ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Методичні вказівки з англійської мови
       

   

  Іноземна мова

  Пояснення

  до виконання контрольних робіт.

  1. Кількість контрольних робіт, що виконуються на кожному курсі, встановлюється навчальним планом університету.
  2. У даному посібнику пропонується для студентів 6 варіантів контрольних робіт. Виконуються вони відповідно до цифрами студентського шифру

  (парні чи непарні).
  3. Виконувати контрольні роботи слід в окремому зошиті. На обкладинці зошита напишіть своє прізвище, номер шифру, курс та факультет.
  4. Контрольні роботи повинні бути виконані чорнилом, акуратно, чітким почерком. Зліва праворуч залиште поля для рецензії викладача.

  | | Ліва сторінка | Права сторінка | |
  | Поля | Англійська текст | Російський текст | Поля |

  5. Контрольні роботи повинні бути виконані в тій послідовності, в якій вони дані в цьому посібнику.
  6. Виконані контрольні роботи направляйте для перевірки та рецензування у встановлені терміни на кафедру "Англійська мова".
  7. Якщо контрольна робота не відповідає зазначеним вимогам, вона повертається без перевірки.

  Підготовка до заліків та іспиту.

  1. Прочитати необхідні текстові матеріали і зрозуміти основний зміст прочитаного.
  2. Подивитися матеріал виконаних контрольних робіт.

  3. Переглянути перелік необхідних питань для співбесіди за розмовної тематики.

  4. Подивитися газетний матеріал англійською мовою, користуючись словником.

  5. Прочитати і зрозуміти, за допомогою словника, тести за фахом.

  I. Варіанти контрольних робіт

  Варіант 1

  1. Перекладіть текст:

  Cosmic Flight.

  We live in a wonderful age when the most daring dreams of man are comingtrue. For many centuries cosmic flights were but a dream. October 4, 1957became a remarkable day throughout the world. The first space satellite wasput into orbit around the Earth. Tsiolkovsky's "utopian" dream has beenrealized. Each cosmic flight on a manned spaceship is really a great event.
  The satellite is a small space laboratory. Its aim is investigatingradiation as well as the effects of the state of weightlessness on thehuman organism.
  2. Перекладіть слова і вирази: daring, to put into orbit, space satellite, manned spaceship,investigating, the state

  of weightlessness, radiation.
  3. Переведіть пропозиція:
  Багато століть космічні польоти були всього лише мрією.
  4. Переведіть пропозиція:
  Перший космічний супутник було запущено 4 жовтня 1957 року.

  5. Переведіть пропозиція:
  Each manned spaceship is a small cosmic laboratory.

  6. Вибрати правильний варіант:
  The most ... dreams of people are coming true.

  a) remarkable b) daring c) wonderful

  7. Вибрати правильний варіант:
  Each cosmic ... is really a great event,

  a) satellite b) spaceship c) flight

  8. Закінчити пропозиція:
  For many centuries cosmic flights were .... a) "utopian" dream b) but a dream

  9. Закінчити пропозиція:
  The first space satellite was put into orbit .... a) around the Earth b) around the moon
  10. Скласти пропозицію: is, on, organism, aim, investigating, the, its, radiation, human
  11. Скласти пропозицію: flight, manned, really, event, cosmic, a, is, remarkable, each, on, spaceship, a.

  12. Відповісти на питання:

  1. When was the first space satellite launched?
  2. What is a satellite?

  3. Who was the first cosmonaut in the world?

  Варіант 2

  1. Перекладіть текст:

  "Ulugbek"

  The great scientists of Central Asia were not only outstandingthinkers, who confirmed to the world faultless of their ideas onunderstanding the Universe. Central Asia also had some of the remarkableastronomers, who made careful observations under natural phenomena. Among
  Samarkand's astronomers of the 15-th century was Ulugbek who made himselffamous by his observations needed for science. Having studied Astronomyunder famous scientists Ulugbek began intensively observing the sky. Hebuilt enormous observatory in Samarkand. Observatory was equipped by themost modern tools of that time.
  2. Перекладіть слова і вирази:scientists, outstanding thinkers, to confirm, faultless, the Universe,remarkable, observations, intensively, enormous observatory, modern tools.
  3. Переведіть пропозиція:
  Вчені Центральної Азії були не тільки видатними мислителями, але ічудовими астрономами.
  4. Переведіть пропозиція:
  Обсерваторія Улугбека в Самарканді була обладнана найсучаснішимиприладами.
  5. Вибрати правильний варіант:
  Samarkand's astronomers achieved the great accuracy in their ......a) ideasb) observationsc) instruments
  6. Вибрати правильний варіант:
  The catalogue "Starry tables" contained ........ position of 1018 stars inthe sky.a) preciseb) geographicc) different
  7. Вставити прийменники:
  Astronomy was subject ..... major concern ..... him.
  8. Вставити прийменники:
  Ulugbek's contemporaries were fascinated ..... the magnificence ..... theobservatory.
  9. Вставити прийменники:
  Ulugbek widely used definitions .... geographic coordinates .... differentplaces .... Central Asia .... practical purpose.
  10. Скласти пропозицію:of, astronomers, known, all, world, were, works, the, Samarkand's, widely,the, over.
  11. Відповісти на запитання:
  1) What was Ulugbek famous for?
  2) What was the great achievement of Ulugbek in Samarkand?

  Варіант 3

  1. Перекладіть текст:

  The Electric Current

  When a conductor joins two points of different potential, electricity flowsfrom one to the other along the conductors until the potentials are equal.
  This process is very rapid, and with good conductors is completed in afraction of a second. While it lasts, an electric current is said to flowfrom one point to the other. By convention, the direction of the current issaid to be that from the higher to the lower potential, ie the directionin which positive charges would travel, but actually, owing to their muchgreater mobility, it is the negative electrons which move, and it is theirmotion which constitutes the current.
  2. Перекладіть на російську мову:conductor, potential, rapid, direction, positive, charge, mobility, motion,negative, current.
  3. Переведіть пропозиції:
  1) Electricity flows from one potential to the other until the potentialsare equal.
  2) An electric current flows from one point to the other.
  3) The motion of the negative electrons constitutes the electric current.
  4. Вибрати правильний варіант слова:
  When a conductor joins two points of different potential ... flows from oneto the other.a) processb) electricityc) motion
  5. Вибрати правильний варіант:
  This process is very ... and is completed in a fraction of a second.a) largeb) slowc) rapid
  6. Вибрати правильний варіант:
  The direction of the ... is that from the higher to the lower potentiala) currentb) electricityc) charge
  7. Закінчити пропозиція: The electric current passing through a wire ....a) will cool that wireb) will heat that wire
  8. Закінчити пропозиція:
  By connecting wires to the top and bottom discs Volta ....a) was able to get electric currentb) was able to heat a conductor
  9. Закінчити пропозиція:
  When an electric current flows along a conductor, ....a) the latter becomes strongb) the latter becomes heated
  10. Скласти пропозицію:from, to, along, flows, potential, the, conductor, electricity, one, other,the.
  11. Переклад на англійську мову.
  1) Напрям струму здійснюється від вищого до нижчого потенціалу.
  2) Електрика тече від одного потенціалу до іншого, поки потенціалирівні.
  3) Саме рух негативних електронів утворює електричний струм.

  Варіант 4

  1. Перекладіть текст:

  Faraday's Experiment

  Faraday knew from his long study of electricity that magnetism should beable to produce a current, as well as vice versa. In spite of his variousfailures, the idea of producing a current directly by magnetic actionremained firm in his thoughts. One of his friends said later how at thisperiod of his long life Faraday used to carry about with him in his pocketa small rough model of electro-magnetic apparatus. This consisted simply ofan inch-long straight iron core with some turns of copper wire wound roundit. The basic idea he had in mind was this: if an electric current in awire can produce a magnetic effect, why should not a magnet near aconducting wire produce an electric current?
  2. Переклад російською мовою: electricity, magnetism, various, directly, magnetic, action, really,successful, immediately, reaction.
  3. Переведіть пропозиції:
  1) Faraday knew that magnetism should be able to produce a current.
  2) He had produced electricity through magnetism which had never been donebefore.
  3) Faraday used to carry about with him a model of electromagneticapparatus.
  4. Вибрати правильний варіант слова:
  In spite of his various .... Faraday was sure that magnetism should be ableto produce a current. a) failures b) purposes c) magnets
  5. Вибрати правильний варіант:
  Anyone who has a coil of wire, a. ... magnet and a sensitive currentindicator may repeat Faraday's experiment. a. ) Big b) bar c) copper
  6. Вибрати правильний варіант:
  Amplifying the current, the scientist .... the necessary results a) deflected b) got c) switched on
  7. Закінчити пропозиція:
  Faraday's basic idea was that a magnet near a conducting wire shouldbe ..... a) on opposite sides of the ring b) able to produce an electric current
  8. Закінчити пропозиція: Faraday separated each turn ..... a) by string for insulation purposes b) fed from the battery
  9. Закінчити пропозиція: Faraday wound long coils of thin copper wire ...., a) he was disappointed b) on opposite sides of the ring
  10. Скласти пропозицію:by, produce, wanted, electricity, Faraday, to, electromagnetism.
  11. Переклад на англійську мову:
  1) Ідея одержання струму безпосередньо дією магніта не залишала йогодумок,
  2) Зазвичай Фарадей носив у кишені маленьку модель електромагнітногоприладу.
  12. Відповісти на запитання:
  1) What was Faraday famous for?
  2) What was his idea?
  3) What can you say about a small model of electro-magnetic apparatus,

  Варіант 5


  1. Перекладіть текст:

  The Discovery of Magnetic Induction.
  The discovery in 1820 that there was a close connection between electricityand magnetism was very exciting-until then, the two subjects had beenconsidered as quite independent. The first discovery was that currents inwires make magnetic fields; then in the same year, it was found that wirescarrying current in a magnetic field have forces on them. In 1840 Faradaydiscovered - electric effects exist only when there is something changing.
  If one of a pair of wires has a carrying current, a current is induced inthe other, or if a magnet is moved near an electric circuit, there is acurrent. We say that currents are induced.
  2. Перекладіть слова та словосполучення:
  Discovery, magnetic induction, wires, magnetic fields, current, electriceffects, induced, an electric circuit, connection, electricity andmagnetism.
  3. Переведіть пропозиції:
  1) Electricity and magnetism subjects had been considered as quiteindependent subjects.
  2) If currents make magnetic fields, people suggested that magnets mightalso make electric fields.
  4. Вибрати правильний варіант:
  For the atom to be electrically neutral, the number of protons mustbe ....... to that ofelectrons.a) more b) equal c) less
  5. Вибрати правильний варіант:
  We know Isaac Newton to express the connection between ........ and motionin the formof several laws.a) electricity b) current c) force
  6. Вибрати правильний варіант:
  Before Faraday's discovery the only usable source of ........ was thegalvanic battery.a) electricity b) magnetism c) conduction
  7. Закінчити пропозиція:
  Artificial magnets may be made by placing .........a) a magnet to be magnetised into a batteryb) a piece of iron or steel to be magnetised into a coil
  8. Закінчити пропозиція:
  Faraday wanted to produce electricity by .........a) Electromagnetism b) electric circuit
  9. Скласти пропозицію:
  Was, carrying, a, have, them, discovery, that, current, magnetic, forces,the, wires, in, field, on.
  10. Скласти пропозицію:
  A, electricity, and, had, as, was, between, magnetism, subjects,considered, independent, there, connection, and, these, been, quite.

  Варіант 6
  1. Перекладіть текст:

  Generating an Electric Current

  Alessandro Volta, a professor of physics, established the true source ofthe electric current. He demonstrated that it could be produced by theaction of dissimilar metals. In 1800 he developed the first electricbattery, a device known as a voltaic pile. Although he tried a number ofdifferent materials he found that the best results were obtained when heused silver and zinc as the two metals. The pile consisted of a series ofsmall disks of these and of cardboard, the latter having been soaked in asalt solution.
  2. Перекладіть слова та словосполучення:source, dissimilar, device, a voltaic pile, silver, zinc, cardboard,soaked, salt solution, series.
  3. Переведіть пропозиції:
  1) The electric current could be produced by the action of dissimilarmetals.
  2) A voltaic pile consisted of a series of small disks and of cardboard.
  4. Вибрати правильний варіант:
  Alessandro Volta established the true ... of the electric current, a) material b) source c) field
  5. Вибрати правильний варіант:
  During his experiments Volta developed the first electric ... a) battery b) source c) device
  6. Вибрати правильний варіант:
  By connecting ... to the top and bottom discs Volta got electric currenta) discs b) wires c) bars
  7. Закінчити пропозиція:
  An electric current is a flow of electrons along ...a) the particles were electronsb) a metal wire or a conductor
  8. Закінчити пропозиція:
  There are many measuring devices e. g. ...a) galvanometers, voltmeters and othersb) slight changes every day
  9. Закінчити пропозиція:
  The method of producing electricity directly from heat attracts ... a) problem of life b) attention of scientists
  10. Скласти пропозицію:that, current, produced, action, metals, demonstrated, the, could, by, of,
  Volta, electric, be, the, dissimilar

  II. Тексти для читання та перекладу.

  Read and translate the texts:

  Uzbekistan Chooses Its Way.

  The proclamation of Independence on September 1-st 1991 was landmarkin the history of the Republic. Uzbekistan is a multi-national countryinhabited by more than 130 nations and nationalities.

  Uzbekistan's present day economy is diversified consisting ofagricultural and manufacturing industries including the gas and oilindustries, ferrous and nonferrous metallurgy, coal and uranium fields,engineering, cotton-ginning, textiles, canning and others. Uzbekistanpossesses the largest economic potential and highest growth figures amongstthe republics of Central Asia in both industrial and agriculturaldevelopment. An important place in the Republic of Uzbekistan's economy isgiven to the rural sectors and especially the cotton growing industry.
  Uzbekistan ranks 4th in the world's gross cotton yield stakes. Thesubstantial scientific-technical potential, both in the industrial andagricultural development sectors, has been created in the Republic.
  Uzbekistan maintains foreign trade connections with many countries in theworld, participates in various international exhibitions and festivals,enjoys the memberships of many international organizations, banks andfunds. At present over 120 countries of the world have recognized the
  Republic of Uzbekistan and diplomatic relations have been established withmore than 60 of them. In Tashkent - the capital of independent Uzbekistan --there are 27 embassies, a UN mission and the opening of a further number ofembassies is planned. Broad opportunities have been opened up for theinvolvement of the Republic in an international division of labour and forthe extension of foreign trade, ties having been obtained throughindependence and sovereignty. Uzbekistan today has a developedinfrastructure. The total length of railroads is over 3.5 thousandkilometers, connecting all the large economic centres of the Republic,ensuring entry to the CIS and other countries. There are over 40 thousandkilometers of highway. Uzbekistan is a Republic where traditions andprinciples of world community are highly honoured and being a full member,the Republic concentrates its efforts on the elaboration and realization ofindependent economic and social policies directed at renewing life, theintensive development of the national economy, the improvement of thepeoples 'well-being and its rapid integration into the world economicstructure. The peoples of Uzbekistan look ahead with optimism.

  Tashkent.

  The early information about our city you can find in ancient Easternannals of the 2 century-BC. Caravans going by the Great Silk Road passed
  Chach (the ancient name of Tashkent). Convenient geographical positionfavoured the city in its turning into the capital of the state.

  At the end of the 10-th and the beginning of the 12-th century peoplemore often called Chach by another name - Tashkent, which means "Settlementmade of stone ".

  The monuments of medieval architecture harmonize with the modernarchitectural constructions. This combination differentiates Tashkent frommany other cities. So does the hospitality, cordiality of Uzbek people.

  Tashkent always welcomes guests. International meetings, symposiums,

  conferences, festivals are held here. The city has many friends-sistercities; Karachi,

  Seattle, Tunis, Patiala, Birmingham. That's why Tashkent is considered tobe "the city of

  friendship and brotherhood".

  Today Tashkent - is the, capital of Uzbekistan, cultural center of thecountry. There are 9 theatres, Conservatory, museums, such as Art Museum,
  Museum of history of Uzbekistan. Tashkent has shady parks with queenfountains, concert, art exhibition halls, stadiums, swimming pools,libraries, gardens.

  Opera and Ballet theatre named after Navoi looks like the palace fromthe outside. The palace where music reigns. Plays are on here almost everyevening. And during a year the theatre presents 2-3 premiers at spectators 'disposal. The building was constructed in 1947. The figures of Uzbektraditional monumental architecture are used in the facade decoration.

  Exhibits in the exhibition hall of Uzbekistan Artists Union changecontinually. Light, roomy halls are put not only at famous artistsdisposal, but that of youths as well. There is an exhibition hall in thecentre of the city. It was opened in 1974.

  While making a city tour in Tashkent, you cannot help paying attentionat the peculiarities of modern buildings. Each of them is the part of thenational culture. The facades of buildings are decorated with the elementsof national ornament. Architects try to take into account the nationaltraditions. For example, one of the blocks was built in a way neighbourscan easily contact with each other, using special galleries. Builderscreate modern blocks trying to be close to the feel of makhalla
  (community). The modern construction - TV tower is not standard. It is thehighest construction in Central Asia. And it is adjusted to the seismicity
  9. Its height - 375 meters. On the height of 100 meter? and 220 metersthetower is girdled with telecasting station for 5 programs, broadcastingstation, meteorological station. There is also observation site, where youcan enjoy the magnificent view of the city, revealing bars and restauranthere. At the restaurants you will be served with the dishes of Uzbekcuisine. The interior is decorated with national paintings.

  Tashkent is the only city in Central Asia, which has underground. Theconstruction of it started in 1973 and in 1977 the first line began tooperate. Tashkent Underground - it is 30 stations and they differ from eachother. Architectural and artistic decoration of station depicts its name.
  The leading architects and artists of Uzbekistan took part in designing ofthe stations. Underground is a favourite means of transport of people in
  Tashkent. You can go to any part of the city in no time (The intervalbetween trains is 240 seconds).

  Great Britain.

  The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland-this is theofficial name of Great Britain. It is composed of the island of Great
  Britain, the northeastern part of Ireland and multitude of small islands.
  Great Britain separated from the European continent by the North Sea andthe English Channel. In the west the Atlantic Ocean and the Irish Sea wash
  Great Britain.

  The Atlantic Ocean and the seas washing Great Britain as well as thesouth western winds affect the climate of the country making it maritimeand damp.

  The North and West of G. B. are mountainous. The Pennines located inthe central part of the island of G. B. stretch from north to south. Manyshort rivers flow down the Pennines.

  Northern Ireland presents a hilly extremity of the Central Plain.

  The United Kingdom comprises England and Wales, which occupy thegreater part of the island of G. B., Scotland in the North of G. B., and
  Northern Ireland situated in the north-east of Ireland.

  The principal part of G. B. is England. Northern Ireland enjoys therights 0f an autonomous region. The territory of G. B. is divided intocounties - Lancashire, Yorkshire, etc.

  The English nation arose as a result of the amalgamation of the nativepopulation of the British Isles-Celts with the Germanic tribes of anglesand Saxons who repeatedly invaded Britain, and with the Normans who livedin the North of France and conguered Britain in the middle of the 11-thcentury. The present descendants of the Celts - Scotchmen, Welsmen and
  Irishmen constitute less than one fifth of the total population of thecountry.

  The population of G. B. speaks English.

  G. B. is a country of highly developed culture. The eminent physicist
  Newton, the famous naturalist Darwin greatly contributed to science, whilethe works of great master of tragedy Shakespeare, the poet Byron and thenovelist Dickens enriched world literature and art.

  G. B. is a highly developed industrial country. Coal-mining,metallurgical, textile, shipbuilding, electrical engineering, automobile,aircraft and chemical industries are of great importance for Britain.

  G. B. - Is a constitutional monarchy. The head of the state is theking or the queen who ascend the throne by right of succession. The
  Englishmen say of their monarchs: "They reign, but don't rule."

  The monarch's power is limited by the Parliament consisting of two
  Chambers: the Chamber of Commons and the Chamber of Lords.

  The Chamber of Commons is popularly elected and the Chamber of Lordsis composed of high-born nobility who hold their title by right ofsuccession.

  The executive power is welded by the Cabinet presided by the Prime
  Minister. The post of the Premier is filled by the leader of the partywhich holds the majority in the Chamber of Commons.

  There are two major parties in G. B. - The Conservative and the
  Labour.

  The National Programme Of Personnel Training.

  The National Programme of Personnel Training corresponds to provisionsof the Decree of the Republic of Uzbekistan "On Education", elaborated onthe basis of the analysis of national experience, proceeding from the worldachievements in the system of education and oriented on molding of newstaff generation with high common and professional culture, creative andsocial activity, ability to orientate itself independently in socio -political life, capable to put forward and solve perspective tasks.

  The aim of the present programme is the fundamental reforming ofeducation system, elaboration of the national education system for trainingof highly qualified personnel up to the level advance democratic states andmeeting the requirements of high spirit and morals.

  The implementation of the aim demands the development of mutuallybeneficial international collaboration in personnel training.

  The international legal base for cooperation in for personnel trainingis created, prior directions of international cooperation are beingrealized, international education structures are developed, exchange ofscientific researches and teaching staff and students are widened. The basefor international recognition of national decree on education is prepared.
  The activity of concerned Ministries and Departments, Embassies of
  Uzbekistan for the sake of intensive attraction the direct and indirectforeign investments for specialists training is intensified.

  Revival of spiritual values and national self-consciousness.

  No society can see its perspective without the development andstrengthening its spiritual potential, spiritual and moral values inconsciousness of people.

  The cultural values of the nation, its spiritual heritage have been apowerful source of spirituality for the peoples of the East duringmillennia. In spite of rigid ideological pressure during a long period, thepeople of Uzbekistan have managed to preserve their historical and culturalvalues and their local traditions, that were carefully transferred fromgeneration to generation.

  From the first days of our independence, the major problem, raised onstate policy level has been to revive that huge, invaluable spiritual andcultural legacy that was formed by our ancestors during many centuries.

  But we were aware that the simple deny of values of the former systemposed a danger of political and cultural extremism which did not imply anycreative programme. At the same time, spontaneous and thoughtless return tothe values, traditions and tenor of the past can lead to another extreme:to the denial of modern life, to the denial of the necessity to modernizethe society.

  Historical memory, restoration of an objective and truthful history ofthe nation, native territory, territory of the state is given an extremelyimportant place in the revival and growth of national самосвідомості,і якщо ви згодні також і національну гордість. Історичний досвід, спадкоємність традицій, - все це маєстати тими цінностями, на яких нове покоління виховується. статичну електрику. Ми будемо приділяти увагу електрифікації органів з точки зоруатомна структура. Атомів, як правило, що містить рівну кількість електроніві протонів (блоки негативних і позитивних зарядів відповідно), єрозпалася, і електрони переходять з одного тіла в інше, залишаючи колишньогопозитивно і негативно заряджених пізніше. Це не нормальнастан матерії, і при першій же можливості позитивно зарядженоготіло набуває електрони і негативно зарядженого тіла виганяє електронів,таким чином, щоб відновити в нейтральному стані. електричний струм. Коли провідник з'єднує дві точки інший потенціал, електрикапотоків від одного до іншого уздовж провідника, поки потенціалирівні. Цей процес відбувається дуже швидко, і з гарними провідниками завершена вчастки секунди. Поки це триває, електричний струм називається потіквід однієї точки до іншої. За угодою, то напрямок струмукажуть, що від вищого до нижчого потенціал, I. e. напрямок, В якому позитивні заряди будуть подорожувати, але насправді, з-за їх набагатобільшою мобільністю, це негативні електрони, які рухаються, і це їхруху, яка є поточною. Викликає жаль, що доІснування електронів вважалося звичайним напрямструму повинні були неправильно вибрали, але це вже занадто пізно, щоб змінитиКонвенції. Студент повинен мати на увазі, що при поточних це сказаввипливати з А в Б, що в дійсності відбувається так, що потік електронів від В до
  A. магнетизм. існування магніти показує, що питання може бути активним. Коженщось знає майном певних шматків заліза сталь - іменшій мірі, кобальту та нікелю з допомогою якого вони можуть залучати інші фігуричавуну і сталі і утримувати їх від тяжкості і є, по суті,природним оксидом заліза, знає, як "магніт", який маєтим же властивістю. Якщо ми перервемо магнітом по її центру, з тим щоб вона виситьпо горизонталі, а потім привести в кінці іншого магніту поблизу одного з своїх-решт, ми виявимо, що призупинила магніт або залучали або відштовхували;а якщо ми представляємо на іншому кінці другого магніту на одному кінціпризупинено однієї зворотне буває, або відштовхування і тяжіння.
  З іншого боку, ні кінця магніт буде залучати шматок заліза,які не є магніти. магнітної полярності. Ми маємо тут поведінки дещо схожа на що електрифіковано.Величина сили знову набагато більшою, ніж гравітація, і тамте ж саме тяжіння і відштовхування між органами потерпілим, і лишепритягання між потерпілим і зачіпає тіло. Тому ми говоримопозитивних і негативних намагніченості, якщо ми хочемо. Ми, однак, не використовуватиці умови, але говорити про два кінці магніт, "Північ" і "Південь"полюсами. Причиною цього є те, що вільно підвішений магніт завжди виситьтак що кінцевим точкам приблизно на північ, і іншіприблизно в південному напрямку, і якщо ми турбувати, воно завжди повертається допозиції. Тому ми говоримо про північно-говорять полюсах, і ціІмена, як правило, скорочені на північ (N) і півдня (S) полюсами. провідників і Non-провідники. легкості, з якою це робиться, залежить від атомного Конституціятел. У деяких речовин електрони рухаються досить легко, а в інших країнахвони знаходять важким рухом. Ця різниця виражається те, щоназивають електричної провідності тіла. Речовини, за допомогою якихелектрони рухаються легко називають добрими провідниками. Взагалі кажучи, середатверді метали є гарними провідниками і неметали є поганими провідниками. ЯкщоМатеріали розташовані в порядку їх провідність воно знайденохоча це не різкий перехід з групи дуже добре для групидуже погані провідники, атоми будуть відновлені у свій нормальний стан якшвидко, як вони розпадаються, при проходженні електронів від стрижня до
  Земля до стрижня, у випадку можуть знадобитися. (Земля повинна розглядатися якмістить вільні електрони і, як він був здатний прийняти набагато більше,без, спостережувані електрифікована, з огляду на її великий розмір. Будь-який електрифікованихтіло, заряджений позитивно чи негативно, відразу стає нейтральнимПри підключенні з Землею або безпосередньо, або через провідника. ) Вонаяк видається, завжди рухатися електрони, а не позитивнозаряджені атоми (або "іони", як їх називають). Це було б очікувати,з-за набагато меншої маси електрона. Якщо, однак, диригентбудуть проведені ізоляційні ручки, так що електрони не можуть проходити між нимі кисті. Він також може бути електрифіковано тертям. У всіх експериментах зтертя електроенергією апаратури, використовуваної повинне бути зовсім сухим, інакше будь-якийЕлектрифікація виробництва є знищено, оскільки волога має проведеннявластивостей. Постійна магнетизм. електричний струм складається просто з електронів або іонів подорожейкругом ланцюга, і він цілком може виникнути питання, чому, крімГенеральний жагу до знань, ми повинні бути зацікавлені в побудові величезноюмашини для того, щоб зробити невидимими частками робити одне й те самезнову. З двох причин вже дали: ми можемо використовувати такий процесвиробляти хімічну дію, як і в електролізу і гальваніки, і миможе використовувати його для виробництва тепла і світла. Третя, і найважливішаПричина все, що ми можемо використовувати його для виробництва магнітних сил. ВонаВже говорилося, що кругового струму діє як магніт, але дорозглядають магнітне вплив поточних більш детально ми повиннівивчити властивості так званих "постійних" Магніти - шматочкизалізо і сталь, які залучають інших шматків заліза та сталі безочевидний зв'язок з електрикою на всіх, хоча, як уже говорилося, мивважаємо, що сили, пов'язане з рухом електронів в межахмагнітами. інтерпретації магнетизму. Ми вважаємо, що електрон, що рухається по орбіті невеликий магніт. Дляпростоти припустимо, що орбіта являє собою коло в площині цей аркуш паперу,і припустимо, що електрон обертається за годинниковою стрілкою. Тодіверхня сторона листа є S-полюсі і нижню сторону N-полюса. Якщоіншого аналогічного орбіти існували в паралельних площинах трохи вище першого,Тому було б бути притягання між ними та орбіти буденаближаються один до одного, а якщо друге електрони в оборотномупротилежне напрямок з полярністю, вони будуть скасовані і не було ббуде відштовхування. Кожен атомний електрон Оборотний в свою орбіту томуневеликий магніт, і магнітні властивості спостережуваних органами повинна бутивиражається через взаємодію цих внутріатомної магнітами. ПодібноПрипущення про існування елементарних часток, атомів, це неorbitrary здогадок. Ми можемо експериментувати з електрично заряджені тіласпостережуваних розмірів рухаються по своїх орбітах, і ми можемо виявити, що вони роблять насправдіповодяться як магніти в порядку, щойно описав. Тому цілкомРозумно припустити, що елементарні заряди себе подібним чином, інадати нам елементи, з яких ми можемо побудувати задовільну теоріюмагнетизм. III. Питання для заліку та іспиту. 1. Де ти вчишся?
  2. На якому факультеті ти вчишся?
  3. Що ви можете сказати про вашу майбутньої спеціальності?
  4. Хто твій найкращий друг?
  5. Де твій батько (мати, сестру, брата) роботи (навчання)?
  6. Коли ж ваш робочий день починається?
  7. Що ви зазвичай займаєтеся вранці?
  8. Що ви їсте на сніданок (обід, вечеря)?
  9. Як потрапити до університету?
  10. До якого часу ти зайнятий в університеті?
  11. Як ви проводите вільний час?
  12. Як часто ви ходите в кіно?
  13. Яку музику (книг, фільмів) ви любите?
  14. Ви дивитися будь-які програми на Т. V?
  15. Які предмети ви вивчаєте в університеті?
  16. Який ваш улюблений предмет?
  17. Коли і де Ви народилися?
  18. Де ви живете?
  19. Чому ви вирішили вступити до університету?
  20. Коли ви будете мати можливість вільно говорити по-англійському?
  21. Хто ваш улюблений письменник (поет, актор, спортсмен)?
  22. Які книги цього письменника вам найбільше подобається?
  23. Що відомих американських, британських і узбецьких письменників ви знаєте?
  24. Ваша сім'я велика або маленька?
  25. Скільки років твої батьки?
  26. У вас багато родичів (тітки, дядьки, двоюрідні брати)?
  27. Скільки сезонів є в цьому році і які вони?
  28. Коли вона часто дощ?
  29. Коли дерева починають увірвалися листа?
  30. Що робить свято нашої республіки святкувати навесні?
  31. Як ви проводите свій час літа?
  32. Ти слухаєш свіжі новини кожного дня?
  33. Навіщо ви вивчаєте англійську мову?
  34. Що це ваше рідне місто?
  35. Що було давня назва Ташкента?
  36. Які друзів-побратимів з Ташкента ви знаєте?
  37. Скільки театри є в Ташкенті? Які вони?
  38. Що робити Ташкента ви знаєте?
  39. Коли було відкрито виставковий зал і де він розташований?
  40. Що ви можете сказати про вежі Т. В.?
  41. Скільки станцій є в Ташкенті Underground і коли воно буловідкрили?
  42. Що робить територію Республіки Узбекистан займають?
  43. Коли Узбекистан став незалежним?
  44. Що означає незалежність для нашої республіки означати?
  45. Де розташований Узбекистан?
  46. Який клімат в нашій республіці?
  47. Що ви можете сказати з приводу Конституції нашої республіки?
  48. Хто є президентом Узбекистану зараз?
  49. Яким є Верховна Рада Республіки Узбекистан називається?
  50. Що таке офіційна назва Великобританії?
  51. Які частини робить Г. B. полягати?
  52. Що таке капітал Г. Б.?
  53. Що морем ГБ відділяється від європейського континенту?
  54. Який клімат Г. Б.?
  55. Які найбільш важливі частини Лондона? Говоріть про кожну частини.
  56. Хто є королева Г. Б.?
  57. Які це резиденція королеви називається?
  58. Що пам'яток у Лондоні, ви знаєте?
  59. Чому англійці говорити про владу монархів: "Вони правління, але неправила. »
  60. Що робити Лондонці говорять про своє місто?
  61. Де знаходиться офіційна резиденція прем'єр-міністра Англіїрозташований?
  62. Що таке Вестмінстерське абатство?
  63. Що ви знаєте про парках Лондона?
  64. Що картинна галерея є найбільшою в Лондоні?
  65. Якими є найбільш відомих університетів у Великобританії? Література: 1. Іслом Карімов "Будуємо майбутнє". Узбекистан - свою власну модель переходу до ринкової економіки ". 2. К. Іванова "Англійська мова для студентів Електротехніка". Л. 1983. 3. З. Павлова "Збірка загальнонаукових і технічних текстів англійською мовою". М., Вища школа, 1964. 4. В. М. Макєєва "Англійська мова" (для немовних вузів). М., Вища школа, 1968. Зміст.
  Пояснення до виконання контрольних робіт ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3 Варіанти контрольних робіт ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 4 Тексти для читання та перекладу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
  Питання для заліку та іспиту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 16

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !