ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Переклад науково-технічного тексту
       

   

  Іноземна мова

  pecularities of technical text

  Основною стилістичною рисою науково-технічного тексту єточне і чітке викладення матеріалу при майже повній відсутності тихвиразних елементів, які надають мови емоційну насиченість,головний акцент робиться на логічній, а не на емоційно-чуттєвоїстороні викладається.

  Автор науково-технічної статті прагне до того, щоб виключитиможливість довільного тлумачення істоти трактувалася предмета,внаслідок чого в науковій літературі майже не зустрічаються таківиразні засоби, як метафори, метонімії та інші стилістичніфігури, які широко використовуються в художніх творах длядодання мови живого, образного характеру.

  Автори наукових творів уникають застосування цих виразнихкоштів, щоб не порушити основного принципу науково-технічної мови --точності і ясності викладу думки.

  Це призводить до того, що науково-технічний текст здається дещосухуватим, позбавленим елементів емоційного забарвлення.

  Правда, потрібно відзначити, що при всій своїй стилістичної віддаленостівід живої розмовної мови, багатого різноманітними виразнимизасобами, науково-технічний текст все ж включає в себе відомекількість більш-менш нейтральних за забарвленням фразеологічнихсполучень технічного характеру, наприклад:
  | in full blast | Повної тягою |
  | the wire is alive | Провід під струмом |
  | the wire is dead | Провід відключений |

  Це, не позбавляючи текст точності, повідомляє йому відому жвавість ірізноманітність.

  З точки зору словникового складу основна особливість текступолягає в граничної насиченості спеціальною термінологією,характерною для даної галузі знання.

  Терміном ми називаємо емоційно-нейтральне слово (словосполучення),передавальний назва точно певного поняття, що відноситься до тієї чиіншої галузі науки або техніки.

  Термінологічна лексика дає можливість найбільш точно, чітко іекономно викладати зміст даного предмета і забезпечує правильнерозуміння суті трактують питання.

  У спеціальній літературі терміни несуть основну семантичнунавантаження, займаючи чільне місце серед інших загальнолітературні і службовихслів.

  Щодо синтаксичної структури англійські тексти науково -технічного утримування відрізняються своєю конструктивною складністю. Вонибагаті причетними, інфінітівнимі і герундіальнимі оборотами, а такождеякими іншими чисто книжковими конструкціями, які часом ускладнюютьрозуміння тексту і ставлять перед перекладачем додаткові завдання.

  engineering technical terminology

  Оскільки науково-технічний текст насичений термінами, що несутьосновне навантаження, ми розглянемо питання термінології дещо докладніше.

  У звичайній мові слова, як правило, полісемантічни, тобто вони передаютьцілий ряд значень, які можуть розходитися, часом, досить широко.

  Візьмемо для прикладу суму значень слова table, якіконцентруються навколо стрижневого поняття "площина":
  | стіл | скрижаль |
  | дошка | таблиця |
  | плита | табель |
  | дощечка | плоскогір'я |

  Поряд з цим слово table володіє і поряд переносних значень,зберігають відому, хоча й більш віддалену, зв'язок зі стрижневимпоняттям:
  | суспільство за столом |
  | їжа (те, що подається на стіл) |
  | напис на плиті |

  Така багатозначність слів в загальнолітературні мовою є фактором,що свідчить про багатство мовних засобів зображення.

  Лексична багатозначність додає мови гнучкість і жвавість і дозволяєвиражати найтонші відтінки думки.

  Інакше йде справа в науково-технічній мові, в ньому головнимвимогою виявляється гранична точність вираження думки, що не допускаєможливості різних тлумачень.

  Тому основним вимогам, які ставляться до терміну, стаєоднозначність, тобто наявність тільки одного разу назавжди встановленогозначення.

  Фактично далеко не всі терміни задовольняють цій вимозі навіть умежах однієї спеціальності, наприклад:
  | engine | машина, двигун, паровоз |
  | oil | олія, мастило, нафта |

  Ця обставина, звичайно, представляє відоме утруднення дляточного розуміння тексту і ускладнює роботу перекладача.

  Які джерела виникнення англійської науково - технічноїтермінології?

  Найбільшу групу становлять терміни, запозичені з іноземнихмов, або штучно створені вченими на базі, головним чином,латинської та грецької мов, у міру розвитку науки і техніки тапояви нових понять.

  Так, наприклад, у 1830 році з'явилася назва нового інертногоречовини paraffin від латинського parum affinis, тобто мало дотичний
  (з іншими речовинами).

  У 1850 р. Лібіх створив нове з'єднання шляхом окислення спирту. Вінназвав його aldehyde, з'єднавши першій частині латинських слів:
  | alcohol dehydrogenatum |

  Іноді виникали і гібридні утворення на зразок haemoglobin відгрецького haima кров і латинського globus кулю.

  Особливо багато термінів з'явився в Англії XVIII і XIX століттях вперіод бурхливого розвитку наук, при цьому частина термінів з мови науковців сталапроникати в загальнолітературні мову, та й стала загальним надбанням. До такихсловами відносяться:
  | dynamo, barograph, ozone, centigrade, cereal, gyroscope, sodium, |
  | potassium та ін |

  У XX столітті виникли такі новоутворення, як:
  | penicillin, hormone, isotope, photon, positron, radar, biochemistry, |
  | cyclotron і т. д. |

  Ці терміни швидко стали загальнозрозумілою завдяки тісному зв'язку новітніхнаукових відкриттів з повсякденним життям.

  Все ж таки треба відзначити, що основна маса науково-технічноїтермінології продовжує залишатися за межами загальнолітературні мови ізрозуміла лише фахівцю даної галузі знання.

  Друга за величиною група термінів являє собою загальнолітературніанглійські слова, що вживаються в спеціальному значенні. До таких сліввідносяться, наприклад:
  | jacket куртка і, разом з тим - кожух |
  | jar глечик і конденсатор |
  | to load навантажувати і заряджати |

  При цьому зустрічається вживання одного слова в різних спеціальнихзначеннях, залежно від галузі знання; слово pocket кишеню, наприклад,має наступні спеціальні значення:
  | повітряна яма (в авіації) |
  | оточення (у військовій справі) |
  | мертва зона (в радіо) |
  | гніздо родовища (у геології) |
  | кабельний канал (в електротехніці) |

  У структурному відношенні всі терміни можна класифікувати такимтак:

  Прості терміни типу: oxygen, resistance, velocity.

  Складні терміни, утворені шляхом словоскладання. Складові частинитакого терміну часто з'єднуються за допомогою сполучного голосного:
  | gas + meter = gasometer |

  При цьому іноді відбувається усікання компонентів:
  | turbine + generator = turbogenerator |
  | ampere + meter = ammeter |

  Словосполучення, компоненти яких знаходяться в атрибутивній зв'язку, т.тобто один з компонентів визначає інший:
  | direct current | постійний струм |
  | barium peroxide | перекис барію |

  Нерідко атрибутивний елемент сам виражений словосполученням,що представляє собою семантичне єдність. Ця єдність орфографічночасто виражається написанням через дефіс:
  | low-noise penthode | малошумний пентод |
  | doubling-over test | випробування на згин |

  Абревіатура, тобто літерні скорочення словосполучень:
  | e.m.f. = Electromotive force електрорушійна сила |

  Скороченню може піддатися частина словосполучення:
  | D.C. amplifier = direct current | підсилювач постійного струму |
  | amplifier | |

  силабічні скорочення, що перетворилися в самостійні слова:
  | loran (long range navigation) | система дальньої радіонавігації "Лоран" |
  | radar (radio detection and | радіолокація |
  | ranging) | |

  літерні терміни, в яких атрибутивна роль доручається певноїбукві внаслідок її графічної форми:
  | T - antenna | Т-образна антена |
  | V - belt | клиновидний ремінь |

  Іноді ця літера є лише умовним, невмотивованим символом:
  | X-rays рентгенівські промені |

  При перекладі термінів ми можемо зустрітися з наступними моментами: а) Частина термінів, що мають міжнародний характер, передається шляхомтранслітерації і не потребує перекладу:
  | antenna | антена |
  | feeder | фідер |
  | blooming | блюмінг |

  б) Деякі терміни мають прямі відповідності в російській мові іпередаються відповідними еквівалентами:
  | hydrogen | водень |
  | voltage | напругу |

  в) Певна частина термінів при перекладі калькує, тобтопередається за допомогою російських слів і виразів, дослівно відтворюютьслова і вирази англійської мови:
  | single-needle instrument | однострелочний апарат |
  | superpower system | надпотужна система |

  г) Нерідко трапляється, що словник не дає прямої відповідностіанглійському терміну. У цьому випадку перекладач повинен вдатися доописовій перекладу, точно що передає зміст іншомовного слова в даномуконтексті:
  | video-gain | регулювання яскравості відміток від відображених |
  | | Сигналів |
  | combustion furnace | піч для органічного аналізу |
  | wall beam | балка, укладена уздовж поперечної стіни |

  При перекладі термінів слід по можливості уникати вживанняіншомовних слів, віддаючи перевагу словами російського походження:
  | промисловість | замість індустрія |
  | сільське господарство | замість агрокультури |
  | повний опір | замість імпеданс і т.д. |

  Оскільки характерною рисою терміну є чіткість семантичнихкордонів, він має значно більшу самостійність по відношенню доконтексту, ніж звичайні слова.

  Залежність значення терміна від контексту виникає лише за наявності вньому полісемії, тобто якщо в даній галузі знання за терміном закріпленобільше одного значення.

  pecularities of translation of technical text

  У той час як основні труднощі перекладу художньої прозиполягає в необхідності інтерпретації намірів автора, тобто в передачіне тільки зовнішніх фактів, але й у збереженні психологічних і емоційнихелементів, закладених в тексті, завдання, що стоїть перед перекладачем науково -технічного тексту, позбавленої емоційного забарвлення, виявляється більшпростий - точно передати думку автора, лише по можливості зберігшиособливості його стилю.

  Для того щоб правильно зрозуміти науково-технічний текст, треба, яквже зазначалося раніше, добре знати цей предмет і пов'язану з ниманглійську термінологію.

  Крім того, для правильної передачі змісту тексту російською мовоюпотрібно знати її російську термінологію і добре володіти російськоюлітературною мовою.

  Переклад з допомогою словника незнайомих однозначних термінів типу --oxygen, ionosphere, не становить труднощів.

  Інакше йде справа, коли одному англійському терміну відповідаєкілька росіян, наприклад
  | switch | вимикач |
  | | Перемикач |
  | | Комутатор |

  У цьому випадку свідомий вибір аналога може диктуватися лишегарним знанням даного предмет.

  Візьмемо пропозиція:
  | Most of the modern radio-transmitters can communicate both telegraph and |
  | telephone signals. |

  Перекладач, грунтовно не знайомий з радіоделом і відповідноїросійської термінологією, переклав би цю пропозицію так:
  | Більшість сучасних радіопередавачів може посилати як |
  | телеграфні, так і телефонні сигнали. |

  Однак, технічно грамотний переклад має бути наступним:
  | Більшість сучасних радіопередавачів може працювати як в |
  | телеграфному, так і в телефонному режимі. |

  Основними рисами російського науково-технічного стилю є строгаясність викладу, чіткість визначень, лаконічність форми.

  При перекладі англійського тексту перекладач повинен повно і точнопередати думку автора, надаючи її в форму, притаманну російській науково -технічному стилю і аж ніяк не переносити в російський текст специфічних рисанглійського оригіналу.

  Для ілюстрації зупинимося на деяких стилістиці-граматичнихособливості англійського тексту, чужих стилю російської науково-технічноїлітератури:

  а) В англійському тексті переважають особисті форми дієслова, тоді якросійській наукового стилю більш властиві безособові або невизначено -особисті обороти, наприклад:
  | You might ask why engineers have | Можна запитати, чому для домашніх |
  | generally chosen to supply us with | потреб зазвичай використовується |
  | a.c. rather than d.c. for our | змінний, а не постійний струм. |
  | household needs. | |
  | We know the primary coil in the | Відомо, що первинна обмотка |
  | ordinary transformer to have more | звичайного трансформатора має |
  | turns than the secondary one. | більше витків, ніж вторинна. |

  б) У англійських текстах описового характеру нерідко вживаєтьсямайбутній час для вираження звичайного дії.

  Керуючись контекстом, слід переводити такі пропозиції немайбутнім, а теперішнім часом, іноді з модальним відтінком:
  | The zinc in the dry cell | Цинк у сухому елементі акумулює |
  | accumulates a great many excess | велика кількість надлишкових |
  | electrons which will move to the | електронів, які рухаються до |
  | carbon electrode. | вугільного електрода. |
  | Fig. 10 gives a drawing of a bulb; | На рис. 10 наводиться креслення |
  | the filament will be seen in the | електричної лампи; нитка напруження |
  | centre. | видно в центрі. |

  в) В англійських науково-технічних текстах особливо часто зустрічаютьсяпасивні обертів, тоді як у російській мові пасивний заставувживається значно рідше.

  При перекладі, отже, ми нерідко повинні вдаватися до замінипасивних конструкцій іншими засобами вираження, більш властивимиросійській мові.

  Пропозиція -
  | This question was discussed at the conference |

  можна перекласти наступним чином:
  | Це питання було обговорено на конференції |
  | Це питання обговорювалося на конференції. |
  | Це питання обговорювали на конференції. |
  | Конференція обговорила це питання. |

  г) Автори англійської науково-технічної літератури широко використовуютьрізні скорочення, які абсолютно неупотребітельни в російській мові,наприклад:
  | d.c. (direct current) | постійний струм |
  | а.с. (alternating current) | змінний струм |
  | s.a. (sectional area) | площа поперечного перерізу |
  | b.p. (boiling point) | точка кипіння і ін |

  Такі скорочення в перекладі повинні розшифровуватися і даватися повнимпозначенням.

  д) Деякі слова або вирази в англійському тексті містять чужийнашій мові образ. При перекладі вони повинні замінюватися аналогами, тобтовиразами відповідними за змістом, але більш звичними для російськоїтексту, наприклад:
  | We have learned to manufacture dozens of construction materials to |
  | substitute iron. |

  Замість dozen дюжина в російській мові звичайно в таких випадкахвживається слово десяток, тому цю пропозицію ми переводимо:
  | Ми навчилися виробляти десятки будівельних матеріалів, які замінюють |
  | залізо. |


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !