ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Інвестиційна діяльність
       

   

  Інвестиції
  Зміст
  Введення ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
  1.Понятіе інвестиції ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 4
  2.Аналіз інвестиції ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 4
  3. Вихідні умови інвестиційного проекту ... ... ... .... ... ... ... .. 6
  4.Опісаніе проблеми, можливих альтернатив, змістовного сенсу, використовуваних формул та їх взаємозв'язків з вихідними даними ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 6
  5.Расчетная частина ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12
  6.Аналіз проектів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24
  7.Виводи ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25
  Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 26
  Список літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27

  Введення.

  Фінансове планування є важливим елементом корпоративного планового процесу. Кожен менеджер, незалежно від своїх функціональних інтересів, має бути знайомий з механікою і сенсом і контролю виконання фінансових планів, принаймні настільки, наскільки це стосується його діяльності.
  * Найбільш важливим є наступні завдання:
  1. Забезпечення оптимального вкладу фінансових планів у корпоративні цілі. Це означає, що фінансові плани сумісні з корпоративним планом.
  2. Допущення, на яких засновані прогнози, ясно сформульовані, вказані елементи доречних змін в майбутньому. Вони враховують часом конфліктуючі інтереси беруть участь в "доле" (власники акцій, внутрішні та зовнішні форми групи тиску).
  3. Фінансові наслідки прийняття пропозицій за умовами прибутку, витрат, продажних цін, обороту і т.д. аналізуються і уточнюються.

  Планування потоку готівкових коштів має здійснюватися так, щоб компанія була в змозі задовольняти вимоги плановані. Якщо періоди фінансових труднощів очікуються в майбутньому, фінансист повинен повідомити вище керівництво про альтернативні варіанти дій, зокрема про скорочення запропонованих проектів до рівня, що співвідносить з існуючими фінансовими можливостями, або про збільшення додаткових необхідних коштів.
  Аналіз та оцінка будь-яких пропозицій, прогнозування можливих наслідків прийняття пропозицій та їх альтернатив, вибір найкращих варіантів, надання рекомендацій робляться у формі зрозумілою і не фінансистам.

  Поняття - інвестиція
  _Інвестіціі. (капітальні вкладення) - сукупність витрат ма-
  ріальних, трудових і грошових ресурсів, спрямованих на рас-
  ширення відтворення, основних фондів усіх галузей народ-
  ного господарства. Інвестиції - відносно новий для нашої еко-
  номіки термін. У рамках централізованої планової системи ис-
  користувалося поняття "валові капітальні вкладення", під кото-
  римі розумілися всі витрати на відтворення основних фондів,
  включаючи витрати на їх ремонт. Інвестиції - більш широке поня-
  буття. Воно охоплює і так звані реальні інвестиції, поблизу-
  Електричні за змістом до нашого терміну "капітальні вкладення", і
  "фінансові" (портфельні) інвестиції, тобто вкладення в ак-
  ції, облігації, інші цінні папери, пов'язані безпосередньо
  з титулом власника, що дає право на отримання доходів від
  власності. Фінансові інвестиції можуть стати як додаткового-
  тільних джерелом капітальних вкладень, так і предметом біржі-
  вої гри на ринку цінних паперів. Але частина портфельних інвестицій
  - Вкладення в акції підприємств різних галузей матеріального
  виробництва - за своєю природою нічим не відрізняються від прямих
  інвестицій у виробництво.

  Основне завдання інвестування - вкладення матеріально-грошових ресурсів у капбудівництва, реконструкцію або модернізацію об'єкта, призначеного для виробничої діяльності, за умови виконання фінансових зобов'язань.

  Аналіз інвестицій
  Аналіз інвестицій. Капітал, вкладений у справу і доповнений частиною отриманого прибутку, реінвестується в активи (земля, споруди, обладнання, програми розробки нової продукції) з метою отримання доходу і прибутку в майбутньому. Капіталовкладення не повинні робитися без оцінки перспектив їх прибутковості.
  Інвестиційні проекти оцінюються різними способами, але два наступних питання є типовими для будь-якого аналізу. Який рівень чистого доходу забезпечить інвестиція? Який розмір додаткової чистого прибутку принесе компанії інвестиція?
  У довгостроковому плані, що приймає за основу життєвий цикл майна або продукту, обидві концепції принесуть ідентичні результати, але в короткостроковому плані можливі великі відмінності у зв'язку з тим, що, коли купується нове майно або розробляється нова продукція, витрата коштів зазвичай перевищує їх надходження. < br /> Оцінка привабливості інвестиційного пропозиції необхідна для прийняття рішення про доцільність його реалізації і залучення інвесторів. Це також необхідно, щоб вибрати найбільш ефективний шлях для розвитку як невеликих фірм, так і великих комплексів багатоцільового призначення.
  При оцінці інвестиційного проекту необхідно враховувати наступні положення:
  - Проведення оцінки ступеня добробуту інвестора;
  - Визначення імовірності несприятливого результату інвестицій або ступеня ризику (неотримання очікуваного доходу, втрати витрачених ресурсів);
  - Порівняльна оцінка альтернативних варіантів використання грошових і матеріальних ресурсів;
  - Використання мінімальної кількості критеріїв оцінки, однозначних і доступних для розуміння неспеціаліста.
  При визначенні величини критерій необхідно враховувати мета інвестування та передбачувану технічну політику фірми в період експлуатації об'єкта.
  Інвестиційний аналіз повинен переконати людей, що приймають рішення про доцільність капвкладень в тому, що будуть виконані наступні умови:
  - Вибрати найкраще з існуючих альтнрнатівніх проектів;
  - Проект направлений на максимальне збільшення вартості майна підприємства і, відповідно, акціонерів;
  - Визначені основні ризики при реалізації проекту, проведена оцінка їх впливу на реалізацію проекту й існує стратегія управління та контролю цих ризиків;
  - Визначені обсяги ресурсів, необхідних для інвестицій, виробництва і початку роботи проекту;
  - Фінансові ресурси для реалізації проекту залучені на найбільш вигідних для даної ситуації умовах.

  Аналіз ефективності проекту ведеться на основі простих (статичних) методів і методів дисконтування.
  Прості методи базуються на припущенні рівної значущості доходів і витрат за проектом, отриманих в різні проміжки часу. Основними статичними методами є:
  - Розрахунок простої норми прибутку (відношення чистого прибутку за проектом за аналізований період до сумарних капітальними витратами).
  - Розрахунок строку окупності (число років, за який отриманий чистий прибуток за проектом + амортизаційні відрахування покриє зроблені капітальні витрати).
  Статичні методи можуть служити інструментом грубої оцінки проекту. Однак для інвестора з доходів і витрат, що відносяться до різних проміжків часу, мають неоднакову цінність, тобто капітал має свою тимчасову вартість. Тому для проведення суворого аналізу інвестиційного проекту необхідно використовувати методи дисконтування, тобто приведення доходів витрат за проектом, що відносяться до різних проміжків часу до одного знаменника через використання особливого коефіцієнта - дисконту, що відображає тимчасову вартість капіталу.

  ВИХІДНІ УМОВИ
  ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
  Стратегія компанії XYZ передбачає періодичне освоєння нових сфер діяльності, що потребує витрат на НДДКР, просування, основний капітал, оборотний капітал. На даний момент компанія, витративши протягом останніх 12 міс $ 3.75 млн. на НДДКР, підготувала до випуску нову продукцію.Нужно вирішувати чи інвестувати $ 6.3млн. у виробництво нового товару. Очікується що життєвий цикл складе 12 років, у той час як амортизація буде нараховано рівномірними порціями протягом 15 років. До кінця 12-року устаткування, як очікується, буде продано за залишковою вартістю. Протягом першого року здійснення проекту буде потрібно оборотний капітал у сумі $ 1.5 млн., і $ 1.25 млн. з цієї суми він випущений до кінця 12-літнього періоду. Протягом першого періоду потрібні також витрати на маркетинг в сумі X.
  Найбільш достовірний з наявних прогнозів говорить про те що прибуток до амортизаційних відрахувань, витрат на маркетинг і податку складе $ 1,9 млн. за кожен з перших трьох років, $ 2,2 - на рік з 4-го по 8-й рік і $ 1.3 млн . - на рік з 9-го по 12-й.Счітайте що податок на приріст прибутку сплачується за ставкою Y% і що нормальна для компанії прибутковість інвестованого капіталу дорівнює Н% (після податку). Розрахуйте показники привабливості інвестиційного проекту. Який з них в даному випадку можна вважати найкращим? Чи слід компанії витрачати такі кошти на НДДКР за такої перспективності проектів?

  Найменування показника
  Проект1
  Проект 2
  Проект3

  Витрати на маркетинг Х, $ 10000001000000750000
  Ставка податку
  36
  30
  40
  Прибутковість
  12
  14
  12
  ОПИС ПРОБЛЕМИ, можливих альтернатив, змістовно СМИСЛУ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ФОРМУЛ та їх взаємозв'язок з вихідними даними

  Визначимо початкові грошові вкладення свердловини кожного з проектів з урахуванням податкових відрахувань за формулою:

  IC = (1-Y) C0
  де:
  IC - чисті первинні вкладення;
  С0 - планована інвестиція;
  Y - ставка податку.

  Так, для проекту 1:
  IC = (1-0.36) 1000000 = $ 640 000
  Аналогічно розраховуємо цю величину і для двох інших проектів. Порівняємо наявні інвестиційні проекти, визначивши їх ранг в залежності від обраного критерію оцінки. Методи, які використовуються в аналізі інвестиційних проектів, можна підрозділити на 2 групи:
  * Засновані на дисконтованих оцінках;
  * Засновані на облікових оцінках.

  Розглянемо деякі з цих методів.

  3.1.Метод оцінки
  чистого приведеного ефекту (NPV)

  Цей метод заснований на зіставленні величини вихідної інвестиції (IC) із загальною сумою дисконтованих грошових надходжень, що генеруються нею протягом прогнозованого терміну. Оскільки приплив коштів розподілений у часі, він дисконтуються прибутковістю Н.
  Загальна накопичена величина дисконтованих грошових доходів і чистий приведений ефект (NPV) відповідно розраховуються за формулами:
  n
  PV =?
  k = 1

  де
  n - кількість прогнозованих періодів, років.

  NPV =?

  Про ступінь ефективності вкладення коштів у даний проект говорить отримана величина NPV.
  Очевидно, що якщо:
  NPV> 0, то проект варто прийняти;
  NPV <0, то проект варто відкинути;>
  NPV = 0, то проект ні прибутковий, ні збитковий.

  Необхідно відзначити, що показник NPV відбиває прогнозну оцінку зміни економічного потенціалу інвестора у випадку прийняття розглянутого проекту.
  Цей показник склопластику в тимчасовому аспекті, тобто NPV різних проектів можна підсумовувати. Це дуже важлива властивість, що виділяє цей критерій із всіх інших і що дозволяє використовувати його в якості основного критерію при аналізі оптимальності інвестиційного портфеля.
   Результати розрахунку чистого наведеного ефекту трьох запропонованих проектів наведені в таблицях.
  Як видно, всі три проекти мають позитивну величину NPV. Це говорить про те, що прийняття будь-якого з проектів принесе прибуток.

  Визначити величину NPV можна також за допомогою коефіцієнта ануїтету B (n, r).
  B (n, r) =
             
  де
  n - кількість періодів (років);
  r - ставка дисконтування (H).

  У цьому випадку поточна вартість майбутніх надходжень розраховується за формулою:

  PV = Cср B (n, r)
  де
  РСР - середні надходження за період.

  Тоді чистий наведений ефект визначається за формулою:

  NPV = PV - IC


  У зв'язку з тим, що грошові надходження протягом всіх 12-ти років рівні, то, очевидно, що чиста поточна вартість, розрахована другим способом дорівнює тій, що розрахована першим способом.

  3.2.Метод оцінки
  внутрішньої норми окупності (IRR)

  Цей метод, також як і попередній, використовує концепцію дисконтованою вартості.
  Під внутрішньою нормою окупності розуміється значення коефіцієнта дисконтування Н, при якому NPV проекту дорівнює нулю.
   Зміст розрахунку цього коефіцієнта при аналізі ефективності планованих інвестицій полягає в наступному:
  IRR показує максимально допустимий відносний рівень витрат, які можуть бути асоційовані з даним проектом.
  Іншими словами, цей метод зводиться до знаходження такої ставки дисконтування, при якому поточна вартість очікуваних доходів від інвестиційного проекту буде дорівнює поточної вартості необхідних грошових вкладень.

  Пошук такої ставки визначається ітеративним способом.

  На підставі розрахованих для кожного інвестиційного проекту величин NPV і IRR можна побудувати графік чистої поточної вартості, який є корисним інструментом для сумарного вираження характеристик прибутковості інвестицій.
  На горизонтальній осі цього графіка відкладаються різні ставки дисконтування, а на вертикальній - чиста поточна вартість інвестицій.
  Перетин графіка з віссю абсцис відбувається в точці, що характеризує внутрішню норму окупності проекту.

  Дані для побудови графіків зведені в таблиці.
  Графіки чистих поточних вартостей трьох розглянутих проектів представлена на Рис.

  3.3.Метод оцінки
  середнього доходу на капіталовкладення

  Цей метод передбачає порівняння проектів стосовно середнього доходу до вкладених інвестицій. Особливість даного порівняльного методу полягає в тому, що він не враховує часом надходження грошових потоків.
  Сенс цього методу зводиться до визначення середньої величини чистих грошових потоків, надходження яких очікуються в майбутньому внаслідок впровадження розглянутого інвестиційного проекту, а потім - до обчислення ставлення цього показника до капіталовкладень у даний проект.
  Дохкап.влож =

  3.4.Метод визначення
  строку окупності інвестицій

  Цей метод - один з найпростіших і широко розповсюджених у світовій обліково-аналітичній практиці. Він не припускає тимчасової упорядкованості грошових надходжень. Алгоритм розрахунку строку окупності залежить від рівномірності розподілу прогнозованих доходів від інвестицій.
  Термін окупності визначається за формулою:

  PP = n (при? Сk> IC) +
   
  При аналізі різних інвестиційних проектів необхідно враховувати, що цей метод оцінки має ряд істотних недоліків.
  По-перше, він не враховує вплив останніх періодів.
  По-друге, оскільки цей метод заснований на недісконтірованних оцінках, він не робить розходження між проектами з однаковою сумою кумулятивних доходів, але різним розподілом її по роках.
  У зв'язку з цим деякі фахівці при розрахунку цього показника рекомендують враховувати часовий аспект. У цьому випадку в розрахунок приймаються грошові потоки, дисконтовані в часі.
   
  PP * = n (при

  Цілком зрозуміло, що термін окупності в цьому
  випадку збільшується, проте оцінка проектів
  буде більш точною.
  Результати розрахунку термінів окупності наведені в таблиці.

  3.5.Метод визначення
  індексу прибутковості інвестицій

  Цей метод по суті є наслідком методу чистого приведеного доходу (ефекту).
  Індекс рентабельності (або індекс прибутковості) інвестицій розраховується за формулою:
                                                                                       n
  PI =?
                                                              k = 1
  Очевидно, що якщо:
  PI> 1, то проект варто прийняти;
  PI <1, то проект варто відкинути;>
  PI = 1, то проект ні прибутковий, ні
     збитковий.
  На відміну від чистого приведеного ефекту індекс прибутковості інвестицій є відносним показником.
  Він характеризує рівень доходів на одиницю витрат, тобто ефективність вкладень - чим більше значення цього показника, тим вища віддача з кожного $, інвестованого в даний проект.

  Результати розрахунків зведені в таблицю.
  Як видно з таблиці, у всіх трьох проектів величина PI> 0.

  3.6.Метод оцінки тривалості проекту

  Цей метод порівняльного аналізу інвестиційних прооб'ектов аналогічний підходу з позиції періоду окупності, розрахованому на основі дисконтованих грошових потоків.
  Головна відмінність цього методу полягає в тому, що він передбачає аналіз усього терміну життєвого циклу інвестицій.
  Загальна тривалість інвестицій - це середньозважений термін життєвого циклу, де ваги - поточні вартості грошових потоків, отриманих у відповідному періоді:

  Д =

  де
  Н - ставка дисконтування;
  Ск - чисті грошові надходження в періоді k;
  k - період, k = 1, n.

  Результати розрахунків наведені у таблицях.
  У зв'язку з тим, що коефіцієнт тривалості враховує грошові надходження протягом усього терміну життєвого циклу проекту, він кілька коригує ту оцінку, яку можна дати, грунтуючись лише на такому показнику, як термін окупності.

  Аналіз проектів
  Фінансовий аналіз проекту здійснюється шляхом аналізу звітів експертів, включаючи проведення розрахунків різних фінансових коефіцієнтів та показників, які дають можливість отримання максимуму необхідної для дослідження інформації. При цьому необхідно враховувати, що самі коефіцієнти не є самостійними і не несуть в собі всю необхідну інформацію.
  В економічній практиці знайшли застосування наступні основні методи оцінки ефективності інвестиційних проектів:
  -аналіз чистої поточної вартості (NPV);
  -аналіз внутрішньої норми рентабельності (IRR);
  -дохідність інвестицій;
  -період окупності;
  -поточна окупність.
  Перш, ніж проводити аналіз всіх проектів необхідно було врахувати величину податків в грошових потоках. При цьому всі грошові потоки точно визначені, тобто в даному курсовому проекті не робиться поправка на ризик.

  1.Аналіз чистої поточної вартості (NPV).
  Як видно з наведених розрахунків, про у 1-му проекті NPV має краще значення, ніж в 3-м і тим більше в 2-му. Таке розходження пов'язане, по-перше, з величиною ставки дисконтування (для 3 проекту вона найнижча), а, по-друге, зі ставкою податку (вона також мінімальна).

  2.Аналіз внутрішньої норми рентабельності (IRR).
  Наступним важливим показником рентабельності проекту є показник IRR - внутрішня норма рентабельності проекту. Як видно з розрахунків, кращий показник 2-го проекту, і для отримання менших втрат доцільно впроваджувати 2 проект.
   
   3. Ранжування на основі грошових потоків.
  Всі проекти мають однаковий життєвий цикл, протягом якого грошові потоки (доходи) від кожного проекту були позитивними. Це дозволяє провести аналіз проектів з точки зору ранжирування грошових потоків.
  Оскільки всі інвестиції мають однакові початкові вкладення, то на основі розглянутих грошових потоків можна сказати, що щорічні грошові потоки другого проекту більше, ніж перша і третя. Отже, другий проект більш привабливий.

  4. Період окупності.
   За рядками окупності всі проекти мають значення в межах 7, при життєвому циклі проекту рівному 12 років це є гарним значенням періоду окупності. Однак, якщо враховувати вартість грошей у часі і розрахувати поточну окупність, використовуючи замість чистих грошових потоків дисконтовані грошові потоки, то ми отримаємо інші результати, які, крім цього, будуть також відрізнятися один від одного, тому що кожен проект має свою ставку дисконтування. Дані ранжування за цим показником наведені в таблиці. Як видно з таблиці, жоден з проектів не окупиться в строк рівний 5 років. Однак проект 2 має менший термін окупності, ніж 1-й і 3-й., Отже він більш вигідний.

  5. Прибутковість інвестицій.
  При розрахунку дохідності інвестицій використовувалися чисті грошові потоки, тобто грошові потоки без податків. І цей показник виявився найкращим для 2-го проекту.

  6. Загальна тривалість проектів.
  Розрахунок тривалості проекту є важливим показником чутливості інвестицій. Хоча цей показник аналогічний показником періоду окупності, однак він дозволяє врахувати середньозважений термін життєвого циклу, де ваги - поточні вартості грошових потоків, отриманих в кожний період.

  Висновки

  Всі представлені проекти є привабливими для інвестора. Найбільш прийнятним з усіх 3-х проектів є 2-й, головним чином тому, що його показники найбільш прийнятні, для розміщення грошових коштів з усіх, а початкові вкладення рівні.
  Проаналізувавши перераховані коефіцієнти, можна зробити висновок про те, що для забезпечення повернення коштів і прибутковості інвестицій необхідно вжити заходи по збільшенню життєвого циклу проектів. На прикладі проекту 1 можна відзначити, що за цих умов ми отримуємо позитивний NPV, ставка IRR виростає до величини, вище наявної ставки, поточна окупність менше тривалості роботи проекту.
  Також можна спробувати знизити діючу ставку дисконтування, проте це складніше, через економічного становища в Україні. Тому найбільш раціональним є збільшення життєвого циклу проекту.
  Необхідно враховувати, що
  -при зміні норми дисконту альтернативні варіанти можуть мінятися місцями;
  -найбільш прірвлекательнимі, як правило, є більш дорогі проекти;
  -використання в розрахунках різних методів може призвести до різних результатів.
  При проведенні інвестиційного аналізу необхідно пам'ятати, що для потенційного інвестора крім фінансових показників можуть бути важливими також інші критерії доцільності реалізації проекту:
  -інтереси сторін, які беруть участь у проекті:
  -системи бухгалтерського обліку;
  -ціноутворення на ресурси та готову продукцію;
  -термін життя проекту;
  -ризик і невизначеність.

  Висновок

  У даній роботі були описані основні методики оцінки інвестиційних проектів, на підставі яких були зроблені висновки про ступінь переваги кожного з них. У зв'язку з тим, що різні методики схильні давати відмінну один від одного інтерпретацію розглянутих проектів, важливо оцінювати проекти за допомогою декількох методик і робити висновки про ступінь інвестиційної привабливості проектів, аналізуючи отримані результати в сукупності.
  Метод ранжування на основі розгляду є досить поверхневим методом, що не враховує ні співвідношення очікуваних грошових доходів із запланованими інвестиціями, ні термін окупності фінансових вкладень, ні зміна вартості грошей у часі. Проте, у розглянутій задачі навіть цей метод дав вірну оцінку даним альтернативних проектів, визначивши як найменш вигідне вкладення інвестицій у проект 2.
  Застосування методів оцінки чистого приведеного ефекту, внутрішньої норми окупності, середньої прибутковості на капіталовкладення, періоду окупності, індексу прибутковості і тривалості в сукупності дозволили виділити найбільш прийнятну для компанії XYZ варіант інвестування коштів. Цим варіантом з низки міркувань є варіант 2.
  Варіант 1 характеризується значним збільшенням потенціалу компанії, і тому його не можна повністю ігнорувати як завідомо неефективний. Однак в умовах невизначеності він поступається варіанту 2.
   
  Застосування різних методів оцінки інвестиційних проектів потребує значної складності і трудомісткості розрахунків. Тому були використані можливості Microsoft Excel 97. З його допомогою були проведені розрахунки основних показників, а також побудовані графіки чистої поточної вартості для кожного з проектів.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1.Ковалева А.М., Баранникова Н.П., Богачева Б.Д. та ін
  Фінанси. - М.: Фінанси і статистика. - 1997, 333с.
  2.Ковалев В.В. Методи оцінки інвестиційних проектів. - М.: Фінанси і статистика. - 1998, 141с.
  3.Ковалев В.В. Фінансовий аналіз. - М.: Фінанси і статистика. - 1996, 429с.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !