ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Інвестиції .
       

   

  Інвестиції
  Під інвестиціями розуміються кошти, цільові банківські
  вклади, паї акції та др.ценние папери, технології машини обладнання
  , ліцензії в тому числі і на товарні знаки, кредити будь-яке інше іму-
  суспільством або майнові права, інтелектуальні цінності вкладаються
  в об'єкти підприємцями

  2. Згідно действуещему законодавству інвестиційна діяльність
  на території РФ може може фінансувати за рахунок:
  - Власних фінансових ресурсів і внутрішньогосподарських резервів
  інвестора (прибуток, амортизаційні відрахування, грошові нагромадження
  і заощадження громадян і юридичних лич, засоби виплачевиемие органу-
  ми страхування у вигляді відшкодування втрат від аварій, стихійних бетствій
  та ін засоби);
  -позикових фінансових коштів інвестора (банківські та бюджетні
  кредити, облігаційні позики і др.ср-ва);
  - Залучених фінансових коштів інвестора (кошти отримані
  від продажу акцій пайові та інші внески членів трудових колективів,
  громадян юридичних лич);
  -грошових коштів, централізуемих об'єднаннями підприємств в ус-
  тановленном порядку;
  -інвестиційних асигнувань з державних бюджетів, місць-
  них бюджетів та позабюджетних фондів;
  - Іноземних інвестицій;

  1собственние фінансові рерурси (самофінонсірованіе)
  Прибуток - головна форма чистого доходу підприємства, що виражає стои-
  тість додаткового продукту. Її величина виступає як частина грошової
  виручки, яка складає різницю між реалізачіонной ціною продукції
  (робіт послуг) та її повною власністю. Прибуток є узагальнюючим
  показателнм результатів комерційної діяльності підприємства. після
  сплати податків та інших платежів з прибутку до бюджету у підприємства ос-
  шається чистий прібіль. Частина її можна направити на капітальні вкладений-
  ня соціального та виробничого характеру. Ця частина прибутку мо-
  жет використовуватися на інвестиції у складі фонду або іншого фонду
  анологічногоназначенія, що створюється на підприємстві.
  Другим великим джерелом фінансування інвестицій на предріяті-
  ях є амортизаційні відрахування. Накопичення вартісного ізно-
  са на педпріятіі відбувається сестіматіческі (щомісячно), у той час
  як основні виробничі фонди не вимагають відшкодування у натураль-
  ної формі після кожного циклу відтворення. Врезультате формують-
  ся вільні грошові кошти (шляхом включення амортизаційних від-
  чисельний у витрати виробництва), які можуть бути напрямки для
  розширення виробництва основного капіталу підприємств.
  Необхідність оновлення основних фондів викликана конкуренцією
  товаровиробників змушує підприємства проводити прискорено-
  ве списання обладнання з метою освіти накопичення для подальші-
  ного вкладення їх в інновації. Прискорена іновацій як економічний
  стимул інвестування здійснюється двома спосабамі.
  Перший заклюцается в тому що, штучно скорочуються норматив-
  ные терміни служби і відповідно збільшуються норми амортизації.
  (У нашій країні застосовується з1 січня 1991р., Коли підприємствам
  дозволили затверджені норми амортизаційних відрахувань по конкретних
  інвентарними об'єктами збільшувати, але не більше ніж у 2 рази.
  Амортизаційні відрахування, нараховані прискореним методом, вико-
  ються підприємствами самостійно для заміни фізично і морально ус-
  торевшей техніки на нову більш продуктивну. За рахунок високих
  амортізачіонних отчіленій знижується розмір оподатковуваного прибутку,
  а отже величина наога. Для стимулювання оновлення устатку-
  вання малих підприємств на ряду з застосуванням методу прискореної амор-
  тізаціі дозволено в перший рік його експлуатації списувати на себестоі-
  Мось продукції додатково як амортизаційні відрахування до 50 про-
  центів первісної вартості активних основних фондів з терміном
  служби до 3-х років.
  Другий спосіб прискореної амортизації полягає в тому, що без
  скорочення встановлених державою нормативних термінів служби основ-
  ногокапітала тдельним фірмам дозволяється протягом ряду років вироб-
  дить амортизаційні відрахування в підвищених розмірах але з пониженням
  їх у наступні роки.

  1акціонірованіе як метод інвестування
  У нашій країні цінні папери включають: Акції, облегаціі, векселі
  , Казначейські зобов'язання держави, ощадні сертифікати
  та ін Обіг цінних паперів і становить фінансовий ринок. Він сущест-
  венно розширює можливості залучення тимчасово вільних грошових
  коштів підприємств і громадян для інвестування на виробничі і
  сочіальние заходи. Випуск цінних паперів у сучасних умовах
  повинен сприяти розосереджених коштів підприємств для здій-
  ществленія великих інвестицій, пом'якшити наслідки скорочення обсягів
  бюджетного фінонсірованія. Економічною основою становлення ринку
  цінних паперів є також кошти населення, не забезпечені товарним
  покриттям. У структурі джерел фінонсірованія інвестицій знижується
  частка довгострокових кредитів банків у зв'язку зі зростанням ставки банківського
  відсотка. Тому методом зовнішнього фінонсірованія інвестиційних
  програм підприємств стає емісія цінних паперів. Цей процес,
  що полягає в заміщенні банківського кредиту ринковими борговими обя-
  зательствамі (акціями та облегаціямі), отримав назву "секюрітеза-
  ція ".
  Цінні папери представляють собою документи, що підтверджують право
  власності власника на майно або грошову суму, що не
  можуть бути реалізовані або передані іншій особі без предявленія з-
  ответствуещего документа. Цінні папери дають право їх власникам на
  отримання доходу ст иде деведента (відсотка). У фінансовій практиці до
  цінних паперів відносяться лиш ті, які можуть бути об'єктом куп-
  лі-продажу, а також джерелом отримання регулярного або разового до-
  ходу.
  Учасником ринку цінних юумаг має стати інвестиційний інститут
  , Який як юридична особа створюються в будь-якої організаційно-право-
  вої формі. Учередитель інвестиційних інститутів можуть бути громадяни
  (Вітчизняні та іноземні) та юридичні Ліча. Як інвес-
  тіціонних інститутів можуть виступати банки. Інвестиційний інститут
  може осуществльть свою діяльність на ринку цінних паперів як
  посередника (фінансового брокера); інвестиційного консультанта; ін-
  вестіціонной компанії; інвестиційного фонду. Діяльність фінансово-
  го брокера на ринку цінних паперів полягає в посередницьких функчіях
  при купівлі продажу цих паперів. Діяльність інвестиційного консуль-
  танта полягає в організації консультаційних послуг з випуску та обра-
  щенію цінних паперів. У функції інвестиційної компанії входить: органи-
  зація випуску цінних паперів і видача гарантій, вкладення коштів в цін-
  ные папери, купівля продаж цінних паперів від свого імені і за свій рахунок

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !