ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Модальні дієслова
       

   

  Іноземна мова

  Р Е Ф Е Р А Т

  на тему:

  "модальні дієслова"

  Скоцеляс Руслан

  1. Модальні допоміжні дієслова.

  модальні дієслова-це клас допоміжних дієслів, що об'єднуються зформою основи дієслова, щоб створювати фрази дієслова із широкоюрозмаїтістю значень. Модальні допоміжні дієслова, такі як can, could, will,would, may, might, shall, should, і must, також, як деякі інші вирази такіяк, ought to had better, would (чи had) rather, що також наділенімодальністю і мають визначені значення.

  модальні дієслова мають тільки одну форму. Жодне із них не має s-формуабо форму - ing, і, хоча could, would, might, і should є формами минулогочасу модальних дієслів can, will, may, і shall, потрібно зауважити, щонайбільш зручний варіант - розглядати кожне модальне дієслово, як окремийрозділ. Крім того ці слова можуть мати значення, котрі не віддзеркалюютьминулий час будь-якого з дієслів. Модальні дієслова в стверджувальній форміяк правило вимовляються зі слабким наголосом. Вони виражають думки,судження, можливості, наміри, ймовірність, не маючи нічого загального зоб'єктивними подіями. Значення модальності можуть передавати і деякідієслова, що вживаються з часткою to (have to, be going to, be supposedto і ін.)

  А зараз ми розглянемо всі основні модальні дієслова, як засобивираження модальності в сучасній англійській мові, що ми регулярновикористовуємо в нашій промові. Наприклад: модальне дієслово Canвживається: для вираження фізичної й інтелектуальної спроможності абомайбутнього часу. He can swim very fast. Can you tell me the answer tothis question? I can give it to you tomorrow.
  Також дане дієслово може вживатись для вираження дозволу, як унижченаведеним прикладі. I 'm sorry, sir (a policeman speaking), youcan't park there. You can go to the movies this afternoon if you want to.
  Крім того воно ще й може виражати можливість або ймовірність.
  We don't recommend planting this tree close to your house, because thisspecies can reach height of 100 feet.
  Що стосується модального дієслова Could, то потрібно помітити, що йогозначення дуже подібні до значень дієслова can, але все ж є невеликівідмінності. Модальне дієслово Could виражає: фізичну або інтелектуальнуспроможність у минулому. When I was young, I couldn't understand whypeople liked string quarters.
  Крім того також виражає спроможність в умовному, або нереальним, сенсі.

  You could play the piano very well if you would practice.
  В окремих моментах дане дієслово виражає чемне прохання.

  Could you tell me the time, please?
  "We could hear someone coming upstairs." Дійсно, контекст даної пропозиціївідноситься практично до кожного, хто підіймався по сходам і кого ми могличути, а отже і є еквівалентом - "We heard someone coming upstairs." Уданому випадку модальне дієслово could у контексті пропозиції має значення
  - Можливості людського слуху сприймати звуки.
  Що до модального дієслова Will, то як правило воно виражає впевнене чеканнядії в майбутньому часі. The train will arrive in New York at 7:25.
  Також дане дієслово виражає волевиявлення в теперішньому чи в майбутньомучасі (пітальна пропозиція з Will у цьому значенні часто використовуєтьсядля вираження прохання; а в запереченні виражає відмову) My son will meetyou and drive you to your hotel. Will you please sign these papers?
  І в добавок до вищесказаного дієслово Will виражає формальні команди.

  Employees will report for work at 9 A. M.
  Модальне дієслово Would є одним з найпоширеніших дієслів щодо його вживанняі виражає майбутнє у відношенні дієслова вжитого в минулому. He said thathe would arrive the next day. Часто дане дієслово може вживатись длявираження волевиявлення в минулому, а також для вираження чемних прохань.

  My son said, he would meet me at the airport. The postman wouldn't give meyour registered letter; he said it had to be delivered to your personally
  . Would you please sign these papers.
  В окремих випадках виражає нереальні дії в теперішньому часі. I would cometo see you if I had time.
  А також звичайні дії в минулому. When John was a student, he and hisfriend would often sit up all night discussing philosophy and politics. Щона рахунок модального дієслова May, то воно як правило виражаєдозвіл (формальний стиль) May I see the Director in his office now? Такожможе ще виражати можливість, ймовірність, в теперішньому або майбутньомучасі.
  I may see Mr. Parker this afternoon.
  Модальне дієслово Might, щодо своїх значень, являється дещо спорідненим іздієсловом May і виражає як і дієслово May дозвіл або можливість у минулому.
  He said I might borrow his book. We canceled our plans to go out, becauseit looked as though it might snow. Крім того виражає можливість втеперішньому або майбутньому часі. (Це дієслово має одне зі значеньдієслова May, і справді, багато англійців використовують їх, яквзаємозамінні. Коли використовується Might, можливість часто має більшвіддалені значення, але це не є обов'язковим). I don't allow my child to godowntown on the bus alone, because she might get lost. Модальне дієслово
  Shall вживається для вираження простого майбутнього часу або для впевненогоочікування дії, із підметом I або we (є стандартом для англійців, але незавжди для американців). We shall leave New York on September
  Граматика дієслів shall і will є одним з найбільш широко обговорюваних питань в англійській граматиці. У Великобританії й у тих частинах
  Сполучених Штатів, що найбільшою мірою мають подібність із Великобританією у відношенні мови, протягом тривалого часу навчали тому, що дієслово shall повинно використовуватися з підметом I або we в простому майбутньому часі, а will використовується з іншими підметамі . Ця теорія продовжує підтверджувати, що ці дієслова змінюються місцями в значенні наміру, вибору або команди: will вживається з I і we, shall з іншими підметамі.
  Вплив шкіл настільки сильний, що майже неможливо визначити, яка реальна тенденція мови, але одне зрозуміло, що традиція не збігається з фактами такого вжитку по обидва боки Атлантики. Американці, взагалі, говорячи, ігнорують, це в цілому, використовуючи will з усіма підметамі, крім тих випадків, коли вони свідомо наслідують граматику підручників і в деяких інших випадках, що будуть згадані нижче. Британці, незважаючи на величезну кількість дебатів закликів, що до необхідності традиційного вжитку даних дієслів, також не є занадто правильними, що стосується вжитку і дотримання даних правил. Мартін Джус, у своїй книзі The English Verb
  (Madison, Wisc.: University of Wisconsin Press, 1964) зробив важливу заяву по цьому питанню, привів докази, щоб показати, що освічені англійці використовують shall і will, швидше за все, у відповідності зі значенням, що вони мають намір висловити, ніж із вищевказаними правилами: will
  (незалежно від підмета), висловлюючи події, існування яких запевняється всіма обставинами, котрі відомі тому, що говорить, і shall виражає події, існування яких запевняється обставинами в більшій мірі пов'язаними безпосередньо з тим, що говорить. Це пояснює розходження між "You will have it tomorrow" (через дію поштової системи, можливо) і "You shall have it tomorrow (тому що спікер покладає на себе велику частину відповідальності з приводу того, що випадок або дія обов'язково буде мати місце в майбутньому, і аж до того, що він особисто за цим простежено).
  Також, є риторичні питання подібно "Shall this crimes go unpunished? - практикується в Америці, також як і у Великобританії - допускаючи, що той, що говорить і той, що слухає його мають вибір щодо дії, що буде зроблена.
  Є багато свідчень, що will із I або we у Великобританії використовуються для вираження майбутнього часу, коли підмет не має ніякого контролю над випадком, таким чином, роблячи абсурдним те, що I will значить "Я вибираю" або "Я маю намір" "з іншого боку, ми знаємо гасло американського руху громадянських прав (1965)" Ми переборемо! "У котрому shall, із підметом we виражає не просто майбутній час, а рішучість і вибір.
  У пітальній пропозиції, воно як правило містить в собі займенники I або we,або предмет, над яким той, що говорити має деякий контроль.
  Shall we wait for John? Shall I get you a glass of water? Shall my son takeyou to the airport?
  Також дане дієслово широко практикується в якості команди, особливо вюридичних документах, законах, актах.

  All legislative powers herein granted shall be vested in a Congress. .
  . (from the United States Constitution)
  Крім того дієслово Shall може виражати обіцянки, зобов'язання вмайбутньому, особливо, де спікер має контроль або відчуває, що він маєконтроль.
  I give you my word: the work shall be done on time. (Rather formal in the
  United States; many American speakers use will for this meaning.) Модальнідієслово Should виражає зобов'язання, у теперішньому або майбутньому часі
  (= Ought to) You should get some rest; you've been working very hardlately.
  Для осіб, що вживають shall і will відповідно до правил їхнього вживання,should вживається з займенники I і we в той час, коли інші особи можутьмомент класичної граматики англійської мови. I said I should see him thenext day. I should like to read that book.
  Що стосується модального дієслова Must, то це дієслово, яке виражає потребута сильне зобов'язання. A soldier must always follow orders. This bill mustbe paid at once. Must не має минулої форми. Дане модальне дієслово можебути використано у додаткових пропозиціях для вираження необхідності абоповинності після дієслова, що стоїть в минулій формі, але необхідність уголовних пропозиціях виражається модальним дієсловом have to.

  The doctor told Bill that he must stop eating rich foods. Bill had tostop eating rich foods. Must у негативній формі mustn't (or must not) невиражає відсутність необхідності, а виражає категоричну заборону.
  Відсутність необхідності передається модальним дієсловом not have to.
  Pedestrians must not cross the street at this point.
  Модальне дієслово в негативній, пітальній формі, і ехо конструкції.
  Модальні дієслова в цих конструкціях вживаються так само як і іншідопоміжні дієслова. У пітальній пропозиції вони ставляться перед підметом,а інші частини присудки залишаються на своєму звичайному місці.

  Can 't you repair this watch? Must I wear my glasses all the time?

  У пітальніх пропозиціях вони вживаються з n't (із деякими винятками в американській англійській мові) або за ними відразу ж слідує частка not.

  Can't you stay longer? We couldn't find the key. They won't be here today.
  It will not be possible for me to finish the work this morning.

  CONTRACTIONS OF MODAL VERBS WITH N'T

  | can | can't |
  | | |
  | could | couldn '|
  | | T |
  | Will | won't |
  | | |
  | would | wouldn '|
  | | T |

  У американській англійській мові форми mayn't, mightn't, і shan't,існують, але використовуються вкрай рідко, навіть у розмовній промовібагато хто вживає may not і might not. Shan't поступається у вжитку shallnot.
  В ехо конструкціях вживаються тільки модальні дієслова, замінюючи цілийприсудок. Can they speak English as well as you? Yes, they can.
  Модальне дієслово в ехо конструкціях часто вживаються в роздільніхпитаннях. We can't park here, can we? They won't arrive today, will they?

  The children must wait outside, mustn't they?
  При вивченні формальні властивості можуть здаватися досить складними, хочаможуть виникнути і додаткові проблеми під час пояснення значень модальнихдієслів і перефразованіх модальних дієслів і схожих на модальні дієсловаформ. У традиційній граматиці, ми часто знаходимо великі схеми, в якихнамагаються узагальнити форму і значення модальних дієслів. Такіпрезентації будучи корисними дають досить часткове уявлення про модальнідієслова, тому що вони пропонують, щоб модальні дієслова вивчалисьзначення за значенням і форма за формою. У нашому описі модальних дієслівми хочемо дати принаймні можливість поміркувати щодо семантичної системи,як ми це робимо з окремими значеннями і формами.

  Краща основа для обговорення системи значень модальних дієслів є
  "корінь" (ми називаємо це "соціальною взаємодією), і використовуємо термін
  ( "логічна можливість") - визначення Хофмана (1966). Як приклад можнавикористовувати:
  You may leave the room. (social interactional)
  It may rain tomorrow, (logical probability)

  модальні дієслова, що мають функцію соціальної взаємодії, потребуютьщоб людина, яка використовує їх, належним чином взяла до увагихарактеристики соціальних ситуацій. В нашому першому прикладі, той, щоговорити може надати дозвіл тому, що слухає, крім того, ми можемо такожзробити висновок, що контекст формальний, тому що той, що говорить вибравmay, а не can у своєму дозволі зробити щось. Знання соціальної ситуаціїдозволяє тому, що говорить вибирати відповідне модальне дієслово для дії.
  В другій пропозиції, проте, знання соціальної ситуації має мало ефекту абоне має ефекту взагалі для вибору модального дієслова. Те, що спікер маєнамір передати - щодо невеликої ймовірності випадання опадів, як показано вприкладі вище.

  Отож ми можемо помітити з прикладів приведених вище з дієсловом may,що фактично всі модальні дієслова мають, як соціальну, так і логічнуфункцію.

  Головна система використання модальних дієслів полягає в постановціпитання. Це добре відображено в загальних питаннях.

  Will

  Would you help me with this math problem?

  Can t або в специфічних питаннях для того, щоб запитати дозволу :
  | May | |
  | Might | |
  | Lcan | I leave the |
  | Could | room? |

  Хоча обидві історичні форми теперішнього і минулого часу цих формдієслів можуть використовуватися при постановці питань, тільки історичнийтеперішній час може бути використаний у відповідях на питання:
  | To general requests | Yes, I can. Yes, I could. |
  | | Yes, I will. Yes, I would. |
  | To requests for | Yes, you may. Yes, you might |
  | permission | Yes, you can. Yes, you could. |

  Причина цього полягає в тому, що історичні минулі форми модальнихдієслів вважали більш чемними, чим історичні теперішні форми, і томулюдина, коли ставить запитання частіше використовує історичні минулі форми,щоб "зм'якшіті" питання, а людина, до якої звертаються, повинна відповістипрямо і тому використовує історичні теперішні форми, - наприклад: Yes, Ican. No, I can't.
  Також, людина, що відповідає на питання звичайно не хоче, щоб йоговідповідь звучала як умова.
  | Q: | can | you help me with this math problem? |
  | | Could | |
  | A: | Yes, I could (if you would wait a few minutes while I finish this |
  | | Work). |

  Зауважимо, що перефразовані модальні дієслова не використовуються дляпрохання, а тільки для питання:

  Will/Would you open the door? (possibly request) Are you going to open the door?
  Проте існують дієслова схожі на модальні фрази, що можуть бути використані для чемно прохання. Would you mind my playing the piano for a few minutes?

  Цікаво те, що do може служити тут замість would, а will навпроти не єграматично постановкою. Існує невеличка різниця між can/could і will/wouldу проханнях приведених вище як приклад. Подальше дослідження необхідно длятого, щоб показати нам, у якому контексті кожна з форм є більш переважною ічому.

  Коли ми питаємо дозволу, як у вищенаведеного прикладі, важливовикористання may або can. Чим більше ступінь авторитету для слухача, тимбільш бажано використовувати may. У більшості ситуацій в Америці, принаймніне існує авторітарності, тому є тенденція широко використовувати can. Іншасистема використання модальних дієслів в соціальній взаємодії полягає вподачі поради. Зауважимо, що ми можемо поставити модальне дієслововідповідно до авторитету того, що говорить і настійності поради, наприклад:


  | You | might | see a | Speaker 's authority or urgency of the |
  | | Could | doctor. | message increases, but not necessarily in |
  | | | | Equal increments. |
  | You should see a doctor | |
  | You had better see a doctor. | |
  | You must see a doctor. | |
  | You will see a doctor! | |


  Логічне використання деяких модальних дієслів типово пов'язано зпріпусканням або пророкування, наприклад: Wilbur: Someone's at thedoor. (inference) Gertrude: It may be Sydney.
  Ми бачимо, що можна встановлювати ієрархію для логічного використання, якдля соціального використання.


  | Wilbur: | Someone's knocking. | Degree of certainty |
  | | | (Again, degrees are not necessarily |
  | | | Equidistant) |
  | Gertrud | That | Could | be Sydney. | |
  | e: g. | | Might | | |
  | | That may be Sydney. | |
  | | That should be Sydney. | |
  | | That must be Sydney. | |
  | | That will be Sydney. | |

  Зауважте, що прикметники і прислівники можуть часто використовуватися дляперефразування при логічному використанні, а при соціальному - дуже рідко.

  | could, might | - | Possibly, possible |
  | may | - | Perhaps, quite possible (-ly) |
  | should | - | Probably, probable |
  | will_ | | certainly, certain |

  Це проілюстровано нижче відповідно до ступеня ймовірності нашогооб'єкта, котрого ми маємо на увазі.

  Could, might possible

  May rain tomorrow It is quite possible that it will

  Should probable rain
  Will certain tomorrow

  Існує чотири випадки використання модальних дієслів і форм модальнихдієслів що не функціонують ні в соціальних ні в логічних випадках описанихвище. Це:-Можливість - can, be able to: I can speak Indonesian. Supermanis able to leap tall buildings with a single bound. -Бажання - would liketo: Sarah would like to travel around the world. -Пропозиція - would youlike: Would you like anything to drink? -Перевага Would rather (x than y
  ), Would prefer to: Brad would rather study languages than mathematics
  . George would prefer to go to school instead of working.
  У деяких випадках можна подискутувати, що would like to і would prefer to,просто модальне дієслово + дієслово + інфінітив + інфінітівна конструкція

  2. Спеціальні модальні дієслова.

  Тут ми перерахуємо деякі вираження, що мають однакові значення змодальними дієсловами, але відрізняються за формою. Ought to - Це вираженняє таким, як і інше модальне дієслово за винятком вжитку частки to. Значенняданого модального дієслова дуже схоже зі значенням дієслова should. Oughtto має тільки одну форму, що використовується з усіма підметамі. Негативноюформою для американців є ought not to. You ought to save your money; you'regoing to need it later. Деякі вживають скорочення oughtn't, але воно не єпоширеним у США. They ought not to make so much noise at this hour of thenight. Ехо конструкція ought not to не вживається в роздільніх питаннях,тому що для більшості американців Ought I? звучить дивно і надмірноформально, тому в роздільніх питаннях багато хто заміняє ought to на should
  .

  We ought to wait for John, shouldn't we?

  Модальні вираження HAD BETTER це вираження, яке завжди вживується вскороченому виді, 'd better і виражає рекомендацію або попередження.

  You'd better wait until the light changes before crossing the street.
  У пітальній формі використовується -' d better not. You'd better not antagonize him; he has a quick temper.Ехо конструкцією є - 'd better (not).
  Пітальною конструкцією є had + підмет + better, hadn't + підмет + better, або had + підмет + better not.

  Had I better wait for him? Yes, I think you'd better.
  У роздільніх питаннях використовується тільки had.We 'd better go now,hadn't we?
  Граматика виражену WOULD або HAD RATHER така ж як і в had better. Першеслово звичайно вживається в скороченому варіанті, 'd, що може вживатися якдля would так і для had. Повна форма першого слова звичайно вживаєтьсятільки в питаннях або у формі ехо конструкції в роздільніх питаннях.
  Більшість спікерів сьогодні вживають would; деякі had, У цьому немаєвеликого розходження. Ці модальні дієслова виражають перевагу, за нимизавжди вживається than.
  I'd rather have tea than coffee. You'd rather swim than play tennis,wouldn't you?

  Hadn't you rather stay here? Yes, I'd rather, but I can't.
  Що стосується граматики дієслів DARE і NEED, то вона досить таки хітліва.
  Дані дієслова мають значення модальних дієслів і вживаються подібно can іmust, або подібно звичайним дієсловам, що несуть у собі визначенумодальність таким як have або have to. Як модальні дієслова вони звичайнообмежені у використанні в негативних пропозиціях сучасної англійської мови.
  Dare you question my honesty? I dare not disobey the General's Older.

  I told him he dare not delay any longer.
  DARE, як модальне дієслово, завжди є формальним; воно не так частовикористовується в сучасній американській англійській мові.
  DARE іноді вживається з do, does або did, (без частки to), висловлюючи, іцього дієслова. Але вони використовують його, як звичайне дієслово, іставлять після нього інше дієслово, так, якби це було модальне дієслово.
  He didn't dare lie to his father, and yet he was afraid to say the truth.

  Do we dare take that risk?
  Ідіома I dare say, значить приблизно "Я думаю, що напевно це правда "завжди вживається перед іншою пропозицією, або, як вступне речення. У цьому випадку вживається єдиний підмет I, і після даного виразу ніколи не вживається that.
  That country is pretty far to the south; I dare say its climate quite warm.
  Your gift made her happy, I dare say.
  NEED, як модальне дієслово використовується дуже часто в сучаснійанглійській мові в негативному або в пітальному контексті.
  We needn't wait any longer. I told him he needn't come to the office on
  Saturday.

  Need I bring this report to you at once?
  Після dare і need можуть вживатися інфінітіві.

  3. Модальні дієслова і їх перефразовані модальні двійники.
  Форми складних слів, що закінчуються на to, і з погляду семантики більшесхожі на дійсні модальні дієслова, називаються перефразованімі модальнимидієсловами (рівними за значенням). Наприклад:

  Modal Periphrastic Modal can-be able to, will-be going to, be about to must-have to, have got to should-ought to be to be supposed to would-(= past habit ) used to may-be allowed to

  Зауважте, що перефразовані модальні дієслова не показують ті ж формальні якості, що показують модальні дієслова, до яких повинно застосовуватися правило узгодження між підметом і присудки (за винятком used to, дана форма має закінчення минулого часу) і всі перефразовані модальні дієслова потребують, щоб частка to інфінітіва передувала основному дієслову:

  is able to is going to is allowed to

  She has got to go tomorrow

  Заперечення модальних дієслів і заперечення відповідних їмперефразованіх модальних дієслів.

  | I cannot do it/1 am not able to do it. | You should not lie./You are |
  | We will not do it./We are not going to | not supposed (to) lie. |
  | do it. | |

  Можливо було б більш точно сказати що can виражає потенціал:
  Jack can swim./His dog Fido can fetch sticks.

  Для живого предмета означає спроможність щось зробити, а для неживогопредмета цей потенціал означає можливість. У таких випадках дієслово частовживається в пасівній заставі.
  This business can be reorganized./The fence can be painted.

  Проте, you must not go і you don't have to go чітко відрізняються.
  Попередній вираз означає заборону того, що говорить, а наступний вибіртого, що слухає.

  Також важливо зрозуміти, що є важливі семантичні розходження, щоз'являються, коли модальні дієслова вживаються в негативній формі влогічних ситуаціях. Дві шкали можливостей нижче проілюструють нам це:

  | Affirmative | Negative |
  | 100% | will (rare) | 100% | can't, couldn't, won't |
  | | Must | | (rare) |
  | | Should | | must not |
  | | | | Shouldn't |
  | | May | | |
  | | Could, might | | may not |
  | 0% | | 0% | might not |

  Існує розходження в ступені формальності між використанням модальногодієслова і відповідного перефразованого модального дієслова, останній більшнеформальний, особливо, коли фонетичну скорочений, а часто й інші слова впропозиції відбивають цю відмінність в ступені формальності, наприклад:
  | The United States must conserve its | We | have to (hafta) | conserve |
  | resources. | | Have got to | our |
  | The exam will count 50% of your grade. | | (Gotta) | resources. |
  | | | | |
  | You should tell your parents about | | | |
  | this. | | | |
  | | |
  | However, the reverse seems true when we consider the case of can/be able |
  | to. |
  | Can you do it? | Are you able to do it? |

  Проте відбувається зворотне у випадку використання can і be able to.

  Can you do it? Are you able to doit?

  Тут перефразована форма здається більш формальною, ніж модальності.

  Одне модальне дієслово, що ми не згадали вище, може бути використане дляпрохання - це shall. Коли воно з'являється в проханнях, то заміняєтьсядієсловом should. Варто зауважити, інший можливий, хоча і рідше уживанихеквівалент для: You don't have to go є you needn't go. Також хотілось би щезвернути свою увагу на той факт, що в американській англійській мові недотримуються старого правила, коли ми використовуємо shall c I і We, а willіз всіма іншими займенники.

  Shall з'являється в деяких формулах, де воно позначає запрошення, утаких випадках should не може замінити shall або в іншому випадку змінитьсязначення слова.

  Обговорюючи семантику простих модальних дієслів ми були б неуважні, якбине зазначили, що не всі значення, що позначають просте модальне дієсловомають відповідні значення з тими ж модальними дієсловами в перфектноаспекті.

  Більшість використане модальних дієслів із перфектно аспектом абопасивною заставою включають логічне використання, а не соціальне, приклад:
  John must have been out of town for the 4th of July. The Giants will bebeaten by the Dodgers.

  Зауважимо, що використання have (... EN) + дієприкметник минулого часувказує на минуле на противагу до теперішнього, наприклад:

  He must be a teacher. He must have been a teacher.

  Це порівняно із семантично функцією have ... EN, що описана в попереднійглаві, де have ... EN було використано для вказівки на минулий час стосовноосновного часу. Хоча і нечасто, в модального дієслова have .. EN існуютьдеякі можливості бути вжитим у прогресивному аспекті або в прогресивному іперфектно аспектах. Знову таки значення складні й існує непевність, алепрогресивність добавляє конкретності теперішньому часу в таких твердженнях,приклад:

  I must go (exhortation, vague time reference)

  I must be going. (more concrete, present time reference, ie now!)

  He could work (a suggestion or a possibility)

  He could be working (a stronger suggestion or an inference with present time reference)

  He could have been working (an inference with past reference but also possible current relevance, eg "since 8 am")

  Would, could і should за яким випливає have + EN звичайно, хоча і незавжди, несе підтекст, що полягає в тому, що дія, до якої це відноситьсябула незакінчена. Ці три модальних дієслова є невід'ємною частиною виразунереальної умови в англійській мові.

  I would have been rich by now (if I had done by X, but I didn't).

  I could have done swimming yesterday (but I didn't)

  He should have waited before he jumped (but he didn't)

  Таким чином, ми можемо підвести підсумок, що стосується модальноїдопоміжності в англійській мові.

  Як ми бачимо з вищесказаного, модальні дієслова, як і порядок їхвикористання, потребують подальшого вивчення. В теперішній час цьомупитанню вченими приділяється все більше і більше уваги, адже дана область євоістину важливою, як у вивченні, так і у вживанні англійської мови впромові, і завжди тісно переплітається з вищесказаного аспектами. Не можнане зауважити, що зараз має місце тенденція розвитку даної області, але навеликий жаль вона не завжди спрямована в потрібне русло, це пояснюєтьсянасамперед ігноруванням окремих пунктів класичної граматики англійськоїмови, що стосується вжитку модальних дієслів у промові, прихильникамисучасної американської граматики англійської мови.

  Ми чітко бачимо, що американська граматика англійської мови неприпустимоспотворює значення, а поряд із цим і порядок вжитку модальних дієслів упромові, наприклад порядок вжитку модального дієслова shall і will, що упроцесі свого розвитку й удосконалення, набув такі неточності: ми всечастіше бачимо, що вжиток will із I і we - цілком нормальне явище.

  Але незважаючи на такі негативні зміни, що нам все частіше сталапідносити сучасна граматика американської англійської мови, ми, як справжніприхильники класичної британської мови не повинні брати собі за основуподібні нововведення, адже в класиці полягає все вірне, все справедливе.
  Тому, для того, щоб бути грамотною людиною і правильно вживати модальнідієслова в промові, відповідно до всіх канонів класичної британськоїанглійської мови, необхідно постійно збагачувати і систематизувати своїзнання, а також не акцентувати свою увагу на всіх змінах, що стосуютьсямодальних дієслів і безперервно з'являються в сучасній граматиціамериканської англійської мови.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !