ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Екзаменаційні квитки з інвестицій
       

   

  Інвестиції


  Б1 1 поняття інв. Инв. новий для нашої економіки термін. У вітчизн.
  Економіці інв. Вживалися як синонім капітал. вкладень, під, якимирозумілися всі витрати матеріальних, трудових та грошових ресурсівспрямованих на відтворення основних фондів. Використовувалося наступнепоняття капітал. Вложений - це фінансові кошти які витрачаютьсяна будівництво нових, реконструкцію розширення та технічнепереозброєння діючого підприємства (це проізводственнное капітал.вкладення) На житлове комунальне і культурне будівництво (невиробниче капітал. вкладення). Інвестиції-це кошти,цільові банківські вклади, акції, та ін цінні папери, технології, машини іобладнання ліцензії, товар. знаки, кредити, будь-який ін майно абомайна. права, інтелектуал. цінності, що вкладаються в об'єктипідприємців. діяльності або інші види діяльності з метою одержанняприбутку. Найбільш загальним і поширеним у ринковій економіці вважаєтьсярозуміння коштів у будь-якій формі для отримання доходу або будь-якого інефекту. У повсякденній мові слово інв. Не завжди має те ж значенняяке йому надається в экономич. дискусіях, де чистим інвестування абокапіталоутворення наз-ся те, що являє собою чистий прирістреального капіталу товариства (будівлі, обладнання і т. д.). У повсякденномужиття обиватель говорить про інвестування, коли він купує ділянку землі,що знаходився в обігу, цінні папери або ін цінну власність.
  Приведені визначення показують відмінності в розумінні суті інв. впланової та ринкової системах. Визначення, дане в планової ек-ці звужуєобласть інвестування і стосується тільки вкладень у збільшенні івдосконалення основних фондів. У наст. дрімота в ек-ці нашої країнизастосовується обидва терміни як інв. так і капітал. вкладення У ринковійекономіці за своєю сутністю інв. включають в себе 2 боку інвестдіяльності: витрати ресурсів і результати. Инв. здійснюються з метоюотримання результату і явл-ся марними, якщо вони не принесли очікуваногорезультату. До загальних характерних рис інв. відносяться реальні інв. якправило носять довгостроковий характер (короткострокові інв. осущ-ся вфінансовій сфері з швидко ліквідними цінними паперами) інвест. Діяльністьй прийняті інвест. Рішення надають комплексний вплив на всібоку підприємницької діяльності і соціально-економiчного. Ситуацію врегіоні, тому потрібна технічна інформація та організації. обгрунтованістьприймати інвестиції рішень.
  2Общая схема оцінки ефективності. Перед проведенням оцінки ефективностіексперіментно визначається суспільна значимість проекту, тобто
  Великомасштабні, народно-господарські та глобальні проекти. Оцінкапроводиться в 2 етапи: 1 етап: Розраховуються показаіелі ефективностіпроекту в цілому. Мета цього етапу-Агрегована екон-а оцінка проектнихрішень і створення необхідних умов для пошуку інвесторів. Для локальнихпроектів оцінюються тільки комерційна ефективність і якщо вонавиявилася прийнятною рекомендується переходити до 2 етапу оцінки. Длясуспільно-значущих проектів оцінюється в першу чергу їх громадськаефективність. При незадовільною громадської ефективності такіпректы не рекомендуються до реалізації і не можуть претендувати надержавну підтримку. Якщо ж їх обющественная ефективностівиявляється достатньої оцінюється їх комерційна еффектівность.2 етап
  Здійснюється після вироблення схеми фінансування. На цьому етапіуточнюється склад учасників і визначається фінансова реалізацію іефективність участі в проекті кожного з них (регіональна і галузеваефективність, ефект-сть участі в проекті окремих підприємств іакціонерів та ін) Для локальних проектів на цьому етапі визначаєтьсяефективність участі в проекті окремих підприємств-учасників,ефективність інвестування в акції таких підприємств і ефективністьучасті бюджету у реалізації проекту. При необхідності на цьому етапі можебути оцінена також галузева ефективність проекту.
  Б2 1. визначення поняття інв.в відповідно до теріей Кейнса іохарактеризувати основні моменти механізму інвест. Процесу в кейнсіанськоїтеорії. З макро экономич. Позицій (основоположник Кейнс) проблемаінвестування розглядається з позиції державної інвестиційноїполітики тобто Політики доходів і зайнятості. У теорії Кейнса інвестиціївизначалися як частину доходу яка не була використана на споживання впоточному періоді інвестиції виступають тут в якості зворотного бокузаощаджень. Кейнс своєї макроеконом. Теорією досліджував механізмінвестиційного процесу звертаючи особливу увагу на взаємозв'язок міжінвестиціями та заощадженнями. Основні моменти інвест. Процесу полягаютьв наступному: У розвинутій экономич. Системі відбувається відділення функціїзаощадження та інвестування. Певна частина заощаджень можеінвестуватися. Це основна частина дрібних і середніх підприємств,фермерських господарств та ін .. Др. частина зберігається суб'єктами економічнихвідносин для майбутніх витрат (споживчі або інвестиційні).
  Рухи від розмірів заощадження та інвестицій рішення приймаються суб'єктамиз урахуванням різних передумов заощаджень, які здійснюються домашнімгосподарством регулюються споживчим перевагою. Інвест. рішенняприймаються підприємцями і схильні до впливу їх суб'єктивних оцінокпопиту на вироблені товари та мають нестабільний характер. Очікуванимвеличинам інвестицій і заощаджень віддається велике значення. Фактичніобсяги заощадження та інвестицій завжди одна й та сама величина, а очікуванізначення цих величин можуть відрізнятися. Їх слід розглядати як 2виду припущень щодо майбутнього з точки зору виробників іспоживачів благ збіг яких може виникнути випадково. Прирозбіжність цих величин виникає 2 ситуації: - якщо планованізаощадження більше, то рівність фактичних значень цих величинвідновлюється насильно Шляхом вимушених інв. в запасинереалізованих благ. Відбувається криза перевиробництва. У цих умовахгосуд. Регулювання расшірівает ефектів. Попит власної. Витратами.; - Унас довгий час виробництво інвестувало більше, ніж заощаджувати. У цьомувипадку насильницьке вирівнювання фактичних інв і заощаджень призводило довиникненню у споживачів вимушених заощаджень непідкріпленітоварною масою що послужило джерелом інфляції. Згідно з класичноютеорії механізмом врівноважуючим ці величини явл-ся норма% якаавтоматично встановлюється на рівні коли інв і заощадження рівні
  Кейнсіанська трактування механізму інвестицій процесу за допомогою управліннявеличиною ставки% бюджетної та податкової політики гос-ва явл-ся засібзапобігання кризових ситуацій та приведення у відповідність планів іочікувань споживачів і виробників власних благ.
  2Основние принципи оцінки ефективності інвест. Проекту. В основу оцінокефект-сті і п покладені слід основні принципи застосовуються до будь-яких типівпроектів незалежно від їх технічних технологічних фінансових галузевихабо регіонал особливостей: а) розгляд проекту протягом йогожиттєвого циклу (розрахункового періоду) від проведення предінвестіцдосліджень до припинення проекту; б) моделювання грошових потоківщо включають всі пов'язані із здійсненням проекту грошово надходжень івитрат за розрахунковий період з урахуванням можливості використання різнихвалют; в) порівнянність умов порівняння різних проектів; Г) Принциппозитивності і максимізації ефекту. Для того щоб і п з точки зоруінвестора був визнаний еф-м потрібно щоб ефект від реалізації даногопроекту був покладе-м при порівнянні альтернативних і п; д) врахування факторачасу. При оцінці еф-сті проекту повинні враховуватися різніаспектифактора часу в т ч динамічності (зміни в часі),параметрів проекту та його економ окруженія4 розриви в часі (кроки) міжвиробництвом продукції ил надходженням рес-ів і їх оплатою; е) обліктільки майбутніх витрат і надходжень. При расчетахпок-лий еф-сті повиннівраховуватися тільки майбутні в ході здійснення проекту витрати інадходження включаючи витрати пов'язані із залученням раніше пов'язанихвиробництв фондів, а також майбутні втрати безпосередньо викликаніздійсненням проекту; ж) Порівняння з проектом і без проекту. Оцінка еф-стіі п повинна проводитися зіставленням ситуації не до «проекту» і після
  «Проекту» а без «проекту» і з »проектом»; з) облік всіх найбільш істотнихнаслідків проекту. При визначенні еф-сті і п повинні враховуватися всінаслідки його реалізації як економічні так і позаекономічні. У тихвипадках коли їх вплив на еф-сть допускають кількісну оцінку їїварто зробити, ВДР випадках облік цього впливу повинен здійснюватисяекспертно; и) облік наявності різних учасників проекту, розбіжність їхніхінтересів і різних оцінок вартості капіталу виражають в індівідульнихзначеннях норми дисконту; к) багатоетапність оцінки. На різних стадіяхрозробки та здійснення проекту його еф-сть визначається заново зрізною глибиною опрацювання; Л) облік впливу на еф-сть та п потреби воборотному капіталі, необхідним для функціонування створюються в ходіреалізації проекту виробничих фондів; М) Облік впливу інфляції (облікзміни цін на різні види продукці і ресурсів в період реалізаціїпроектів) і можливості використання при реалізації проекту декількохвалют; н) Облік (в кількісній формі) вліяніянеопределенності і ризикусопровождающіхреалізацію проекту.


  Б3. 1. Привести перелік ринків і груп на які взаємодіяінвестицій. Процеси. Система ринкових відносин центром якої явл-сямеханізм інвестицій процесу певним чином структурована. Середрізноманіття економічних відносин можна виділити структури діїякі агрегуються в окремі, взаімосвязние сектри (ринки). На цихринках вступають в экономич відносини різні суб'єкти які такожутворюють групи, що відрізняються однаковим поведінкою на окремих ринках.
  Виділяють 4 ринки і 4 групи: 1) Товарний ринок, на якому обогачіваются всевироблені в народному господарстві товари і послуги. 2) Ринок праці,що охоплює виробничий фактор праці. 3) Грошовий ринок, якийвключає питання попиту і пропозиції грошових коштів. 4) Фінансовийринок, на якому звертаються цінні папери. Групи: 1) Домашнє господарство
  2) підприємці 3) Держава 4) закордон
  2 Особливості оцінки ефективності на різних стадіях розробки іздійснення інв проекту. Оцінка ефективності і п повинна здійснюватисяна стадіях: 1) Розробки інв пропозиції і декларації про намір (експрес оцінка інвестицій пропозиції) 2) розробка обгрунтувань інвестицій
  3) Розробка проекту 4) Здійснення інв проекту (економічниймоніторинг). Принципи оцінки ефективності і п однакові на всіх стадіях.
  Оцінка може відрізнятися за видами розглянутої ефективності, а також понабору вихідних даних і ступеня подробиці їхнього опису. На стадіїрозробки інвестицій пропозиції можна обмежитися оцінкою ефективностів цілому. Схема фінансування проекту може бути намічена в найзагальнішихрисах (у тому числі за аналогією на підставі експертних оцінок). Прирозробці обгрунтувань інвестицій та проекту повинні оцінюватися всінаведені вище види ефективності. При цьому: - на стадії розробкиобгрунтування інвестиції схема фінансування може бути орієнтовною. Настадії розробки проекту повинні використовуватися реальні вихідні дані,в тому числі і за схемою фінансування.

  Б4 1. Охарактеризувати акселяраціонную теорію інвестицій і теоріюмаксимізації прибутку За всю історію розвитку сучасної економічноїдумки теорія інвестицій змінювалася різні модифікації. Проводилосябезліч емперіческіх досліджень з метою докази абоспростування тієї чи іншої теорії інвестицій. Всі ці гіпотези прагнулидати відповідь на слід питання: якою мірою і за яких умов інвсповільнює економічне зростання та якими факторами визначаютьсяконьюктурние коливання інвестиції. До основних гіпотез відносяться: 1)
  Акселяраціонная теорія інвестиції. 2) Теорії засновані на мотивах прибутку
  3) Гіпотеза визначає теорії ліквідності інвестицій при прийнятті рішень
  4) Теорія розглядає взаємозв'язок розмірів інвестиції і величини нормивідсотка (% це план позичальника кредитору за користування позиковими грошима)
  5) Неокласична теорія інвестицій. Метою виробництва в рамкахакселяраціонной теорії є зростання обсягу виробництва. Тим часом зростаннявипуску продукції розглядається перед-му лише як засіб отриманняприбутку. Саме по собі збільшення виробництва не реально в ринковійекономіці якщо воно не тягне за собою будь-яких переваг дляінвесторів. Отже таке трактування інвестицій процесу даєодносторонню залежність між розглядаються величинами і тому нездатне дати охоплює характеристику інвестицій процесу. З точки зорутеорії максимізації прибутку інвестиції в приватному секторі реалізуються тількитоді, коли на ряду з очікуваннями підвищення збуту виправдовуються очікуваннядостатньої величини прибутку. Таким чином прибуток розглядається яквихідний пункт для прийняття рішень інв це означає що разом зплануванням розміру збуту продукції підприємець повинен враховувати ціниі виробничі витрати.
  2. Ден. Потік ВП.

  Ефект-ть ІП оцінюється протягом розрахункового періоду, що охоплюєчасовий інтервал від початку проекту до його припинення.

  Початок розрахунок. періоду рекомендується визначати в завданні на розрахунокефект-ти інвест. проекту, #, як дату початку вкладень коштів у проектно -взискательскіе роботи.

  Припинення реалізації прокту м/б наслідком:

  1. вичерпання сировинних запасів та ін ресурсів;

  2. припинення виробництва у зв'язку з ізменєїе вимог (норм,стандартів) до виробленої прод-ії, технології виробництва або умовпраці на цьому виробництві;

  3. припинення потреби ринку в прод-ії у зв'язку з її моральнимустареніем або втратою конкурентоспроможності;

  4. зносу осн. частини произв-ських фонднов;

  5. ін причин встановлених у завданні на розробити конструкцію киу проекту.

  При необхідності, в кінці розрахункового періоду пропонується ліквідаціяспоруди. об'єктів.

  При розподілі розрахунок. періоду на кроки (лаги), слід враховувати:

  1. мета проекту;

  2. продолж-ність різних фаз життєвого циклу проекту. УЗокрема доцільно, щоб моменти завершення строит-ва об'єктів,моменти освоєння вводяться виробничих потужностей, моменти початку пр-ваосновного виду прод-ії, моменти заміни основних ср-в збігалися з кінцямисоотв-чих кроків, що дозволить перевірити фін. реалізовуваність проекту наокремих етапах його реалізації;

  3. нерівномірність ден. постуленій і витрат, в т.ч. сезонністьпроизв-ва;

  4. періодичність фінансую-я проекту. Підсумок розрахунку рекомендуєтьсявибрати таким, щоб отримання та повернення кредиту та%-е платежі припадалина його початок або кінець;

  5. оцінка ступеня невизначеним-ти і ризику;

  6. умови фінансування (співвідносячи-е власних і позикових ср-в,величину і Періодичність виплат% за кредит та лізинг);

  7. зм-е цін протягом кроку внаслідок інфляції та ін причин.

  Кроки розрахунку опр-ються їх номерами. Час в розрахунок. періоді вимірюється вроках або частках року і отчіт-ся від моменту, що приймається за базовий.

  Проект, як і будь-яка фін. операція, тобто операція, пов'язана зодержанням доходів і здійсненням витрат, породжує ден. потоки.

  На кожному кроці значення ден. потоку хар-зуется:

  1. припливом, що дорівнює розмірам ден. надходжень (або рез-тов ввартісному виразі) на цьому підсумку.

  2. відтоком рівним платежах на цьому кроці

  3. ефектів, що дорівнює різниці м/у припливом і відтоком.
  Ден. потік зазвичай состот з часткових потоків від окремих видів деят-и:

  1. Ден. потоку від інвест. деят-і

  2. Ден. потоку від операційної деят-і

  3. Ден. потоку від фінанс. Деят-і
  1. Для ден. потоку від інвест. деят-і, до відтоку відносять:

  - кап. вкладення;

  - на пусконалагоджувальні роботи;

  - ліквідаційні витрати в кінці проекту;

  - витрати на збільшення оборот. кап-ла и ср-ва вкладені вдодаткові фонди.
  До притоках відносять:

  - продаж активів (можливо умовно) протягом і по закінчити?? ниипроекту;

  - вступлю-а за рахунок зменшення обортного кап-ла;
  2. Для ден потоку від операційної-ой деят-і, на притоках відносять:

  - виручка від реалізації а так само інші і позареалізаційні доходи,в т.ч. поступлю-я від ср-в, вкладених в доп. Фонди.
  До відтоку отнтсят:

  - вироб-ті витрати;

  - податки.
  3. До фінансової деят-і відносяться:

  - операції з ср-вами, зовнішніми по отн-у до інвест. проекту, тобтощо надходять не за рахунок осущ-я проекту. Вони складаються з собст. (акціонерного) капіталу фірми і залучених ср-в.

  Для ден. потоку від фінансової деят-і, на притоках відносять:

  - вкладення влас-го (акціонерного) кап-ла і залучених ср-в,субсидій та дотацій, позикових ср-в, в т.ч. за рахунок випуску підпр-му влас.боргових цінних паперів.

  до відтоку відносять:

  - витрати на повернення та обслуговування позик і випущених підпр-емборгових цінних паперів, а так само при необхідності на виплату дивідендів заакціях підпр-а.

  Ден. потоки від фін. деят-і враховуються, як правило, тільки на етапіоцінки ефективності участі в проекті, соотв-щая информацирозробляється і приводиться в проектних матеріалах в соотв-ии зрозробкою схеми фінансую-я проекту.

  Ден. потоки можуть виражатися в поточних, прогнозних або дефлірованнихціни в залежності від того, в яких виражається цінах на кожному кроці їхпритоки і відтоки.

  Поточні ціни - ціни заложнние в проект без урахування інфляції.

  Прогнозні ціни - ціни, очікувані з урахуванням інфляції на майбутніх кроківрозрахунку.

  Дефлірованние ціни - ціни, приведенні до рівня цін фіксованогомоменту часу, шляхом поділу на загальний базисний індекс інфляції.

  Ден. потоки можуть виражатися в розл. Вають, рекомендується враховуватиден.потокі в тих валютах, в яких вони реалізуються. На отрути з ден. потокомпри оцінці ІП исп-ся так само накопичений. ден.поток. Це потік, хар-ка кро-го: накопичений приплив, накопичений відтік накопичений. еф-кт. І определеяется накожному кроці розглянутого періоду (кумулятивний).

  Б5. 1. Охара-ть гіпотезу ліквідності і неоклссіческую теорію ліквідності.
  Гіпотеза ліквідності. В рамках цієї гіпотези наявність власної. ср-в дляможли-ти самофін-ня кап. вкладень розглянути-ся як необхідна передумовадля інвест. витрат. Гіпотеза ліквідує-ти дозволяє враховувати відмінності виспольз-її власної. ср-в і позикового кап-ла. Розмір ден. ср-в, находящіхсясяв розпорядженні підпр-я для інвест. цілей при влас. фінанс-ії складається ззбережений. для цих цілей прибутку і аморт-ії, а при зовн. фінанс-ії зкредитів та емісії часток з власної. кап-ла (наприклад, продаж акцій).

  Гіпотеза ліквідує-ти виходить від того, що перш за все вишукуютьсявозможн-ть для самост. фінанс-я. Рішення вдатися до зовн. джереламифінансую-а ухвалюються після того, як будуть вичерпані всі внутр.джерела.

  Як одна з найважливіших причин для обгрунтування рішення підпр-априводиться залежність росту розміру боргових зобов'язань та збільшенняступеня ризику або залежність положення підпр-я від краткосроч. коливанькон'юнктури.

  Ліквідна гіпотеза може дати хор. рез-ти, коли спостереження ся ситуаціясприятливого розвитку попиту і відчувається необх-ть ср-в для інвест-ихвкладень у зв'язку з очікуванням розширення попиту.

  Ситуації, коли підприємець має на інвест. політику,спрямовану на зростання пр-ва можливість влас. фінанс-я інвест проектів,тобто ліквідує. ситуація підпр-ля стає вирішальним фактором, що визначає величину інвестицій.

  У цікліч. фазі спаду в-ва, супроводжуючи. зниженням попиту і падіннямвеличини очікуваного прибутку, ліквідує. гіпотеза втрачає своє знач-е.

  В цілому, на ос-її ліквідує. гіпотези неможливо судити про динаміку інвест.деят-і на довгострокові. період, включаючи відмінності. фази кон'юнктури. коливань.

  Ця гіпотеза може представляти при пріменеіі разом з іншими якдодатковий фактор, визна. схильність до інвестованого ю в залежності віднаявності фінанс. ср-в.

  Як узагальнюючий показ-ль, розміром ліквідує. ср-в розглядається прибуток,що залишається в розпоряджаючись-ії підпр-а після виплати всіх податків.

  Теорія розглянути. взаємозв'язок розмірів інвест-ий і величини норми%.
  Гіпотізой, що пояснює взаємозв'язок обсягу пр-ва і інвест. активності явл-сятеорія, яка визначає агрегує. інвест. витрати ч/з ринкову норму%.
  Невід'ємною передумовою цієї теорії, що носить елемент нереал-ти, явл.необх-ть ринку складений. конкуренції.

  Відповідно до цієї теорії кап-л являє собою майбутні доходипродісконтірованние на наст. момент.

  Неокл. теорія інвест. поведінки госп-чих суб'єктів визна-і оптим.величину исп-емого кап-ла в залежності від розмірів пр-ва, ціни проекту івитрат використання кап-ла.

  За умови, що відома чистий ст-ть фірми, витрати використання кап -ла можна розрахувати величину (оптімал.) кап-ла з урахуванням коеф-таеластичності кап-ла, обсягу пр-ва, індексу цін.

  Т.ч. неокл. інвест. теорія заснована на понятті вартості фірми. Успрощеному вигляді ст-ть фірми представляє собою продісконтірованние впочатковий момент часу майбутні доходи підприємства.

  Для доказів переваги тієї чи іншої інвест. гіпотези проводятьсяразлич. емпіричні дослідження. Процес дослідження в цій області незавершений, тому що протягом часу змінюється умова ринкової взаємодії,накопичується велика кількість статистич. Матеріалу і ці зміни маютьвраховуватися при соврем. Інестірованіі.
  2. Схема фінансування та фінансова реалізовуваність ВП.

  Схема фін-ня підбирається в прогнозних цінах. Мета її підбору-мзабезпечення фінансової реалізованості інвест. проекту, тобто при кожному кроцірозрахунку є достатня кількість грошей. Якщо не враховуватиневизначеність і ризик, то достатньою умовою фін. Реал-ти ІП явл-сяточність на кожному кроці величини накопиченого ефекту.

  При розробки схеми фін-ня визначається необх-ть в залученихзасобах.

  Б6. 1. Правове регулир-е інвест. деят-ти.

  За останні 10 років 20-го століття в Росії була створена правова база вринкової ек-ці. З'явився в сер. 90-х рр.. Цивільний Кодекс РФ зробивважливий крок до систематизації правових норм. Разом з тим формуванняправового поля в ринковій ек-ці в Росії не завершено. Інвес. Середазалишається найбільш проблемною, тому створення сприятливого інвест.клімату повинно бути пов'язано в першу чергу з вдосконаленнямзаконодавства.

  Проте загальні законодавчі основи інвестування існують в
  РФ, є закон «Про інвест. деят-ти РФ »від 26.06.91 № 14-48-1; Федер.закон «Про іноземні інвестиції в РФ» від 9.07.99 № 39-ФЗ.

  Однак, у перерахованих законах визначення і класифікація не несутьсмислового навантаження, на їх основі складно будувати правові норми, кот.мали б можливістю реального регулювання інвест. процесу. Осн.недоліками системи законодавчих актів у цій області явл-ся:
  1.Норма цих законів значною мірою дублюють один одного;
  2.правовие норми регулюють лише певні види інвестицій, в тойчас, як необхідні норми, що відносяться до всіх видів інвестицій; та йсамих нормах є протиріччя.

  Проте можна виділити неск. напрямів законодавчогорегулювання інвест. деят-ти:
  1.правовое регулювання інвестицій, що фінансуються за рахунок коштів Бюджету
  РФ (закон «Про основи бюджетного устрою і бюджетного процесу в Українській РСР»,
  Бюджет. Кодексу РФ, Федерал. закони «Про бюджет на відповідний рік,Федерал. закон «Про поставки продукції для Федер. гос. Потреб »Постановауряду РФ від 26.06.94 № 744 «Про порядок розміщення централізованихінвест. ресурсів на конкурсній основі », ряд постанов уряду,що регулюють порядок проведення конкурсів з розміщення Федер. інвестицій вокремих галузях, а також ряд указів президента РФ, що відносяться доорганізації гос. інвестування.
  2. прпавовое регул-е інвестицій фін-екпортувати за рахунок коштів бюджетів суб'єктів
  РФ.
  3.правовое регул-е гос. гарантую-та інвестицій: це створення інститутів імеханізмів гарантую-я приватних інвестицій, правове регул-е,надання гос. гарантій (закон РФ від 26.12.94 № 76-ФЗ «про держ.зовнішніх запозиченнях РФ і держ. кредитах, преддоставляемих РФ іноземнимгос-вам і їх юр. особам і м/ународним організаціям »)
  4.правовие основи приватних інвестицій: правове регул-е прямих приватних (
  ГК РФ, Федер-ті закони про АТ і ТОВ, правове регул-і портфельних приватнихінвестицій, регул-е інвестицій-их і пайових інвестицій-х фондів, регул-е негос -их пенсійних фондів, регул-е загальних фондів банківського управління, регул-едіяльності страхових компаній і ккредітних спілок)
  5.Документ, регламенір-ие проведення інвестиційних розрахунків з метоювизначення доцільності реалізації тих чи інших інвест. проектів.визначення екон-ї ефективності кап-х вкладень раніше регламентувалося
  2-ма методиками:
  - Типовий методикою визначення екон-кой ефект-і кап. вкладень;
  - Методикою визначення екон-кой ефект-ти використання в народному госп-вінової техніки, винаходів і раціоналізаторських пропозицій.

  Незважаючи на давність розробк-ки і деякий невідповідність сьогоднішньоїекон-кой ситуації ці методики до цих пір мають право на застосування, вони невідзначені гос. постановами.

  Важливим етапом у розвитку методики оцінки екон-кой ефект-ти інвест-ихрішень стало створення методичної рекомендації по комплексній оцінціефект-ти заходів, спрямованих на науково-тих кого прогресу,затверджених постановою ДКНТ СРСР і президії АН СРСР від 03.03.88 №
  60/52, в яких була зроблена спроба позбутися недоліківперерахованих вище методик. Одним з останніх док-тів, що регламентуютьвизначення ефект-ти інвест-х проектів явл. Методичні рекомендації зоцінці ефект-ти інвестиційних проектів 2000-го року.

  2. Дисконтування грошових потоків.

  Діконтірованіе грошова. потоків - це приведення різночасних
  (що відносяться до різних кроків звіту) значень до їх цінності на визна. моментчасу, кот. називається моментом приведення і позначається t0.

  Диск-ня застосовується до ден. потокам, виражений. в поточних або вдеформованих цінах і єдину валюту. Осн. ек. нормативом, використовуванимпри диск-нії явл-ся норма дисконту Е, що виражається в частках одиниці або%-тахна рік.

  Диск-гом ден. потоку на m кроці здійснюється шляхом множення йогозначень на ден. потік (Фm) на коеф-т дисконтує-ня am, розраховується заформулою: am = 1/(1 + E) tm-to, де tm - момент закінчення кроку.

  Норма дисконту в загальному випадку відображає скорректірованую з урахуваннямінфляції мінімально прийнятну для інвестора прибутковість вкладеного капіталупри альтернативних та доступних на ринку безризикових напрямках вкладень.

  В соврем. російських умовах таких напрямів вкладень практичноні, тому норма дисконту звичайно вважається постійною в часі івизначається шляхом коригування доступних альтернативних напрямківвкладень капіталу з урахуванням факторів інфляції капіталу і ризику.

  Проте із загальних міркувань можна стверджувати наявність спільноїтенденції до зниження норми дисконту в часі.

  Перш за все фін. ринки країни удосконалюються і держ. керування нимистає все більш ефективним, а ставка рефін-ня ЦБ знижується, щоведе до скорочення сфери отримання надмірно високих доходів на вкладенийкапітал, поетлму, якщо сьогодні інвестор буде вкладати кошти в проектз річною прибутковістю не менше 15%, то чз кілька років погодиться і на
  10%.

  У міру вдосконалення законодавства знижується і політ. ризикдовгострокового інвестованого-ня, що призводить до зближення норми дисконтуросійських комерц. стр-р з нижчими нормами в розвинених країнах.
  Теоретично правильним явл-ся проведення розрахунків эфф-ти ІП з урахуваннямпоступово знижується норми дисконту.

  Для оцінки комерц. ефект-ти ІП зарубіжні фахівці з управління фін -ми рекомендують використовувати комерц. норму дисконту, встановлену на рівнісредневзвешанной ст-ти капіталу (СРК). З цією метою на кожному кроці розрахункукапітал фірми ділиться по видах. Наприклад, на три види: влас. кап-л, кап -л в обикновен. і привілейовані. акціях, позиковий кап-л.

  З кожного i-того виду кап-ла визначається його частка di в загальній рин. ст -ти капіталу і норма дисконту Ei. При цьому норма дисконту для позикового кап -ла приймається рівній ставці%-та за позиками, а для власної. кап-ла іпривілейованих акцій встановлюється фірмою і загальна норма дисконту дляфірми розраховується як середньозважена:
  CCK = Сума (di * Ei).

  Розрізняються слід. норми дисконту: комерційна, норма учасника проекту,соціальна, бюджетна.

  комерц. норма дисконту використовується при оцінці комерц. ефект-типроекту. Вона опеделяется з урахуванням альтернативної эфф-ти використання кап -ла.

  Норма дисконту учасника проекту відображає эфф-ть участі в проектіпідприємств і вибирається самими учасниками.

  Соц. норма використовується при розрахунках показників общесв. эфф-ти іхарактеризує мінімальні вимоги суспільства до товариств. эфф-ти проектів.
  Вона вважається недоцільний. параметром і повинна встановлюватися централізовано.органами упр-ня.

  Бюджетна норма норма дисконту использ-ся при розрахунках показниківбюджетної эфф-ти і відображає альтернат. ст-ть бюджетних коштів. Вонавстановлюється тими органами, за завданням яких оцінюється бюджетна эфф -ть ВП.

  Т.ч. вибір чисельного значення ставки дисконтування залежить і від метиінвестування, темпів інфляції, величини комерц. ризику і альтернативнихможливостей вкладення кап-ла.
  Для обліку факторів підприємців. ризику рекомендується вводити в ставкудіконт-ня поправочний коеф-т, величина кіт. зростає з ростм ризикуінвестованого вання. Для вибору величини премії за ризик доцільнопроведеніепредварітельной класифікувалали-ції различ. інвест. альтернатив, щодозволяє з одного боку, розглядати кожен з виділених класів кап.вкладень окремо один від одного, а з іншого - використовувати для кожного зкласів визначено. Премії за ризик, що характеризується щие ризик інвестицій у рамкахкожного класу.

  Для цього взятий за основу типовий для європейських та амер. Підприємствприклад поділу кап. вкладень на 6 класів; для кожного з них експертнимишляхом визначаються приблизні норми прибутку (премії):
  1.винужденние кап. вкладення, здійснювані з метою підвищення надійностітехніки і безпеки в произв-ве, виконання вимог законодавчих. актівабо ін абсолютно обов'язковий. приписів. При цьому вимоги до нормиприбутку відсутні.
  2.кап. вкладення спрямовані на збереження позицій на ринку, захистзавойованого положення на ньому. Норма прибутку -6%.
  3.кап. вкладення, що мають на меті оновлення осн. виробничих фондів дляпідвищення техніч. рівня виробництва. Норма - 12%.
  4.кап. вкладення на осущ-ня заходів щодо економії витрат, підвищення виробниц-ти праці та прибутковості підприємства. Норма-15%.
  5.кап. вкладення, спрямовані на розширення традиційних областей деят-ти підприємства. Норма-20%.
  6.кап. вкладення, пов'язані зі значить. Ризиком в рез-ті диверсифікації підприємства. Наприклад, шляхом захоплення нових ринків або створення нових видів продукції. Норма - 25%.

  Іншим прикладом, що демонструє взаємозалежність різних класівінвестицій і ступеня ризику явл-ся фін. інвестиції. Будь-яке підприємствовкладає свої кошти в різні доходні ..., щоб платити своїмвкладникам%-ти і отримувати прибуток. При цьому ступінь ризику зазвичайпрямопропорц-на очікуваної дохід-ти вкладень. З огляду на цю обставину,розр-ся оцінка ступеня ризику у вигляді коеф-та можливих втрат. УЗокрема, при покупці цін. паперів уряду мінімал. ризик становить
  10%; при ... гос. кап. вкладень і купівлі нерухомого ризик становить 25%,ризик за короткостроковими позиками становить 30%. Найбільший ризик 70-80%приймається при покупці цінних паперів АТ.

  Б7. 1.Охаррактерізовать поняття управління проектом і осн. мети проекту.

  Згідно з америк. «Зводу заній з управл-нію проектами»: упр-ня проектом

  - це мистецтво керівництва координації людських і матеріал. рес-сов протягом життєвого циклу проекту, шляхом застосування соврем. методів і техніки упр-ня для досягнення результатів за складом та обсягом роботи, ст-ти, часу і якості.

  Англ. Асоціація «Проект менеджерів»: упр-ня пректов - управлінське завдання по завершенню проекту в часі у рамках встановленого бюджету відповідно до технічних специфікацій і вимог.

  Упр-ня - це насамперед процес, спрямований на досягнення поставлених цілей.

  Будь-яка дія талановитих менеджерів можуть виявитися насостоятельнимі, якщо мета управління обрана невдало, а виконавці сумніваються в успіху сел?? авленной завдання. Для вибору мети необх-мо, в першу чергу, розібратися в тому, які проблеми стоять перед підприємством.

  Цілі проекту класифікують за кількома ознаками.

  За функц. парізнаку розрізняють техніч., організацій., соц. і ек. мети.

  За масштабом - локальні і комплексні. Орг цілі пов'язані, як правило, з совешенствованіем взаємодій системних об'єктів на рівні проекту

  (проектується-гом - будує-но-монтаж. Роботи - установка технологічн.

  Устаткування - матем-технологічними . Забезпечення (МТО) - реалізація продукції).

  Соц. мети проекту пов'язані з поліпшенням або створенням умов праці та побуту працівників.

  До числа ек. цілей відноситься отримання макс. Прибутки, зниження витрат виробництва та реал-ції продукції, швидка окупність інвестицій.

  Локальні мети найчастіше охоплюють окремі ділянки або процеси виробництва та пов'язані зазвичай з досконалості-ням технології та організації, впровадженням нової техніки.

  Комплексні цілі поширюються на всі пр-во, наприклад, впровадження автоматичних систем, випуску продукції на діючому або реконструюється підпр-ні.

  Цілі також діляться на зовнішні (що створюють умови і передумови для виходу фірми на нові ринки) і зовнішні цілі (пошук резервів зниження собівартість-ти, досконалості-ня орг-ції в-ва і праці, підвищення кваліфікації робітників про службовців, освоєння нової технології пр-ва).

  В умовах переходу до ринку успішне управління проектами в інвест. деят-ти вимагає створення нових проектних орг-цій. При цьому першочерговими завданнями в галузі упр-ня пректу явл-ся: вивчення, Узагальнення, широка пропоганда та роз'яснення теорії і практики упр-ня проектами чз ЗМІ; досконалості-ня законодавчих. та нормативно-методич. бази упр-ня проектами; створення і розвиток нац-но-науч.-методич. забезпечення і стандартів упр-ня пректу з урахуванням світового досвіду; совеш-ня методології техніко-ек. обгрунтувань, розрахунків, оцінки та упр-ня ст-ма проектів і програм; формую-ние централізовано. вітч. ринку програмних продуктів, що відповідають сучасним вимогам і враховують особ-ти нац. ек-ки; розширення мережі інвест. кампаній; створення технологічн. центрів, технофактов, інновацій. фондів фірм і заохочення інновації.
  2 Показники ефективності ІП.

  Як основні показ-лей екон-ко еффетівності ІП використовуються:

  1. Чистий дохід.

  2. Чиста поточна вартість.

  3. Внутр. Норма прибутковості.

  4. Потреба в додатковому фінансую-ії.

  5. прибутковості витрат і інвестиції.

  6. Термін окупності.

  Чистий дохід (ЧД) - накопичений ефект (сальдо) ден. потоку зарозрахунковий період:
  ЧД = сума Фm
  Чистий дисконт. дохід (ЧДД):
  ЧДД = суммаФm * аm
  ЧД і ЧДД хар-зуются підвищення сумарних ден. надходжень, під сумарнимивитратами для даного проекту соотв-но без урахування і з учетомнеравноценностіеффектовотносящіхся до різних моментів часу.

  Разноть ЧД і ЧДД ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... Проект вважається ефективним якщо ЧДДпозитивно. При сравнеіі альтернативних проектів, перевага віддаєтьсяпроекту з великим значенням ЧДД.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !