ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Про Англії
       

   

  Іноземна мова

  I. THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NOTHERN IRELAND: GEOGRAPHY AND

  ECONOMY, POLITICS, CITIES, PRESS

  A

  The United Kingdom


  The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is situated onthe British Isles. The British Isles consist of two large islands. Great
  Britain and Ireland, and about five thousands small islands. Their totalarea is over 244 000 square kilometres.

  The United Kingdom is one of the world's smaller countries. Itspopulation is over 57 million. About 80 percent of the population is urban.
  The United Kingdom is made up of four countries: England, Wales, Scotlandand Northern Ireland. Their capitals are London, Cardiff, Edinburgh and
  Belfast respectively. Great Britain consists of England, Scotland and Walesand does not include Northern Ireland. But in everyday speech «Great
  Britain »is used in me meaning of the« United Kingdom of Great Britain and
  Northern Ireland ». The capital of the UK is London.
  The British Isles are separated from the Continent by the North Sea, the
  English Channel and the Strait of Dover. The western coast of Great Britainis washed by the Atlantic Ocean and the Irish Sea.
  The surface of the British Isles varies very much. The north of Scotland ismountainous and is called Highlands. The south, which has beautiful valleysand plains, is called Lowlands. The north and west of England aremountainous, but the eastern, central and south-eastern parts of Englandare a vast plain. Mountains are not very high. Ben Nevis in Scotland is thehighest mountain (1343 m). There are a lot of rivers in Great Britain, butthey are not very long. The Severn is the longest river, while the Thamesis the deepest and the most important one. The mountains, the Atlantic
  Ocean and the warm waters of the Gulf Stream influence the climate of the
  British Isles, It is mild the whole year round.
  The UK is a highly developed industrial country. It produces and exportsmachinery, electronics, textile. One of the chief industries or the countryis shipbuilding.
  The UK is a constitutional monarchy with a parliament and the Queen as Headof State.

  Topical Vocabulary

  - the United Kingdom of Great Britain Сполучене Королівство Вели-and
  Northern Ireland кобрітаніі та Північної Ір ланд

  to be situated on бути розташованим на

  to consist of smth. складатися з чого-небудь

  total area загальна площа
  - Population населенняurban міської
  -to be made up of smth. складатися з чого-небудьto include smth. включати що-небудь
  - To be separated from .. by відділятися від (чого-небудь що-небудь)to be washed by омиватися (чим-небудь)
  - Surface поверхняto vary варіювати, змінюватисяmountainous гористийa valley долинаa plain рівнинаto influence smth. робити вплив на що-небудьmild помірний
  - A highly developed indufitria високорозвинена промислова country країна to produce smth. робити що-небудь to export smth. . експортувати що-небудь machinery верстати electronics електроніка textile текстиль the chief industry провідна галузь промисловості shipbuilding суднобудування
  - a constitutional monarchy конституційна монархія
  Head of State глава держави

  the Queen королева


  I. Об'єднане Королівство ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ І NOTHERN ІРЛАНДІЇ: ГЕОГРАФІЯ
  І ЕКОНОМІКА, ПОЛІТИКА, МІСТА, натискаємо Об'єднане Королівство
  Об'єднане Королівство Великої Британії та Північної Ірландії розташовуєтьсяв Британських острівцях. Британські Острівці складаються з двох великихостровів. Велика Британія та Ірландія, і близько п'яти тисяч невеликихостровів. Їх загальна область - понад 244 000 квадратів kilometres.
  Об'єднане Королівство є однією з всесвітніх менших країн.
  Населення - понад 57 мільйонів. Близько 80 відсотків населення міське.
  Об'єднане Королівство складається з чотирьох країн: Англія, Wales, Шотландіяі Північна Ірландія. Їхні капітали - Лондон, Cardiff, Edinburgh і Белфаствідповідно. Велика Британія складається з Англії, Шотландії і Wales і невключає Північну Ірландію. Але в повсякденному мови "Великої Британії"використовується в мені значення "Об'єднане Королівство Великої Британії та
  Північна Ірландія ". Капітал ВЕЛИКОБРИТАНІЇ є Лондоном.
  Британські Острівці виділяються з Континенту Північним Морем, Британською
  Каналом і Дуврскім Протокою. Західний берег Великої Британії миється
  Атлантичним Океаном і Ірландським Морем.
  Поверхня Британських острівців змінюється дуже. На північ Шотландіягориста і названа Плоскогір'я. Південь, які мають гарні долини ірівнини, названий Низовини. Північ і захід Англії гористі, але східні,центральні та південні-східні частини Англії є великою рівниною. Горине дуже високі. Ben Nevis У Шотландії - сама верхня гора (1343 m). Є
  Багато річок у Великій Британії, але вони не дуже довгі. Severn - самадовга річка, поки Темза - найглибша і найбільш важливо один. Гори,
  Атлантичний океан і теплі води впливу Потоку Затоки атмосфера
  Британських острівців, Це м'яке цілий річний коло.
  ВЕЛИКОБРИТАНІЯ є дуже розробленої промислової країною. Вінвиробляє та експортує обладнання, електроніку, тканина. Одна З головноїпромисловості або країни - суднобудування.
  ВЕЛИКОБРИТАНІЯ є конституційною монархією з парламентом і Королевоюяк Голова Стани.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !