ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Лексичні особливості французької мови в Канаді
       

   

  Іноземна мова

  Московський державний лінгвістичний університет

  Факультет французької мови

  Кафедра загального та порівняльного мовознавства

  Сукач Ірина Володимирівна

  «Лексичні особливості французької мови в Канаді »

  Дипломна робота студентки 502 групи

  Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор

  Голубєва-Монаткіна Н.І. < p> Рецензент: кандидат філологічних наук

  Юнг І.О.

  Дипломна робота до захисту допущена

  Зав. кафедри загального та порівняльного мовознавства, доктор філологічних наук, професор Амірова Т.А.

  «_____»__________________ 2003 г.

  Москва 2003

  ЗМІСТ

  Вступ 3


  Глава I. Наукова література про канадською французькою мовою і сучасномустані франкомовної Канади 5

  § 1. Мовна ситуація в Канаді 5

  Історія 5

  франкомовне населення Канади 8
  § 2. Лексичні особливості французької мови в Канаді 11

  Архаїзми та діалектизми 14

  Неологізми 15

  Індіанізми 16
  § 3. Проблема впливу англійської мови на французьку мову Канади 17

  Лексичні запозичення 21

  «Уявні» англіцизми 22

  Семантичне вплив 23

  Кальки 23

  Глава II. Порівняльний аналіз канадського і французького словників
  28

  1. Канадізми 28

  2. Англіцизми 31

  3. Слова, які мають у канадському французькою мовою додаткове значення

  33

  4.Слова, що збігаються у французькому і канадському словниках як з написання, так і за значенням. 40

  Висновок 56

  Бібліографія 58
  Програми 60

  Введення

  Як відомо, французька мова поширена не тільки на території < br>Франції, а й за її межами. Він є державною мовою в багатьохкраїнах світу. При цьому французька мова кожної держави має своїособливості, свої відмінні риси, які сформувалися в ходіісторичного розвитку, в результаті впливу мов сусідніх країн, а такожмови корінного населення.

  Дане дипломне твір присвячено вивченню лексичних особливостейфранцузької мови в Канаді. На перший погляд це той же французька мова,що й у Франції, але при найближчому розгляді можна виявити великукількість рис, характерних тільки для канадської різновидифранцузької мови. Зважаючи на те, що в нашій країні робіт, присвячених ційтемі, не з'являлося вже досить давно, результати проведеного аналізуможуть бути цікаві тим, хто вивчає особливості французької мови нарізних континентах.

  Об'єктом дослідження в даній роботі є сучасний станфранцузької мови в Канаді, а також його джерела.

  Метою дослідження було виявлення лексичних особливостей,характеризують канадську різновид французької мови. Для цього булипоставлені наступні завдання:

  1. вивчити існуючу наукову літературу з даної проблеми;

  2. розглянути особливості лексики сучасної канадської французької мови;

  3. вивчити вплив англійської мови на сучасний канадський французьку мову.

  Матеріалом для дослідження послужила наявна наукова література зданої проблеми. Були вивчені, зокрема, роботи Реферовской Е.А.
  «Французька мова в Канаді», Веденін Л.Г. «Особливості французькогомови », Голубєвої-Монаткіной Н.І. «Білінгвізм в Канаді», Клокова В.Т.
  «Англійські запозичення в африканському та американському варіантахфранцузької мови », також інформація була отримана з інтернет-сайтівwww.temadnya.ru., www.atlas.gc.ca/site/francais/index,http://www.statcan.ca/francais/Pgdb/popula_f.htm # car. У практичнійчастини роботи для виявлення лексичних особливостей використовувалисяфранцузький словник «Petit Larousse illustrй» і канадський словник
  «Dictionnaire gйnйral de la langue franзaise au Canada» (автор білилами
  Л.А.)

  Ця робота може бути використана в курсах з сучасногофранцузької мови у світі, а також у контактах з носіями мови.

  Дипломне твір складається з вступу, двох розділів, загальних висновків,бібліографії (22 роботи) і додатків.

  Перша глава присвячена мовної ситуації в Канаді та розглядулексичних особливостей канадського французької мови (таких, якархаїзми, діалектизми, неологізми, індіанізми (запозичення з мовіндіанців)), а також впливу англійської мови на французьку.

  У другому розділі зроблена спроба порівняння канадського і французькогословників на базі букви "L" з метою виявлення лексичних особливостей,розглянутих в розділі першому.

  У Додатках наведені таблиці та карти, що ілюструють сучаснумовну ситуацію в Канаді, положення французької мови.


  Глава I. Наукова література про канадською французькою мовою і сучасний стан франкомовної Канади

  § 1. Мовна ситуація в Канаді

  Історія

  Близько 25 тисяч років тому територія Канади була заселена предкамиіндіанців і значно пізніше, 6 тисяч років тому в її арктичної частини, --ескімосами (інуїтів), що переїхав з Азії через який існував тоді намісці Берингової протоки сухопутний перешийок.

  Спроби європейського проникнення почалися ще в 1000 році н.е.,коли виникло перша нормандське поселення на Ньюфаундленді,проіснувала трохи більше року і порівняно нещодавно виявленеархеологами.

  Пізніше до берегів Канади все частіше стали підпливати англійські,французькі та португальські рибальські судна.

  У 1497 р. італієць на англійській службі Жан Кабот досяг
  Ньюфаундленду. Проте відкриття Жана Кабота в той момент не зацікавилоанглійців, тому що не обіцяло ні золота, ні срібла, ні інших явнихбагатств.

  Першовідкривач "шляху до Канади" - французький моряк Жак Картьє
  (1491-1557 рр..). Спрямований французьким королем Франциском I в Новий Світдля пошуків золота і морського проходу до Азії, в 1534 році він досліджував іпозначив на карті затока Святого Лаврентія. У 1535 році на трьох суднах вінпіднявся вгору по річці Святого Лаврентія до індіанського селища Стадаконатам, де тепер стоїть місто Квебек (індіанське слово quebec означає 'там,де річка звужується').

  Картьє вступив в контакт з місцевими індіанцями-ірокезами і оголосивнавколишні землі володінням французького короля, давши їм назву "Канада" (намовою ірокезів це означало 'село'). У 1541-1542 роках він зробивперше, що виявилася невдалою, спробу заснувати поселення французькихколоністів в Канаді. Тоді ж Картьє доставив до Франції те, що прийняв заалмази і золоту руду, - все виявилося порожньою породою.

  У XVI столітті основними колонізаторами були французи. Найстаріший місто
  Канади Квебек заснував в 1608 році Самюель де Шамплен, французькамандрівник і державний діяч. Він першим з європейців пройшоввгору по річці Святого Лаврентія у Великі озера і уклав союз з індіанськимплем'ям Гуроном. З 1633 Шамплен - генерал-губернатор "Нової Франції".
  Торгівля хутром з індіанцями стимулювала французьку колонізацію,яка стала особливо активно поширюватися з другої половини XVIIстоліття. У 1663 році Канада, вона ж "Нова Франція", офіційно стала колонією
  Парижа.

  На початку XVII столітті посилилась англійська колонізація території
  Канади. Британська "Компанія Гудзонової затоки" заволоділа великийтериторією на півночі країни. На півдні експансія англійських колоній - зтериторії майбутніх США - призводила до постійних англо-французькимконфліктів, в які втягувалися і індіанські племена.

  У XVIII столітті почалося зіткнення інтересів, що призвело дозапеклій боротьбі англійців та французів не тільки на території Канади, алеі у всій Північній Америці. Після тривалої боротьби Канада в 1763 роцістала англійською колонією.

  Французи в долині річки Святого Лаврентія, що зберегли феодальніпорядки своєї метрополії, склали ядро франко-канадської провінції Квебек.
  Англійські іммігранти заселяли Атлантичне узбережжі і центральну частину,а пізніше Великі рівнини. Крім того, після закінчення війни за незалежність
  США до Канади бігло велику кількість прихильників британського короля - такзваних роялістів, і саме вони склали ядро майбутньої англо-канадськоїнації.

  Антиколоніальне повстання 1837-38 років було придушено англійськимивладою. 1 липня 1867 Канада першою з англійських колоній отрималастатус домініону - самостійної держави у складі Британськоїімперії, яка визнає своїм главою англійського монарха.

  Нинішні кордони Канади склалися в основному в 1870-х роках.
  Спочатку перший британський домініон складався з чотирьох провінцій:
  Онтаріо, Квебеку, Нью-Брансвік і Нової Шотландії, що склаликонфедерацію, до якої пізніше приєдналися одна за одною ще шістьпровінцій, п'ять з яких були засновані в ході освоєння та заселенняканадського "Дикого заходу". Ньюфаундленд, колишній іншим домініоном
  Великобританії, приєднався в 1949 році.

  У першій і другій світовій війні Канада брала участь на стороні
  Великобританії. За Вестмінстерським статутом 1931 року була розширенакомпетенція британських домініонів у міжнародних і внутрішніх справах.

  Уже під час Першої світової війни посилилася орієнтація Канади напроведення незалежної від Великобританії політики. Цьому сприялозростаючий вплив південного сусіда, США, на економіку країни. Після Другоїсвітової війни вплив на економіку й політику Канади США ще більшпосилився при одночасному ослабленні англійських позицій.

  Шістдесяті роки ознаменувалися піднесенням общеканадскогопатріотизму. В кінці 1964 року парламентом Канади замість британського "Юніон-
  Джека "був затверджений національний прапор з червоним кленовим листом, якийза розпорядженням королеви Єлизавети II в 1965 році був піднятий над Баштоюсвіту, що вінчає будівлю федерального парламенту.

  У 1982 році Акт про Британську Північну Америку був замінений новоїконституцією Канади, відповідно до якої країна отримала право набудь-які зміни свого державного устрою. Королева Єлизавета IIвідвідала Парламентський пагорб, на якому вона виголосила акт про прийняттяконституції. Це завершило передачу конституційної влади від
  Великобританії до Канади.

  У 1960-70-х рр.. загострилася внутрішня боротьба щодо питання положенняФранко-канадці. З тих пір в провінції пройшло кілька референдумів пронезалежності, під час останнього прихильникам відділення не вистачило всьогокількох відсотків голосів. Крім того, Квебек не визнає конституцію
  1982 року, вважаючи, що має право на особливий статус навіть у рамках федерації
  [www.temadnya.ru/spravka/20dec2000/63html].

  франкомовне населення Канади

  Основні дві групи населення Канади наших днів утворюють канадціфранцузького та англійського походження. Найбільша кількістьфранкомовного населення зосереджено в штаті Квебек, територія якогораз на п'ять більше Франції, і в приморських провінціях: Новому Брансуїке,
  Нової Шотландії та на острові Принца Едуарда. Деяке число Франко-канадціживе в Онтаріо. Тут вони складають значну частину сільськогонаселення [Реферовская, 1972, 51].

  З часу Конституції 1867 французька мова користується в
  Канаді тими ж офіційними правами, як і англійська. У провінції Квебекпрактично обидві мови - англійська та французька - були рівноправні. Уінших французький займав, як правило, другорядне становище. Уустановах федерального уряду мовою усного спілкування служитьанглійська, хоча всі документи і офіційні виступи обов'язковопереводяться на французьку мову.

  Двомовність Канади носить односторонній характер. Значне числоканадців знає англійську мову. Для одних він - рідний, для інших --вивчений. Канадці, для яких рідна мова - французька, якщо вони живуть вмістах, обов'язково тією чи іншою мірою володіють і англійською. Канадці ж,що говорять з дитинства англійською мовою, не відчувають особливої потребививчати французьку [там же, 57].

  В даний час ряд канадських вчених вважають, що існує
  «Глибоко англійська» Канада, «глибоко французький» Квебек і «двомовнийпояс "- зона контакту між двома мовами. До цієї зони входять північний схід
  Онтаріо, західні регіони Квебека і акад.

  Але Канада - це країна не тільки двох націй, а й численнихетнічних (етнорассових, етнокультурних, етнорелігіозних) груп. Заразсеред Франко-канадці виділяють п'ять великих етнокультурних груп,французька мова кожної з яких має свої особливості. Ціособливості обумовлені тим, що, з одного боку, вже мова першимприїхали франкофонів не відрізнялася одноманітністю (лише незначна їхчастина володіла літературною мовою, решта ж більшість говорило надіалекті тієї чи іншої провінції Франції) і що, з іншого, різні і не раззмінювались умови життя тієї чи іншої групи на американському континентінаклали своєрідний відбиток на використовуваний цією групою французькиймова.

  Серед цих франкомовних етнокультурних груп - акадійци, тобтоживуть переважно на Ньюфаундленді, в Атлантичних провінціях і
  Квебеку нащадки поселенців французької колонії XVII ст. Акадія на узбережжіокеану, а також квебекці, франкоонтарійци, Франко-канадці Заходу - провінцій
  Манітоба, Саскачеван, Альберта, Британська Колумбія, Юкон та Північно-Західнихтериторій і метиси півдня Манітоби, центру Саскачевану, півночі Альберти,що ведуть своє походження від шлюбів французьких мандрівників ііндіанців [Голубєва-Монаткіна, 2001, 213].

  У 2001 році пройшла чергова перепис населення Канади, у ходіякій крім етнічного походження відзначався рідну мовуопитуваних, тобто перша мова, освоєний в дитинстві і розуміється намомент перепису (див. Додаток). Якщо рідну мову опитуваних невідповідає етнічної групи, це означає, що один з його предківзробив "лінгвістичний перехід" (transfert linguistique).

  Близько двох мільйонів канадців заявили, що вони вважали за краще бговорити будинку на мовою, відмінному від їх рідної мови. Серед факторів,що вплинули на це - збільшується мобільність людей, проникненнязасобів масової інформації в усі сфери життя, масове переселення зсільській місцевості до міст.

  Лінгвістичні переходи, імміграція та рівень народжуваності --несприятливі фактори, які можуть призвести до зменшення чисельностіФранко-канадці. Англіцізація (l `anglicisation) несе серйозну загрозунормального збільшення франкомовного населення навіть у Квебеку
  [Castonguay, 1975, 5-6].

  Таким чином, можна зробити висновок, що незважаючи на те, щофранцузька мова широко поширений на території Канади і має статусдержавного нарівні з англійським, останній все таки посідаєпереважаюче положення. У зв'язку з цим більшу частину білінгвою складаютьФранко-канадці. Також відзначимо, що французька мова Франко-канадцінеоднаковий і варіюється залежно від регіону і приналежності до тієїчи іншої етнокультурної групи.

  § 2. Лексичні особливості французької мови в Канаді

  Відмінними рисами канадської різновиди французького єконсерватизм і архаїчність в порівнянні з мовою Франції, а також наявністьрис, що є результатом взаємодії з англійською мовою. До кінця
  XVIII ст. французька в Канаді не відрізнявся від мови Франції: вищічиновники і дворянсько-буржуазні верстви говорили на літературному французькомумовою, селяни, ремісники і солдати користувалися своїми ріднимитериторіальними діалектами. Літературна вимова значноюступеня зникло на території Канади разом з від'їздом частини населення під
  Францію під час переходу країни під владу Англії (1763 г). Селянство,ремісники, частково і духовенство, які залишилися в Канаді, збереглисвою релігію, свої сімейні та побутові традиції, але не літературну мову.
  Освіта була зосереджена в руках духовенства. Воно в більшостісвоєму вийшло з селян і привносить у викладання мови риси народноїмови. Поступово французький виробляє свій шлях розвитку. У ньомуз'являються або поглиблюються риси, не властиві мові Франції. У той жечас формуються особливості, що розвинулися на канадській грунті (зберігаютьсяархаїчні й діалектні риси, з'являються особливості, що єрезультатом контакту з англійською мовою) [Веденін, 1988, 179].

  Якщо подивитися на словотвір канадського французької мови,то можна помітити ряд особливостей, які не властиві французькомумови Франції. Цілий ряд слів забезпечується Франко-канадці іншими суфіксами,ніж ті, які властиві їм у сучасній мові Франції. Від одного ітого самого кореня можуть за допомогою різних суфіксів можуть утворюватисярізного виду іменники з однаковим значенням. Словом, положенняз словотвір дуже нагадує?? о, що мало місце в мовісередньофранцузька періоду.

  У ряді випадків Франко-канадці зберігають суффіксальние освітицієї епохи, в ряді випадків заново утворюють слова від наявних коренів,використовуючи ті або інші з що знаходяться в їх розпорядженні словотворчихкоштів.

  Нерідко франкоканадская форма являє собою збереження одногозі старих словотворчих варіантів слова. Такими що збереглися відстарих часів є, наприклад, doutance замість doute `сумнів`,demeurance замість demeure `оселю`, а також coutance, coutage і coutement
  , Що вживаються поряд з coиt `ціна, вартість, побічний ефект`.

  Всі пам'ятають надзвичайний пристрасть мови середньофранцузькаперіоду XV-XVI століть до суффіксальному утворення іменників, особливощо виражають абстрактні поняття. Воно приводило до того, що шикувалисяцілі ряди слів, утворених від одного й того самого кореня, з різнимисуфіксами, але без будь-яких відмінностей у значеннях.

  Літературна мова XVII-XVIII століть усунув ці «надмірності».
  Однак вони ще частково зберігаються в діалектах, а також на американськомуматерику [Реферовская, 1972, 118-119].

  Суфікс-ure - один із дуже поширених у канадськомуфранцузькою мовою суфіксів іменника. Замість tissu `тканина` говорятьtissure, froid `холод` - froidure, йpaisseur `товщина` - йpaissure
  [Chantal, 1956, № 68].

  Таку пристрасть до суфікс-ure не є риса, специфічнатільки для французької мови в Канаді, воно було характерно для старогочасу.

  Дуже поширений у промові Франко-канадці суфікс-age. У деякихвипадках це збереження давньофранцузька форми слова, в деяких --новоутворення: amarinage - marinade `маринад`, bйnissage - action debйnir `благословення`.

  Мабуть, найбільшу за чисельністю групу утворюють такісловотворчі неологізми, які, будучи зроблені відвідповідних основ, дублюють форми французької мови, утворені відтих самих основ, але з допомогою інших суфіксів. Наприклад: doutable замістьdouteux `сумнівний`, meublerie замість ameubleument `меблі`, franchetй іfranchitude замість franchise `відвертість`.

  Дуже чудова підміна в цілому ряді іменників суфіксів
  -Eur суфіксом-eux. Це змішання суфіксів покоїлося в XVI столітті наособливості їхньої вимови. З огляду на те, що кінцеве r не звучало в цейчас, обидва суфікса вимовлялися однаково. У результаті цілий рядіменників замінив-eur на-eux. Так, іменники типу vendeur
  `продавець` стали звучати так само, як прикметники heureux, joyeux
  `щасливий, радісний`.

  Не тільки зберігаються деякі суффіксальние форми іменників,давно вже невластивих літературній французькій мові, чи з'явилисянові, але можна спостерігати і протилежне явище. Замість суффіксальних формвживаються слова, не ускладнені суфіксами: sifflement - siffle
  `свист`, respiration - respir `дихання` [Carbonneau, 1948].

  У прикметників дуже поширений суфікс-able (regardable
  `смотрящий`, vivable `живе`, disable `говорить `).

  Дуже поширена в мові Франко-канадці форма прислівники на-ment
  (mauvaisement `погано`, raidement `непохитність`, `presquement майже `).

  Архаїзми та діалектизми

  У французькій мові Канади міститься велика кількість архаїзміві діалектизмів.

  Вивчення архаїзмів у мові нащадків французьких переселенців наамериканський материк невіддільне від вивчення діалектизмів, так якбільшість слів, що збереглися до теперішнього часу в їхній мові, пішовши злітературної мови Франції, продовжує жити в сучасних її діалектах.
  Не можна забувати, що основна маса переселенців складалася з людей, недуже добре знайомих або навіть зовсім незнайомих з літературною мовоюсвого часу. Вони могли привезти на свою нову батьківщину таку лексику,яка ненаходіма в літературних зразках тієї епохи.

  Архаїзми мови Франко-канадці різні за своїм характером. Цеможуть бути, по-перше, окремі слова, що були колись словамилітературної французької мови. Наприклад, замість moitiй і milieu
  `половина, середина` канадці говорять mitan. Це слово можна зустріти у
  Франції, але не в міський мови і не в літературі, воно жваво в діалектах
  Центру, на Заході, на Сході і на Півночі. У середні віки слово mitanвживали кращі автори, а в наші дні mitan використовується письменниками якзасіб мовної характеристики персонажів і додання місцевого колориту.

  По-друге, це слова, що належать різним діалектів, головнимчином діалектам центру і північно-заходу Франції, тому що саме ціобласті дали основну масу переселенців. Так, дієслово rester `залишатися` взначенні "demeurer", "vivre", "habiter" `жити` і в старому мовою і в нашчас вживається тільки в діалектах.

  По-третє, це семантичні архаїзми, тобто слова, що збереглизначення, що колись були властивими їм, а потім їх втратили абозмінили. Напімер, дієслово espйrer зараз має у французькому значення
  'сподіватися', а років 300-400 тому він вживався в значенні 'очікувати',
  'передбачити'.

  Крім того, існують фонетичні архаїзми, тобто слова,зберегли своє застаріле звучання (так дифтонг oi зберігає старевимова oe: droit - droіt 'правий', froid - froіt 'холодний') ісловотворчі архаїзми - слова, утворені за допомогою суфіксів,не властивих їм у даний час, але колись цілком можливих для них
  (doutance замість doute 'сумнів', coutange, coutance, coutement замістьcoиt 'ціна'), а також службові слова та синтаксичні конструкції, нині нещо вживаються в літературній мові Франції (quand et у значенні avec
  'разом з', d `abord que у значенні puisque 'оскільки') [Реферовская, 1972,
  83-84].

  Неологізми

  Оселившись на берегах північноамериканського материка, французькіколоністи зіткнулися тут з небаченими досі рослинами, тваринами,яких немає у Франції, і явищами природи, які не знали їх у себе набатьківщині. Виникли умови життя, дуже сильно відрізнялися від умов життяу Франції. Все це неминуче призводило до появи нової лексики, якаабо запозичувати, або створювалася заново. Тим самим мову збагачувавсяякщо не завжди новими словами, то в усякому разі новими значеннями, такяк французькі слова могли застосовуватися для називання нових понять іпредметів, тим самим розширюючи або змінюючи своє значення.

  Поряд з цим деякі слова могли втрачатися, замінюючись абоновоутвореннями, або іншими словами, що в цьому випадку повністювтрачали своє колишнє значення. Так, веранда (фр. vйranda) називається в
  Акадія galerie, вікно - croisйe.

  Мова Франко-канадці містить неологізми, що виникли на матеріаліфранцузької мови. Іноді це заново утворені слова. Частіше цепереосмислення французьких слів, так би мовити, неологізми семантичні
  (habitant `хлібороб`, poudrerie `снігові вихори`, jeunesse `молодадівчина `).

  Індіанізми

  Вплив індіанських мов позначається головним чином у лексиці. Награматику і вимову вони не зробили ніякого впливу: переселенці невчилися індіанським мов, може, за винятком окремих мисливців,які йшли в ліси. Лише на перших порах контакти з індіанцями булидружніми. Незабаром стосунки колоністів з місцевим населеннямзмінилися, вони перетворилися на ворогів. Контакти порушилися. Дружнімизалишилися лише деякі напівосілі племена, серед них Алгонкіни і Гурон.
  Їх-то мови і зробили невеликий внесок у мова північноамериканських французів,зберегли цей внесок до наших днів. Індійськими назвами французькіпереселенці називали ті нові для них явища, з якими вони зустрілися внової Франції.

  Найбільше число запозичень дали мови алгонкинов (pecan `ласка`,wapite `канадський олень`, mackinaw `сорочка`), ірокезів (tamarack
  `модрина`) і Гуроном.

  Зрозуміло, найбільше індіанізмов в топонімії Канади починаючи зсамого її назви, що позначає на мові Гуроном і ірокезів
  «Село» (Quйbec, Ontario, Ottawa).

  Крім географічних назв у французька мова Канади увійшло нетак вже й багато індійських слів, але увійшовши до нього, багато хто з них стали в ньомуповноправними і вживаються не тільки в розмовній мові, а й улітературної [там само, 149-163].

  Таким чином, можна зробити висновок, що на розвиток французькогомови в Канаді вплинуло велика кількість зовнішніх і внутрішніхфакторів. Мова Канади розвивався інакше, ніж французька Франції. Вінзберіг у собі риси давньофранцузька мови, архаїзми, діалектизми, атакож збагатився запозиченнями з мов індіанців і неологізмами,що з'явилися в результаті зіткнення з новими природними та культурнимиявищами.

  § 3. Проблема впливу англійської мови на французьку мову Канади

  Вплив англійської мови спочатку Англії, потім і Америки нафранцузьку мову нащадків французьких переселенців на американському материкувеличезне.

  Незважаючи на відносну ізольованість франкомовних канадців,особливо жителів сіл, від англоканадского оточення, вони весь часстикалися з англійською мовою. У міру індустріального розвитку Канадивсе більше число Франко-канадці переселялося в міста або йшло в нихна тимчасові заробітки. В умовах, коли промислові та торговельніпідприємства належали в основному англоканадцам, Франко-канадці булизмушені до білінгвізму.

  У Канаді французька мова знаходиться в самому тісному контакті занглійською мовою, випробовуючи протягом століть його сильний вплив вумовах політичної, економічної та культурному залежностіфранкоамеріканцев від англоамеріканцев. В обох частинах Америки англійська тафранцузька мови тривалий час мали різний офіційний статус, але йсьогодні французьку мову в Канаді, формально став рівноправним занглійською, фактично підпорядкований йому.

  В Канаді, починаючи з кінця XVIII століття, англійська мова сталафактично мовою державної політики, економіки, освіти ікультури, а французький довгий час залишався виключно мовоюсільського населення і міського побуту. Лише в 60 - 70-ті роки XX століттяфранцузьку мову в Канаді набув статусу офіційного: спочатку в 1969, апотім в 1974 році в цій країні були схвалені закони, що ухвалили йогоофіційний статус. У 1977 році була прийнята «Хартія французької мови»,де детально розписані умови його використання в самих різнихкомунікативних сферах. Тим часом вже в 1961 році було створено «Управлінняз французької мови », метою якого стала стандартизація французькогомови Канади, приведення його у відповідність до вимог сучасноїжиття. «Управління» однією з головних завдань ставив перед собою боротьбупроти англіцизмів, бо вважалося, що англійські запозичення руйнуютьєдність французької мови Канади. Інакше кажучи, у Канаді усвідомлення загрозиз боку англійської мови в той час було реальним і розуміння цьогофакту виявлялося не тільки в суспільній свідомості, а й надержавному рівні.

  Дані різних словників, створених в XX столітті, свідчать проте, що в канадський варіант французької мови увійшли багато тисячанглійських запозичень (для порівняння - африканський варіант французькогомови подібних запозичень налічує лише кілька сотень).

  Серед англійських запозичень у французькій мові Канади першвсього знаходимо такі слова та вирази, які пов'язані з областюполітичного, економічного та виробничого життя, основні важеліякої довгий час перебували в руках англомовного населення країни.
  Крім того, протягом тривалого періоду французьку мову в Канадівбирав у себе багато англійські слова побутового змісту. На основі тієї ііншого різновиду англійських запозичень у французькій мові Канадирозвинулася багата фразеологія емоційно-експресивного змісту.

  Проте, незважаючи на велику кількість запозиченої лексики,процес «брітанізаціі» французької мови Канади не відзначається ні на рівні мовної системи, ні і на рівні мовного узусом. Інакше кажучи, підвпливом англійської мови у французькій мові Канади не спостерігаютьсясуттєві перетворення в області змісту й вираження граматичнихкатегорій основних частин мови, синтаксис французької пропозиції натериторії Канади не копіює скільки-небудь регулярно моделі побудовипропозиції і розташування слів у синтаксичних структурах. МоваФранко-канадці в основному обмежується вкрапленням окремих, іншомовнихслів і виразів, але майже ніколи не спостерігається того, що називаєтьсяперемиканням кодів у промові на двох мовах.

  Однак, деякі елементи англійської мови здатні проникнути насамий глибинний рівень французької мови Канади. Справа в тому, що влокальний варіант французької мови то тут, то там проникають базовіодиниці з англійської лексики. Вони стикаються з еквівалентами власнефранцузької мови і створюють умови для їх заміщення. Примітно, щодана лексика запозичується не з метою термінологічної недостатності іне через відсутність відповідних понять в запозичують культурі, аголовним чином у силу комунікативних навичок білінгвою, що користуються врізних комунікативних ситуаціях то одним, то іншим мовою. Це особливотипово для Франко-канадці, що живуть в провінціях з переважноангломовним населенням (наприклад, в Онтаріо) [Клоков, 2002, 12-13].

  Всі сторони мови піддалися впливу англійської: у фонетиці --значне ослаблення напруженості вимови, настільки властивійфранцузької мови; у лексиці - прямі запозичення слів перш за все дляпозначення нових понять і предметів; зміна значень французьких слівпід впливом значення схожих слів англійської, колись запозичених їмз французької, але пройшли інший шлях семантичного розвитку; новісуффіксальние освіти від англійських коренів. Менш помітно впливанглійського синтаксису на побудову французької фрази, хоча і воно маємісце. Є також і прямі лексико-граматичні кальки [Реферовская,
  1972, 165].

  Вплив англійської мови на граматичну структуру мовиФранко-канадці не дуже значно.

  Як відомо, французька мова дуже неохоче користується пасивнимиконструкціями, особливо аналітичної пасивною формою дієслова. Уанглійською такої вираженої нелюбові до пасиву не спостерігається. Очевидно, небез впливу англійської Франко-канадці вживають пасивні конструкціїтам, де французи обійшлися б активними [там же, 204].

  Найбільш своєрідним є вживання Франко-канадціприйменників або опущення їх, що не відповідає традиційним нормамфранцузької мови.

  Дуже поширена заміна у словосполученні приводу, прийнятого уфранцузькою мовою, приводом відповідного англійського вирази: surmes vacances - замість en mes vacances `під час канікул`; sur le tableau --замість au tableau `на дошці`; sur le marchй - замість au marchй `на ринку`
  [там же, 204].

  Морфологічна структура англійської та французької моврізна. Хоча обидва вони належать до типу мов з переважаючими рисамианалітізма французька, як і інші романські мови, зберіг від латиніряд синтетичних чорт, як наприклад дієслівні і деякі іменнісуфікси, відсутні в англійській. Запозичені Франко-канадціанглійські слова забезпечуються цими суфіксами, набуваючи, таким чином,цілком французький зовнішній вигляд. Це сприяє тим більше міцномувпровадження їх у французьку мову [там же, 193]. Так, інфінітівная формадієслів отримує найбільш типове для дієслівних новоутвореньзакінчення-er: to darn - darner `латання`, to act - acter `діяти`.

  Лексичні запозичення

  У силу того, що торгівля і промисловість бувальщина заняттям англійців, вцих областях природним чином з'явилися англійські слова: job
  `робота`, stock `акція`, antifrise `незамерзаюча рідина`.

  В мову Франко-канадці увійшли англійські слова для позначення новихустанов, що мають відношення до політичного та суспільного життя країни:service civil = fr. Аdministration `керування`, bill = fr. projet de loi
  `законопроект`, politicien = homme politique `політик`.

  Слова, пов'язані з розвитком техніки, промисловості і торгівлі,бралися з англійської мови: railroad `залізниця`, boss `начальник`,factery `фабрика`.

  Не тільки слова, що позначають нові поняття і явища, приходятьразом з ними з англійської у французьку мову. Часто такимизапозиченнями виявляються самі звичайні слова, що позначають самібуденні речі. Причиною того, що вони переймаються Франко-канадці,є саме їх повсякденність, неминуче пов'язана з частим вживанням.
  Спілкуючись зі своїми товаришами по роботі, для яких англійська мова --рідний, постійно чуючи ці слова, франкоканадци починають поступововводити їх у свою мову.

  Запозичені англіцизми можуть характеризуватися територіально:одні відомі всім носіям французької мови в Америці, деяківживаються тільки акадійцамі або тільки жителями Квебека [там же, 170 -
  175].

  «Уявні» англіцизми

  Є в мові Франко-канадці слова, схожість яких з англійськимисловами відразу впадає в очі. І з першого погляду вони часто оцінюютьсяяк англійські запозичення. Однак при найближчому розглядівиявляється, що в самому англійській мові це французькі запозичення, несучасні, а що йдуть далеко в минулі століття.

  Наприклад: privement - слово, що вважається англіцизмів (privately
  'приватним чином, у сімейному колі'), але насправді, що єдавньофранцузька; bacon `бекон`; fleur `квітка` [там же, 180].

  Семантичне вплив

  Безпосередні запозичення - не єдина можливістьздійснення впливу однієї мови на іншу. При контакті англійської тафранцузької мов виникає інше прихований тип запозичень,що полягає у зміні значення корінних французьких слів під впливомзовні таких же слів англійської мови. Потрапивши колись до англійської мови зфранцузької мови нормандці, ці слова виконали свій особливий шляхсемантичного розвитку і за століття, минули з часів нормандськогозавоювання (1066 рік), істотно змінили своє значення.

  У ряді випадків, вживаючи споконвічні французькі слова, що говорятьнадають їм значення, властиві відповідним англійським словами [тамж, 195], наприклад: departement `округ` - у значенні rayon, comptoir
  `відділ`; trouble `збентеження` - у значенні peine, ennui `засмучення`;affecter `прикидатися` - у значенні influencer `впливати`.

  Кальки

  Так само, як запозичуються окремі англійські або американськіслова, як запозичуються значення слів, з англійської мови у французькийпереносяться і цілі вираження, фразеологічні сполучення, осмислення цихсполучень. Наприклад, замість французького tomber amoureux `закохатися` в
  Канаді говорять tomber en amour (to fall in love); ouvrir la ligne (to openthe line) - замість dйcrocher `зняти трубку`; demander une question (to aska question) - замість poser une question `задати питання` [там же, 201].

  Подібна лексика була запозичена головним чином у XIX столітті в тихмістах, де в умовах білінгвізму Франко-канадці були змушені постійноспілкуватися з англоканадцамі англійською мовою. Але поряд з цим типомзапозичень дослідники відзначають входження у французька мова Канадианглійської прислівники back 'назад' у провінції Онтаріо, спілок but "але" і so
  'таким чином' у провінціях Новий Брунсвік і Онтаріо, а також в Акад.
  Відповідно, слово back у французькій мові Канади використовується ззначенням «повернення» (Il s 'en venait back de du Sault-Sainte-Marie' Вінповертався з Солт-Сен-Марі '), союз so - зі значенням «тому» (Il a ditj 'йtais trop tannй so у a pris l' auto ... 'Він сказав, що йому всенабридло, тому він піймав машину ... '), а союз but - зі значенням «але».

  У сучасних умовах загального навчання в школах, де франкомовнихдітей з раннього віку знайомлять з літературним английск

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !