ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Займенники і слова-заступники в сучасній англійській мові
       

   

  Іноземна мова

  Міністерство Освіти Російської Федерації

  Міністерства Освіти Республіки Таджикистан

  Російсько-Таджицька (Слов'янський) Університет

  Кафедра: Англійської мови та типологічного мовознавства

  ДИПЛОМНА РОБОТА

  На тему: Займенники і слова-заступники в сучасній англійській мові

  Виконала: Наджміддінова Рухшона,
  /_____________/__________/

  П. І. Б.

  Підпис Дата

  Науковий керівник: Ст. Викладач Свирид О. В.
  /_____________/__________/

  П. І. Б.

  Підпис Дата


  Рецензент: Професор Збираючи А. М.
  /_____________/___________/

  П. І. Б.

  Підпис Дата


  Зав. Кафедрою: Професор Джамшед П. Д.
  /_____________/___________/

  П. І. Б.

  Підпис Дата

  ДУШАНБЕ - 2003

  ЗМІСТ < p> ВСТУП 3
  Огляд літератури 7
  Розділ 1. Займенники В англійській мові 9
  Загальні відомості 9

  Особисті займенники 12


  Присвійні займенники 17

  Вказівні займенники 21
  Питальні займенники 26
  Невизначені займенники 31
  Розділ 2. Слова заступника В англійській мові 45
  Загальні відомості 45
  Слова заступники іменників 48
  Слова заступники дієслів 72
  ВИСНОВОК 79
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 81
  ДОДАТКИ 84

  ВСТУП

  Займенники і слова заступники є складовою частиною кожногомови. Набагато менше уваги приділялося словами заступникам. Багатоучені, кажучи про слова заступників, розглядали ті ж самі займенникиі допоміжні дієслова.

  «Термін" займенник "вживається також стосовно більшширокого кола слів, ніж займенники-іменники: займенникаминазиваються слова - іменники, прикметники, числівники, прислівники,які складають замкнуті, непоповнювані ряди і об'єднуютьсявказівний функцією (різновидом вказівний функції є функціязамісна). Ці слова мають специфічне абстрактне значення якеконкретизується в контексті або у мовній ситуації. Так, наприклад, слововін може заміщати собою будь-який іменник чоловік. р. (або гром. р.,називає істота чоловічої статі), це іменник може бутипозначенням будь-якого предмета: живої істоти, конкретного предмета, факту,явища. Слова який, такий можуть вказувати на будь-який ознака, а слова там,де, коли, як - на будь-який обставина зі значенням відповідномісця, часу, характеру протікання дії. Таким чином, середзайменників як розряду вказівних слів виділяються власнезайменники, тобто слова - заступники імен (іменників,прикметників і кількісних числівників), і займенників прислівники. »
  [http://rusgram.ru]

  З цього виходить, що багато займенника одночасно є ісловами заступниками та провести чітку лінію між ними неможливо. Алеє різниця між самими поняттями займенник і слова-заступники.
  Займенником називається частина мови, яка заміщає іменникабо прикметник. Усі займенники в англійській мові відомі ікласифіковані. Слова-заметітелі можуть заміщати іменники, дієслова,прикметники, прислівники. Найбільш поширеними є словазаступники іменників та дієслів.

  Мета цієї роботи - дати більш розширену інформацію про словазаступників і займенниках, які так само можуть бути словамизаступниками, а також більш чітко розмежувати займенники і словазаступники.

  Дана робота складається з двох голів. Перший розділ називається
  Займенники в англійській мові. У цій главі розглядаються займенники.
  Як зазначає Гордон Е. М. та інші, дати чітке визначення займенникиважко, тому що займенники не називають предмет, а тільки укзаивают на нього
  [I, 3, 268]. Тим не менш, в щоденній мови, як в офіційній, так інеформальній, без займенників не обійтися. Ми використовуємо у своїй промовізайменники набагато частіше, ніж самі того помічаємо. Наприклад, в однійсторінці кишенькових книг може бути використано близько 50 займенників, невважаючи інші слова заступники. Або візьмемо наприклад одне речення:

  Not a hospital bed, he realized when he woke up, because it was Annie
  Wilkes who had found his broken body and she had brought him to her ownhome, way out in the mountains. - Коли він проcнулся, він зрозумів, що цебула не лікарняне ліжко, тому що його Поламане тіло знайшла Енні Уілкесі привела його до свого дому, далеко в горах.

  В одному цьому невеликому реченні автор використав 8 займенників,що підкреслює те, що знання займенників, як і де їх можнаіспользоввать дуже важливо в лінгвістів. Однак у даній роботірозглядаються не всі займенники. На початку глави даються загальні відомості прозайменниках в цілому - їх класифікація, їх граматичні категорії, іт.д. Однак більш докладно розглядаються тільки ті займенники, якіможуть так само служити і як слова-заступники.

  Другий розділ називається «Слова-Заступники в англійській мові".
  Второя голова ділиться на дві основні розділи - слова-заступникиіменників і слова-заступники дієслів. У першому розділі цієї главище раз розглядаються займенники, які можна вжити якслів заступників, але у другому розділі вони розглядаються вже не якзайменники, а тільки як слова-заступники. Наприклад, вказівнізайменники: вони можуть в пропозиції бути як просто займенниками, так самоі словами заступниками. Порівняємо два речення:

  This lady is out of her mind! - Ця жінка не при своєму розумі!

  She has severe headache. This is no good. - У неї сильний головнийбіль. Це погано.

  У першому реченні іменником є слово lady, а thisслужить тільки визначенням іменника і вказує на нього. У даномуthis разі не може вважатися словом-заступником; воно - простовказівний займенник. У другому ж випадку this виконує функціюіменника і є таким, що підлягає в пропозиції. This не простовказує на щось, воно замінює інша пропозиція - She has severeheadache. Це ж пропозицію можна виразити так: That she has severeheadache is no good.

  Так само у другому розділі розглядаються іменники, крімзайменників, що заміщають інші слова (словосполучення, речення). Однимиз таких іменників є слова the former і the latter. Ці словазаміщають раніше згадані іменники для уникнення повторення. Є йінші слова-замісні іменників, наприклад, слова thing і stuff.
  Ці слова можуть заміщати в розмовній і літературній мові все, що завгодно,починаючи від окремих слів до словосполучень і пропозицій. Вони можутьпозначати конкретні предмети або абстрактні поняття. Дуже часто безконтексту неможливо зрозуміти зміст слова.

  Thing і stuff можуть бути синонімами.

  Другий розділ розглядає слова-заступники дієслів. В основномуце допоміжні дієслова та дієслова зв'язки. Дуже часто в мові, частіше врозмовної, смисловий дієслово при повторенні відпускається і замість ньоговживається тільки допоміжний дієслово або дієслово зв'язка. Дієслово to doможе заміщати всі інші дієслова. Дієслово to be, будучи дієсловом -зв'язкою, заміщає іменну частину присудка. Якщо ж to be вживається вяк смислового дієслова, то, при повторенні, можна опустити все, щойде після присудка. Наприклад:

  She was in the library. He was, too. - Вона була в бібліотеці. Він тежбув там.

  Але не тільки допоміжні дієслова та дієслова зв'язки можуть бутизаступниками дієслів. Модальні дієслова не можуть утворити формуминулого або майбутнього часу. Тому в ті часи замість модальнихдієслів використовуються їх еквіваленти, тобто слова заступники.

  У роботі використовувалися різні джерела інформації, як наукові,так і художні. З художньої літератури ми вибрали книги зрізної стилістикою. Наприклад, Стівен Кінг, який пише літературниммовою, іноді в діалогах використовуючи розмовну мову; Джофрі Арчі, який,як журналіст, пише в стилі більш наближеному до газетного, і,нарешті, Терри Макміллан, яка піщет роман від імені героїні і томувся книга написана в розмовній мові Південної Афро-Американки. Так само всвоїй роботі я використовувала інформацію з різних інтернет сайтів.

  Огляд літератури

  Займенники і слова заступники розглядалися в роботах багатьохсучасних вчених-лінгвістів. Набагато більше значення надавалосязайменниками, ніж словами заступникам. Багато лінгвісти, говорячи про словазаступників, розглядали займенники-іменники, тобто заміщенняслів - як одна з функцій займенників. Одна з таких робіт - «A Grammar of
  Present Day English »Е. М. Гордон та І. П. Крилової. У цій роботізайменники поділяються на дві категорії - займенники іменники ізайменники прикметники. В якості слів заступників можуть бутивикористані тільки займенники-іменники. Займенники прикметникиможуть тільки визначити інше іменник.

  Робота Е. Е. Ізраїлевич і К. Н. Качалова багато в чому схожі з роботою
  Е. М. Гордона та І. П. Крилової. В їх роботах помічаються лише деяківідмінності. Наприклад, у класифікації займенників Гордон Е. М. и др.розрізняють зворотні займенники і емфатіческій займенники. Качалова К. Н.і її співавтори ж вважають, що емфатіческій займенники є лишедодатковою функцією зворотних займенників.

  Рубцова М. Г. у своїй праці «Навчання читання англійської наукової ітехнічної літератури. Лексико-граматичний довідник »розглядаєзайменники як слова заступники і основне значення надає функціїзайменників тільки в тих випадках, коли вони служать в якості слівзаступників. Так само у своїй роботі вона розглядає і інші слова -заступники, у тому числі слова-заступники дієслів.

  Як слів заступників дієслів найчастіше служатьдопоміжні дієслова та дієслова зв'язки. Ці дієслова можуть заміщати будь-якісмислові дієслова. Так само існують слова-заступники модальних дієслів.
  Так як модальні дієслова не можуть утворити форми майбутнього або пройшовчасу, що їх в таких випадках заміняють інші вирази, наприклад have to, beable to і т.д.

  Словами-заступниками можуть бути не тільки службові слова. Існуютьта інші незалежні слова, які можуть вживатися як слів -заступників, наприклад, слово thing. Беркнер С. С. та його співавтори пишуть, щословами-заступниками можна також вважати і деякі вульгаризми іжаргонні слова. «Частотними є слова широкої семантики stuff, thing,story, а також вульгаризм shit. Нерідко вони використовуються в поєднанні ззайменниками this thing, stuff like that. Особливо вони поширені вмовлення учнів, однак іноді вони зустрічаються і в мові вчителів. Подібніслова та словосполучення можуть використовуватися для позначення загального членаряду однорідного перерахування: things like that, stuff like that, shit likethat. Це слова-заступники, їх значення можна зрозуміти тільки в контексті ».
  [I, 4, Інтернет]

  Розділ I

  Займенник В англійській мові

  ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

  займенником називається та частина мови, яка вживається замістьіменника і прикметника. «Займенники включать в себерізні групи слів, які в реченні функціонують якзаміни іменника або прикметник ». [I, 1, 268]

  Дати точне визначення займенники важко, тому що, на відміну відіменника і прикметника, займенник не називає будь-якоїпредмет чи якість, а всього лише вказує на нього. Займенники володіютьузагальненим значенням, яке пояснюється тільки в певному контекстіабо ситуації.

  Граматичні категорії займенників

  Різні займенники володіють різними граматичними категоріями.
  Число: Одні займенники мають окремі форми для єдиного імножини (наприклад: this це - these ці; that той - those ті).
  Інші ж мають одну і ту ж форму для єдиного і множинного числа
  (all весь, все; which який, які). Треті займенники мають значеннятільки одного числа: єдиного - each кожен; somebody - хто-то, абомножинного - both обидва; many багато.
  Падіж: Одні займенники, як і іменники, мають форми «загальномувідмінка »і« присвійний відмінка »(somebody - somebody's; each other --each other's).
  Інші мають займенники мають форму називного відмінка і так-званого
  «Об'єктного» відмінка (I - me; who - whom). Однак більшість займенників НЕмає жодних відмінкових форм (each, every кожен, both обидва, all все, все іт.д.).
  Рід: Особисті та присвійні займенники мають окремі форми длячоловічого, жіночого та середнього роду в третій особі. Так, займенника he іhis замінюють іменники, що позначають істоти чоловічої статі;займенники she і her - іменники, що позначають істоти жіночогороду. Особисте займенник it він, вона, воно й присвійний займенник itsйого, її змінюють іменники, що позначають неживі предмети. Такяк в англійській мові іменники не мають особливих родовихзакінчень, займенника he, she, it, his, her, its є єдинимизовнішніми показниками роду іменників, які вони замінюють. Часто вдіалогах для того, щоб визначити рід людини або тварини, про якийрозмовляють говорять, можна почути питання "Is it a he or a she ?".

  Інші англійські займенники не мають окремих форм, що позначаютьрід, і одна та ж форма займенника може заміняти іменники,позначають істоти як чоловічого, так і жіночого роду. Наприклад: bothобидві, обидва; this ця, цей.

  Опції займенників в пропозиції

  Займенники в англійському можуть вжити в наступних функціях:
  1. Підмет: He is a doctor - Він лікар
  2. Іменний частини присудка: The red pencil is mine - Червоний олівець мій.
  3. Доповнення (пряме, беспредложное непряме, прийменниково непряме):

  I have not seen him - Я його не бачив.

  Show me the letter - покажи мені листа. < p> I didn't speak to them - Я не говорив з ними.
  4. Визначення: I can't find my pencil - Я не можу знайти свій олівець.

  Займенники, що вживаються у функції підмета, іменної частиниприсудка і доповнення, є займенниками-іменниками, тому щовиконують синтаксичні функції іменника. А ті займенники,вживаються у функції визначення є займенниками -прикметниками, тому що виконують синтаксичні функції прикметника.

  Багато займенники в одних випадках виступають як займенників -іменників, а в інших як займенників-прикметників:
  This is the wrong person - Це не та людина.
  I haven't seen this person before - Я раніше не бачив цієї людини.

  Варто відзначити, що хоча займенники і функціонують в пропозиціях вяк іменника і прикметника, вони не можуть охопити всіфункції цих частин мови, а лише виконують деякі з цих функцій.

  Розділяють наступні класи займенників:
  Приватні
  Присвійні
  Зворотні

  Взаємні

  Вказівні
  Питальні
  Відносні
  Невизначені

  Гордон Е. М. та інші виділяють ще одна група займенників --емфатіческій займенники. Однак Качалова К. Н. Та ін визначають цізайменники лише як дополніельную функцію зворотних займенників.

  ОСОБИСТІ Займенники

  В англійській мові особисті займенники мають дві форми відмінка --називного відмінка і об'єктного.

  Особисті займенники в називному відмінку

  | | Єдине | Множинне |
  | Число | | |
  | особа | | |
  | 1 | I | We |
  | 2 | You | You |
  | 3 | He/she/it | They |

  Особисті займенники в називному відмінку виконують функцію підметата іменної частини складеного присудка. Займенники першої особивикористовуються, коли мовець говорить про себе. Займенники другої особивикористовуються при зверненні до кого-то, тобто до слухача. Займенникитреті особи позначають людей/тварин/речей, про які говорить що говорить
  (але не про себе і не про те (тих), до кого звертається).

  Особисті займенники, як в називному, так і в об'єктних відмінку,мають категорію числа та особи. Категорією роду володіють лише займенники 3особи однини. She, her - займенники жіночого роду; he, his --чоловічого роду. Займенники it, its вважаються займенниками середнього роду.
  Проте категорія роду в англійській мові не так розвинена і виражається восновному за допомогою займенників she/her і he/his. Всі неживіпредмети позначаються займенником it, тобто займенником середнього роду. Ілише інколи в якихось конкретних випадках неживі предметипозначаються займенником she. Але she використовується в основному по відношеннюв певних предметів, іноді до особистих предметів, про які говоритьговорить з особливим трепетом, рівна їх на живу істоту. Наприклад: I boughta new car. She is beautiful! (Я купив нову машину. Вона шикарна!) Або Ihave been through a thousand storms and stories together with this ship.
  Jeez, she is strong! (З цим кораблем я пройшов через тисячі штормів іпригод. Боже, який міцний!) Так само це займенник використовується,коли говорять про країни і г?? пологах.

  Винятки існують не тільки для займенники she, але так само і длядеяких інших займенників. Наприклад, у газетному стилі написання статтівикористовувати займенник I не можна. Ні один редактор не пропустить до друкустаттю де журналіст, висловлюючи свою думку, використовує це займенник.
  Бажано взагалі не використовувати займенники 1 особи, так як це вважаєтьсянепрофесійним, але якщо це дуже необхідно, то краще використовуватизайменник we замість I. Вважається, що we звучить більш скромно, ніж I.
  Наприклад:
  We are convinced that the Government has made a grave mistake in imposingthis tax. (Дослівно: ми впевнені, що уряд робить величезнупомилку у встановленні цього податку)
  Тут журналіст, використовуючи займенник we, має на увазі себе одного.

  Займенник they позначає так само і людей в загальному сенсі, при цьому непозначаючи якихось конкретних осіб. Особливо часто they використовується у фразіthey say. Наприклад:
  They say she is going to resign. (кажуть, вона збирається подати довідставку).
  Неre they use this for cars. (Тут це використовують для машин).

  Займенник you використовується як в однині, так і вмножині. Займенник 2-ї особи однини thou (thee),відповідне російській ти, вже давно вийшло з широкого вжитку ізараз зустрічається лише в поезії і в прозі, написаному в піднесеному стилі.
  У сучасній літературній прозі, як і в побутовій мові, це займенник НЕвикористовується. Але було б не правильним сказати, що воно вийшло звживання зовсім, тому що в деяких діалектах англійської мови данезайменник використовується не тільки в підвищеній поезії і прозі, але так самоі в розмовній мові: thou (you (називний відмінок); thee (you
  (об'єктний відмінок). В Ірландії форма особистого займенника you має значеннятільки однини, а для множини вживаються формиyous, yez, yiz.
  Наявність або відсутність займенників так само може мати смислоразлічітельнуюфункцію. Наприклад:
  George came into the room and turned off the light - Джордж зайшов до кімнатиі вимкнув світло. Тут йдеться про те, що Джордж зробив двапослідовних дії - зайшов у кімнату і вимкнув світло.

  George came in the room and he turned off the light - Тут об'єднані дваокремих дії або розчленовані два пов'язаних дії (наприкладповідомляється про його прихід, але так само висловлюється скарга на те, що вінвключив світло).

  Залежно від контексту можна так само по різному зрозуміти ці двапропозиції. Наприклад:
  George came into the room and turned off the light - Джордж зайшов до кімнатиі (Джордж) вимкнув світло.
  George came in the room and he turned off the light - Джордж зайшов укімнату і він (хтось інший) вимкнув світло.

  | Число | Єдине | Множинне |
  | особа | | |
  | 1 | Me | Us |
  | 2 | You | You |
  | 3 | Him/her/it | Them |

  Особисті займенники в об'єктних відмінку

  Ці займенники в реченні виконують функцію прямого доповнення,відповідаючи у російській мові займенників у знахідному відмінку (відповідаєна питання кого? що?), або функцію беспредложного непрямого доповнення,відповідаючи у російській мові займенники в давальному відмінку (кому?).
  Наприклад:
  He saw me in the street - Він бачив мене на вулиці.
  I met them at the station - Я зустрів їх на вокзалі.
  He showed her the picture - Він показав їй картину.

  Поєднання займенники в об'єктних відмінку з прийменником to ємісцевому непрямим доповненням і так само відповідає російськійзайменники в давальному відмінку.
  He showed the picture to her and not to me - Він показав картину їй, а немені.

  Поєднання займенники в об'єктних відмінку з приводами by і withє місцевому непрямим доповненням і відповідає російськійзайменника в орудному відмінку (ким? чим?):
  The article was translated by her and not by them - Стаття була переведенанею, а не ними.
  This pen is bad. I can't write with it - Це погана ручка. Я не можу неюписати.

  Займенник в об'єктних відмінку вживається з будь-якими приводами,будучи місцевому непрямим доповненням і відповідаючи у російській мовізайменників у непрямих відмінках із прийменниками:
  This letter is for you - Цей лист для вас.
  I have read about it - Я читав про це.
  I quite agree with him - Я цілком згоден з ним.

  Однак, незважаючи на таке чітке розмежування між особистимизайменниками в називному відмінку і займенниками в об'єктних відмінку,сьогодні все частіше помічаються випадки, коли займенники в цих двох відмінкахможуть побут взаємозамінні. Особливо часто це можна зустріти в різнихдіалектах англійської мови.

  «Продовжується процес витіснення називного відмінка особистихзайменників об'єктним. У сучасній мові It is I зраджує книжковостилістичний відтінок, а It is me - стилістично нейтрально. Розмовнийстилістичний відтінок, що вноситься вживанням об'єктного відмінка особистихзайменників замість називного, посилюється при використаннівідносного займенника that замість who. СР: разг.: It was me that toldthe police і кніжн.-письм.: It was I who told the police. Коли хочутьуникнути цих крайнощів в стилістичне забарвлення, вживаютьстилістично нейтральне пропозицію з іншим порядком слів. Наприклад: I wasthe one/the person who told the police »[I, 2, 110].

  « З іншого боку, називний відмінок все частіше вживається врозмовному стилі там, де раніше вживався Об'єктовий. Наприклад: It is awonderful moment for my husband and I. Про коливаннях норми в таких випадкахсвідчить можливість паралельного вживання обох відмінків.
  Наприклад: Some people ought to be below she and Claud (OC.); The gumchewing woman got up and passed in front of her and Claud (ib.) »[I, 2,
  111].

  У афро-американському англійському діалекті, та й у багатьох інших,займенник в об'єктних відмінку виконує функцію навіть підлягає вреченні. Наприклад, якщо пропозиція Her is a real fool (вона справжнядура) вважається граматично неправильним у стандартній англійській мові,то в деяких діалектах англійської мови це цілком правильнепропозицію.
  Взаємозамінними в різних діалектах англійської мови вважаються нетільки особисті займенники в називному і об'єктному відмінках, але так само ідеякі інші займенники. Наприклад, у Камберленд і пн.-сх..
  Ланкаширі форма присвійний займенники в третій особі множиничисла their вживається замість особистого займенника в об'єктних відмінкуthem:
  All their cam again (All of them came again - Усі вони прийшли знову.

  Існують і інші нові правила в розмовною англійською мовою.
  Наприклад, у поєднанні з дієсловом прийменниково-займенникових сполучень,містять особисте займенник дотримується «правило близькості», тобто дієслововживається в тому числі і особу, в якому складається найближчим займенник.
  Наприклад: Who is going there? You and I am; Neither of us try to break it;
  You are the one that knows it.

  У деяких діалектах англійської мови в різних графствах
  Великобританії зустрічається так само вживання займенника us замість me.
  Наприклад:
  Send us some of them - Пошли мені деякі з них.

  Присвійні Займенники

  Особові займенники відповідають присвійні займенники,виражають приналежність і відповідають на питання whose? чий?.
  Присвійні займенники мають дві форми: одну, займенникомприкметником, і другу, так звану абсолютну форму, що служитьзайменником іменником.

  Присвійні займенники - прикметники

  | | Єдине | Множинне |
  | Число | | |
  | особа | | |
  | 1 | mу | Our |
  | 2 | Your | Your |
  | 3 | His/her/it | Their |

  присвійний займенник у цій формі завжди стоїть передіменником, до якого воно відноситься. Будучи визначникоміменника, воно виключає вживання артикля перед циміменником:
  My pencil is on the table - Мій олівець на столі.
  He gave me his address - Він дав мені свою адресу.

  Якщо іменника передують та інші визначення, топрисвійний займенник ставиться перед ними:
  Where is my red pencil? - Де мій червоний олівець?
  His elder brother lives in Leningrad - Його старший брат живе в Ленінграді.

  присвійний займенник, як і артикль, ставиться після all і both:
  All my pencils are in that box - Усі мої олівці в тому ящику.
  Both his brothers live here - Обидва його братів живуть тут.

  Гордон Е. М. та ін кажуть, що дуже часто присвійні займенникизамінюють артикль перед іменниками, що позначають спорідненість, частини тіла,одяг, і інші речі людини.
  Bob nodded at his wife as if he wanted to say "you see?" - Боб кивнув своєїдружині, як би кажучи «Бачиш?»
  He bit his lips, but said nothing. - Він кусав губи, але нічого не сказав.

  І все ж, існують деякі ідіоматичні фрази, в яких замістьзайменники використовується певний артикль.
  I have a cold in the head - Я застудив голову.
  He was shot through the heart - Постріл пройшов йому через серце.
  He got red in the face - Його обличчя почервоніло.
  He took me by the hand - Він взяв мене за руку.

  У багатьох діалектах присвійні займенники утворюються шляхомдодати формант рід. відмінка-s до особистих займенники як уназивному, так і в об'єктних відмінку: we's, us's (our); thoo's, you's
  (your), him's, she's, them's (his, her, their). У східній Англії that'sвживається замість літературних his, her, its: that wagged that's tail.

  Вельми зазвичай використання особового займенника (як у називному,так і в присвійний відмінку) замість присвійний. У Норфолкувикористовується присвійні форма hisn, а в Саррей - theirn: hisn oldwoman; to proud to tell theirn name.

  Вейхман Г. А. каже, що існують зареєстровані випадкиопущення присвійний займенники в художній літературі:
  Shultz shook head - Шултц хитнув головою.

  | | Єдине | Множинне |
  | Число | | |
  | особа | | |
  | 1 | Mine | Ours |
  | 2 | Yours | Yours |
  | 3 | His/hers/its | Theirs |

  Присвійні займенники - іменники

  Присвійні займенники функціонують як іменник в так -званої абсолютній формі. Зазвичай абсолютна форма присвійнихзайменників вживається для уникнення повторення іменника.
  Наприклад, замість his car was broken, so he took my car можна просто сказатиhis car was broken, so he took mine.
  Займенник its рідко використовується в абсолютній формі. Займенник yoursчасто використовується в кінці листа як скорочена форма вираження Sincerelyyours, Truly yours і т.д.

  Часто перед абсолютною формою присвійних займенників ставитьсяприйменник of:
  He is a friend of mine - Він мій друг.
  She didn't know it was that neighbor of his .- Вона не знала, що це був той його сусід.

  Після цих присвійних займенників ніколи не ставитьсяіменник, так як вони самі виконують функцію іменника. Уреченні вони виконують функцію підмета, доповнення та іменної частиниприсудка:
  This is not my pencil, mine is blue (підмет) - Це не мій олівець, мій
  - Синій.
  My car is not working. Can I use yours? (доповнення) - Моя машина неработет. Можна я візьму твою?
  That house is mine (іменна частина присудка) - Той будинок - мій.

  Абсолютна форма присвійний займенники (найчастіше займенникmine) використовується в поезії, в жартівливих та іронічних висловлюваннях, впоспозітівних визначеннях, перед голосною і перед h:
  O mistress mine! - Моя пані!
  Dear mine! - Дорога (іронічний тон)
  With mine own hand. - Своїми власними руками.
  Mine eyes .- мої очі.

  У багатьох діалектах англійської мови в графствах Великобританіїабсолютна форма присвійних займенників утворюється шляхом додаваннязакінчення-n: mine, thine, hisn, hern, ourn, yourn, theirn. Використовуютьсятак само і подвійні форми абсолютних присвійних займенників: mine's,hersen, she'sn, we'sn.

  В інших же графствах абсолютна форма присвійний відмінка цілкомзамінювані простою формою: That's my.

  вказівних займенників

  К. Н. Качалова та ін називають два вказівних займенники: this таthat. Е. М. Гордон називає ще два вказівних займенники: such і same.

  Займенники this та that

  Вказівні займенники this та that володіють категорією числа:
  This - цей, це, ця these - ці
  That - той, то, та those - ті
  Вказівні займенники вживаються як як займенниківприкметників, так і в якості займенників іменників.

  Вказівні займенники this та that як прикметники.

  вказівний займенник-прикметник, будучи визначникоміменника, виключає вживання артикля перед іменником, додо якого воно відноситься. Коли іменника, до якого належитьвказівний займенник, передують інші визначення, то вказівнийзайменник, як кожен визначник, ставиться перед ними:
  He lives in that house - він живе в тому будинку.
  He lives in that white house - він живе в тому білому домі.

  Займенники this та these вказують на предмети, що знаходяться вбезпосередній близькості до співрозмовника, у той час як that та thoseвказують на більш віддалені предмети.
  This pencil is mine - Цей кольоровий мій.
  That pencil is yours - Той кольоровий твій.

  Займенник this зі словом country вживається по відношенню докраїні, в якій перебуває мовець або автор. Тому, коли цепоєднання зустрічається в англійській газеті, його слід перевести як
  Англія, якщо в Американській газеті, як Америка:
  The exports of coal from this country decreased this year - Експорт вугілля з
  Англії зменшилася в минулому році.

  This у виразах часу належить до моменту розмови або до поточногоперіоду часу, а that до моменту або періоду в минулому або майбутньому.
  I'm too busy these days - Я дуже зайнятий в ці дні (мається на увазі поточнечас).
  He used to smoke a lot those days - Він багато курив у ті дні (мається на увазіминулий час).

  Але так само займенник this може вживатися для позначеннянайближчого майбутнього або минулого:
  Lets get together some time, say this Sunday - Давайте якось зберемосяразом, скажімо цієї неділі (мається на увазі найближчої неділі).
  Father had to go to Chicago this morning - Отця треба було поїхати в Чикагосьогодні вранці.

  Іноді займенники this (these) that (those) вживається дляемоційного забарвлення в пропозиції:
  Will this dog ever stop barking? - Цей собака коли-небудь перестанегавкати?
  Do you really believe those ideas? - Ти справді віриш у ці ідеї?

  У таких випадках на вказівний займенник падає сильний наголос.

  Займенник that вживається як обставина ступеня:
  I didn't know he was that upset - Я не думав, що він настільки сумно.
  He never gave me that much information - Він ніколи не давав мені стількиінформації.

  Вказівні займенники this та that як іменники

  Займенники-іменники вживаються так само, як і займенники -прикметники, а саме, this (these) вживається по відношенню допредметів які були найближче, that (those) - до предметів більш віддаленим.
  Часто займенник that вживається замість особового займенника it:

  "Tell her that I miss her" "I'll do that" - "Скажи їй, що я за нею скучаю»
  «Скажу»

  You said she was the one who stole the money. Well, that's wrong - Тисказав, що це вона вкрала гроші. Це неправда.

  Займенник that (those) так само іноді виконує функцію слова -заступника іменника для уникнення повторення. У таких випадкахзазвичай після займенники варто прийменниково фразою, причастям, ing-овойформою або цілим реченням:
  He hang his daughter's portrait beside that of his wife's. - Він повісивпортрет своєї дочки поруч з портретом дружини.
  These poems are not nearly as good as those you wrote last year - Ці віршіне такі хороші як ті, що ти написав в минулому році.
  I entered by the door opposite to that opening into the garden - Я увійшовчерез двері, яка знаходиться навпроти тієї, що виходить у сад.

  Займенник this у пропозиціях часто позначає мова, яка є наступною післязайменники, а that мова, що передує займенників:
  I'll tell you this: Don't go there! - Ось, що я тобі скажу - не йди туди!
  He controlled her every step and that annoyed her - Він контролював коженїї крок і це її дратувало.

  Займенники such і same

  Займенник such і same відрізняються один від одного тим, що such абовизначає клас предмета, або вказує на якусь ступінь, у той часяк same позначає спільність, схожість двох предметів/понять.
  I think Jack broke these cups. He does such things when angry - Думаю, що
  Джек розбив ці чашки. Він робить таке, коли злиться.
  I think Jack broke these cups. He did the same thing last time he got angry
  - Думаю, що Джек розбив ці чашки. Він зробив те ж саме минулого разу,коли розлютився.

  Якщо such стоїть перед що обчислюється іменниками в єдиномучислі, то після займенники ставиться невизначений артикль:
  I've never seen such a house before - Я ніколи раніше не бачив такогобудинку.

  Часто значення such доповнюється фразою, що починається зі слова that абоas:
  I was in such a hurry that didn't even have time to go for lunch - Я такпоспішав, що не встиг навіть пообідати.
  I've never seen such a handsome man as Jim's father - Я ніколи не бачивтакого гарного чоловіка, як тато Джима.

  Порівняльне вираз such as ... однаково в значенні з виразом as ...as: I've never seen such a handsome man as Jim's father - I've never seen aman as handsome as Jim's father.

  Після займенники such можна поставити as + інфінітив:
  His carelessness is such as to make it unlikely that he will pass the exam
  - Судячи з його байдужості, він навряд чи здасть цей іспит.

  Слід зазначити, що such може поєднуватися з невизначенимизайменниками:
  I'll do no such thing - Я нічого такого не зроблю.
  He didn't say any such thing - Він нічого такого не говорив.
  Any such request is sure to be turned down - Будь-яка подібна прохання буде відхилена.
  Some such story was told to me years ago - Якусь таку історію менірозповідається кілька лет тому.

  Іноді займенник such є частиною сталих фраз:
  They export a lot of fruit, such as oranges, lemons, etc. - Вониекспортують багато видів фруктів, таких як апельсини, лимони, і т.д.
  The accused, such as he is, has kind nature and could never kill a personjust for robbery - Підсудний, яким би він не був, добрий за природою ініколи б не зміг би вбити человека.за злодійство.

  Займенник same перекладається на російську мову як то (той, та) же.
  Перед ним завжди стоїть певний артикль:
  We don't have to go in the same car - Нам не обов'язково поїхати в одній ітій же машині.

  Значення same часто доповнюється фразою починається з as або that.
  He was wearing the same suit that he did last time - На ньому був надітий тойсамий костюм, який він вдягав минулого разу.
  She gave me the same adviсe as on Jessy's birthday - Він дав мені той жесамий рада, що і в день народження Джессі.

  Same можна зустріти і в ідіоматичних висловлюваннях:
  It's all the same to me - Мені все одно.
  "How's he?" "Much the same" - «Як він?» «Майже так само».

  Питальні Займенники

  До запитання займенники належать who (whom), whose, what ,which, how, how much (how many). Саме їх назва вже говорить про те, щоці займенники використовуються в питальних пропозиціях. Кожне з цихзайменників виконують різні функції в пропозицію.

  Займенник who, whom, whose

  Займенники who і whom

  Займенники who і whom вживаються по відношенню до осіб. Whoвживається як займенника-іменника і виконує вреченні функцію підмета або іменної частини присудка:
  Who deleted the file from the computer? - Хто видалив той файл зкомп'ютера?
  Who is that man? - Хто ця людина?

  Коли who є таким, що підлягає, дієслово після who, як і в українськіймовою, стоїть в однині 3 особи.
  Who is there? - Хто там?

  Коли who є іменною частиною присудка, то дієслово узгоджується вобличчі і числі з іменником або займенником, яким вираженопідмет:
  What are these things? - Що це таке?

  Займенник whom виконує функцію прямого доповнення та прийменниковонепрямого доповнення (у поєднанні з приводами). Whom може поєднуватися збудь-якими приводами, відповідаючи у російській мові займенники хто в непрямихвідмінках із прийменниками. У розмовної мови whom звичайно замінюєтьсязайменником who.
  Who (whom) did you meet there? - Кого ти там зустрів?
  Who (whom) did he talk to? - З ким він говорив?

  Відрізнити who - підмет від who - доповнення можна по порядку слів:
  Who did you meet there? - Кого ти там зустрів?
  Who met you there? - Хто тебе там зустрів?
  Who did you see? - Кого ти побачив?
  Who saw you? - Хто тебе побачив?

  Привід, що відноситься до займенника whom зазвичай ставиться після дієслова,а за наявності доповнення - після доповнення. У цих випадках whom замінюєтьсязайменником who.
  Who (whom) did you show the letter to? - Кому ти показав лист?
  Who (whom) are you speaking of? - Про кого ви говорите?
  Можна сказати To whom are you talking? Але не можна сказати To who are youtalking?, тільки who are you talking to?

  Займенник whose

  Займенник whose позначає приналежність визначеного предметакомусь чи чомусь. У пропозиції whose зазвичай виконує функціювизначення. Займенник whose завжди стоїть безпосередньо передіменником, до якого воно відноситься:
  Whose book is t

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !