ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Особливості антоніміческого перекладу
       

   

  Іноземна мова

  Омський інститут іноземних мов «Ін. яз. - Омськ ».

  Особливості антоніміческого перекладу

  Курсова робота

  Студентки Сопко Тетяни Віталіївни

  Групи 3А5

  Науковий керівник Козяков Олександр

  Сергійович

  Робота допущена до захисту _______

  Завідувач кафедрою Трумуль Олена
  Миколаївна

  Дата защіти________

  Оцінка

  Омськ 2004

  ЗМІСТ

  Введення

  3

  Глава 1: Що таке антоніміческій переклад. 5

  Глава 2: Класифікація антоніміческого перекладу. 7

  Глава 3: Основні випадки використання прийому антоніміческого перекладу:
  12

  1) загальномовного фактори.

  2) Особливості контексту.

  Висновок

  Список літератури

  ВСТУП

  З огляду на те, що «переклад - це дуже древній вид людськоїдіяльності », без якої« важко було б представити такі добревідомі історичні факти, як створення величезних імперій, населенихчисленними і многоязикімі народами, утвердження культурипанівної нації, що володіє великим соціальним престижем,розповсюдження релігійних та соціальних навчань »1, він« грає роль узближення народів », а« посилення інтересу до художнього перекладу завждипрямопропорційно посилення інтересу до культури взагалі »2. І так якхудожній переклад є процесом творчим, він вимагаєвідповідного підходу.

  А творча сутність художнього перекладу, що передає духоригіналу, була виражена в наступних словах: «Близькість до оригіналуполягає в переданому не букви, а духу свідомості. Відповідний образ, таксамо як і відповідна фраза складаються не завжди у видимійвідповідно словами: щоб внутрішнє життя переказного вираженнявідповідала внутрішнього життя в оригінальному вираження »3.

  І для досягнення цього ми використовуємо різні перекладацькітрансформації, що передбачають зміну як лексично і семантично,так і структури.

  Ми порахували цікавим розглянути в нашій роботі одну з такихтрансформацій. І так, темою цієї роботи є «Особливостіантоніміческого перекладу ". Тобто, особливості трансформаціїствердній конструкції в негативну і навпаки.

  Для цієї роботи ми будемо використовувати концепції теоретиків
  Бархударова, Комиссарова, Казакової, Толстого, Левицької, Фітерман та багато інших. ін

  1 Комісарів В.Н. «Слово про переведення», М. 1973-211с.

  2 Мікушевіч В. «Питання теорії художнього перекладу".

  3Белінскій В. «Твори Бєлінського", вид. Солдатекова, М., 1859.

  Але для розгляду нашої теми ми будемо дотримуватися теорій
  Бархударова і Комиссарова.

  А так само ми використовували твір англійської письменниці Айріс
  Мердок "Чорний принц», для практичної частини роботи.

  Метою роботи є розгляд особливостей антоніміческогоперекладу, його класифікації, а також причини його використання.

  Нашим завданням є: виділити теоретичну точку зору, зробитипрактичний аналіз обраних прикладів і на підставі цього зробити висновок.

  У даній роботі ми використовували метод суцільної вибірки,порівняльний аналіз, і порівняльно-порівняльний аналіз.

  Курс роботи складається з вступу, теоретичної частини, практичноїчастини і висновку.

  Розділ 1: Що таке антоніміческій переклад.

  Багато років лінгвісти-теоретики вступали в дискусії з основнимпроблем художнього перекладу, намагаючись знайти вирішення цих проблем. Цезаймало велике місце в теорії і практиці перекладу. Борючись здоставляла перекладачеві клопотами, вони вводили в переклад різніперетворення. Наприклад, вони ввели заміни, які є найбільшрізноманітними перекладацькими трансформаціями, оскільки, в процесіперекладу їм можуть піддаватися як граматичні одиниці - форми слів,частини мови, члени речення, типи синтаксичного зв'язку - так ілексичні, у зв'язку, з чим можна говорити про граматичні лексичнихзаміни. Яскравим прикладом може служити антоніміческій переклад. І Бархудароввизначає його як широко розповсюджену комплексну лексико -граматичну заміну, суть якої полягає у трансформаціїствердній конструкції в негативну, або навпаки негативноюствердно, що супроводжується заміною одного з слів перекладногопропозиції іноземних мов на його антонім в ПЯ. На думку Комиссарова антоніміческійпереклад являє собою крайню ступінь смислового розвитку приперекладі. Сутність прийому антоніміческого перекладу полягає ввикористанні в перекладі слова або словосполучення, що має значення,протилежне значенню відповідного англійського слова абословосполучення в оригіналі.

  Виходячи з цього, ми бачимо, що теоретики зійшлися в думці. Тобто,антоніміческій переклад - це «заміна негативної або питальній формипропозиції на ствердно або навпаки »1.

  Наприклад, російські слова любити, подобатися будуть прямими відповідникамианглійського дієслова to love, to like і антоніміческімі відповідникамидієсловам to hate, to dislike. Само сабой зрозуміло, що якщо простоперевести дієслова to hate, to dislike російськими дієсловами любити, то це

  1 Казакова Т. А., Translation technique.призведе до грубого спотворення сенсу. Використання антоніміческоговідповідності в перекладі можливо лише спільно з будь-яким негативнимсловом, які знімають протилежність значення всього поєднання (тобто нелюбити). Це може бути негативна частка або інше слово, що маєвід'ємне значення, наприклад такі слова, як відсутність, відмова і т. д.
  Прийом антоніміческого перекладу охоплює і такі випадки, коли в перекладівикористовується не прямо протилежне за значенням російське слово, а іншіблизькі йому за змістом слова. Подібні слова будуть так само бутиантоніміческімі відповідниками. Наприклад, антоніміческім відповідністюдієслова exclude - виключати буде не тільки дієслово включати, але й такідієслова, як приймати, допускати та інші.

  Ось, наприклад, у книзі У. Фостера «Нарис політичної історії Америки»
  (Outline Political History of Americans) є така фраза:

  The railroad Unions have been a hotbed of Jim Crow - even the American

  Railroad Union, headed by Eugene V. Debs, excluded negroes from its membership.

  У російському виданні 1953 цю пропозицію переведено наступномутак:

  Залізничні спілки здавна є осередком расового шовінізму - навіть профспілка залізничників, очолюваний Юджином Дебсом, не брав у свої ряди негрів.

  Безпосередня передача на російську мову дієслова exclude - виключатив даному випадку неможлива внаслідок різниці у вживанні цього дієсловав російській і англійській мовах. По-русски виключати людини з числа членівбудь-якої організації можна тільки тоді, коли він є членом цієїорганізації. Можна сказати виключати можливість участі в чому-небудь, алецей варіант тут явно неприйнятний. Тому перекладач вибирає одне зантоніміческіх відповідностей. (Крім використання дієслова приймати, можнатак само застосувати дієслово включати, наприклад «не включав негрів в число своїхчленів »).

  Пропозиція: Війська повинні використовуватися тільки в крайньому випадку.

  Переклад: The troops shall be used only in case of emergency.

  Це цілком адекватний переклад. Але цю саму думку цілком можна висловитиінакше:

  The troops shall not be used except for emergency.

  Другий варіант перекладу, на відміну від оригіналу, містить заперечення
  (shall not be used), хоча передається та ж сама думка, так як іншілексичні елементи (only в першому випадку, except for - у другому) відіграютьяк би «вирівнює роль» у залежності від використання абоневикористання заперечення not. Тому антонімія тут - чисто умовна: зточки зору вираження спільної думки ніякої антонімії немає. Значноюмірою така антонімія виникає за рахунок різних затвердилися в мовахзасобів вираження тієї чи іншої дії.

  Розділ 2: Класифікація антоніміческого перекладу.

  Вивчаючи антоніміческій переклад, ми виділили кілька йогорізновидів:

  1) Англійська негативна конструкція, передана російськійствердній, а дієслово замінюється російською антонімом. Така подвійна
  «Заміна знака» дає в підсумку те ж саме значення пропозиції в цілому.

  Наприклад: Stradlater didn't say anything1.

  Стрейлейтер промовчав.

  She wasn 't looking too happy.

  Вигляд вона мала досить нещасний.

  1 J. Salinger, The Catcher in the Rye, 4.

  I am not kidding.

  Я вам серйозно кажу.

  А так само має місце зворотна заміна - ствердній конструкції нанегативну.

  Наприклад: I mean it too.

  Я не прикидався.

  «В цілому при перекладі на російську мову, вказаний прийом частіше маємісце при заміні негативною конструкції на ствердно »1.

  Наприклад: That doesn't happen much, though.

  Але це рідко буває.

  I don ' t hate too many guys.

  Я ненавиджу зовсім.

  I don't believe this is a smoker.

  По-моєму, це вагон для некурящих.

  2) Типове застосування антоніміческого перекладу при передачі наросійська мова англійської конструкції з not ... (un) til ... або unless ...; при цьому
  (un) til (unless) замінюється на лише тоді, тільки (тоді), коли і інші,які можуть у певному сенсі залишитися його антонімами.

  Наприклад: He did not begin to calm down until he had cut the tops of every camellia bush Mrs. Dubose owned.2

  Він трохи отямився лише тоді, коли посбівал верхівки з усіх камелій місіс Дюбоз ...

  1 Бархударов, Мова і переклад, М. 1975.

  2 H. Lee, To kill a Mockingbird, 2.

  They gave me the wrong book, and I didn't notice it till I got back to my room1.

  а я помітив, що мені дали не ту книгу.

  I didn't think of it till we went half way through the park.

  Згадав я про це, коли ми вже проїхали майже весь парк.

  The United States did not enter the war until April 1917.

  Сполучені Штати вступили у війну тільки в квітні 1917 року.

  3) Коли заперечення виражається при допомоги прийменника without.

  Наприклад: He never met him afterwards without asking him2.

  Після цього він кожного разу при зустрічі люди питали його.

  No person may be reinstated to a position in theclassified service without passing an appropriate examination ...

  Відновленим на державній штатної посади може бути лише той, хто здав відповідний іспит.

  4) Якщо перекладається слово вжито в оригіналі у поєднанні знегативною часткою, то в перекладі антоніміческое відповідність будевжито без заперечення.

  Наприклад: "What wind blows you here? Not an ill wind, I hope3?

  «Який вітер заніс вас сюди? Сподіваюся,сприятливий?

  1 J. Salinger, The Catcher in the Rye, 3.

  2 S. Maugham, A Creative Impulse.

  3 Ch. Dickens, David Copperfield.

  Цікавий випадок антоніміческой заміни спостерігається в наступномуприкладі:

  The Radley house had no screen doors1.

  Двері у них були суцільні.
  Screen doors - скляні двері замінюється тут антонімом суцільна дверіпри відповідному зміною «знака» конструкції.

  5) Антоніми існують і серед таких службових частин мови, якприводи і частки.

  Наприклад: Keep the child out of the sun.

  Не тримайте дитину на сонці.

  Keep off the grass.

  Не ходити по траві!

  Hang on, please!

  Не кладіть трубку!

  Stay out of the sun!

  На сонці лежати не можна!

  Keep clear of the door!

  До дверей не притулятися!

  Authorized personnel only.

  Стороннім вхід заборонений.

  6) Особливим різновидом антоніміческого перекладу є заміна

  1 H. Lee, To kill a Mockingbird, 1прикметника або прислівники у порівняльній або найвищому ступеніприкметником (власною мовою) в позитивній ступеня або навпаки;супроводжується заміною «знака» конструкції (ствердній на негативнуабо навпаки).

  Розглянемо приклади:

  She paid Riri's parents the proper visit of condolence, but she neither ate less heartily nor slept less soundly1.

  ... Вона, як водиться, відвідала батьків Рірі, принесла їм своє співчуття. Але їла як і раніше, з апетитом і спала так само міцно, як завжди.

  I'm the most terrific liar you ever saw in your life2.

  Я жахливий брехун - такого ви в житті ніколи не бачили.

  It wasn't as cold as it was the day before.

  Стало тепліше, ніж вчора.

  7) Трансформація ствердній конструкції в негативну,супроводжується не антоніміческой заміною, а заміною складного пропозиціїпростим і зміна синтаксичної функції before - раніше.

  I will be February 8 before they return to earth (BBC broadcast,

  16.11. 73)

  Вони ( астронавти) повернутися на Землю не раніше, ніж 8 лютого.

  Комісарів виділяє ще один різновид антоніміческого перекладу,при вживанні іншої частини мови.

  8) У наступному прикладі перекладач, застосовуючи антоніміческій переклад,

  1 S. Maugham, A Man with Conscience.

  2 J. Salinger, The Catcher in the Rye, 3.

  змінює частина мови, передаючи значення англійського прикметника придопомоги російського прислівники:

  The public are not slow in the matter of sifting evidence and arriving at a verdict1.

  ... публіка в розмовах завжди дуже швидко знаходить докази і виносить вирок.

  Використання прислівники швидко для перекладу прикметника slow НЕзмінює суті перекладацького прийому.

  Розділ 3: Основні випадки використання прийому антоніміческого перекладу.

  Застосування антоніміческого перекладу може обумовлюватися абовласне мовними причинами, або особливостями конкретного контексту.

  1) загальномовного фактори, що обумовлюють застосування антоніміческогоперекладу: а) Структура англійських антоніміческіх груп.

  Нерідко необхідність застосування антоніміческого перекладу буваєпов'язана з тим, що в сучасній англійській мові для утворення антонімівшироко використовуються негативні префікси. При цьому, внаслідок того, щов англійській мові негативні префікси чітко відрізняються за формою віднегативної частки not, слова з такими префіксами настільки ж вільнопоєднуються з негативною часткою, як і всі інші слова. Саме це ічасто робить неможливим безпосередній переклад слова з негативнимпрефіксом на російську мову. Як відомо, найбільш розповсюджена вросійською мовою префікс «не» збігається за формою з негативною часткою.
  Тому слова з такою приставкою рідко поєднуються з негативною часткоючерез неблагозвучність такого поєднання. У більшості випадків

  1 M. Twain, The Adventures of Tom Sawyer використання в англійському тексті поєднання негативної частки not зсловом, що має негативний префікс, перекладачеві доводиться вдаватися доантоніміческому перекладу.

  Наприклад: I have the honour and happiness of presenting Miss

  Fmelia Sedley to her parents, as a young lady not unworthy to occupy a fitting position in theirpolished and refined circle1.

  «Я маю честь і задоволення представити ... її (міс

  Емілію Седлі - Авт.) батькам в якості молодої особи, цілком гідною зайняти належне становище в їх обраному і вишуканому колі.

  Необхідність зауважити, що прийом антоніміческого перекладу застосовуєтьсятут не дивлячись на наявність в російській мові відповідної антоніміческойгрупи. Слово unworthy переводилося за допомогою антоніміческого відповідностіне тому, що в російській мові відсутній антоніміческая група гідний
  - Недостойний, а лише внаслідок того, що це слово вжите знегативною часткою. б) Розбіжність антоніміческіх груп в англійській і російській мовах.

  Другим чинником, що впливає на використання антоніміческого перекладу,є наявність в англійській мові цілого ряду антоніміческіх груп, немають відповідностей в російській мові. При цьому зазвичай в російській мовіє слово, що відповідає за значенням одному з членів англійськоїантоніміческой групи, в той час як протилежний член (або члени)антоніміческой групи не має собі відповідності. Так справа йде,наприклад, з антоніміческой дієслівної парою to like - to dislike.

  Дієслово to like приблизно відповідають за значенням російськідієслова подобатися і любити, але для його антоніма відповідності в російськіймові немає. Тому звичайно при перекладі дієслова dislike вдаються до прийомуантоніміческого перекладу.

  1 WM Thackeray, Vanity Fair.

  Розглянемо приклад: "Not that I dislike poor Amelia: who can dislike such harmless good - natured creature? 1"

  «Не тому, що я не терплю бідну Емілію - так хто ж

  може не любити таке невинне, усміхнене створіння? »

  Зрозуміло, і в цьому випадку вибір остаточного варіанту перекладувизначається вимогами контексту в цілому, але сутність прийому від цього незмінюється. Використання того чи іншого перекладацького прийому залежить не від
  «Свавілля перекладача, воно є мовними особливостями перекладноготексту »2.

  Розглядаючи наступний приклад, ми виявили, що різні за своєюперекладацької манері перекладачі застосували один і той самий перекладацькийприйом:

  ... My mother blushed but laughed, and seemed not to dislike this character ...

  Перекладачі Кривцова і Ланн, застосувавши прийом антоніміческого перекладу,перевели цю фразу таким чином:

  Тут моя мати почервоніла і засміялася, як ніби їй припало до смаку така думка ...

  Перекладачка Бекетова перевела цю ж фразу зовсім інакше: < p> Матушка почервоніла при цьому, посміхнулася: їй, мабуть, така атестація була до душі.

  Зіставляючи ці два переклади, ми бачимо, що в них майже немає однаковихслів. Але, незважаючи на таке розходження, і в тому і в іншому перекладівикористаний один і тойсамий прийом антоніміческого перекладу. Відсутністьантоніміческой групи в російській мові може бути і не пов'язане з тимобставиною, що один з членів англійської антоніміческой групи

  1 W. M. Thackeray, Vanity Fair.

  2 Комісаров В. Н., Слово про переведення.є словом з негативним префіксом.

  Наприклад: двочленна антоніміческая група majority - minority НЕмає відповідних російських антонімів у значенні, пов'язаному зхарактеристикою віку людини. Прикметники major - minor в такому жзначенні можуть бути співвіднесені з російськими прикметниками повнолітній
  - Неповнолітній. Однак іменник неповноліттявживається в такому значенні порівняно рідко. Тому при перекладіслова minority в даному значенні звичайно використовується прийом антоніміческогоперекладу.

  Наприклад: Although the moneys expended upon you in your minority ... far exceeded in amount the sum to which you are entitled1 ...

  Хоча кошти, витрачені на вас до настання вашого повноліття ... далеко перевищують по загальному підсумку ту суму, на яку ви можете мати домагання по праву ...

  Те ж саме має місце і при перекладі слова inferiority, коли вонопротистоїть речі superiority в значенні перевагу. Останнє не маєв російській мові антоніма, і тому поєднання типу:

  The inferiority of the enemy troops.

  Зазвичай перекладається як:

  Перевага наших військ.

  2) Використання прийому антоніміческого переказу в зв'язку зособливостями контексту.

  Часто антоніміческій переклад застосовується не з-за відсутностівідповідностей між англійськими та російськими антоніміческімі групами, авнаслідок вимог даного контексту. Умови контексту нерідко роблятьнеможливим використання при перекладі англійського слова його звичайного

  1 W. M. Thackeray, Vanity Fair.відповідності в російській мові. У цих випадках перекладач змушений вдаватисядо спеціальних прийомів, зокрема, до антоніміческому перекладу.

  «У разі використання антоніміческого переказу в зв'язку зособливостями контексту можна розділити на три групи в залежності відтого, який елемент досягнення адекватності обумовлює застосуванняданого прийому »1. а) Першою причиною, що викликає необхідність застосуванняантоніміческого перекладу навіть за відсутності розбіжності міжвідповідними антоніміческімі групами, є необхідність точноїпередачі смислового змісту оригіналу. «Слова в мові знаходяться в тісномувзаємозв'язку, і впливають один на одного »2. Внаслідок особливостей значенняслова в контексті використання прямого відповідності може іноді спотворитисмисловий зміст оригіналу. У ряді подібних випадків можна досягтибільшої смислової точності при перекладі, використовуючи антоніміческоевідповідність.

  У статті «Конгрес паліїв війни", опублікованій у газеті «Дейлі
  Уоркер », автор її, Пали Датт, викриває реакційність плану створення
  «Об'єднаної Європи», висунутого в 1948 році. Вказуючи, що цей планзовсім не передбачав дійсного об'єднання всієї Європи; Датт взокрема писав:

  The practical proposal put forward excluded the Soviet Union (45 per cent of Europe) as well as the Eastern European People's Democracies.

  У цій пропозиції основна проблема полягає в перекладі словаexcluded. Звичайним відповідністю цього слова в російській мові єдієслово виключати. Але, адже, в тексті мова йде про план створення новоїорганізації. Тому в перекладі не можна написати виключав Радянський Союз ікраїни народної демократії Східної Європи.

  1 Комісаров В. Н., Слово про переведення.

  2 Комісаров В. Н., Слово про переведення.

  За -русски виключити можна лише члена будь-якої організації, а тутговориться про організацію, яка ще тільки має бути створена.
  Радянський Союз не може бути виключений з цієї організації, так як вінніколи в неї не входив. Але, можливо, можна перекласти виключав участь уцієї організації Радянського Союзу і так ділі, однак і цей переклад небуде точним. Такий російський варіант означає, що в пропозиції особливообумовлена неможливість участі Радянського Союзу в створюваної організації.
  Але такої думки в оригіналі немає. Що ж виражає слово excluded в даномуконтексті? Тільки те, що серед країн, які автори цього планузбиралися об'єднати у новій організації, що не було ні Радянського Союзу, нікраїн народної демократії. Усвідомивши все це, використовуємо в перекладіантоніміческое відповідність:

  Запропоноване конкретна пропозиція (про створення такої організації) не входила б ні Радянський Союз (45% території Європи), ні країни народної демократії Східної Європи.

  У романі А. Кроніна «Цитадель» старий доктор Пейн каже своємуновому помічникові:

  He said in f tired voice: "I hope you'll stay".

  Дослівний переклад пропозиції I hope you'll stay не представляєніяких труднощів: Я сподіваюся, що залишитеся. Однак такий перекладнедостатньо, точно передає зміст перекладного пропозиції. Аджепомічник доктора Пейна тільки приїхав з наміром працювати у нього, ідоктору нема чого висловлювати сподівання, що він залишиться. Більш повно сенсанглійської пропозиції може бути виражений за допомогою антоніміческогоперекладу:

  Я сподіваюся, ви від нас не втечете.

  В даному випадку знайти правильну контекстуальну заміну можна лишез огляду на широкий контекст, з якого ми дізнаємося, що до того розмови трипомічника доктора Пейна вже втекли з-за характеру і поведінки його дружини. б) Дуже часто необхідність застосування антоніміческого перекладуобумовлюється не смисловими, а експресивно-стилістичними особливостямиперекладного тексту. «Перекладач зіставляє рівноцінні зі смисловоїточки зору можливі варіанти перекладу, вибираючи з них найбільшпідходящий для досягнення експрессівностілістіческой рівноцінності перекладуоригіналу »1. Правильний вибір варіанта вимагає від перекладача глибокогоаналізу як тексту, що перекладається, так і відмінностей між близькими варіантамиперекладу. Нерідко найкращим варіантом є варіант, створений придопомоги антоніміческого перекладу.

  Твір Марка Твена «Пригоди Геккельберрі Фіна» написаноживою розмовною мовою. Оповідання ведеться від імені хлопчика, моваякого емоційно насичена, а часом і неправильна. Прагнучи зберегтипростоту і жвавість стилю цього твору перекладачі нерідко вдаються доантоніміческому перекладу.

  These rapscallions wanted to try the nonesuch again, because there was so much money in it, but they judged it wouldn't be safe.

  Наші шахраї збиралися було знову пустити в хід «королівського хамелеона» - дуже вже багато доставило це грошей, - так вирішили, що опасно2 ...

  Досить зіставити цей варіант з дослівним варіантом, що це небуло б безпечно, щоб переконатися, наскільки більш простий і ближчийстилістично до англійського тексту варіант, обраний перекладачем.

  Ось ще один приклад з цієї книги:

  We passed another town before daylight, and I was out again, but it was high ground, so I didn't go. No high ground about Cairo, Jim said.

  1 Комісаров В. Н., Слово про переведення.

  2 Переклад К. Чуковського.

  На зорі ми минули інший містечко, і я знову хотів навести довідки, але Джим говорив, що не потрібно, тому що навколо цього містечка були гори, а йому відомо, що навколо Каїра місця нізменние1.

  Перекладачеві явно не хотілося повторювати слово гори, тим більше, що цеслово не зовсім точно передає значення поєднання high ground. Це швидшене гори, а височини, але не можна вкласти в уста Гекові таке книжковеслово.

  в) Третій основною причиною, що викликає необхідність використовуватиантоніміческій переклад в цілому ряді випадків, є вимога дотримуватисяв перекладі всі норми російської мови. «Адекватним перекладом може бутитільки такий переклад, який точно передає смисловий зміст іекспресивно-стилістичні особливості оригіналу повноцінним російськиммовою відповідно до загальнонародними нормами цієї мови »2. При цьому мовайде як про граматичних нормах, так і про норми лексичної сполучуваностіобраного відповідності з іншими словами в реченні. Вибір одного словав перекладі часто тягне за собою зміну, а часом і заміну варіантівпереведення всіх пов'язаних з даним словом слів і словосполучень.
  Необхідність таких змін і визначає в багатьох випадках використанняприйому антоніміческого перекладу.

  У романі Ч. Діккенса «Давид Копперфілд» знаходили таку фразу:

  For my part, I could have gone through a good deal (through I was much less brave than Traddles, and nothing lire so old) to have won such a recompense.

  Слова в дужках містять в собі дві порівняння. Можна перевести обидвапорівняння наступним чином: хоча Тредлс був набагато хоробріше і старший за мене.
  У даному випадку такий переклад не підійде, тому що слова, укладені вдужки, повинні мати той же підмет, що й інша частина пропозиції,тобто, тоді переведемо перша порівняння так: Я був далеко не так смів,як він. Слово сміливий вільно вживається як у порівняльній конструкції

  1 Переклад К. Чуковського.

  2 Комісаров В. Н., Слово про переведення.нерівності, так і в конструкції рівності. Але як же бути з іншимпорівнянням? По-русски можна сказати він старший за мене, але у порівняльнійконструкції рівності, я так само старий, як і він (я не такий старий, як він)слово стар означає не просто вік, а похилий вік. Оскільки внашому тексті мова йде про двох хлопчиків, цей варіант явно неприйнятний.
  Єдиним виходом з положення є використання антоніміческойконструкції зі словом «молодше».

  І в перекладі: Що стосується мене, то я готовий був піти на все, тількиб заслужити таке ставлення (хоча був молодший Тредлса і аж ніяк не так смів,як він) 1.

  1 Переклад Кривцова і Ланна.

  ***

  Julian was already grieving over the wasted years and regretting thatshe had not much time left. (59 с.) У цій пропозиції застосовуєтьсяантоніміческій переклад, змінюючи частина мови, передаючи значення англійськогоприкметника much за допомогою російської прислівники мало. Тобто, виходить:
  Джуліан вже шкодувала про розтрачених роках і засмучувалась тому, що в неїзалишилося так мало часу. (51 с.) Передаючи значення значенням не багаточасу, створюється враження, що у Джуліан багато часу, але його невистачає. Але насправді, часу у неї зовсім немає. Тому єдинимрішенням є застосування антоніміческого перекладу. Цей прийомобумовлюється необхідністю передачі адекватного сенсу пропозиції.

  ***

  Цікавий випадок спостерігається, коли переклад залежить повністю відконтексту: She's all right! (33 с.) Не знаючи контексту, ми переведемо цепропозиція так: З нею все гаразд. Але якщо врахувати, що Бредлі Пірсон цесказав про свою сестру, яка намагалася покінчити життя самогубством, іяку щойно привезли з лікарні, він так сказати не міг.
  Отже, варіант запропонований перекладачами більше підходить згідноконтексту: Нічого страшного з нею не сталося. (28 с.) Причинавикористання антоніміческого перекладу - передача адекватного сенсуперекладу.

  ****

  Розглянемо приклад: He lived in a fairly large, but not immodest,suburban villa in a 'good class' housing estate in Ealing. (31 с.)

  Переклад: Він жив у досить великому, але, втім, досить скромномуособняку в одному з «заможних» кварталів Ілінга. (26 с.)

  Слово перекладається як нескромне. Але при перекладі словосполучення notimmodest - не нескромне відбувається порушення норм російської мови, так якнегативна частка за формою збігається з негативною приставкою.
  Тому без антоніміческого перекладу тут не обійтися.

  Програма:

  Різновид антоніміческого перекладу, при якій відбувається замінадієслова на його антонім і заміна «знака».

  I forget its name. (27 с.)

  Не пам'ятаю назви. (23 с.)

  ***

  Then she got terribly angry and lost control and screamed at me, and Ihate that. (37 с.)

  Закінчилося тим, що вона страшно розпалила, вже себе не пам'ятала ізаволала на мене так, ніби її ріжуть, а я цього не виношу. (31 с.)

  ***

  ... but she went on coming at me and coming at me, and then I picked upthe poker from the fireplace just to hold it between us as a barrier, andjust at that moment she jerked her head ... (37 с.)

  ... але вона все кидалася і кидалася на мене, і я нахилився і підняв укаміна кочергу, щоб не попустить її до себе, а вона як раз в цей чассмикнула головою ... (32 с.)

  ***

  This was a particularly irritating anxiety to develop just as I wasproposing to go away and forget all about Arnold for a time. (52 с.)

  Саме тепер, коли я збираюся зникнути і якийсь час не думатипро Арнольда, це було особливо недоречно. (45 с.)

  ***

  The evening had darkened though the pale lurid sun was still shining.
  (54 с.)

  Дивно яскраве вечірнє освітлення почало згасати, але ще не згасло.
  (46 с.)

  ***

  She remained stiff while, with some difficulty, I pulled off bothshoes. (39 с.)

  Вона не поворушилася, і я насилу стягнув з неї туфлі. (33 с.)

  ***

  She had stopped crying and was stroking the bruise on her face. (39с.)

  Вона вже більше не плакала, а тільки лежала і потирає синець на вилиці.
  (33 с.)

  ***

  On principle I usually avoid introducing my friends and acquaintancesto each other. (43 с.)

  У мене є правило - ніколи не знайомити між собою своїх друзів іблизьких. (37 с.)

  ***

  I'll leave her be for the moment. (45 с.)

  Я поки не буду її турбувати. (39 с.)

  ***

  That must not happen. (53 с.)

  Необхідно йому перешкодити. (46 с.)

  ***

  One does not want witnesses of one's trouble however ephemeral it maybe. (63 с.)

  Нам в тягар свідки наших неприємностей, навіть самих швидкоплинних.
  (54 с.)

  ***

  I think you should read the Iliad and the Odyssey, in any unvarnishedtranslation, (if you pressed for time, omit the Odyssey). (64 с.)

  На мою думку, тобі варто прочитати «Іліаду» і «Одіссею» в будь-якомудостовірному перекладі. (Якщо буде не вистачати часу, то одну «Іліаду»).
  (56 с.)

  ***

  If you do decide to write anything, keep in mind what you yourselfsaid about perfection. (64 с.)

  Якщо ж ти все-таки наважишся писати, не забувай про те, що ти самаговорила про прагнення до досконалості. (56 с.)

  ***

  And there are of course divinely cunning simplicities in the works ofthose whom I hardly dare to name, since they are so near to gods. (81 с.)

  Існує, звичайно, божественно-спокуси простота, ми бачимо її втворіннях тих, чиї імена я не наважуюсь назвати, так вони близькі до богів.
  (70 с.)

  ***

  Please leave me alone. I do not like you or want to see you. (96 с.)

  Прошу тебе не турбувати мене більше - ти мені неприємна, і у мене немаєні найменшого бажання тебе бачити. (84 с.)

  ***

  I ignored him and he fell away. (99 с.)

  Я не звертав на нього уваги, і він скоріше відстав. (87 с.)

  ***

  We never let Priscilla know. (104 с.)

  Але від Прісціли ми приховували. (91 с.)

  ***

  Brad, do stop shouting. (113 с.)

  Бред, бога ради, не кричи. (99 с.)


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !