ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  кількості символів в оригіналі та перекладі
       

   

  Іноземна мова

  ДИПЛОМНА РОБОТА

  Тема: Імена власні в оригіналі та перекладі

  ВСТУП 3
  1. Методи перекладу власних імен та особливості перекладу деяких груп власних імен 6

  1.1 Транслітерація 9

  1.2. Транскрипція 12

  1.3. Транспозиція 20

  1.4. Калькування 22

  1.5 антропонімів 26

  1.6. Топоніми 30

  1.7. Назви судів, літаків, космічних кораблів і т. д. 32

  1.8 Назви установ і організацій. 34
  2.Перевод власних назв на прикладі матеріалів використовуються у ЦНІІМФ 36

  2.1 Переклад антропонімів 36

  2.2 Переклад топонімів 41

  2.3 Переклад назв судів 45

  2.4 Переклад назв компаній та організацій 48

  Висновок 50

  Список літератури 52

  ДОДАТОК 1 53

  ДОДАТОК 2 53

  ДОДАТОК 3 53

  ВСТУП

  У наш час широких міжнародних зв'язків іноземні імена та назвиутворюють значну частину словникового складу російської мови. Важкоуявити собі працівники науки і культури, фахівця в будь-якій галузілюдської діяльності, який не вживав би імен власних іназв, запозичених з іноземних мов. Багато хто з них - журналісти,вчені, редактори, перекладачі, референти, бібліографи, бібліотекарі таінші - повсякденно зіштовхуються з необхідністю писати іноземні іменаі назви в російському тексті.

  Для того щоб грамотно писати іноземні імена по-русски, необхіднознання відповідних правил та принципів. Однак правильність є щосьвідносне, змінне з появою нових норм і розпоряджень, інструкційі т.д. Необхідно також уявляти собі, як вчинити, якщо буквальнозастосовного правила не виявиться (а це може статися, так як за всепередбачити не можна). Необхідно, отже, свідоме засвоєнняоснов транскрипції, розуміння природи власного імені та оволодіннядосить тонкими і різноманітними прийомами передачі іншомовних імен,наявних в українській мові.

  імена і назви завжди відігравали особливу роль. З з'ясування іменіпочинається знайомство людей один з одним. Власні імена надзвичайноважливі для спілкування та взаєморозуміння людей. Від номінальної слів їх, кріміншого, відрізняє тенденція до універсальності використання. Наприклад,переходячи до розмови на іншій мові, доводиться використовувати іншіпрозивним слова відносно знайомих предметів і понять.
  Таким чином, власні імена стають опорними точками в міжмовноїкомунікації і тим самим, у вивченні іноземної мови та перекладі з нього.
  Це породило ілюзію того, що імена і назви не вимагають особливої увагипри вивченні іноземної мови та перекладі з нього. Такий підхід заснований наомані. Імена власні дійсно допомагають подолати мовнібар'єри, але у своїй початковій мовному середовищі вони володіють складноюсмисловий структурою, унікальними особливостями форми та етимології,численними зв'язками з іншими одиницями і категоріями мови. Припередачі імені на іншій мові більша частина цих властивостей втрачається. Якщо незнати або ігнорувати ці особливості, то перенесення імені на іншулінгвістичну грунт може не тільки полегшити, але й ускладнитиідентифікацію носія імені.

  Вважається, що імена власні «переводяться" як би самі собою,автоматично, суто формально. Результатом подібного формального підходує численні помилки, різночитання, неточності в перекладі текстіві використанні іншомовних імен і назв. А інший раз навпаки --зводяться в абсолют «точність» передачі призводить до виникненнянеудобопроізносімих, немилозвучних або обессмисленних імен і назв.
  Такий стан частково пояснюється і слабкої наукової розробленостіпитання. Хоча ономастика не була позбавлена уваги лінгвістів, ними малодосліджувалося питання про закономірності міжмовного перенесення лексичнихзнаків цієї категорії. Звідси і явні проблеми у висвітленні даної темивсілякими навчальними курсами.

  Дана дипломна робота ставить перед собою кілька завдань. По-перше,необхідно продемонструвати складності і «підводні камені», пов'язані зміжмовних функціонуванням імен і назв. По-друге, викластиосновні принципи перекладу власних імен. По-третє, ставиться завданняотримати конкретні практичні знання, пов'язані з особливостями тих чиінших власних імен. Ця дипломна робота складається з вступу, двохглав, висновку, списку використаної літератури та додатків.

  У першому розділі викладена основна теорія, що стосується перекладу іменвласних.

  Другий розділ складається з практичної частини. У ній наведено прикладиперекладу деяких груп власних імен, які мають безпосереднєставлення до діяльності Центрального науково-дослідного інститутуморського флоту (ЦНІІМФ).
  У додатках проводяться вказівки щодо практичної транскрипції
  (транслітерації) власних імен з англійської мови на російську і зросійської на англійську.

  Справжня робота актуальна в силу того, що ми постійно стикаємосяз певними труднощами при перекладі власних назв. Це викликано тим,автор не завжди знає, яким способом або способами перевести те чи іншеім'я власне.

  Новизна і практична цінність даної роботи полягає в тому, що в
  ЦНІІМФ подібних досліджень ще ніхто не проводив. Думаю, що працівники
  ЦНІІМФ зможуть використовувати результати моєї роботи.

  1. Методи перекладу власних імен та особливості перекладу деяких груп власних імен

  «Імена власні служать для особливого, індивідуального позначенняпредмета безвідносно до цій ситуації і без обов'язковихуточнюючих визначень. »(3; 9)

  Всі імена власні володіють значенням предметності, тобто частиноюїх утримання є як би узагальнення про існування якогось предмета
  (або сутності, яку ми уявляємо собі як предмет).

  Більшість імен власних позначають якийсь клас предметів,серед яких один предмет виділяється особливо. Дивно було б взагаліговорити про «антропонімів», «топоніми» та інших категоріях іменвласних, якщо б вони не були пов'язані відповідно з поняттями
  «Людина», «територіальний об'єкт» і т.п. або якщо б цей зв'язок була чимосьто повністю залежним від контексту і особистого бажання говорять.

  Імена власні несуть в собі якусь інформацію саме про цепредметі, про його властивості. Ця інформація може бути багатою чи бідною, івона буває різною мірою відома в різних сферах спілкування. Якщо цяінформація отримує поширення в масштабах всього мовного колективу,то це означає, що відомості про даний предмет є частиною мовногозначення власної назви.
  Питання про значення власної назви має не тільки теоретичний інтерес.
  Він стає надзвичайно актуальним при міжкультурних і міжмовнихконтактах. Здавалося б, власні імена легко перетинають міжмовнібар'єри, оскільки прагнуть зберегти свою зовнішню форму і привикористанні поза сферою «рідного» мови. Однак іноді вельмиістотним елементів їх змісту буває набагато важче подолатитакі бар'єри. А без збереження свого значення власні імена не можутьфункціонувати в іншому мовному середовищі. Звідси - можливі проблеминерозуміння і неточного сприйняття текстів, що містять імена.

  На перший погляд може здатися, що переклад імен власних непредставляє особливих труднощів. Навіть перекладом це називається вельмиумовно: адже, як правило, власні імена транскрибуються аботранслітеруються. У сучасній лінгвістиці власні імена частовизначаються як називають лексичні одиниці на відміну від номінальноїслів, які вважаються що позначають одиницями. Іншими словами, у іменвласних «на перший план виходить функція номінативна - називати, щобвідрізняти однотипні об'єкти один від одного, на противагу іменампрозивним, основна функція яких - називати, щоб повідомлятизначення, коннотіровать ». (13; 153)

  Особливість імен і назв, на відміну від багатьох запозиченихіноземних слів, полягає в тому, що при передачі їх на іншій мові вони восновному зберігають свій первинний звуковий вигляд. Причина цьогополягає в специфіці семантичної структури власного імені. Припередачі власних назв першорядну важливість приймає звуковаоболонка. Це відбувається тому, що вони позначають індивідуальні об'єктибезпосередньо, минаючи ступінь подання або загального поняття
  (референта).

  Деяке ускладнення в будь-яку можливу теорію власного іменівносить той факт, що, крім типових власних імен (Василь, Маруся,
  Москва, Америка і т.д.), є й такі, які певною мірою маютьмотивування або значення, наприклад, Росія, Інститут гірськогосправи, а також назви книг, кінокартин ( «Вій», «Три тополі на Плющисі» іт.д.).

  Існує кілька принципів перекладу власних назв:транслітераціятранскрипціятранспозиціякалькування

  Нижче розглянемо ці способи докладніше.

  1.1 Транслітерація

  Транслітерація - «формальне політерний відтворення вихідноїтоксичної одиниці за допомогою алфавіту переводить мови; буквенаімітація форми вихідного слова ». (5, 63)

  Транслітерація відрізняється від практичної транскрипції своєю простотоюі можливістю введення додаткових знаків.

  Транслітерація часто застосовується при складанні бібліографічнихпокажчиків і при організації каталогів, наприклад, коли треба зібрати водному місці каталогу опис усіх творів вітчизняного автора наіноземними мовами. Як спосіб включення іноземного слова в російський тексттранслітерації менш споживані, тому що при транслітерації сильноспотворюється звуковий вигляд іншомовного імені.
  Розглянемо тепер принцип транслітерації.

  Про транслітерації говорять тоді, коли мови користуються різнимиграфічними системами (наприклад, англійська, російська, грецька,вірменська, грузинська), але літери (або графічні одиниці) цих мовможна поставити в якийсь відповідність один одному, і згідно з цимвідповідності відбувається міжмовних передача власних назв. Оскільки,наприклад, латиниця, грецький алфавіт і кирилиця мають спільну основу, тобільшість букв цих двох алфавітів можуть бути поставлені у відповідністьодин одному з урахуванням тих звуків, які вони регулярно позначають.
  Транслітерація має як переваги, так і недоліки. Переваги очевидні - письмовий варіант імені не спотворюється, його носій має універсальну, незалежну від мови ідентифікацію. (Це важливе міркування - наприклад, прізвище Єльцин передається по-англійськи як Yeltsin, а по-французьки як Eltsine). Іноді важко відновити вихідну форму іноземного імені або прізвища, даної їм в українській транскрипції, тобто з орієнтацією на звучання, а не на написання імені (наприклад, Юнг - Young або
  Jung? Лі - Leigh, Lee або Lie?).

  При транслітерації в ще більшому ступені, ніж при прямому перенесення,запозичують мова нав'язує імені вимова за власними правилами.
  Особливо яскраво ця тенденція проявляється відносно античних та іншихісторико-міфологічних імен, читання яких у західноєвропейських мовахмайже стовідсотково дотримується правил приймаючої мови: наприклад, по -англійською Афродіта (Aphrodite) - [жfr 'daiti].

  Сьогодні транслітерація в чистому вигляді в російській мовній практиці незастосовується. Справа в тому, що в англійською, французькою, німецькою,угорською та іншими мовами багато букви латинського алфавіту або змінилисвоє звукове значення, або читаються нестандартно в певнихлітер і словах. Тому транслітерація їх російськими літерами, якщоїї проводити послідовно, буде породжувати варіанти цих імен, малосхожі при читанні на оригінали.

  Допустима і реально має місце практика прямого перенесення імені, тоє написання його латинськими літерами. Прямий перенесення дуже рідкопрактикувався, зокрема, в радянський період, але іноді це допускалося вспеціальних наукових текстах, зокрема медичних. Наприклад, писалося:
  «Як відзначав Freud в роботі ...». З кінця 80-х років практика прямогоперенесення стала поширюватися все ширше і ширше.
  При запозиченні власних імен їх передача може орієнтуватися і написьмову (графічну) форму. Можливий простий перенесення графічної формиімені без змін з тексту на одній мові в текст на іншій мові. Такенайчастіше практикується, коли мови мають спільну графічною основоюписемності. Такої практики дотримуються в більшості країн,користуються латинською графікою. У західноєвропейських мовах іменавласні, заімствуемие з однієї мови в іншу, як правило, не міняютьорфографію: так зручніше читачам, які завдяки цьому підходу можутьлегко орієнтуватися в будь-яких письмових джерелах.

  Наприклад, при використанні в англомовному тексті ім'я з мови,писемність якого грунтується на латиниці, ім'я власне не зазнаєзміна. При цьому в принципі бажано, щоб відтворювалися і тілітери, які відсутні в англійському алфавіті.

  Недолік практики прямого перенесення полягає в тому, що говорять наіншою мовою часто не можуть визначити за написанням, як вимовляєтьсяіншомовне ім'я власне.

  Переносячи ім'я в незмінній формі, носії приймаючої мови нерідконав'язують імені вимова, що відповідає правилам читання на їхній рідніймовою. Наприклад, французи вимовляють ім'я Моцарта (Mozart) так, як якщо бце було французьке іменування, - [mozar]. В англійській мові широкопоширене читання німецького імені власного Munchhausen (Мюнхгаузен)як [m? n't? o: zn].

  1.2. Транскрипція

  Загалом більшість імен і назв передається в даний часзасобами графіки, тобто способом транскрипції.

  Хоча ім'я власне покликане ідентифікувати предмет в будь-якійситуації і будь-якому мовному колективі, воно в переважній більшості випадківмає національно-мовної приналежністю.

  У кожному мовному колективі є особи іншої національноїприналежності. При передачі на іншу мову, виникає питання: якою міроюці імена зберегли своєрідності тієї мови, з якого прийшли. Англійськалікар і лексикограф Peter Mark Roget, все життя прожив в Англії, алеуспадкував від батьків-французів прізвище, яке вимовляється Роже.
  Англійці також вимовляють це прізвище на французький манер, але звластивими їх вимовою особливостями: [roujei]. Якщо б ми вирішиливідтворити фонетичний вигляд цієї прізвища так, як вона вимовляється вангломовних країнах, то треба було б писати Роужей. Але оскільки навіть уангломовної мовному середовищі це прізвище відчувається як французька, то й наросійська це прізвище слід надсилати за правилами практичноїтранскрипції з французької мови, тобто Роже.

  Власні назви завжди реалія. У промові воно називає дійсноіснуючий або вигаданий об'єкт думки, особа або місце, єдині всвоєму роді і неповторні. У кожному такому імені звичайно міститьсяінформація про локальної та національної приналежності позначається імоб'єкта.
  Транскрибоване імена власні поряд з іншими реаліями єтими небагатьма елементами перекладу, які зберігають певнийнаціональну своєрідність у своїй словесній звуковій формі. Іспанське слово,наприклад, навіть будучи записаним кирилицею, залишається іспанським словом і невтрачає свого національного колориту. Іспанські імена Nicolas, Andres або
  Ana, зовсім схожі на Миколая, Андрія і Анну, не стають зросійщенихпід пером перекладача, а передаються як Ніколас, Андрес і Ана.

  При перекладі з російської мови треба особливо уважно ставитися доіменам іноземного походження, транскрибоване по-русски. У цьомувипадку слід прагнути відновити орфографію імені на тій мові, зякого воно відбувається.

  Проблема національно-мовної приналежності пов'язана також з античноюі біблійної етимологією імен. Носії сучасних імен можуть поасоціації бути порівняні зі своїми тезками в історії та міфології. Виникаєдилема: чи орієнтуватися на сучасну форму даного імені у вихідномумовою (наприклад, Ілайджа, Рут, Хейгар) або на його історичний абоміфологічний прототип в тому вигляді, в якому він зафіксований на мовіперекладу (відповідно Ілля, Рут, Агар).

  Дуже відповідально слід підходити до текстів англійською мовою, вяких містяться європейські імена власні неанглійськоїпоходження. У цьому випад?? при передачі імен не діють, звичайно,правила англо-українській транскрипції, а необхідно враховувати правилапрактичної транскрипції з мови оригіналу. Саме з цією метою вдодатку наведені зведені правила практичної транскрипції занглійської мови на російську і з російської на англійську.

  На жаль, в українській мові вже широко розповсюдилися неправильніз точки зору правил транскрипції зі східних мов варіанти назвияпонських і корейських корпорацій: Toshiba - Тошиба (правильно Тосіба),
  Hitachi Хитачи (правильно Хитати), Samsung Самсунг (правильно Самсон) та ін
  На жаль, ці лінгвістично некоректні назви вже прийняті і самимицими компаніями на російському ринку, тому в ряді випадків доводитьсявважати їх вже визначеними «традиційними» відповідниками та використовувати унадалі.

  Транскрипции підлягають всілякі власні імена (назви осіб,географічних об'єктів, небесних тіл, установ, організацій, морських ірічкових суден, фірм, готелів, ресторанів, газет, журналів, сценічнихпостановок і т.д.). Звичайно ми навіть не уявляємо собі, яке великечисло власних імен в будь-якій мові, вона в сотні разів перевищує словникбудь-якого, навіть самого повного зі словників. Це природно, тому щоспіввідношення власних імен і апеллятівной лексики приблизновідповідає співвідношенню відомих одиничних предметів і загальних понять.
  Відсутність єдиної транскрипційної системи в багатьох випадках ускладнюєрозуміння текстів і ототожнення осіб і об'єктів. Безсумнівно, що далеконе все в транскрипції може бути формалізовано; зокрема, колитранскрипція виступає як компонент у великій системі художньогоперекладу, норми транскрипції не можуть бути повністю уніфіковані і багатозалишається на частку художнього чуття перекладача і редактора. У той жечас для того, щоб давати вдалі варіанти транскрипції, обгрунтовановідхиляються від формальної норми, корисно і навіть необхідно оволодіти цієюнормою в максимальному ступені. В даному випадку цілком застосуємо теза Л.
  В. Щерби щодо того, що «... авторів, зовсім не відступали віднорми, звичайно, не існує ... Коли почуття норми виховане у людини,тоді-то він починає відчувати всю красу обгрунтованих відступів віднеї »(15, 10).
  «Під транскрипцією, розуміють передачу звуків або накреслень мови системоюзнаків, відмінних від прийнятих в цій мові письмових одиниць »(12,3). Улінгвістичних дослідженнях для наукових цілей застосовується фонетичнатранскрипція, що використовує умовну систему знаків. «При практичноїтранскрипції використовується історично склалася орфографічна систематієї мови, на який передаються іноземні імена та назви »(10,56).

  Практична транскрипція є засобом включення слів одногомови в текст іншого з приблизним збереженням звукового вигляду цихслів. Неминуча приблизність практичної транскрипції - наслідокрозбіжності ряду фонем в різних мовах. Практичну транскрипціюслід відрізняти, з одного боку, від переказу і, з іншого боку, відтранслітерації. Загальним для транскрипції, перекладу та транслітерації єте, що вони служать засобами передачі слова з будь-якої мови взапозичують мова; відмінність полягає в засобах, що використовуються для цієїпередачі.

  Транскрипція власних імен з англійської мови нерідко являєзначні труднощі у зв'язку з низкою обставин.

  По-перше, причиною транскрипційних труднощів є те, щоісторичний розвиток англійської орфографії призвело до її значногорозбіжності з вимовою, до великої кількості невимовною або вимовляються врізних словах по-різному букв і буквосполучень. Крім того,відмітною рисою англійської орфографії і, перш за все, орфографіївласних імен є нерідке засвоєння іншомовних буквосполучень зповним або частковим збереженням особливостей їх вимови.

  Другий труднощами, істотною для транскрипції англійських імен іназв, є відсутність в російській мові ряду фонем, що є ванглійською. Такі, наприклад, фонеми [?] І [?], Представленібуквосполученням th; далі, в українській мові немає фонематичногопротиставлення довгих і коротких голосних, немає фонеми [ж] і т. д.
  По-третє, імена можуть мати різну вимову в різних країнаханглійської мови. Відомо, наприклад, що англійська літера «а» в тій жепозиції, де в південно-англійському вимові вона відповідає вимові
  [а:], наприклад, last, у ряді діалектів на півночі Англії, в Австралії чи напівдні США і вимовляється як [ж]. Очевидно, що в багатьох випадках не можнаігнорувати особливості вимови географічних назв місцевимижителями, особливості вимови особистих імен носіями цих імен убагатьох країнах англійської мови, де мають поширення спадкоємнопов'язані з ним різновиду американського (у США та Канаді),австралійського і т.д. вимови. Наприклад, топонім Wrath зазвичайвимовляється англійцями як [ro?], але в Шотландії він вимовляється як
  [га:?], і іноді це вимова імітується англійцями у вигляді [га:?] або
  [rж?].
  По-четверте, є скоріше правилом, а не винятком такий стан, коли до транскріптору потрапляє англійське власне ім'я вйого графічній формі, без фонетичної транскрипції або спеціальнихвказівок на вимову. У таких випадках, особливо якщо до складувласного імені входять поєднання, вимова яких може бутирізним, бажано уточнити читання імені з яких-небудь спеціальнимдовідників, серед яких можна привести, наприклад, списки прізвищ зтранскрипцією в словнику Вебстера.

  Істотним відхиленням прийнятої російської транскрипції від англійськогооригіналу може бути перестановка наголосу в імені на інший склад
  (Бrnold [a: nld] -> Арнольд). Наголос при цьому в російській транскрипційноїабо традиційної передачі зсувається зазвичай в напрямі до кінця слова,наприклад 'Agatha> Агбта. Ряд англійських особистих імен, поряд з правильноютранскрипційної, має і суто традиційну передачу. На цій передачіслід вдаватися, зокрема, при перекладі архаїчних текстів, а такожтоді, коли немає впевненості, що рідна мова носія транскрібіруемогоімені - англійська. Таким чином, деякі англійські імена призапозичення в російську мову як би розщеплюються на два варіанти,традиційний і транскрипційні, або ж традиційний і менш традиційний.
  Наприклад, ім'я Antony транскрибується через Ентоні, але може передаватисятакож через Антоні або Антоній. Транскрипція іншомовних імен часто призводитьдо появи не властивих російській мові звуко-та буквосполучень
  (наприклад, йо, уе, жю, ІЕ, ця): це часто робить їх мають важко. Осьчому при передачі імен можливі деякі відступи від загальних правилтранскрипції, націлені на більш зручне проголошення імені в приймаючіймовою, особливо якщо цього вимагає характер перекладного тексту.

  Так, ім'я відомого персонажа німецької літератури Munchhausen за загальнимиправилам практичної транскрипції передається на російську мову як
  Мюнхгаузен. Проте К. Чуковський у своєму переказі роману Е. Распе пропригоди барона, призначеному для дітей, врахував важковимовнимпоєднання-ХГ-і зупинився на більш милозвучно варіанті - Мюнхаузен.

  Крім того, можливі звукосполучення, що викликають в приймаючій мовінебажані асоціації з лексикою зниженого регістру, включаючивульгаризми і лайливі слова. У цьому випадку краще виявляютьсяваріанти, відступали від фонетичного принципу чи регулярних правилтранскрипції. Це стосується, наприклад, передачі початкового складу her-ванглійських і німецьких іменах Herbert, Hermann, Hermione і т.п. У російськіймові давно склалася традиція транскрибувати їх, не використовуючи букву «х»,щоб не створювати неприємних звукосполучень. Замість неї вживаєтьсябуква «р»: Герберт, Герман, Герміона.

  Про милозвучності перекладачі піклуються і при передачі власної назвиз російської на іноземні мови. Так, у 70-х роках XX століття до складуправлячого в Радянському Союзі Політбюро ЦК КПРС входив діяч на прізвище
  Шитиков. На англійську мову радянські інформаційні агентства передавалице прізвище не як Shitikov, а як Chitikov, щоб уникнути асоціації занглійською вульгаризмами.

  міжкультурного і міжмовні контакти мають багатовікову історію.
  Імена і назви давно запозичуються з однієї мови в іншій, зазнаючинайрізноманітніші викривлення або змінюючи свій вигляд у ході розвитку ітрансформації мов. При зіставленні багатьох власних назв, якіпозначають одні й ті ж предмети в різних мовах, часто помітно, як вонинесхожі.

  Навіть у межах однієї країни можуть співіснувати різні варіанти однихі тих самих назв. Наприклад, у Швейцарії, де офіційними є чотиримови (німецька, французька, італійська і ретороманську), співіснуютьдублети назв міст: Сьера - Sierre і Siders та ін

  Багато імена власні прийшли в російська мова давно і не завжди зпершоджерела. Це особливо стосується історичних, релігійних, фольклорно -міфологічних і літературних імен і назв. Не всі з них читаються іпишуться так, як припускають сучасні норми і рекомендації в областіпрактичної транскрипції.

  Також транскрибування підлягають наступні групи власних назв:особисті імена людей, зменшувальні імена, прізвиська, прізвища, кличкитварин, топоніми, астроніми, назви суден, літаків, космічнихкораблів, назви організацій і установ, журналів, книг, кінофільмів іт. д.

  1.3. Транспозиція

  Крім транскрипції і транслітерації, у практиці запозичення і передачі імен спостерігається ще одна слабоізученний принцип-принцип етимологічного відповідності, або транспозиції. Транспозиція полягає в тому, що імена власні в різних мовах, які розрізняються за формою, але мають спільне лінгвістичне походження, використовуються для передачі один одного. В одних випадках транспозиція застосовується регулярно, в інших - епізодично.

  Це можна пояснити на прикладі трьох споріднених слов'янськихмов. На відміну, наприклад, від західноєвропейських мов, де практикуєтьсятранслітерація, одне і теж ім'я або назва має різну вимову інаписання у російською, українською та білоруською мовами. Така транспозиціяпослідовно проводилася, наприклад, ще в паспортоной системі СРСР.

  Як відомо, в національних республіках Радянського Союзу титульнасторінка паспорта дублювався двома мовами - російською (як офіційномумовою Радянського Союзу) і офіційною мовою союзної республіки. Припорівнянні записів на двох сторінках паспорта можна було бачити, що,наприклад, прізвище Єрмолова по-білоруськи пишеться Ярмолава, ім'я Валентинаяк Валянціна, російські імена Микола, Михайло, Олексій, Павло по-українськимають вигляд Мтола, Mixamo, Олексій, Павло і т.д.

  При передачі таких імен на англійська мова українська і білоруськаваріанти таких імен власних не бралися до уваги, тому щоофіційною мовою всього Радянського Союзу був російський, і варіанти налатиниці будувалися за принципами практичної транскрипції з російської мови.
  Однак після розпаду СРСР колишні союзні республіки стали самостійнимидержавами, і російська мова втратив у них колишній статус. Тому,починаючи з 90-х років, змінилося і написання латиницею багатьох іменвласних, що відносяться до колишніх республік СРСР та їх громадянам. Назвастолиці України тепер все частіше передається на англійську мову не Kiev, якраніше, a Kiyiv.

  Принцип транспозиції використовується і в російсько-англійських відповідностях,проте вже в особливих випадках, і стосується він, насамперед, історичних табіблійних імен, а також імен монархів.

  Здавна склалася наступна практика перекладу: Імена монархів ірелігійних діячів передаються, як правило, за методом транспозиції.
  Іншими словами, король James повинен по-русски іменуватися не Джеймсом, а
  Яковом. Папа римський носить по-русски ім'я Іоанн Павло, а не Джон Пол або
  Джованні Паоло.

  1.4. Калькування

  Поряд з перекладацької транслітерацією для мовних одиниць, що не маютьбезпосереднього відповідності в переводить мові іноді застосовуєтьсякалькування - відтворення не звукового, а комбінаторного складуслова або словосполучення, коли складові частини слова (морфеми) чи фрази
  (лексеми) перекладаються відповідними елементами переводить мови.
  Калькування як перекладацький прийом послужило основою для великої кількостірізного роду запозичень при міжкультурної комунікації в тих випадках,коли транслітерація була неприйнятна з естетичних, смислових чи іншихміркувань.

  Історичний розвиток мов показує численні прикладиміжмовної кореляції, найчастіше за функціональною ознакою, наприклад,російські суфікси-ялина, -чік/щік/'ник,-ец і т. п. корелюють з англійськимисуфіксами - er/or,-ist; російські префікси не-, без-прямо асоціюються занглійськими префіксами un-, in/im-, non-. Завдяки інтенсивномуміжмовного взаємодії багато європейських мов, входять загальністройові морфеми, наприклад:-іст,-изм,-op,-дис,-іон, і т. д. Багатокореневі морфеми також мають пряме відповідність в російській і англійськіймовах, наприклад:

  Скамья - bench

  Війна - war

  Money - гроші

  Велика кількість фраз до політичної, наукової такультурній галузях практично являють собою кальки:

  Глава уряду - head of government

  Верховний Суд - Supreme Court

  Mixed laws - змішані закони

  На відміну від транскрипції, калькування не завжди буває простиймеханічною операцією перенесення вихідної форми в переводящійязик;часто доводиться вдаватися до деяких трансформацій. У першу чергуце стосується зміни відмінкових форм, кількості слів у словосполученні,афіксів, порядку слів, морфологічного чи синтаксичного статусу слів іт. п. Наприклад, англійське слово skinheads калькує зі зміною яксемантичного значення слова skin, так і з загальною трансформацією --бритоголові; англійський вираз two-thirds majority вимагає якморфологічної, так і синтаксичної трансформації, залишаючись, тим неменше, калькою в російській мові - більшість у дві третини (голосів).
  Деякі афікси в англійській мові відповідають самостійногоознакою, що виражається прикметником в російській мові, що також включаєнеобхідні трансформації в процес калькування, наприклад:

  Maldistribution of costs Неправильне розподіл витрат

  Non-taxable income Неоподатковуваний дохід

  калькування зазвичай піддаються терміни, широко вживані слова ісловосполучення:
  Зимовий палац - Winter Palace
  White House - Білий дім;назви художніх творів:
  «Біла гвардія» - The White Guard
  Over the Cuckoo's Nest - «Над зозулиним гніздом»;назви політичних партій і рухів:the Democatic Party - Демократична партіянаш будинок-Росія - Our Home Is Russia;історичні події:навала Бату-Хана-the invasion of Batu-Khan;або виразиплоди освіти - the Fruits of the Enlightment і т. д.

  У деяких випадках, особливо щодо історичних подій іперіодів або культових об'єктів, діють кілька паралельнихвідповідностей, наприклад: дві різні кальки або калька і транскрипція:смутні часи - the period of unrest або the Time of Trouble Успенський собор - Uspensky
  Sobor або the Cathedral of the Assumption розкольники -старовіри - raskolmki або Old Believers.

  Титул великого князя Київської Русі взагалі передається в різнихджерелах, по крайней мере, трьома різними варіантами: великий князь
  Київський - the Kievan Grand Duke the Great Prince of Kiev Kiev Grand

  Prince.

  Географічні назви гір, озер, морів і т. п. переводяться шляхомкалькування, якщо в них входять «переказуються» компоненти: Ivory Coast -
  Берег Слонової кісткиthe Salt Lake - Солоне озероthe Black Sea - Чорне море

  Якщо ж в назву входять слова, значення яких забуте або з будь -небудь причин не може бути переведено, вживається змішаний спосіб,коли частина назви перекладається транскрипцією, проте в цілому зберігаєтьсяпринцип калькування: Ладозьке озеро - Lake Ladoga River Dart - річка
  Дарт.

  Вибір калькування, транслітерації або змішаного способу частозадається словником, проте багато випадків, особливо пов'язані з історико -культутнимі іменами, рідкісними географічними назвами, новими термінами,вимагають самостійного рішення перекладача. Ось кілька міркувань,які можуть допомогти сформулювати перекладацьку позицію: по-перше, вибірна користь точності (буквальності) переказу не завжди буває найбільш вдалим,по?? Кольку в результаті створюється дуже незручне для сприйняття слово --це нерідко трапляється при дослівному калькування (наприклад, переклад
  Лондонський Тауер краще, ніж Тауер Лондона, хоча за структуроюостанній ближче до вихідної одиниці).

  По-друге, калькування нерідко стає більш привабливимспособом переказу, ніж транскрипція, оскільки в результаті транскрипційстворюються неудобопочітаемие і, що набагато гірше, слова, що не мають сенсу впереводить мовою. Якщо транскрипції взагалі не вдається уникнути, то її, якправило, поєднують з калькований формою, що часто зустрічається приперекладі імен-прізвиськ.

  Специфічним ускладненням при використанні цього способу єнеобхідність розгортання або згортання вихідної структури, тобтододати до неї додаткових елементів або скорочення вихіднихелементів: Юрій Долгорукий-Yury the Long Hands.

  У цілому можна констатувати, що вибір тієї чи іншої можливостіпередачі власних імен, які зберегли певну семантику, тобто вибіртранслітерації або перекладу, - обумовлюється традицією, з якою не можутьне рахуватися перекладачі навіть у тих випадках, коли вони зустрічаються звигаданими іменами або прізвиськами, хоча тут коливання значночасті.

  Що стосується власних імен, що не мають своєї семантики всучасній мові, то по відношенню до них питання про переведення, природно, невстає, і аналогія з формами передачі реалій тут припиняється.

  1.5 антропонімів

  «антропонім це ім'я власне (або набір імен, включаючи всі можливіваріанти), офіційно присвоєне окремій людині як йогорозпізнавальний знак ». (1; 38). Сюди відносяться власні імена,позначають дане конкретну особу. Антропонім називає, але не приписуєніяких властивостей.

  Коли ми вперше чуємо в мові або зустрічаємо в тексті антропонім, то вінвсього лише вказує на якийсь широкий крутий людей (наприклад, ім'я Jimповідомляє, що мова йде про чоловіка, імовірно представникаангломовної етнічної спільності) і тільки частково індивідуалізуєреферента, отгранічівая його від носіїв інших імен, але не від володарівтого ж самого імені (тому що чоловіків на ім'я Jim багато).

  Однак у мовній практиці антропонім поступово набуває здатність добільш точної ідентифікації людини. Це відбувається тоді, колипевне коло осіб пов'язує значення ряду відомих їм ознакданої людини з його ім'ям. Щоправда, поза цього кола осіб ці ознакиможуть бути невідомі. Таке коло людей, що характеризується соціальної аботериторіальної спільністю будь-якого роду (наприклад, сім'я, коло знайомих,професійний колектив, населення якої-небудь місцевості і т.д.), ікомунікативної є тією сферою, або сферою спілкування, в якійреалізується індивідуалізація людини.

  Тепер розглянемо один з найважливіших, а в деяких випадках науково -технічного перекладу навіть єдиний зустрічається вид власних імен
  - Прізвища. Цей вид власних імен практично у всіх випадках підлягаєтр

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !