ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Переклад реалій
       

   

  Іноземна мова


  Міністерство освіти Російської Федерації

  Поморський державний університет імені М.В. Ломоносова

  Факультет іноземних мов

  Кафедра теорії та практики перекладу

  Курсова робота з дисципліни

  «Загальна теорія перекладу"

  на тему

  «Переклад реалій»

  Виконав студент

  3 курсу 31 групи

  Феденко Ігор Сергійович

  Проверила науковий керівник

  Тарасова Надія Іванівна

  Архангельськ

  2003

  Зміст

  Введення

  4
  1. Реалія як об'єкт перекладу

  5
  1.1 Реалії в мові

  5
  1.2 Осмислення реалій

  8
  1.3 Прийоми передачі реалій в перекладі

  9
  1.3.1 Транскрипція і транслітерація

  10
  1.3.2 Створення нового/складного слова

  12
  1.3.3 уподібнюються переклад

  14
  1.3.4 Контекстуальний переклад

  15
  1.3.5 Гіпоніміческій переклад

  15
  1.3.6 Заміна реалії

  16
  1.4 Переклад фразеологізмів, що містять реалії 16
  1.5 Висновки

  19
  2. Реалії в художній літературі

  21
  2.1 Транскрипція

  21
  2.2 Транслітерація

  23
  2.3 Калька

  23
  2.4 Полукалька

  24
  2.5 уподібнюються переклад

  25
  2.6 Контекстуальний переклад

  27
  2.7 Гіпоніміческій переклад

  28
  2.8 Заміна реалії вихідного мови

  на реалію мови перекладу

  29
  2.9 Передача чужої для вихідного мови і мови перекладу реалії

  30
  2.10 Опущення

  30
  2.11 Висновки

  31
  Висновок

  33
  Список наукової літератури

  35
  Список джерел мовного матеріалу

  37
  Список лексикографічних джерел

  38

  Введення

  Перекладознавство як наука в міру свого розвитку охоплюєвсе більшу кількість проблем і спірних положень. Намагаючись відповістина питання «як переводити?», дослідники фокусують увагу нарізних об'єктах перекладу, які часто є джереламисуперечливих думок.

  Темою даної курсової роботи є мовні реалії таспособи їх перекладу; ця проблема є однією з найбільш спірних вперекладознавстві.

  Актуальність даної теми полягає в тому, що перекладачстикається з проблемою перекладу реалій дуже часто. Реалії, ставлячисьдо збігаються елементів мови, позначаючи поняття, чужі для іншихкультур, завжди представляють у процесі перекладу особливу складність. Ціскладності, з іншого боку забезпечують інтерес до даної проблеми.

  Метою даної роботи є реалій як лінгвістичниходиниць і огляд основних способів їх перекладу. Для вирішення поставленоїзавдання в роботі представлена класифікація реалій за різнимиознаками, а також основні способи їх передачі в мову перекладу. Більшедетальний розгляд зазначених способів наведено в другій,практичної, частини роботи на основі прикладів, взятих з оригіналів іперекладів творів художньої літератури.

  Матеріалом для даної роботи послужили дослідження такихвідомих переводоведов, як Комісарів В.Н., Влахов С., Флорін С.,
  Федоров А.В. та інших. У своїх роботах вони пропонують описовий іпорівняльний методи дослідження, на яких грунтується данаробота.

  1.Ралія як об'єкт перекладу

  1.1 Реалії в мові

  реалія - предмет, річ, матеріально існуюча абоіснувала. Згідно з словниковим визначенням, реалії - це «предметиматеріальної культури »[КЛЕ, т.6 1971:228]. У лінгвістиці іперекладознавстві реаліями називають слова і вирази, що позначають ціпредмети, а також стійкі вирази, які містять в собі такі слова.

  Поняття "реалія» слід відмежувати від поняття «термін».
  Реалії характерні для под'язика художньої літератури та засобівмасової інформації, нерозривно пов'язані з культурою певногонароду, є загальновживаними для мови цього народу і чужимидля інших мов. Терміни позбавлені будь-якого національного забарвлення,відносяться, в основному, до сфери науки, створюються штучно,виключно для найменування предмета або явища, з поширеннямяких і набуває широкого застосування [Влахов і Флорін 1986:17].

  Деякі реалії мають схожістю з власними іменами:
  Дід Мороз, Кощій Безсмертний, Царівна Жаба та інші. Іноді реаліїє відхиленням від літературної норми, до них належать, наприклад,діалектизми, елементи зниженого стилю (просторіччя), жаргонізми.

  Існує кілька класифікацій реалій за різнимиознаками. Реалії як одиниці перекладу поділяються на:

  . скорочення (ДК, РАЦС, колгосп);

  . слова (борщ, сарафан);

  . словосполучення (будинок побуту, будинок культури);

  . пропозиції (Не все коту масляна).

  Відмінними рисами реалії є характер її змісту
  (зв'язок означуваного предмета з певною країною, народністю,соціальної спільністю) і приналежність її до певного періодучасу. На основі цих ознак дослідниками були запропонованіпредметна, тимчасова і місцева класифікація реалій.

  Предметна класифікація реалій

  . Географічні реалії: назви об'єктів фізичної географії (степ, пасат); назви об'єктів, пов'язаних з діяльністю людини (ранчо, дувал); назви ендеміків

  (секвоя, ігуана).

  . Етнографічні реалії (поняття, що належать побуті і культурі народу): побутові (рикши, кімоно, каптан); трудові

  (ялик, ковбой, ударник); найменування понять мистецтва і культури (богатир, арлєкіно, балалайка); етнічні поняття

  (козак, гот, янкі); заходи і гроші (фунт, сажень, льє, франк).

  . Громадсько-політичні реалії: поняття, пов'язані з адміністративно-територіального устрою (хутір, губернія, штат); найменування носіїв та органів влади

  (рада, Кнесет, віче); військові (Кунінг, витязь, самурай); найменування організацій, звань, титулів, станів, каст

  (ерл, наймит, князь, іомен) [Влахов і Флорін 1986:59-65].

  Тимчасовий поділ реалій

  . Сучасні реалії, употребляющіся деяким мовним колективом і позначають поняття, що існують в даний час.

  . Історичні реалії, що позначають поняття, характерні для минулого певної соціальної групи [Влахов і Флорін

  1986:73].

  Місцевий поділ реалій

  У площині однієї мови слід розглядати свої і чужіреалії, які, у свою чергу підрозділяються на національні
  (відомі всім жителям держави, всього народу), локальні
  (що належать одному прислівнику або діалекту), мікролокальние
  (характерні для певної місцевості).

  З позиції двох мов реалії поділяються на зовнішні, які єчужими для цієї пари (наприклад «самурай» для російської та англійськоїмов), і реалії, чужі для однієї мови і свої для іншого ( «рада»для української та російської мов).

  Розглядаючи декілька мов, можна виділити регіональніреалії ( «євро» для країн, що прийняли цю валюту як національну) іінтернаціональні, присутні у лексиці багатьох мов, що ввійшли вїх словник, але зберегли вихідну забарвлення (ранчо, текіла) [Влахов і
  Флорін 1986:66-73].

  З усього сказаного можна зробити висновок, що основною рисоюреалії є її колорит. Саме передача колориту при перекладітексту з однієї мови на іншу і становить головну проблемуперекладача при роботі з реаліями.

  Деякі дослідники (Федоров, Верещагин, Костомаров)реалії відносять до розряду безеквівалентной лексики, стверджуючи, що вонине підлягають переведенню [Федоров 1983:135]. Однак реалія є частиноювихідного тексту, тому її передача в текст перекладу є однимз умов адекватності перекладу. Отже, питання зводиться не до того,можна чи не можна перевести реалію, а до того, як її перекладати.

  1.2 Осмислення реалій

  Перш ніж приступити безпосередньо до перекладу, необхідноосмислити незнайому реалію в оригіналі, то є місце, займане неюв контексті, - як вона подана автором і якими засобами він користується,щоб довести до свідомості читача її семантичне і коннотатівноезміст. Незнайомій частіше за все є чужа реалія. Автор вводитьїї в текст художнього твору головним чином при описінової для носія даної мови дійсності. Свої (знайомі)реалії не мають потреби в якому-небудь осмислення, оскільки з'явилося втексті слово «квас» не викличе труднощів у російського читача,
  «Майдан» - в українського, «Тауер» - у англійського.

  Не потребують осмислення і інтернаціональні реалії, так яку читача внаслідок її поширеності вже склалися про неїпевне уявлення і національна віднесеною.
  Введення засобів осмислення вимагають все незнайомі реалії (свої ічужі), якщо це відповідає задуму автора перекладноготвору. Найбільш поширеними в літературі засобамиосмислення є наступні:

  . графічне виділення реалії на тлі всього тексту (курсив, лапки, жирний шрифт), однак цей спосіб дозволяє тільки привернути до неї увагу, але не довести її зміст до свідомості читача;

  . розвиток змісту реалії: «Це і є моя шаланда, - Ми підійшли до довгої широкої рибальської човні, - вчора ввечері на ній ходив»;

  . вживання поряд з реалією її нейтрального синоніма або родового поняття як додаток: «стіна-дувал»,

  «селянин-іомен»;

  . пояснення в самому тексті, взяте в дужки, виділене комами або тире: «Бурковку - дорогу, мощення камінням різної величини - спорудили всім селом всього за місяць»;

  . пояснення у виносці на нижній частині сторінки, якщо немає можливості привести його безпосередньо в тексті поруч з реалією;

  . тлумачення реалії в коментарях або списках в кінці книги, але варто врахувати, що пошук такого пояснення відволікає читача безпосередньо від розповіді [Влахов і Флорін

  1986:89-69].

  Питання про подачі та осмислення реалій у тексті важливий дляперекладача, тому що збереження їх у перекладі значною міроюобумовлено, з одного боку, місцем в оригіналі і, відповідно,осмисленням автором, а з іншого, - кошти, які можна залучитидля збереження реалії на її місці і в перекладі.

  1.3 Прийоми передачі реалій в перекладі

  Основних труднощів передачі реалій при перекладі дві:відсутність у мові перекладу відповідності (еквівалента, аналога) черезвідсутності у носіїв цієї мови позначається реалією об'єкта
  (референта) і необхідність, поряд з предметним значенням (семантикою)реалії, передати і колорит (конотацію) -

  її національну та історичнузабарвлення [Влахов і Флорін 1986:89].

  Однак деякі реалії мають у мові перекладу одиничнівідповідності ( «House of Commons» - «Палата громад»). «Одиничневідповідність означає, що в більшості випадків ця одиницявихідної мови перекладається однією і тією ж одиницею мови перекладу »
  [Комісарів 1999: 175]. При перекладі такого реалій, що мають одиничнівідповідності, труднощів практично не виникає.

  Можливості перекладу реалій, фактично зустрічаються вперекладах, зводяться до чотирьох основних випадками: транслітерація аботранскрипція, створення нового (або складного) слова на основі вжеіснуючих в мові елементів, уподібнює переклад, уточнюється вумовах контексту і гіпоніміческій переклад (заміна видового поняття народове). Питання про вибір між транскрипцією (транслітерацією) ібезпосередньо перекладом стосується, головним чином, ще незнайомихносіям мови перекладу слів.

  1.3.1 Транскрипція і транслітерація

  Транскрипція припускає введення в текст перекладу за допомогоюграфічних засобів мови перекладу відповідної реалії з максимальнодопускаються цими коштами фонетичним наближенням до їїоригінальної фонетичної формі: рус. «Пельмені» і англ. «Pelmens»,ньому. «Bundestag» та рос. «Бундестаг», англ. «LG» та рос. «Ел Джі».
  Бажаність застосування транскрипції при передачі реалій зумовленатим, що за вдалого транскрибування перекладач може добитисяподолання обох згаданих вище труднощів - передачі і смисловогозмісту, і колориту.

  При відсутності в мові перекладу букви, що позначає звук, посвоїм звучанням схожий зі звуком у вихідному тексті, застосовуютьсясполучення слів, що дають відповідне звучання. Так, російське «ж»передається в англійській мові через поєднання «zh», «х» через «kh», «щ»через «shch» і так далі.

  Транскрипція широко застосовується в публіцистиці і доситьчасто в художній літературі залежно від характеру тексту
  (так, в пригодницькому романі затранскрібірованная реалія можебути елементом екзотики). В авторській мові або тексті з докладнимиописами транскрипція може бути найбільш вдалим рішенням, оскільки втаких текстах ширше можливість для розкриття змісту реалії.

  Вибір транскрипції при перекладі також залежить і від читача,на якого орієнтований текст, тобто необхідно враховувати ступіньзнайомі реалії, оскільки вона не повинна залишитися за межами йогосприйняття. Так, наприклад, в перекладеної статті про футбол,опублікованій в молодіжному журналі, поняття «фан» (від англ. «fan») невикличе непорозумінь. Але у випадку, якщо переклад цієї статтіпризначений для публікації у журналі, читачами якого можутьбути, в тому числі, і люди пенсійного віку, то перекладачевіслід замислитися про доречність транскрипції і розглянути інші прийомиперекладу (наприклад, заміну на більш нейтральне поняття «вболівальник »).

  Найбільш широко транскрипція застосовується по відношенню дознайомим реалій: інтернаціональним, регіональним, своїм (при їхнаявності у вихідному тексті), - особливо якщо вони відповідають правилустилістичної яскравості. Існує також група реалій, які принаявних повноцінних відповідностях в інших мовах традиційнотранскрибуються ( «станиця» переноситься в англійську мову як
  «Stanitsa», в німецька - «Staniza »).

  Одна з основних переваг транскрипції як прийому ємаксимальна стислість, що в ряді випадків є основною причиноютранскрибування.

  Слід зауважити, що транскрипцію, як і будь-який інший прийом,слід застосовувати з обережністю, оскільки в деяких випадкахпередача колориту, не будучи визначальним фактором, що може відтіснити надругий план передачу смислового змісту реалії, не виконавши тимсамим комунікативну завдання перекладу.

  Достаток транскрибоване слів може призвести до перевантаженнятексту реаліями, яка не зближує читача з оригіналом, а віддаляєвід нього.

  У деяких випадках необхідно поєднувати транскрипцію здодатковими засобами осмислення, зокрема це стосуєтьсяперекладу реалій, які є «фальшивими друзями перекладача». У цюгрупу, наприклад, входять «... назви заходів, ваг і інших величинвимірювання, співзвучні у вихідному мовою та мовою перекладу, але незбігаються за кількістю »[Латишев 2000: 165]. Наприклад, переводячиньому. «Pfund» (500гр.) російської мірою «фунт» (409,5 гр.), Бажано,наприклад, у виносці вказати на цю різницю.

  Говорячи про транскрипції, необхідно згадати про явищеміжмовної омонімії, тобто про наявність в мові перекладу слів, близькихфонетично до підлягає перекладу реалій. «Транскрипции ... небезпечні тоді,коли суперечать естетичному почуттю читача, нагадуючинепристойні або смішно звучать слова рідної мови »[Садиков 1984:
  82]. У ряді випадків цей фактор змушує перекладача відмовитися відвикористання описуваного прийому.

  Застосування транслітерації при передачі реалій вельмиобмежена, про неї можна говорити при перекладі понять, що стосуються,основному, суспільно-політичному житті та власних назв: рус.
  «Сарафан» і англ. «Sarafan», англ. «London» та рос. «Лондон». До того жслід зазначити, що в деяких випадках важко відрізнити транскрипціювід транслітерації внаслідок відносного подібності цих прийомів.

  1.3.2 Створення нового/складного слова

  Даний прийом застосовується, якщо словник (аботранслітерація) з певних причин небажана або неможлива.
  Введення неологізм - найбільш підходящий (після транскрипції) шляхзбереження смислового змісту і колориту переводиться реалії: шляхомстворення нового слова (або словосполучення) інколи вдається добитисямайже такого ж ефекту. Такими новими словами можуть бути, в першучергу, кальки і полукалькі. а) Калька.

  Калька - запозичення шляхом буквального перекладу - дозволяєперенести в мову перекладу реалію при максимально повному збереженнісемантики. Однак збереження семантики не означає збереження колориту,оскільки частини слова або вирази передаються засобами мовиперекладу. Найбільш яскравим прикладом є калькування рос.
  «Хмарочос», утворене від англ. «Skyscraper», аналогічним чиномце поняття було передано і в німецька мова ( «Wolkenkratzer»). б) Полукалька.

  Полукалькі являють собою часткові запозичення слів??виразів, що складаються частково з елементів вихідної мови, частково зелементів мови що приймає. Так, полукалькой в російській мові єнімецька реалія «третій рейх», що є аналогом виразу «das
  Dritte Reih ». Польське «пшепроше» ( «перепрошую») перейшло вукраїнська мова у формі «перепрошую», зі збереженням коріння та заміноютипової для польської мови приставки. Слід зауважити, що калька,також як і полукалька, «... може отримати відоме поширення вмовою, але залишитися при цьому «екзотизмом», бо відповідний їйденотат чужорідний для даної культури »[Мікуліна 1978: 60]. в) Освоєння.

  До даної групи прийомів перекладу реалій можна також віднестиосвоєння - додання слову вигляду рідного для мови перекладу на основіматеріалу, вже наявного у вихідному мовою. Наприклад, в українськиймова, в період польського правління були запозичені звернення «пан»,
  «Пани». Відсутність запозичених звернень до молодших членам сімейпольської знаті було компенсовано освітою слів «панночка» і
  «Панич» (які в даний час прийняли щодо жартівливу формуі стали вживатися в більш широкому контексті). г) Створення семантичного неологізм.

  Останнім у групі описуваних прийомів є створенняперекладачем семантичного неологізм, тобто слова або вирази,дозволяє зрозуміти смисловий зміст переданої реалії [Влахов і
  Флорін 1986:100]. Так, назва нагадує картопляні оладкиукраїнського страви «бараболнік» або «картопляники» передається в російськомумові словом «картофляник», яке без додаткових пояснень вжевказує читачеві на склад цієї страви. Однак слід зазначити, щопереклад реалій неологізмами найменш уживаний.

  1.3.3 уподібнюються переклад

  Даний спосіб переказу вживається досить часто, наприклад,дуже поширений підбір функціонального еквівалента, якийвикликає у читача перекладу такі ж асоціації, як і у читачавихідного тексту. Дотримуючись цього принципу, можна зробити замінуназви білоруської гри «збій бульбу» на «городки», оскільки принципцих ігор приблизно однаковий.

  прийомами уподібнює перекладу можна назвати пояснення абоопис. Наприклад, при перекладі можлива заміна українського поняття
  «Вараніця» на «скибочку розкотив вареного тіста» або «порожнійвареник ». Такий спосіб вживемо по відношенню до реалій,транскрибування яких призведе до втрати рівноцінності регулятивноговпливу.

  1.3.4 Контекстуальний переклад

  Цей прийом подібний за своїм принципом з уподібнюються перекладомі протиставлено словниковому, оскільки перекладається слово привикористанні цього прийому може мати відповідності, що відрізняються віднаведених у словнику. У даному випадку основною орієнтуваннямперекладача служить контекст, тому сам спосіб «полягає в замінісловникового відповідності при перекладі контекстуальних, логічнопов'язаним з ним ». Ілюстрацією такого прийому може служити перекладфрази «Вибачте, але ми не можемо подати Вам ні консоме, ні профітролі,ні фльорансі. У нас немає італійської кухні »висловом« I'm sorry,but we don't have the dishes you have ordered ». Основним недолікомтакого перекладу є повне зникнення реалії як носіяпевного національного колориту.

  1.3.5 Гіпоніміческій переклад

  Гіпоніміческій переклад являє собою заміну видовогопоняття на родове, тобто передачу реалії деякої мовноїодиницею, що має більш широке значення, ніж переказу. За своєюсуті це прийом генералізації, який отримав досить широкезастосування. Він дозволяє відмовитися від транскрипції і зробити замінупонять, різниця між якими в умовах даного контекстунезначна. Згідно з цим принципом фразу «Вiн iде по череду» зукраїнської на російську мову можна перевести фразою «Він іде пастикорів », хоча« череда »є лише одним із різновидів випасу.

  1.3.6 Заміна реалії

  Деякі дослідники (наприклад, Влахов і Флорін) такожвиділяють прийом заміни реалії, наведеною у вихідному тексті, на реаліюмови перекладу [Влахов і Флорін 1986:101]. Проте, слідвідзначити, що така заміна веде до свого роду підстановці колориту ірізкого виділення реалії на тлі всього тексту. Прикладом такої заміниможе служити передача англ. «Іомен» російським поняттям «кріпак».
  Єдиною чіткою передумовою таких замін є втрата колориту
  (в тій мірі, в якій це можливо) або перекладаються словом, або йогопередбачуваної заміною.

  Зміна колориту при підстановці реалій може акцентуватиувагу читача на деталі, яка, можливо, на думку автора, неє ключовою і не несе в собі важливою для розповіді смисловийнавантаження.

  1.4 Переклад фразеологізмів, що містять реалії

  Як було сказано вище, в лінгвістиці до реалій відносять такожстійкі вирази, які містять в собі слова, що позначаютьбезпосередньо реалії. «У деяких випадках вживання фразеологіїу вихідному тексті будується на використанні можливостей національно -культурного колориту, наприклад, для побудови художнього абопубліцистичного образу ... »[Казакова 2002: 133], у цьому випадкупроблема вибору прийому перекладу реалії постає найбільш гостро. Такимчином, питання про переведення реалій стосується також і проблеми перекладуфразеологізмів, що володіють будь-якій національній забарвленістю.

  Грунтуючись на основних принципах класифікації реалій-слів,можна виділити основні способи перекладу реалій-фразеологізмів.

  Використання абсолютного еквівалента. Цей прийом можливий,якщо фразеологізми у вихідному мовою та мовою перекладу містятьінтернаціональну реалію (свою для одного з пари мов або чужу дляобох): «Всі дороги ведуть у Рим» - «All roads lead to Rome».

  Використання еквівалента з максимально близьким планомзмісту. Такий спосіб обмежений у застосуванні, тому що має на увазізаміну реалії вихідного мови реалією мови перекладу. Такий перекладможливий в тих випадках, коли національний або тимчасової колорит НЕграють ролі і найважливішим елементом є план змісту. Найбільшвідомим прикладом є переклад російського прислів'я «Йти в Тулу зісвоїм самоваром »англійським еквівалентом« To carry coal to Newcastle ».

  Використання нейтрального за колоритом слова абословосполучення. Використовується при відсутності в мові перекладуеквіваленту або у випадку, коли підміна колориту призведе до спотвореннясенсу або різкого невідповідності фразеології самому тексту.
  Ілюстрацією цього способу може служити переклад англійського виразу
  «When Queen Anne was alive» (дослівно «коли була жива королева Анна»)нейтральної російської фразою «в давні часи». Цей спосіб можебути обмежений авторським задумом, якщо вираз вживається впрямому розумінні і є вказівкою на певну історичну епоху
  ( «При дворі королеви Анни») [приклад по: Казакова 2002:133].

  послівний переклад з поясненням у виносці можна використовувати длязбереження колориту фразеології-реалії і одночасно для передачіплану змісту. Цей прийом є вдалим, так як допомагає досягтиголовної мети при перекладі такого роду мовної одиниці, але маєнедолік через дослівний переклад, який може виявитися нецілком природним.

  Приведення фразеології мовою оригіналу з перекладом іпоясненням у виносці. Даний прийом використовується відносно рідко, восновному, у випадках, аналогічних наведеним при описі попередньогоспособу. Такий прийом підсилює колорит мови героя чи автора, а також,відповідно з авторським задумом, вказує на знання героєміноземної мови (це стосується фраз, наведених у тексті наіноземною для мовою оригіналу).

  Використання полукалькі із заміною національного компонентуполягає у створенні на основі наявного у вихідному мовою матеріалунової для мови перекладу фразеологічної одиниці. Таким способом уросійська мова була внесена прислів'я «Москва не відразу будувалася» (англ.
  «Rome was not built in a day»). Також прикладом може служити перекладросійського прислів'я «копійка рубль береже» фразою «take care of thekopecks and the roubles will take care of themselves »на основіанглійського виразу «take car of the pennies and the pounds will takecare of themselves ».

  Отже, збереження та передача колориту є однією знайважливіших завдань при перекладі реалій. Саме ця проблема дуже частопостає перед перекладачем. «Колорит ... це та забарвленість слова,яку воно набуває завдяки приналежності йогореферента-позначається їм об'єкта-до даного народу, визначеноїкраїні або місцевості, конкретної історичної епохи, завдяки тому,що він, цей референт, характерний для культури, побуту, традиції, - однимсловом, особливостей дійсності в даній країні або даномурегіоні, в цю історичну епоху, на відміну від інших країн,народів, епох »[Влахов і Флорін 1986: 114]. Колорит, яким володієбільшість реалій, є рисою, яка виділяє реалію з усієїмаси мовних одиниць. Таким чином, при роботі з реаліями перекладачповинен перш за все враховувати колорит реалії, характер якого іобумовлює вибір перекладацького прийому.

  1.5 Висновки

  Отже, всі способи перекладу реалій можна виразити в наступнійсхемою:
  1. а) транслітерація; б) транскрипція;

  2. а) калька; б) полукалька; в) освоєння; г) семантичний неологізм;

  3. уподібнюються переклад;

  4. контекстуальний переклад;

  5. гіпоніміческій переклад;приклади, які будуть розглянуті нижче, також проілюструють ще триспособу передачі реалій в мову перекладу не дивлячись на те, що вони яктакі не є прийомами перекладу реалій:

  6. заміна реалії вихідного мови на реалію мови перекладу;

  7. передача чужий для вихідного мови та мовиперекладу реалії;

  8. опущення реалії.

  Таким чином, вирішення питання про вибір певного прийомупри перекладі реалії буде прямо залежати від завдання, яке стоїтьперед перекладачем: зберегти колорит мовної одиниці з можливимшкодою для семантики або передати значення реалії (якщо воно невідомо), втративши при цьому колорит. Розглянуті нижче прикладипоказують, які прийоми найбільш часто використовуються перекладачами, івиявляють деякі недоліки тих чи інших прийомів, а такожзапропонованих варіантів перекладу.

  2. Реалії в художній літературі

  Для більшої наочності представляється необхіднимрозгляд вищевказаних способів перекладу реалій на конкретнихприкладах з приведенням необхідних пояснень.

  У цій частині роботи розглядаються приклади з переказівтворів російської та англійської літератури на російську та англійськумови відповідно.

  2.1 Транскрипція

  Як вже було неодноразово сказано, транскрипція є однимз найбільш розповсюджених способів передачі реалій в мову перекладу,що пояснює часте звернення перекладачів до даного прийому.

  Найчастіше транскрипція супроводжується додатковимизасобами осмислення, про яких також говорилося вище. Так, у романі
  В. Скотта «Айвенго», в якому автор використовує велику кількістьісторичних реалій, можна зустріти фразу "... to offer a hundredzecchins in ransom of these horses and suits of armour ". У перекладі
  Е. Г. Бекетова вона передана так: «... запропонувати вам по стоцехінів викупу за кожного коня разом з озброєнням », після чого даєтьсяпосилання на коментарі в кінці книги, де пояснюється: «Цехін - старовиннавенеціанська золота монета ».

  У деяких випадках перекладач покладається на широту знаньчитача, приводячи затранскрібірованную реалію без будь-яких засобівосмислення. У перекладі повісті Г. Уеллса «Людина-невидимка» Д. Вейстипова англійська реалія «sovereign» передана як «соверен»,оскільки в силу своєї популярності вона має конкретної тимчасової танаціональної віднесеною.

  Деякі реалії не мають потреби в безпосередньому осмисленні,оскільки їх значення стає зрозумілим із самого тексту: «I came on thestuff first in Chesilstowe. »-« Chesilstowe? »-« I went there after Ileft London. »(Г. Уеллс.« Людина-невидимка ».) Переклад Вейса:« Впершеця ідея виникла у мене в Чезілстоу »-« В Чезілстоу? »-« Я переїхавтуди з Лондона ». Таким чином, у ході розмови персонажівпояснюється, що Чезілстоу - населений пункт, тому застосуваннязасобів осмислення перекладачем було б зайвим.

  До подібного способу вдаються перекладачі у випадку з реаліями -совєтизму. Совєтизму - слова і вирази, що виникли в роки радянськоївлади або отримали в цей період нові значення. Багато совєтизмумають яскраво виражену тимчасову і національну віднесеність, непотребуючи будь-яких поясненнях. У таких випадках перекладачі частішевсього використовують транскрипцію: наприклад, при перекладі оповідання
  М. Шолохова «Нахаленок» фраза «Он у мене якийсь більшовик виріс»передана на англійську мову в такий спосіб: «What a fine big
  Bolshevik I've got me », оскільки поняття« більшовик »єзагальновідомим, і його транскрипція не викличе труднощів у читача.

  У перекладах також зустрічаються випадки, коли перекладач, незвертаючись до будь-яких пояснень, переоцінює знання читача, ісенс реалії не передається. Так, у перекладі повісті І. С. Тургенєва
  «Ася», вживання автором реалія «коммерш» передана в англійськомуваріанті як «kommers» і, також як і в оригіналі, виділена курсивом.
  Цей прийом допомагає залучити до реалії увагу, виділяючи дану одиницюна тлі навколишнього тексту, але її значення не розкриває.

  2.2 Транслітерація

  Перекладачі використовують цей спосіб дещо рідше, ніжтранскрипцію, оскільки передача звучання більш сприяє передачінаціонального компонента реалії, ніж передача графічної форми.

  У перекладі «Айвенго» В. Скотта досить часто зустрічаєтьсяпоняття «барон», яке є транслітерацією англійської реалії
  «Baron»: «... I will not leave you till you are under safe conduct of some
  ... Baron ... »-« Я тебе не покину, поки не здам з рук на руки якого-небудьбарону ... ». Ця реалія є інтернаціональною і не потребуєдодаткових коштах осмислення.

  В оповіданні К. Паустовського «Мещерська сторона» топонім «Мещера»вживається кілька разів. В ході оповідання пояснюється значенняцього поняття, чому сприяє також і назву розповіді, тому вперекладі «Мещерської сторони» використовується відповідність, отриманешляхом транслітерації ( «Meshchora»), яке не потребує додатковихпояснень.

  У перекладі «Казки про рибака та рибку» Пушкіна російська реалія
  «Хата» також передана за допомогою транслітерації - «izba» - і виділенакурсивом, таке поєднання прийомів дозволило перекладачу зберегтиколорит реалії та привернути до неї увагу. Додаткових коштівосмислення в даному випадку не потрібно, оскільки «izba» як словоє загальновідомим і зафіксовано в словниках.

  2.3 Калька

  Переклад реалій допомогою калькування також зустрічається недуже часто. Зокрема, поморфемная калька не завжди можливавнаслідок відсутності в мові перекладу морфем, відповідних морфемав мові оригіналу.

  Як приклад можна навести переклад назви однієї зрозділів повісті Уеллса «Людина-невидимка», яке в оригіналі дано як
  «In the Jolly Cricketers». У перекладі Вейса це заголовок передано як
  «В шинку" Веселі крікетісти "». Було вироблено калькування ззбереженням (шляхом транскрибування) кореневої морфеми ( 'крикет-') ізаміною суфікса '-er' на що виконує аналогічну функцію українськоюмові суфікс '-іст' (обидва суфікса позначають приналежність допевної соціальної групи). Можливість передачі кореня за допомогоютранскрипції без пояснень обгрунтована тим, що реалія «крокують» єінтернаціональною.

  послівний калька зустрічається частіше, ніж поморфемная, оскількивона в більшому обсязі дозволяє зберегти семантичне значенняпереданої реалії. Наприклад, в оповіданні М. Шолохова «Пастух» знаходимо:
  «Ми, виконком, пропонуємо найняти Фролова Григорія». Ця фраза булаперекладена на англійську мову в такий спосіб: «So, we, the Executive
  Committee, propose Frolov, Grigory, in this place ». Як видно зприкладу, кожне слово в словосполученні «виконавчий комітет»підібраний еквівалент в англійській мові, однак, поняття «Executive
  Committee »не володіє національним колоритом, що в даному випадкувтрачений.

  2.4 Полукалька

  Переклад з використанням полукалькі зустрічається, в основному,при передачі власних назв. Як правило, мовні одиниці,що підлягають перекладу з використанням даного прийому, складаються з двох ібільше компонентів, один з яких транскрибується аботранслітеруються, а інший перекладається за допомогою відповідності.

  Напрямер, у повісті І. С. Тургенєва «Перше кохання» про членіводнієї сім'ї сказано: «Вони наймали дачу навпроти Нескучного саду». Уперекладі Т. Литвинової дан такий варіант: «They rented a house opposite
  Neskuchny Gardens ». Таким чином, компонент «Ненудний» бувзатранскрібірован, а компоненту «сад» було підібрано прямевідповідність.

  Більший інтерес представляє приклад перекладу поняття
  «Калузька застава», згадуваного в цьому ж творі. Наанглійська мова Т. Литвинова перевела його як «Kaluzhsky Gate»; першимкомпонент словосполучення був затранскрібірован, а другий було знайденоприблизна відповідність. Поняття «застава» є російським, аледля його передачі перекладач не вдається до найбільш характерних длятаких випадків прийомам. При транскрибування або транслітерірованіі цячастина тексту була б перенасиченої реаліями. Спробакомпенсувати надмірний колорит поясненнями в даному випадку неє вдалим рішенням, оскільки значення поняття «застава» відходитьна другий план, а основною проблемою є передача колориту врозумною мірою. Варіант «gate» є найбільш підходящим для передачіпоняття «застава» внаслідок фізичного схожості що позначаються цимипоняттями об'єктів (Сучасний тлумачний словник російської мови даєнаступне тлумачення слова «застава»: «загородження і сторожовий постпри в'їзді в місто, що створюються для стягнення подорожніх та іншихподатків, для спостереження за проїжджаючими »).

  2.5 уподібнюються переклад

  уподібнюються переклад, як було сказано вище, заснований напідборі функціонального еквівалента, який викликає у читачаперекладу ті самі асоціації, що й у читача оригіналу.

  Так, при передачі на російську мову словосполучення «Holy Land» вперекладі «Айвенго» В. Скотта, перекладач використовував топонім
  «Палестина»: «... it was of Eastern origin, having been brought from the
  Holy Land »-« ... звичай цей був вивезений лицарями з Палестини ». Реалія
  «Holy Land» була запозичена в англійська мова та вкоренилася в ньому,однак у російській мові пряме відповідність ( «свята земля»)вживається вкрай рідко, що в даному випадку і зумовило зверненняперекладача до уподібнює перекладу.

  У перекладі поеми О. С. Пушкіна «Кам'яний гість» запозичена вросійська мова реалія «Гіта», яка тлумачиться у словниках як
  «Бродячий циган-музикант» передана як «gypsy slut», що дослівнопозначає «циган нечупара». Вживання такого еквівалента цілкомвиправдано, так як перекладач в даному випадку покладається на асоціації,які викликає у читача згадка про бродячих циган, на відомийстереотип.

  уподібнюються переклад також часто використовується при передачіреалій у перекладі «Казки про рибака та рибку» Пушкіна. У цьомутворі автором для відображення національного російського колоритувикористано велику кількість реалій, які цікаві з точкизору їх передачі на російську мову.

  Так, російське поняття «землянка» перекладено на англійську мовуз використанням наближеного відповідності, що має форму опису:
  «The hovel of clay and wattle» (дослівно - «халупа з гли

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !