ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Методичні вказівки та контрольні завдання з англійської мови
       

   

  Іноземна мова

  Красноярський державний ТОРГОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

  Методичні вказівки та контрольні завдання з англійської мови длястудентів 3-го курсу (ускореннікі) заочного відділення за спеціальністю
  "Товарознавство непродовольчих товарів"

  Контрольні завдання № 1, 2.

  Склав: викладач

  кафедри ін.яз.

  Яроватая Л . Н.

  Красноярськ 1998

  Загальні методичні вказівки

  Справжні методичні вказівки призначені для студентів 3-гокурсу (ускореннікі) за фахом "Товарознавство непродовольчихтоварів ". Мета методичних вказівок - підготувати студентів до читання іперекладу літератури на англійській мові з даної спеціальності. Студентамрекомендується наступна послідовність роботи:

  1. Вивчення лексико-граматичного матеріалу на базі пояснень викладача і даних методичних вказівок.

  2. Виконання тренувальних вправ під керівництвом викладача.

  3. При роботі над текстами необхідно мати зошит з виписаними незнайомими словами і словосполученнями.

  Часи групи Simple

  The Present Simple tense вживається для вираження дії,що має постійний характер, що відбувається, зазвичай, дії звичного абовластивого особі, зазначеної іменником або займенником уфункції підмета.

  Освіта: Чи співпадає з формою інфінітивом без частки to, окрім 3-його обличчяоднини (приймає закінчення-S (-ES).

  I try - he tries, write - writes

  We speak - She speaks

  Слова - покажчики : usually, always, sometimes, often, seldom, every day
  (week, month, year)

  Питальні форма: Утворюється за допомогою допоміжного дієслова to do
  (does), який стоїть перед підметом:

  Do you know him?

  Does he speak English?

  Негативна форма: Утворюється за допомогою допоміжного дієслова to do
  (does), і частки not (do not, does not)

  I don't know him

  He doesn't speak English

  The Past Simple Tense вживаються для вираження дії що мав місце вминулому або ряду послідовних дій, що відбувалися одне за однимминулому.

  Освіта: за допомогою суфікса-ed для правильних дієслів або 2-а форманеправильних дієслів

  He arrived yesterday.
  She left in 1995.

  Слова покажчики: yesterday, the day before yesterday, last week (month,year), ago, the other day.

  Питальні форма: Утворюється за допомогою допоміжного дієслова did,який стоїть перед підметом:

  Did you go there yesterday?

  Did he work at school two years ago?

  Негативна форма: Утворюється за допомогою допоміжного дієслова did ічастки not (didn't).

  I didn't go there last week.

  He didn't buy any oil yesterday.

  The Future Simple Tense вживається для вираження одноразового абоповторюваного дії, що станеться в майбутньому.

  Освіта: за допомогою допоміжного дієслова will або shell ісмислового дієслова без частки to.

  Слова покажчики: tomorrow, the day after tomorrow, next week (month, year),tonight, in ... days (hours).

  He'll be busy tomorrow.

  I'll be an engineer in two years.

  We'll talk about it tonight.

  Питальні форма: Утворюється шляхом перестановки допоміжногодієслова (перед підлягає):

  Will you be en engineer after graduation from the Institute?

  Негативна форма: Утворюється за допомогою частки not, яка ставитьсяпісля допоміжного дієслова. Вживається два види скорочених форм:
  I shan't write
  He won't write


  Часи групи Progressive Tense

  The Present Progressive Tense

  Вживається:для вираження дії, що відбувається дії в даний момент. Цей моментможе матися на увазі з контексту або може бути виражений такимипозначеннями часу: now, at the present, at this moment.
  I'm reading the text.
  He is getting ready for his final exams.
  We're watching TV.

  для вираження дії, яке обов'язково станеться в майбутньому.
  We're dining out on Saturday.
  He is staying in town tonight.

  Питальні форма: утворюється шляхом перестановки дієслова to be (передпідлягає)

  Are you listening to me?

  У негативній формі вживається два види скорочень:
  I'm not writing
  He's not writing

  He isn't writing
  We aren't writing

  The Past Progressive Tense вживається для вираження дії,того, що відбувається в якійсь даний момент у минулому.

  Слова покажчики: at that moment, at that time

  At that time Mary was taking music lesson.

  Past Progressive Tense часто вживаються щоб показати "тло" для минулихподій, тобто щоб сказати, що відбувалося (тривало) у той час,коли що щось сталося.

  While I was cleaning up the attic, I found some old letters.

  They met when she was studying in Berlin.

  Освіта : за допомогою допоміжного дієслова to be у формі Past Simpleі причастя I смислового дієслова.

  He was writing.

  We were writing

  Скорочені негативні форми утворюються за загальним правилом:

  I wasn't writing

  We weren't writing

  The Future Progressive Tense: утворюється за допомогою допоміжного дієсловаto be у формі Future Simple (shell be, will be) і причастя I смисловогодієслова.

  I'll not be writing He won't be writing

  Часи групи Perfect Tenses (вчинені часи)

  The Past Perfect Tense: Утворюється при допомогою допоміжного дієслова tohave у формі Present Simple і причастя II смислового дієслова.

  I've written

  He's written

  Present Perfect вживається:

  Для вираження дії, завершеного на цей момент, але пов'язаного зсправжнім (результатом дії):
  I have read the book.
  He hasn't seen this film.

  Для вираження дії закінчився до даного моменту, але період часу,до якого відноситься дія, ще триває:
  I haven't seen him this month.

  Слова-покажчики: already, before, never, ever, just, this week (month,year).

  Have you ever been there?

  He has just left.

  She has never learnt to drive.

  < br>The Past Perfect Tense (предпрошедшее) Висловлює дію, що закінчилосядо настання іншої дії або моменту в минулому.

  When I came to the station the train had left.

  By that time we had read the book.

  The Future Perfect Tense поєднує в собі відтінок завершеності із зазначеннямтерміну в майбутньому.

  By Monday I'll have read your book.

  Часи групи Perfect Progressive.

  The Present Perfect Progressive Tense утворюються за допомогою допоміжногодієслова to be у формі Present Perfect (have been, has been) і причастя Iсмислового дієслова.

  Вживається для вираження дії, яке почалося вминулому і все ще триває, або щоб запитати, як давно щосьвідбувається.
  Have you been waiting long?

  It has been raining for two days.

  The Past Perfect Progressive виражає дію, щопочалося, тривало і перервалося в минулому до настання іншого, більшпізнього дії.

  I had been reading the letter from my boos when the telephonerang.

  Період часу, протягом якого відбувалася дія, може бутипозначений за допомогою прийменників for та since.

  The Future Perfect Progressive зустрічається рідко і замінюється формою
  Future Perfect.

  He'll have been painting his fence for two hours by the time wesee him.

  Контрольне завдання № 1

  Граматика: Присвійні відмінок іменника. Часи дієслова вактивному заставі.

  Іменник в присвійний відмінку служить визначенням до іншогоіменника, виражає приналежність і відповідає на питання "Чий?"
  Alice's sister is a shop-assistant.
  My friends 'names are Bill and Dan.

  Часи дієслова в активному заставі.


  | Pr | Simple | Progressive | Perfect | Perfect |
  | es | | | | Progressive |
  | en | | | | |
  | t | | | | |
  | | V1 Vs | | | |
  | | | Am | have | have |
  | | Do you speak | is | V3ed | been Ving |
  | | English? | Ving | has | has |
  | | Does he work? | Are | | |
  | Pa | V2ed | was | | |
  | st | | Ving | had V3ed | had been |
  | | Did you? | were | | Ving |
  | Fu | shall | shall | shall | shall |
  | tu | V | be Ving | have V3ed | been Ving |
  | re | will | will | will | will |

  V - Verb (дієслово), V2ed - Past Simple, V3ed - Participle (причастя

  II)

  Ving - Participle I

  I Варіант.

  Перепишіть речення, підкресліть дієслово-присудок, визначте його відо -тимчасову форму. Переведіть пропозиції на російську мову.

  I got up and had sausage, egg, bacon and tomatoes for breakfast and readthe Sundy Mirror.
  My brother Erick knocked at door and asked me if I wanted to go fishingwith him.
  We plan to increase our advertising.
  He didn't buy any oil yesterday.

  Перепишіть пропозиції. Поставте дієслово в минулому часі. Переведітьпропозиції на російську мову.

  I (to see) your mother yesterday. She's looking fine.
  My boos (to fly) to New York again last week.
  It (to be) very late when I (to come) home last night.
  We (to buy a new fridge two months age.

  Утворює запитливо форму від пропозицій. Поясніть вживаннятимчасової форми. Переведіть пропозиції на російську мову.

  I've never been to Switzerland.
  I'm going to the cinema.
  I like smoked salmon.
  My brother can speak six languages.

  Утворює Participle I і II від таких дієслів:

  break, come, arrive, go, buy, be, watch, bring, send, older.

  Перепишіть пропозиції, вживши присвійні відмінок іменників.
  Приклад: Mary has got two brothers. They're both engineers.

  Mary's brothers are both engineers.

  My mother has both a new car. It's very expensive.
  Our manager has got a nice office. It's on the fourth floor.
  They have got two daughters. Their names are Monica and Pat.

  Перепишіть і перекладіть текст використовуючи словник.


  Harrods.

  Everybody knows Harrods, and most people agree it's the best shop ill
  London. Even the Queen and Queen Mother do their shopping there, so it mustbe good ... It's the largest and most famous store in England. You can geteverything from large tropical snakes to antique pianos.
  People like shopping in Harrods, and they spend a lot of money. The mostmoney ever spent by a single customer was two million two hundred thousandpounds, and he paid in cash! It was the shop's biggest cash sale.
  About 50,000 people go to Harrods every day, but the busiest times are
  Christmas and the January and July Sales, when many more shoppers visit thestore. People can find the biggest bargains on the First day of the Sales.
  The first day is the most crowded. On that day, about 300,000 people visit
  Harrods.
  One of the most popular buys at Christmas time are the Christmas puddings -
  Harrods sells over 120 tons of these a year.

  Harrods has a great many overseas visitors, and it exports manyof its goods. Some of the most unusual exports have included a Persiancarpet to Iran, a fridge to Finland, six bread rolls to New York, and apound of sausages to a yacht in the Mediterranean.

  Answer the questions.

  1. What famous people shop in Harrods?
  How many Christmas puddings do they sell every year?
  What other unusual exports do you hear about?

  II Варіант

  Перепишіть речення, підкресліть дієслово-присудок, визначте його відо -тимчасову
  Хому. Переведіть пропозиції на російську мову.

  Food price in our country are going up fast.
  I will give you the exact date of despatch.
  I've read that article already.
  What were you doing from three till five last Friday?

  Перепишіть пропозиції. Поставте дієслова в минулому часі. Переведітьпропозиції на російську мову.

  I (not see) Mary last week.
  She (to leave) in 1995.
  I (not speak) to Nick yet.
  He (to change) his job three times this year.

  Утворює запитливо форму від таких пропозицій. Пояснітьвживаннятимчасової форми. Переведіть пропозиції на російську мову.

  We have known each other for three year.
  Monica told me about that.
  We've seen Carmen before.
  Here is our catalogue.

  Утворює Participle I і II від таких дієслів:

  answer, begin, drive, find, learn, meet, prove, wear, give, sell.


  Перепишіть пропозиції, вживши присвійні відмінок іменників.
  Приклад: Mary has got two brothers. They're both engineers.

  Mary's brothers are both engineers.

  Alice has got a sister. She's much taller than her
  My brother has got two friends. Their names are Bill and Dan.
  My boss lives in a nice house. It is much more comfortable than mine.


  Перепишіть і перекладіть текст використовуючи словник.


  MARKETING

  Marketing includes all the business activities connected with the movementof goods and services from producers to consumers. Sometimes it is calleddistribution. On the one hand, marketing is made up of such activities astransporting, storing and selling goods and, on the other hand, a series ofdecisions you make during the process of moving goods from producer touser. Marketing operations include product planning, buying, storage,pricing, promotion, selling, credit, traffic and marketing research.
  The ability to recognize early trends is very important. Producers mustknow why, where, for what purpose the consumers buy. Market research helpsthe producer to predict what the people will want. And through advertisinghe attempts to influence the customer to buy. Marketing operations arevery expensive. They take up more than half of the consumer's dollar. Thеtrend in the USA has been to high mass consumption. The construction ofgood shopping centres has made goods available to consumers. It provided awide range of merchandise and plenty of parking facilities.

  Active vocabulary.

  producer - виробникconsumer - споживачuser - споживачdistribution - збут, розподілmarketing - продаж, збут, маркетингtransporting - транспортуванняstoring - складування, зберіганняstorage - зберіганняproduct planning - розробка нових продуктівpricing - калькуляція цінpromotion - сприяння в продажу

  (будь-якого товару), наприклад, за допомогою реклами

  traffic - торгівляmarketing research - вивчення ринку збутуtrend - тенденція, загальний напрямto predict - передбачатиto influence - впливати

  Answer the questions.

  1. What does marketing mean?
  2. What activities does marketing consist of?
  3. What do marketing operations include?

  Контрольне завдання № 2
  Граматика: Вживання інфінітивом з часткою to і без неї.


  Часи англійського дієслова в пасивному заставі.

  Вживання інфінітивом з часткою to.

  Якщо в пропозиції два інфінітивом, сполучені, and чи or, частка toперед другим інфінітивом зазвичай не ставиться.
  Іноді, щоб не повторювати один і той же дієслово, замість повної формиінфінітивом цього дієслова вживається тільки частка to.
  I seem to have hurt thought I never meant to.
  Інфінітив з часткою to вживається після дієслів to be і to have,використовуються в якості модальних.
  Після дієслів agree, be able, expect, hope, learn, need, want, would like,would love.
  She agreed to help me.
  У конструкції something to wear (drink, eat etc.) І подібних конструкціях.

  Вживання інфінітивом без частки to.

  Частка to не вживається після модальних дієслів (крім want, ought) ідопоміжному дієслові do, will, shall, would, could і had better.
  Після дієслова make (змушувати), let (дозволяти)
  What made you come so early?
  Don't let the fire go out.

  Вживання англійського дієслова в пасивному заставі.

  Форма Passive Voice утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be тапричастя II смислового дієслова: to be grown бути вирощеним.


  | | Simple | Progressive | Perfect |
  | Pres | | | |
  | ent | Am | Am | Has been V3-ed |
  | | Is | Is V3ed | Have been V3-ed |
  | | V3ed | Are | |
  | | Are | | |
  | Past | | | |
  | | Was | Was | |
  | | V3-ed | being V3ed | Had been V3-ed |
  | | Were | Were | |
  | Futu | | | |
  | re | | Замість відсутніх | |
  | | Will be V3ed | форм Future | Will have been |
  | | | Progressive | |
  | | | Вживається форма | V3ed |
  | | | Future Simple | |

  I Варіант


  Спожити інфінітив з часткою to або без неї. Переведіть пропозиції наросійська мова.

  1. Why don't you (to take/take) a holiday?
  2. She agreed (to help/help) me.
  3. I think he'll agree (to have/have) the meeting in his office.
  4. You were able (do/to do) it yourself.

  Перепишіть речення, поставте дієслово в пасивному заставі. Переведітьпропозиції на російську мову.

  Windscreens (make) from glass.
  My new car (deliver) tomorrow.
  This shop (build) in 1956.
  I (tell) about that yesterday.

  Перепишіть пропозиції замінивши активний заставу на пасивний.

  He was sure someone had moved his paper.
  Alan will paint the house for us while we're away.
  Somebody has drunk all the water.
  Many citizens visited the Sales last week.

  Замініть пасивний заставу на активний.

  This building was designed by a German architect.
  We're being driven to the airport by my brother.
  He's been offered a good job by manager.
  I was taught to use a computer by Mr. Wilson.

  Вкажіть (напишіть) інфінітив від наступних дієприкметників II:

  broken, felt, gone, led, paid, met, put, sent, spent, told.

  Перепишіть і перекладіть текст використовуючи словник.


  WHOLESALING
  Wholesaling is a part of the marketing system. It provides channels ofdistribution which help to bring goods to the market. Generally indirectchannels are used to market manufactured consumer goods. It could be fromthe manufacturer to the wholesaler, from the retailer to the consumer orthrough more complicated channels. A direct channel moves goods from themanufacturer or producer to the consumer.
  Wholesaling is often a field of small business. About a quarter ofwholesaling units account for one-third of total sales.
  Two-third of the wholesaling middleman are merchant wholesalers who taketitle to the goods they deal in. There are also agent middlemen whonegotiate purchases or sales or both. They don't take title to the goodsthey deal in. Sometimes they take possession though. These agents don'tearn salaries. They receive commissions. This is a percentage of the valueof the goods they sell.

  Wholesalers simplify the process of distribution. As a wholesalerhandles a large assortment of items from numerous manufacturers he reducesthe problem of both manufacturer and retailer. The store-keeper does nothave to deal directly with thousands of different people. He usually has awell-stocked store and deals with only a few wholesalers.


  Answer the questions.

  1. What is the aim of the wholesaling?
  2.What is an indirect channel of distribution?
  3. What channel of distribution is preferable?

  II Варіант

  Спожити інфінітив дієслова з часткою to або без неї. Переведітьпропозиції на російську мову.

  I would love (learn/to learn) Japanese.
  Do you know how (to use/use) computer?
  If you want (to go/go) to China you have (to get/get) a visa.
  Do you think Ann will agree (have/to have) the meeting in her office?

  Перепишіть речення, поставте дієслово в пасивному заставі. Переведітьпропозиції на російську мову.

  Over forty languages (speak) in Kenya.
  The telephone (invert) by a Scotsman.
  You wedding dress (finish) in a couple of days.
  Our shop (visit) by hundreds of buyers everyday.


  Перепишіть пропозиції замінивши активний заставу на пасивний.

  They've found your wallet in the supermarket.
  The whole family watches this program.
  Somebody has taken my book.
  We were discussing the plan when he came.


  Перепишіть пропозиції замінивши пасивний заставу на активний.

  Paris is visited by thousand of tourists every year.
  The last lecture will be given by Prof. James.
  A definite answer will have been given you by Monday.
  The catalogues may be looked through by our customer.


  5. Вкажіть інфінітив від наступних дієприкметників II:

  brought, found, flown, hurt, left, made, seen, shown, stood, thought.


  6. Перепишіть і перекладіть текст використовуючи словник.


  RETAILING
  Retailing is selling goods and services to the ultimate consumer. Thus, theretailer is the most expensive link in the chain of distribution. Beingmiddlemen, they make their profit by charging the customer 25 to 100 percent more than the price they paid for the item.
  The retailers operate through stores, mail-order houses, vending machineoperators. There are different types of retail stores: department stores,discount houses, cooperatives, single line retailers. The major part (over
  95 per cent) of retail establishments concentrate on a single line ofmerchandise for example, food, hardware, etc. But nowadays there is a trendfor many single line stores to take on a greater variety of supplies.
  The retailer performs many necessary functions. First, he may provide aconvenient location. Second, he often guarantees and services themerchandise he sells. Third, the retailer helps to promote the productthrough displays, advertising or sales people. Fourth, the retailer canfinance the customer by extending credit. Also the retailer stores thegoods in his outlet by having goods available.
  Active vocabulary.

  retailing - роздрібний продажultimate consumer - кінцевий споживачmail-order house - посилторгvending machine operator - оператор торгових автоматичних машин
  (продають дрібні товари: газети, сигарети і т.д.)

  discount house - магазин з відноснонизькими цінами на товариsingle line retailer - роздрібний торговець, що продає якийсь одинтовар

  to perform functions - виконувати функціїextending credit - тривалий кредитoutlet - ринок збуту, торгова точкаdiscount - знижка
  Answer the questions.
  1. What is retailing?
  2. In what way does a retailer serve a customer?
  In what way does a retailer serve a manufacturer?

  Passive Voice
  | | Simple | Progressive | Perfect | Perfect |
  | | | | | Progressive |
  | Pres | | | | |
  | ent | Am | Am | Has been | |
  | | Is | Is | V3-ed |---------------|< br>| | V3ed | V3ed | Have been |---- |
  | | Are | Are | V3-ed | |
  | Past | | | | |
  | | Was | Was | | |
  | | V3-ed | being V3ed | Had been |---------------|< br>| | Were | Were | V3-ed |---- |
  | Futu | | | | |
  | re | | | | |
  | | Will be |--------------| Will have |---------------|< br>| | V3ed | - | been |---- |
  | | | | | |
  | | | | V3ed | |
  | Futu | | | | |
  | re | | | Would have | |
  | in | Would be V3ed |--------------| been V3ed |---------------|< br>| the | | - | |----- |
  | Past | | | | |


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !