума |
  | | Штук | на одиницю | на к-ть | ціна одиниці | |
  | Технологічне обладнання |
  | Верстат 16К20 | 1 | 10 | 10 | 5100 | 5100 |
  | Верстат 2Н125 | 1 | 2,2 | 2,2 | 1420 | 1420 |
  | Верстат 692 | 2 | 2,2 | 4,4 | 4730 | 9460 |
  | Верстат 3М151 | 2 | 10 | 20 | 11600 | 23200 |
  | Верстат 3451В | 5 | 3 | 15 | 13080 | 65400 |
  | Станок 1А425 | 2 | 7,5 | 15 | 9700 | 19400 |
  | Верстат 165 | 3 | 22 | 66 | 9760 | 29280 |
  | Верстат 7Б55 | 1 | 17 | 17 | 11100 | 11100 |
  | Верстат 5К301П | 2 | 2,2 | 4,4 | 7700 | 15400 |
  | Верстат 5В833 | 1 | 4 | 4 | 23570 | 23570 |
  | Верстат 6605 | 1 | 11 | 11 | 20100 | 20100 |
  | Верстат 3М174 | 3 | 18,5 | 55,5 | 19600 | 58800 |
  | Разом: | 24 | | 224,5 | | 282230 |
  | Транспортування і монтаж технологічного обладнання | 28223 |
  | Первісна вартість технологічного устаткування | 310453 |
  | Разом первісна вартість всього устаткування цеху | 310453 |

  Визначення вартості цінних інструментів, пристосувань до контрольно-вимірювальних приладів

  До цінних інструментів, пристосуванням і контрольно-вимірювальнихприладів відносять засоби праці, що входять до складу основних фондів.

  Первісна вартість запасів цінних інструментів, пристосувань іконтрольно-вимірювальних приладів може бути визначена укрупнено в розмірі
  15% від початкової вартості технологічного устаткування, тобто
  46567,95 УРАХУВАННЯМ

  Визначення вартості інвентарю

  Вартість виробничого та господарського інвентарю може бутирозрахована укрупнено в розмірі 3% від первісної вартостітехнологічного обладнання і рівної 9313,59 УРАХУВАННЯМ

  Розрахунок на основні матеріали

  Витрати на основні матеріали розраховані за формою таблиці № 8

  Таблиця № 8 Розрахунок на основні матеріали
  | Вид і | Деталь | Річний | Планова | Потреба | Ціна | Транспортно-|
  | | | Й | | | | |
  | марка | | випуск | норма | матеріалу на | матеріал | заготівельник |
  | | | Деталей | витрати | річний | а за | ные витрати, |
  | | | Й, | матеріалу на | | тонну, | |
  | | | Штук | 1 деталь, кг | випуск, тонн | УРАХУВАННЯМ |% | УРАХУВАННЯМ |
  | Ст.18Х1 | 25 | 170000 | 1,4 | 238 | 160 | 10 | 16 |
  | Т | | | | | | | |
  | Ст.18Х1 | 35 | 80000 | 5 | 400 | 160 | 10 | 16 |
  | Т | | | | | | | |

  Продовження таблиці № 9

  | Планова | Витрати | Приватним відходи |
  | ціна | на | маса | маса | ціна відходів | Вартість |
  | матеріал | матеріал | відходів на | відходів на | за тонну. | відходів на |
  | а за | на річний | одну деталь, | річний | УРАХУВАННЯМ | річний |
  | тонну, | випуск | кг | випуск | | випуск |
  | УРАХУВАННЯМ | деталей, | | деталей, | | деталей, |
  | | УРАХУВАННЯМ | | Тонн | | УРАХУВАННЯМ |
  | 176 | 41888 | 0,55 | 93,5 | 53 | 4955,5 |
  | 176 | 70400 | 2,5 | 200 | 53 | 10600,0 |

  Розрахунок фондів заробленої плати за категоріями працюючих

  Розрахунок фондів заробленої плати основних робітників

  Так як на нашому виробництві не застосовуються автомати та автоматичнілінії, а також печі для нагріву заготівель, то зарплату основних робітниківбуде проведена за відрядно-преміальної системою. Розрахунок зарплати наоснові відрядно-преміальної системи оформлено в таблиці № 9.

  Таблиця № 9 Розрахунок річного фонду заробітної плати основних робітників
  | Професія | Розряд | Годинна | Річний обсяг робіт | Значення |
  | | Роботи | тарифна | по штучному часу, | розрахункових |
  | | | Ставка, | нормо-години | показників за |
  | | | УРАХУВАННЯМ | | Фонду заробітної |
  | | | | | Плати |
  | Токар | 2 | 0,244 | 15309,250 | 3735,457 |
  | Фрезерувальник | 2 | 0,244 | 18547,516 | 4525,594 |
  | Сверлільщік | 2 | 0,244 | 1105,067 | 269,636 |
  | Стругальник | 2 | 0,244 | 2669,850 | 651,443 |
  | Шлифовальщик | 2 | 0,244 | 25032,003 | 6107,809 |
  | Шлифовальщик | 3 | 0,366 | 1773,100 | 648,955 |
  | Шлифовальщик | 4 | 0,5 | 9752,050 | 4876,025 |
  | Разом річний фонд прямої заробітної плати | 20814,919 |
  | Фонд планованих доплат, у% від фонду прямої | 4% | 832,597 |
  | заробітної плати | | |
  | Фонд планованих премій, у% від фонду прямої | 50 | 10407,46 |
  | заробітної плати |% | |
  | Річний фонд основної заробітної плати основних | 32054,976 |
  | робочих | |
  | Річний фонд додаткової заробітної плати основних | 14 | 4487,697 |
  | робітників, у% від основної заробітної плати |% | |
  | Річний фонд заробітної плати основних робітників | 36542,673 |
  | Число основних робітників за проектом | 43 |
  | Середня зарплата одного основного робочого за проектом | 849,83 |
  | в місяць | |

  Розрахунок річного фонду заробітної плати допоміжних робітників

  Для оплати допоміжних робітників застосовується почасово-преміальнусистему.

  Так як зарплата допоміжних робітників у собівартості продукціївідносять до непрямих витрат і враховується за трьома статтями їх, то розрахунокрічного фонду зарплати здійснюють окремо, по кожній категоріїдопоміжних робітників відповідно до штатного розкладу. Розрахунокрічного фонду зарплати допоміжних робочих оформлено в таблиці 10.

  Розрахунок часу, які підлягають оплаті, річний фонд часу одногоробочого приймається рівним 1860 годин.

  Фонд премій і доплат, 60% від фонду прямої заробітної плати

  Річний фонд додаткової заробітної плати, 14% від основноїзаробітної плати

  Таблиця № 10 Розрахунок річного фонду заробітної плати допоміжних робітників

  | Найменування | Кількість | Розряд | Годинна | Час | Значення |
  | професій | робітників | роботи | тарифна | підлягають | розрахункових |
  | |, Осіб | | ставка | оплати за | показників за |
  | | | | | Рік, годинники | фонду заробітної |
  | | | | | | Плати |
  | Допоміжні | 7 | 3 | 0,206 | 13020 | 2682,12 |
  | робітники, зайняті | | | | | |
  | обслуговуванням | | | | | |
  | обладнання | | | | | |
  | Допоміжні | 4 | 3 | 0,206 | 7440 | 1532,64 |
  | робітники, зайняті | | | | | |
  | обслуговуванням | | | | | |
  | цеху | | | | | |
  | Разом річний фонд прямої заробітної плати | 4214,760 |
  | Фонд премій і доплат, 60% від фонду прямої заробітної | 2528,856 |
  | плати | |
  | Річний фонд основної заробітної плати | 6743,616 |
  | Річний фонд додаткової заробітної плати, 14% від | 944,106 |
  | основної заробітної плати | |
  | Запланований річний фонд заробітної плати | 7687,722 |
  | Число допоміжних робітників за проектом | 11 |
  | Середня зарплата одного допоміжного робочого по | 698,884 |
  | проекту в місяць | |

  Розрахунок річного фонду заробітної плати керівників, фахівців, службовців

  Розрахунок річного фонду заробітної плати для даних категорій працюючихздійснюється відповідно до штатно-окладних оплати праці та оформлений втаблиці 11.

  Таблиця № 11 Розрахунок річного фонду заробітної плати керівників, фахівців, службовців

  | Категорії | Кількість | Оклад на місяць | Г?? довой фонд |
  | працюючих | працюючих, чол | | зарплати |
  | Керівники | 3 | 1800 | 64800 |
  | Фахівці | 5 | 1500 | 90000 |
  | Службовці | 1 | 700 | 8400 |
  | | | Разом: | 163200 |
  | у тому числі річний фонд зарплати майстрів | 21600 |

  Складання кошторису річних загальновиробничих

  (непрямих) витрат

  Для заповнення таблиці № 12 необхідно деякі статті витратрозрахувати, для цього нижче наведені формули для визначення деякихстатей витрат.

  силоваелектроенергія = Му (Fc (Кс (Целч (Кз.с = 224,5 (3975 (1 (0,15 (0,85 = 113779,406, де

  Му - загальна встановлена потужність електродвигунів, кВт = 224,5;

  дійсний річний фонд часу роботи

  одиниці обладнання, год = 3975;

  Кс - коефіцієнт попиту = 1; < p> Целч - вартість одного кВт-години силової електроенергії 0,15 УРАХУВАННЯМ;

  Кз.с - коефіцієнт завантаження устаткування = 0,85.

  платежі в рублях за один кВт встановленої потужності в рік =
  Му (Целг, = 224,5 (596,25 = 133858,125, де

  Целг - вартість одного кВт на рік (Целч (Fc = 0,15 (3975) = 596,25 т.р ..

  Таблиця № 12 Кошторис річних загальновиробничих (непрямих) витрат

  | Найменування статей витрат | Значення |
  | | Розрахункових |
  | | Показників |
  | Експлуатація обладнання | |
  | Енергія для виробничих потреб: | |
  | силова електроенергія | 113779,406 |
  | платежі в рублях за один кВт встановленої потужності в рік | 133858,125 |
  | Річний фонд заробітної плати допоміжних робітників, | 4892,187 |
  | зайнятих обслуговуванням устаткування | |
  | Відрахування на соціальні потреби, 38,5% від річного фонду | 1883,492 |
  | заробітної плати допоміжних робітників, зайнятих | |
  | обслуговуванням устаткування | |
  | Капітальний та поточний ремонт обладнання та транспортних | 18627,180 |
  | засобів, 6% від табл. № 7 | |
  | Амортизаційні відрахування, у відсотках первісної | |
  | вартості: | |
  | технологічне обладнання, 11,6% від вартості | 36012,548 |
  | виробничого інвентарю 12,5% від вартості | 38806,625 |
  | Витрати на утримання апарату управління цеху (крім | |
  | майстрів) | |
  | Річний фонд заробітної плати керівників, | 141600,000 |
  | фахівців, службовців | |
  | Відрахування на соціальні потреби, 38,5% від річного фонду | 54516,000 |
  | заробітної плати керівників, фахівців, службовців | |
  | Витрати на утримання майстрів | |
  | Річний фонд заробітної плати майстрів | 21600,000 |
  | Відрахування на соціальні потреби, 38,5% від річного фонду | 8316,000 |
  | заробітної плати майстрів | |
  | Зміст будівель, споруд та інвентарю цеху | |
  | Річний фонд заробітної плати допоміжних робітників, | 2795,535 |
  | обслуговуючих цех | |
  | Відрахування на соціальні потреби, 38,5% від річного фонду | 1076,281 |
  | заробітної плати допоміжних робітників, які обслуговують | |
  | цех | |
  | Амортизаційні відрахування будівлі цеху, 4,7% від | 199406,900 |
  | первісної вартості | |
  | Капітальний та поточний ремонт будівель, споруд та | 127281,000 |
  | інвентарю цеху, 3% від табл. № 6 | |
  | Інші витрати, не передбачені попередніми статтями | 226112,820 |
  | 25% | |
  | Разом річні загальновиробничі (непрямі) витрати | 1130564,099 |

  Визначення цехової собівартості річного випуску продукції

  Під продукцією слід розуміти всі готові деталі, включені врічне завдання цеху при визначенні цехової собівартості річного випускупродукції, тому в таблицю № 13 занесені результати розрахунків з таблиць № №з 5 по 12 включно.


  Таблиця № 13 Визначення цехової собівартості річного випуску продукції

  | Стаття витрат | Сума | Структура, | Відсоток |
  | | | У% | общепроізводств |
  | | | | Енних витрат |
  | Сировина та матеріали | 96732,500 | 7,571 | 8,556 |
  | Основна зарплата основних | 32054,976 | 2,509 | 2,835 |
  | виробничих робітників | | | |
  | Додаткова заробітна плата | 4487,697 | 0,351 | 0,397 |
  | Відрахування в страхові фонди, 38% | 13886,216 | 1,087 | 1,228 |
  | Загальновиробничі витрати в | 1130564,099 | 88,483 | 100,000 |
  | т.ч. експлуатація обладнання | | | |
  | Разом цехова собівартість | 1277725,488 | 100,000 | 113,017 |
  | річного випуску продукції | | | |

  Розрахунок внутрішньозаводської оптової ціни деталей

  Мета даного розрахунку - визначити розмір річної прогнозованоїприбутку і окупності інвестицій, вкладених в основні фонди та матеріально -виробничі запаси. Розрахунок оформлений в таблиці № 14.

  Таблиця № 14 Розрахунок внутрішньозаводської оптової ціни деталей № № 25, 35

  | Статті | Деталі |
  | витрат | № 25 | № 35 |
  | Сировина та основні матеріали за вирахуванням | | |
  | зворотних відходів: | | |
  | Витрати на придбання матеріалу в рік | 41888,000 | 70400,000 |
  | Вартість зворотних відходів на рік | 4955,500 | 10600,000 |
  | Разом витрата на матеріали за вирахуванням | 36932,5 | 59800 |
  | зворотних відходів | | |
  | Заробітна плата основна і додаткова з | 24849,018 | 11693,655 |
  | відрахуваннями на соціальні потреби основних | | |
  | виробничих робітників: | | |
  | Відрахування в страхові фонди, 38% от з/п | 9442,627 | 4443,589 |
  | основних робітників | | |
  | Загальновиробничі витрати | 768783,587 | 361780,512 |
  | Загальногосподарські витрати, 250% | 62122,545 | 29234,139 |
  | Разом виробнича собівартість | 902130,277 | 466951,895 |
  | Позавиробничі витрати, 2% | 18042,606 | 9339,038 |
  | Разом повна собівартість | 920172,883 | 476290,933 |
  | Норматив рентабельності, 47% | 432481,255 | 223856,739 |
  | Внутрішньозаводської оптова ціна | 0 | 0 |
  | на партію | 2272827,021 | 1176438,605 |
  | на деталь | 13,37 | 14,705 |

  Розрахунок прогнозованої прибутку

  Прогнозований прибуток на річний випуск продукції визначають заформулою: = Пнi (Nгодi, де

  m - число найменувань деталей;

  i - порядковий номер деталі,

  Пнi - прибуток на i-ту деталь ( 25% від внутрішньозаводської оптової ціни надеталь);

  Nгодi - річна програма виготовлення i-й деталі в штуках.

  = 3449265,626

  Розрахунок економічних показників,

  що визначають ефективність спроектованого цеху

  Основним показником, який визначає ефективність спроектованогоцеху, є розрахунковий термін окупності капітальних вкладень увиробничі фонди в порівнянні з нормативними. Цей показниквизначають за формулою: Тр === 1,336 (1 року і 4 місяців, де Тр
  - Розрахунковий термін окупності, кількість років; - вартість основнихвиробничих фондів і матеріально-виробничих запасів (вартістьобладнання, будівель, інструменту і т.д.); - річна прогнозованаприбуток по деталях.

  Отриманий результат порівнюють з нормативним: Тр (Тн, за результатамипорівняння можна зробити висновок, що виробництво даних деталей єрентабельним і здатне приносити прибуток вже на другому році.

  Загальну рентабельність виробництва, визначають за формулою:

  = = 74,837%

  Продуктивність праці: == 21900, 992 т.руб. з особи.

  Фондовіддача: == 0,993

  Список літератури

  Ігнатова Л.А., Скородумова М.А. Розробка бізнес-плануінвестиційного проекат цеху (ділянки): Методичний вказівка до курсовоїроботі - М.: Изд-во МГТУ "Станкин", 1996. - 28 с.

  Мескон Майкл, Альберт Майкл, Хедоури Франклін. Основи менеджменту. М.:
  Изд-во "Дело", 1994.-701 с.

  Горчікова І.М. Менеджмент. М.: Изд-во "Юнити", 1994.-685 с.

  Зміст


  Вступ 3


  Організація виробничої бази цеху, дільниці 4


  Розрахунок необхідної кількості устаткування і його завантаження 4

  Розрахунок розмірів площі й обсягу будинку цеху, дільниці 6

  Менеджмент цеху, дільниці 7


  Розрахунок потрібного числа працюючих 7

  Визначення вартості основних фондів 9


  Визначення вартості будівлі 9 < p> Визначення вартості обладнання 9

  Визначення вартості цінних інструментів, пристосувань до контрольно-вимірювальних приладів 9

  Визначення вартості інвентарю 10

  Розрахунок на основні матеріали 10

  Розрахунок фондів заробленої плати за категоріями працюючих 10


  Розрахунок фондів заробленої плати основних робітників 10

  Розрахунок річного фонду заробітної плати допоміжних робітників 11 < p> Розрахунок річного фонду заробітної плати керівників, фахівців, службовців 11

  Складання кошторису річних загальновиробничих (непрямих) витрат 11


  Визначення цехової собівартості річного випуску продукції 12


  Розрахунок внутрішньозаводської оптової ціни деталей 13


  Розрахунок прогнозованої прибутку 13


  Розрахунок економічних показників, що визначають ефективністьспроектованого цеху 14


  Список літератури 15

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !