ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Translatioin of Political Literature
       

   

  Іноземна мова

  план Вступ Глава I § перекладі І. та його цілі. § II. Переклад політичної літератури і термінів. Глава II § I. Граматичні Труднощі перекладу § II. Лексичні Труднощі перекладу § III. Стилістичні Труднощі перекладу § IV. Труднощі перекладу набір фраз та ідіом § V. Список набір виразів, що використовуються в політичній літературі Висновок "Резюме" Введення В цьому кваліфікація папери ми викладені в дослідженні перекладуметодів політичної літературі і в політичному плані на більш глибокому рівні,їх види та способи їх перекладу політичної літератури, вРозглянемо функцію політичної літератури в повсякденному життілюдяності. Мета цього документа кваліфікаційної можна розглядати як таку, якадає детальний огляд способів політичної літератури і політичноїУмови можуть бути переведені на російську мову. Це також допомагає поліпшитисвоє розуміння основних правила перекладу, яка граєПровідну роль при обробці перекладу. Метою даної роботи є ознайомлення з перекладом підхід до
  Політичної літератури, щоб зробити його легко сприймати для бажаючихщоб зберегти свої освітні та наукові перевізником в науціПереклад, вона була призначена, щоб розширити свою думку з приводу переведення дослідженьі особливостей при перекладі політичної літератури. У цій роботі ми поставили наступні завдання: - аналіз всіх джерел політичної літератури - виявити методи переведення політичної літератури - дослідити граматичні, лексичні, стилістичні та фразеологічні труднощі перекладу політичної літератури Треба відзначити, що ця дослідницька робота являє собою великийТеоретичне значення для бажаючих зайняти своє майбутнє перевізника вобласті переказів як неоціненний посилання на методи і способиперекладу політичної літератури. А практична значущість роботи пов'язана з ідеєю, щоПереклад є області, спрямованої на підготовку майбутніхперекладачі для перекладу усних та письмових матеріалів з
  Політичні суб'єкти спираючись на вивчення політики Інтернаціоналу,диференціювати мовні особливості англійської, російської та інших Мовиа також політична лексика, фразеологія, синтаксис і стиль. джерелом інформації для цієї дослідницької роботи були ретельновивчені і досліджені в своєму розпорядженні був застосований до даної роботи. Унікальність цієї роботи в своєму творчому підході до вивченняі методи перекладу, крім того, вона містить докладний огляд шляхіві методи трансляції. даної кваліфікації документі міститься введення, двох глав,висновок і список літератури. У першому розділі дається детальний огляд досліджень з теоріїпро перекладі, а також розкриває роль політичної літератури та умовиУ повсякденному житті людства, яка, як вважають, буде цікавамайбутніх перекладачів та усних перекладачів. Він також обговорив методиПереклад політичної літератури з метою зробити її простішеперекладач, щоб досягти адекватного перекладу на вивчається мовою. Другий розділ присвячено детальному вивченню граматичних,лексичні, стилістичні труднощі, пов'язані з перекладом політичноїлітературою. У ньому також наводяться деякі поради з перекладу ідіом та встановитивиразів і їх поведінка в літературі. Ми також надає деякі зразки перекладу політичних набірвиразів так, щоб дозволити майбутнім перекладачем скористатисяцієї статті у своїх подальших дослідженнях у галузі перекладу. На закінчення ми підбили підсумки нашої трудомісткийрозслідування перекладу політичної літератури. Врешті-дослідній роботі надають бібліографіяСписок, з тим щоб майбутні перекладачі використовувати інформаційні джерела, які використовуються вцього документа. Глава I. § перекладі І. та його цілі. більшість перекладачів вважаю за краще думати про свою роботу як професія іхотіли б бачити інші ставитися до них як професіонали, а не яккваліфіковані або низькокваліфікованих робітників. Але щоб цього домогтися, необхідно перекладачірозвиток здатності стояти осторонь і відображати на те, що вони роблять і як вонице зробити. Як лікарі та інженери, вони повинні довести самим собі, аяк інші, які вони контролюють, що вони роблять, то вони не простопереклад і талант, тому що вони мають 'для перекладу, атому що, як і інші професіонали, вони мають свідоме зусилля, щобзрозуміти різні аспекти їх роботи. На відміну від медицини і техніки, переклад є дуже молодийдисципліни в академічних умовах. Це тільки початок функції якпредметом дослідження у своєму власному праві, але ще не у всіх, але в дедалі більшійРяд університетів та коледжів по всьому світу. Як будь-яка молодадисципліни, вона повинна спиратися на висновки і теорій іншими суміжнимидисциплінами, з тим щоб розробити і оформити свої власні методи, але якийдисциплін, природничих та плідно пов'язано з як і раніше викликаєдеякі суперечки. Майже кожен аспект життя в цілому іВзаємодія між промовою громад, в зокрема, можуть розглядатисяставлення до перекладу, дисципліни, яка повинна займатися якимзначення генерується всередині і між різними групами людей в різнихкультурних контекстах. Це явно занадто велика область для розслідування в одномуйти. Отже, давайте просто почати з того, що, якщо переказ коли-небудь статипрофесією у повному розумінні цього слова, перекладачі будуть щось потрібноінші, ніж нинішні суміш інтуїції і практики, щоб вони могливідображати на те, що вони роблять і як вони це роблять. Вони повинні будуть, перш за все,придбати глибокі знання на сировину, з яким вони працюють: врозуміють, на якій мові і як вона приходить до функції для своїх користувачів. переклад є процесом рендеринга тексту, написаного або шматокмови за допомогою інших Мови. Різниця в перекладі зпереказу або інші види передачі даного тексту, щоПереклад процесу створення оригінальних єдності в контексті іоригінальної форми. якість перекладу визначається її повноті й цінності. "повноту і цінність перекладі означає певне наданняконтекстуальний глузд і оригінальним твором високого класу функціонально --стилістичну відповідність. " поняття" повноцінне функціонально-стилістичну відповідність "ясно вказуєна двох існуючих способів надання тій формі, в єдності зі значенням:Перший є відтворення особливостей формиоригінальним твором, а друга полягає у створенні функціональноїзакономірності цих функцій. Це значить, при перекладі конкретногоособливості оригінальної літератури, а ми повинні розглянути стильвластивих для даного жанру, але не пряме копіювання форморигінал. При перекладі, ми повинні також пам'ятати, що різні лексичніі граматичні елементи оригінальної може бути переведено інакше, якщоприйняті норми відповідності на все оригінальне. ПерекладАдекватність окремі фрази, пропозиції та абзаци, не повинно бутирозглядати окремо, але разом з досягненням адекватність іПовнота переведення частини в цілому, оскільки єдністьшматок створюється шляхом збирання компонентів. Неважливо, наскільки перекладач (перекладач) талановитий він повинен пам'ятатиДва найбільш важливих умов процесу перекладу: першийщо метою перекладу є отримання читачеві якомога ближчеознайомилися з реальними умовами даного тексту, а потім другий - перевести
  - Значить точно і повністю виразити за допомогою однієї мовиречей, які були висловлені раніше засобами іншої мови. Переказ може бути зроблено: 1. з однієї мови на іншу, родинного мови, не родич, 2. від літературної мови у своєму діалекті або навпаки 3. з мови давнього періоду в її сучасному стані Процес перекладу, незалежно від того, наскільки швидко воно підрозділяєтьсяна дві хвилини. Для переказу необхідно перш за все зрозуміти,сприймаємо значення і зміст матеріалу. Крім того, для переказу необхідно знайти і вибрати достатнювиразні засоби мови перекладається матеріал (слова,фраз, граматичні форми). Є три найбільш виявленими видам переказів: літературний,спеціальної та суспільно-політичних. способи досягнення адекватності й повноти в цих трьохтипи перекладу ніколи не буде повністю збігаються один з одним черезїх різних характеру і завдань, що стоять перед перекладачем (перекладач). об'єкт літературного перекладу є самої літератури. І йогоВідмітною особливістю є образно-емоційного впливу на читача, якийдосягається за рахунок великого використання різних мовних засобів, початоквід епітета і метафори до ритмічних-синтаксичної будівництвафраз. Таким чином, з метою збереження образно-емоційного впливу на читачапри перекладі творів мистецтва, перекладач (перекладач) буде намагатисянадати всю специфіку перекладу матеріалу. Ось чому,на перше місце повинні відновити особливостейСправжній і створення функціональних невідповідностей з особливостямиСправжній відіграють підлеглу роль. об'єктах особливої переклади матеріалів, які відносяться дорізних галузях людської діяльності, науки і техніки.Відмінною рисою цього типу перекладу є точний виразсенс перекладати матеріал, що досягається за рахунок широкого використанняспеціальних термінів. Таким чином, для того, щоб винести точний і ясний сенс при перекладітаких матеріалів, поряд з вибором терміну їх еквіваленти наПерше місце для створення функціональних невідповідностей з особливостямиСправжній і створення специфічних особливостей оригінальної грипідлеглу роль. І, нарешті, об'єкти соціально-політичної перекладиМатеріали пропаганди та агітації характер, і тому яскравоемоційному сенсі рясного з особливими умовами. Що стосується досягнення адекватності цього виду перекладумає функції літературних і спеціальних видів перекладу,добре. § II. Переклад політичної літератури і термінів. політичної літератури, як і будь-якої іншої наукової роду літератури,Мови пунктів характерні для них, що вимагає від перекладача, щоб бутиточні і гострі. Більшість книг по загальній політиці характеризуютьсяпристрасті слова, полеміка стиль і особливість полягає взмішання елементів наукової мови, з одного боку з різнимиемоційно забарвлених засобів вираження з іншого боку. Переклад політичної літератури можна розглядати двояко:як області мовної діяльності і як окремої галузі в науці. В області мовного перекладу діяльності політичної літературиявляє собою один з видів спеціального перекладу як об'єкти, що володіютьсвоїй діяльності різні матеріали політичного характеру. політичного перекладу виходить на спеціальній галузі дослідження черезсвоїх специфічних особливостей письмового й усного мовлення на політичні теми,який вказано його істотний характер, і знання про цеНаука. Іноді ці функції настільки різноманітні, що з метоюрозуміти їх (російська та англійська мови, а також політики) необхідно матиспеціальні знання, без яких було б дуже важко чітко усвідомитиВнутрішній сенс на політику або переведені шматок. Таким чином, вивчення особливостей письмового й усного мовленнянабуває великого значення для перекладачів (перекладачі). З особливостямизгадати вище відносяться наступні: 1. максимальне наповнення політичної літератури з особливими політичними умовами, і в усному мовленні (серед політиків) - наповнюючи його словами політичний жаргон - сленг. 2. Наявність спеціальних ідіоматичних виразів і фразеологізмів в усній і письмовій мові, які рідко використовуються в розмовній мові і загальної літератури. Як приклад я хотів навести наступні ідіоми: Бліцкриг --блискавична війна, Всеосяжна програма роззброєння - Всеосяжнапрограма роззброєння, основними державами - великі держави, статус-кво --статус кво і багато інших. Ми повинні відзначити - якщо кількість політичнихобмежується ідіомами, то кількість "політично" пов'язані фразеологічніІдіоми величезний на англійську та російську мови. 3. Присутність деяких стилістичних відхилення від загальної норми літературного іноді дуже великі. ) широке використання еліптичні конструкції, особливо в періодичній публікації матеріалів, пропаганди та інших видів ЗМІ політично важливих друку.

  б) точність та краса самовираження, що досягається використанням еліптичної конструкції нарівні з широким використанням пасивних конструкцій і часто Заміна придаткових пропозицій по конструкції і абсолютні дієприслівниковими оборотами. C ) наявністю офіційної стиль письма, головним чином в офіційних документах положень, які охоплюють адміністративні та політичні питання. D) строго регламентовано використання дієслівних форм і слово фрази в спеціальному розділі політичної літератури і політичних документах.

  Як сказав раніше, при перекладі політичного характеру, як робитибудь-які інші спеціальні перекладу велике значення надається перекладуспеціальних термінів. У нашій філологічної літературі існує багато визначень поняттястроку, але суть більшості зводиться до наступного: Термін - це слово або комбінацію слів, які визначають поняття
  (за умови, явище, майнового стану, відносини або процес), якахарактерних для даної галузі науки, техніки, мистецтва або сферасуспільного життя. умови відрізняються від слів загального користування певними семантичнимиобмеження і конкретні значення вони визначають. Його дуже важкопереоцінити загальне і наукове значення термінів, так як конкретнізнання вимог певний вираз і на термін не тільки виправитиКонцепція його подання (ім'я), але воно задає що розходяться від прилеглоїкомпоненти. Для кращого функціонування, терміни повинні висловити систематизацію понять,висловлюють свою сутність або, принаймні бути семантично нейтральним і в той жеЧас бути однозначним і точним. Явище окремої галузі науки і умов, що фіксуютьних повинні бути систематизовані, що пропонує наявність гендерних навколо якоїГрупи формуються поняття. Таким чином представник Англійська термін, якийпредставляє групу поняття і форми групи понять, які належать до цьогоГрупа: Представник Форуму (представницький форум), бізнес-Світпредставник (представник ділового світу), представник на переговорах
  (представник на переговорах), представник громадськості (представникгромадськості), представники політичних кіл (представникполітичних кіл), представник в НАТО (представник НАТО),представництво різних верств і населення (представник різнихверств населення). Можливість термін, щоб висловити систематичної державної понять ілегко об'єднати з новою фрази, які представляють собою нову групу, яка понятьотже, з'являється разом з розвитком певної областінауки і знань, може бути, називають систематичним можливості. систематичні можливості понять допомагає нам прояснити відносинипонять, підвищення їх смислової визначеності і полегшити їх розумінняі пригадати. В умовах, сформованих на базі рідної мови ми можемо відрізнятися прямоїЗначення і термінологічного значення. прямому значенні цього терміна формується через елементимову, що використовується для їх освіти; термінологічного значення визначаютьсяКонцепція висловив поняття цього терміна. умов, прямі і термінологічного значення яких відповідаютьодин одного, правильно зорієнтуватися і підкреслюють так званих їхвзаємозв'язок. Ці терміни можуть виражати сутність понять. Умови, чиї прямі і термінологічного значення, не відповідаєодин до одного ставляться до семантичну групу нейтральних термінів. І нарешті, умови якого прямий і термінологічного значеннясуперечити одне одному, слід визнати, як абсолютно незадовільнетому що вони спотворюють справжню відносин між поняттями, дезорієнтуватихто слухає та не мають ніякої семантичної визначеності. однозначності терміна також впливає на його чітко семантичні особливостіАле оскільки ми не є якісь дослідження в цій області, ця концепція не можеЗавжди бути застосовані. Таким чином, до 10% англійських і американських політичнихУмови не мають навіть відносної семантичної визначеності, тобтовизначеність у деяких політичних проблем. Ця ситуація може бути поясненаТой факт, що умови в залежності від їх природи по-перше простих слів,і, отже, вони розвиваються у відповідності з загальними законами лінгвістики.
  Результатом цього є поява термінологічних омоніми, які перешкоджаютьнормальне функціонування політичних умов в мові. визначеності перспективі потрібно точність висловив ідею.
  Це також підвищує семантичну визначеність терміна запобігти його misusageЗгідно з ним форму. Не всі терміни, звичайно, мають вищезазначеними якостями,Але перекладач політичної матеріал повинен прийняти їх упри формуванні нових умовах і вирішенні питання проперевагу одній з доступних терміна синонімами. правильним перекладом політичної літератури, є трудомісткою роботоюнезважаючи на терміни "значний володіння певної семантичної ясностіі незалежності у використанні. Говорячи про труднощі перекладу, ми маємо на увазі, як питанняперше значення, переклад загальна політична література,або ще не має аналогів на мові перекладу абокілька схожих на понятті цього терміна в питанні або, по крайней мере, одинеквівалентні, але сумнівної адекватності. Є багато слів і фразідіоми та умови такого роду, і їх кількість росте з розвиткомтехнології і взаємини людей, і особливо зрозвиток політичних наук. Для забезпечення правильного перекладу ми можемо рекомендувати до групиполітичної літератури і використовуваних в них відповідно до їх областямизастосування і деякі принципи перекладу в кожній групі. Всіполітичні терміни та ідіоми, що існують в політиці можуть бути розділені на тригрупами: 1. Умови - визначення понять іноземній реальність, але ідентичних до реальності російська мова березні - марш 2. Умови - визначення понять іноземній дійсності відсутніх в Російська один, але мають загальноприйнятого терміна еквіваленти Національна гвардія - Національна Гвардія, територіальної армії -

  Територіальна Армія. 3. Умови - визначення понять іноземній реальність, яка не доступна російською мовою і не мають загальноприйнятого терміна еквіваленти: Оповіщення вішалка - ангар вильоту по тривозі. адекватності перекладу першої групи досягається за рахунок застосуванняумов реалізації відповідних понять в українській мові. У той же час, це дуже важливо для поняття, вираженеПоняття інший мову, щоб відповідати за змістом надаються українською мовоюМова тільки його основні, основні атрибути. Переклад
  Англійська опитування терміна на російську мову опитування населення (голосування) можливотільки на відповідність їх основного змісту, хочаорганізація і методи виборчому дуже різним в обох країнах. адекватного перекладу Другу групу складають вВибір загальноприйнятими Російська термінологічних еквівалентів. Навіть терміни, не повністю відповідають вищезазначеним вимогам у зв'язку зтермінологічного значення, встановленого для його через мовну діяльністьбудуть адекватно вписуються в ці правила. адекватний переклад слова третьої групи може бути досягнутошляхом створення нових умов, які будуть мати повне злиттяв існуючій системі політичних умов, що лежать в основі систематизаціїнаявних понять, що відображають суть поняття вона виражає або вмірою, не суперечать їй і володіти однозначності в межах своєїзастосування. Таким чином, ми розглянули всі загальні принципи в досягненні іадекватних перекладів, включаючи переклад політичної літератури іОсновними елементами перекладу політичних термінів. Глава II § I. Граматичні Труднощі перекладу Процес переведення політичної літератури з однієї мови наіншу неминучі без необхідної граматичної перетворення (зміниструктури). Він отримує велике значення при прийнятті переказу або додатиопускати деякі слова з структурах Мови є дуже різними.
  Граматичних трансформацій характеризується різними принципами --граматичні та лексичні, а також, хоча основна роль відводитьсяграматичні. Дуже часто ці зміни граматичних змішуються таким чином, щовони лексико-граматичного характеру. бдіння посольства Великобританії, підтримана минулого тижня багато виднихлюди й досі триває, марші минулої суботи, резолюцій абоорганізації зробили щось показати, що Блер не говоримо для
  Великобританія. Цілодобова демонстрація біля будівлі британського консульства,що отримала минулого тижня підтримку багатьох видатних діячів, все щетриває. Ця демонстрація і що відбулися в суботу похід, а такожзроблені різними організаціями резолюції, явно свідчать проте, що Блер аж ніяк не говорить від імені всього англійського народу. При перекладі цієї статті ми зробили наступні зміни. вирок був розділений на дві частини. Ми часто це робити, коликороткий переклад статті газети (короткі новини) і в перших рядкахСтатті інформаційного характеру (веде). Практично, ми змушеніщоб зробити, тому що в перших рядках зазвичай містять основної інформації, наведеноїв цьому пункті. Ці пропозиції, які містять різну інформацію, НЕхарактерними для стилю російської словесності. Поділпропозицію зробив нам повторити слова демонстрація. Слово бдіння - бдіння придбав тут зовсім інший політичний сенсцілодобова демонстрація. З нічне неспання є одним зсемантичних компонентів слова бдіння термін цілодобова демонстраціянадає повний зміст даного слова. Крім того, ми повинні відзначити, щоодне зі слів було переведено як слова вираження отримала підтримку. Ми також додали додаткові слова, як у будівлі (посольства),що відбулися (в суботу походи), а також прийняті різними (організаціямирезолюції). Слова останнього минулої суботи було опущено, оскільки воноЗробити перекладу більш важким, але ми можемо представити йому на розглядконтекстуальний зміст речення. зміцненні функції фразу зробили щось показатибуло винесено явно свідчать одні. і англійської кліше виступати був перекладений російською одногоговорити від імені. І, нарешті, я повинен сказати, що перекладається метонімічноСлово в Англії весь англійські народ. Таким чином, при перекладі цієї пропозиції ми зробили використання граматичнихперетвореннях та лексичні також. Як ви знаєте, англійська мова аналітичний характер і томувідносини між словами в основному висловили слова порядку, що шляхомсинтаксичних засобів та морфологічні засоби відіграють другорядну роль.пріоритетної ролі синтаксичних змін з'являється в багатьох випадках, але вонине завжди мають аналогічні відповідності в російською мовою, що робитьперекладача використовувати різні перетворення при перекладі частиниполітичної літератури. Тут ми можемо вказати на відомі особливостіРозташування синтаксичних елементів в англійській, К.Н. Поєднаннялогічним несумісні однорідні частини пропозиції, істотно використовуєтьсявступного пропозиції, розрив логічного ланцюжка пропозиції, іОсобливо Висловлюючи іменник і атрибут пропозиції. синтаксичний лад мови накладає обмеження на шляхуПовідомлення можуть бути організовані на цій мові. Порядок, в якому функціональномутакі елементи, як суб'єкт, що говорить, і об'єкт може виникнути в більш жорстких уДеякі мови, ніж в інших. Мови розрізняються по мірі, в якій вонипокладатися на слова щоб дати зрозуміти взаємозв'язки між елементами узастереження. У порівнянні з Мови такі, як німецька, російська, фінська, арабська та
  Ескімосів, порядку слів в англійській є відносно постійною. Сенспропозиція на англійській мові, і в Мови з аналогічним фіксованим порядком слів такихяк китайська, часто повністю залежать від порядку, в якому елементиВстановлено. (див. Людина їли рибу і рибу з'їв людини). структурних особливостей Англійська мова потребує структурногоПовнота покарання. Не можна пропустити слово, не даючиодин замість іншого. Цей критерій визначається стилістичні уподобанняМова для запобігання слово і зробити пропозиції більш рішуче. Навіть якщочасте повторення англійською мовою його використання в більшості випадків є логічнимнеобхідності і стилістично виявився необхідним. В іншому випадку, повторенняПриймаються як непотрібний компонент пропозиції або одним із стилістичнихнедоліки в перекладі. Вимога синтаксичної повнотипокарань та інших стилістичних критеріїв пояснити тут широке використанняСтруктура наповнення слова (слова заступники). Структура наповнення сліввключити займенниками (один з них, це, що ці, ті) та дієслів (робити, щоб, Мати, повинна, повинна, буде, буде, може, могла б, можливо, можуть, повинні,має, необхідно, Dare). Його абсолютно очевидно, що структура наповнення слова не маютьденотативного сенсу, вони абсолютно контекстуальних. Вони повинні бути пов'язанівідповідно іменників та дієслів заповнити форму і лише після цього вонинабувати лексичної повноти. Дієслово заповнення словами, як правило, розділенийна дві частини: повне наповнення і частково заповнює Ones. До першогоГрупа належить дієслово робити на справжнього невизначеного який виступає в роліповне заповнення слово. Він може замінити дієсловом функції. На другомугрупи відносяться всі інші структури наповнення слова. Вони діють як частинаВсього, як представник поєднання форми дієслова. При перекладі структура заповнення словами, ми повинні використовувати словаповний сенсу (іноді займенниками) або використовувати інші видифункціональне наповнення. Новий британський уряд буде стикатися з багатьма проблемами, як гострих, так іхронічні: гострий будуть Північної Ірландії, серед гострих хронічнихбуде інфляція і зростання цін. Новий британський уряд зіткнеться з багатьма проблемами якневідкладного, так і затяжного характеру. До невідкладних проблем належитьстановище у Північній Ірландії, а до проблем, що носять затяжний характер, --інфляція і зростання цін. При перекладі цій частині ми повинні були розшифрувати структуру заповненняслова та їх сенс зробити за допомогою відповідних іменників. При зіставленні граматичних категорій і форм англійської та
  Російська Мови нам виявити наступні відмінності: а) відсутністькатегорій в одному з порівняння мови, б) часткового відповідностіі в) повну відповідність. Необхідність граматичнихПеретворення виникнути тільки на перших двох випадках. При порівнянні Англійськаз росіянами ми повинні відзначити, що російська не має поняття, якстатті і дієслово і абсолютної читача конструкції також. Частковавідповідності та невідповідності в значенні та використанні відповідних форм іконструкцій також вимагає граматичних трансформацій. Ми можемо послатися нацьому випадку часткове невідповідність категорії числа, частковеневідповідності у формах пасивної конструкції, часткове невідповідністьформа інфінітивом і Герунда і деякі інші відмінності у вираженнімодальність застереження і так далі. Перш за все ми повинні розглянути ARticle for article both definiteand indefinite which despite its abstract meaning very frequently demandssemantic expression in translation. As we know both these articlesoriginated from pronouns; the definite one originated from index pronounand the indefinite one from indefinite pronoun, which refers to number one.
  These primary meanings are sometimes obvious in their modern usage. In thiscases their lexical meaning should be rendered in translation otherwise the
  Russian sentence would be incomplete and ambiguous for denotative meaningof articles is an inseparable part of the whole context meaning of a givensentence. There are cases when classifying function of indefinite articlesis so obvious that one should render its meaning by some lexical item.

  It is commonly stated that government should resign if defeated in amajor issue in the House of Commons which has been made one of confidence.
  (The Times).

  Зазвичай стверджують, що уряд повинен подати у відставку, якщо вонозазнає поразки в Палаті громад з якого-небудь серйозного питання,який опозиція вважає питанням про довіру уряду.

  In this case the indefinite article acquires the meaning of the pronounsome. One can easily see its historical relation with the number one in thefollowing example:

  Yet, H.G. Wells had not an enemy on earth.

  Однак у Герберта не було ні єдиного ворога на світі.

  As has been pointed before the most difficult are cases whenclassifying meanings of indefinite articles demand semantic transfer intranslation.

  We need a Government which believes in planning ahead for jobs andwhich will use available labor to build homes for the British people.

  Нам потрібен такий уряд, який був би переконане вдоцільності планування зайнятості і використовувало б готівкову робочусилу в будівництві будинків для населення.

  The emphatic role of the indefinite article in its classifying functionis more expressed in the following sentence.

  The Vietnam war had revealed the true nature of a US foreign policythat can be purchased ruthlessly for the benefit of a view in the "military -industrial complex ".

  Війна у В'єтнамі розкрила істинну природу тієї зовнішньої політики США,яка проводиться нещадними методами заради вигоди небагатьохпредставників «військово-промислового комплексу».

  Pretty often the definite article demands translation in cases when itcomes before numerals.

  The two sides also signed a Treaty in the Limitation of Underground
  Nuclear Tests.

  Обидві сторони підписали договір про обмеження підземних випробуваньатомної зброї.

  The Southern nations remained quiet between 1948 and 1958 as Latin
  America's economy grew at an impressive annual rate of 4.3 percent.

  З 1948 по 1958 південні країни перебували у відносному спокої, в тойчас як економіка Латинської Америки розвивалася вразливим темпом в
  4.3 відсотка в рік.

  In the following sentence both articles demands translation.

  The influence and authority of the UN Secretariat depends to an extent
  (though not nearly to the extent that is popularly supposed) on the talentsof one individual - the Secretary-General. The job is a peculiar one.

  Вплив і авторитет секретаріату ООН залежать певною мірою (хочаі не в такій мірі, як зазвичай вважають) від якостей однієї людини -
  Генерального секретаря. Це надзвичайно своєрідна посаду.

  The lexical meaning of the article is strongly expressed when it actsin like a link connecting parts of the sentences or two separate sentencesas given in the example above. From the mentioned above cases we can judgethat missing article translation may lead to misinterpretation or incorrectand incomplete translation of a sentence.

  The role of verb complexes in English is quite evident therefore wewill consider only some peculiar cases of verb transformations duringtranslation.

  First of all let us consider the verb construction with the prepositionfor:

  ... American military bases on foreign territories which are intended forlaunching missiles possessed by United States 'armed forces.

  ... американські військові бази на територіях інших держав, якіпризначені для запуску ракет американськими ВВС.

  In this case the infinitive construction is translated like adverbialmodifier of purpose.

  The construction with secondary predicate (so-called Nominative withthe Infinitive) is widely used in newspaper style due to its precisenessand because it help to avoid the responsibility for the given information.

  The United States Congress is aimed to control all the financialexpenses of the Government.

  Метою конгресу Сполучених Штатів є контроль всіх витратуряду.

  It is natural that transformation is required while translatingsentences with participles of absolute nominative construction.

  But often enough grammatical transformations are necessary whilerendering conforming forms and constructions for some divergence in theirmeaning and usage. Such differences of opinions are observed in cases ofusage of the category of number. This refers to both countable anduncountable nouns. Countable nouns have single and plural forms in bothlanguages that usually coincide still we observe cases when their usage isdifferent, ex.:

  War Atrocity on Peace Conference Eve (news head).

  Звірства (інтервентів) напередодні мирної конференції

  Concerning uncountable nouns, especially those expressing abstractnotions we may have much more difficulties because most of them areparadigmatic. For example: ink - чорнило, money - гроші and so on.

  Increasingly, Southern Africa is becoming the arena of nationalliberation struggles.

  Південна Африка все більше і більше стає районом національно -визвольної боротьби.

  Sometimes, despite the availability of the plural form in Russian - itsusage is impossible owing to difference in combination and usage.

  The Nile Valley appears to have been unfit for human habitation duringthe Stone Ages.

  Долина Нілу, мабуть, була не придатна для життя людини наПротягом всього кам'яного віку (у всі періоди кам'яного віку).

  In Russian the Stone Age expression is of a historical nature and isnever used in plural.

  In cases when plural form is to be preserved for it carries someinherent sense one has to apply countable nouns, ex.:

  Strikes broke out in many British industries.

  У ряді галузей промисловості Англії спалахнули страйки.

  Sometimes , owing to some reasons some of constructions has wider usagein one languages comparing with other languages. The best example of thisis the passive form - widely used in English mostly due to disappearance ofword flexion. As a result, both indirect and predicative object maybetransformed into the objects of passive construction.

  Stones and bottles were showered upon a Negro demonstration in
  Milwaukee by white racists.

  Білі расисти обрушили град каміння та пляшок на негритянськудемонстрацію в Мілуокі (закидали камінням і пляшками).

  We should notice that the passive-active transformation can not givesufficient result for in passive construction the stress is being made onthe object of action and in the active construction the stress is beingmade on the agent of action. The widespread use of passive construction in
  English happens often enough because it is explained by unimportance of thedoer of that action and it is most often in newspaper style at the sametime the most important is to attract attention to the passage. Since thestructure and word order of simple sentence is subject predicate + + objectthe importance of stylistics is bigger then to distinguish the object onechooses the passive construction.

  Divergence are found in some other cases of infinitive usage --infinitive in substantivized constructions (like post-positive attribute)and infinitive expressing following actions, for example:

  The president warned of drastic steps to be taken against racialists inthe Zambian copper belt.

  Президент попередив, що будуть вжиті рішучі заходи протибілих расистів у Мідному поясі Замбії.

  The infinitive functioning as attribute is translated into objectclause with the verb in the Future tense.

  The Continuative Infinitive is often mistaken for the infinitive ofpurpose, but in this function it expresses the action following the afterthe action expressed by predicate and represents the logical development ofthings.

  The Soviet Union decided to sign the Treaty with Germany and only didto discover that Germany itself violated it two years later.

  Радянський Союз вирішив укласти договір з Німеччиною. Але два роки по тому
  Німеччина сама порушила його.

  The Continuative infinitive very often is used with the adverb onlywhich stresses it. This emphatic function can be rendered in many ways.

  Thus, all the considered cases - absence of conforming form, partialcorrespondence, differences in character and use - urge translators to makenecessary grammatical transformations while translating some piece. Thosegrammatical transformations maybe divided into following types:

  1) substitution

  2) transposition

  3) omission (ellipsis)

  4) supplementation

  Substitution is one of the grammatical relations among the parts of thesentences. In substitution, an item (or items) is replaced by another item
  (or items), ex:

  I like politics. And I do.

  In this example, do is a substitute for like politics. Items commonlyused in substitution in English include do, one, and the same, as in thefollowing examples from Halliday and Hasan:

  You think US will start the war against Iraq? - No one does.

  We make use of substitution while translating a piece because ofseveral reasons: absence of similar construction in Russian language,unconformity in usage of corresponding forms and constructions and somelexical reasons, which include different word usage and different norms ofcombinability in English and Russian and the absence of the part of speechwith corresponding meaning.

  An attempted overthrow in Peru.

  Спроба зробити переворот в Перу.

  In Russian we do not have the conforming participle II of the verbнамагатися. And this made us change the part of speech; the participleattempted was translated into Russian by the noun спроба. The expressionспроба перевороту does not conform to the norms of Russian language that'swhy we have to apply additional word зробити.

  While translating the following text we will have to use substitutionseveral times.

  On the whole the "popular''press - with the New York Daily News as itscheer-leader - is vociferous in its support of the President's policies andmerciless toward those who attack them. But among the so-called "quality"papers led by the New York Times there is a growing mood of doubt andquestioning.

  Загалом «масові» газети, на чолі з Нью-Йорк Дейлі ньюс », гучнопідтримують політику президента і нещадно обрушуються на тих, хтокритикує її. Але серед так званих «якісних» газет, очолюваних
  «Нью-Йорк таймс», все більше ростуть сумнів і невпевненість (у їїправильності).

  In the first sentence are used the verbal noun, verb link and twopredicative parts expressed by adjectives with object clauses. In thistranslation verbal nouns very replaced by predicative ones (іменніприсудок були замінені дієслівними): підтримують and обрушуються. Bothpredicative parts of the sentence have been translated by adverbs:гучно, нещадно. In the second sentence the introductoryconstruction there is was translated by predicative verb and the participlegrowing was transformed into the function of an attribute. The noun moodwas omitted and its attribute of doubt and questioning was turned into itsobject.

  The transformation of 'active' into 'passive' is also when a translatoruses substitution.

  More light was shed yesterday on the effect of CS gas, which wasclaimed by Pentagon to be virtually harmless to health.

  Учора надійшли додаткові відомості про шкідливий дії газу CS,який, за твердженням Пентагону, нібито не є небезпечним для здоров'я.

  The phraseological unit more light was shed was translated by means oflexical transformation and the passive construction was replaced by anactive one. The passive construction in the object clause also undergonelexical transformation - verbal construction was substituted by substantiveone: за твердженням.

  This example can illustrate the fact that lexical and grammaticaltransformations are closely related with each other.

  Transposition, that's, change of structure of the sentence may becaused by several reasons. But the main of them, as it has been mentionedbefore is the difference in the structure of the English and Russianlanguages. The fixed order of words in English bears hierarchic character,first come the primary parts of the sentence, noun, predicate followed bysecondary parts. In Russian the word order is not fixed but one can observethe tendency to locate the main information at the end of sentencesexpressing it be the noun. The academic grammar of Russian points that theword order in Russian sentences follows the model: adverbial modifier,predicate and then the noun - that's the order absolutely opposite to
  English. In Russian, the secondary part of the sentence can stand at thebeginning if it represents the starting point of expression and introducestheme of given information, ex:

  Учора у Вашингтоні відбулася прес-конференція.

  The essence of the information is прес-конференція - which isexpressed by the noun located at the end of the sentence. Nevertheless,this word-order is not obligatory, ex:

  Прем'єр-міністр виступив вчора по телебаченню.

  Here we find the main essence at the beginning of sentence.

  In English, according to fixed word order, the noun of the sentencestands at the beginning of clause. One of the prominent English linguists,
  Halliday marks that, usually (but not always) a starting point is intrinsicto English sentences.

  Still in many cases the English sentence happens to be the center ofinformative message, compare A Press Conference was held in Washingtonyesterday. Usually it happens when the noun of the sentence is expressedwith an indefinite article. Something, semantically new has got to beexpressed in the sentence, and the earlier one should be opposed to the newone, which is being expressed. Therefore the indefinite article functionsrepresents this new information, introduces it.

  A smash-and-grab raid on two of the most important nationalizedindustries is being organized by the Tory Party.

  Консерватори збираються обрушитися на два найзначнішінаціоналізовані галузі промисловості.

  (the metaphor smash-and-grab has not been preserved in translatedversion)

  Nevertheless, similar word order in English and Russian sentences arealso evident.

  A meeting of firemen's and employers 'representatives scheduled fortoday has been postponed.

  Намічена на сьогодні зустріч представників пожежників іпідприємців була відкладена.

  A Catholic priest in South Africa told of the malnutrition, disease andstarvation there.

  Один католицький священик з Південної Африки розповідав про існуючийтам недоїдання, хвороби та голод.

  Transposition is required when the English sentence contains a largegroup of nouns with indefinite article and then it is natural that they,being the center of informative message are placed at the end of thesentence. Besides, a short, compared with the noun predicate can not bearthe emphatic sense of a large group of nouns.

  A big wave of actions by all sections of workers - skilled andunskilled, men and women, manual and non-manual - for higher wages andequal pay, for shorter hours and a greater say in shaping the environmentat work is rising.

  Зараз наростає величезна хвиля страйків трудящих всіх категорій --кваліфікованих і не кваліфікованих, чоловіків і жінок, працівниківфізичної та розумової праці - за підвищення зарплати, за рівну оплатужіночої праці, за скорочення робочого дня, за поліпшення умов праці.

  It is very frequent when grammatical and lexical transformations demandsupplementation or omission of some words or elements. Therefore omissionand supplementation are frequently combined with other types of grammaticaltransformations and more frequently with substitution of parts of speech.
  Supplementation of parts of speech are characterized by several factors:difference in structures of the sentences and that short English sentencesdemand spread translation in the Russian language. Absence of somecorresponding word or lexical-semantic variant in both languages is alsoone of the reasons of applying additional words in translation.

  The American troops were thought to be heading toward Saigon, but noone seemed to be aware of fierce resistance of the nation.

  Думали, що американські війська направляється на Сайгон, але здавалося,що ніхто не знав про жорстоке опір місцевого населення.

  The construction Nominative + Infinitive with two omitted elements
  (which was) was given in object clause plus introductory sentences ...який, як вважали раніше, рухається ... Thus, the difference in thestructure of sentences demanded supplementation in the given translation.

  In the following example, supplementation was caused by absence ofcorresponding word in Russian to English conservationists.

  The actions of Congress and of North Carolina and Tennessee statesmen,aided by gifts of wise conservationists, have set this land aside as Great
  Smoky National Park.

  Ця місцевість на березі річки Смоки-Хілл була перетворена в Національнийпарк завдяки зусиллям Конгресу і державних діячів штатів Північна
  Кароліна і Теннессі, а також завдяки пожертвам любителів природи,розуміють всю важливість її збереження.

  While translating this sentence besides transposition we have made manyother transformations and as a matter of the first importance we shouldmentions the supplementation we have accomplished. In regard to the absenceon corresponding word in the Russian language to the Englishconservationists we have rendered it by two words любителів природи; andtaking into consideration the combinability of the attribute wise we havetranslated it by adverbial modifier applying introductory words likeрозуміють всю важливість її збереження, the noun збереження renders all theessence of the given sentence which is contained in conservationists. Tomake the perception of the sentence easier we have we added the wordsштатів, на березі річки. The last supplementation was made on the basis ofits spread context. The passive participle aided was rendered bypreposition завдяки. We should also point to lexico-grammaticaltransformation: have set this land aside - ця місцевість ... була перетворена.

  Ellipsis involves the omission of an item. In other words, in ellipsisan item is replaced by nothing. This is a case of leaving something unsaidwhich is nevertheless understood. It doesn't include every instance whenthe hearer or reader has to supply missing information, but only thosecases where grammatical structure itself points to an item or items thatcan fill the slot in question. Here are some examples of ellipsis:

  The United States donated two millions dollars and Britain one and ahalf millions pounds. (omitted item: donated in second clause).

  Here are four strategies. Choose any of them. (omitted item strategy)

  Use of synonymy pairs is characterized to all styles of written speechof English language. Preserving such synonymy pair is accepted as pleonasmand it is absolutely superfluous even when translating official documentsthat demand preciseness. For example:

  The Treaty was declared null and void.

  Договір був оголошений недійсним.

  Condemned by almost all members of the United States, and regarded asan outcast and criminal system by the vast majority of mankind, it
  (apartheid) is able to exist and defy censure solely because of the aid andsupport given to it by the Western imperialist countries.

  Апартеїд засуджений майже всіма членами ООН, і переважна більшістьлюдства вважає цю систему злочинною. Апартеїд існує завдякидопомоги та підтримки імперіалістичних держав Заходу.

  In this example are used two synonymy pairs: outcast and criminal, aidand support. In the first case злочинний sufficiently renders the essenceof both synonyms. The lexical meaning of the attribute outcast - вигнаний,зацькований doesn't fit to this context neither owing to norms ofcombinability nor to the power of its meaning. The second pair of synonymscan be preserved without any difficulty - допомога та підтримка. Theparticiple given is omitted for its meaning is supplied by case flexion.

  The battle was fierce while it lasted.

  Бій був жорстокий.

  Time complex object in this in this case functions as a clichй anddoesn't have corresponding equivalent in Russian.

  So we can see that in the majority cases of translation some piece ofpolitical literature we have make necessary changes. We should remind youthat it is not always an English sentence completely corresponds to the
  Russian one. Very frequently the structure of a Russian sentence absolutelydiffers from the one English. It has different word order, parts of thesentences and pretty often differs even the order of sentences. In someinstances, parts of speech expressed in English are translated into Russianby the help of different parts of speech. You should remember that thecompressed way of expression in the English can not be followed in Russianand we therefore have to "decompress" them so that to make the easy toperceive and understand, e.i. we have to add some words or expressions oreven sentences in whole. Nevertheless, some differences in usage of somespecific features make us leave some elements unsaid while translating thewhole. And all these cases are explained by grammatical transformations wehave just investigated.

  § II. Lexical difficulties of transformation.

  Every word in a language carries some concrete notion. The semantics ofa word reflects different signs of the subject and the relation of itsmeanings to other objects it denotes. The semantics of a word includes wordperception characteristic to the studied language, being more precise tothe bearers of the studied language. When studying the reality of someobject we can identify that its name reveals its functions which finds thereflection in the semantics of the word. Lets take as an example the wordglasses - окуляри. In English it reveals the substance of which the object ismade and in Russian firstly it reveals its function - second eyes - очі.

  Despite distinguishing all kinds of differences we should say that,both languages sufficiently reflect one and the same perception of reality.
  Therefore the difficulty stylistic devices represents to a translator isbased on word play, if in corresponding words of both languages arefeatured different signs.

  The second reason, causing lexical difficulties to translation ofpolitical literature is the difference in the semantic volume of a word. Inevery language a word exists in a close connection with the lexical -semantic system of a given language. It may have various kinds of lexicalmeanings (lexical-semantic) variants; it may widen or narrow its meaningand make it more abstract or concrete.

  The third reason presenting lexical difficulties in translation thedifference in combinability. Words in languages have some definiterelation characteristic only to the given language. It should be mentionedthat word combinability is possible if words point to similar objects theydenote. This difference of word combinability in various languages is veryimportant; therefore some types of combinability are easily accepted in oneof language and are completely unacceptable in other languages.

  Last but not the least is the accepted usage of words in a language. Itis, of course related to the development of a given languages and formationof its lexical system. Every language worked out its own clichйs and someset expressions used by speakers, nevertheless those word expressions arenot phraseological units but they possess complete form, which, incomparison with the phraseological units, are never broken by adding someintroductory words or substitution of some of its elements.

  Translation studies showed that there are cases when due to thedistinguished signs a word acquires wider semantic volume and can not becovered by corresponding equivalent in the target language. Let us taketeenager for example: etymologically it is related to the numerals fromthirteen till nineteen. The Russian підліток does not semantically coverits meaning in complete volume for its is narrower in its meaning.
  Therefore the word teenager is usually translated by different words --підліток, юнак, and in plural as молодь.

  Difference in the semantic structure of a word represents one of themain reason causing lexical difficulty in translation. These difference arerelated to peculiar features of separate words or word groups. And it isquite natural that this matter covers a wide range of examples.
  Practically, even identical words in different languages are not alwaysequal in their meaning, they never correspond completely. Most often is thecorrespondence of first lexical-semantic variants of such words - theirprimary meaning - then we have various lexical-semantic variants дляході розвитку цих слів різної природи. Це характеризується різним функціонуванням слова в мові,різними у використанні і сполучуваність, але головне значення
  Англійське слово, може бути більш широким відповідного один російською мовою. семантичну структуру слова зумовлює можливість йогоКонтекстуальні використання та перекладу контекстне значення являє собою твердийЗавдання перекладачів. контекстне значення слова в багатьох випадках залежить від характерусемантичні зв'язку, на семантику слів у поєднанні з його
  .Іноді сенс, раптом виникли в контексті не завждидовільний - її грунтується на семантичній структурі слова. УКонтекстуальні використання слів в поезії і прозі - часто вказує на авторапроникненням у глибину семантичній структурі слова. Дляпарадигматичний та семантичних відносин, характерних для будь-яких слів ілексичні потенціал слова можуть бути виявлені в обох випадках. Але виявленняці потенціали слова тісно пов'язана зі специфікоюлексико-семантичні аспекти кожної мови і далі тут ми можемо спостерігатиТруднощі перекладу контекстуальний зміст слів. Що такеможливо на одному мовою, може виявитися неможливим в іншому через йогоРізниця в семантичної структури і його використання. У атомна війна жінок і дітей, будуть першими заручники. Слово заручника у відповідності з різними словники має тільки однузначенні - заручник. Але в даному випадку заручниками придбаласенсі жертва. Його контекстне значення, імовірно, існує в його парадигматичнісенсу, будь-хто може отримати заручники вбиті тому при перекладі цьогоприклад, ми повинні використовувати слова жертва оскільки заручник не використовується вданий контекстуальний сенс. Першими жертвами в атомній війні будуть жінки і діти. дуже цікаво контекстне значення експлуатації буде дано вУ наступному прикладі: Великобританії по всьому світу експлуатації був вражений до коренів, які колоніальні
  Визвольних рухів. контекстне значення слова виникла метонімічно - будь-якийколоніальна система на життя експлуатація, яка включає в себе основи колоніальногосила. Відповідний російська експлуатація не можуть бути використані в цьомуконтекстуальний сенс, контекстне оточення експлуатації (по всьому світу,вражений до коренів) також перешкоджає цьому. Єдиний можливий варіантПереклад з допомогою метонімічно транспонування - заміна: Колоніальне могутність Англії було підірвано (вражене до підстави)національно-визвольним рухом у всіх колоніях. контекстне значення слова завжди ефективна семантично істилістичному силу своєї несподіванки також. Він часто використовується встилістичних цілях і, отже, перекладач працює на дві перешкоди: вінслід уникати (нівелювання) і в той же час не порушувати нормипереклад. представляє найбільші труднощі перекладу емоційне забарвлення, щовимоги лексичні зміни. Існує широкий діапазон слів в мовіКрім того, їх логічного сенсу мати емоційні смисли або спільного сенсу. ОдинНе слід змішувати емоційні спільного значення з декількох слів, що означають
  .Емоційне значення слова зазвичай представляє в парадигматичні значеннясловами, що це є об'єктивним і суб'єктивним, але, як і в словах: ненависть,Любов, дружба. Але це не виняток, коли емоційне значеннявідбувається з контекстного використання. Емоційне значення, засновані в Словіяк правило, створюються за асоціацією - позитивний чи негативний - які слово викликаєі асоціації, які існують у ньому, не дивлячись на контекст сприйняття. своєрідна група слів, що вимагають перетворення в перекладуСлова, які володіють різним об'ємом значення в російській і англійській мовахМови. До цієї групи належать міжнародним слова, кілька слів про людинусприйняття, розумової активності. Але ми повинні відзначити, що ті слова, які належать до цих груп, єрізні семантичні структури. Міжнародний слова та слова людинасприйняття, розумову діяльність являє багатозначного слова в англійській мові. Міжнародна словами є слова, які використовуються в широкому діапазоніМови в одній або декількох формах. Ці слова виражають наукових ісоціально-політичні поняття. Обсяг сенс цих слів, як правило, НЕзбігатися (крім терміна-слова). Хоча добре відомо, що вони складаютьпомилкові друзі-перекладачі, і помилки в їх перекладучасті. Ці помилки пов'язані не тільки різницю в їхсемантичній структурі, але відмінності їх використання, а також якіпопит лексичні зміни: Нам кажуть, що телебачення цієї осені дасть масовий обхватна загальних виборах. Повідомляють, що нинішньої осені передачі по телебаченню будуть широковисвітлювати парламентські вибори. Слово масових разом зі значенням масивний, має інші смислияк масовий, грандіозний, величезний, широкий і так далі. Наприклад:масовий успіх - величезний успіх, величезні проблеми - важливі проблеми. Оскільки міжнародні

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !