ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Використання відео на уроках англійської мови
       

   

  Іноземна мова

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

  САМАРСЬКИЙ державний педагогічний університет

  Кафедра іноземних мов

  Курсова робота.

  Використання відео на уроках англійської мови.

  Виконала студентка:економічного фак-ту

  4 курсу 42 групи

  Гвоздева А.С.

  Науковий керівник:
  Бондарева В.В.

  САМАРА

  2004

  Зміст:

  Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

  Глава 1. Етапи роботи з відеотексту і їх завдання. Типи завдань длякожного з етапів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6

  Глава 2. Використання відео на початковому етапі навчання ... ... ... ... ... ...... 14

  Глава 3. Використання відео на середньому і среднепродвінутом рівні ... ... 21

  Глава 4. Практична частина ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .32

  Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... 38
  Бібліографія ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .39

  Введення.

  Серед проблем, теоретично і експериментально розв'язуваних методикоюіноземних мов, комунікативна компетенція і способи її досягненняє однією з найбільш актуальних.

  Сучасні інтерпретації комунікативної компетенції в областівикладання іноземних мов сходять до визначення американськоговченого Д. Хаймза, згідно з яким, "комунікативна компетенція - цете, що потрібно знати тому, хто говорить для здійснення комунікації вкультурозначімих обставин ".

  Оволодіти комунікативної компетенції англійською мовою, не перебуваючив країні досліджуваної мови, справа дуже важка. Тому важливим завданнямвчителя є створення реальних і уявних ситуацій спілкування наурок іноземної мови, використовуючи для цього різні методи і прийомироботи (рольові ігри, дискусії, творчі проекти та ін.)

  Не менш важливим є завдання залучення школярів до культурнихцінностей народу - носія мови. З цією метою велике значення маєвикористання автентичних матеріалів (малюнків, текстів, звукозаписів ітощо). Знайомство з життям англомовних країн відбувається в основному черезтекст та ілюстрації до нього.

  Безперечною перевагою сучасних підручників англійської мови длясередньої школи є насиченість їх країнознавчий інформацією.
  Значне місце серед текстів займають такі їх види, як листи,рекламні оголошення, вивіски, анкети, меню. Всі факти і явища, всяінформація про різних галузях дійсності англомовних країнвідбиралися з урахуванням віку учнів та їхніх інтересів. Оволодіння цимматеріалом дозволить школярам краще орієнтуватися в країні вивчаєтьсямови в разі її реального відвідування.

  Поряд з цим важливо дати учням наочне уявлення про життя,традиціях, мовних реаліях англомовних країн. Цій меті можуть служитинавчальні відеофільми, використання яких сприяє реалізаціїнайважливішого вимоги комунікативної методики "... уявити процесоволодіння мовою як осягнення живий іншомовної дійсності ..."

  Більше того, використання відеозаписів на уроках сприяєіндивідуалізації навчання та розвитку мотивації мовленнєвої діяльностіпартою. При використанні відеофільмів на уроках іноземної мовирозвиваються два види мотивації: самомотивації, коли фільм цікавий сам пособі, і мотивація, яка досягається тим, що учню буде показано, щовін може зрозуміти мову, який вивчає. Це приносить задоволення інадає віру в свої сили і бажання до подальшого вдосконалення.

  Необхідно прагнути до того, щоб учні отримували задоволення відфільму саме через розуміння мови, а не тільки через цікавий іцікавий сюжет.

  Ще однією перевагою відеофільму є сила враження іемоційного впливу на учнів. Тому головна увага маєбути спрямована на формування учнями особистісного відношення допобаченого. Успішне досягнення такої мети можливо лише, по-перше, присистематичному показ відеофільмів, а по-друге, при методичноорганізованою демонстрації.

  Слід зазначити, що застосування на уроці відеофільму - це не тількивикористання ще одного джерела інформації.

  Використання відеофільму сприяє розвитку різних сторінпсихічної діяльності учнів, і перш за все, уваги і пам'яті. Підчас перегляду в класі виникає атмосфера спільної пізнавальноїдіяльності. У цих умовах навіть неуважний учень стаєуважним. Для того щоб зрозуміти зміст фільму, учням необхідно докласти певних зусиль. Так мимовільне увагу переходить вдовільне. А інтенсивність уваги впливає на процесзапам'ятовування. Використання різних каналів надходження інформації
  (слуховий, зоровий, моторне сприйняття) позитивно впливає наміцність фіксації країнознавчого та мовного матеріалу.

  Таким чином, психологічні особливості впливу навчальнихвідеофільмів на учнів (здатність керувати увагою кожногоучня і групової аудиторії, впливати на обсяг довготривалої пам'яті ізбільшення міцності запам'ятовування, надавати емоційний вплив научнів і підвищувати мотивацію навчання) сприяють інтенсифікаціїнавчального процесу і створюють сприятливі умови для формуваннякомунікативної (мовної та соціокультурної) компетенції школярів.

  Глава 1. Етапи роботи з відеотексту та їхзавдання.

  Типи завдань для кожного з етапів.
  При роботі з будь-яким текстом в методиці навчання іноземних мов прийнятовиділяти три основних етапи: дотекстовий етап (pre-viewing), текстовий етап
  (while viewing), послетекстовий етап ((post) after-viewing).

  I. Дотекстовий етап
  Мета етапу:
  1. мотивувати учнів, налаштувати їх на виконання завдання, зробившиактивними учасниками процесу навчання;
  2. зняти можливі труднощі сприйняття тексту і підготувати до успішноговиконання завдання.
  Типи завдань:
  1. Різні варіанти передбачення змісту тексту, засновані на:

  . узагальненні раніше отриманих знань з цієї теми;

  . особливості заголовка;

  . швидкому перегляді частини фільму без звуку;

  . списку нових слів з перекладом або дефініціями, що пред'являються до тексту;

  . зміст питань або правильних/неправдивих тверджень.

  У таблиці наведено приблизні формулювання завдань, що використовуються наданому етапі (формулювання дано російською мовою, хоча в реальній практицівикладання їх необхідно формулювати англійською мовою). Зразокзаповнення граф дан в першому завданні. Завдання можна виконати усно,працюючи в парах, групах або в ході фронтального обговорення в класі.


  | Формулювання завдання | Дії | Вимоги до | Як |
  | | Учнів | змісту | забезпечує: |
  | | | Завдання | |
  | | | | 1) мотивацію |
  | | | | 2) Зняття |
  | | | | Труднощів. |
  | 1. Прочитайте заголовок | У парах, | 1) Заголовок | 1) Висловивши |
  | тексту і постарайтеся | групах або | повинен бути | припущення |
  | визначити, про що може | індивідуально | співвідносимо з одного |, учні |
  | йти мова в цьому тексті. |: | або декількома | чекатимуть |
  | | * Читають | раніше пройденими | їх |
  | 2. Ознайомтеся з | заголовок; | темами. | підтвердження |
  | питаннями до тексту і | * встановлюю | 2) Тематика | або |
  | визначте основне | т | повинна бути | спростування, |
  | зміст цього тексту, | асоціативні | зрозумілою і по | і, |
  | його тематику. | зв'язку з раніше | можливості | отже |
  | 3. Прочитайте наведені | вивченими | викликати |, уважно |
  | нижче твердження. До | тематичними | різні | сприймати |
  | перегляду відео спробуйте | областями; | асоціативні | текст. |
  | визначити вірні й | * визначають | зв'язку. | 2) |
  | невірні твердження, | коло | 3) Добре якщо | Асоціативні |
  | користуючись здоровим глуздом. | можливих | зрозумілий на | зв'язку |
  | | Ситуацій; | перший погляд | будуються на |
  | 4. Ознайомтеся з | * формулюють | заголовок таїть у | вивченої |
  | заголовком | предполагаеми | собі щось | тематики та |
  | відеофільму/питаннями/утве | є події або | нестандартне/нео | проблематики, |
  | ржденіямі до тексту відео та | коло проблем | жида. | а значить і на |
  | запишіть: | для | | визначеному |
  | а) що ви вже знаєте у | обговорення. | | Семантичному |
  | даної теми. | | | Полі. |
  | б) що б ви хотіли | | | Вживання |
  | впізнати. | | | Конкретної |
  | 5. Постарайтеся здогадатися | | | лексики в |
  | про зміст | | | ході |
  | відеофрагменту по | | | Попередній |
  | заголовком і питань. | | | Ого |
  | Складіть приблизну | | | обговорення |
  | схему/словникову павутинку з | | | активізує |
  | виділенням ключових слів і | | | її та |
  | проблем. | | | Забезпечує |
  | 6. Подивіться на список | | | розпізнавання |
  | нових слів, які | | | зі слуху в |
  | зустрінуться в цьому | | | надалі. |
  | відеофільмі. Визначте | | | |
  | тематику сюжету на їх | | | |
  | основі і згадайте вже | | | |
  | відомі вам слова і | | | |
  | вирази, які можуть | | | |
  | зустрітися в даному | | | |
  | тексті. | | | |

  2. Короткий виклад вчителем основного змісту тексту

  Вчитель може стисло передати основний сюжет відеофрагменту, пояснившитаким чином, що належить побачити. Якщо сюжет представляє інтерес дляучнів, то це вступ покликане зацікавити слухачів, а значить,перша ціль етапу може вважатися досягнутою. У своїй промові вчитель можепередати основну ідею тексту простими і зрозумілими словами, а може ізберегти ряд важких для розуміння виразів. Головним у даному випадкує передбачення можливих труднощів мовного, мовного ісоціокультурного характеру та їх зняття з допомогою різних прийомів, включаючипояснення, тлумачення, переклад, співвідношення з раніше вивченим матеріалом іт.д. Очевидно, що для використання такого типу завдання вчителеві необхідномати певний рівень професійно-методичної та професійно -комунікативної компетенції.

  При використанні даного типу завдання слід пам'ятати про те, що самтекст вступу не є установкою на первинний перегляд, тому требаясно і зрозуміло сформулювати завдання на час перегляду тексту, вибравшиодне із завдань другого етапу, про які піде мова нижче.

  3. Попереднє дослідження або проектна робота

  перегляду відеоматеріалів можна завершувати цикл уроків з якої-небудьтеми або проблеми. Учні заздалегідь отримують завдання на вивченняконкретного матеріалу, що логічно готує їх до перегляду відео.
  Попереднє читання текстів та обговорення проблем з тієї ж тематики (нарідною та іноземною мовами), також сприяють підвищенню мотивації вході перегляду відео за умови, що відеосюжет відкриває новіперспектив бачення даної теми, містить елемент новизни інепередбачуваності.

  II. Текстовий етап
  Мета етапу: Забезпечити подальший розвиток мовної, мовленнєвої абосоціокультурної компетенцій учнів з урахуванням їх реальних можливостейіншомовного спілкування.

  Типи завдань:

  1. Завдання на пошук мовної інформації
  Даний тип вправ і завдань орієнтований на пошук, виокремлення,фіксування, трансформацію певного мовного матеріалу: лексики,граматики, фонетики. У даному випадку не стільки формулювання завдання,скільки зміст вправи забезпечує той чи інший ступіньефективності та виправданості виконання завдання. Формулювання завданьможуть звучати приблизно так:
  Перегляньте відеофрагмент і ...
  1. підберіть англійські/німецькі/французькі/іспанські і т.д.еквіваленти до наступних російським словами і виразами;
  2. підберіть російська еквівалент до наступних англійською/німецькою і т.д.словами і виразами;
  3. заповніть пропуски в пропозиціях потрібними словами та виразами;
  4. запишіть всі прикметники, які вживалися у відеосюжеті зіменником «дорога» (всі дієслова, які вживалися зіменником «продукти» і т.д.);
  5. запишіть дієслова з наведеного нижче списку в тій граматичнійформі, в якій вони були вжиті в тексті;
  6. з якою інтонацією вимовлялося слово «дійсно» в тексті;з наведеного нижче переліку синонімічних виразів відмітьте ті,які (не) вживалися в тексті відео.
  2. Завдання, на розвиток рецептивних умінь (на рівні виділеннязмістовної і смислової інформації)
  На даному етапі роботи можуть використовуватися традиційні вправиспрямовані на:
  1) пошук правильних відповідей на питання (питання пропонуються до перегляду);
  2) визначення вірних/невірних тверджень;
  3) співвідношення розрізнених пропозицій з смисловими частинами тексту (плантексту і заголовки кожній частині пропонуються);
  4) вибудовування частин тексту в логічній послідовності;
  5) встановлення причинно-наслідкових зв'язків і т.д.
  3. Завдання, спрямовані на розвиток навичок говоріння
  Наступні прийоми роботи з відео спрямовані на розвиток уміньмонологічного мовлення:
  1) Відсутність зображення при збереженні звуку. Найчастіше в даномувипадку використовуються установки на опис:

  . передбачуваної зовнішності героїв та їх одягу;

  . предметів, які могли знаходитися поряд;

  . місця подій;

  . характеру взаємовідносин між персонажами і т.д.
  Усі ці завдання представляють собою конкретний тип монологу - опису призбереженні яскраво виражених особливостей опису людей, предметів і т.д.
  2) Завдання, спрямовані на використання кнопки «ПАУЗА».
  У даному завданні учням пропонують висловити припущення про подальшехід розвитку подій, що нерозривно пов'язано з розвитком такихдискурсивних умінь як визначення і встановлення логіко-смислових зв'язківтексту та їх розвиток.
  3) Завдання, спрямовані на відтворення побаченого у формірозповіді, повідомлення і т.д.
  Ряд завдань може бути ефективно використаний для розвитку навичокдіалогічної мови, наприклад: вимикання звуку при збереженні зображення знаступним відтворенням передбачуваного тексту. Дана вправа наврядЧи можна використовувати для відтворення текстів монологу, оскількизміст монологу в цьому випадку передбачити практично неможливо,якщо тільки людина не вміє читати по губах. Що ж до діалогу, тоза наявності таких-елементів мовної ситуації як місця і часу подій,партнерів по спілкуванню, їх невербальній поводженню можна зробити певніприпущення про зміст діалогу, особливо, якщо ситуація єдосить стандартної (в магазині, в театрі, у лікаря і т.д.)

  4. Завдання, спрямовані на розвиток соціокультурних умінь

  Досить часто доводиться стикатися з розумінням соціокультурноїкомпетенції в дуже вузькому сенсі, практично тотожною за значеннямкраїнознавчих знань. Безумовно, для того, щоб досягти необхідного ідостатнього рівня соціокультурної компетенції, необхідно матипевний набір знань про країни мови, що вивчається. Проте ще більшеважливо навчитися порівнювати різні культури світу, помічати в нихкультурно-специфічні особливості і знаходити загальнокультурнізакономірності. Найважчим завданням для вчителя в плані формуваннясоціокультурної компетенції є вміння навчити учнівінтерпретувати різні ситуації мовних і немовних характеру з точкизору культурних особливостей конкретної країни, уникаючи при цьомуформування неправдивих стереотипів і не підпадає під вплив нав'язуванихсуджень і уявлень.

  Використання відео надає для цього прекрасну основу,однак, було б наївно думати, що без спрямовуючу роль вчителя іграмотної системи спеціально розроблених вправ ці вміннясформуються самі собою. Так, при роботі з відеоматеріалами, пропонуєтьсявикористовувати такий тип завдань як встановлення міжкультурних зіставленьі розбіжностей. Тут вчителю важливо пам'ятати про те, що до тих пора покивміння порівнювати і зіставляти культурознавчих - маркіровануінформацію не будуть сформовані, необхідно продумувати систему опор,направляючих увагу учнів на виокремлення, фіксування і інтерпретаціюпотрібної інформації.

  III. Послетекстовий етап

  Мета етапу: використовувати вихідний текст як основа і опори длярозвитку продуктивних умінь в усній або письмовій мові.

  Обидва попередніх етапу є обов'язковими як в умовахвикористання відеотексту як засіб розвитку комплекснихкомунікативних навичок, так і як засіб контролю рецептивнихнавичок (аудіювання). Цей же етап може бути відсутнім, якщо відеотекствикористовується тільки для розвитку і контролю рецептивних умінь.

  Ті вправи, які можуть бути спрямовані на розвиток продукти?? нихумінь в усному мовленні, вже були частково названі у попередньому розділі. Наданому етапі крім вище перерахованих вправ можна використовувати:

  . проектну роботу, пов'язану з підготовкою аналогічних відеосюжетів самостійно (проведення відеоекскурсіі по місту/школі і т.д., відвідування шкільного концерту, розповідь про свою сім'ю і т.д.)

  . рольові ігри, в основу яких покладено сюжет або ситуації відеофільму.

  При цьому їх можна частково видозмінювати

  Глава 2. ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕО На початковому етапі

  НАВЧАННЯ

  Можливості використання відео для початківців кількаобмежені в силу малого обсягу їх словника і знань граматики. Однаквикористання відео час від часу приємно різноманітить заняття, вносить донього елемент справжнього життя, нехай навіть на екрані, а також поволі,привчає працювати з відеоматеріалами, а не просто дивитись на екран.

  Практика показує, що особливо ефективними на початковому етапінавчання іноземної мови є відеомультіплікаціі. Їхвикористання дозволяє розвивати мовленнєву активність школярів, а такожпідвищити мовну активність навчання. Мультиплікація дає можливість легкопроникнути в суть реальних речей і явищ і в простій наочній формідонести інформацію до учнів. Методично важливо й те, що інтерес домультфільмам не слабшає при багаторазових переглядах. Це допомагаєпідтримувати увагу до неодноразово пред'явленому навчального матеріалу ізабезпечує ефективність сприйняття.

  Безперечними достоїнствами мультиплікаційних відеофільмів єїх:
  1) автентичність;
  2) інформативна насиченість;
  3) концентрація мовних засобів;
  4) емоційний вплив на студентів і ін

  Ефективність використання відеофільмів залежить від раціональноїорганізації занять.

  1. Навчальні завдання

  Однією з навчальних завдань, яке можна вирішувати за допомогою відео, єповторення лексики та розширення словникового запасу.

  Для цього годиться будь-який уривок від 30 секунд до 1 хвилини, в якомупредставлені предмети, дії або характеристики за відповідною,лексичної теми. Бажано, щоб уривок супроводжувався музикою абоангломовним текстом. Якщо немає можливості отримати таку відеозапис,запишіть уривок з текстом на рідній мові, прибравши звук.

  Залежно від розміру навчальної групи ви ділите її на підгрупи абопари, кожна з яких отримує своє завдання. Завдання не обов'язковоповинні бути різними, вони можуть дублюватися для деяких груп або пар.

  Учні дивляться уривок, де представлені різні тварини (професії,кольору, людей, які вчиняють різні дії). Потім обговорюють в групах
  (парах) побачене. При необхідності вони можуть користуватися словником абозвертатися за допомогою до викладача.

  Наприклад: назвіть англійською перша тварина, що ви побачили;скажіть, що робить жираф, а хто по професії людина, яку ви побачили навулиці; які зелені предмети ви побачили на екрані і пр.

  Потім учні відповідають на запитання. При цьому вчитель попереджає,що вони подивляться уривок ще раз і повинні будуть перевірити, наскількиправильно група виконала своє завдання.
  Потім ви дивитеся уривок другий раз і перевіряєте правильність відповідей.

  Відео можна використовувати і для введення нових лексичних одиниць абонової лексичної теми. Замість того, щоб використовувати для введенняназв тварин переказ або зображення, ви можете просто показати їх узоопарку або на волі, що зробить значно більш яскраве враження ібуде сприяти кращому запам'ятовуванню.

  Як в цьому випадку, так і для завдання "опишіть картинку" можнавикористовувати функцію "пауза" (freeze-frame), щоб у студентів, буламожливість розгледіти всі деталі на екрані.

  Іншим завданням, яку можна вирішити за допомогою відео на цьому етапі,є задача навчання розуміння мови на слух, яку багато хтовикладачі в силу різних причин взагалі не ставлять перед собою.

  Слід зазначити, що використання відео для навчання аудіюваннямає свої позитивні і негативні сторони.

  З одного боку, відеозапис, в порівнянні з аудіозаписом, носить більшжиттєвий характер - ви не тільки чуєте, але і бачите, що говорять, їх мімікуі жести, а також отримуєте інформацію про широкому контексті того, що відбувається --місці дії, вік учасників і пр.

  З іншого - всі ці фактори відволікають слухача від власне мови, івін може захопитися спогляданням картинки, замість того щобзосередитися на аудіювання.

  Тому, особливо на початковому етапі, учні перед переглядом повинніотримати чітко сформульоване завдання, на виконання якого вони повиннібудуть зосередитися.

  2. Відеодіалогі (5-15 хвилин) 1

  Дані вправи крім аудіювання включають в себе вироблення навичокчитання.

  А. Учитель обирає уривок з фільму довжиною 1-2 хвилини, який складаєтьсяз чітко проговорюємо реплік, простих за формою і змістом.

  виписує кожну репліку на окрему картку, помітивши, якомуперсонажу вона належить.

  розбиває клас на кілька груп і кожній групі дає повнийкомплект карток, що містять діалог.

  Група повинна побачити уривок не заглядаючи в картки, а потімпоставити репліки в тому порядку, як вони зустрічалися в записі.

  Після цього слід подивитися уривок повторно, перевіряючи правильністьпорядку реплік. При необхідності слід робити паузи.

  Учні в групі тренуються у читанні діалогу.

  ____________________________________________________________________________< br>____________________________ 1В дужках вказується тривалість усьоговправи, включаючи час на перегляд відеоотривка.

  Викладач включає запис без звуку, і учні озвучують діалогна екрані (за бажанням). В якості варіантів можна запропонувати наступне:

  • Учні розкладають картки в тому порядку,

  який вони вважають правильним, перед переглядом, а потім

  перевіряють вірність своєї здогадки .

  • Діалог дається не на картках, а на одному аркуші, і їм

  треба пронумерувати репліки в порядку появи.
  Б. Учитель обирає уривок з художнього фільму на 1 -- 3 хвилини, вякому бесіду ведуть від трьох до п'яти учасників. Бажано, щоб учнібули знайомі з персонажами.

  Учитель готує два списки - імен персонажів і їх реплік надовільному порядку. У кожного учня повинна бути своя копія.

  При неможливості зробити копії списки записуються на дошці.

  Вчитель пояснює учням, що уривок здасться без звуку і їхнім завданнямбуде розташувати репліки по черзі, а також розібратися, хто що говорить.

  Учитель показує уривок без звуку. Учні працюють в парах,відновлюючи послідовність реплік і їх авторство.
  Учитель показує уривок зі звуком. Учні перевіряють правильністьсвоєї роботи.

  Діалог читається і обговорюється з класом.

  3. Пророцтва (30 хвилин).
  Учитель готує уривок з телепрограми, вистави або фільму, зякого досить швидко можна зрозуміти, як далі будуть розвиватисяподії.

  Далі готує табличку:

  | TOPIC | |
  | SIGHTS | |
  | WORDS | |
  | SOUNDS | |
  | SMELLS | |

  Роздає учням таблички або малює таблицю на дошці, при цьомувчитель говорить, що покаже початок уривка і треба придумати, як будутьрозвиватися події, а потім необхідно заповнити табличку.

  Учитель показує досить великий шматок уривка, щоб можна булозрозуміти сюжет і його подальший розвиток.

  Учні в парах обговорюють побачене і заповнюють табличку:

  | TOPIC | тема уривка |
  | SISHTS | що вони очікують побачити |
  | WORDS | Які слова вони очікують почути |
  | SOUNDS | Які звуки вони очікують почути |
  | SMELL | які запахи вони могли б відчути |

  Викладач обговорюють з дітьми їх здогадки.

  Потім показує що залишився уривок відеофільму.

  Учні обговорюють у парах, що вони побачили, почули та порівнюють зтим, що вони очікували побачити.

  Вчитель із класом обговорює, чи виправдалися їхні очікування. Принеобхідності, уривок дивляться ще раз.

  Варіанти:

  • Під час перегляду вчитель робить паузи, щоб учні

  вгадували, що трапиться далі.

  • Каже класу, що вони побачать. Потім до перегляду учні відповідаютьна наступні питання:

  Who will you see?

  Where will the scene or action take place?

  What things will you see? < p> What are some lines of the dialogue you will hear?

  Якщо це необхідно, перед тим як відповісти на запитання, вчительпоказує початок уривка.

  З тим щоб учні могли передбачити наступну репліку, вчителюслід зупинятися перед кожною реплікою.

  Можна використати наступну вправу: учитель розповідає, про щобуде уривок, і на дошці записує назви шести предметів або іменалюдей, з яких чотири з'являться в уривку, а дві ні. Діти повинні будутьпередбачити, які чотири з'являться. Це прекрасний спосіб введення активноїлексики.

  4. Five W's and H (10 - 15 хвилин)

  З телевізійної програми новин вчитель обирає уривок, якийчитає диктор і який містить достатньо матеріалу, щоб поставити всівиди спеціальних питань.

  Вчитель пояснює класу, що вони зараз побачать справжні новини, вяких міститься інформація для відповіді на питання:
  Who is about?
  What is about?
  When did it happen?
  Where did it happen?
  Why did it happen?
  How did it happen?

  На дошці вчитель записує ці шість питань, попереджає учнівпро те, скільки саме новин буде в цьому уривку. Завдання перед першимпереглядом - слухати і постаратися зрозуміти теми. Завдання перед другимипереглядом - слухати і робити позначки навпроти кожного питання.

  Після другого перегляду учні відповідають на ці шість питань.

  Потім можна запропонувати подивитися новини в третій раз, після чоготреба написати маленьку статтю, яка містить новини, почуті потелевізору. Можна дати це в якості домашнього завдання. Можна перетворитице в конкурс: попросити дітей викласти почуте на окремих листочках
  (йди надрукувати на комп'ютері), а потім без підпису вивісити для оцінки і
  "проголосувати" кольоровими кружечками. Що отримав найбільшу кількістьчервоних гуртків стає класним "журналістом" на найближчий тиждень.

  5. Короткі новини (15-45 хвилин)

  Вчитель обирає уривок програми з кількома різними новинами.
  Для кожного учня заготовлює копію такої таблички (див. табл. 1).
  Учням роздає таблички. Потрібно переконатися, що всі зрозуміли, що написано в лівій колонці.

  Потім учням пропонує, подивившись програму новин, придумати для кожної новини найбільш відповідний заголовок і заповнити табличку.

  Учитель показує новини.

  Учні заповнюють табличку (індивідуальна робота).

  Учитель показує новини ще раз, робить пауза після кожної з тим,щоб бажаючі могли дати свій заголовок. Клас обговорює доречністьданого вибору.

  Таблиця 1

  News summary
  | | |
  | | |
  | | |
  | | |
  | | |
  | | |


  Учитель роздає таблички учням і перевіряє, чи все ясно, якого родуінформація потрібна, щоб заповнити табличку.

  Попереджає клас, що зараз буде показаний рекламний ролик. Завдання --заповнити табличку даними, які вони отримають з ролика.
  Учні дивляться ролик при необхідності кілька разів.
  Учні заповнюють табличку.
  Після того, як вони закінчать, учитель пропонує кожному порівняти своївідповіді з відповідями сусіда.
  Ролик демонструється ще раз, щоб прояснити незрозумілі моменти.
  Варіант - якщо мало часу, клас ділиться на групи, і кожна групавідповідає за інформацію на якусь одну тему.

  6. Ці питання (15-20 хвилин)
  Вчитель обирає уривок з документального фільму або новин, якийстановить інтерес для учнів. Новини повинен повідомляти диктор на екрані
  (не за кадром).
  Визначає питання учням, що вони знають про предмет, який висвітлюється уновинах. Відповіді записує на дошці.
  Пропонує поставити кілька (2-3) запитань на цю тему.
  Поділившись на групи, учні складають ще мінімум три питання на цю жтему.
  Перед переглядом вчитель попереджає, що на деякі питання взапропонованому уривку, можливо, будуть відповіді. Вони можуть бути висловленіпрямо, опосередковано, або їх не буде зовсім. Завдання учнів - визначити, наякі питання в уривку будуть дані відповіді.
  Учні дивляться уривок.
  Представники груп читають питання, на які вони отримали відповіді.
  На питання, що залишилися учитель пропонує знайти відповіді у вигляді домашньогозавдання або групового "проекту".
  Варіант - вчитель показує початок уривка і перевіряється, що всіучні зрозуміли тему для обговорення.

  7. Біографії (20-30 хвилин)

  Вчитель обирає уривок на 5-10 хвилин, у якому персонажі спілкуютьсяміж собою. Уривок повинен дати відповіді або стимулювати припущення з приводутого, хто ці персонажі, звідки вони і пр. У тому випадку, якщо учні вжедобре розуміють усну мову, можна показати їм більш довгий уривок абоцілий фільм.

  На дошці записує питання:

  What is the character's full name?

  Where was he/she born?

  When was he/she born?

  What were his/her family like?

  Пояснює, про що буде уривок, і учні обирають одного з персонажів.
  Після перегляду учням треба написати його коротку біографію, почавши звідповідей на питання, написані на дошці.

  Учні дивляться уривок.

  Дається час для написання біографії.

  Після цього учні в групах обговорюють по черзі "свої" біографії.

  Учні дивляться уривок ще раз, щоб виявити, що підтверджує абоспростовує припущення, зроблені учнями.

  8. Огляд думок споживачів (30 хвилин)
  Вчитель обирає рекламу товару чи послуги, що може зацікавитиучнів. Роздає анкету, відповідаючи на питання якої можна з'ясувати,скільки часу (в день, на тиждень, на місяць) в середньому вони дивлятьсятелевізор.
  Учитель робить попередження, що покаже рекламний ролик. На дошцізаписує питання, на які треба відповісти:
  What is the message?
  What target audience is the message aimed at?
  Are you part of the target audience?
  Do you find the message convincing? < br> Учні дивляться рекламу.
  Учні в групах обговорюють свої відповіді на запитання.
  Учні дивляться ролик ще раз, щоб можна було переконатися вправильності відповідей.

  9. Заповніть відеопропуск (10-15 хвилин)
  Вчитель підбирає уривок, в якому добре проглядається сюжетналінія. Записує його початок і кінець (довжиною приблизно по хвилині).
  Пояснює класу, що буде показано два уривка. Завдання учнів --написати історію, яка пов'язувала б ці уривки.
  Учні дивляться перший уривок.
  Учні (в групах) обговорюють ситуацію і персонажів (і представникгрупи висловлює думку групи).
  Учні дивляться другий уривок. Порядок обговорення такою ж.
  Порівнюють два уривки - місце, події, відносини персонажів і пр.
  Кожна група складає історію, яка з'єднує ці дві події.
  Представник кожної групи зачитує (або розповідає) свій варіант.
  Учні порівнюють переконливість і інші достоїнства розповіді.
  Учні дивляться весь уривок цілком, потім порівнюють свої історії зоригіналом.

  10. Створіть відеокліп (40-50 хвилин)
  Вчитель підбирає музичний відеокліп, бажано такий, який класне бачив. Учитель записує слова пісні, робить анкету з двох частин: уперший - питання по тексту пісні та її виконання, а в другій - засупроводжує її відеоряду.
  Роздає слова учням. Обговорюються настрій і зміст пісні.
  Роздає анкету. Учитель попереджає клас, що спочатку вони будуть тількислухати пісню, тому відповідати треба на першу частину анкети.
  програвати пісні на магнітофоні чи на відео, при цьому зображеннязакривається.
  Учні в групах обговорюють, яким зображенням вони супроводжували б ті чиінші частини пісні (друга частина анкети).
  Групи розповідають, який відеокліп вони зробили б для цієї пісні.
  Учитель показує відео.
  Клас відповідає на запитання: Is the video what they expected? Did anythingin the pictures surprise them? Do the pictures add to their understandingof the song? Which do they prefer - listening only or watching the musicvideo?
  Відео демонструється ще раз, щоб прояснити спірні моменти.

  11. Люди в новинах (15-20 хвилин).
  Вчитель обирає уривок новин про якихось відомих людей. Робить копіїтаблички для всіх учнів (див. табл.3). Роздає таблички, і пояснюєкласу, що буде показаний уривок з передачі новин про декількавідомих людей. Завдання учнів - визначити, як їх називали в уривку.

  На дошці вчитель записує приклад:

  George W. Bush He President
  Bush
  Mr.Bush The President The
  Commander-in-Chief
  Учні дивляться уривок один або кілька разів. Потім заповнюють таблицю.
  Усі порівнюють результати (можна викликати бажаючих написати на дошці).
  Учні дивляться уривок ще раз, щоб остаточно?? про затвердженнярезультатів.

  Для більш просунутих учнів або груп - пропонується написатикоротку біографію цього діяча (у якості домашньої роботи або проекту).

  Таблиця 3
  | |
  | TV commercial information sheet |
  | |
  | Product information: |
  | |
  | Brand/company name __________________________________________ |
  | Product/service ________________________________________________ |
  | About the product ______________________________________________ |
  | About the seller ________________________________________________ |
  | |
  | Consumer information: |
  | About the buyer_______________________________________________ |
  | About the user (may be the same as the buyer) ____________________ |
  | Other information (concerning changes the product will make in the life |
  | of the buyer/user )___________________________________________________ |
  | |
  | Language used: |
  | "Plus" words _________________________________________________ |
  | "Minus" words ________________________________________________ |
  | Action words _________________________________________________ |
  | Made-up words ________________________________________________ |

  12. Реконструкція (15-20 хвилин)

  Вчитель обирає уривок з ясною сюжетною лінією. Дуже добрепоходить для цієї мети німі фільми.
  Пояснює класу, що здасться уривок, в якому відбудеться певнеподія (наприклад, пограбування). Завдання учнів полягає в тому, щобзапам'ятати якомога більше деталей і потім викласти їх у хронологічномупорядку.
  Учні дивляться уривок.
  Учні працюють у групах, обговорюючи побачене та записуючи в правильномупорядку. Представник кожної групи читає свій список. Клас вирішує,який список самий правильний і повний.
  Учні дивляться уривок знову, учитель робить пауз, щоб уточнитидеталі. Можна також зупиняти зображення і просити, щоб учнісказали, що станеться після цього.

  13. Рецензія
  Дана вправа має сенс пропонувати тільки в тому випадку, якщо класдобре розуміє усне мовлення.
  Вчитель вибирає фільм, який повинен сподобатися учням. Складаєпитання, які привертають увагу класу до того, що необхідно длянаписання рецензії. Учитель вирішує, якої довжини повинна бути рецензія
  (наприклад, з газети).
  Роздає питання. Пояснює учням, якого роду інформація звичайноміститься в рецензії. Обговорює питання з учнями, щоб все точнозрозуміли, що від них вимагається.
  Учні дивляться фільм цілком або частинами, якщо це необхідно.
  Потім учні в групах обговорюють питання і відповіді на них.
  В якості домашнього завдання учні пишуть рецензію на фільм.

  14. Дебати

  Дана вправа також призначене для груп, які добре володіютьмовою.
  Вчитель обирає уривок, що містить якусь ідею, яка може викликатирозбіжності, наприклад - "Кожен старий або смертельно хвора людина маєправо на швидкий і безболісний відхід з життя (евтаназія) ".
  Це твердження вчитель записує на дошці.
  Попереджає учнів, що покаже уривок, в якому міститься цяідея. Учні дивляться уривок.
  Викладач пояснює, що в обговоренні всі повинні висловитися,використовуючи аргументи "за" і "проти".
  Вибираються дві команди (по 2-4 людини), які будуть представляти туабо іншу точку зору. У кожній команді повинен бути капітан. Капітан упочатку висловлює точку зору команди і в кінці підводить підсумок.
  Якщо є вре

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !