ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Цінні папери
       

   

  Інвестиції
  ЦІННІ ПАПЕРИ

  Цінні папери являють собою не що інше, як юридичні до-
  кументи, що свідчать про право їх власника на дохід або частину
  майна акціонерного товариства. Купуючи цінний папір, інвестор
  може розраховувати, як мінімум, на два види доходу: інвестиційний і
  курсової. Курсовий дохід - це дохід, отриманий в результаті покупки
  папери по одній ціні (наприклад за номінальною, тобто зазначеної на
  її бланку) з подальшим перепродажем за іншою, за вищою це-не. Інвестиційний дохід - це дохід від володіння цінними паперами,
  званий також дивідендів.

  Вкладаючи свої заощадження в цінні папери, можна збільшити свої
  доходи і при цьому зменшити свій ризик. З цією метою слід вклади-
  вати гроші в цінні папери емітентів, що представляють різні від-
  раслі виробництва. Такий підхід до формування інвестиційного порт-
  феля називається диверсифікацією вкладень.

  Формування фондового ринку в Криму тісно пов'язане з переходом від
  державної до акціонерної форми власності та випуском акцій
  утворилися акціонерних товариств для їх подальшого вільного об-
  рощення. Цей процес отримає свій подальший розвиток тільки при тому
  умови, що в країні буде створено достатню кількість акціонер-
  них товариств (переважно відкритого типу), що дозволить здійснювала-
  влять грошові вкладення в їхні цінні папери.

  Оскільки права власників при здійсненні операцій з цінними бу-
   магами і порядок підтвердження цих прав різні, то самі цінні бу-
   маги розрізняються за своїм характером і видами. Найбільш поширений-
   ний тип цінних паперів - на пред'явника. Вони називаються так тому,
   що для підтвердження права володіння ними достатньо їх просто пред-
   явити. На кримському позабіржовому ринку до даного типу цінних паперів мож-
   але віднести акції АТ "СІМ'Я", "Разноекспорт-інвест", "OLBI-Україна",
   "Cлiд" та інші. Існують також іменні цінні папери, права держа-
   телей яких підтверджуються ім'ям власника, зафіксованим на
   бланку акції або облігації і в книзі реєстрації цінних паперів випус-
   тевшего їх емітента.

  Цінні папери подразделяються також на пайові (акції) і боргові
   (облігації, казначейські зобов'язання та ощадні сертифікати).
   Акція представляє собою часткову ц.б., що свідчить про внесення
   частини у капітал акціонерного товариства і дає право її власнику на
   отримання прибутку у вигляді дивіденти. Ціна, за якою акція реалізує-
   ся на ринку, називається курсом акції, який, як правило, знаходить-
   ся в прямій залежності від величини отримувати дивіденди.

  Акція повинна містити такі реквізити: фірмове наіменова-
   ня акціонерного товариства та його місцезнаходження, найменування ц.б. -
   "акція", її номінальну вартість, розмір статутного фонду АТ на мо-
   мент випуску акцій, а також термін виплати дивідендів і підпис представлення
   дателя правління акціонерного товариства.

  Слід згадати про те, що акції відкритого акціонерного гро-
   ва поширюються шляхом відкритої підписки на них, у той час як ак-
   ції закритого акціонерного товариства распределяються між його учере-
   уря.

  Акціонерне товариство може випускати прості та привілейовані
   акції. Власник привілейованих акцій має право на першочергове
   в порівнянні з іншими акціонерами отримання дивідендів і привілей
   першочергового одержання майна акціонерного товариства у разі
   його банкрутства. Але при цьому привілейовані акції не дають їх вла-
   ділкові права участі в управлінні акціонерним товариством.

  Прості акції не мають фіксованої норми прибутку: сума виплив-
   Чіван дивідендів по них залежить від обсягу доходів і від рішення
   зборів акціонерів про те, яку частину чистих доходів направити на
   виплату дивідендів акціонерам. У той же час для інвестора прості ак-
   ції мають деякі переваги: вони швидше обертаються на ринку, а
   також дають можливість участі в управлінні акціонерним товариством і
   одержання більш високих дивідендів.

  До боргових ц.б. відносяться, перш за все, облігації. Ці ц.б.
   засвідчують внесення її власником грошових коштів і підтверджують
   зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цієї ц.б. в пре-
   дусмотренний термін, зі сплатою фіксованого, або наростаючої про-
   цента.

  Емітент - це той хто випускає ц.б. (здійснює емісію). Ін-
   вестор - це покупець ц.б., який таким чином вкладає свої
   гроші (здійснює інвестиції) в емітента. І в тому, і в іншому ка-
   честве можуть виступати держава, приватизовані підприємства, дру-
   Гії юридичні особи. Інвестором також є кожна людина стра-
   ни, що вклав свій приватизаційний сертифікат у ц.б. будь-якого акціо-
   нерного товариства або який придбав їх за грошові кошти. Третій
   суб'єкт фондового ринку - iнвестицiйний (фінансовий) посередник слу-
   жит як би сполучною ланкою між емітентом та інвестором.

  Для того, щоб допомогти інвестору прийняти правильну інвестиційну-
   ве рішення, з метою економії його грошей, часу і сил створюються спе-
  ціалізірованние організації, які беруть на себе відповідальність за на-
   дежность і вигідність вкладень у ц.б. До числа таких професійних
   організацій відносяться інвестиційні фонди.

  Інвестиційний фонд - це посередник, який шляхом випуску ц.б.
   привертає приватизаційні сертифікати та грошові кошти громадян
   для їх подальшого інвестування в об'єкти приватизації, нерухомість-
   тість і ц.б. інших акціонерних товариств. Існують інвестиційні
   фонди відкритого та закритого типів. Інвестиційні фонди відкритого ти-
   па продають свої ц.б. з обязазательством викуповувати їх на першу требо-
   ванію інвесторів. Інвестиційні фонди закритого типу здійснюють
   випуск своїх ц.б. із зобов'язанням викупити їх після закінчення строку, на
   який учереждался фонд.

  Відповідальне управління активами інвестиційного фонду здійснювала-
   вляєтся інвестиційний керуючий - фірма, співробітники якої (еконо-
   Місто, брокери, аналітики, маркетологи) безпосередньо здійснюють
   процес інвестування зібраних коштів і, зокрема, займаються
   придбанням ц.б. найбільш перспективних підприємств з числа тих,
   які підлягають приватизації. Наприклад, інвестиційним керуючим
   фонду "Кримська приватизація" є закрите акціонерне товариство
   "Крим-фінанс-сервіс", що має державну ліцензію на здійснення
   операцій з ц.б. Причому крім забезпечення безпосередніх інтересів
   учасників фонду "Крим-фінанс-сервіс" виробляє оопераціі по куп-
   ле-продажу ц.б. для всіх інших, без винятку, громадян. Дивіденд,
   виплачується за придбаними через інвестиційного керуючого ак-
   ціям, щорічно розподіляється між всіма учасниками фонду, пропорційно
   нальні кількості ц.б., якими вони володіють.

  Ключовою фігурою, з якою доводиться мати справу особі, пожелавше-
   му придбати або продати ц.б., є брокер. Брокер - це спеціа-
   лист, який діє на організованому фондовому ринку, в чиї обов'язки
   входить надання професійних послуг з розміщення коштів громадян
   та юридичних осіб у ц.б. По суті його робота передбачає знаходження
   і підключення продавця і покупця ц.б.

  Ц.б., що пройшли випробування первинним ринком і які довели свою жиз-
   нестійкість, як правило, потрапляють у вторинну звернення. Тобто їх
   подальша доля складається як би без безпосередньої участі
   того акціонерного товариства, яка їх випустила і виробило началь-
   ве розміщення. Вони постійно купуються і продаються, переходять від
   одного власника до іншого, набувають у своїй ціні або втрачають. Навіть
   дивіденди по них нерідко виплачує генеральний торговець по спеці-
   радіальному угоди з емітентом.
  Проте недоліки, властиві позабіржовому ринку (щодо не-
   висока ліквідність, слабка інформованість пересічних інвесторів про
   інвестиційних якостях тієї чи іншої ц.б., помножена на їх право-
   ву незахищеність, низька швидкість торгових оборотів і пр.), предоп-
   рідшали у світовій практиці поява унікального інституту, отримавши-
   шего назва - фондова біржа.

  Фондова біржа являє собою спеціалізовану організацію,
   що об'єднує професійних учасників ринку ц.б., що створює усло-
   вия для концентрації попиту та пропозиції, а також для підвищення лик-
   відності ринку в цілому. Біржа це також певна організація тор-
   Гауліт, яка підпорядковується спеціальним правилам і процедурам. У про-
   процесі біржових торгових зборів особливими методами встановлюється ри-
   нічна ціна (курс) ц.б., інформація про який поряд з відомостями про
   обсяги укладених угод стає надбанням широких верств інвес-
   торів. У цьому відношенні біржу можна уподібнити чуйному приладу, сигна-
   лізує про стан фондового ринку, а через нього - про становище
   справ в економіці в цілому.

  Засновується біржа, як правило, у формі закритого акціонерного
   суспільства, діяльність якого не має комерційного характеру. Те
   є доходи цієї організації (яка має, до речі, загальнодержавну
   значущість), що складається з податків з угоди та плати за брокерс-
   Електричні місця, не підлягають розподілу між засновників, а направлений-
   ються на модернізацію біржової інфраструктури. Так що зацікавлений-
   ність засновників біржі зовсім не пов'язана з отриманням прибутку від
   розміщеного в ній капіталу. Їх інтерес, перш за все, породжений піт-
   ребностью в організації, яка могла б концентрувати у своїх
   стінах надходять від торговців численні заявки на купівлю та
   продаж високоліквідних ц.б. і забезпечувала б завдяки цьому мож-
   ливість швидко укладати угоди за цінами, що відображає реальну кон'-
   ектуру досить представницького ринку. Тому до числа заснувати-
   лий біржі, як правило входять суб'єкти, що професійно займаються діяль-
   ності за ц.б.

  Незважаючи на те, що це коштує грошей, емітенти повинні бути зацікавлені-
   ресовани, щоб їхні папери котирувалися на біржі. По-перше, включення
   в котирувальний бюлетень (а відбувається це тільки після проходження
   емітентом спеціальної експерементной процедури на спроможність -
   лістингу) робить акції якої-небудь компанії більш відомими для ши-
   рокіх верств громадськості та більш доступними для купівлі, що підвищення ефектив-
   щує їх привабливість, сприяє збільшенню числа угод і по-
   височини курсу. По-друге, допуск до біржової котирування сприяє
   формування реальних цін на акції компанії і дозволяє точніше визна-
  ділити її потенціал і вартість активів, що для солідного емітента
   аж ніяк не менш важливо.

  Ну а що стосується інвесторів, чи існує в них будь-якої ін-
   Терес до біржових котирувань? Поза сумнівом, бо розміщення ц.б. на біржі
   підвищує їх ліквідність, а значить, дозволяє їх легше реалізуються-
   вать.Кроме цього, компанія, чиї акції котируються на біржі, змушені
   надавати громадськості більше інформації про свою діяльність,
   що дозволяє інвесторам приймати обгрунтовані інвестиційні рі-
   ня, тобто більш ефективно реагувати на зміни в кон'юктури
   фондового ринку.


     КРОК ЗА КРОКОМ У РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ

  Банк "Україна" почав працювати з цінними паперами з моменту першого
   емісії своїх акцій в 1991 р., пройшов шлях удосконалення цієї де-
   ності і досяг рівня банківської установи, що здійснює
   найзначніші та різноманітні обсяги операцій. Банк має запро-
   зію Міністерства фінансів України на здійснення всіх видів операцій з
   ц.б. та ліцензію Міністерства фінансів України на здійснення діяль-
   ності як депозитарію інвестиційного фонду або інвестиційної
   компанії.

  Банк активно проводить операції з ц.б. на Українській фондовій бір-
   ж і в системі Центрального депозитарію, веде рахунку "ДЕПО" в системі
   електронногобанка даних і є Кліринговим банком Української
   фондової біржі. Крім того, банк є співзасновником Української
   фондової біржі, ряду інвестиційних фондів, інвестиційних компаній,
   довірчих товариств, вносить істотний внесок у розвиток інфраст-
   руктури ринку ц.б. на Україні.

  Не менш явно свідчить про здійснення діяльності банку на
   ринку ц.б. те, що акції банку є єдиними банківськими ак-
   ціями, які пройшли лістинг на Українській фондовій біржі, і відносяться до
   перший группеофіціальной котирування. Банк одним з перших на Україні
   приступив до використання у своїй діяльності електронного обліку про-
   рощення акцій в депозитарії, що дало можливість здійснювати Аміс-
   оцю акцій у безготівковій формі.

  Банк "Україна" провів чотири емісії акцій на суму 624,79
   млрд.крб. На вторинному ринку за 1994 рік продано акцій на суму 1,5
   млрд.крб. За масштабами роботи з ц.б. банк "Україна" займає сьогодні
   провідні позиції і постійно зміцнює їх.
  Ринок ц.б. в Криму на сьогоднішній день менш розвинений, ніж у Києві,
   Харкові, Дніпропетровську чи Донецьку, перш за все тому, що віз-
   де, за винятком Севастополя, призупинено процес приватизації.
   З трьох составляющіхринка ц.б., а до них належать емітенти, інвестори
   та фінансові посередники, в Криму найбільших успіхів досягли фінансовим-
   ві посередники. Це 5 кримських банків, 10 управлінь і філій укра-
   ських банків, більше 2-х десятків торговців ц.б., довірчих про-
   вин, інвестиційних фондів та компаній, що мають ліцензію Міністерств-
   тва фінансів України на роботу з ц.б. на професійній основі.

  Більшою мірою представлені емітенти, зареєстровані Аміс-
   оцю своїх ц.б. в Мін.фіне України і Криму, що є основою для
   якісного та кількісного розширення ринку ц.б.. Основна частина
   акціонерних товариств на півострові - це АТ закритого типу, акції до-
   торих не надходять у відкритий продаж і розподіляються між заснував-
   телямі, працівниками та ін

  Серед відкритих АТ найбільшу популярність отримали акції банків
   "Україна", "Відродження", Укросоцбанка, "Інтерконтбанк", "Градобан-
   ка "," Аксі-банку ", фінансових та торговельних структур, таких як ТІНФО,
   "Південне співтовариство", "ВІНКО", "Корона", "Гелена", "РОДИНА". Зовсім
   незначне, на жаль, місце займають АТ виробничої нап-
   равленності: "Корпорація 'ОЛЕНА'", "Кримські вина", "Бара".

  Таким чином, вибір для інвестування невеликий, і навіть при се-
   годняшнем фінансовому становищі попит набагато перевищує пропозицію,
   від чого фінансові посередники мають можливості пропонувати все що
   завгодно, починаючи з ц.б. українських емітентів і кінчаючи російськими
   ц.б.: ДОКА-хліб, ОЛБІ-Дипломат, хопер-Інвест та інші, за наслідки від
   розміщення яких вони не несуть відповідальності.

  Мотиви і характер їхньої діяльності зрозуміти не складно, але чому
   професійні торговці не пропонують своїх послуг у здійсненні
   акціонування і корпорації кримських підприємств і не піклуються про
   завтрешнем дні?

  У цій ситуації Дирекція банку "Україна", яка володіє необхідними
   ліцензіями, технічним оснащенням, кадрами, мережею відділень і
   агенств, стоїть дещо осібно, оскільки проблеми первинного
   розміщення вона вже подолано, пропозицій щодо розміщення акцій прива-
   тізіруемих підприємств, по суті, ще немає, а проведення комісійної
   діяльності в умовах нерозвиненого ринку ц.б. - для банку малорента-
   кабельні.
  Тому, крім організації вторинного обігу власних ак-
   цій. Дирекція банку освоює нові види операцій з ц.б.: до вері-
   валий управління ц.б. своїх акціонерів, інших емітентів в інтересах-
   сах їх власників, формування і управління "портфелем ц.б." по по-
   доручень юридичних осіб, облік векселів, підготовка вексельних аукціо-
   нов, розміщення державних казначейських зобов'язань, зберігаючи-
   тільних сертифікатів і векселів банку "Україна".

  При благополучно існуючої економіці етіопераціі приносили б
   банку прибуток. Для ситуації, в якій зараз знаходиться економіка Ук-
   ни, - це шлях підвищення ліквідності активів і мінімізації ризиків
   по ц.б., що знаходиться в руках у клієнтів банку, розширення можливостей-
   тей для отримання ними доп. доходів і виконання зобов'язань банку
   перед своїми акціонерами. Дирекція банку буде активно працювати у
   цьому напрямку, розширювати коло операцій, залучати до нього все нові
   й нові верстви населення Криму.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !