ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Нетрадиційні форми уроку
       

   

  Іноземна мова

  Міністерство освіти Російської Федерації

  Шуйський державний педагогічний університет

  Кафедра романо-германської філології та методики навчання

  Випускна кваліфікаційна робота

  Нетрадиційні форми уроку

  Роботу виконала студентка

  5курса 1 групи ІФФ

  Кадочникова Л.М.

  Науковий керівник: професор В.М . Куріцин

  Шуя-2003

  Зміст

  I. Вступ 3


  II. Основні форми організації навчального процесу 5

  2.1. Урок як основна одиниця навчального процесу 5
  2.2. Специфіка уроку іноземної мови 6
  2.3. Про підвищення дієвості уроку іноземної мови 7

  III. Нетрадиційні форми уроку 11

  3.1. Особливості нетрадиційних форм уроку. 11
  3.2. Інтернет на уроках іноземної мови 12
  3.3. Метод проектів 14
  3.4. Видеоурок 15
  3.5. Урок - екскурсія 16
  3.6. Урок - спектакль 17
  3.7. Урок-свято 17
  3.8. Урок-інтерв'ю 17
  3.9. Урок-есе. 18
  3.10. Інтегрований урок 19
  3.11. Урок-мюзикл 20

  IV. Висновок 21


  V. Бібліографія 23


  VI. Програми 25

  Додаток 1. 25
  Додаток 2. 27
  Додаток 3. 31
  Додаток 4. 36
  Додаток 5. 39

  I. Введення

  Проблема викладання іноземної мови в школі в даний часактуальна. Відомо, що метою навчання іноземної мови єформування комунікативної компетенції, що включає в себе як мовну,так і соціокультурну компетенцію, бо без знання соціокультурного фонуне можна сформувати комунікативну компетенцію навіть в обмеженихмежах. Вивчення іноземної мови має сформувати особистість,здатну і бажає брати участь в міжкультурної комунікації [6]. Алетаку особистість неможливо формувати без знань про соціокультурніособливості країни мови, що вивчається. Вивчення мови та культуриодночасно забезпечує не тільки ефективне досягнення практичних,загальноосвітніх і розвиваючих цілей, але й містить значніможливості для виклику і подальшої підтримки мотивації учнів.

  Формування позитивної мотивації повинно розглядатися вчителемяк спеціальне завдання. Як правило, мотиви пов'язані з пізнавальнимиінтересами учнів, потребою в оволодінні новими знаннями, навичками,уміннями. Але перша і природна потреба тих, хто вивчає іноземну мову --комунікативність. Для організації сприятливого клімату, що орієнтуєучнів на комунікацію, необхідно вибирати такі форми уроку, якібудуть стимулювати діяльність учнів.

  Для плідної та ефективної діяльності учнів характернінетрадиційні форми проведення занять. До таких занять слід віднести:урок - спектакль, урок - свято, урок - екскурсію, видеоурок і т.д.

  Досвід шкільних викладачів та дослідження педагогів-новаторівпоказали, що нетрадиційні форми проведення уроків підтримують інтересучнів до предмета і підвищують мотивацію навчання.

  Головним достоїнством нетрадиційних форм уроків є розвиток івдосконалення соціокультурної компетенції учнів, розширення попорівняно з базовим рівнем знань про культурну спадщину країн вивчаєтьсямови.

  Виходячи з вищесказаного, мета випускної кваліфікаційної роботи --показати необхідність використання нетрадиційних форм уроку всучасній школі, спрямованої на вирішення задачі формуваннясоціокультурної грамотності учнів. Феномен соціокультурної грамотностіпередбачає розвиток здатності розуміти й цінувати культуру іншихнародів, формування неупередженого погляду на світ, ламання сформованихстереотипів, що спотворюють сприйняття іншої культури, навчання культуріспілкування.

  Сьогодні педагоги-новатори активно впроваджують та заохочують нетрадиційніформи занять, такі як видеоурок, урок - свято, інтернет урок та іншіформи. Перевагою відеоуроки є залучення школярів до культурикраїн мови, що вивчається. Відеоматеріали не тільки представляють учнямживу мову носіїв мови, але і занурюють їх у ситуацію, в якій у
  "Безпечної обстановці" учні знайомляться з мовою міміки і жестів,стилем взаємин і реаліями країни мови, що вивчається.

  Використання матеріалів мережі Інтернет на уроках іноземної мовистворює можливості для "занурення" учнів в природне мовнесередовище.

  II. Основні форми організації навчального процесу

  2.1. Урок як основна одиниця навчального процесу

  Урок - це основна організаційна форма навчання в школі. Вінє не тільки важливою організаційної, а й перш за всепедагогічної одиницею процесу навчання та виховання, йогоморальність, а також основні принципи, методи і засоби навчанняотримують реальну конкретизацію і знаходять своє правильне рішення івтілюються в життя тільки в ході уроку та через нього. Кожен урок вноситьсвій специфічний, властивий лише йому внесок у вирішення завдань. Уроквиконує конкретну функцію, в якій знаходить вираз певначастина більш великих блоків навчального матеріалу.

  Урок як форма організації навчання міцно зайняв своє місце в школі вяк основної організаційної форми навчання. Хороший урок - справа непросте. Мистецтво проведення уроків багато в чому залежить від розуміння тавиконання вчителем соціальних та педагогічних вимог, яківизначаються завданнями школи, закономірностями і принципами навчання.
  Важливою умовою проведення уроку є грамотна постановка завданьуроку і успішна їх реалізація. Навчання іноземної мови переслідуєреалізацію практичних, виховних, освітніх і розвиваючихзавдань. Практична, або комунікативна задача, "націлена" на формуванняв учнів комунікативної компетенції, тобто мовної активності.
  Загальноосвітні завдання покликані закласти основи філологічногоосвіти школярів; удосконалювати культуру навчання, що проявляєтьсяу специфічних комунікативних уміннях: уміння почати розмову,підтримувати його, виявляючи увагу, зацікавленість, завершитирозмову. Чимала роль відводиться і виховним завданням. Виховнезначення іноземної мови полягає у вихованні в учнів оціночно -емоційного ставлення до світу, позитивного ставлення до іноземногомови, до культури народу, що говорить цією мовою. Розвиваючі завданнянамічають шляхи формування і розвитку мотиваційної та емоційної сферособистості учнів, ціннісних орієнтирів, готовності до подальшогосамоосвіти в іноземній мові [27].

  Реалізація перерахованих завдань є необхідною умовоюефективності уроку, тобто досягнення бажаних результатів.

  2.2. Специфіка уроку іноземної мови.

  У уроку іноземної мови особлива специфіка, яку вчительіноземної мови не може не враховувати. В даний час глобальноїметою оволодіння іноземною мовою вважається прилучення до іншої культури таучасть у діалозі культур. Ця мета досягається шляхом формуванняздатності до міжкультурної комунікації. Саме викладання,організоване на основі завдань комунікативного характеру, навчанняіншомовної комунікації, використовуючи всі необхідні для цього завдання іприйоми є відмінною рисою уроку іноземної мови.

  Іншомовна комунікація базується на теорії мовленнєвої діяльності.
  Комунікативне навчання іноземної мови носить діяльнісний характер,оскільки мовне спілкування здійснюється за допомогою "мовноїдіяльності ", яка, в свою чергу, служить для вирішення завданьпродуктивної людської діяльності в умовах "соціальноговзаємодії "людей, що спілкуються. Учасники спілкування намагаються вирішитиреальні та уявні завдання спільну діяльність за допомогоюіноземної мови.

  діяльнісна сутність комунікативно-орієнтованого навчанняіноземної мови реалізується в умовах гуманістичного підходу донавчання. При такому підході створюються позитивні умови для активного івільного розвитку особистості в діяльності. У загальному вигляді ці умовизводяться до наступного:

  - учні отримують можливість вільного вираження своїх думок і почуттів у процесі спілкування;

  - кожен учасник спілкування залишається у фокусі уваги інших;

  -- учасники спілкування відчувають себе в безпеці від критики, переслідування за помилки та покарання.

  При гуманістичному підході до навчання зникають характерні длянавчального процесу пізнавальні бар'єри, які знижують мотивацію учнів,спонукають їх до дратівливості.

  Гуманістичний підхід припускає навчання, центроване научня Це означає, що вчення, а точніше, які взаємодіють між собоюучні є центром пізнавальної активності на уроці.

  . Підводячи підсумок вищесказаного, необхідно наголосити на важливостівзаємодії та співпраці учнів, а також мовного завдання дляорганізації комунікативного засвоєння мови. Комунікативне навчаннявключає формування комунікативної концепції, тобто внутрішньоїготовність і здатність до мовного спілкування, орієнтує учнів на
  "входження" в інший культурний простір. Для такого навчання характерніперш за все нетрадиційні форми проведення занять.

  2.3. Про підвищення дієвості уроку іноземної мови

  Зміст, організація і проведення уроку іноземної мовивизначають силу впливу на учнів навчально-виховного процесу.

  Для підвищення дієвості уроку іноземної мови в сучаснихумовах є багато можливостей.

  До перших з них можна віднести навчання школярів прийомам навчання,способів пізнання іноземної мови, настільки необхідне для раціональноїсамостійної роботи учнів з оволодіння ім. Оволодіння будь-яким предметомвзагалі, а іноземною мовою в більшій мірі, можливо лише за умовиактивної діяльності кожного учня, залучення їх в саму мовнудіяльність.

  Відсутність у школярів природної потреби і необхідностікористуватися вивчаються мовою в комунікативних цілях створює великітруднощі як для вчителя, так і для них самих. Потреба можевиникнути тільки за умови такої організації навчальної діяльностіучнів, яка здатна викликати високу мотивацію, що забезпечує нетільки їх активність на уроці, а й зберігає свою воздейственную силу ів позаурочний час. Інтерес до предмета, бажання оволодіти ним залежать вбільшою мірою від того, яка технологія навчання використовується, як вчитьвчитель і як навчаються у нього школярі.

  Ретельна підготовка до уроку іноземної мови - це іншаможливість підвищити його дієвість.

  Оволодіння мовою здійснюється перш за все на уроці. Сучаснийурок іноземної мови - це складне утворення. Підготовка і проведенняйого вимагають від учителя великої затрати творчих сил.

  По-перше, на уроці вирішуються багатопланові завдання. На кожному уроціучні неодмінно повинні отримати "прибавку" до практичного володіннявивчаються мовою. Вона може виявитися у кращому розумінні мови на слух зарахунок засвоєння нових слів, нової граматичної форми, структури; впридбанні знань про культуру країни мови, що вивчається в областілітератури, музики, історії, тобто учні поринають у національнукультуру і національну психологію країни мови, що вивчається.

  Матеріал уроку та засоби для його активізації слід використовувати ввиховних цілях. Учитель вирішує, що конкретно слід виховувати ушколярів на даному уроці, використовуючи прийоми і методи для їхнього емоційногота інтелектуального розвитку.

  По-друге, на уроці використовуються різні організаційні формироботи: групові, парні, індивідуальні. Щоб залучити всіх і кожногопотрібно розвивати і вдосконалювати свої організаторські здібності дляпідготовки свого роду сценарію уроку.

  По-третє, урок повинен бути забезпечений засобами навчання,відповідними розв'язуваним завданням.

  По-четверте, використання вчителем на уроці компонентів УМК та іншихзасобів навчання повинно бути доведено до ступеня вільного маніпулюванняними. Це можливо тільки за умови, якщо вчитель регулярно використовує їхі містить постійно в робочому стані.

  По-п'яте, важливим фактором є створення позитивної мотивації ввивченні іноземних мов при глибокому знанні вчителем особистості кожногошколяра. Це досягається використанням прийомів, які викликають особистузацікавленість у хлопців у виконанні завдань. До них належать: мовнізавдання, проблемні завдання.

  Таким чином, урок як складне утворення відіграє вирішальну роль уоволодінні учнями іноземною мовою. Урок іноземної мови потребуєособливо ретельної підготовки. На ньому формуються і розвиваються мовнінавички та вміння.

  Глибоке розуміння вчителем того, що від нього чекають діти, слідрозглядати як ще одну можливість підвищення дієвості урокуіноземної мови.

  В очах школярів вчитель перш за все носій викладається їміноземної мови. Отже, перше, що від вчителя очікують учні,
  - Це хороше практичне володіння мовою викладають.

  Учень сприймає вчителя іноземної мови як філологічноосвіченої людини, знайомого з іншомовної культурою, цікавогоспіврозмовника на рідній мові. Вчитель "представляє" школярам культурународів країн досліджуваної мови, знайомить їх з традиціями, пам'ятникамикультури, видатними діячами, письменниками, художниками і т.д.

  Учитель утворює, виховує і розвиває учнів. Віннадихає школярів на вивчення іноземної мови, організовує процесоволодіння ім. вчитель створює атмосферу іноземної мови, умови дляоволодіння їм, забезпечуючи відчутне просування школярів вперед [13].

  III. Нетрадиційні форми уроку

  3.1. Особливості нетрадиційних форм уроку.

  Сьогодні все більша увага приділяється людини як особистості - йогосвідомості, духовності, культури, моральності, а також високо розвиненогоінтелекту і інтелектуальному потенціалу. Відповідно, не викликаєсумніви надзвичайна важливість, гостра необхідність такої підготовкипідростаючого покоління, за якої середню школу закінчували босвічені інтелектуальні особистості, що володіють знанням основ наук,загальною культурою, уміннями самостійно і гнучко мислити, ініціативно,творчо вирішувати життєві та професійні питання.

  У школах повинен відбуватися постійний пошук, мета якого - знайтинові форми і прийоми, що дозволяють злити в єдиний процес роботу поосвіти, розвитку і виховання учнів на всіх етапах навчання.
  Колективу вчителів шкіл необхідно реалізувати концепцію, якапередбачає необхідність забезпечення учнів міцними знаннями матеріалупрограми з одночасним здійсненням різноаспектних розвитку таформування особистості кожного учня - з урахуванням його індивідуальнихздібностей і можливостей.

  Шляхи та способи реалізації цих принципів повинні бути в значущоюступеня творчими, нетрадиційними і в той же час ефективними.

  Нетрадиційні форми уроку англійської мови реалізуються, як правило,після вивчення будь-якої теми чи кілька тем, виконуючи функціїнавчального контролю. Такі уроки проходять в незвичайній, нетрадиційноїобстановці. Подібна зміна звичної обстановки доцільна, оскількивона створює атмосферу свята при підведенні підсумків виконаної роботи,знімає психічний бар'єр, що виникає в традиційних умовах черезбоязні зробити помилку. Нетрадиційні форми уроку іноземної мовиздійснюються за обов'язкової участі всіх учнів групи/класу, атакож реалізуються з неодмінним використанням коштів слухової ізорової наочності. На таких уроках вдається досягти самих різних цілейметодичного, педагогічного і психологічного характеру, які можнапідсумовувати в такий спосіб:

  - здійснюється контроль знань, навичок і вмінь учнів з певної теми;

  - забезпечується ділова, робоча атмосфера, серйозне ставлення учнів до уроку;

  - передбачається мінімальне долі урок вчителя.

  Методично високо ефективними, що реалізовують нетрадиційні форминавчання, розвитку і виховання учнів є урок - спектакль, урок --свято, видеоурок, урок - екскурсія, урок - інтерв'ю та інші формизанять.

  3.2. Інтернет на уроках іноземної мови

  Інтернет володіє колосальними інформаційними можливостями і неменш вразливий?? нимі послугами. Не дивно, що і викладачііноземної мови по достоїнству оцінили потенціал глобальної мережі
  Інтернет. Але перш за все необхідно пам'ятати про дидактичних завданнях,особливості пізнавальної діяльності учнів, зумовленимипевними цілями освіти. Інтернет з усіма своїми ресурсами --засіб реалізації цих цілей і завдань.

  Тому перш за все слід визначити, для вирішення якихдидактичних завдань в практиці навчання іноземної мови можуть виявитисякорисними ресурси та послуги, яка представляє всесвітня мережа.

  Інтернет створює унікальні можливості для вивчення іноземноїмови, користуючись автентичними текстами, спілкуватися з носіями мови, тобтовін створює природне мовне середовище [43].

  Спочатку згадаємо особливості предмета "іноземна мова". Основнамета - формування комунікативної компетенції, яка передбачаєформування здатності до міжкультурному взаємодії. У наш чассаме ця мета є найбільш затребуваною учнями.

  Слід мати на увазі ще одну особливість предмета "іноземна мова".
  Навчати мовленнєвої діяльності можна лише в спілкуванні, живому спілкуванні.

  Готуючись до чергового уроку, вчителю важливо мати на увазі дидактичнівластивості та функції кожного з відбираються засобів навчання, чіткоуявляючи собі, для вирішення якої методичної задачі той чи іншийзасіб навчання може виявитися найбільш ефективним.

  Якщо мати на увазі предмет нашого обговорення - Інтернет, то також важливовизначитися, для яких цілей ми збираємося використовувати його можливості таресурси. Наприклад:

  - для включення матеріалів мережі в зміст уроку;

  - для самостійного пошуку інформації учнів в рамках роботи над проектом;

  - усунення прогалин у знаннях ;

  Використовуючи інформаційні ресурси мережі Інтернет, можна, інтегруючи їх унавчальний процес, більш ефективно вирішувати цілий ряд дидактичних завдань наурок:

  - удосконалювати вміння аудіювання на основі автентичних звукових текстів мережі Інтернет;

  - поповнювати словниковий запас, як активної, так і пасивною лексикою сучасної мови;

  - формувати стійку мотивацію іншомовної діяльності.

  Включення матеріалів мережі в зміст уроку дозволяє учнямкраще зрозуміти життя на нашій планеті, брати участь у спільнихдослідницьких, наукових і творчих проектах, розвиватидопитливість і майстерність.

  3.3. Метод проектів

  Метод проектів набуває останнім часом все більше прихильників.
  Він спрямований на те, що б розвинути активне самостійне мисленнядитини і навчити її не просто запам'ятовувати і відтворювати знання, якідає йому школа, а вміти застосовувати їх на практиці [18].

  Проектна методика відрізняється кооперативним характером виконаннязавдань при роботі над проектом, діяльність, яка при цьомуздійснюється, є за своєю суттю креативної та орієнтованої наособистість учня. Вона передбачає високий рівень індивідуальної іколективної відповідальності за виконання кожного завдання по розробціпроекту. Спільна робота групи учнів над проектом невіддільна відактивного комунікативної взаємодії учнів. Проектна методикає однією з форм організації дослідницької пізнавальноїдіяльності, в якій учні займають активну суб'єктивну позицію.
  Тема проекту може бути пов'язана з однієї предметної областю або носитимеждісціплінірованний характер. При підборі теми проекту вчитель повиненорієнтуватися на інтереси і потреби учнів, їх можливості і особистузначимість майбутньої роботи, практичну значимість результату роботинад проектом. Виконаний проект може бути представлений в самих різнихформах: стаття, рекомендації, альбом, колаж та багато інших. Різноманітніі форми презентації проекту: доповідь, конференція, конкурс, свято,спектакль. Головним результатом роботи над проектом будуть актуалізаціянаявних і придбання нових знань, навичок і вмінь та їх творчийзастосування в нових умовах.

  Робота над проектом здійснюється у кілька етапів і зазвичай виходитьза рамки навчальної діяльності на уроках: вибір теми чи проблеми проекту;формування групи виконавців, розробка плану роботи над проектом,визначення термінів; розподіл завдань серед учнів; виконаннязавдань, обговорення в групі результатів виконання кожного завдання;оформлення спільного результату; звіт по проекту; оцінка виконанняпроекту.

  Робота за проектною методикою вимагає від учнів високого ступенясамостійності пошукової діяльності, координації своїх дій,активного дослідного, виконавського та комунікативноговзаємодії. Роль вчителя полягає у підготовці учнів до роботи надпроектом, виборі теми, в наданні допомоги учням при плануванні роботи,в поточному контролі і консультуванні учнів по ходу виконання проектуна правах співучасника [9].

  Отже, основна ідея методу проектів полягає в тому, щоб перенестиакцент з різного виду вправ на активну розумову діяльністьучнів у ході спільної творчої роботи.

  3.4. Видеоурок

  Оволодіти комунікативної компетенції англійською мовою, не перебуваючив країні досліджуваної мови, справа дуже важка. Тому важливим завданнямвчителя є створення реальних і уявних ситуацій спілкування на уроцііноземної мови з використанням різних прийомів роботи.

  Не менш важливим вважається залучення школярів до культурних цінностейнароду - носія мови. З цією метою велике значення мають автентичніматеріали, у тому числі відеофільми.

  Їх використання сприяє реалізації найважливішого вимогикомунікативної методики - представити процес оволодіння мовою якосягнення живий іншомовної культури; індивідуалізації навчання і розвиткуі мотивації мовленнєвої діяльності учнів [32].

  Ще однією перевагою відеофільму є його емоційнийвплив на учнів. Тому увага повинна бути спрямована наформування у школярів особистісного ставлення до побаченого. Використаннявідеофільму допомагає також розвитку різних сторін психічноїдіяльності учнів, і перш за все уваги і пам'яті. Під час переглядув класі виникає атмосфера спільної пізнавальної діяльності. в цихумовах навіть неуважний учень стає уважним. Для того,щоб зрозуміти зміст фільму, школярам необхідно докластипевних зусиль. Так, мимовільне увагу переходить в довільне,його інтенсивність впливає на процес запам'ятовування. Використаннярізних каналів надходження інформації (слухове, зорове, моторнесприйняття) позитивно впливає на міцність фіксації країнознавчогоі мовного матеріалу.

  Таким чином, психологічні особливості впливу навчальнихвідеофільмів на учнів сприяє інтенсифікації навчального процесу істворює сприятливі умови для формування комунікативної компетенціїучнів.

  Практика показує, що відеоуроки є ефективною формоюнавчання.

  3.5. Урок - екскурсія

  У наш час, коли все ширше і ширше розвиваються зв'язки між різнимикраїнами і народами, знайомство з російською національною культурою стаєнеобхідним елементом процесу навчання іноземної мови. Учень повиненвміти провести екскурсію по місту, розповісти іноземним гостям просамобутності російської культури і т.д. принцип діалогу культур припускаєвикористання культурознавчих матеріалу за рідну країну, якийдозволяє розвивати культуру подання рідної країни, а такожформувати уявлення про культуру країн мови, що вивчається.

  Вчителі, усвідомлюючи стимулюючу силу країнознавчий ікультурологічної мотивації, прагнуть розвивати в учнів пізнавальніпотреби шляхом проведення нетрадиційного уроку.

  3.6. Урок - спектакль

  Ефективною і продуктивною формою навчання є урок-спектакль.
  Використання художніх творів зарубіжної літератури на урокахіноземної мови вдосконалює проізносітельние навички учнів,забезпечує створення комунікативної, пізнавальної та естетичноїмотивації. Підготовка вистави - творча робота, яка сприяєвироблення навичок мовного спілкування дітей та розкриттю їх індивідуальнихтворчих здібностей.

  Такий вид роботи активізує розумову і мовну діяльністьучнів, розвиває їх інтерес до літератури, служить кращому засвоєннюкультури країни досліджуваної мови, а також поглиблює знання мови, оскількипри цьому відбувається процес запам'ятовування лексики. Поряд з формуваннямактивного словника школярів формується так званий пасивно -потенційний словник. І важливо, що учні отримують задоволеннявід такого виду роботи.

  3.7. Урок-свято

  Вельми цікавою та плідною формою проведення уроків єурок-свято. Ця форма уроку розширює знання учнів про традиції ізвичаї, що існують в англомовних країнах і розвиває у школярівздібності до іншомовного спілкування, що дозволяють брати участь у різнихситуаціях міжкультурної комунікації.

  3.8. Урок-інтерв'ю

  Навряд чи варто доводити, що самим надійним свідченням освоєннямови, що вивчається є здатність учнів вести бесіду з конкретноїтемі. У цьому випадку доцільно проводити урок-інтерв'ю. Урок-інтерв'ю
  - Це своєрідний діалог з обміну інформацією. На такому уроці, якправило, учні оволодівають певною кількістю частотних кліше ікористуються ними в автоматичному режимі. Оптимальне поєднання структурноїповторюваності забезпечує міцність і свідомість засвоєння.

  Залежно від поставлених завдань тема уроку може включатиокремі підтеми. Наприклад: "Більшість бібліотек час", "Плани на майбутнє",
  "Біографія" і т.д.

  У всіх цих випадках ми маємо справу з обміном важливою інформацією.
  Однак при роботі з такими темами, як "Моя школа" або "Моє місто",рівноправний діалог втрачає сенс, оскільки партнерам нема чого обмінюватисяінформацією. Комунікація набуває суто формальний характер.

  У такій ситуації логічно вдатися до елементами рольового діалогу. Прице один з партнерів продовжує залишатися самим собою, тобторосійським школярем, тоді як другий повинен зіграти роль йогозарубіжного однолітка.

  Така форма уроку вимагає ретельної підготовки. Учнісамостійно працюють над завданням за рекомендованою вчителемкраїнознавчу літературу, готують питання, на які хочуть отримативідповіді.

  Підготовка і проведення уроку подібного типу стимулює учнів доподальшого вивчення іноземної мови, сприяє поглибленню знань урезультаті роботи з різними джерелами, а також розширює кругозір.

  3.9. Урок-есе.

  Сучасний підхід до вивчення англійської мови передбачає не тількиодержання якої-то суми знань з предмета, а й вироблення власноїпозиції, власного ставлення до прочитаного: соразмишленія,співпереживання, сполучення свого та авторського "я".

  Словник коротких літературознавчих термінів трактує поняття "есе"як різновид нарису, в якому головну роль відіграє не відтворенняфакту, а зображення вражень, роздумів, асоціацій.

  На уроках англійської мови учні аналізують обрану проблему,відстоюють свою позицію. Учні повинні вміти критично оцінюватипрочитані твори, письмово викладати думки згіднопоставленої проблеми, навчитися відстоювати свою точку зору і усвідомленоприймати власне рішення.

  Така форма уроку розвиває психічні функції учнів, логічні тааналітичне мислення і, що важливо, вміння мислити іноземноюмовою.

  3.10. Інтегрований урок

  У сучасних умовах навчання іноземної мови в середній школі всібільш гостру необхідність набувають постановка і вирішення важливихобщедідактіческіх, педагогічних і методичних завдань, що мають на метірозширити загальноосвітній кругозір учнів, прищепити їм прагненняоволодіти знаннями ширше обов'язкових програм. Одним зі шляхів вирішення цихзавдань є інтеграція навчальних дисциплін в процесі навчанняіноземної мови. Міжпредметні інтеграція дає можливістьсистематизувати й узагальнювати знання учнів з суміжних навчальних предметів.

  Дослідження показують, що підвищення освітнього рівнянавчання за допомогою міжпредметних інтеграції посилює його виховуютьфункції. Особливо помітно це проявляється в галузі гуманітарних предметів.
  Крім того, науки гуманітарного циклу ставлять предмет для розмови, привіддля комунікації.

  Література відіграє велику роль в естетичному розвитку учнів.
  Тексти художніх творів є найважливішим засобом прилученняучнів до культури країни мови, що вивчається.

  Багатий матеріал для організації зацікавленого іншомовного спілкуваннядає МХК. Найбільш необхідна зв'язок "МХК та іноземна мова" при вивченніосновних досягнень світової та вітчизняної культури. На уроках МХКучні знайомляться з представниками в різних видах мистецтва. Знанняпро видатних представників культури країни мови, що вивчається, про конкретнітворах мистецтва купуються в процесі читання.

  Предмети гуманітарного циклу звернені до особистості людини, їїдуховним і моральним цінностям. Використання інтеграції формуєхудожні смаки учнів, уміння правильно розуміти й цінуватитвори мистецтва.

  Основними цілями інтеграції іноземної мови з гуманітарнимидисциплінами є: вдосконалення комунікативно-пізнавальнихумінь, спрямованих на систематизацію та поглиблення знань та обмін цимизнаннями в умовах іншомовного мовного спілкування; подальший розвиток івдосконалення естетичного смаку учнів.

  3.11. Урок-мюзикл

  Урок-мюзикл сприяє розвитку соціокультурної компетенції таознайомленню з культурами англомовних країн.

  Методичні переваги пісенної творчості в навчанні іноземноїмови очевидні. Відомо, що в Древній Греції багато текстів розучувалиспівом, а в багатьох школах Франції це практикується зараз. Теж можнасказати і про Індію, де в даний час в початковій школі азбуку іарифметику вивчають співом.

  Урок-мюзикл сприяє естетичному та моральному вихованнюшколярів, більш повно розкриває творчі здібності кожного учня.

  Завдяки співу мюзиклу на уроці створюється сприятливийпсихологічний клімат, знижується втома, активізується мовнадіяльність. У багатьох випадках він служить і розрядкою, що знижує напругуі відновлює працездатність учнів.

  IV. Висновок

  Отже, ефективність навчального процесу багато в чому залежить від уміннявчителі правильно організувати урок і грамотно вибрати ту чи іншу формупроведення заняття.

  Як відомо, метою навчання іноземної мови в школі єформування міжкультурної компетенції учнів, що реалізується вздатності до мовного спілкування. Запорукою успішної мовної активностіучнів є нетрадиційні форми уроків англійської мови, в ходіяких учні долучаються до культури країн досліджуваної мови, а такожрозширюють знання про культурну спадщину рідної країни, що дозволяєучням брати активну участь у діалозі культур.

  Нетрадиційні форми проведення уроків дають можливість не тількипідняти інтерес учнів до предмету що вивчається, але й розвивати їхтворчу самостійність, навчати роботі з різними джереламизнань.

  Такі форми проведення занять "знімають" традиційність уроку,оживляють думку. Однак необхідно відзначити, що занадто часте звернення доподібним формам організації навчального процесу недоцільно, тому щонетрадиційне може швидко стати традиційним, що в кінцевому рахункуприведе до падіння в учнів інтересу до предмету.

  Развивающий і виховує потенціал нетрадиційних форм уроку можнаохарактеризувати за допомогою визначення наступних цілей навчання:

  - формування в учнів інтересу і поваги до культури країни мови, що вивчається;

  - виховання культури спілкування і потреби в практичному використанні мови в різних сферах діяльності;

  - розвиток мовних, інтерес?? лектуальних і пізнавальних здібностей, розвиток ціннісних орієнтацій, почуттів та емоцій учня.

  Дана робота може бути корисною для вчителів іноземної мови всередніх школах, гімназіях та школах з поглибленим вивченням іноземноїмови.

  Деякі нетрадиційні форми організації навчання, а саме "урок -екскурсія "" Around London "і" урок-свято "" William Shakespeare ", буливипробувані на педагогічній практиці в середньої школи № 34 м. Старий Оскол.

  V. Бібліографія

  1. Ю.К. Бабинський. Педагогіка. М.: Просвещение, 1983.

  2. Барменкова О.І. Відеозанятія в системі навчання іноземної мови//

  ІЯШ - 1993 - № 3. С.20-25.

  3. Владимирова Л.П. Інтернет на уроках іноземної мови// ІЯШ - 2002

  - № 3. С.39-41.

  4. Елухіна Н.В. Роль дискурсу в міжкультурної комунікації та методика формування дискурсивної компетенції// ІЯШ - 2002 - № 3. С.9-13.

  5. Корнілова Л.А. Соціокультурна компетенція як одна з складових професійної майстерності вчителя іноземної мови. Міжнародний збірник наукових праць/Відп. ред.: В.М. Куріцин. - Шуя: Изд-во

  "Весть", ШГПУ, 2002. С.40-43.

  6. Кузьменко О.Ю. Динаміка розвитку соціокультурної компетенції учнів.

  Міжнародний збірник наукових праць/Відп. ред.: В.М. Куріцин. -

  Шуя: Изд-во "Весть", ШГПУ, 2002. С.56-60.

  7. Кулагин П.Г. Міжпредметні зв'язки в процесі навчання. - М.:

  Просвещение, 1980.

  8. Кульневіч С.В., Лакоценіна Т.П. Зовсім незвичайний урок: Практичний посібник для вчителів і класних керівників, студентів середніх та вищих педагогічних навчальних закладів, слухачів ІПК. - Ростов-на-

  Дону: Изд-во "Учитель", 2001.

  9. Куріцин В.М. До питання про організаційні форми навчально-пізнавальної діяльності учнів сільської школи і готовності вчителя до їх реалізації. Збірник наукових праць/Відповідальний редактор Добродєєва І.Ю. - Шуйський гос. пед. универ., 1999. С.26-32.
  10. Максимова В.Н. Міжпредметні зв'язки в навчально-виховному процесі сучасної школи. - М.: Просвещение, 1987.
  11. Махмутов М.І. Сучасний урок: Питання теорії. - М.: Педагогіка,

  1981.
  12. Мільруд Р.П., Максимова І.Р. Сучасні концептуальні принципи комунікативного навчання іноземної мови/ІЯШ - 2000 - № 4. С.19-

  14.
  13. Мусніцкая Е.В. Навчаємо, розвиваємо і виховуємо/ІЯШ - 1989 - № 3.
  14. Оніщук В.А. Урок в сучасній школі: Посібник для вчителя. - 2-е изд., Перераб. - М.: Просвещение, 1986.
  15. Парфьонова М.Д. Шкільний спектакль за казкою Оскара Уайльда "Щасливий принц"// ІЯШ - 2002 - № 4. С.55-60.
  16. Пасів Є.І. Урок іноземної мови в середній школі. - М.:

  Просвещение, 1988.
  17. Педагогіка школи: Учеб. посібник для студентів пед. ін-тов/Под ред. проф. І.Т. Огородникова. - М.: Просвещение, 1978.
  18. Полат Е.С. Інтернет на уроках іноземної мови// ІЯШ - 2001 - № 2.

  С.14-19.
  19. Полат Е.С. Метод проектів на уроках іноземної мови// ІЯШ - 1991

  - № 2. С.3-10.
  20. Рогова Р.В. та ін Методика навчання іноземних мов у середній школі

  /Г.В. Рогова, Ф.М. Рабинович, Т.Є. Сахарова. - М.: Просвещение,

  1991.
  21. Рогова Г.В. Про підвищення дієвості уроку іноземної мови// ІЯШ

  - 1986 - № 4.
  22. Скаткін М.Н. Про

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !