ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Проблеми граматичних трансформацій
       

   

  Іноземна мова

  ПРОБЛЕМИ Граматичні ТРАНСФОРМАЦІЙ

  ПРИ художнього перекладу.

  1. Проблема художнього перекладу.


  Відповідно до даного Комиссарова В.Н. визначенням, художнім перекладоміменується вид перекладацької діяльності, основне завдання якогополягає в породження на ПЯ мовного твору, здатного робитихудожньо-естетичного вплив на ПР [1].

  У зв'язку з цим деякі літературні критики наполягають на тому, щохудожній переклад - це мистецтво, яке під силу тільки художникамслова, що спирається при перекладі головним чином на естетичні критерії.
  З усього вищевикладеного ясно, що художній переклад в рівнійступеня факт і мовній, і літературний; для нього (такого переказу) типовівідхилення від максимально можливої смислової точності з метою забезпеченнябільшої художності тексту перекладу.
  Проблема полягає в тому, що в більшості випадків ІМ і ПЯ виявляютьсязначно різними по внутрішній структурі. Розбіжності в ладі двохмов незмінно викликають необхідність у граматичних трансформаціях.
  Ці розбіжності бувають або повними, або частковими. Повне неспівпаданняспостерігається в тих випадках, коли в російській мові відсутня граматичнаформа, яка є в англійській мові. У деяких випадках граматичнакатегорія однієї мови є ширшою, ніж граматична категоріяіншого. Слід виділити також випадки пошуку всіх слів, коли данаграматична категорія існує в обох мовах, але дорівнює не у всіхсвоїх формах.
  Досягнення перекладацької еквівалентності ( «адекватності перекладу»),всупереч розбіжностям у формальних семантичних системах двох мов,вимагає від перекладача, перш за все, вміння зробити численні йякісно різноманітні міжмовні перетворення - так званіперекладацькі трансформації - з тим, щоб текст перекладу з максимальноможливою повнотою передавав всю інформацію, укладену в початковому тексті,при суворому дотриманні норм ПЯ.
  Однак термін «перетворення» не можна розуміти буквально - сам вихіднийтекст або текст оригіналу не перетворюються, в тому сенсі, що він незмінюється сам по собі. Цей текст, звичайно, сам залишається незмінним, алепоряд з ним і на основі його створюється інший текст на іншій мові, якийми називаємо «перекладом». Таким чином, переклад можна вважати певноювидом перетворення, а саме, міжмовної трансформацією [2].
  Виходячи з визначення «граматика», ми визначаємо види граматичнихтрансформацій. Оскільки основними розділами граматики є синтаксис,морфологія та словотвір, то ми виділяємо:
  . синтаксичні трансформації,
  . морфологічні трансформації,
  . словотворчі трансформації.
  З метою зручності опису всі види перетворень або трансформаційздійснюваних у процесі перекладу можна звести до чотирьох елементарнимтипами, а саме:
  1. Перестановки - це зміна розташування мовних елементів у текстіперекладу в порівнянні з текстом оригіналу. Елементами, що можутьпіддаватися перестановці, є звичайно слова, словосполучення, частинискладного пропозиції і самостійні пропозиції в ладі тексту.
  2. Заміни - найбільш поширений і різноманітний вид перекладацькоїтрансформації. У процесі перекладу заміні можуть піддаватися якграматичні одиниці, так і лексичні, у зв'язку з чим можна говорити програматичних та лексичних заміни. До граматичним ж відносятьсятакі типи: а) заміна форм слова; б) заміна частин мови; в) заміна членів пропозиції (перебудова синтаксичної структурипропозиції); г) синтаксичні заміни в складному реченні:
  - заміна простого пропозиції складним,
  - заміна складного пропозиції простим,
  - заміна придаткового пропозиції головним,
  - заміна головного пропозиції придаткових,
  - заміна підпорядкування твором,
  - заміна твори підпорядкуванням,
  - заміна союзного типу зв'язку безсполучникового,
  - заміна безсполучникового типу зв'язку союзним.
  3. Додавання. Цей тип перекладацької трансформації заснований навідновлення при перекладі опущених в іноземних мов «доречних слів» (appropriatewords [3]).
  4. Опущення - явище, прямо протилежне додаванню. При перекладіопущення піддаються найчастіше слова, які є семантичнонадмірними, тобто виражають значення, які можуть бути вилучені зтексту і без їхньої допомоги. Як система мови в цілому, так і конкретні мовнітвори мають, як відомо, дуже великим ступенем надмірності,що дає можливість робити ті чи інші опущення в процесі перекладу.

  2. Морфологічні трансформації.

  У результаті розбіжності морфологічного ладу англійської та російськоїмов перед перекладачем виникають об'єктивні труднощі, подоланняяких часом здійснюється шляхом морфологічних трансформацій.
  Морфологічні трансформації включають в себе заміну частин мови,особливості передачі при перекладі значення артикля, відовременнихкатегорій, морфологічних категорій числа і роду та ін На деяких видахморфологічних трансформацій ми зупинимося докладніше.

  1. Артикль.

  В англійській мові визначеність/невизначеність значенняіменника визначається артиклем. У російській мові артикля нема, інаявність перед іменником покажчика його визначеності /невизначеності необов'язково: по-російськи можна сказати не тільки "Дай меніцю книгу "або" Дай мені яку-небудь книгу ", а й просто" Дай мені книгу ",не уточнюючи словесно, чи йде мова про будь-якої певної, конкретноїкнизі або ж про книгу взагалі, про будь-якій книзі. В англійській мові такеуточнення при іменник обов'язково: можна сказати або "Give me abook ", або" Give me the book "; так що російське" Дай мені книгу "можна наанглійська мова перевести лише з урахуванням широкого контексту або немовнихситуації.
  Тому при перекладі з англійської мови на російську «слід пам'ятати пронеобхідності передавати в деяких випадках значення артиклів, колиперекладач випускає з уваги цю необхідність, страждає зміст російськогопропозиції »[Левицька Т.Р., Фітерман А.М., 1973, с.15]. Значення артиклівв переважній більшості випадків передається лексичними засобами,іноді порядком слів; при цьому використовуються такі способитрансформації: заміна та додавання (відсутність категорії артикля викликає вросійському перекладі заміщення його іншої лексичної одиницею, щообумовлює додаток), опущення (якщо артикль не несе певнусмислове навантаження, його можна при перекладі пропустити).

  2.1. а) Невизначений артикль, в основному, виконує що класифікуютьфункцію, він вказує на те, що предмет належить до якогось класупредметів безвідносно до його індивідуальним характерним властивостями абоознаками. У деяких випадках за своїм значенням невизначений артикльнаближається до значень невизначених займенників some і any. Тоді йогозначення зазвичай доводиться передавати в перекладі. Наприклад:

  From the anxious depth within her there reawakened the suspicion that the people around her - mother, father, sister - were entangled in a conspiracy ... (J. Updike. Marry Me).

  З сум'ятний глибин її душі знову піднялося підозра, що оточують - і мати, і батько, і сестра - як би беруть участь у такому собі змові.

  Точно так же передачі в перекладі вимагає значення невизначеного артикляв наступному прикладі:

  Jon had an unreal feeling as if he were passing through the scene in a book ... (J. Galsworthy).

  У Джона з'явилося якесь нереальне відчуття, точно він переживає сцену з роману ...

  Іноді невизначений артикль вживається у своєму первісномузначенні числівник one. І в цьому випадку значення артикля повинно бутипередано при перекладі з додаванням відповідних лексем. Наприклад:

  Yet H.G. (Wells) had not an enemy on earth. (GBShaw. The Man/Knew).

  Однак у Герберта не було ні єдиного ворога на світі.

  Е. В. Куровська відзначає, що «вживання відповідного артикля приіменному компоненті визначає необхідність у використанні інших засобівпередачі тих смислових компонентів, які привносяться артиклем »
  [Куровська О.В., с.134] і часом артикль при іменному компоненті може вельмиістотно змінювати семантику висловлювання. Порівняємо:

  А) Michael grinned. "You both had a nerve". (J. Galsworthy)

  Майки розсміявся: "Ну і нахаби ж ви обидва".

  Б) They call it a pact suicide. - I couldn't. I haven't the nerve.

  (G. Green)

  Це називається "подвійне самогубство". - Я не можу. У мене не вистачить мужності.

  2.1. б) Визначений артикль виконує обмежувальну функцію. «Вінвиділяє обмежувальну функцію. Він виділяє предмет з даного класу,ізолює його від йому подібних, конкретизує його »[Левицька Т.Р.,
  Фітерман А.М., 1973, с.16]. Іноді певний артикль виступає у своємупервинному значенні вказівного займенника, від якого вінстався, наприклад:

  If he remembered anything, it was the fainty capriciousness with which the gold-haired brown-eyed girl had treated. (J. Galsworthy)

  Якщо Сомс і зрозумів що-небудь, то тільки ту примхливу грацію, з якою золотоволоса темноока дівчина зверталася з ним.


  Якщо перекладач забуде про подібний моменті, російське пропозиція буденеповним і неточним.

  2. 2. Невідповідності категорії числа.


  Категорія числа іменників є як в англійській, так і в українськіймовах. Однак вживання іменників в однині та множинічислі спостерігаються досить значні розбіжності як щодообчислюваних, так і неісчісляемих іменників. Даний факт призводить дограматичних трансформацій при перекладі, зокрема - замінимножини англійського іменника єдиним числомросійської, і навпаки.
  Існує чимало випадків, коли формі однини в російськомувідповідає форма множини в англійській мові, порівняємо: овес
  - Oats, цибуля - onions, картопля - potatoes, околиця (міста) --outskirts та ін; і навпаки, російської формі множини нерідковідповідає англійська форма однини, наприклад: гроші --money, чорнило-ink, новини - news, відомості - information та ін
  Звідси необхідність заміни форм числа [Бархударов Л.С., с.144]. Наприклад:

  ... Вишню сушили, мочили, маринували, варення варили ... (А. Чехов. Вишневий сад).

  They used to dry the cherries and soak'em and pickle'em and make jam of'em ...

  обчислюються іменники мають форми однини і множиничисла в обох мовах, які співпадають, проте, у ряді випадків їхвживання буває різним. Так, наприклад, в англійській мовііменники, що позначають частини тіла (eye, lip, ear, cheek, hand, footта ін) іноді вживаються в однині для більшоївиразності. Таке вживання викликано стилістичними міркуваннями.
  Наприклад: "Her cheek blanched". Дієслово "to blanch" висловлює бульшінтенсивність укладеного в ньому поняття в порівнянні з дієсловом "to pale".
  Крім того, він має відому стилістичне забарвлення, будучи словомвисоколітературним. У наведеному вище прикладі спостерігається деякестилістичну відповідність: дієслово "to blanch", більш виразний, ніж
  "To pale", як би вимагає вживання іменника "cheek" воднині, що є менш звичайним. І навпаки, іменник
  "Cheek", вжите в однині, вимагає виборувідповідного дієслова. Таке явище можна було б назвати
  «Стилістичним узгодженням» (термін Т. Р. Левицької, см. Левицька Т.Р.,
  Фітерман А.М., 1973, с.43). Наприклад:

  Young Jolion's eye twinkled. (J. Galsworthy)

  В очах молодого Джоліона спалахнув вогник.

  Your lip is trembling.

  У вас тремтять губи.

  Аналогічне явище спостерігається, коли лексичне значення словоформи воднині має узагальнюючий характер. Наприклад:

  We got the doctor to forbid to read the paper when the war broke out.

  (J. Galsworthy)

  А коли почалася війна, ми попросили доктора заборонити йому читати газети.

  Таким чином, при перекладі певних словоформ в єдиному абомножині перекладач змушений вдаватися до такого видуморфологічної трансформації як заміна форми слова.

  2. 3. Граматичний рід.

  В англійській мові, як відомо, поняття «рід» носить вельми умовнийхарактер. Практично про рід в даному мовою говорять лише в зв'язку звказівкою на природний біологічна стать. У російській же мові, що володієрозвиненою системою роду, вказівка на рід об'єкта обов'язково, що івизначає граматичну трансформацію - заміну форми слова - при перекладіз англійської мови на російську.
  У більшості випадків при перекладі перекладач керується нормоюрідної мови, його традицій, згідно з якими одні тварини, рослини,птахи відмовляються жіночого роду (кішка, собака, сова, береза і т.д.), аінші - чоловічого (слон, соловей, дуб, горобець і т.д.) і легко змінює одинрід на інший. Наприклад:

  "Why is he weeping?" Asked a little green Lizard, as he ran past him with his tail in the air. (O. Wilde, "The Nightingale and the Rose ").

  " Про що він плаче? "- Запитала маленька зелена ящірка, яка проповзала повз нього, помахуючи хвостиком.

  Але є випадки, коли такі заміни спричиняють відчутні втрати сенсу.
  Розбіжність в роді може виявитися серйозною перешкодою, коли
  «Співвіднесеність з певним біологічною статтю і, отже, звластивими йому характерними рисами складає важливий елемент художньоїструктури тексту оригіналу. Найчастіше це буває при персоніфікації »
  [Іванов А.О., с.99 - 100]. Наприклад, у казці О. Уальда «Щасливий принц»ластівка, як і всі звірі та птиці в англійській мові, - чоловічого роду, іавтор, говорячи про неї, вживає займенник he - він:

  One night there flew over the city a little Swallow. His friend had gone a way to Egypt six weeks before, but he had stayed behind for he was in love with the most beautiful Reed.

  Очерет, або вірніше тростина, в яку закохана ластівка, навпаки,жіночого роду:

  He had met her in the spring as he was flying down the river after a big yellow moth, and he had been so attracted by her slender waist that he had stopped to talk to her.

  І це протиставлення розвивається і поглиблюється автором. В оригіналі
  Swallow явно є втіленням чоловічого начала. Їй (йому) властиві чисточоловічі риси: як справжній чоловік, він, закохавшись, тут же зізнається укохання:

  "Shall I love you?" - said the Swallow, who liked to come to the point at once ...

  Мужньо залишившись на майже неминучу загибель, яку обіцяє прихідосінніх холодів, він (що знову-таки властиво більше чоловікам) черездеякий час, не зустрівши взаємності, розчаровується у своїйкоханої:

  After they had gone he felt lonely, and began to tire of his lady-love.

  "She has no conversation. And I'm afraid that she is a coquette, for she is always flirting with the wind ".

  Таким чином, в оригіналі ми бачимо явне протиставлення чоловічого тажіночого начал, кожне з яких отримує певну оцінку автора. Алепри перекладі навіть такого майстра, як Чуйковскій, все це зникло, тому щоперекладач вибрав як відповідностей "ластівку" і "очерет", щоповністю перебудовує систему «чоловіче начало» - «жіноче начало» вструктурі художнього твору.
  Як же бути перекладачеві в подібних випадках? А. О. Іванов пропонуєвикористовувати два основних способи для подолання подібних розбіжностей уроді.
  Спосіб I полягає, щоб уникнути вживання займенників того чи іншогороду (тобто перед нами такий спосіб граматичної трансформації, якопущення), наприклад:

  ... for Love is wiser than Philosophy, though he is wise, and mighter that

  Power, though he is mighty. (O. Wilde)

  Як не мудра Філософія, в Любові більше мудрості, ніж у філософії, - і як не могутня Влада, Кохання сильніше за будь-якої Влади.

  Спосіб II: заміна форми слова - еквівалента переказного мови на аналогпотрібного роду, наприклад:

  "Order! Order! "Cried a Cracker. He was something of a politician, and had always taken part in the local elections, so he knew the proper

  Parliamentary expressions to use. (O. Wilde)

  Словник подає для слова "cracker" значення "вертушки", яка в російськіймовою відноситься до жіночого роду. Однак заняття практикою в ті часи булосуто чоловічою прерогативою, і тому "вертушки" не підходить. Перекладачка
  Т. Озерська досить вдало замінює її на "бенгальська вогонь":

  "Увага! Увага! "- Закричав Бенгальська Вогонь. Він захопився політикою, завжди брав участі у місцевих виборах і тому дуже уміло користувався всіма парламентськими виразами.

  Аналогічно і в перекладі казки «Щасливий принц» варто було б замінитиластівку, скажімо, на стрижа, а очерет на очеретина. Тим більше, що ластівкиі стрижі відносяться до одного виду і подібні як за способом життя, так і зазовнішнім виглядом. І тоді все стало б на свої місця.
  Однак на практиці можна зіткнутися з випадками, коли ні той, ні іншийспосіб не можуть бути застосовані, і перекладачеві доводиться миритися звтратами. Буває це тоді, коли за словом оригіналу і його іншомовнимвідповідністю стоять свої, звичні для кожного з двох мов образи,різкощо відрізняються по всьому набору ознак, включаючи і родової. Англійське
  "Death" означає "смерть". Але якщо для англійців death асоціюється зістотою чоловічої статі, то російським смерть бачиться
  кістлявою бабою з косою в руці. Обмінятися уявленнями тому йважко, що вони є традиційними в обох мовах. Наприклад:

  "Juidman, - go'he, - put up your wittle,

  I'm no design'd to try its mettle;

  But if I did - I wad be kittle

  To be misleared -

  I wad no mind it, no that spittle

  Out of my beard ". (R. Burns. Death and Dr.Horbook)

  "Смерть відповідала мені: - Синку,

  Ти сховай подалі свій клинок,

  Подумай сам, який в ньому користь?

  Його удари

  Страшні не більше, ніж плювок,

  Для Смерті старої! "

  Не можна не помітити, що образ смерті зазнав деяку трансформацію.
  Втративши бороду та інші атрибути, властиві їй в оригіналі, смерть кілька
  «Обрусіли», перетворившись на звичну нам кістляву стару з косою. Такимчином, при відображенні в перекладі категорії роду слід враховувати нетільки граматичні особливості мови оригіналу, але і питанняменталітету, національного мислення носіїв мови.

  2. 4. Заміна частин мови.

  Заміна частини мови є найпоширенішим видом морфологічноїтрансформації. Подібні заміни зазвичай викликані «різним вживанням сліві різними нормами сполучуваності в англійській і російській мовах, а вдеяких випадках - відсутністю частини мови з відповідним значенням вросійською мовою »[Левицька Т.Р., Фітерман А.М., 1973, с.46].
  Такий морфологічний трансформації найчастіше піддається ім'яіменник. Досить типовою заміною при перекладі з англійської наросійська є заміна віддієслівного іменника на дієслово в особистомуформі. Ось приклади такого роду заміни:

  He had one of those very piercing whistles that was practically never in time ... (J. Salinger. The Catcher in the Rye).

  Свистів він жахливо пронизливо і завжди фальшиво ...

  У наступному прикладі іменники переводяться інфінітивом:

  You give me food and drink and I'll tell you how to sail the ship.

  (RLStevenson. Treasure Island).

  Ви будете напувати і годувати мене, а я покажу вам, як управляти кораблем.

  Слід зазначити, що деякі англійські іменники переводятьсяяк особистої формою дієслова, так і віддієслівним іменниками, наприклад:

  But if she went, Cindy realized it would mean a showdown - almost certainly irreversible and final - between them both. (A. Hailey.

  Airport).

  Але Сінді розуміла, що якщо вона туди прибуде, пояснення буде неабияким і може настати розрив, остаточний і незворотній.

  Should she go to the airport for a showdown with Mal, as she had considered earlier? (A. Hailey. Airport).

  Їхати чи в аеропорт, щоб порозумітися з Мелом, як вона збиралася?

  З приводу даних прикладів Е. Н. Бортничук відзначає, що при перекладііменників, утворених за моделлю «дієслово + постпозітів»>
  «Іменник» (breakdown, breakthrough, throw-away, showdown і т.д.),
  «Все ж віддієслівний іменник, мабуть, більш точно передаєособливості лексичної одиниці оригіналу і тому більш охочевикористовується перекладачами. Так, наприклад, іменник takeoff взіставляються текстах було переведено іменником 25 разів, а дієсловом -
  14 »[Бортничук Е.Н., с.92]. Порівняємо:

  Translated into aviation terms, the river at the sea is an airliner at its moment of takeoff. (A. Hailey. Airport).

  Якщо перекласти це на мову авіації, то ріка, коли вона впадає в море, подібна до літака у момент зльоту.

  After takeoff there would be no time for anything but work. (A. Hailey.

  Airport).

  Коли вони піднімуться в повітря, не залишиться часу ні для чого, крім роботи.

  Таким чином, у подібних випадках основною причиною використаннятрансформації буде індивідуально-перекладацька.
  Н. Н. Нестеренко досліджувала проблему перекладу англійських деадьектівнихіменників на матеріалі роману Дж.Голсуорсі «Сага про Форсайтів».
  Лінгвіст відзначає, що при перекладі даного виду іменників заміначастини мови досить поширена. Так, під час порівняння тексту перекладу зтекстом оригіналу було встановлено, що англійської імені іменника,утвореного від похідного прикметника з вихідною що виробляєосновою-дієсловом, в українській мові (крім імені іменника)відповідають: а) дієслово:

  The strange resolution of trustfulness he had taken seemed to be animate even his secret thought ... (J. Galsworthy)

  Раптово прийняте рішення довіритися їм опанувало всіма його думками.

  A firsite of the best period, so far as the lack of responsibility was concerned ... (J. Galsworthy)

  Представниця Форсайт кращого періоду, коли ні перед ким не доводилося звітувати ...

  б) пасивне причастя:

  The two yearlings, as Val called them in his thoughts, met therefore in manner, which for unpreparedness left nothing to be desired.

  (J. Galsworthy)

  Обидва стригунців, як подумки назвав їх Вел, зустрілися, таким чином, абсолютно непідготовленими.

  Англійському деадьектівному іменника з вихідною що виробляєосновою-іменником в російській мові (крім імені іменника)може відповідати ім'я прикметник:

  If he remembered anything, it was the fainty capriciousness, with which the goldhaired browneyed girl had treated. (J. Galsworthy)

  Якщо Сомс і зрозумів що-небудь, то тільки ту примхливу грацію, з якою золотоволоса темноока дівчина зверталася з ним.

  Imogen's inquiring friendliness ... (J. Galsworthy )

  ... дружелюбна привітність Імоджін.

  Особливо часто доводиться вдаватися до граматичним трансформацій приперекладі присудка, що зазвичай супроводжується замінами частин мови (аостаннє, в свою чергу, веде до синтаксичних трансформацій).
  Наприклад:

  He was a very bad dancer ... (Gr.Greene)

  Він танцював дуже погано.

  "You are a poor liar" (J. Galsworthy. To Let)

  "Ти не вмієш брехати",

  де іменний присудок в першому прикладі передано простим дієслівним, а подругий - складним дієслівним присудком.
  Зустрічаються випадки замін та інших частин мови. Так, трансформації приперекладі часто піддається займенник (замінюється іменником),наприклад:

  "I look possession of his effects after his death", I explained. "They were done up in a parcel and I was directed to give them to you".

  (S. Maugham. A Casual Affair).

  - Все, що залишилося від нього після смерті, віддали мені, - пояснив я. -

  Листи та портсигар були пов'язані в пакет. На ньому було написано: передати леді Кастелане, особисто.

  Тут конкретизація займенників they і you здійснюється на основіданих широкого контексту; ср декількома трансформаціями оригіналу вище:

  I took the parcel ... Inside was another wrapping, and on this, in a neat, well-educated writing: ... Please deliver personally to the Viscountess

  Kastellan ... The first thing I found was a gold and platinum cigarette-case ... Besides the cigarette-case there was nothing but a bundle of letters.

  Таким чином, як акцентує Л. С. Бархударов, тут ми маємо «прикладвстановлення семантичної еквівалентності на рівні всього перекладноготексту в цілому, що виражається у перерозподілі семантичних елементівміж окремими пропозиціями тексту мовою оригіналу і перекладномумовою »[Бархударов Л.С., С.195 - 196].
  Досить звичайною є заміна прикметника іменником.
  Наприклад:

  Has any British battle ever been won except by a bold individual initiative? (B. Shaw. Augustus Does His Bit).

  Хіба англійці коли-небудь вигравали бій окрім як за допомогою відваги і особистої ініціативи?

  В. Я. Мізецкая відзначає, що в даному прикладі ім'я прикметник "bold",перетворене при перекладі в іменник "відвага", «у російськомуваріанті з підлеглого ядерного субстантіву "initiative" елементаперетворюється в незалежний від нього рівноправний з ним член синтаксичногоряду "відваги та ініціативи" [Мізецкая В.Я., с.138].
  Ще приклад:

  You always got these very lumpy mashed potatoes ... (J. Salinger. The

  Catcher in the Rye).

  До них завжди подавали картопляне пюре з грудками ...

  Тут прикметник при перекладі замінюється групою «привід +іменник », яка виступає в атрибутивній функції.
  Прикметник в предикативне функції (з дієсловом-зв'язкою be або іншим)часто замінюється дієсловом: to be glad - радіти, to be angry --сердитися, to be silent - мовчати і пр., наприклад:

  ... I was really glad to see him. (J. Salinger. The Catcher in the Rye).

  Я йому зрадів.

  He was too conceited. (J. Salinger. The Catcher in the Rye).

  Занадто він уявляє.

  Причастя часто перекладається особистої формою дієслова, наприклад:

  His brother ... dies , leaving everything on my shoulders. (B. Shaw.

  Widower's Houses).

  Братик його помер і всі кинув на мене одну,

  завдяки чому змінюється синтаксис пропозиції.
  При перекладі мають місце й інші види замін частин мови, причому частовони супроводжуються так само, як і в наведених прикладах, заміною членівпропозиції, тобто перебудовою синтаксичної структури пропозиції.

  3. Словотворчі трансформації.

  Питання про словотворчих трансформаціях в лінгвістицірозглядається, в основному, стосовно до перекладів наукових ісуспільно - політичних текстів. Це пов'язано, перш за все, з тим, що вбільшою мірою новоутворення притаманні саме перерахованим стилям
  (наприклад, різного роду неологізми). При цьому особливостямсловотворчих трансформацій при художньому перекладі приділенонезначне увагу. І в даному параграфі ми спробуємо узагальнити тінечисленні дослідження, в яких відображена проблемасловотворчих трансформацій.
  Так, словотворчі суфікси в різних мовах далеко не завждизбігаються за своїм значенням і за вживання. У кожній мові єсуфікси надзвичайно продуктивні, наприклад, суфікс-er іменника.
  «За допомогою-er можна утворювати іменник, що виражає агентдії, фактично від будь-якого дієслова. Тому при перекладі слів,утворених за допомогою суфікса-er, часто доводиться користуватисядієсловами »[Левицька Т.Р., Фітерман А.М., 1973, с.93]:

  That branch of the family had been reckless marriers. (CAPorter. Ship of Fools).

  У цій родині завжди чоловіки одружувалися необачно.

  Заміна англійської віддієслівного іменника, утвореного здопомогою-er, на російську особисту форму дієслова є «закономірною ізвичайної »[Бархударов Л.С., С.196]. Ще приклади:

  Oh, I'm no dancer, but I like watching her dance. (G. Greene. The Quiet

  American).

  А я ж не танцюю, я тільки люблю дивитися як вона танцює.

  I'm quite a heavy smoker, for one thing ... (J. Salinger. The Catcher in the Rye).

  По-перше, я курю як паровоз ...

  I'ma very rapid packer. (J. Salinger. The Catcher in the Rye).

  Я дуже швидко укладають.

  З огляду на те, що «питома вага афіксальних утворень в англійській мовізначно вище, ніж у російському »[Каращук П.М., с. 36], при перекладі незавжди можливо використовувати російську аналог англійського афікси, а цеведе до введення додаткових лексем в текст (наприклад, при перекладісловоформ з суфіксом-able). Суфікс-able є дуже продуктивним іутворює, в основному, прикметники від дієслів. У ньому зазвичай присутніймодальне значення, тому для його перекладу часто додаються такімодальні слова, як "можливо", "неможливо", "не можна" та ін:

  The sea was rough and unswimmable.

  Море було бурхливе, і плисти було неможливо.

  Слід зазначити, що вищесказане не відноситься до запозиченихфранцузьким прикметником, утвореним за допомогою цього суфікса,наприклад, "admirable", "irreparable" тощо
  При художньому перекладі слід враховувати не тількисловотворчі особливості англійської мови, але і «багатствостилістичних ресурсів словотвірного рівня російської мови попорівняно з англійським »[Мізецкая В.Я., с.141]. На даний факт слідзвертати особливу увагу при перекладі емоційно-експресивнихконструкцій, які властиві художньому тексту. Так, наявністьвеликої кількості різноманітних оцінних суфіксів, що використовуються в російськомумовою, - зменшено, пестливих, принизливі, - дозволяєперекладачеві точніше відобразити ставлення оратора до предмета промови. Наприклад:

  This is a fool of place. (B. Shaw. Augustus Does His Bit).

  Господи, що за мерзенний містечко!

  Перекладацька ініціатива тут проявляється не лише у водіекспресивного вигуки "господи", підсилювальної конструкцією "що за ...",знаку оклику, підсилюючого інтонацію обурення. Експресіяпідвищується також за рахунок використання іменника з принизливимсуфіксом-ішк-, в той час як в першоджерелі має місце використаннятільки одного слова з негативною оцінкою - "fool".

  Активно використовуються словотворчі трансформації при перекладіанглійських новоутворень, властивих, перш за все, художнімтворів фантастичного характеру, пародія, каламбурами, перефразую іт.д. Даним жанрами особливо характерно авторське словотворчість, тобто
  «Достаток окказіональной лексики та окказіонально перетвореноїфразеології »[Любченко Т.Н., с.89].
  Наприклад, у перекладі роману А. Азімова« Самі боги »(I. Asimov. The Gods
  Themselves), виконаному І. Гурова, для передачі окказіоналізмоввикористовувалися трансформації даного типу:

  He wasn'ta bad left-ling. He was a right-ling to her, but a

  Parental to the children and the latter took precendance anyway. No.

  No mid-lings either. Just Hard-ones of one kind.

  Як левнік, він зовсім не так вже й поганий. Для неї-то він, звичайно, правник, але ж він ще й Пестун, і тому діти затуляють від нього все інше. Ні. Середінок у нас теж немає. Тільки Жорсткі - і всі однакові.

  Left-ling "левнік" і right-ling "правник" переводяться за допомогоюперекладацьких окказіоналізмов. При цьому І. Гурова враховуєсловотворчі особливості російської мови: суфікс-ик-передаєзначення діяча. Левнік - це раціонально осмислюються виникаютьпроблеми та вирішує їх. Правник - це Пестун; його завдання - виховуватипотомство. Окказіоналізм "a mid-ling" відтворений нейтральним словом
  "Серединка", в якому використаний зменшувально - пестливих суфікс-к,адже серединка втілює в собі жіноче начало сім'ї (це підкреслює іфлексія-а).
  У плані особливостей передачі окказіоналізмов в каламбурів і пародіяхрозглянемо переклад вірша Льюїса Керрола "Jabberwocky" ( «Аліса в
  Задзеркалля »). «У плані мови" Jabberwocky "виділяється з усіх віршів
  Льюїса Керрола тим, що майже цілком побудовано на придуманих словах,яким можна надати будь-які значення. Тому зміст залишається туманним,дійові особи - абстрактними ... »[Задорнова В.Я., с.106].
  Існує принаймні чотири перекладу" Jabberwocky "на російську мову:
  Т. Л. Щепкина - Купернік, Д. Г. Орловської, О. Щербакова та Вл.Орла. Зупинимосяна перших двох.

  'Twas brilling, and the slithy toves

  Did gyre and gimble in the wabe;

  All mimsy were the borogoves,

  And the mome raths outgrabe.

  Було СУПН. Кругтелся,

  Гвинти по землі,

  Скліпкіх Козей царапістий рій.

  Тихо Мисиком зграйка грустела в імлі,

  Зеленавкі хрющалі часом ...

  (Т. Щепкіна - Купернік)

  Варкалось.

  Холявко шорькі

  Пирялісь для наведення,

  І хрюкоталі Зелюк

  Як мюмзікі в мове ...

  (Д. Орловська)
  Щепкіна - Купернік, як правило, утворює слова по типу "слів-гаманців»
  (гвинт = гвинтів + крутитися; скліпкій = слизький + липкий; хрющать =хрюкати + пищати), або злегка видозмінюючи іменники слова: неукротно
  (неуротімо), глиб (найглибший), раздираться (дерти).
  Орловська в своєму перекладі першої строфи слід поясненням Шалтая -
  Базікаючи: "brilling" - "варкалось" (вісім годин вечора, коли пора готувативечеря); "slity" - "Холявко" = кволі і ловіе; "toves" - "шорькі" = помісьтхора, борсука і штопора; "gyre" - "пиряться" = стрибати, пірнати,крутитися; "wabe" - "нава" = трава під сонячним годинником; "Зелюк" =зелені індики; "мюмзікі" = птиці та ін Далі вона використовує і «слова -гаманці »(" храброславленний "= хоробрий + прославлений;" глущоба "= глушину
  + Гущавині і т.п.).
  Таким чином, словотворчі трансформації хоча і меншпоширені при художньому перекладі (у порівнянні з перекладомнаукових, суспільно - політичних текстів), але все-таки займають важливемісце при прагненні до адекватного перекладу.

  4. Синтаксичні трансформації.

  У цьому параграфі ми спробуємо узагальнити результати дослідженьщодо синтаксичних трансформацій.
  Так, І. В. Нешумаев проаналізував тексти з романів S. Maugham «Therazor's edge »і J. Updike« The Centaur »та їх переклади на російську мову.
  Лінгвістом були зроблені підрахунки загальної кількості синтаксичнихтрансформацій, пов'язаних із певними причинами. Результати дослідженняпредставлені в наступних таблицях:

  Загальна кількість трансформацій.

  Таблиця № 1.
  | Загальна кількість трансформацій | 2 020 |
  | З них: Зміна складу членів пропозиції | 1 351, або приблизно |
  | | 66% від загального числа |
  | | Трансформацій |
  | Заміна простого пропозиції складним | 212/11% |
  | Заміна складного пропозиції простим | 185/8% |
  | Заміна типу синтаксичного зв'язку | 152/7% |
  | Заміна двоскладного пропозиції односкладних | 51/3% |
  | Членування пропозиції | 81/4% |
  | Об'єднання пропозицій | 39/2% |

  Причини синтаксичних трансформацій.

  Таблиця № 2.
  | Системно-обумовлені | 165, або приблизно 7% |
  | | Від загальної кількості |
  | | Трансформацій |
  | Нормативні | 880/42% |
  | Нормативно-стилістичні | 76/3% |
  | Прагматичні | 91/3% |
  | Лексико-семантичні | 277/13% |
  | Індивідуально-перево?? орієн | 664/32% |

  З таблиці видно, що найпоширенішою трансформацією ваналізованих художніх текстах виявилося зміна складу членівпропозиції - більше половини всіх трансформацій. Потім, за частотностіслідують заміна простого пропозиції складним, заміна складного простим,заміна типу синтаксичного зв'язку. Найменш характерними трансформаціямиз'явилися членування пропозиції і заміна двоскладного пропозиціїодноскладних і об'єднання пропозицій.
  Але ці результати не обов'язково будуть характерні для всіх переказівхудожніх текстів, а лише відображають жанрові та стилістичніособливості мовного побудови текстів певних авторів та «манеру»,
  «Почерк» перекладача.
  Серед причин трансформацій найпоширенішими з'явилися нормативні.
  Потім слідують індивідуально-перекладацькі, лексико-семантичні та системно -обумовлені. Нормативно-стилістичні та прагматичні причини з'явилисянайменш характерними причинами для художнього перекладу.
  Розглянемо основні види синтаксичної трансформації при художньомуперекладі, додавши до класифікації І. В. Нешумаева зміни в актуальномучленування пропозиції.

  4.1. Зміна складу членів пропозиції.

  Заміна членів пропозиції призводить до перебудови його синтаксичноїструктури. Такого роду перебудова відбувається і в ряді випадків при замінічастини мови (про яку йшлося в першому параграфі цього розділу).
  Істотна зміна синтаксичної структури пов'язано з заміною головнихчленів пропозиції, особливо що підлягає. В англо-російських перекладахвикористання подібних замін в значній мірі обумовлено тим, що в
  «Англійською мовою частіше, ніж в російській, що підлягає виконує інші функції,ніж позначення суб'єкта дії »[Комісарів В.Н., с.182], наприклад:об'єкта дії (підмет замінюється доповненням), позначення часу
  (підмет замінюється обставиною часу), позначення простору
  (підмет замінюється обставиною місця), позначення причини
  (підмет замінюється обставиною причини) і т.д.
  Граматична трансформація також викликається настільки частим в англійськомумовою вживанням іменників, що позначають неживі предметиабо поняття, в ролі «агента дії (тобто підлягає), що можнарозглядати як свого роду уособлення. Таке уособлення аж ніяк неє стилістичним прийомом, бо це - явище мови, а не промови і ні вякій мірі не має індивідуального характеру »[Левицька Т.Р., Фітерман
  А.М., с.90]. Наприклад:

  Legend (never a good historian!) Has it that it was from here that one

  September day in 1645 Charles I watched the final stages of the Battle of Rowton Heath in which his forces were defeated by Cromwellian troops.

  (D. Odgen. My Home Town).

  Згідно з легендою (що рідко буває достовірною) саме звідси у вересні 1645 Карл I спостерігав за результатом битви при Раутон Хіт, в якому його війська були розбиті військами Кромвеля.

  При перекладі довелося вдатися до граматичної трансформації:підмет англійської пропозиції (legend) стало про

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !