ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Ринок цінних паперів
       

   

  Інвестиції


  ПЛАН


  Введення
  .................................................. ..........................< br>................................. 2 стор
  Ринок ціннихпаперів ................................................. ......................< br>.................... 3 стор
  Класифікація ціннихпаперів ................................................. ......................< br>..... 4 стор

  Сертифікати .................................. ...............................< br>........................... 4 стор

  Цінні папери грошовогоринку ................................................. .......... 4 стор

  Капітальні цінніпапери ................................................. .................. 5стор

  Облігації ........................................ ...........................< br>............................. 6 стор

  Видиоблігацій ................................................. ..................< br>........ 7 стор

  Класифікація облігацій у залежності від забезпечення ........ 7стор

  Особливості деяких видівоблігацій ................................. 8 стор

  Котирування і рейтингоблігацій ................................................. 9 стор

  Акції ....................................... ................................< br>................................ 10 стор

  Вартістьакцій ................................................. ......................< br>... 14 стор
  Типиакцій ................................................. ......................< br>............ 14 стор
  Види привілейованихакцій ................................................. 15 стор
  Інші види ціннихпаперів ................................................. .................... 16 стор

  Вексель ................... ..................................................
  ..................... 16 стор

  Передплатні сертифікати
  (варранти )........................................... 16 стор

  Приватизаційні чеки
  (ваучери ).............................................. 16 стор
  Учасники ринків ціннихпаперів ................................................. ......................< br>16 стор
  Список використовуваноїлітератури ................................................. .................< br>.... 18 стор

  ВСТУП

  Нагромадження грошового капіталу відіграє важливу роль у ринковій економіці.
  Самому процесу накопичення грошового капіталу передуєетап його виробництва. Після того як грошовий капітал створений абовироблений, його необхідно розділити на частину яка знову направляється увиробництво, і ту частину, котра тимчасово вивільняється. Остання, якправило, і представляє собою вільні грошові кошти підприємств ікорпорацій, що акумулюються на ринку позичкових капіталів кредитно-фінансовимиінститутами і ринком цінних паперів.
  Виникнення та обіг капіталу, представленого в цінних паперах, тіснопов'язане з функціонуванням ринку реальних активів, тобто ринку, на якомувідбувається купівля-продаж матеріальних ресурсів. З появою цінних паперів
  (фондових активів) відбувається як би роздвоєння капіталу. З одного боку,існує реальний капітал, представлений виробничими фондами, здругий - його відображення в цінних паперах.
  Поява цього різновиду капіталу пов'язана з розвитком потреби взалученні все більшого обсягу кредитних ресурсів внаслідок ускладнення ірозширення комерційної та виробничої діяльності. Таким чином,фондовий ринок історично починає розвиватися на основі позичковогокапіталу, так як купівля цінних паперів означає не що інше, як передачучастини грошового капіталу у позику.
  Головним завданням, яке повинен виконувати ринок цінних паперів єперш за все забезпечення умов для залучення інвестицій на підприємства,доступ цих підприємств до більш дешевого, порівняно з банківськимикредитами капіталу.

  Ринок цінних паперів.

  Фондовий ринок є чуйним барометром стану економіки. Ниніосновними цілями на російському ринку цінних паперів є цілі становленняі закріплення відносин власності, а головними учасниками цього ринку --комерційні банки.

  Учасники російського ринку цінних паперів мають загальну задачу --отримання прибутку. Саме під впливом джерел і умов, прікоторихвона утвориться, і складається структура вітчизняного фондового ринку,однією з характерних рис якої стало істотне переважаннядержавних цінних паперів. Крім того, дуже характерно длявітчизняного фондового ринку і те, що основна частина цінних паперівпроходить тільки стадію первинного розміщення, майже не звертаючись навторинному ринку.

  Оскільки керувати економікою може тільки той, хто володієвласністю, то і ринок цінних паперів здобуває особливу економічну іісторичну значимість.

  Як і будь-який інший ринок, РЦБ складається з попиту, пропозиції іврівноважує їх ціни. Попит створюється компаніями і з деяких пірдержавою, яким не вистачає власних доходів для фінансуванняінвестицій. Бізнес і уряди виступають на РЦБ чистими позичальниками
  (більше займають, чим позичають), а чистими кредитором є населення,особистий сектор, у якого з різних причин доход перевищує суму витратна поточне споживання й інвестиції в матеріальні активи (головним чиномжитло).

  Роль фондового ринку як інструмента ринкового регулювання повиннерозглядатися особливо, оскільки його закономірності дуже складні інеоднозначні і представвляют особливий комерційний інтерес. До того ж до цьогопір вважається, що виявити ці закономірності з прийнятною точністюпрактично нереально.

  Перш ніж перейти власне до цінних паперів, варто пояснити такепоняття, як фіктивний капітал, оскільки саме рух фіктивногокапіталу і є основою функціонування фондового ринку. Фіктивнийкапітал являє собою суспільні відносини, суть якого полягає вйого здатності вловлювати деяку частину додаткової вартості.
  Історічекі основа виникнення фіктивного капіталу сосояла в обсобленііпозикового капіталу від виробничого і утворенні кредитної системи, атехнічний відрив фіктивного капіталу від реального стався на базі позикикапіталу, в результаті чого в руках власника позикового капіталу залишаєтьсятитул власності, а реально розпоряджається цим капіталом функціонуючийпредпрініматель.Тем самим фіктивний капітал виявляється у формі титулувласності, здатного вступати в обіг, і більш того, здатногозвертатися відносно незалежно від руху дійсного капіталу.
  Реально фіктивний капітал опосередковує процеси концентрації і централізаціїкапіталу, розподілу і перерозподілу прибутку, а такожперерозподілу націонольного доходу через систему державнихфінансів.

  Класифікація цінних паперів.

  Цінним папером є документ, що засвідчує з дотриманнямвстановленої форми і обов'язкових реквізиторів майнові права,здійснення або передача яких можливі тільки при його пред'явленні.

  З передачею цінного папера переходять усі що засвідчуються нею права всукупності.

  У випадках, передбачених законом або у встановленому ним порядку, дляздійснення і передачі прав, засвідчених цінним папером, доситьдоказів їхнього закріплення в спеціальному реєстрі (звичайному абокомп'ютеризованому). [Цивільний кодекс РФ, стаття 142]

  Таким чином, цінні папери виступають різновидом грошовогокапіталу, рух якого опосередковує подальший розподілматеріальних цінностей.

  У минулому цінні папери існували виключно в фізичновідчутної, паперовій формі і друкувалися типографським способом наспеціальних паперових бланках. Цінні папери, як правило, виготовляються здосить високим ступенем захищеності від можливих підробок. УОстаннім часом у зв'язку зі значним збільшенням обороту цінних паперівбагато хто з них стали оформлятися у вигляді записів в книгах обліку, а також нарахунках, що ведуться на різних носіях інформації, тобто перейшли вфізично невідчутну (безпаперову) форму. Тому на ринку цінних паперіввипускаються, звертаються і погашаються як власне цінні папери,, так іїх замінники. Об'єкти операцій на ринку цінних паперів також називаютьінструментами ринку цінних паперів, фондами (в значенні грошові фонди) абофондовими цінностями.

  Сертифікати

  У випадку, якщо цінні папери не існують у фізично відчутної форміабо якщо їх паперові бланки містяться в спеціальні сховища,власнику цінного паперу видається документ, що засвідчує його правовласності на ту чи іншу фондову цінність. Цей документ називаєтьсясертифікатом цінного папера. Сертифікати цінних паперів на пред'явника можутьвипускатися для заміщення собою кілька однорідних цінних паперів
  (подібно грошовим купюрам різного достоїнства). В останньому випадкусертифікат не обов'язково містить інформацію про власника фондовоїцінності.

  Економічну суть і ринкову форму кожного цінного паперу можнаодночасно розглядати з різних точок зору, у зв'язку з чим кожнацінний папір має цілий набір характеристик. Це зумовлюєі можливість класифікації цінних паперів за різними ознаками, що зазвичайдиктується практичними потребами.

  Можливо насамперед розділити всі цінні папери на дві великігрупи: грошові і капітальні чи фондові цінні папери, тобто ті,що обертаються на ринку капіталів, що називають також фінансовим,чи фондовим, ринком.

  Цінні папери грошового ринку-оформляють запозичення грошей - цеборгові ЦП. До них відносяться векселі, депозитні й ощаднісертифікати та інші. Дохід за цими ЦБ носить разовий характер і виходитьабо за рахунок покупки їхній за ціною нижче номінальної вартості, або за рахунокодержання відсотків при їхньому погашенні. Грошові ЦБ, як правило єкороткостроковими (з терміном погашення менше одного року).
  Грошовими ці папери називають по різних причинах: вони широко використовуютьсяв рамках кредитно-банківської сфери, кошти, отримані від емісії цихцінних паперів, надалі використовуються переважно як традиційнігроші для виробництва поточних чи платежів погашення боргів; деякіз цих цінних паперів використовуються в якості замінників готівки якзасіб платежу: наприклад, комерційні векселі використовують для оплатитовару, а урядовими казначейськими векселями можна заплатитифедеральні податки.

  Грошові зобов'язання, що виражаються грошовими цінними паперами, уздебільшого укладаються в термін до 1 року. Дохід від покупки ітримання таких цінних паперів носить разовий характер. Форма їх непередбачає спеціальних атрибутів, які є підставою для отриманнядоходу, наприклад, процентних купонів. У процесі ринкової угоди доходреалізується як різниця між продажною (більш низкою) і номінальноюціною грошового документа.

  Економічна роль грошових цінних паперів полягає в забезпеченнібезперервності кругообігу промислового, комерційного та банківськогокапіталу, безперебійності бюджетних витрат, у прискоренні процесуреалізації товарів і послуг, тобто в кінцевому рахунку в забезпеченніпроцесу кожного індивідуального відтворення, що припускаєбезперервність припливу грошового капіталу до вихідного пункту.
  Існування таких цінних паперів дозволяє банкам, реалізувати всівивільняються на короткі терміни засобу як капітал.
  Банківська система, використовуючи перманентну купівлю-продаж казначейськихвекселів, балансує усі свої активи і пасиви на щоденній основі.
  Купуючи і продаючи визначену кількість цінних паперів.

  У групу капітальних цінних паперів включають акції, облігації, паїкооперативів, інвестиційні сертифікати, заставні листи і їхрізновиди. Кошти, отримані шляхом емісії і продажу цих ціннихпаперів, призначені для утворення чи збільшення капіталупродуктивних підприємств, націлених на отримання прибутку, якимвони потім поділяться з покупцями (власниками). Ринок капітальнихцінних паперів є найважливішою частиною економіки, що функціонує наринкових принципах: без нього немислиме формування капіталу великоговиробництва.

  Багато цінних паперів випускаються приватними компаніями і тому одержалиназва часток (комерційних). Приватні інструменти фондового ринкує менш надійними в порівнянні з державними, по якихуряд гарантує виконання умов випуску.

  Вкладення засобів у приватні фондові інструменти сполучені з багатьмавидами ризиків. при тім розрізняють наступні їх види:

  - ризик втрати капіталу, вкладеного в цінні папери, що виникає,наприклад, у зв'язку з банкрутством емітента;

  - ризик втрати ліквідності, тобто того, що куплений цінний папірне можна буде продати на ринку, не уникнувши при цьому істотних втрат уціною;

  - ринковий ризик, тобто ризик падіння їхньої ціни внаслідокпогіршення загальної кон'юнктури ринку.

  До приватних цінних паперів відносяться як боргові зобов'язання, так ічасткові цінні папери (акції). Кожна з зазначених різновидів фондовихцінностей має свої специфічні особливості.
  Боргові обов'язки випускаються комерційними організаціями з метоюзапозичення на фінансовому ринку коштів, необхідних длярішення що стоять перед ними поточних і перспективних завдань. Найбільшпоширеною формою приватних боргових зобов'язань є облігації.

  Облігації.

  Облігація - цінний папір, що засвідчує внесення її власникомгрошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальнувартість цього цінного паперу в передбачений у ній термін, зі сплатоюфіксованого відсотка (якщо інше не передбачено умовами випуску).

  Облігації можуть випускатися державою, а також приватними компаніямиз метою залучення позикового капіталу. Випускаються вони звичайно під заставувизначеного майна. Облігації, забезпечені заставної, дають їхвласникам додаткову гарантію по втрати своїх коштів, оскількизаставна дає право власнику облігацій продавати закладене майно увипадку, якщо підприємство не в змозі здійснити належні платежі.
  Однак існують і беззакладние облігації, що представляють собою борговізобов'язання, засновані лише на довірі до кредитоспроможностіпідприємства, але не забезпечені яким - або майном. Випускають такіоблігації підприємства зі стійким фінансовим становищем.
  Підприємство, що випускає облігації, приймає на себе зобов'язаннявиплатити відсотки на кожну облігацію, вказати місця, в якихоблігації і купонні листи будуть вручені їх держателям, визначитиюридичний титул і заставну власність, застрахувати закладенувласність проти пожежі і інших можливих втрат; заплатити податки,розкрити інформацію про підприємство і правові підстави його діяльності.

  Якщо підприємство не виконує свої зобов'язання перед власникамиоблігацій, то останні, поряд з довіреним представником, можутьпочати деякі дії для того, щоб відновити свої втрати.
  Так, в угоді про випуск звичайно передбачається можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їхніх власників у випадку невиплативідсотків. У зазначеному випадку власники облігацій також можуть отриматиправо брати участь у виборах осіб, які керують компанією.

  Підприємство виплачує відсотки по облігаціях в певні періодичасу. Тому при продажу облігацій в дні, що не збігаються з днямивиплати відсотків, покупець і продавець повинні розділити між собоюсуму відсотків. Більшість облігацій продається з наростаючимивідсотками. При цьому покупці сплачують продавцям крім ринковоївартості облігацій відсотки, що приєднуються за період, що минув з моментуїх останньої виплати. Самі ж покупці при настанні терміну виплативідсотків отримують їх повністю. Таким чином, сума відсотківрозподіляється між різними власниками.

  Види облігацій.

  1. Купонні облігації або облігації на пред'явника.
  До них додаються спеціальні купони, які повинні відколюватися два разина рік і представлятися платіжному агенту для виплати відсотків. Фактичнокупон - своєрідний простий вексель на пред'явника. Ці облігаціїоборотні, а купон і сертифікат виступають як титул власності.
  Оскільки ці облігації оформляються на пред'явника, підприємство нереєструє, хто є їх власником.

  2. Іменні облігації.
  Більшість облігацій реєструються на ім'я їхнього власника, при цьому йомувидається іменний сертифікат. Ці облігації не мають купонів, а платежі повідсотках здійснює платіжний агент відповідно до встановленогографіком. При продажу або обміні іменних облігацій старий сертифікатанулюється і випускається новий - із зазначенням нового власника облігацій.

  3. "Балансові" облігації.
  Цей вид облігацій здобуває усе більше поширення, оскільки їхвипуску не сполучений з такими формальностями, як видача сертифікатів, тощо.
  : Просто всі необхідні дані про облигационера вводяться в комп'ютер.

  Класифікація облігацій у залежності від забезпечення

  1. Забезпечення облігації. Ці облігації мають реальне забезпеченняактивами. Їх можна розбити на три підтипи: а) облігації з заставою майна, що забезпечуються основнимкапіталом підприємства (її нерухомістю) і іншим речовим майном; б) облігації заставою фондових паперів, які забезпечуютьсящо знаходяться у власності компанії-емітента цінними паперами будь-якоїіншого підприємства (але не компанії-емітента) - як правило, її філії абодочірньої компанії; с) облігації з заставою устаткування. Такі облігації звичайновипускаються транспортними підприємствами, які в якості заставногозабезпечення використовують, наприклад, транспортні засоби (літаки,локомотиви і тп .).

  Зміст заставного забезпечення полягає в тому, що у випадку банкрутствакомпанії або її неплатоспроможності власники забезпечених облігацій можутьпретендувати на частину майна компанії.

  2. Незабезпечені облігації. Ці облігації не забезпечуються якими-небудьматеріальними активами, вони підкріплюються "сумлінністю компанії -емітента, інакше кажучи - її обіцянкою. У випадку банкрутства компаніївласники таких облігацій не можуть претендувати на частину нерухомості. Ціоблігації менш надійні, але і на них поширюються переважніправа при ліквідації компанії. У зв'язку з тим же ставка відсотка по нихвища.

  3. Інші види облігацій. a) Облігації з доходом на прибуток, або реорганізаційні облігаціїпередбачають виплату відсотків тільки в тому випадку, якщо у підприємстває істотні надходження, тобто у випадку випуску таких облігаційгарантується погашення її основної суми, а виплата відсотків залежить відрішення ради директорів. Випуск таких облігацій практикується приреорганізації підприємства - як правило, коли їй загрожує банкрутство. Частоїх випускають для заміни раніше випущених облігацій зі схваленняоблигационера компанії, які вважають за краще піти на певний ризик,щоб уникнути небезпеки неотримання капітальної суми. б) Гарантовані облігації: вони гарантуються не підприємством -емітентом, а іншими компаніями. Найчастіше вони використовуються: транспортнимикорпораціями, коли емітент надає якої-небудь компанії своєобладнання, а замість ця компанія виступає гарантом по облігаціях першогофірми, або дочірніми компаніями великих фірм, коли дочірня компаніявипускає облігації, а гарантом виступає основне підприємство. Як видноз назви, у випадку неплатоспроможності емітента, усі претензіїоблигационера задовольняються гарантом. Найчастіше гарантуються ікапітальна сума і відсотки, але бувають випадки, коли гарантією покриваютьсятільки відсотки. с) Бескупонние облігації. По них не виплачується регулярноговідсотка, однак це не означає, що вони не при носять доходу. Справа в тому,що при випуску ці облігації продаються з діконтом (зі знижкою), апогашаються за номінальною ціною при настанні терміну платежу, причому знижкатим більше, чим довший термін, на який випущені облігації.

  Особливості деяких видів облігацій.

  1.Многіе незабезпечені облігації можуть бути конвертованими. Цеозначає, що при випуску облігацій такого роду передбачається правооблигационера протягом усього терміну, на який випущені облігації,обміняти їх на звичайні чи привілейовані акції. Конвертованістьмає свої переваги як для емітента, так і для інвестора.

  Важливе значення для власників конвертованих облігацій маютьконверсійний коефіцієнт і конверсійна ціна. Конверсійний коефіцієнтпоказує, яку кількість акцій можна одержати в обмін на такуоблігацію. На основі цього коефіцієнта обчислюється конверсійна ціна:номінал облігації поділяється на коефіцієнт і виходить конверсійна ціна.

  2. Іноді підприємства, випускаючи облігації, передбачають правозатребувати їх (відкликати) до терміну погашення. У цьому випадкувстановлюються умови такого запитання: за номіналом або з невеликоюнадбавкою, що зменшується на встановлену процентну величину коженрік після випуску. Коли підприємство відкликає облігації, облигационеразобов'язані повернути свої облігації. Виключення бувають, коли корпорація привипуску облігацій передбачає "факультативне право запитання" або
  "відзивної опціон".

  3. Іноді при випуску облігацій передбачається право облигационера наповернення облігацій до настання терміну платежу, при цьому емітент зобов'язанийпогасити облігації за номіналом. Звичайно це право передбачається в томувипадку, якщо компанія-емітент залишає за собою право змінювати номіналоблігації. Фактично це дає інвестору можливість вибору між новимноміналом і одержанням наявних.

  4. У облігаційне угода може бути включена вимога про те,щоб підприємство-емітент здійснювала регулярні відрахування на спеціальнийрахунок, щоб гарантувати погашення облігацій після настання терміну платежу.
  Такий спеціальний фонд одержав назву викупної фонду, чи фондупогашення. Його існування дає визначені гарантії інвесторам, а зіншого боку, рятує підприємство від надмірно великих одноразовихвитрат при настанні терміну погашення по серії облігацій.

  Котирування і рейтинг облігацій.

  Облігації мають властивість оборотності, тобто з ними можутьздійснюється операції з купівлі-продажу. Деякі облігації звертаються набіржі, але більшість угод здійснюється на позабіржовому ринку. Торгівляоблігаціями звичайно менш інтенсивна, чим операції з акціями.

  1. Ціна облігації. Як і акції, облігації мають номінальну вартість іринкову цену.Облігаціі можуть продаватися за ціною вище номіналу - знадбавкою, чи з премією, чи нижче номіналу - зі знижкою, чи з дисконтом.
  Ринкова ціна звичайно залежить від їхньої надійності (фінансової стабільностікорпорації-емітента) і від ставки відсотка.

  Важливою характеристикою облігації як фінансового інструмента є їїприбутковість. Доход по облігації може бути номінальним (по купонною ставкою)і поточним (заснований на поточній ціні облігації).

  2. Рейтинг. Його мають більшість облігацій підприємств, що встановлюєтьсянезалежними фірмами. Облігації, що мають найбільш високийрейтинг, називаються облігаціями "інвестиційного класу". Облігації, що маютьрейтинг нижче визначеного, вважаються спекулятивними, у тому числі такзвані непридатні облігації. Чим нижче рейтинг, тим вище ризик неплатежу. УЗагалом, чим вищий рейтинг, тим нижче доход по них.

  Варто відзначити, що в сучасній практиці розходження між акціями таоблігаціями підприємств поступово стираються. З одного боку, відбуваєтьсяузаконення випуску "не голосуючих" акцій, а з іншого - з'явилися
  "голосують" облігації. Стирання цих розходжень також сприяє такожемісія конвертованих облігацій і випуск так званих "гібриднихфондових паперів ". Це явище відображає певною мірою тенденціюзрощування промислового і банківського капіталу.

  Акції
  Акція - цінний папір, що свідчить про внесення паю в капіталакціонерного товариства. Дає її власнику право на присвоєння частини прибуткуу формі дивіденду.

  У сучасному капіталістичному світі основною формою організації бізнесує чи корпорації акціонерні товариства, які мають значніпереваги в порівнянні з іншими формами. Два найбільш важливих з них це
  - Обмежена відповідальність їхніх учасників, які несуть збитки лише врозмірі свого внеску, сильно спрощена процедура передачі праввласності (продаж акцій), а також (і це, напевно, основнаперевага) величезні можливості по мобілізації капіталу через емісіюакцій і облігацій, що, у свою чергу, складає основу швидкого іпродуктивного росту компанії.
  Акціонерні товариства є найбільш зручною формою ділової організаціїдля суб'єктів, що не займаються дрібним бізнесом, у силу цілого ряду причин.

  1) акціонерні товариства можуть мати необмежений термініснування, у той час як період дії підприємств, заснованихна індивідуальній чи власності товариства за участю фізичнихосіб, як правило, обмежений рамками життя їхніх засновників.

  2) акціонерні товариства завдяки випуску акцій одержують більш широкіможливості в залученні додаткових коштів у порівнянні знекорпорірованним бізнесом.

  3) оскільки акції, як правило, мають досить високуліквідністю, їхній набагато простіше перетворити в гроші при виході закціонерного товариства, чим одержати назад частку в статутному капіталітовариства з обмеженою відповідальністю.
  Акції можна розглядати як одиниці виміру власницьких інтересівчленів акціонерного товариства - акціонерів. Власницький інтерес - цеобсяг правочинів, одержуваних акціонером в обмін на переданий нимиакціонерному товариству капітал. Таким чином, акція як об'єкт прававласності за своїм характером являє собою категорію прав, а неречей у їхньому тілесному вигляді. Право власності на акцію це правовласності на права, що її власник має.
  Акції мають вартість.
  Розрізняють різні види вартості акцій:
  1. Номінальна вартість (номінал) - довільна вартість, що встановлюється при емісії і відображена в акціонерному сертіфікате.Номінал практично не зв'язаний з реальною вартістю, і тому останнім часом на заході перестали вказувати на акціях їхній номінал.
  2. Балансова вартість, обчислюється як частка від розподілу чистих активів корпорації на кількість виготовлений і розповсюджених акцій.
  3. Ринкова вартість (продажна ціна акції, курс) - поточна вартість акції на біржі чи в позабіржовому обороті (приміром, останнє котирування

  ). Це найбільш важливий вид вартості, оскільки саме вона (а точніше - прогноз її зміни) відіграє основну роль у звертанні акцій даної корпорації. Але про це трохи пізніше.

  Документ, що свідчить про володіння акціями, називається акціонернимсертифікатом. У ньому вказуються дані про емітент, і дані прозареєстрованому утримувачі або власниках, номінал (якщо такий є
  ), Тип і число акцій, що знаходяться у власності власника сертифіката, івідповідні права на голосування.

  Права, надані акціонерним товариством своїм акціонерам:

  1.Право голоси.

  Більшість звичайних акцій дає їх власнику право голосу нащорічних зборах акціонерів по усіх важливих питаннях діяльності АТ
  (наприклад, по змінах у статуті АТ, питанням злиттів і придбань,фінансової реорганізації, виборам ради директорів компанії). Так яквелика частина акціонерів не може (або не хоче) відвідувати зборів,корпорації зобов'язані оформляти доручення, по яких акціонери передаютьраді директорів АТ право голосувати від їхнього імені на щорічних чиспеціальних зборах.

  2. Право на участь у прибутку АТ (на одержання дивідендів).

  Акції дають їх власникам на одержання частини прибули компанії у формідивідендів.

  Дивіденди - це частина прибутку корпорації, що розподіляється середовищіакціонерів у вигляді певної частки від вартості їхніх акцій (інакше кажучи,пропорційно числу акцій, що знаходяться у власності). Дивіденди позвичайних акціях виплачуються тільки після сплати всіх податків,відсотків по облігаціях і дивідендів по привілейованих акціях (якщотакі випущені). Звичайно дивіденди виплачують поквартально, але право вирішуватитут надано раді директорів. Потрібно відзначити тут же, що позаконодавству РФ АТ вправі взагалі не виплачувати дивіденди за простимиакціях, хоча самому АТ це не вигідно, тому що подібні дії з високоюімовірністю негативно відіб'ються на курсі його акцій. По привілейованихакціях дивіденди компанія виплатити зобов'язана виплачуютьсяготівкою, у формі майна й у формі акцій самої АТ.
  Дивіденди наявними звичайно встановлюються в карбованцях на акцію. Дивіденди уформі майна звичайно являють собою акції дочірніх компаній, але цеможе бути і продукція самої компанії.
  Дивіденди у формі акцій встановлюються у відсотках. Якщо, наприклад,компанія "А" повідомляє дивіденд 10% у формі акцій, то це означає, щовласник 100 акцій одержить акціонерний сертифікат на 10 нових акцій (тоє стане власником 110 акцій цієї компанії). З точки зоруполітичної економії дивіденд у формі акцій не може називатисядивідендом, оскільки дивіденд - це частка вже отриманої АТ прибули, реальнопереданої акціонеру. Власне кажучи, видача акцій - це вексель АТ на щене отриману додаткову вартість, тобто цей засіб утримання у своємурозпорядженні прибули. Проте в сучасній теорії і практиці ринковоїекономіки ця форма тлумачиться і застосовується як "дивіденд". Найчастіше цяформа застосовується в сполученні з дивідендами наявними.
  Дроблення акцій - це збільшення кількості випущених акцій, не тягне за собоюза собою зміни сукупної ринкової вартості активів корпорації івідносних часток власників акцій.

  3. Переважне право на покупку нових акцій.

  Право, що дає існуючим акціонерам можливість скупити акціїнового випуску перш, ніж вони будуть запропоновані іншим особам. Мета цьогопереважного права в захисті існуючих акціонерів (у першу чергувласників великих пакетів) від "розмивання" пропорційних часток їхньоїучасті в АТ. Як правило в законодавстві передбачається, що наявністьтаких прав повинне прямо обумовлено в статуті суспільства.

  При реалізації таких прав акціонер може скупити акції новоговипуску в розмірі, пропорційному його фактичної долі в капіталікорпорації.

  Ці права мають визначену вартість: ціна підписки на новийвипуск акцій звичайно нижче ринкової ціни уже випущених акцій, у результатіцього переважні права можуть виступати об'єктом купівлі-продажу.

  4. Право при ліквідації (розпуску) корпорації.

  Ліквідація - це практичні дії АТ по припиненню справ іреалізації майна. Стадія припинення легального існуванняназивається розпуском, а фактичного - ліквідацією. За законом РФ претензіїдо акціонерного товариства при ліквідації задовольняються нею в наступномупорядку: державні претензії (сплата податків і мит, розрахунок задержавних кредитах), претензії інших кредиторів (комерційнихбанків, власників векселів і облігацій, і тд.), претензії власниківпривілейованих акцій, і тільки після цього претензії власниківзвичайних акцій. Незнання цього положення (чи нерозуміння того, щоакціонер є співвласником АТ) у нашій країні останнім часомпризводить до конфліктів між засновниками й акціонерами ліквідувалися
  АТ.

  5. Права на інспекцію (перевірку).

  Всі акціонери мають право на перевірку деяких документів ізвітностей своїх акціонерних товариств (списку акціонерів, протоколівзборів акціонерів, деяких бухгалтерських звітів і тп .).

  На початку відкритої підписки компанія повідомляє про загальну кількістьвипущених нею акцій. У процесі первинного розміщення в обліку відображаютьсядві складові частини оголошеної до розміщення суми акцій: продані інерозміщені акції. Частіше до моменту закінчення підписки всі оголошені довипуску акції виявляються проданими. Законодавством багатьох країнпередбачена можливість цільового використання акцій, що дозволенідо випуску, але в силу різних обставин не були розміщені в ходіпідписки.

  1. допускається продаж нерозміщених акцій через деякий час з метою залучення додаткового капіталу.

  2. нерозміщених акціями виплачуються дивіденди по раніше проданих акціях.

  3. нерозміщені акції можуть бути продані за пільговими цінами співробітникам акціонерного товариства, що сприяє підвищенню їхньої зацікавленості в результатах роботи своєї компанії.

  4. нерозміщені акції обмінюються на раніше випущені оборотні цінні папери (оборотні облігації, оборотні привілейовані акції, варанти та ін), умовами випуску яких передбачена можливість подібного обміну.

  5. нерідко мають місце випадки продажу нерозміщених акцій за фіксованою ціною, що сприяє підвищенню курсу цінних паперів компанії.

  Акціонерне товариство може викупити власні акції у їхвласників за поточною ринковою ціною. Такі акції іноді називаютьсяказначейськими. Вони не дають право голосу або отримання дивідендів.
  Казначейські акції можуть зі знижкою проти покупної ціни продаватиспівробітникам акціонерного товариства. Існує кілька причин, за якимиакціонерні товариства виявляються зацікавленими в покупці акційвласного випуску.

  1. при сприятливій ринковій кон'юнктурі і впевненості в потенціалі компанії покупка власних акцій може виявитися непоганим розміщенням на тривалу перспективу тимчасово вільних коштів.

  2. у випадку покупки власних акцій в умовах короткочасного падіння цін на них і подальшого продажу при їх підвищенні акціонерне товариство може заробити прибуток.

  3. придбання на ринку власних акцій практикується як превентивна міра проти скупки компанії третіми особами, що намагаються установити контроль на ній.

  4. придбання акціонерним товариством великого числа акцій у великих держателів може запобігти падінню їх курсу.

  5. компанії практикують покупку власних акцій для виплати ними дивідендів.

  6. акції можуть знадобитися для забезпечення можливості реалізації власниками оборотних облігацій і привілейованих акцій своїх прав на обмін зазначених цінних паперів на звичайні акції.

  7. купуючи свої акції, компанія може виробляти з їх допомогою платежі, що нерідко практикується при скуповування невеликих фірм.

  8. метою скупки власних акцій може бути прагнення скоротити число цінних паперів, що обертаються на ринку.

  Різниця між розміщеними акціями і акціями, придбанимиакціонерним товариством, дорівнює сумі акцій, що звертаються поза акціонернимсуспільства.

  Вартість акцій

  Існує кілька видів вартості акцій. Серед них виділяються:номінальна вартість, оголошена вартість, бухгалтерська вартість,ринкова вартість.

  Номінальна вартість являє собою вартість, якадрукується на бланках акцій. Вона використовується для цілей обліку. Удеяких країнах, наприклад у США, акції можуть випускатися без номінальноївартості. У цьому випадку для того щоб провести цінні папери по обліку,використовують так звану оголошену вартість акцій, що відбивається
  (з'являється) у проспекті емісії.

  Бухгалтерська вартість на відміну від номінальної і оголошеноїзмінюється з року в рік. Вона визначається шляхом вирахування з всіх активівкомпанії її пасивів і розподілу результату (кількісно рівноговласності акціонерів) на загальне число звичайних акцій, що знаходяться взверненні. Бухгалтерська вартість відображає величину капіталу,що припадає на одну акцію.

  Ринкова вартість акцій являє собою ту ціну, за яку вониможуть купуватися або продаватися на ринку. Вона є визначальною дляінвестора. Акція коштує стільки, скільки покупець згодний за неїзаплатити.

  За рішенням зборів акціонерів акції можуть бути розділені абоконсолідовані. У разі розділу випущені в обіг акції замінюютьсядекількома іншими з меншим номіналом. При цьому розмір акціонерногокапіталу не змінюється. Поділ акцій практикується для тог

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !