ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Гра, її призначення в навчанні іноземної мови дітей молодшого віку
       

   

  Іноземна мова


  | |
  | Міністерство загальної та професійної освіти |
  | |
  | Московський Педагогічний Університет |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | Курсова з методики навчання іноземної мови на тему: |
  | "Гра, її призначення в навчанні іноземної мови дітей молодшого віку". |
  | |
  | |
  | |
  | Виконав: Перловская Н.О. |
  | Група: 41А18 |
  | Спеціальність: перекладач-референт |
  | Перевірив: Доцент кафедри лінгводидактики |
  | Василевич Олександр Петрович |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | м. Москва |
  | 2001р. |

  План: стор

  1. Введення. 3-4
  2. Визначення початкового етапу. 4-5
  3. Класифікація ігор. 5-6

  1. Фонетичні ігри. 6-8

  2. Орфографічні гри. 8-9

  3. Ігри для роботи з алфавітом. 9-10

  4. Лексичні ігри. 10-12

  5. Граматичні ігри. 12-13
  4. Рольова гри. Рольові ігри в навчанні іноземним мовам. 13-22

  1. Приклади рольових ігор. 22-24
  5. Навчальні матеріали для раннього навчання. 24-26
  6. Висновок. 26-27
  7. Список використаної літератури. 28-29

  It's more than a game. It's an institution.

  Thomas Hughes (1822-1896)

  Про навчальних можливості ігор відомо давно. Багато видатнихпедагоги справедливо звертали увагу на ефективність використання ігор упроцесі навчання. І це зрозуміло. У грі виявляються особливо повно і часомнесподівано здібності людини, дитини особливо.

  Гра - особливо організоване заняття, що вимагає напругиемоційних і розумових сил. Гра завжди передбачає прийняття рішення --як поступити, що сказати, як виграти? Бажання вирішити ці питаннязагострює розумову діяльність, що грають. А якщо дитина буде прице говорити іноземною мовою? Чи не криється тут багаті навчальніможливості? Діти, однак, над цим не замислюються. Для них гра першза все - захоплююче заняття. Тим-то вона і приваблює вчителів, у томучислі і вчителів іноземної мови. У грі всі рівні. Вона посильна навітьслабким учням. Більш того, слабкий з мовної підготовки учень можестати першим в грі: винахідливість і кмітливість тут виявляютьсядеколи більш важливими, ніж знання предмета. Відчуття рівності, атмосферазахопленості і радості, відчуття посильности завдань - вівсі це даєможливість хлопцям подолати сором'язливість, що заважає вільновживати в мові слова чужої мови, і благотворно позначається нарезультати навчання. Непомітно засвоюється мовний матеріал, а разом зцим виникає почуття задоволення - «виявляється, я вже можу говоритинарівні з усіма ».

  Дитяча гра - поняття широке. Це і гра за ролями, коли дитинауявляє себе льотчиком, а стільці - надзвуковим літаком, і миприсутні на невеликому домашньому спектаклі. Це і гра за заздалегідьвстановленими правилами (в хованки, фанти і т.д.) де між граютьвідбувається в тому чи іншому вигляді своєрідне змагання.

  З точки зору організації словесного матеріалу гра не що інше, якмовне вправа.

  Гру так само розглядають як ситуативно-варіативної вправа, дестворюється можливість для багаторазового повторення мовного зразка вумовах, максимально наближених до реального мовного спілкування з властивимийому ознаками - емоційністю, спонтанністю, цілеспрямованістюмовної дії.

  Ігри сприяють виконанню важливих методичних завдань:

  . Створенню психологічної готовності дітей до мовного спілкування;

  . Забезпеченню природної необхідності багаторазового повторення ними мовного матеріалу;

  . Тренування учнів у виборі потрібного мовного варіанту, що є підготовкою до ситуативної спонтанності мовлення взагалі.

  Визначення початкового етапу.

  Під початковим етапом в середній школі розуміється період вивченняіноземної мови, що дозволяє закласти основи комунікативноїкомпетенції, необхідні і достатні для їх подальшого розвитку тавдосконалення в курсі вивчення цього предмета. До початкового етапу, якправило, відносяться 1-4 класи загальноосвітніх установ. Щобзакласти основи комунікативної компетенції, потрібно докластитривалий термін, тому що учням потрібно з перших кроків ознайомитисяз досліджуваним мовою як засобом спілкування. Це означає, що вони повиннівчитися розуміти іншомовну мову на слух (аудіювання), висловлювати свої думкизасобами мови, що вивчається (говоріння), читати, тобто розумітиіншомовний текст, прочитаний про себе, і писати, тобто навчитисякористуватися графікою та орфографією іноземної мови при виконанніписьмових завдань, спрямованих на оволодіння читанням і усним мовленням, абоуміти письмово викладати свої думки. Дійсно, щоб закласти основипо кожному з перерахованих видів мовної діяльності, необхіднонакопичення мовних засобів, що забезпечують функціонування кожного з нихна елементарному комунікативному рівні, що дозволяє перейти на якісноновий ступінь їх розвитку в подальшому.

  Початковий етап важливий ще й тому, що від того, як йде навчання нацьому етапі, залежить успіх в оволодінні предметом на наступних етапах.
  Англійська методист Г. Пальмер, який надавав дуже велике значенняпочаток у вивченні іноземної мови, писав: «Take care of the first twostages and the rest will take care of itself ».

  Крім того, саме на початковому етапі реалізується методичнасистема, покладена в основу навчання іноземної мови, що з першогокроків дозволяє вчителю увійти в цю систему і здійснювати навчально -виховний процес у відповідності з її основними положеннями.

  Як відомо, побудова початкового етапу може бути різним ущодо мовного матеріалу, його обсягу, організації; послідовностіу формуванні та розвитку усного та письмового мовлення; урахування умов, вяких здійснюється навчально-виховний процес; розкриттяпотенційних можливостей самого предмета у вирішенні виховних,освітніх і розвиваючих завдань, що стоять перед школою.

  Класифікація ігор.

  Ігри можна розділити на два розділи.

  Перший розділ cоставляют граматичні, лексичні, фонетичні таорфографічні ігри, які сприяють формуванню мовних навичок. Звідсийого назва «Підготовчі ігри». Розділ відкривають граматичні ігри,займають, за обсягом більше третини допомоги, оскільки оволодінняграматичним матеріалом перш за все створює можливість для переходу доактивної мови учнів. Відомо, що тренування учнів у вживанніграматичних структур, що вимагає багаторазового їх повторення, стомлюєхлопців своєю одноманітністю, а витрачаються зусилля не приносять швидкогозадоволення. Ігри допоможуть зробити нудну роботу більш цікавою ізахоплюючою. За граматичними слідують лексичні ігри, логічнопродовжують «будувати» фундамент мови. Фонетичні ігри, призначаютьсядля коректування вимови на етапі формування мовних навичок іумінь. І, нарешті, формуванню і розвитку мовних і проізносітельнихнавичок в якійсь мірі сприяють орфографічні ігри, основна метаяких - освоєння правопису вивченої лексики. Більшість ігор першогорозділу можуть бути використані в якості тренувальних вправ неетапі як первинного, так і слушні закріплення.

  Другий розділ називається «Творчі ігри». Мета цих ігор --сприяти подальшому розвитку мовних навичок і вмінь. Можливістьпроявити самостійність у вирішенні речемислітельних задач, швидкареакція в спілкуванні, максимальна мобілізація мовних навичок - характерніякості мовного вміння - можуть, як нам видається, бути виявлені ваудитивні і мовних іграх. Ігри другого розділу тренують учнів уумінні творчо використовувати мовні навички.

  Фонетичні ігри

  1. Чую - не чую. Мета: формування навичок фонематичного слуху.
  Хід гри: учні діляться на команди. Викладач вимовляє слова.
  Якщо він називає слово, в якому є довгий голосний ... або ..., яких навчають,піднімають ліву руку. Якщо в названому слові є також приголосні звуки ...або ..., всі піднімають обидві руки. Викладач записує помилки тих, що грають надошці. Виграє команда, яка зробила менше помилок.
  2. Широкі та вузькі голосні. Мета: формування навичок фонематичногослуху.
  Хід гри: викладач називає слова. Навчають, піднімають руку, якщо звуквимовляється широко. Якщо голосний вимовляється вузько, руку піднімати не можна.
  Виграє команда, яка допустила менше помилок.
  3. Правильно - неправильно. Мета: формування правильного, чуйного доспотворень фонематичного слуху.
  Хід гри: викладач називає окремі слова або слова в пропозиціях,фразах. Навчають, піднімають руку при читанні виділеного їм звуку взвукосполучення. Потім він просить кожного учня в обох командахпрочитати певні звукосполучення, слова, фрази і пропозиції. Приправильному читанні звук яких навчають, піднімають руку із зеленою карткою
  (прапорцем), при неправильному - руку з червоною карткою (прапорцем).
  Виграє команда, яка після підрахунку очок найбільш правильно оцінитьнаявність або відсутність помилок.
  4. Яке слово звучить? Мета: формування навичок встановлення адекватнихзвуко-літерних відповідностей.
  Хід гри: учнем пропонується набір із 10-20 слів. Викладачпочинає читати з певною швидкістю слова в довільнійпослідовності. Навчають, повинні зробити наступне:
  Варіант 1. Знайти в списку слова вимовлені викладачем і поставитипоруч з кожним з них порядковий номер у міру їх вимовляннявикладачем.
  Варіант 2. Відзначити в списку тільки ті слова, які були вимовленівикладачем.
  Варіант3. Записати на слух слова, яких немає в списку, і спробувати знайтиїх у словнику, і, якщо вони невідомі учнем, виписати їх значення,встановити, чи були орфографічні помилки при їх запису.
  Виграє той, хто найбільш якісно виконав завдання.
  5. Хто швидше? Мета: формування та вдосконалення навичок встановленнязвуко-літерних відповідностей і значень слів на слух ..
  Хід гри: навчаним лунають картки, на яких у першій колонцінаводяться слова на іноземній мові, у другій - їх транскрипція, втретя - переклад слів на російську мову. Слова на іноземній мовіпронумеровані по порядку проходження. Кожен учень має, як тількивикладач вимовляє те чи інше слово, поставити його номер поряд звідповідними транскрипцією і перекладом на російську мову (або з'єднативсі три відповідності безперервної рисою). Виграє той, хто швидше іякісніше встановить відповідності між іншомовним словом, транскрипцієюі перекладом.
  6. Хто правильніше прочитає? Мета: формування навичок вимовизв'язкового висловлювання або тексту.
  Хід гри: на дошці записується невеликий вірш чи уривок з нього
  (лічилка, скоромовка). Викладач читає і пояснює значення слів,пропозицій, звертає увагу на труднощі вимови окремих звуків.
  Текст кілька разів прочитується що вимагаються. Після цього даються два-трихвилини для заучування напам'ять. Текст на дошці закривається, і учніповинні прочитати його напам'ять. Від кожної команди виділяються два-три читця.
  За безпомилкове читання нараховуються очки; за кожну помилку знімається однеочко. Перемагає команда, яка набрала більше очок.

  Орфографічні гри.

  1. Літери розсипалися. Мета: формування навичок поєднання букв у слові.
  Хід гри: викладач пише великими літерами на аркуші паперу слова і, непоказуючи його, розрізає на літери, кажучи: «Було у мене слово. Вонорозсипалося на букви ». Потім показує букви і розсипає їх на столі: «Хтошвидше здогадається, яке це було слово? »Виграє той, хто першимправильно запише слово. Німецькі компанії вигадує свого слова, повідомляєвикладачеві або сам пише і розрізає його і показує всім розсипанілітери. Дія повторюється.

  2. Чергова буква. Мета: формування навички усвідомлення місця букви в слові.
  Хід гри: Навчальна лунають картки і пропонується написати як можнабільше слів, в яких зазначена літера стоїть на певному місці.
  Наприклад, викладач говорить: «Сьогодні в нас чергова літера« о », вонастоїть на першому місці. Хто напише більше слів, в яких буква «о» стоїтьна першому місці? »
  Час виконання завдання регламентується (3-5 хвилин).
  3. З двох - третя. Мета: формування словотворчих іорфографічних навичок.
  Хід гри: ця гра за змістом дуже близька до відгадування шарад. Томунаведені в її описі слова можна використовувати і для гри в шаради.
  Підбираються складні іменники, які можна розділити на дві частини,причому кожна з них може бути самостійним словом. Частини слова пишутьсяна листках паперу і лунають учасникам гри.
  Кожен має знайти собі партнера, у якого на листку написана другачастину слова. Виграє пара, яка зробить це швидше за інших.
  4. Встав букву. Мета: перевірка засвоєння орфографії в межах вивченоголексичного матеріалу.
  Хід гри: утворюються дві команди. Дошка розділена на дві частини. Для кожноїкоманди записані слова, в кожному з яких пропущена буква. Представникикоманд по черзі виходять до дошки, вставляють пропущену букву і читаютьслово.
  Наприклад: англ. c ... t, a ... d, a ... m, p ... n, r ... d, s ... t, r ... n, t ... n, o ... d, t ... a, l ... g, h ... n,h ... r, h ... s, f ... x, e ... g, e ... t, d ... b (cat, and, arm, pen, red, car, sit, ran, ten,old, tea, leg, hen, her, his, fox, egg, eat, bed).
  5. Картинка. Мета: перевірка засвоєння орфографії вивченого лексичногоматеріалу.
  Хід гри: кожен учасник отримує по картинці із зображенням предметів,тварин і т.д. Представники команд виходять до дошки, розділеної на двачастини, і записують слова, які відповідають предметів, зображеною намалюнку. Після того, як учень написав слово, він долен прочитати його іпоказати свою картинку. Виграє команда, яка швидше і з меншимкількістю помилок запише всі варіанти.

  Ігри для роботи з алфавітом.

  1. 5 карток. Мета: контроль засвоєння алфавіту.
  Хід гри: викладач показує кожному з учасників гри 5 карток збуквами іноземного алфавіту. Виграє той, хто правильно і без паузназиває всі 5 букв.
  2. Хто швидше? Мета: контроль засвоєння алфавіту.
  Хід гри: навчаним лунають по 3-5 карток з буквами і пропонуєтьсяуважно їх розглянути. Потім викладач називає букву, а ті, укого є картка з названою буквою, швидше її піднімають і показуютьіншим. Запізнілий учасник гри не має права підняти картку.
  Викладач проходить між рядами і збирає картки. Виграє той,хто швидше за інших залишається без карток.
  3. Перша буква. Мета: тренування, орієнтована на засвоєння алфавіту.
  Хід гри: учні діляться на команди. Викладач по черзі називаєпо три слова кожній команді. Учасники гри повинні швидко назвати першимбукви цих слів. Виграє той, хто правильно виконав завдання.
  4. Зіпсована друкарська машинка. Мета: формування орфографічногонавички.
  Хід гри: викладач розподіляє всі літери алфавіту між учнями.
  Потім він пропонує кожному вдарити свою «клавішу», тобто назвати своєлітеру. Після того як учні навчаться автоматично реагувати напочутий звук або написану букву, їм пропонується «надрукувати» слова,спочатку пропоновані викладачем на картках, а потім вимовнівголос .. Перемагає той, хто зробить менше помилок.
  5. Де буква? Мета: формування навичок диференціації звукобуквеннихвідповідностей.
  Хід гри: викладач пише на дошці кілька слів і пропонуєнавчаним знайти серед них три, в яких буква ... читається як .... Виграєтой, хто це зробить.

  Лексичні ігри.
  1. Цифри. Мета: повторення кількісних числівників.
  Хід гри: утворюються дві команди. Праворуч і ліворуч на дошці записуєтьсявразброску однакову кількість цифр. Викладач називає цифри одну заінший. Представники команд повинні швидко знайти і викреслити названуцифру на своїй половині дошки. Виграє команда, швидше впоратися ззавданням.
  2. Числівники. Мета: закріплення кількісних і порядковихчислівників.
  Хід гри: утворюються дві команди. Викладач називає порядкове абокількісний числівник. Перша команда повинна назвати попереднєчисло, друга - подальше (відповідно порядкове або кількіснечислівник). За кожну помилку команда отримує штрафний очко. Виграєкоманда, що отримала меншу кількість штрафних очок.
  3. Заборонене числівник. Мета: закріплення кількісних і порядковихчислівників.
  Хід игри: викладач називає «заборонене» числівник. Навчають, хоромвважають (спочатку називаються кількісні, потім порядкові числівники).
  «Заборонене» числівник називати не можна. Той, хто помиляється і вимовляєйого, приносить своїй команді штрафний очко. Виграє команда, що отрималаменшу кількість штрафних очок.
  4. П'ять слів. Мета: закріплення лексики за темою або по одному з пройденихуроків.
  Хід гри: поки учень з однієї команди рахує до п'яти, представникдругої команди повинен назвати п'ять слів з даної теми. Учасник, невпорався із завданням, вибуває з гри.
  5. Кольори. Мета: закріплення лексики по пройдених тем.
  Хід гри: ставиться завдання назвати предмети одного кольору. Виграєкоманда, яка зуміє назвати більше предметів, тварин і т.д. одногокольору.
  6. Більше слів. Мета: активізація лексики по вивчених тем.
  Хід гри: утворюються дві команди. Кожна команда повинна назвати якомогабільше слів на задану їй літеру. Виграє команда, що назвала більшекількість слів.

  Гру можна проводити і в письмовій формі. Представники командзаписують слова на дошці. У цьому випадку при підведенні підсумків враховуєтьсяне тільки кількість слів, але і правильність їх написання.
  7. Вгадай назву. Мета: активізація лексики з вивченої теми.
  Хід гри: кожен учень одержує тематичний малюнок. Він повиненрозглянути його і розповісти, що на ньому зображено. Той, хто першимвгадає назву малюнка, отримує наступний і виконує те ж завдання.
  Виграє той, хто вгадає більше назв.
  8. Озвучування картинки. Мета: активізація лексики з вивченої теми,розвиток навичок діалогічної мови.
  Хід гри: грають утворюють пари. Кожній парі даються картинки, до якихдодаються картки з відповідними репліками. З їх допомогою необхідноозвучити картинки. Виграє пара, яка першою підготує діалог іправильно його відтворить.
  9.Найді цифру. Мета: розвиток лексичного навички.
  Хід гри: один з тих, що грають називає будь-яке слово, яке прийшло йому в голову,бажано коротке. Другий учасник повинен назвати слово, римується зперший, третій - додати ще слово в риму і т.д. Той, хто не моженазвати слово в риму, отримує мінус. Коли у кого-небудь з тих, що граютьнабереться три мінуса, він виходить з гри. Виграє що залишився останнім.

  Можна вибирати тільки іменники в називному відмінкуоднини або будь-які інші слова.

  Граматичні ігри.
  1. Зображення дії. Мета: автоматизація вживання дієслів в усніймови.
  Хід гри: грають утворюють пари. Один гравець зображує дію
  (мімічне або пантомімічна), інший повинен прокоментувати його,вживаючи вивчені дієслова.
  2. Гра в м'яч. Мета: автоматизація вживання форм дієслова в усному мовленні.
  Хід гри: утворюються дві команди. Представник першої команди придумуєпропозиція з вивченим дієсловом. Він кидає м'яч партнеру з другої командиі називає пропозицію, пропускаючи дієслово. Зловив м'яч повторюєпропозицію, вставляючи правильну форму дієслова, кидає м'яч партнеру зпершої команди і називає свою пропозицію, опускаючи дієслово, і т.д. Закожну помилку нараховується штрафний очки. Перемагає команда, яка набраланайменшу кількість штрафних очок.
  3. Кубики. Мета: автоматизація вживання конструкції в усному мовленні.
  Хід гри: для гри виготовляються кубики, на гранях яких наклеєнікартинки із зображенням предметів або тварин. Навчають, діляться на двікоманди. Учасники по черзі виходять до столу, підкидають кубик іназивають пропозицію з відпрацьовується конструкцією, відповідне сюжетомкартинки на одній з граней кубика. За кожне правильно придуманепропозиція команда отримує очко. Виграє команда, яка набрала більшекількість очок.
  4. Подарунки. Мета: закріплення лексики по темі, автоматизація вживаннявивчених дієслів у майбутньому часі в усному мовленні.
  Хід гри: утворюються дві команди. На дошці записуються два ряди слів: 1)найменування подарунка, 2) список дієслів. Гравці повинні сказати,використовуючи при цьому дієслова зі списку, що вони будуть робити з подарунками,отримані в день народження. Кожен учасник гри придумує по одномупропозицією. Виграє команда, яка швидше справиться з завданням іскладе пропозиції без помилок.

  Серед різних видів ігор особливе місце займає рольова гра.

  Рольова гра. Рольові ігри в навчанні іноземним мовам.

  Як відомо, велике значення в організації навчального процесу граємотивація навчання. Вона сприяє активізації мислення, викликає інтерес дотого чи іншого виду занять, до виконання того чи іншого вправи.
  Найбільш сильним мотивуючим чинником є прийоми навчання,задовольняють потребу школярів у новизною досліджуваного матеріалу ірізноманітності виконуваних вправ. Використання різноманітних прийомівнавчання сприяє закріпленню мовних явищ в пам'яті, створенню більшстійких зорових і слухових образів, підтримці інтересу і активностіучнів.
  Урок іноземної мови розглядається як соціальне явище, декласна аудиторія - це певна соціальна середовище, в якому вчитель іучні вступають в певні соціальні відносини один з одним, денавчальний процес - це взаємодія всіх присутніх. При цьому успіх унавчанні - це результат колективного використання всіх можливостей длянавчання. І учні повинні вносити значні внесок у цей процес.
  Широкі можливості для активізації навчального процесу дає використаннярольових ігор. Рольова гра - методичний прийом, що відноситься до групиактивних засобів навчання практичного володіння іноземною мовою.
  Рольова гра представляє собою умовне відтворення її учасникамиреальної практичної діяльності людей, створює умови реальногоспілкування. Ефективність навчання тут обумовлена в першу чергу вибухоммотивації, підвищенням інтересу до предмету.
  Рольова гра мотивує мовну діяльність, так як яких навчають, виявляютьсяв ситуації, коли актуалізується потреба щось сказати, запитати,з'ясувати, довести, чимось поділитися із співрозмовником.
  Школярі наочно переконуються в тому, що мову можна використовувати якзасіб спілкування.
  Гра активізує прагнення дітей до контакту один з одним і вчителем,створює умови рівності в мовному партнерстві, руйнує традиційнийбар'єр між вчителем і учнем.
  Гра дає можливість боязким, невпевненим у собі учням говорити і тимсамим долати бар'єр невпевненості. У звичайній дискусії учні -лідери, як правило, захоплюють ініціативу, а боязкі воліютьвідмовчуватися. У рольовій грі кожен отримує роль і повинен бути активнимпартнером у мовному спілкуванні.
  В іграх школярі оволодівають такими елементами спілкування, як вміння розпочатибесіду, підтримати її, перервати співрозмовника, в потрібний момент погодитися зйого думкою або спростувати його, уміння цілеспрямовано слухатиспіврозмовника, ставити уточнюючі питання і т.д.
  Рольова гра вчить бути чутливим до соціального вживанняіноземної мови. Добрим співрозмовником є часто не той, хто кращекористується структурами, а той, хто може найбільш чітко розпізнати
  (інтерпретувати) ситуацію, в якій знаходяться партнери, врахувати туінформацію, яка вже відома (із ситуації, досвіду) і вибрати тілінгвістичні засоби, які будуть найбільш ефективними для спілкування.
  Практично весь навчальний час у рольовій грі відведено на мовленнєву практику,при цьому не тільки говорить, але і слухає максимально активний, тому щовін повинен зрозуміти і запам'ятати репліку партнера, співвіднести її з ситуацією,визначити, наскільки вона релевантна ситуації і задачі спілкування, і правильновідреагувати на репліку.
  Ігри позитивно впливають на формування пізнавальних інтересівшколярів, сприяють усвідомленому освоєнню іноземної мови. Вонисприяють розвитку таких якостей, як самостійність, ініціативність;виховання почуття колективізму. Учні активно, захоплено працюють,допомагають один одному, уважно слухають своїх товаришів; вчитель лишеуправляє навчальною діяльністю.
  Основні вимоги до рольових ігор:

  1. Гра повинна стимулювати мотивацію навчання, викликати у школяра інтерес і бажання добре виконати завдання, її варто проводити на основі ситуації, адекватної реальної ситуації спілкування.

  2. Рольову гру потрібно добре підготувати з точки зору як змісту, так і форми, чітко організувати. Важливо, щоб учні були переконані в необхідності добре виконати ту чи іншу роль. Тільки за цієї умови їх мова буде природною та переконливою.

  3. Рольова гра повинна бути прийнята всією групою.

  4. Вона неодмінно проводиться в доброзичливій, творчій атмосфері, викликає в школярів почуття задоволення, радості. Чим вільніше почуває себе учень у рольовій грі, тим ініціативніше він буде в спілкуванні. З часом у нього з'явиться почуття впевненості в своїх силах, у тому, що він може виконувати різні ролі.

  5. Гра організується таким чином, що-б учні могли в активному мовному спілкуванні з максимальною ефективністю використовувати відпрацьовуються мовний матеріал.

  6. Учитель неодмінно мам вірить у рольову гру, у її ефективність.

  Тільки за цієї умови він зможе домогтися гарних результатів.

  7. Велику значимість набуває вміння вчителя встановити контакт з хлопцями. Створення сприятливої, доброзичливої атмосфери на занятті - дуже важливий фактор, значення якого важко переоцінити.

  У процесі гри вчитель іноді може взяти собі якусь роль,проте не головну, щоб гра не перетворилася в традиційну форму робітпід його керівництвом. Бажано, щоб соціальний статус цієї ролі допомігб йому ненав'язливо спрямовувати мовне спілкування у групі.

  Звичайно вчитель бере собі ролі лише на початку, коли школярі ще неосвоїли даний вид роботи. Надалі необхідність в цьому відпаде.

  У процесі гри сильні учні допомагають слабким. Вчитель жекерує процесом спілкування: підходить то до одного, то до другого учня,який потребує допомоги, вносить необхідні корективи в роботу.

  В ході гри учитель не виправляє помилки, а лише непомітно дляучнів записує їх, щоб на наступному занятті обговорити найбільштипові.

  Рольова гра може використовуватися як на початковому етапі навчання,так і на просунутому.

  Психологічні дослідження показують, що в період з четвертого подесятий клас, коли здійснюється вивчення іноземної мови, розвитокшколярів проходить декілька вікових стадій. Відзначається також, щонайголовніші зміни в психічних особливостей особистості на даній стадіїїї розвитку обумовлені провідною діяльністю, характерною для цієї стадії.
  Молодшому шкільного віку, в якому починається вивчення іноземноїмови, передує не просто більш ранній, дошкільний віковий період,але також більш рання форма провідної діяльності. Цієї ранньої формоюпровідної діяльності є рольова гра. У молодшому шкільному віці,тобто в сім - одинадцять років, провідною діяльністю стає навчання.

  Перехід від однієї провідної діяльності до іншої відбувається у формівзаємодії старих і нових способів у поведінці. Раніше сформованіособливості особистості зберігаються в той період, коли з'являються і активноформуються нові особистісні властивості, а в період найбільш повного розвиткуостанніх створюються передумови для зародження якостей особистості,відповідних переходу до нової провідної діяльності і наступноговіковому етапу. Гра як одна з форм відображення провідної діяльностіможе відповідати досягнутому віком, повертатися до більш ранніхформ поведінки, випереджати відповідну вікову стадію ісприяти підготовці до нової провідної діяльності. Ці та деякіінші теоретичні положення поки ще недостатньо використовуються дляправильної організації навчальної рольової гри на уроках іноземної мови.

  У ситуації необхідно дати зведення про соціальні взаєминипартнерів, наприклад офіційні/неофіційні. У розділі ролі міститьсясписок ролей. Опис ролі дається в рольовій картці, при цьому інформаціяможе бути представлена детально: дані відомості про людину (добрий,чесний, ледачий і т.д.), про його життєвий і мовленнєвий досвід, про звички,захоплення і т.п. Однак інформація не повинна викладатися занадто докладно,Бо в цьому випадку учасник гри позбавляється можливості проявити творчість.
  Опис може бути коротким, щоб учень міг домислити образ персонажа,роль якого він буде виконувати.

  Учням потрібно дати час, щоб вони увійшли в роль.

  Кожен учасник рольової гри здійснює мовні дії,зумовлені ситуацією спілкування, але за кожною з них залишається певнасвобода дій, мовних вчинків.

  Ролі розподіляє вчитель, їх можуть вибрати і самі учні. Цезалежить від особливостей групи й особистісних характеристик учнів, а такожвід ступеня володіння ними іноземною мовою.

  Обговорюючи проведену гру, оцінюючи участь у ній школярів, учителюварто виявити такт особливо при оцінці результатів першої рольової гри.
  Негативна оцінка діяльності її учасників неминуче приведе дозниження активності. Бажано почати обговорення результатів гри звдалих моментів і лише потім перейти до недоліків.

  Якщо є така можливість, потрібно записати хід гри на магнітнустрічку, а потім разом з учнями прослухати фонограму або всієї гри,або окремих її фрагментів. Під час аналізу гри можна записати необхіднуінформацію з магнітофона на дошку.

  фономатеріали ігри дають вчителю чітке уявлення про те, що невийшло в грі, які мовні форми були використані не адекватноситуації, що випало з поля зору під час підготовки гри. Все це даєвчителю можливість врахувати недоліки при проведенні наступних рольовихігор.

  В організації навчального ігрового спілкування важливим є створенняумов для такого виконання ігрового завдання, в якому досягалося б неприєднання репліки, а взаємодія партнерів, оскільки спілкування єсаме взаємодія учасників. Рішення цієї задачі пов'язано з вивченнямзакономірностей виникнення спілкування у спільній здійснюваноїдіяльності, виявлення особливостей мовного взаємодії партнерів,урахуванням обмежень, що накладаються іншомовним говорінням на форму змістмовного спілкування, пошуком шляхів подолання таких обмежень і підвищеннясамостійності висловлювання учнів.

  Існує припущення, що рольова гра може ефективновикористовуватися на уроках іноземної мови урахуванням основних положеньтеорії провідної діяльності і змісту вікових періодів розвиткушколярів, досліджень проблем спілкування та мовної діяльності.

  Розглянемо один з уроків чвертокласники, їм був запропонований сюжет:
  «Твій молодший брат (сестра, малюк із сусідньої квартири) - дошкільник - знетерпінням чекає, коли піде до школи. Особливо подобається йому твійпортфель, у якому так багато цікавого. Покажи йому свій портфель,познайом з навчальними приладдям ». Приклад одного з діалогів: Please,show me your bag Dima. - Here you are. - May I open it? - Yes, you may. -
  But I can't. Help me please. - Now you may take the books out. - Oh, thankyou! Look. There are nice pictures in this book. And what's that? - It's mypencils, and I must do an exercise. I think it's very interesting to go toschool. I wont to become a pupil very mach. Учасники рольової гри нетільки обмінюються репліками, але і діють з реальними предметами,рухаються по класу.

  У сюжетних рольових іграх із предметом використовуються фотоальбоми, книгиі журнали, ілюстрації, предмети побутового призначення, лялька з наборомодягу, іграшки. Теми мовного спілкування включають розмова про членів сім'ї, пропрофесії, про явища та об'єктах навколишнього світу, про одяг, про режим дняі т.д.

  Спостереження показують, що чвертокласники ще зберегли деякіособливості попереднього вікового періоду, коли ведучоюдіяльністю була дитяча рольова гра. Здатність грати виражається вте, що учні четвертих класів охоче беруть уявну ігровуситуацію, нереальний, казковий чи фантастичний сюжет. Це дозволяєзастосовувати на уроках сюжетні рольові ігри казкового змісту. Наприклад,з метою відпрацювання в усному висловлюванні деяких питань про погоду,природні явища, пори рокувикористовується рольова гра за сюжетомказки «Теремок». «Мешканці Теремки» ставлять «гостям» питання і тількипісля правильних відповідей дозволяють їм увійти. Серед заданих питань можутьбути наступні: Who are you? What season is it now? Is it warm or cold now?
  When is it cold? When does it rain? Etc. Учасники гри не тільки охочеприймають пропонований їм сюжет, але і з інтересом обіграють маски,костюми, в залежності від ролі змінюють ходу, жести, тембр голосу.

  Віковий період чвертокласники, що безпосередньо передуєпідліткового, характеризується тим, що у школярів підвищується інтерес доміжособистісного спілкування в навчально-трудової діяльності. У цих умовахзростає значення сюжетних рольових ігор побутового змісту, що відображаютьрізні сторони життя школяра (навчання, праця, дозвілля), що відтворюютьфрагменти його реального життєвого досвіду.

  Крім форм ігрового спілкування, що відповідають певним віковимособливостям учнів і їх провідної діяльності на конкретному віковомуетапі, на уроках іноземної мови зі школярами молодшого, середнього тастаршого віку організовувалися рольові ігри повсякденній змісту,призначені для формування норм мовного етикету, виховання культуриповедінки. Школярі вчаться правильно вітати один одного і дорослих,звертатися до співрозмовника, висловлювати подяку, приносить вибачення іт.д.

  На характері мовного взаємодії учасників гри надаютьвплив кількість ігрових ролей. Наприклад, у полілог у порівнянні здіалогом кількість питальних фраз у кожного учасника було більшерівномірним. Цим пояснюється добре відома вчителям безуспішністьспроб домогтися рівномірного кількості питань і відповідей у кожногоучасника діалогу без порушення природності спілкування. Природністьдіалогічного спілкування підвищується якщо один учасник гри відповідно досвоєю роллю повідомляє что-то, міркує, спонукає до дій, а іншийзапитує, оценівающе реагує, виконує прохання і т.п. В навчальних ціляхважливо було урізноманітнити комунікативні типи реплік кожного учасникагри.

  У діалогічному спілкуванні кожна фраза супроводжується у відповідьреакцією, що звернена безпосередньо до учня, проізнесшему фразу. Аполілог репліка не обов'язково супроводжується відповідною реакцією, якаможе бути адресована іншому учаснику гри. Це також необхідновраховувати при організації мовного спілкування.

  Ігрове спілкування наближається до природного, якщо учніопановують типовими способами мовного взаємодії.

  Ефективність рольової гри як методичного прийому навчанняпідвищується якщо вчитель правильно визначить тривалість мовногоспілкування учасників. Тривалість оптимальної працездатностіучнів молодших класів у спілкуванні досягає п'яти хвилин.

  Доцільність використання рольових ігор в 1-4 класах зумовленатим, що діти віддають перевагу груповій формі навчальної роботи. Для нихспільна діяльність і спілкування набувають особистісну значімос

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !