ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Переклад неологізмів в англійських економічних текстах
       

   

  Іноземна мова

  Мінський державний лінгвістичний університет

  Кафедра теорії та практики перекладу (англійська мова)

  Факультет західноєвропейських мов

  Уваров Віктор Євгенович

  Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра

  "Переклад неологізмів в англійських економічних текстах"

  Науковий керівник: канд. філол. наук, доцент

  Борисевич Ганна Дмитрівна

  Рецензент: канд. філол. наук, доцент

  Лопатько Валентина Василівна

  Мінськ

  2000

  Зміст


  | Вступ | 3 |
  | Частина 1. Теоретична | |
  | Глава 1. Визначення поняття і терміну "неологізм" | 6 |
  | Глава 2. З'ясування значення неологізму | 8 |
  | Глава 3. Переклад неологізмів | 16 |
  | Частина 2. Практична (з даної роботи вилучено автором) | |
  | Текст The International Use of Currencies | 22 |
  | Текст The Asian Crisis | 26 |
  | Переклад тексту The International Use of Currencies | 30 |
  | Переклад тексту The Asian Crisis | 42 |
  | Перекладацький коментар | 55 |
  | Висновок | 61 |
  | Список використаної літератури | 63 |
  | Програма | 65 |
  | | |
  | | |

  Введення

  Переклад, як вид духовної діяльності людини, сходить ще доглибокої давнини. Він завжди грав істотну роль в історії культуриокремих народів та світової культури в цілому. У наш же час - з середини
  ХХ століття (після Другої світової війни) - перекладацька діяльність увсіх своїх різновидах придбала небачений раніше розмаху завдяки всезростаючої інтенсивності міжнародних контактів.

  Науково-технічна революція, яка охоплює все нові галузі життя, іпов'язані з нею міжнародне співробітництво наук, очікуванийдемографічний вибух й інші важливі явища цивілізації призводять донебувалого розвитку всякого роду контактів між державами та іншимирізномовними товариствами людей. У цих умовах надзвичайно зростає рольперекладу як засобу, що обслуговує економічні, суспільно -політичні, наукові, культурно-естетичні та інші відносини народів.

  Мета переказу (як її визначає А. В. Федоров) [1] - якомога ближчепознайомити читача (або слухача), яка не знає іноземних мов, з даним текстом (абозмістом усного мовлення).
  Я.І. Рецкер дав перекладу наступне визначення: "Переклад - це точневідтворення оригіналу засобами іншої мови зі збереженням єдностізмісту і стилю. Цим переклад відрізняється від передачі, в якому можнапередавати зміст іноземного оригіналу, опускаючи другоряднідеталі і не піклуючись про відтворення стилю. Єдність змісту і стилювідтворюється в перекладі на іншій мовній основі і вже тому буде новимєдністю, властивим мові перекладу ". [2]

  Переклад - комплексний процес. Для правильної і точної передачі думкиоригіналу потрібно не тільки знайти в мові перекладу самі відповідні слова,але і наділити їх у відповідну граматичну форму. До цього щедомішуються в більшості випадків і стилістичні фактори, які ніякне можна скинути з рахунків. Переклад - значить висловити вірно і повнозасобами однієї мови те, що вже виражено раніше засобами іншогомови.

  Розбіжності в семантичних системах різних мов - безсумнівнийфакт, що є джерелом численних труднощів. При перекладівиникають наступні проблеми:
  1. Лексичні. Відсутність еквівалентів в ПЯ деяким одиницям іноземних мов.
  2. Стилістичні. Крім стилістично нейтральних слів, існують словаі поєднання, вживання яких обмежене якимись певнимижанрами і типами мовлення; ситуація і емоційне забарвлення слова.
  3. Граматичні. Відсутність тих чи інших граматичних засобів в одномуз мов.

  Об'єктом перекладу є конкретне мовне твір (тексторигіналу), на основі якого створюється інше мовне твір наіншою мовою (текст перекладу). При перекладі необхідно, зрозумівши значеннявихідного тексту, висловити те ж саме значення (точніше систему значень)засобами іншої мови. При цьому неминучі семантичні втрати. Необхіднодобитися того, щоб ці втрати були зведені до мінімуму, тобто забезпечитимаксимально велику ступінь еквівалентності вихідного тексту і текступерекладу, віддаючи собі звіт в тому, що досягнення "стовідсоткової"еквівалентності є, по суті, недосяжною завданням, таким собі ідеалом,до якого необхідно прагнути, але досягти якого ніколи не вдасться.

  Вибір еквівалента для передачі значення знову з'явився слова вперекладному тексті є однією з найбільш складних завдань перекладу.

  Відомо, що жива мова перебуває в стані безперервного змінита розвитку, причому найбільш рухомим його компонентом є словниковийсклад. Зміні, розвитку та збільшення піддана насамперед лексикавнаслідок більшої динамічності в порівнянні з іншими рівнями мови.

  Дана дипломна робота присвячена проблемі перекладу неологізмів,нових слів, що з'явилися в сучасній англійській мові у зв'язку з новимивідкриттями, подіями, досягненнями людства.

  У ній розглянуті способи утворення неологізмів у сучасномуанглійською мовою, знання яких є основним моментом при осмисленнізначення нового слова, а також шляхи перекладу, або скоріше передачінеологізмів, за допомогою різних видів перекладних і непереказніеквівалентів.

  Глава 1. Визначення поняття і терміну "неологізм"

  До цих пір не існує однозначного вирішення питання: за чим можназакріпити поняття неологізм, які критерії віднесення тієї чи іншоїсловникової одиниці до неологізми.

  При аналізі визначень поняття "неологізм" різнимидослідниками стають очевидними дві точки зору, які полягають уте, що термін "неологізм" застосовується як до новоутворень, то є доновоствореним на матеріалі мови, в повній відповідності з існуючими вмові словотворчі моделями словами або словосполученнями,позначає нове, раніше невідоме, неіснуюче поняття, предмет,галузь науки, рід занять, професію і т.д., 1 наприклад reactor-ядернийреактор, biocide - біологічна війна тощо, так і до власненеологізми, а саме до новоствореним синонімів до вже наявного в мовіслова для позначення відомого поняття, проте несе коннотатівниевідтінки, тобто супутні семантичні та стилістичні відтінки слова,які накладаються на його основне значення, а також до слів у новомузначеніі2. Наприклад, слово boffin (вчений, зайнятий секретної роботою, частішевсього у військових цілях) є близьким синонімом слова scientist, однакмає інший семантичний відтінок і т.д. Відзначається також деяканеоднорідність складу цих лексичних інновацій з причин свогопояви, за своєю стійкості в мові, за частотою вживання, за своєюподальшу долю, коли одні з них міцно входять в мову, а іншіє менш стійкими і можуть вийти з ужитку через якийсьвідносно короткий період часу.

  "Часто поява нових слів пов'язане з виникненням новихасоціацій, хоча поняття залишається тим же самим, тому що мова взагалі,лексика особливо, виконуючи свою основну функцію як засіб спілкування,перебудовується, диференціюється і уточнюється з тим, щоб більш адекватновідобразити, відтворити і закріпити нові поняття у відповідних словахі виразах "[3]. з'являються на периферії мовної системи неологізмиякийсь час знаходяться у розпорядженні цієї периферії і лише поступово,та й то не всі, а найбільш відповідають структурним вимогам слова мови,переміщуються до центру мовної системи, до основного словникового фонду.

  Новоутворення ж, якщо і виникають на периферії, то набагато швидше
  (а часом і відразу) проникають ближче до центру, будучи затребуваними інезамінними активно входять у словниковий склад. Новоутворення з'являютьсяяк правило в мові науки, техніки, культури, політики, в той час якнеологізми - в розмовній мові.

  Оскільки тимчасової критерій для виділення новоутворень інеологізмів об'єктивно визначити неможливо, то має сенсскористатися суб'єктивним критерієм: сприймає чи колективне (івласне) мовна свідомість ту чи іншу лексичну одиницю як нове.

  В подальшому для зручності ми будемо позначати терміном "неологізм"будь-яке слово, що мають якості як лексичних новоутворень, так іякості власне неологізмів.

  Глава 2. З'ясування значення неологізму

  Використання словників для з'ясування значення неологізму

  Основні труднощі при перекладі неологізмів - це з'ясування значеннянового слова. Власне переклад неологізм, значення якого вже відомоперекладачеві, завдання порівняно більш проста, і вирішується вона шляхомвикористання способів, наведених нижче, залежно від того до якоготипу слів належить цей неологізм.

  Якщо нове слово відсутнє в англо-російському словнику, то слідспробувати знайти його в англо-англійською тлумачному словнику. У багатьох широковідомих словниках існують розділи "Нові слова" (New Words Section).
  При цьому рекомендується користуватися словниками самих останніх видань.
  Багато неологізми можна знайти в словниках і розділах присвячених сленгу.
  Слід мати на увазі, що найбільш оперативно готуються і видаютьсясловники малого і середнього обсягу, однак в силу обмеженості свогословника вони не в змозі задовольнити потреб професіонала.

  Тим не менше, словники з об'єктивних причин не можуть повною міроювідображати в своєму словник всі знову з'являються слова, хоча б тому, щолексикограф остерігаються включати в словники так звані "оказіональние"неологізми, тобто індивідуальні новоутворення, що вводяться окремимиавторами для даного випадку. Такі слова часто виявляються
  "Нежиттєздатними" і так само швидко зникають, як з'являються.

  З'ясування значення неологізму з контексту

  Виходячи з визначення терміну "неологізм" можна припустити, щоперекладач, вперше зустрічаючи власне неологізм, природно не маєуявлення про поняття, позначеному ім. Тому значення неологізмудоводиться з'ясовувати найчастіше з контексту. При письмовому перекладіконтекст як правило досить інформативний.

  У процесі перекладу слова зазвичай виділяють два етапи:
  1. з'ясування значення слова в контексті;
  2. передача цього значення засобами ПЯ.

  У випадку перекладу неологізм, як уже говорилося вище, перший етапвідіграє вирішальну роль, а останній є лише чисто технічне питання, хочаі його важливо вирішити методами найбільш прийнятними для ПЯ.

  В межах загального поняття контексту розрізняється вузький контекст
  (мікроконтекст) і широкий контекст (макроконтекст). Під вузьким контекстоммається на увазі контекст пропозиції, тобто лінгвістичні одиниці,складові оточення даної одиниці, не виходить за рамки пропозиції;широкий контекст - це сукупність мовних одиниць, що оточують дануодиницю в межах, що лежать поза даної пропозиції, іншими словами, всуміжних з ним пропозиції. Точні рамки широкого контексту вказати не можна
  - Це може бути контекст групи пропозицій, абзацу, глави або навіть всьоготвору (напр. розповіді, статті або роману) в цілому. Дуже важливо приз'ясуванні значення неологізмів брати до уваги як раз макроконтекст,оскільки саме в ньому може міститися "підказка".

  Вузький контекст, у свою чергу, можна розділити на контекстсинтаксичний і лексичний. Синтаксичний контекст - це тасинтаксична конструкція, в якій уживається дане слово,словосполучення або (придаткове) пропозицію. Лексичний контекст - цесукупність конкретних лексичних одиниць, слів і стійкихсловосполучень, в оточенні яких зустрічається дана одиниця.

  Облік синтаксичного контексту дозволить перекладачеві визначитиприналежність неологізму до однієї з частин мови, однак при з'ясуваннізначення неологізму вирішальним є облік саме лексичного контексту.

  Аналіз структури неологізму для з'ясування значення неологізму

  Нові слова як правило виникають на базі вже існуючих в мовіслів і морфем. Аналіз цих слів і морфем може надати перекладачевісерйозну допомогу у з'ясуванні значення неологізм. Для цього необхіднодобре знати способи словотворення в англійській мові, такі як:

  надання вже існуючого слова ще одного значення

  Наприклад, слово call в англійській мові означає "називати",
  "викликати, закликати; скликати", "виклик", "телефонний дзвінок" і ін Однакз розвитком біржової справи не так давно у нього з'явилося нове значення,зафіксоване в словниках як "колл, опцион колл" (тобто право купити впротягом певного терміну цінні папери за обумовленою ціною зпопередньою сплатою премії), а з розвитком банківської справи -
  "вимогу банку до позичальника про дострокове погашення кредиту у зв'язку зпорушенням його умов ".

  словоскладання

  Одним з найбільш древніх, універсальних та поширених способівсловотворення в англійській мові є словоскладання, що не втративсвоєї активності і в даний час: більш ніж однієї третини всіхновоутворень у сучасній англійській мові - складні слова.

  Процес словоскладання є соположеніе двох основ, якправило, омонімічних словоформа. Наприклад, carryback - "перенесення збитків набільш ранній період ", citiplus" інструмент хеджування, запропонованийклієнтам банком "Сітібенк" (США) "і т.д. Оскільки норми сучасногоанглійської мови дозволяють поєднання слів, що володіють тими ж лексико -граматичними характеристиками, що і що з'єднуються при словоскладанняоснови, то визначити, в яких випадках перекладач має справу зі складнимсловом-неологізмом, а в яких - зі словосполученням, представляється доситьважким. Ср closing bank "банк, що завершує угоду, в якій брало участькілька банків "closing bank" закривається банк "і т.п.

  В даний час розроблено ряд критеріїв для розмежування складнихслів і словосполучень. При перекладі неологізмів в англійських текстахособливої уваги заслуговує орфографічний критерій, суть якогополягає в розгляді будь-якого комплексу, написаного злитно або черездефіс, як складного слова, а комплексу, чиї компоненти пишуться роздільно,як словосполучення:dividend-right certificate - "сертифікат, що дає право на отриманнядивіденду ",dear-money policy - "обмеження кредиту шляхом підвищення процентнихставок ",fill-or-kill order - "наказ клієнта брокеру, який має бутинегайно виконаний або анульований ".

  У випадках, коли з'єднують слова, що закінчуються і починаються наодну й ту ж голосну або приголосну, один з них опускається: net + etiquette = netiquette "неписані загальноприйняті правила спілкуванняабо розміщення інформації в Інтернет ".

  Однак слід зазначити, що це не є правилом:
  Some sections of the American press are upping the case still further byusing an even more emotive term "cyberrape", to describe the actions of
  Jake Baker, a 20-year-old American student. (The Independent, 1998).

  Деякі американські видання підливають масла у вогонь, використовуючи щебільш емоційно навантажене вираз "кібер-згвалтування",стосовно до дій двадцятирічного американського студента Джейка
  Бейкера.

  Проте необхідно відзначити, що в багатьох випадках спостерігаєтьсянепослідовність у написанні навіть одного і того ж комплексу. Наприклад,у разі man-made "штучний, створений людиною" 6% - роздільненаписання, 82% - через дефіс, 12% - злите написання [4].

  Аналіз компонентів, що входять до складу складного слова, дає перекладачевіможливість, знаючи їх лексичне значення, з'ясувати значення всьогокомплексу:

  Graphite bombing caused power lines destruction turning off life -supports in Belgrade hospitals (Fox News Direct, 1999). Як бачимонеологізм life-supports складається з двох частин life ( "життя") та support
  ( "Підтримувати"), значить мова йде про щось, що дозволяє підтримуватижиття або життєздатність, причому суфікс-s вказує на те, що ми маємосправу з обчислюється іменником у формі множини. Такимчином, взявши до уваги контекст, цей неологізм можна перекласти як
  "Апаратура життєзабезпечення".

  Під час бомбардування графітним бомбами були пошкоджені лініїелектропередачі, що стало причиною відключення апаратури життєзабезпеченняв лікарнях Белграда.

  освіта форм за аналогією з уже існуючими в мові шляхом додавання доним різних продуктивних афіксів

  Для правильного розуміння значення утворених таким шляхомнеологізмів перекладачеві необхідно знати продуктивні афікси [5] всучасній англійській мові і вміти правильно членувати слово на компоненти:kiteflyer - "одержувач грошей під фіктивний вексель, статььзовательфіктивного векселя "(СР fly kites" використовувати фіктивні чеки дляотримання коштів до їх інкасації ").

  Дуже часто при подібному способі освіти неологізми маютьсатиричну забарвлення, особливо в пресі:

  ... that they taste the same in Peking as they do in London or New
  York, and so it was that world burgernomics was born by McDonald's. (The
  Independent, 1998).

  У даному випадку автор статті хоче звернути увагу читача назначний розвиток мережею ресторанів "Макдональдс" індустрії швидкогохарчування, де існують свої закони і явища і подібно до іншихекономічним законам однаково діють в різних країнах:
  ... що в Пекіні вони на смак такі ж, як і в Лондоні або Нью-Йорку, осьтак "Макдональдс" створила світову гамбургерноміку.

  конверсія

  конверсією називається функціональний перехід слова з однієї частини мовиіншу, тобто Вживання одного і того ж слова в якості різних частинмови. Однак деякі вчені (А. И. Смирницький, В. Н. Ярцева) [6] вважаютьконверсію актом словотвору, коли утворюються слова омонімічни своїмвиробляють баз, але відрізняються від них парадигмами. Так, наприклад, заразв мережі Інтернет можна часто бачити E-mail me/us to ... З'ясування значенняподібного неологізму не становить труднощів. Синтаксичний контекст даєможливість визначити належність слова до перехідних дієсловам, і знаючизначення слова E-mail (електронна пошта) переводимо: Надсилайте повідомленняелектронною поштою за адресою ...

  2. запозичення з інших мов

  Then his telefonino rang, or rather squeaked piercingly ... It isimpossible to get away from the wretched telefonino wherever you are in
  Italy. Of all the countries in Europe, only Britain has more mobiletelephones. (The Independent, 1998)

  Потім задзвонив, або скоріше пронизливо запищав його міні-телефон. Уякій би частині Італії ви не знаходилися, вам нікуди не дітися від цихнастирливих телефоніно. З усіх європейських країн, мобільних телефонівбільше тільки у Великобританії.

  The Soviets had Sputnik, but the Americans had their open-plankitchen. No contest. (The Independent, 1998)

  Радянський Союз створив "Супутник", а американці створили кухню відкритоготипу. Поза конкуренцією.

  зворотній деривації

  Зворотній деривації являє собою процес утворення дієслівшляхом усічення суфікса від корелятивних імен іменників типу televise
  "Показувати по телебаченню" від television "телебачення"

  зрощення

  Зрощення - з'єднання або усіченого кореня одного слова з цілимсловом, або поєднання двох зрізаних коренів:forex reserve (forex = foreign + exchange) - "резерви в іноземнійвалюті ",,impex transactions (impex = import + export) - "експортно-імпортніугоди ".

  аббревіація

  Серед існуючих видів цього способу словотворення особливогоуваги заслуговують частково скорочені ініціальний скорочення, сутьяких полягає в ініціальної скорочення одного з елементів конструкції,наприклад, B-unit (Barclays currency unit) "міжнародна грошова одиницябанку "Барклейз бенк інтернешнл", Fed Wire - "система електронного зв'язкуфедеральних резервних банків (США) "

  Глава 3. Переклад неологізмів

  Способи передачі неологізмів засобами російської мови

  У ході міжмовних контактів був вироблений ряд шляхів передачінеологізмів. На схемі 1 (див. "Програма") показані види еквівалентів в ПЯновим словами іноземних мов.

  транскрипція, транслітерація

  Квазібеспереводние методи передачі неологізмів. Названі так тому,що при використанні цих прийомів акт перекладу як би обходиться ізамінюється актом запозичення звуковий (при транскрипції) або графічної
  (при транслітерації) форми слова разом із значенням з іноземних мов в ПЯ. Однакбеспереводность цього прийому насправді тільки здається: фактичнотут запозичення здійснюється саме заради перекладу як необхіднапередумова для його здійснення. Запозичене слово стає фактом
  ПЯ і вже в якості такого виступає як еквівалент зовні ідентичного зним іншомовного слова. По суті цей шлях є одним з найдавніших інайпоширеніших на стадії природних (дописемних) мовнихконтактів, але він продовжує відігравати чималу роль і в даний час.
  Щоправда, застосування цього прийому в наш час пов'язаний з цілою низкоюобмежень (мовна політика, стилістичні норми, традиції різнихсоціолінгвістичних колективів тощо).

  Метод транслітерації полягає в тому, щоб за допомогою російських буквпередати літери, що складають англійське слово, наприклад, put - "пут"
  (опціон), Nikkei - "Ніккей" (індекс курсів цінних паперів на Токійськійфондової біржі) і т.д.1 Транслітерація широко використовувалася перекладачамиаж до кінця XIX століття. Для цього перекладачеві необов'язково було знативимова англійського слова, і він міг обмежиться його зоровимсприйняттям.

  Значно більшого поширення у перекладацькій практицітеперішнього часу має прийом транскрибування, який полягає впередачі не орфографічної форми слова, а фонетичної. У силузначної відмінності фонетичних систем російської та англійської мови,така передача завжди трохи умовний і відтворює лише деякеподобу англійської звучання. У таблиці 6 (див. "Програма") наведенодеякі російські літерні відповідності англійським звуків.

  Взагалі перекладачеві слід завжди мати на увазі, що при використанніприйому транскрипції завжди є елемент транслітерації. Підсумовуючи всесказане в примітках до таблиці можна констатувати, що елементитранслітерації при транскрибування виявляються в наступному:
  6. транслітерація невимовною звуків
  7. транслітерація зредуковані голосних
  8. передача подвійних приголосних
  9. за наявності декількох варіантів вимови вибір варіанту, більш близького до графіку.

  калькування

  Серед власне перекладних способів в окрему гілку виділяєтьсякалькування, яке займає проміжне положення між повністюпереказними і беспереводнимі способами передачі неологізмів.
  "Беспереводность" калькування проявляється у збереженні незмінноювнутрішньої форми слова (пор. збереження незмінною зовнішньої форми прибеспереводной передачі). Калькування припускає існуваннядвосторонніх міжмовних відповідностей між елементарними лексичнимиодиницями, які і використовуються в якості "будівельного матеріалу" длявідтворення внутрішньої форми запозиченого або перекладного слова.

  калькування як прийом створення еквівалента те саме що буквальномуперекладу - еквівалент цілого створюється шляхом простого додавання еквівалентівйого складових частин. Звідси випливає, що калькування піддаються тількинеологізми складного слова. Наприклад, слово multicurrency складається з multiі currency, обидва окремо можуть бути перекладені як "багато-" (суфікс,позначає множинність) і "валюта", при їх складання виходить
  "багатовалютний (напр. кредит)"; або interbank (market) = inter-( "між-") +bank ( "банківський") - "міжбанківський (ринок )".

  Перевагою прийому калькування є стислість та простотаодержуваного з його допомогою еквівалента і його однозначна співвіднесеність звихідним словом, що доходить до повної оборотності відповідності.

  Хоча еквіваленти-кальки "страждають" буквалізмом, стислість іпотенційна термінологічность робить їх дуже привабливими длявикористання в газетно-публіцистичних і суспільно-наукових роботах.

  описові еквіваленти

  Описові еквіваленти відносяться до некалькірующім способів передачінеологізмів і принципово відрізняються від кальки тим, що в описовихспособів передачі неологізмів інваріантом перекладу є саме значенняіншомовної одиниці безвідносно до характеру його зв'язків із зовнішнімструктурою слова, у той час як при калькування інваріантом перекладує форма одиниці іноземних мов (щоправда, не звукова чи графічна, як притранскрибування або транслітерації, а лексична або лексико -морфологічна), змістовна сторона залишається як би "за дужкою".
  Схематично це розходження можна представити у вигляді графіків, де фия і ФПЯ
  - Форма слова, З - Інваріантний значення:

  фия ФПЯ фия ФПЯ

  З З

  З З калькуванняописовий еквівалент

  Іншими словами, описовий переклад полягає в передачі значенняанглійського слова за допомогою більш-менш поширеного пояснення.
  Цей спосіб можна застосовувати як для пояснення значення в словнику, так іпри перекладі неологізмів в конкретному тексті.

  Описовий переклад здійснюється різними способами. Розглянемодва випадки.

  1. Біржовий термін open outcry, використовуючи калькування, можна було б передати як "відкритий вигук" не соромлячись буквалізму, оскільки всім відомо, що на біржі необхідно дуже швидко реагувати на попит і пропозицію і при призначенні ціни, для того, щоб випередити конкурентів, не кричати просто не можливо. Однак такий спосіб передачі (а вже тим більше транскрибування або транслітерірованіе) є неприйнятним, тому що не розкриває значення цього слова. В даному випадку найбільш придатним прийомом був би описовий переклад. Отже, за значення терміна можна взяти пояснення у досить авторитетному тлумачному словнику іноземних мов. Так в The Oxford

  Dictionary for the Business World (1993) значення терміна open outcry роз'яснюється як "a meeting of commodity brokers with dealers in order to form a transaction. Traders usu. form a ring around the person shouting out bids and offers ", а переклад в даному випадку буде звучати так: метод біржової торгівлі шляхом прямого контакту продавця і покупця.

  Розглянутий на даному прикладі спосіб описового перекладу миназиваємо пояснювальним, оскільки в еквіваленті як би пояснюютьсяістотні елементи значення перекладного слова. Пояснювальний перекладстоїть ближче до тлумачення слова, але він все ж таки залишається перекладом і придатнийдля використання в реальному тексті.

  Однак навіть при оптимальному підборі пояснювального еквівалента йомупритаманні такі недоліки, як багатослівність і деяка факультативністьеквівалента в ПЯ.

  2. Прийом описового перекладу може бути втілений і іншим способом.
  Підстановлювальний переклад - прийом передачі неологізм, при якому якйого еквівалента використовується вже існуюче в ПЯ слово (абословосполучення), яка не є в ньому неологізмом, але володіє достатньоюспільністю значень з вихідним словом. В ідеальному випадку, тут може бутидосягнута семантична конгруентність, тобто збіг обсягуденотативного значень (при неминучому розбіжності в деяких коннотатівнихелементах). Прикладами такого повного збігу обсягів значень в межахпари лексикографічних відповідностей можуть служити: order interval - "циклзамовлення "(інтервал між послідовними замовленнями), managed floating rate-
  "коректовані плаваючий курс".

  Збіг обсягів значень - відносно рідкісний випадок. Набагато частішепри підстановці відбувається семантична трансформація, тобто слово іноземних моввіддається словом ПЯ, значення якого відрізняється своїм обсягом абозмістом. Така трансформація може бути або концентричній, абозміщеної. У першому випадку відбувається звуження або розширення значення призаміні слова ИЯ його ПЯ-еквівалентом. У другому - неповна збігзначень корелює пари слів за змістом.

  Прикладом концентричній трансформації може служити transitioncountry - "країна з перехідною економікою" (звуження значення; дослівно -
  "країна переходу"), industrial country - "промислово-розвинена країна"
  (звуження значення; дослівно - "промислова країна ").

  Еквіваленти зі зміщеним значенням серед символів еквівалентівзустрічаються досить часто, що цілком природно, оскільки прийомпідстановки по суті використовується саме тоді, коли в що зіставляютьсямовах немає конгруентності між собою пар лексичних еквівалентів. Наприклад,exchange rate - "обмінний курс" (дослівно - "обмінний рівень ").

  Висновок

  Неологізм повинен сприйматися як нормальне мовне явище, івідсутність слова в словнику не може бути перешкодою для його перекладу,до того ж саме перекладацька практика робить найбільший внесок упоповнення лексичного складу мови перекладу новими словами, що приходятьз інших мов, а звідси і словником двомовних словників. У будь-якому випадку,коли відомо значення нового слова, є можливість передати його придопомоги розглянутих способів.

  Отже, процес перекладу неологізмів з англійської мови на російськупроходить у два етапи:
  1. з'ясування значення неологізму (коли перекладач або звертається до останніх видань англійських тлумачних (енциклопедичних) словників, або усвідомлює значення нового слова, беручи до уваги його структуру і контекст).
  1. власне переклад (передача) засобами російської мови, а саме: транскрипція, транслітерація, калькування, описовий переклад
  (пояснювальний або підстановлювальний, при використанні останнього способу можна спостерігати як повний збіг денотативного значень, так і звуження або розширення значення слова ПЯ, або ж неповна збіг значень пари слів іноземних мов і ПЯ).

  Що стосується вибору того чи іншого способу передачі неологізмів, товін залежить від багатьох суб'єктивних факторів (вони не були розглянуті вроботі саме з причини своєї суб'єктивної природи), таких як, наприклад,особистість перекладача, його досвід, інтелект, здатність оперуватиабстрактними поняттями, що відбувалися під час процесу перекладу, а також відстилю тексту (публіцистичний, науковий, художній і т.д.), стилюконкретного автора і пр. Проте перш за все необхідно прагнути до того,щоб еквівалент неологізм іноземних мов (англійської мови) в максимальному ступенівідповідав нормам і правилам мови перекладу (російської мови).

  Додаток

  Схема 1. Види еквівалентів ПЯ неологізмами ИЯ

  власне-перекладні квазібеспереводние

  калькує описові транскрипція транслітерація

  пояснювальні підстановки

  семантично семантично конгруентний трансформовані

  семантично семантично концентричні зміщені

  звужені розширені

  Таблиця 1. Основні словообразующіе префікси

  | Префікси | До якої частини мови | Основне значення | Приклад | Переклад |
  | | Додаються | | | |
  | anti-| іменники, | анти-, проти-| antisocial | антигромадський |
  | | Прикметники | | | |
  | be-| дієслова, | змінює частина | belittle | зменшувати |
  | | Іменники, | мовлення | | |
  | | Прикметники | | | |
  | co-| іменники, | з-, спільність | cooperate, | співпрацювати, |
  | | Дієслова | дії | co-author | співавтор |
  | counter-| іменники | контр-, проти-, | counter-shaf | контрпрівод |
  | | | Зустрічний | t | |
  | de-| іменники, | де-| deformation | деформація |
  | | Дієслова | | | |
  | dis-| іменники, | раз-(рас-, дез-, | disorganize | дезорганізувати |
  | | Прикметники, | обез-) | | |
  | | Дієслова | | | |
  | en-(em-) | іменники, | змінює частина | encourage | підбадьорити |
  | | Прикметники | мови | | |
  | ex-| іменники | колишній, екс-| ex-president | колишній (екс-прези |
  | | | | | Дент |
  | extra-| прикметники | екстра-, над-| extra-heavy | надважкий |
  | in-(im-, | прикметники | не-| illogical, | нелогічний, |
  | il-, | | | invisible | невидимий |
  | ir-) | | | | |
  | inter-| прикметники, | між-, взаємо-| inter-action | взаємодія |
  | | Дієслова | | | |
  | mis-| іменники, | від'ємне | miscalculati | невірний розрахунок |
  | | Дієслова | значення | on | |
  | non-| іменники, | не-, не | non-existent | неіснуючий |
  | | Прикметники | | | |
  | out-| дієслова | пере-, | out-balance | переважувати |
  | | | Перевищувати | | |
  | | | Що-небудь, змінює | | |
  | | | Частина мови | | |
  | over-| прикметники, | пере-(пре-), | overbid | перевершити |
  | | Дієслова | над-, надмірно-| | |
  | post-| іменники, | після-, пост-| postglacial | післяльодовиковий |
  | | Прикметники, | | | |
  | | Дієслова | | | |
  | pre-| іменники, | до-, перед, раніше | pre-historic | доісторичний |
  | | Прикметники, | | | |
  | | Дієслова | | | |
  | re-| дієслова | знову, знову | rewrite | переписати |
  | sub-| іменники, | суб-, під-, нижче | sub-tropical | субтропічний, |
  | | Прикметники, | |, | підсвідомість |
  | | Дієслова | | sub-consciou | |
  | | | | S | |
  | super-| іменники, | пере-, над-| super-sonic | надзвуковий |
  | | Прикметники, | | | |
  | | Дієслова | | | |
  | trans-| прикметники, | транс-, пере-| transplant | пересадити |
  | | Дієслова | | | |
  | ultra-| іменники, | ультра-, | ultrasound | ультразвук |
  | | Прикметники | перевершує | | |
  | | | Звичайний | | |
  | under-| прикметники, | недо-, нижче норми | underestimat | недооцінити |
  | | Дієслова | | e | |
  | un-| іменники, | раз-(рас-), не-, | unadaptable | непріспосаблівае |
  | | Прикметники, | без-(біс-) | | мый |
  | | Дієслова | | | |

  Таблиця 2. Основні суфікси іменників

  | Суфікс | До якої частини | Загальне | Приклад | Переклад |
  | | Мови | значення | | |
  | | Додаються | | | |
  |-age | іменники | стан, | patronage, | патронаж, |
  | | Дієслова, | процес | wastage | знос |
  | | Прикметники | | | |
  |-al | дієслова | процес, | withdrawal | відгук |
  | | | Дію | | |
  |-ance (-ence) | дієслова, | пропроцес, | disturbance, | перешкоди, |
  | | Прикметники | якість | coherence | согласованнос |
  | | | | | Ть |
  |-ant (-ent) | дієслова | професія, | attendant | провідник |
  | | | Посаду | | |
  |-dom | іменники | стан, | wisdom, | мудрість, |
  | | | Якість | freedom | свобода |
  | | Прикметники | | | |
  |-er (-or) | дієслова | професія, | driver, | водій, |
  | | | Пристосування, | computer | ЕОМ |
  | | | Іменник | | |
  | | | Означає | | |
  | | | Суб'єкта | | |
  | | | Дії | | |
  |-hood | іменники | стан | childhood | дитинство |
  |-ian | іменники | професія | technician | технік |
  |-ics | іменники | назва науки | physics | фізика |
  |-ing | дієслова | процес, | burning | горіння |
  | | | Дію, | | |
  | | | Стан | | |
  |-ion (-tion, | дієслова | процес, | revolution, | революція, |
  |-ation) | | дію, | formation | формування |
  | | | Стан | | |
  |-ism | іменники | вчення, теорія, | modernism | модернізм |
  | | Прикметники | напрям, | | |
  | | | Якість | | |
  |-ist | іменники | іменник | darvinist | дарвініст |
  | | | Означає | | |
  | | | Особа, | | |
  | | | Дотримується | | |
  | | | Визначеного | | |
  | | | Напрямку, | | |
  | | | Навчання, | | |
  | | | Ідеології і т.п. | | |
  |-ty | прикметники | якість або | legality | законність |
  | | | Стан | | |
  |-ment | дієслова | результат | settlement | поселення |
  | | | Дії | | |
  |-ness | прикметники | якість або | softness | м'якість |
  | | | Стан | | |
  |-ship | іменники | стан | friendship | дружба |

  Таблиця 3. Основні суфікси дієслів

  | Суфікс | До якої частини мови | Приклад | Переклад |
  | | Додаються | | |
  |-ate | іменник, | activate | активізувати |
  | | Прикметник | | |
  |-en | іменник, | harden | гартувати |
  | | Прикметник | | |
  |-fy | іменник, | intensify | посилювати |
  | | Прикметник | | |
  |-ize | іменник, | optimize | оптимізувати |
  | | Прикметник | | |

  Таблиця 4. Основні суфікси прислівників

  | Суфікс | До якої частини мови | Загальне | Приклад | Переклад |
  | | Додаються | значення | | |
  |-ly | прикметники | змінює частина | brightly | яскраво |
  | | | Мови | | |
  |-ward | іменник, прислівник | напрямок | backward (s) | назад |

  Таблиця 5. Основні суфікси прикметників

  | Суфікс | До якої частини | Загальне | Приклад | Переклад |
  | | Мови додаються | значення | | |
  |-able | дієслова | здатний | countable | обчислюється |
  | | (Іменники) | що-небудь | | |
  | | | Зробити, | | |
  | | | Здатний | | |
  | | | Піддаватися | | |
  | | | Впливу, | | |
  | | | Наявність якості | | |
  |-al | іменники | наявність якості | economical | економний |
  |-ant,-ent | дієслова | наявність | different | різний |
  | | | Якості, | resistant | стійкий |
  | | | Властивості | | |
  |-ary | іменники | наявність | revolutionary | революційний |
  | | | Якості, | | |
  | | | Властивості | | |
  |-ful | іменники, | наявність якості | beautiful | красивий |
  | | Дієслова | | forgetful | забудькуватий |
  |-ish | іменники | наявність | greenish | зеленуватий |
  | | | Слабко | | |
  | | | Ознаки | | |
  |-ive | дієслова | наявність | creative | творчий |
  | | | Якості, | | |
  | | | Властивості | | |
  |-less | іменники | відсутність | mindless | божевільний |
  | | | Якості | | |
  |-ous | іменники | наявність | famous | знаменитий |
  | | | Якості, | | |
  | | | Властивості | | |

  Таблиця 6.

  | Англійські | | Англійські | |
  | звуки в | Російські літери | звуки в | Російські літери |
  | міжнародно

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !