ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Використання біблійних сюжетів в проектній діяльності учнів старших класів середньої школи (на прикладі німецької мови )
       

   

  Іноземна мова

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ Російської Федерації

  ШУЙСЬКИЙ державний педагогічний університет

  Кафедра романо-германських мов

  та методики навчання

  випускної кваліфікаційної роботи

  "ВИКОРИСТАННЯ біблійні сюжети У проектної діяльності учнів

  старших класів середніх шкіл (НА ПРИКЛАДІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ)"

  Виконала: студентка 5 курсу 1 групи історико-філологічного факультету

  Баландина О.К.

  Науковий керівник: к.ф.н. Гудкова Л.В.

  Шуя - 2003 р.

  ЗМІСТ

  Вступ ................. ...............................................< br>.........................................

  Глава 1 Проектна методика - актуальний напрямок в методиці навчанняв сучасній школі

  1. Проект як одна із сучасних технологій навчання ... ... ... ... ... ....

  1. Суть методу проектів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

  2. Типологія проектів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

  3. Роль учителя в проектній діяльності ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

  4. Роль учня в проектній діяльності ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

  2. Специфіка методу проектів у викладанні іноземної мови ... ...

  1.2.1 Цілі і задачі проекту в навчанні іноземної мови ... ... ... ... ... ..

  1.2.2 Переваги методу проектів над традиційними способами у навчанні іноземної мови ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

  Глава 2 Проектна діяльність у навчанні та вихованні старшокласників засобами німецької мови на основі сюжетів з Біблії

  2.1 Співвідношення тематики підручника з вмістом факультативу

  «Біблійні сюжети в проектах» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

  2.2 Етапи роботи над проектом ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

  2.3 Тематичне планування факультативу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

  2.3.1 Geschiehte ьber den verlorenen Sohn ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

  2.3.2 Geschichte ьber den Babylonturm ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

  2.3.3 Geschichte ьber Talente ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

  2.3.4 Geschichte ьber Sдmann ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

  Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

  Список використовуваної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

  Додаток ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

  Введення

  Мільйони людей в усьому світі, особливо молоді люди, які тількипочинають по-справжньому відкривати для себе світ, в якому живуть,стикаються з численними, важко зрозумілі, на їх погляд,явищами, задають собі безліч питань. Допомогти підростаючому поколіннюзнайти відповіді - завдання будь-якого суспільства, яке зацікавлене у своємурозвитку. Якщо звернутися до питань, настільки актуальним для молодих людей, доїхніх проблем, то можна легко помітити, що ці питання і проблемиіснують завжди і, очевидно, відносяться до розряду вічних.

  Важко знайти людей, які не питають чи не питали б себе
  «Для чого я живу?», «Чому відбуваються війни?», «Чому батьки незвертаються зі мною так, як мені хочеться? »,« Які люди, що проживають вінших країнах? Чим вони відрізняються від мене? »,« Як краще влаштувати своємайбутнє: куди краще піти вчитися, працювати? »і т.д. Отримати відповіді на ціі багато інші подібні питання можна, використовую різні джерела.
  Одним з найбільш достовірних і перевірених джерел є Біблія --книга, що читається в усьому світі.

  Одна з основних цілей цієї роботи - познайомити старшокласників звеликої Книгою Життя, а точніше - зі змістом окремих її сюжетів, схожих втематичному, лексичному і граматичному плані з досліджуваними темамипідручника німецької мови для 10-11 класів.

  Даний матеріал передбачається піднести на факультативних урокахнімецької мови у вигляді проектів - одного з сучасних і ефективнихметодів навчання.

  До основних завдань, що реалізовуються в роботі, відносяться:

  1. Вивчення методу проектів, який є основою передбачуваногофакультативу.

  2. Розробка самого факультативу, а саме: тематики та зміступроекту; відбір притч.

  Створення для школи факультативу, що поєднує теми підручника та біблійніпритчі, проводиться вперше. Дана проектна форма роботи дає учнямможливість поміркувати над вічними проблемами людства, а такожє гарним засобом для навчання, розвитку та виховання учнів.

  Глава 1 Проектна методика - актуальний напрямок в теорії навчання у сучасній школі.

  1.1 Проект як одна із сучасних технологій навчання.

  Сучасний етап розвитку освіти в Росії можна назвати перехіднимвід традиційного, авторитарного навчання, знання центристського типу доособистісно-орієнтованого підходу, що відбиває концепцію гуманістичноїпедагогіки, культуросообразному типу навчання.

  Основний акцент у системі освіти робиться на інтелектуальній іморальний розвиток особистості, що передбачає необхідність формуваннякритичного мислення, вміння працювати з інформацією.

  Поворот до нового підходу в навчанні пов'язаний з новими громадсько -економічними умовами і з новими завданнями в системі освіти:сучасні умови розвитку суспільства вимагають переорієнтації навчання ззасвоєння готових знань, умінь і навичок на розвиток особистості дитини, їїтворчих здібностей, самостійності мислення і почуття особистоївідповідальності як моральної характеристики особистості. А такожнеобхідність організувати навчальний процес таким чином, щоб максимальноврахувати можливості розвитку особистості дитини, її інтереси, потреби,устремління.

  У такій педагогічної теорії навчання учень стає центральноюфігурою, а його діяльність набуває активний, пізнає характер.

  Перехід на новий метод навчання в сучасній школі обумовлюєтьсянеобхідністю застосування нових технологій навчання. [13]

  Серед розмаїття технологій, адекватної поставленим цілям, єпроектна методика. Оскільки проект легко вписується в навчальний процес,не зачіпаючи змісту навчання, визначеного Державним
  Освітнім Стандартом, метод проектів, гуманістичний за своєю суттю,забезпечує інтелектуальної та моральний розвиток дітей поряд зуспішним засвоєнням навчального матеріалу.

  Використання проекту дозволяє розширити професійнийінструментарій сучасного вчителя продуктивним методом навчання. Саметому звернення до інтерактивної методикою, в рамках якої можнарозглядати і метод проектів, представляється сьогодні достатньосучасним. [3]

  Такі відомі педагоги, як М.Ю. Амонашвілі, В.В. Давидов, В.Ю.
  Сухомлинський, П.І. Ліймете прагнули організувати навчальний процес такимчином, щоб максимально врахувати можливості розвитку особистості дитини,його інтереси, потреби, прагнення. Метод проектів як один ізефективніших засобів сучасної педагогіки дозволяє вирішити данізавдання.

  1.1.1. Суть методу проектів поняття проекту передбачає розробку задуму, ідеї, детального планутого чи іншого практичного продукту, вироби і т.д. при цьому мається наувазі розробка не тільки головної ідеї, але й умов її реалізації (кошторису,матеріалів, умов експлуатації).

  Метод - дидактична категорія; сукупність прийомів, операційоволодіння певною областю практичного або теоретичного знання,тією чи іншою діяльністю; шлях пізнання, спосіб організації процесупізнання.

  Якщо говорити про метод проектів, то слід розуміти спосіб досягненнядидактичної мети через детальну розробку проблеми. Розробка повинназавершитися реальним практичним результатом, оформленим тим або іншимчином.

  Педагоги звернулися до цього методу, щоб вирішувати свої дидактичнізавдання. В основу методу проектів покладено: ідея, яка складає суть поняттяпроект; його прагматична спрямованість на результат, який можнаотримати при вирішенні тієї чи іншої практично значущої проблеми. Цейрезультат можна побачити, осмислити, застосувати в реальній практичнійдіяльності. Щоб досягти такого результату, необхідно навчити дітейсамостійно мислити, знаходити і вирішувати проблеми, залучаючи для цієї метизнання з різних галузей, прогнозувати результати і можливінаслідки різних варіантів рішення.

  Метод проектів припускає використання різних проблемних,дослідницьких, пошукових методів, орієнтованих на практичнийрезультат і розробку проблеми цілісно з урахуванням різних факторів іумов її рішення та реалізації результатів. [20]

  1.1.2. Типологія проектів

  Виділяють наступні типологічні ознаки проектів:

  1) домінуючий у проекті метод або вид діяльності: дослідницький, творчий, рольовий-ігровий, інформаційний, практично-орієнтований;

  2) Предметно-змістовна область: монопроект (в рамках однієї області знання) і міжпредметних проект;

  3) Характер координації проекту: з відкритою, явною координацією

  (безпосередній) і з прихованою координацією (неявний, що імітує учасника проекту);

  4) Характер контактів (серед учасників однієї школи, одного класу, міста, регіону, однієї країни, різних країн світу): внутрішній, регіональний, міжнародний;

  5) Кількість учасників проекту (особистісні, парні, групові);

  6) Тривалість проекту (короткостроковий, середньої тривалості: один-два місяці, довгостроковий: до року).

  Відповідно до ознакою домінуючого в проекті методу можнапозначити такі типи проектів: дослідницькі, творчі, рольової -ігрові, інформаційні, практично-орієнтовані. Розглянемо кожен зперерахованих проектів докладно.

  Дослідницькі проекти. Вимагають добре продуманої структури,зазначених цілей, обгрунтування актуальності предмету дослідження для всіхучасників, позначення джерел інформації, продуманих методів,результатів. Такі проекти наближені до наукового дослідження. Вонимістять аргументацію актуальності прийнятої для дослідження теми,позначення завдань і методів дослідження, вказівка джерел інформації.
  При виконанні завдань дослідницьких проектів, учасники проектувисувають різні гіпотези вирішення означеної проблеми, визначають шляхиїї вирішення. Підсумком дослідницької роботи є обговорення отриманихрезультатів, висновки, оформлення результатів.

  Зміст проекту, його складність повинні відповідати рівнюмовної підготовки школярів певного типу навчання.

  Творчі проекти. Припускають відповідне оформленнярезультатів. Вони, як правило, не мають детально відпрацьованої структуриспільної діяльності учасників. Кожен із задіяних у проектівиконує ту частину творчого завдання, що відповідає йогоінтересам. Результати проекту можуть бути представлені у написанні газети,твори, в відеофільмі, в драматизації і т.д.

  Ролева-ігрові проекти. Учасники проекту беруть на себепевні ролі, обумовлені характером і змістом проекту,особливістю вирішуваної проблеми. Це можуть бути літературні персонажі абовигадані герої, що імітують соціальні або ділові відносини.

  Інформаційні проекти. Спрямовані на збір інформації про який-небудьоб'єкті, явище. Учасники проекту вивчають знайдену інформацію,аналізують її, виділяють факти, які і є результатом завдань.
  Інформаційні проекти вимагають продуманої структури, корорий складаєтьсяз мети проекту, предмета інформаційного пошуку, джерела інформації,способу обробки інформації, подання результату інформаційногопошуку, презентації.

  Практико-орієнтовані проекти. Відрізняються чітко позначенимрезультатом діяльності його учасників, який орієнтований на їхсоціальні інтереси.

  Результатом проведення таких проектів може стати створення документа наоснові отриманих результатів дослідження з екології, біології,географії; збір довідкового матеріалу, складання словника, наприклад,повсякденній шкільної лексики; створення дизайну будинку і т.д. Практико -орієнтований проект потребує добре продуманої структури, чіткоговизначення діяльності кожного з учасників. Важливо поетапне обговоренняі коректування спільних та індивідуальних зусиль у презентації отриманихрезультатів.

  Монопроекти. Як правило, проводяться в рамках одного навчального предметаз використанням знань з інших областей для вирішення тієї чи іншоїпроблеми. Подібний проект потребує розробки ретельної структуризації поуроків, а також чіткого позначення цілей, завдань і тих знань, умінь,імовірно які учні повинні придбати в ході виконаннязавдань проекту. Необхідно спланувати логіку роботи на кожному уроці згрупам, форму презентації.

  Міжпредметні проекти. Як правило виконуються в позаурочний час. Цеможуть бути невеликі проекти, що торкаються два-три предмети, а такождосить об'ємні, тривалі, загальношкільні, що планують вирішити тучи іншу проблему.

  Проекти з відкритою, явною координацією. У таких проектах бере участькоординатор, який направляє діяльність інших учасників проекту,організовує окремі етапи проекту або діяльність окремих учасників.
  Наприклад, в обов'язки координатора може входити договір про зустріч уякійсь офіційній установі або про проведення анкетування.

  Проекти з прихованою координацією. У даному випадку координатор єодним з учасників проекту. Наприклад, у проекті, метою якого єпроведення дослідницької роботи, бере участь спеціаліст з тієї областіроботи, за якою і проводиться ця дослідницька робота. Віндопомагає глибше «проникнути» в стоїть перед учасниками проекту проблему іповніше розкрити її.

  Внутрішні, або регіональні, проекти. Це проекти, організовані абовсередині однієї школи, на уроках з одного предмета, або міждисциплінарні,або між школами, класами усередині регіону, однієї країни.

  Міжнародні проекти. Учасниками проекту є представникирізних країн.

  За кількістю учасників проектів можна виділити проекти: особистісні,що проходять між двома партнерами з різних шкіл, регіонів, країн; парні,організовувані між парами учасників та групові, що створюються міжгрупами.

  За тривалістю проведення проекти можуть бути короткостроковими,спрямованими на вирішення невеликої проблеми або частини більш значимоюпроблеми, середньої тривалості, що проходять протягом одного-двохмісяців і довгострокові, розраховані на проведення протягом року.

  На уроках по окремому предмету найчастіше проводяться короткостроковіпроекти, іноді з залученням знань з інших навчальних дисциплін. Проектисередньої тривалості і довгострокові є міждисциплінарними імістять достатньо значиму проблему або декілька взаємозалежнихпроблем.

  У реальній практиці частіше доводиться мати справу зі змішаними типамипроектів, в яких є ознаки кількох видів проектів (наприклад,поєднання дослідницького і творчого проектів). Такі проекти маютьтой чи інший вид координації, різні терміни виконання, етапність,кількість учасників різне. [7, 20,21]

  1.1.3. Роль учителя в проектній діяльності.

  У проектній методиці роль учителя значно складніше, ніж притрадиційному навчанні. В основу навчально-виховного процесу покладенаособиста діяльність учня, і все мистецтво вихователя зводиться до того,щоб спрямовувати і регулювати цю діяльність. Створюється ситуація, вякої учень вчиться сам, а вчитель здійснює всебічне управлінняйого вченням. [3]

  На різних етапах виконання завдань проекту роль учителя різна. Зініціатора проведення проекту вчитель перетворюється на джерела інформації,консультанта, помічника і часом навіть спостерігача. [4]

  Перед використанням проекту в навчанні вчитель повинен все ретельнопродумати, розробити, прорахувати. Якщо передбачається, що учні саміформують проблеми, то вчитель повинен спрогнозувати кілька можливихваріантів. Учні можуть назвати деякі з них, до інших вчительпідводить хлопців навідними питаннями, ситуаціями. Вчитель повинен чітковизначити навчальні завдання для учнів, підібрати необхідний матеріал абодати рекомендації школярам, де його можна знайти. Учителю необхіднопродумати, яку допомогу він може надати учням, не пропонуючи готовихрішень. Учителю бажано спланувати всю серію уроків, на якихпередбачається виконання завдань проекту. Важливо також простежуватидіяльність кожного учня на всіх етапах роботи над проектом. Характерзовнішнього оцінювання з боку вчителя залежить від т?? па проекту і його теми, атакож від умов проведення. Дослідницький проект включає етапністьпроведення, причому успіх всього проекту залежить від правильно організованоїроботи на етапах.

  Тому необхідно відстежувати діяльність учнів поетапно, оцінюючикрок за кроком. При цьому не обов'язково оцінювати діяльність учніввідмітками, можна використовувати різноманітні форми заохочення, включаючи самезвичайне: «Все правильно» або «треба б ще подумати». ( "Alles ist richtig",
  "Interessant", "Du solltest dir vielleicht anders ьberlegen"). У рольовій -ігрових проектах, що припускають змагальний характер, учитель приоцінці результатів може використовувати бальну систему. У творчихпроектах важко оцінити проміжні результати. Проте вчителевінеобхідно відстежувати роботу, щоб вчасно прийти на допомогу, якщо вонабуде потрібно. Головне завдання вчителя полягає в передачі способів роботи, ане конкретних знань, тобто акцент робиться не на викладання, а навчення. [20,25]

  Основний характерний момент в ролі вчителя в проектній методиці відтрадиційних уроків полягає в тому, що хоча вчитель дуже ретельноготується до застосування проекту в навчанні, в ході виконанняучнями завдань проекту, він виступає в ролі спостерігача і координатора.
  Тоді як на традиційних уроках учитель більшою мірою ніж учнізадіяний у навчальному процесі.

  5. Роль учня в проектній діяльності.

  У ході виконання проектних завдань учень виявляється залученим вактивний творчий пізнавальний процес на основі методикиспівробітництва. Він занурений у процес виконання творчого завдання, аразом з ним і у процес одержання нових і закріплення старих знань зпредмету, в рамках якого і проводиться проект.

  У ході виконання проектних завдань, кожен з учнів єучасником однієї з творчих груп. Групи формуються з урахуванням інтересіві потреб учнів.

  Група вибирає одне завдання, але при його виконанні можливорозподіл ролей. У процесі виконання проекту учні приходять довисновку, що від успіху кожного залежить успіх всього проекту, тому коженучень включається в пошук нової інформації, в «добування» знань. А цевеличезний стимул до активного засвоєння знань.

  Оволодіваючи культурою виконання проектних завдань, школяр привчаєтьсятворчо мислити, самостійно планувати свої дії, прогнозуватиможливі варіанти вирішення поставлених перед ним завдань, реалізовувати засвоєніїм засоби і способи роботи. Працюючи над проектом, школярі вчатьсяпрацювати в команді, відповідально ставиться до виконання своєї ділянкироботи, оцінювати результати своєї праці і праці своїх товаришів. [4]

  І більше того, в процесі спільного виконання завдань, ученьбачить, що по кожній існує не одна (власне його), а кілька точокзору і зовсім необов'язково, що його варіант вирішення проблеми єдиноправильний і найкращий. Дитина вчиться самостійно аналізувати,порівнювати й оскаржувати інші точки зору, доводити своє баченнявирішення даної проблеми. Учень готовий сперечатися зі своїми товаришами, тому щоположення однолітків однакове. В результаті суперечки він усвідомлює, що єта інші способи вирішення поставленого завдання, що його товариші теж можутьмати рацію. Згодом школяр починає контролювати самого себе,шукати інші варіанти дії.

  Уміння зіставляти, аналізувати і прогнозувати впливає наформування самостійності та оволодіння способами самоосвіти.

  У ході виконання проектних завдань учні успішно засвоюють навчальнийматеріал, а також розвиваються в інтелектуальному плані. В учнівформуються такі якості особистості, як самостійність,доброзичливість по відношенню до вчителя й один одному. [6,13]

  1.2. Специфіка методів проектів у викладанні іноземної мови.

  Специфіка використання проектної методики на уроках іноземної мовивипливає зі специфіки самого предмета і з цілей і завдань, що стоять передвчителем.

  Як відомо, величезний вплив на її розвиток якогось народуробить його культура. Тому, вибираючи теми для шкільних підручників і дляпроектної діяльності, автори підручників і вчителі шкіл віддають перевагутих тем, які містять цікавий і цінний для учнів культурний,історичний матеріал про країну мови, що вивчається.

  У шкільній практиці при проведенні проектної діяльності на урокахіноземної мови також часто вибирають теми, що містять загальнолюдськіфундаментальні проблеми. Ці теми дають школярам можливість задуматися проявища та події, що мають відношення до багатьом народам, дозволяютьнаблизити учнів до інших культур, виховують у дусі толерантності.

  Ще однією відмінною рисою проекту з іноземної мови єактивне використання засобів вивчається іноземної мови. Цевиражається в тому, що учні знайомляться з текстами і виконують завдання наіноземною мовою, попутно повторюючи вже пройдений і засвоюючи новийлексичний та граматичний матеріал. Кінцевий продукт проектноїдіяльності представлений також на вивчається іноземною мовою.

  1.2.1. Цілі і задачі проекту в навчанні іноземної мови.

  Основною метою використання методу проектів у навчанні іноземноїмови є можливість в оволодінні учнями: комунікативноїкомпетенцією, тобто практичного оволодіння іноземною мовою. Виконуючизавдання проекту, школярі знайомляться з особливостями культури досліджуваногомови, з особливостями функціонування мови в рамках певноїкультури і тим самим реалізують ще одну важливу мету в навчаннііноземної мови - формування країнознавчий компетенції.

  З огляду на те, що при виборі теми проекту і складанні вправвідбирається спеціальний матеріал, що представляє цінність в країнознавчого,лексичному, граматичному плані, можна судити про завдання, що реалізовуютьсяучнями в ході виконання завдань проекту. Перш за все це вивченнянового лексичного і граматичного матеріалу, повторення вжепройденого.

  Виконуючи завдання проекту, учні отримують можливість практичнозастосувати знання з іноземної мови. Школярі самі знаходять, якої бракує,на їх погляд, інформацію, яка містить цінний країнознавчий, лексичний,граматичний матеріал, використовуючи для цих цілей не тільки матеріалпідручника, але й інші джерела інформації.

  1.2.2. Переваги методу проектів над традиційними способами навчання іноземної мови.

  У порівнянні з традиційними методами навчання іноземної мовипроект має ряд переваг.

  Проектна діяльність активну облікову практику для кожного учня.
  Це сприяє формуванню у школярів необхідних умінь і навичок утому чи іншому виді мовленнєвої діяльності, а також лінгвістичної компетенціїна рівні, визначеному програмою та стандартом.

  Завдання проекту надають учням можливість мислити, вирішуватибудь-які проблеми, які породжують думки, розмірковувати над можливимишляхами вирішення цих проблем.

  У цьому випадку учні акцентують свою увагу на змістівисловлювання. В центрі уваги знаходиться думку, а я зик виступає у своїйпрямої функції - формування і формулювання цих думок.

  Таким чином, у школярів формується комунікативна компетенція позамовного оточення.

  Проект більшою мірою, порівняно зі стандартними методаминавчання, знайомить школярів зі країнознавчий тематикою, надаєвеличезну можливість включення учнів в активний діалог культур, щобвони на практиці могли пізнати особливості функціонування мови в новійдля них культури.

  Таким чином, виконуючи проектні завдання, переноситься акцент зрізного виду вправ на активну розумову діяльність учнів,що вимагає для свого оформлення володіння певними мовнимизасобами. Метод проектів дозволяє творчо застосувати мовний матеріалі перетворити уроки іноземної мови в дискусійний, дослідницькийклуб, в якому вирішуються справді цікаві, практично значущі ідоступні учням проблеми з урахуванням особливостей культури країни і заможливості на основі міжкультурної взаємодії.

  Виконуючи проектні завдання, учні оволодівають певнимиінтелектуальними, творчими та комунікативними уміннями. До перших можнавіднести вміння працювати з інформацією, з текстом (виділяти головну думку,вести пошук потрібної інформації в іншомовних тексті), аналізуватиінформацію, робити узагальнення, висновки, вміння працювати з різноманітнимдовідковим матеріалом. До творчим вмінь відносяться уміння генеруватиідеї, для чого потрібні знання в різних областях; вміння знаходити не одне,а багато варіантів вирішення проблеми; вміння прогнозувати наслідки тогочи іншого рішення.

  До комунікативних умінь відносяться вміння вести дискусію, слухати ічути співрозмовника, відстоювати свою точку зору, підкріпленуаргументами; вміння знаходити компроміс зі співрозмовником; уміння лаконічновисловлювати свою думку.

  Навчання іноземної мови, застосовуючи метод проектів, сприяєзагального розвитку школярів.

  Легко помітити, що метод проектів - суть розвивального, особистісно -орієнтованого характеру навчання. [20,21]

  Глава 2. Проектна діяльність у навчанні та вихованні старшокласників засобами німецької мови на основі сюжетів з Біблії.

  2.1. Співвідношення тематики підручника з вмістом факультативу

  «Біблійні сюжети в проектах»

  Факультатив «Біблійні сюжети в проектах» включає в себе чотирирозповіді, складені на основі біблійних притч. Дані тексти втематичному, лексичному і граматичному плані відповідають розділампідручника «Німецька мова, контакти» для учнів 10-11 класів авторів Г.І.
  Вороніної та І.В. Кареліна.

  Цей підручник складається з чотирьох основних розділів, кожний з якихподіляється на кілька розділів.

  Перший розділ підручника "Jugendliche, wie geh? s?" присвячений різниммолодіжних проблем. Зокрема взаємин батьків і дітей.

  Другий розділ підручника "Bundeslдnder, was Neues?" - Представникамрізних національностей: властивими їм рисами характеру, способамповедінки, їх взаємин.

  Третій розділ підручника "Kreativ Kultur erleben" - творчим аспектамжиття, таким як література, музика, образотворче мистецтво, кіно, атакож відомим представникам цих областей.

  Четвертий розділ підручника "Im Trend der Zeit" - різних видівдіяльності молоді. Таким, як навчання в середніх і вищих навчальнихзакладах, тимчасова і постійна робота.

  У ході вивчення тим вище перелічених розділів підручника учніотримують можливість задуматися над вічними загальнолюдськими проблемами,такими, як взаємовідносини поколінь; національні особливості різнихнародностей, що проживають на Землі; особливості творчого світу;можливості вибору майбутнього вибору діяльності.

  Безперечно ці питання цікаві учням, оскільки вони є актуальними длястаршокласників і багато в чому перетинаються з їх життєвими проблемами.

  Для кращого засвоєння матеріалу підручника розроблений факультатив
  «Біблійні сюжети в проектах». Звернення до Біблії, однієї з найдавнішихі самих мудрих книг, не випадково, оскільки в ній містяться відповіді напитання, пошуком яких люди займалися завжди. Старшокласникампропонується ознайомитися з біблійними сюжетами, схожими в тематичномуплані з главами підручника.

  Відповідність тим підручника та біблійних сюжетів представлено в наступнійтаблиці:

  | Назва розділу | Розповідь факультативу | Притча, на основі якої |
  | підручника | «Біблійні сюжети в | складений розповідь |
  | | Проектах »| |
  | I. Jugendliche, wie | Geschichte ьber den | Притча про блудного сина |
  | geh? s? | verlorenen Sohn | |
  | II. Bundeslдnder, was | Geschichte ьber den | Вавилонська вежа |
  | Neues? | Babilonturm | |
  | III. Kreativ Kultur | Geschichte ьber Talente | Притча про таланти |
  | erleben | | |
  | IV. Im Trend der Zeit | Geschichte ьber Sдmann | Притча про сівача |

  Крім тематичного відповідності, розповіді факультативу містятьАктивний лексичний та граматичний матеріал відповідно до розділівпідручника.

  2.2. Етапи роботи над проектом.

  Робота над кожним проектом складається з 6 етапів.

  I. 1 етап. Предтекстовая робота

  Вчитель за допомогою питань, оповідань намагається сфокусувати свідомістьучнів на проблемі, направити їх розумову діяльність у потрібномунапрямку.

  2 етап. Робота з текстом.

  Школярам пропонується на прочитання і розуміння змісту тексту.
  Після цього вони виконують завдання до тексту, спрямовані на засвоєння новоголексичного та граматичного матеріалу, узучаемого на основних урокахнімецької мови з даної теми, закріплення вже пройденого, а такожроздуми над змістом тексту.

  II. 3 етап. Цілепокладання.

  На даному етапі вчитель знайомить учнів з темами для творчихробіт у мінігруппах. Учні обирають групи за своїм бажанням. Узаключних випадках учитель допомагає їм зробити вибір.

  4 етап. Планування.

  На цьому етапі відбувається розподіл завдань між членами групи,робота над планом групової частини проекту.

  5 етап. Виконання.

  Учні зайняті пошуком необхідної інформації, використовуючи для цихцілей не тільки матеріал підручника, а й інші джерела; синтезуванням іаналізування знайденої інформації, висунутих ідей і гіпотез;оформленням проектних завдань.

  6 етап. Захист проекту.

  Учасники кожної творчої групи представляють виконану частинупроекту. Якщо основне завдання творчої групи не передбачаломонологічного або діалогічного висловлювання на німецькій мові
  (наприклад, при спорудженні будівлі або при поданні розповіді вмалюнках), то під час презентації учні пояснюють результати роботи нанімецькою мовою. На презентацію творчих робіт бажано запроситигостей, оформити приміщення для створення творчої атмосфери. Гості можутьставити запитання учасників творчих груп по виконаному групоюзавданням.

  Наприкінці вчитель разом з хлопцями підводить підсумки, робить висновки. Гостітакож можуть висловити свої думки та побажання щодо виконаноїтворчої роботи.

  2.3. Тематичне планування факультативу.

  Виконання кожного проекту розраховане на вісім факультативних уроків,що проходять один раз на тиждень.

  На перших двох уроках планується виконання предтекстовой роботи іроботи з текстом.

  На третьому факультативному занятті учні обирають теми для творчихробіт у мінігруппах. Відбувається формування груп та обговорення групоюплану виконання завдання.

  Наступні три факультативних уроку. Кожна мінігруппа виконує своючастина проекту.

  Останні два заняття планується присвятити презентації школярамивиконаних творчих завдань.

  2.3.1. Geschichte ьber den verlorenen Sohn.

  В основу розповіді про блудного сина покладена біблійна притча про блудногосина, в якій сказано, що молодший син одного пана, забравши своючастина спадщини, йде з дому в іншу країну, де незабаром розтрачуєвсі наявні у нього гроші. Після довгих роздумів він все-таки вирішуєповернутися додому і попросити вибачення у батька. Останній, всупереч очікуванняммолодшого сина, зустрічає його з радістю і влаштовує бенкет на честьповернення сина.

  Див таблицю 1.

  2.3.2. Geschichte ьber den Babylonturm.

  Розповідь про Вавилонську вежу заснований на біблійної історії про те, якколись люди, перед розселення по всій Землі, вирішили залишити про себепам'ять, побудувавши місто, а в ньому вежу, що діставала б верхівкою небо.
  Бог, побачивши це будівництво, наділяє людей різними мовами, щоб вони немогли спілкуватися один з одним і продовжити розпочате. Потім Бог сам розселяютьлюдей по всій Землі.

  Див таблицю 2.

  2.3.3 Geschichte ьber Talente

  Розповідь про таланти заснований на біблійній притчі про таланти, в якіййдеться про те, як один пан перед від'їздом в іншу країну роздавсвоїм слугам таланти: одному дав п'ять талантів, а другому два, третє один.
  Двоє перших слуг змогли скористатися талантами так, що подвоїли їхкількість, а третій слуга закопав свій талант у землю.

  Див таблицю 3

  2.3.4 Geschichte ьber Sдmann

  Оповідання складено з використання змісту притчі про сіяча : насіння,розкидаємо сівачем, потрапляючи на різну грунт, мали різну долю.

  Див таблицю 4.

  Висновок.

  Використання проектної діяльності в навчанні в сучасній школістає все більш актуальною. І не випадково, адже п?? і допомоги проектуможна реалізувати всі виховні, освітні і розвиваючі завдання,що стоять перед вчителем.

  Проектна методика має особистісно-орієнтований характер, щодозволяє розглядати в центрі навчання перш за все учня, а невчителя. Хотілося б підкреслити здатність даного методу в розвитку івиховання особистості, яка вміє мислити, планувати свої дії,самостійно шукати шляхи вирішення, поставлених завдань, творчо підходитидо процесу навчання, контролювати свою діяльність. Метод проектівдозволяє інтегрувати різні види діяльності, роблячи процес навчаннябільш захоплюючим, більш цікавим і тому більш ефективним.

  Використання методу проектів у навчанні іноземним мовамсприяє формуванню країнознавчий компетенції у школярів тарозвитку їх комунікативних здібностей.

  Проектна діяльність, заснована на біблійних сюжетах, залучаєучнів до загальнолюдських духовних цінностей, що сприяє їхморальному розвитку, формує вміння жити і спілкуватися в полікультурномупросторі сучасного світу, допомагає позбутися від забобонів інетерпимості до інших культур і найголовніше - "знайти себе в житті".

  Список використаної літератури:

  1. Айбетова Р.Х. Педагогіка співпраці на уроках німецької мови.// І.я.ш.., 2002, № 1, с.14-18

  2. Афонькін Ю.І. Російсько-німецький словник крилатих слів. Москва

  "Російська мова". Лейпціг "Енциклопедія", 1990.

  3. Баранова Н.В., Гусєва С.Б., Стернберг В.Н. Сучасні технології навчання іноземних мов на прикладі проектної методики. Проблеми сучасного мовної освіти. Доповіді та тези доповідей на міжнародній науковій конференції 27-29 березня

  2003 року, присвяченої 40-річчю факультету іноземних мов.

  Том II. Володимир - 2003, с. 69-71.

  4. Байдурова Л.А., Шапошникова Т.В. Метод проектів при навчанні учнів двох іноземних мов// і.я.ш., 2002, № 1, с.5-11.

  5. Барменкова О.І. Про роботу над проектом за підручником "Happy Englich

  2"// і.я.ш., 1997, № 3, с.25-27.

  6. Борисова Е.М. Проект на уроках німецької мови.// і.я.ш., 1998,

  № 2, с. 27-31

  7. Венедиктова С.Л. Проектна діяльність учнів на уроках німецької мови.// І.я.і., 2002, № 1, с.11-14.

  8. Вороніна Г.І., Кареліна І.В. Німецька мова, контакти. Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх установ. Москва

  "Просвіта", 2002.

  9. DAS NEUE TESTAMENT DEUTSCH-RUSSISCH. 1994 R. BROCKHAUS Verlag

  Wuppertal und Zьrich

  10. Die Bibel. Die Heilige Schrift. Des alten und des neuen

  Testaments. 1996 VERLAG DER ZЬRCHER. BIBEL, Zьrich.

  11. DIETER STORK. Kreative Projektarbeit. Fьnfдgiges Seminar in

  Tschernzy, Russia Sommer 2001, 30. Juli bis zum 3. August 2001.

  12. DIETER STORK. Kreative Projektarbeit. Soziales und diakonisches

  Lehrnen in der Schule. Mьnster. 1997.

  13. Іванова Є.Г. Навчання у співпраці в рамках особистісно-орієнтованого підходу в навчанні іноземним мовам. Проблеми сучасного мовної освіти. Доповіді та тези доповідей на міжнародній науковій конференції 27-29 березня 2-3 роки, присвяченій 40-річчю факультету іноземних мов. Том II.

  Володимир 2003., С.60-69

  14. Книга життя. Біблія. Новий Завіт. Москва "Протестант", 1992.

  15. Кожемяко В.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !