ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  роль іноземних інвестицій в реформованих економіці Росії
       

   

  Інвестиції

  ДИПЛОМНА РОБОТА

  Тема: Роль іноземних інвестицій в реформованих економіці Росії.

  Студентки:

  факультет

  «Фінанси і кредит »спеціальність:

  Економіст

  Науковий керівник:

  Кандидат економічних наук

  1998р.

  С О Д Е Р Ж А Н И Е
  | Вступ | 3 |
  | | |
  | I. Інвестиції та економічне зростання | 5 |
  | 1. Джерела економічного зростання | |
  | 2. Сутність, роль і можливості інвестицій | 9 |
  | 1) Класифікація інвестицій | 10 |
  | 2) Структура інвестиційного процесу, економічне | 15 |
  | значення інвестування. | |
  | | |
  | II. Іноземні інвестиції та їх місце в інвестиційному | 19 |
  | процесі. | |
  | 1.Преімущества міжнародного інвестування. | |
  | 1) Ризик і прибутковість іноземних інвестицій. | 21 |
  | 2) Кореляція між ринками. | 25 |
  | 2. Інвестиційний клімат країни реципієнта. Типи і методи | 26 |
  | іноземних інвестицій. | |
  | 1). Інвестиційний клімат і мотиви іноземних інвесторів | |
  | 2). Класифікація іноземних інвестицій. | 27 |
  | 3. Ринки, що розвиваються і Росія | 30 |
  | 1) Загальні характеристики країн, що розвиваються. | |
  | 2) Соціально-економічний розвиток Росії. | 37 |
  | | |
  | III.Аналіз іноземних інвестицій в реформованих | 47 |
  | російській економіці. | |
  | 1.Фактори, що стримують приплив іноземного капіталу в | 48 |
  | економіку Росії. Інвестиційний клімат Росії як країни | |
  | реципієнта. | |
  | 2. Іноземні компанії на російському ринку. | 57 |
  | 3.Колічественний аналіз іноземних інвестицій | 64 |
  | 1) Динаміка надходження іноземних інвестицій. | |
  | 2) Надходження інвестицій по галузях економіки. | 66 |
  | 3) Регіональний розподіл іноземних інвестицій. | 68 |
  | 4) Основні інвестори. | 69 |
  | 5) Інвестиційний дохід. | 71 |
  | | |
  | Висновок | 73 |
  | | |
  | Програми | 75 |
  | | |
  | Список літератури | 90 |

  Введення.

  Однією з характерних особливостей функціонування світовогогосподарства другої половини ХХ століття є інтенсивний розвитокміжнародних економічних відносин. Відбувається розширення і поглибленняекономічних відносин між країнами, групами країн, економічнимиугрупованнями, окремими фірмами та організаціями. Ці процеси проявляютьсяв поглибленні міжнародного поділу праці, інтернаціоналізаціїгосподарського життя, збільшенні відкритості національних економік, їхвзаємодоповнення, переплетенні і зближенні, розвитку та зміцненнірегіональних міжнародних структур. Становлення відкритої економіки-цеоб'єктивна тенденція світового розвитку. Дія відповідно допринципами відкритої економіки - це визнання стандартів світового ринку,дію відповідно до його законами.

  Створення в Росії ринкової економіки передбачає її відкритість іінтеграцію в світове господарство. Світове господарство базується на світовомуринку, матеріальною основою якого є технічний прогрес істимулюється їм суспільний поділ праці, і має певніміжнародні економічні відносини, які розглядаються за наступниминапрямками: 1) міжнародний рух інвестицій, 2) міжнародна торгівлятоварами і послугами, 3) міжнародні кредитні відносини, 4) міжнароднагуманітарна та технічна допомога.

  Світове господарство не може ефективно функціонувати без переливукапіталу в світовому масштабі, без його постійної міграції. Це об'єктивнанеобхідність і один з найважливіших характерних рис сучасного світовогогосподарства і міжнародних економічних відносин.

  Використання іноземних інвестицій є об'єктивноюнеобхідністю, обумовленою системою участі економіки країни вміжнародному поділі праці та переливом капіталу у вільні галузіпідприємництва.

  Я вважаю, що тема мого диплому дуже актуальна сьогодні і в той жечас цікава. Так як Росія поставила перед собою мету інтегруватисяу світове господарство, проголошуючи принципи проходження ідеям відкритоїекономіки, не можна не визнати об'єктивності процесів вивозу капіталу з
  Росії та його імпорту до Росії. Мета диплома-розкрити роль іноземнихінвестицій в реформованих російській економіці. У своїй роботі ярозглядаю такі питання:

  1) Які фактори впливають на економічне зростання? Чи справді інвестиції забезпечують механізм, необхідний для фінансування росту і розвитку економіки країни?

  2) Що таке інвестиції і яке економічне значення інвестування?

  3) Що таке іноземні інвестиції, які переваги міжнародного інвестування і що маються на увазі під інвестиційним кліматом країни реципієнта?

  4) Чи можна віднести Росію до країнам, що розвиваються і які основні ознаки ринків, що розвиваються?

  5) Як можна охарактеризувати інвестиційний клімат у Росії, грунтуючись на кількісному аналізі?

  1) Як впливає стан інвестиційного клімату на приплив іноземних інвестицій?

  У роботі я спробувала довести, що одна з найважливіших проблемреформування та модернізації російської економіки-залучення іноземнихінвестицій, що, з огляду на серйозне технологічне відставання російськоїекономіки по більшості позицій, Росії просто необхідний іноземнийкапітал, який міг би принести нові (для Росії) технології тасучасні методи управління, а також сприяти розвиткувітчизняних інвестицій. Досвід багатьох країн показує, що інвестиційнийбум в економіці починається з приходу іноземного капіталу. Створеннявласних передових технологій у ряді держав починалося з освоєннятехнологій, принесених іноземним капіталом.

  I. Інвестиції та економічне зростання.

  1.Істочнікі економічного зростання.

  Економіка-суспільна наука, що має справу з людьми і соціальнимисистемами, в рамках яких люди організують свою діяльність ззадоволення матеріальних (продовольство, житло, одяг) і духовних
  (освіта, знання, духовне задоволення) потреб. Будучипредставниками громадської дисципліни, економісти стикаються знадзвичайною ситуацією: об'єкт їх дослідження-люди-живуть і здійснюютьвиробничу діяльність у соціальному середовищі. На відміну від природнихнаук суспільна наука економіка не може спиратися ні на наукові закони,ні на загальні істини. Економіка оперує тільки тенденціями, але вонипіддаються сильним відхиленням під впливом часу, культурних традиційі державного устрою.

  Загальноприйняті етичні уявлення про добро і зло мають бути вцентрі уваги будь-якої галузі економічної науки, а економіки розвитку вособливості. В основі таких концепцій та цілей, як економічне ісоціальну рівність, усунення бідності, загальне навчання, підвищеннярівня життя, національна незалежність, інституційні реформи,політична та економічна активність населення, загальна демократизація,самозабезпечення і задоволення кожного своєю долею, - суб'єктивнісудження та оцінки того, що корисно і добре, що погано і небажано. Теж саме стосується і протистоїть ряду цінностей-священному праву наприватну власність, незалежно від способів її придбання, збереженнятрадиційних ієрархічних соціальних інститутів і жорстких класовихструктур і нібито «природному праву» одних керувати та іншихпідкорятися.

  Обговорення таких актуальних проблем розвитку, як бідність, нерівність,безробіття, зростання населення, деградація навколишнього середовища, відображає нашушкалу цінностей, особливо коли ми говоримо про необхідність підтримки абоусунення того чи іншого явища.

  У будь-якому суспільстві, які б не були його уявлення про «хорошоюжиття », цілі розвитку повинні включати як мінімум три компоненти:

  1) Збільшення пропозиції і більша доступність таких необхідних дляпідтримки життя товарів і послуг, як продовольство, житло, охороназдоров'я і безпеку.

  2) Підвищення рівня життя, що включає поряд із зростанням доходівзбільшення числа робочих місць, якісну освіту, більшу увагукультурних і гуманітарних цінностей. Такий комбінований підхідсприяє зростанню матеріального добробуту, особистого і національногосамосвідомості.

  3) Надання особистості і суспільству в цілому великих можливостейвибору в економіці та соціальній сфері, з тим щоб послабити їх підпорядкування ізалежність від інших людей і країн, захистити від страждань і невігластва.

  В останні три десятиліття економісти приділяли особливу увагу пошукушляхів прискорення зростання національного доходу - сукупного доходу векономіці, отримуваного власниками факторів виробництва: праці, капіталу іземлі. Ця проблема хвилювала дослідників та політиків усіх країн:багатих і бідних, капіталістичних і соціалістичних.

  Оскільки центральним моментом економічного розвитку прийнято вважатизростання, дуже важливим стає питання про його причини й зміст.

  Економічне зростання за історичними мірками-явище нове, можливо,воно характерно тільки для останніх трьох сторіч. Прискорення темпів зростанняпов'язане з індустріалізацією, коли у виробництві почали інтенсивновикористовуватися машини і все меншу роль стали грати відокремлені майстра -ремісники і тварини як джерело енергії. Сучасні темпи зростанняпов'язані також з корінними змінами в технології.

  Джерелами економічного зростання є: 1) збільшення кількостівводяться ресурсів-капіталу, праці, земельних угідь, сировини і 2) розвитоктехнічних знань - виникнення нових і більш досконалих методіввиробництва.

  Капітал-це обладнання, будівлі і запаси вироблених товарів,використовуються в процесі виробництва. Основний капітал включає житловий фонд,тому що люди, які живуть у будинках, витягують вигоду з послуг,що надаються будинками (житлові та інші послуги). Заводи та обладнання:фабричні будівлі, офіси та обладнання є факторами виробництва,тому що працівники, озброєні великою кількістю машин, будутьвиробляти більше товарів. Товарні запаси також вносять свій внесок увиробництво. Якщо фірма не має під рукою запасів сировини, виробництво неможе йти гладко і плавно.

  Праця. Зростання витрат праці як фактора виробництва призводить дозбільшення випуску продукції. Але внесок праці у випуск продукції залежить нетільки від його кількості, доступного економіці, але і від якості, тобто відкваліфікації і знання людей (людський капітал).

  Земля. Площа придатною до обробки землі є особливо важливимфактором для економіки сільського господарства. Економісти початку XIX століттярозглядали землю як обмежувач зростання економіки, так як, на їхнюдумку, через зростання населення на одну й ту саму площу землі будедоводиться все більша кількість людей, а виробництво продуктів харчуванняне може швидко збільшуватися. Кількість продуктів харчування на душунаселення буде падати по мірі зростання населення. Зрештою тискнаселення на пропозицію продуктів харчування виявиться настільки велике, щонастане голод і чисельність населення зменшиться (мальтузіанскаяпастка [1]). Це уявлення про світ дає хорошу можливість вникнути впроблеми деяких країн, що розвиваються. При швидкому зростанні населення інабагато більш повільному зростанні сільськогосподарського виробництва вонистикаються із загрозою голоду. Такі країни можуть потрапити в мальтузіанскуюпастку. Якщо обсяг сільськогосподарського виробництва зросте, людистають здоровішими і населення починає збільшуватися. Але потім тискна доступну землю знову знижує рівень життя до голодування. Там, де землянеродючий, місцеве населення має заробляти собі на життя,займаючись, наприклад, торгівлею чи промисловим виробництвом.
  Сучасний економічний розвиток означає поєднання окремихдосягнень, що дозволяє вести виробництво для ринку.

  Сировина (наприклад, нафта, залізо і вугілля) також є чинникомвиробництва. Кількість ресурсів, на яке пред'являється попит насвітових ринках залежить від рівня виробництва, але використання сировини непрямо пропорційно реальному обсягу виробленої продукції. Найбільшефективні обладнання та методи виробництва дозволяють отримувати той жеобсяг продукції з меншою кількістю сировини.

  Деякі види сировини, наприклад деревину, можна відтворити.
  Пропозиція деревини може бути збільшено посадкою нових дерев або зарахунок зростання старих дерев. Сукупна світова пропозиція інших видівсировини, таких, як нафта, вугілля і мідь, не може бути збільшена.
  Використання цих невідновлюваних ресурсів скорочує їх кількість,що потенційно може бути використано в майбутньому. Це породило страх,що всі країни світу вичерпають вказані ресурси та їх зникнення поставитьмежа економічному зростанню.

  Тепер виділимо три основні фактори економічного зростання, якііснують в будь-якому суспільстві.

  1.Накопленіе капіталу, що включає всі чисті інвестиції вустаткування, землю та людські ресурси.

  2.Рост населення і наступне з певним лагом збільшеннячисельності робочої сили.

  3.Техніческій прогрес. [2]

  Розглянемо кожен із чинників.

  Накопичення капіталу.

  Накопичення капіталу має місце, коли частина поточного доходузберігається і інвестується з метою збільшення майбутніх доходів. Новіфабрики, обладнання та матеріали - все це збільшує запас фізичногокапіталу, яким володіє країна. Крім цих прямих інвестицій ввиробництво існують ще вкладення в соціальну та економічнуінфраструктуру-дороги, енергетику, комунальне господарство і транспорт.
  Такі інвестиції супроводжують виробничим, забезпечуючи загальні умовидля господарської діяльності.

  Існують і такі інвестиції, які спрямовані на поліпшенняякості землі і за своїми результатами рівнозначні збільшення земельнихресурсів країни. (Наприклад, хімізація сільського господарства-застосуваннядобрив тощо)

  Інвестиції в людський капітал (людський капітал-цекваліфікація та знання людей) підвищують якість робочої сили і частоздатні дати більший виробничий ефект, ніж зростання числа зайнятих.
  Ефективність всіх форм освіти, у свою чергу, зростає привідповідних інвестиціях в їх матеріальну базу - обладнання, будівлі,матеріали (книги, персональні комп'ютери, навчальні та наукові прилади іт.д.) Якісна підготовка викладачів та наявність хороших підручників зекономіці можуть внести істотний внесок у підвищення кваліфікації тапродуктивності робітників. Тому вкладення в людський капіталаналогічні за своїми наслідками підвищення якості земельних ресурсівза допомогою здійснення інвестицій.

  Всі перераховані вище форми інвестицій відносяться до процесунакопичення капіталу. Цей процес може вести до приросту наявних ресурсів
  (Наприклад, через залучення в обіг раніше не використовувалися земель),так і до підвищення якості вже застосовуваних ресурсів (наприклад, хімізація ітощо). Головна відмінна риса накопичення капіталу-вибір міжсьогоднішнім і завтрашнім споживанням, то є необхідність у чомусьобмежити себе зараз, щоб отримати більше в майбутньому.

  Зростання населення і трудових ресурсів.

  Зростання населення, а надалі і трудових ресурсів традиційнорозглядається як чинник, що стимулює економічний розвиток. Чимбільше робочих рук, тим більше виробничі можливості країни і тимширше її внутрішній ринок. Однак для країн, що розвиваються з їх надлишкомробочої сили швидке зростання населення не завжди є позитивним явищем.
  Ефект від зростання населення залежить від здатності економічної системистворити робочі місця для нових працівників. Ця здатність часто пов'язана зтемпами накопичення капіталу і розвитком таких факторів виробництва, якпідприємницька ініціатива і кваліфікація менеджерів.

  Технічний прогрес.

  Зростання знань є провідним фактором економічного зростання.
  Винаходи та нововведення-це два аспекти розвитку науково-технічнихзнань. Результатом винаходи є нові знання. Нововведення-цевдосконалення методів застосування існуючих знань.

  У своїй простій формі технічний прогрес означає появунових, більш ефективних способів виробництва товарів. Існують триосновні різновиди технічного прогресу: нейтральний,працезберігаючий і капіталосберегающій.

  Нейтральний технічний прогрес має місце, коли зростання виробництвадосягається при тих же обсязі і структурі витрат факторів. Прикладом можеслужити така проста інновація ввиробництві, як поділ праці
  (воно збільшує продуктивність і можливості споживання, майже невимагаючи якихось додаткових витрат).

  На відміну від нейтрального технічного прогресу капітало-тапрацезберігаючий технічний прогрес дозволить збільшити виробництво занезмінних витратах якогось одного фактора - капіталу або праці.
  (Наприклад, комп'ютери, автоматичні ткацькі верстати, електродрилі та багато чогоінше можна назвати працезберігаючий формами технічного прогресу.

  Капіталосберегающій технічний прогрес - менш поширенеявище. Але це лише тому, що майже всі наукові дослідження ведуться врозвинених країнах, завдання економії праці стоїть на першому місці.

  Технічний прогрес може бути також пов'язане з підвищенням якостіробочої сили або капіталу. Технічний прогрес, що веде до підвищенняпродуктивності праці, виникає завдяки поліпшенню кваліфікаціїробочої сили, наприклад, використання сучасних методів навчання
  (відеоапаратури тощо). Аналогічно збільшення продуктивності капіталу підвпливом технічного прогресу виражається в застосуванні більшефективних знарядь праці і машин.

  Значне і швидке скорочення темпів економічного зростання впромислово розвинених країнах призвело до пошуку політики, яка змогла бзабезпечити колишній зростання рівня життя. Підвищення рівня життя вимагаєпідвищення продуктивності праці - випуску продукції на душу населення.
  Як може державна політика, спрямована на регулюванняпропозиції в економіці, досягти цього? Полеміка з цього питаннязосереджена на тому, як заохотити інвестиції, щоб збільшити основнийкапітал і знайти шляхи прискорення науково-технічного процесу. Незважаючи напозитивний внесок в економічне зростання більш високого рівня освіти,великий акцент робиться на інвестиції у фізичний капітал, ніж улюдський.


  ***

  Джерелами економічного зростання є комплекс різних факторів.
  Серед них особливу роль у стимулюванні економічного зростання відіграютьінвестиції у фізичний і людський капітал. Вони не лише збільшуютьобсяг виробничих ресурсів країни, а й підвищують їхню активністьзавдяки впровадженню різних винаходів, технологічних нововведень і т.д.

  Мета інвестування носить неоднозначний характер. Буде потрібно великийобсяг інвестицій, щоб прискорити темпи економічного зростання. Це, звичайно,не означає, що політика стимулювання інвестицій вибрана неправильно абощо вона не сприяє прискоренню економічного зростання. Це швидшесвідчить про те, що роль інвестицій не слід перебільшувати.
  Збільшення інвестування дійсно прискорить економічне зростання, алеочікуване прискорення дива не створить.

  Зробивши висновок про те, що саме інвестиції сприяють економічномуросту, розглянемо, що ж маються на увазі під цим поняттям.

  2.Сущность, роль і можливості інвестицій.

  У самому широкому розумінні інвестиції забезпечують механізм, необхіднийдля фінансування росту і розвитку економіки країни. Щоб дати загальнеуявлення про роль інвестицій, спочатку звернемося до основних понять,розглянемо структуру інвестиційного процесу, його учасників, типиінвесторів.

  Інвестиція-це спосіб приміщення капіталу, який повинен забезпечитизбереження або зростання вартості капіталу та або принести позитивнувеличину доходу; іншими словами це будь-який інструмент, в який можнапомістити гроші, розраховуючи зберегти або помножити їх вартість та (або)забезпечити позитивну величину доходу. Вільні грошові кошти неє інвестицією, так як цінність готівкових грошей може бути «з'їдена»інфляцією і вони не можуть забезпечити ніякого доходу. Якщо ту ж сумугрошових коштів помістити на ощадний рахунок у банку, то їх можнаназвати інвестицією, так як рахунок гарантує певний прибуток.

  Звідси інвестувати означає «розлучитися» з грошима сьогодні, щоботримати більшу суму в майбутньому. З процесом інвестування зазвичай пов'язанідва фактори-час і ризик. Нерідко проводять відмінність між інвестуваннямі заощадженням.

  Заощадження визначають як "відкладене споживання». При цьому поняттядо реального інвестування, яке збільшує національний продукт умайбутньому.

  У зв'язку з цим доцільно провести класифікацію інвестицій, тоє способів приміщення капіталу.

  1) Класифікація інвестицій.

  1.1) Залежно від напрямків вкладення капіталу прийнято виділяти: а) Реальні (матеріальні, майнові) інвестиції-інвестиції вякийсь тип матеріально відчутних активів держави, компанії абоособисте речове майно: земля, будівлі, заводи, обладнання,золото, антикваріат, твори мистецтва та інші предмети, якіслужать об'єктом колекціонування.

  На рівні держави і компанії-це вкладення в засоби праці іпредмети праці. У цьому випадку інвестування може здійснюватися 1) як звикористанням грошових коштів, 2) так і без нього.

  У другому випадку ми маємо справу з так званим прямимінвестуванням. При такому варіанті відбувається пряме перетворення предметапраці в засіб праці, минаючи проміжний етап формування грошовогокапіталу.

  Поряд з прямим інвестуванням існують проміжний і непрямиймеханізми інвестування.

  Проміжний механізм заснований на використанні власного грошовогокапіталу. Це механізм самофінансування підприємства. Дія його полягаєв тому, що підприємство фінансує розширення засобів виробництва за рахуноквласних коштів, відкладених з цією метою з отриманого прибутку. Цеймеханізм інвестування схожий з безпосереднім інвестуванням в томувідношенні, що діє в рамках однієї і тієї ж власності. Однак уданому випадку інвестування не виробляється в натуральному вираженні, авключає «грошовий» етап (замкнутий механізм).

  Аналіз механізму непрямого інвестування. Він заснований на подовженомуобороті капіталу, оскільки в ньому задіяно щонайменше двавласника-капіталіста:

  4. той у кого формуються заощадження

  5. той, хто здійснює інвестиції.

  Цей механізм реалізується в три етапи:

  1. освіта заощаджень в одних господарських суб'єктів

  1. виникнення потреб у інших подібних суб'єктів

  1. їх взаємодія.

  Очевидно, саме цей процес називають реальним інвестуванням, якоперацію, за допомогою якої заощадження трансформуються в коштивиробництва.

  б) Фінансові інвестиції - контракти, записані на папері, можутьявляти собою:

  6. боргові зобов'язання (облігації, банківські депозити ...),

  7. право участі в компаніях на правах власника (акції звичайні)

  8. законні права на покупку або продаж будь-якого активу, в тому числі частки участі в компанії (опціони)

  У примітивних економіках основна частина інвестицій відноситься дореальним, у той час як у сучасній економіці більша частина інвестиційпредставлена фінансовими інвестиціями. Високий розвиток інститутівфінансового інвестування в значній мірі сприяє зростаннюреальних інвестицій. Як правило, ці дві форми євзаємодоповнюючими, а не конкуруючими.

  Виділимо основні типи фінансових інвестицій.

  1) Короткострокові інструменти.

  Короткострокові інструменти-це ощадні інструменти з терміномдо одного року і рік. Найважливішими інструментами такого роду єощадні депозити в банках та рахунки НАУ (рахунки з звертається наказомпро вилучення коштів) [3], депозитні рахунки грошовогоринку [4], цінні папери взаємних фондів, депозитні сертифікати,короткострокові комерційні папери [5], казначейські векселі, борговізобов'язання центральних агентств [6] і ощадні облігації серії
  ЇЇ [7]. Нерідко такі інструменти купуються, щоб «прилаштувати» на часвільні гроші і заробити на них якийсь дохід, поки не підібранівідповідні довгострокові інструменти.

  Короткострокові інструменти зручні не тільки для розміщення вільнихгрошей, а й самі по собі - вони здатні знизити ризик усього портфеляінвестора, так як можуть стати в нагоді при термінової потреби в грошовихзасобах, а це важлива функція будь-якого фінансового плану.

  2) Звичайні акції.

  Звичайна акція-це інструмент вкладення в акціонерний капітал,що дає право власності на його частину. Кожна звичайна акція-титулвласності на частину капіталу корпорації. Дохід на звичайну акціюбуває двох видів: періодичні надходження дивідендів, що фірмавиплачує власникам своїх акцій, і курсовий прибуток, який виникає зрізниці курсів акцій при продажу та купівлі. Звичайні акції, що даютьвеличезна кількість всіляких поєднань дохідності та ризику, є третімиза ступенем популярності фінансовим інструментом після короткострокових ціннихпаперів та володіння житловими будинками.

  3) Цінні папери з фіксованим доходом.

  До цінних паперів з фіксованим доходом відносять групу фінансовихінструментів, що приносять періодичний дохід по твердій ставці. Задеяким з цих цінних паперів ставка доходу гарантована і обумовлюєтьсяв контракті про покупку, за іншими-дохід обмовляється, але не гарантується.
  Ці папери завдяки властивості приносити фіксований дохід зазвичай особливопопулярні в періоди високих ставок позичкового відсотка. Головні види ціннихпаперів з фіксованим доходом-облігації, привілейовані іконвертовані, або оборотні, акції.

  4) Облігації.

  Облігації-це боргові документи корпорацій та уряду. Власникоблігацій отримує дохід за заздалегідь визначеною ставкою, який зазвичайвиплачується раз на півроку, плюс номінальну вартість облігації до моментупогашення. Інвестор може купити та продати облігацію до строку погашення закурсу, який буде відрізнятися від наминала. Завдяки безлічі сполученьдохідності та ризику ці папери так само популярні серед інвесторів, як ізвичайні акції.

  5) Привілейовані акції.

  Так само як і звичайні акції, привілейовані акції дають правовласності на частку капіталу корпорації. На відміну від звичайних акційпривілейовані приносять наперед обумовлені дохід у вигляді дивідендів,які виплачуються обов'язково до того, як сплачуються дивідендивласникам звичайних акцій тієї ж корпорації. У привілейованих акційнемає встановленого терміну погашення. Зазвичай інвестори купують їх зарадидивідендів, але по них можна отримати також курсові доходи.

  6) Конвертовані, або оборотні, цінні папери.

  Конвертована цінний папір-це особливий вид папери з фіксованимдоходом (облігація або привілейована акція), яку інвесторудозволяється обміняти на певну кількість звичайних акцій того жемітента. Зворотні облігації та оборотні привілейовані акції-цефінансові інструменти, привабливі для інвесторів, тому що вонипоєднують фіксований дохід (відсоток по облігаціях або дивіденд попривілейованих акцій) з потенційною можливістю отримання курсовихдоходів (доходів від приросту капіталу), характерних для звичайних акцій.

  7) Спекулятивні інвестиційні інструменти.

  Спекулятивні інвестиційні інструменти в цілому характеризуютьсявисоким рівнем ризику. Зазвичай вони випускаються під неіснуючі абонедостовірні проекти, сумнівні доходи, нестабільні ринкові оцінки. Узв'язку з ризиком вище середнього очікувана норма прибутковості за цимінструментів також висока. Головні види спекулятивних інструментівпредставлені опціонами, товарними і фінансовими ф'ючерсами і реальнимиречовими активами.

  Опціони - цінні папери, що дають інвестору особливе право купити або,навпаки, продати цінний папір (або актив) за певним курсом вмежах встановленого терміну. Найчастіше опціони купуються в розрахунку нагру на очікуване зростання або зниження курсової вартості звичайних акцій.
  Але оскільки тенденція зміни курсу звичайних акцій доситьневизначена, покупцеві опціону не гарантується яка-небудь прибуток, івін може втратити всю вкладену їм суму або тому, що опціон не будевизнано вигідним, або в силу того, що термін його закінчиться. Опціониздобуваються аж ніяк не тільки в спекулятивних цілях, але також для захистузроблених вкладень від втрат.

  Існує три головних типи опціонів:

  1) «Права»-це опціон на купівлю певної частки нового випускузвичайних акцій того ж емітента за курсом нижчим від ринкового протягомкороткого терміну-зазвичай одного-двох місяців.

  2) Ордер, або варрант,-схожий на «права» і відрізняється тим, що даєможливість своєму власникові купити одну або більше звичайних акцій закурсом, що на момент придбання самого ордера обов'язкововстановлюється вище ринкового, протягом тривалого терміну-зазвичай від 2 до
  10 років і навіть довше.

  3) Опціони «пут» і «колл».
  Опціон «пут» дає право продати 100 звичайних акцій компанії за заздалегідьвизначеним курсом до настання встановленої дати.
  Опціон «кол» дає право на купівлю 100 акцій за заздалегідь визначенимкурсом до настання встановленої дати.

  Товарні та фінансові ф'ючерси і реальні активи.
  Товарні та фінансові ф'ючерси - це зобов'язання, що мають юридичнусилу і які полягають у тому, що продавці таких контрактів поставлять, апокупці придбають певний товар, іноземну валюту або фінансовийінструмент (певну цінний папір або її грошовий еквівалентготівкою) на певну дату в майбутньому.
  Реальні активи-це речове майно, крім нерухомості, тобто те,що можна помацати руками (наприклад золото й інші дорогоцінні метали татощо) У ці спекулятивні інструменти гроші вкладаються в розрахунку напідвищення цін; разом з тим, перебуваючи в руках власника, вони доставляють йомупевний психологічний або естетичне задоволення.

  8) Інші розповсюджені інвестиційні інструменти.

  Взаємні фонди-це компанії, які вкладають кошти вдиверсифікований портфель цінних паперів. Фонд продає свої акціїінвесторам, які у такий спосіб купують участь у портфелі цінних паперівфонду.

  Нерухомість-позначає такі об'єкти вкладення грошей, якіндивідуальні будинки, в яких живуть їхні власники, порожні земельніділянки, а також різне майно, що приносить дохід власникам: склади,багатоквартирні житлові будинки, кооперативні будинки і магазини і т.д.

  Інструменти, що захищають від податків, і компанії з обмеженоювідповідальністю. Відповідно до положень федерального податковогозаконодавства з деяких видів інвестиційних інструментів покладаютьсяпільги, які неможливі з інших форм інвестицій. Наприклад,процентний дохід по більшості випусків муніципальних облігацій взагалі необкладається податком, а сплата податку з доходу на інвестиції віндивідуальні пенсійні рахунки відкладається до того моменту, коливласник вилучає пенсійні накопичення з рахунку.
  Участь у капіталі компаній з обмеженою відповідальністю може виявитисявигідним для тих, хто вважає за краще робити пасивні вкладення коштів приобмеженої відповідальності за зобов'язаннями, але з правом активногоучасті у професійному управлінні компанією, щоб при підрахунку своїхподаткових зобов'язань показувати результати господарської діяльності -прибутку або збитки (за певних умов).

  в) Нематеріальні інвестиції-вкладення в розвиток духовнихпродуктивних сил та інтелектуального потенціалу:

  9. в наукові дослідження і розробки,

  10. індустрію знань і підвищення кваліфікації,

  11. в ліцензії.

  1.2) За характером (способом) вкладень:

  Пряма інвестиція-це форма вкладень, яка дає інвесторубезпосереднє право власності на цінний папір або майно
  (наприклад, покупка акції, облігації, коштовної монети, земельна ділянка).

  Непряма інвестиція-це вкладення до портфеля, інакше кажучи, набірцінних паперів або майнових цінностей. Наприклад, інвестор може купитиакцію взаємного фонду, який представляє собою диверсифікований набірцінних паперів, випущених різними фірмами. Зробивши цю покупку, інвесторбуде володіти не вимог до активів окремо взятої компанії, а часткоюу портфелі.

  1.3) За ступенем ризику:

  В області фінансів під ризиком розуміється можливість того, щоабсолютна або відносна величина прибутку на інвестиції: виявитьсяменше очікуємоой. Чим ширше розкид абсолютних або відносних значеньприбутку на вкладені кошти, тим більше ризик, і навпаки.
  Інвестиції з низьким ризиком вважаються безпечним засобом отриманняпевного доходу.
  Інвестиції з високим ризиком, навпаки, вважаються спекулятивними.
  Термінами інвестування і спекуляція позначаються два різних підходи доінвестування. Як вже говорилося, під інвестуванням розуміється процескупівлі цінних паперів та інших активів, про які можна сказати зупевненістю, що їх вартість залишиться стабільною і на них можна будеотримати не тільки позитивну величину доходу, але навіть передбачуванийдохід.
  Спекуляція полягає у здійсненні операцій з такими ж активами, але вситуаціях, коли їх майбутня вартість і рівень очікуваного доходу вельминенадійні. Звичайно, при більш високого ступеня ризику від спекуляції очікуєтьсяі більш високий дохід.

  1.4) По терміну розрізняють: а) Термінові, які в свою чергу бувають:короткостроковими,середньостроковими,довгостроковими.

  Термін короткострокових інвестицій зазвичай закінчується протягом року;довгострокові інвестиції розраховані на строк більше року або, як, наприклад,звичайні акції, взагалі не обмежені будь-яким строком. б) Безстрокові.

  2) Структура інвестиційного процесу, економічне значенняінвестування.

  Функціонування і зростання економіки залежать від того, наскільки легкоможуть бути мобілізовані грошові кошти для фінансування зростаючихпотреб як держави і компаній, так і приватних осіб. Самедоступність грошових коштів для тих, хто може ними розумно розпоряджатися
  (приватних осіб, держави і компаній), є необхідною умовоюекономічного зростання.

  Дохід, або прибуток, на інвестиції може бути отриманий в одній з двохосновних форм: як поточний дохід або як приріст вартості вкладенихкоштів. Для того, щоб ті, хто має потребу в коштах, могли привернутигроші тих, у кого вони в надлишку, дохід, чи прибуток, повинен покривати ризикпостачальників грошей. Щоб процес інвестування йшов досить рівно,постачальники грошей мають отримувати винагороду, а покупці грошей повинніце винагороду забезпечити. Розміри та форма винагороди залежать відтаких умов як різновид угоди з цінними паперами або майном,термін, на який укладається угода, і ризик, з яким вона пов'язана.

  На практиці використовуються різні підходи до інвестування.

  Один підхід полягає в ретельному плануванні дій, спрямованихна досягнення конкретних цілей.

  Інший, діаметрально протилежний, підхід полягає в діяхекспромтом, коли рішення приймаються на основі інтуїції. Досвід показує,що при більш раціональному підході результати звичайно вища. Томусерйозному інвесторові варто попередньо складати план, а потімвиконувати інвестиційну програму відповідно до загальних фінансовимицілями. Результатом реалізації такої програми має стати формуванняпортфеля інвестицій, який дасть бажаний прибуток при прийнятному рівніризику.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !