ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Програма курсу Латинська мова
       

   

  Іноземна мова

  Програма курсу «Латинська мова».

  I. Пояснювальна записка.
  Метою введення до шкільної програми нового курсу «Латинська мова» сталанеобхідність розширити знання учнів у галузі лінгвістики імовознавства, дати уявлення про взаємозв'язок латинського, російськогоновоєвропейський мов, познайомити з літературою і культурою античності,
  Середніх віків та Відродження.
  Латинська мова дав життя мов, що охопила населення половини Європи та
  Південної Америки: італійської, іспанської, португальської, французької,румунського, молдавського і деяким іншим. Крім цього, латинська моваслужить базою для формування інтернаціональної лексики сучасної науковоїі технічної термінології.

  Римська література поряд з грецькою внесла в європейську літературу тасюжети (Пігмаліон, Ромео і Джульєтта та ін), і поняття про жанрах.
  Знання латинської мови допомагає вивчення учнями іноземних мов ібільш глибокого осмислення рідної мови, допомагає розрізняти латинськіслова й форми латинських слів, що міцно зміцнилися в російській і вивчаєтьсяіноземною мовами.
  Дана програма створена на основі «Програми з латинської мови»
  Калякін Е.В., виданої Інститутом удосконалення вчителів м.
  Петрозаводська в 1997 р. Використано матеріали вивчення латинської мови всередніх школах м. Петрозаводська, а також досвід роботи автора з учнямишколи № 10.
  Стандарту по курсу «Латинська мова» немає, тому що даний предмет вводиться покитільки в окремих школах, що мають гуманітарну спрямованість.
  При складанні цієї програми автор спирався на підручник Кислова М.М. і
  Г.С. Егіпті «Латинська мова в школі» (видавництво ПГУ, 1997р.), Використовуючита інші посібники і підручники (наприклад, Подосінов А.В. і Щавелєва Н.І.
  «Введення в латинську мову та античну культуру», ч. I - IV, М., «Прогрес»,
  1994р., Вузівські підручники латинської мови), власні матеріали,зібрані за час навчання в Петрозаводськом державному університетіна класичному відділенні філологічного факультету та роботи школі.
  Курс передбачає вивчення нормативної, елементарної граматики, роботу златинсько-російським словником, читання, переклад, морфологічний ісинтаксичний аналіз текстів латинською мовою, лексичні зіставленнялатинської, російської та вивчає іноземні мови. Зокрема, науроках велика увага приділяється зіставленню латинських коренів, приставокі суфіксів з російськими, англійськими і німецькими формами. Це допомагаєучням розширити їхні мовні знання, підвищує їх грамотність у російськіймовою (додатком до підручника є пояснення деяких слів латинськогопоходження з шкільного орфографічного словника).
  Граматичний матеріал і матеріал для читання дається в доступній формі, арозташування матеріалу дозволяє вже з перших занять читати і перекладатиповні латинські фрази, зокрема, прислів'я та крилаті вирази, що даютьможливість звернутися до менталітету і побуті римлян.
  Тексти для читання відбираються з урахуванням вікових особливостей,захоплюючі за змістом і формою, що стимулює пізнавальний інтересучнів, що дають різнобічне уявлення про римського життя. При цьомувимагається від учнів докладний граматичний аналіз - морфологічний ісинтаксичний, - а також переклад з російської на латинський сприяєрозвитку у дітей логічного та аналітичного мислення, як жоден іншийшкільний предмет.
  У викладі граматики та підборі текстів обраний дидактичний принцип.
  Після вивчення курсу нормативної граматики учні знайомляться зтворчістю кращих авторів римської літератури (Цезар, Цицерон, Катулл,
  Овідій, Вергілій та ін.) Твори римських поетів розглядаються і вкращих перекладах на російську мову, щоб учні відчули красу ізначимість творів, не тільки долаючи труднощі перекладу.
  Крім навчальних занять з учнями передбачається проводити і позакласнуроботу, яка включає гру-змагання між двома групами з різнихкласів або з одного класу, невеликі театральні вистави налатинською мовою; публічні читання латинських авторів в оригіналі;дослідницьку лінгвістичну роботу з питань впливу латинськогомови на російську і європейські мови.
  Дана програма передбачає наступні результати:

  1) уміння користуватися латинсько-російським словником;

  2) знання елементарної, нормативної латинської граматики;

  3) читання, переклад зі словником і розуміння латинських текстів;

  4) вміння читати латинські вірші (гекзаметр, елегійний дистих);

  5) вміння порівнювати явища морфології та синтаксису латинської мови з російською і вивчаються іноземним;

  6) знання римських авторів та їх творів;

  7) вміння застосовувати свої знання латинської мови на уроках російської, іноземної мови та літератури.
  При проведенні уроку використовуються різні педагогічні прийоми
  (передній, ущільнений та індивідуальний опитування, письмові роботи
  (перевірочні, контрольні, самостійні), роботи учнів біля дошки,роботи з таблицями, словником, текстом, аналіз тексту, наочні посібники,розповідь учителя, самостійні роботи учнів за темами та ін.)

  II. Тематичний план курсу «Латинська мова». а) 9 клас - 34 години.
  1. Вступне заняття. Латинська мова як індоєвропейська мова. Вплив латинської мови на російську та європейські мови. - 1 ч.
  2. Виникнення латинської мови. Рим, міф і його основу. Алфавіт. - 2 год
  3. Правила читання. Наголос. Цицеро або Кікер? - 2 ч.
  4. Назва днів тижня. Порівняння з назвами днів тижня в англійській і німецькій мовах. - 1 ч.
  5. Імена римських богів та міфи про них. - 1 ч.
  6. Читання. Перевірка правил читання.

  Обробка правильної вимови і читання. - 1 ч.
  7. Діалог вчителя та учня на латинською мовою. - 2 ч.
  8. Римський календар. Назва місяців і їх походження. - 1 ч.
  9. Іменник. Відмінки в російською і латинською мовами. Ім. і рід. п. од. числа. Визначення відміни. - 2 ч.
  10. Самостійна робота на визначення відмінювання та основи іменників. Робота зі словником. - 1 ч.
  11. Дієслово-зв'язка «бути» у теперішньому, майбутньому і минулому часи. Дієслово-зв'язка в англійській і німецькій мовах. - 2 ч.
  12. Диктант. - 1 ч.
  13. Латинські прислів'я і крилаті вислови. Читання. Переклад.

  Граматичний аналіз. Заучування. - 2 ч.
  14. Називний і родовий відмінки множини. - 1 ч.
  15. Переклад з російської на латинський з використанням ім. і рід. п. од. та багато інших. ч. і дієслова-зв'язки. - 1 ч.
  16. Самостійна робота на переклад з латинської та російської. - 1 ч.
  17. Таблиці відмінкових закінчень 1-5 відмін. - 2 ч.
  18. Прикметник. Словникова запис. Визначення роду та відмінювання. - 1 ч.
  19. Узгодження прикметника з іменником.

  Переклад з російської та латинської. - 1 ч.
  20. Відмінювання прикметників. - 1 ч.
  21. Порядкові та кількісні числівники від 1 до 10. Текст «Музи».

  Читання. Відповіді на питання по тексту. Складання питань. Заучування тексту напам'ять. Показ наочного матеріалу про муз. - 2 ч.
  22. Контрольна робота з теми

  «Відмінювання іменників та прикметників». - 1 ч.
  23. Приводи та їх вживання. Як запозичуються слова з латинської мови.

  Розповідь вчителя. Приклади запозичень у російській та англійській мовах.

  - 2 ч.
  24. Урок-закріплення пройдених тем. - 1 ч.
  25. Залік. - 1 ч.

  Вимоги до заліку:а) знати словникову запис іменників та прикметників. Вміти визначати схилення і рід іменників і прикметників. Вміти визначати основи іменників і прикметників;б) вміти за допомогою таблиць схиляти іменники і прикметники, поєднання іменника з прикметником;в) вміти перекладати з російської мови на латинську поєднання з приводами;г) вміти переводити зі словником фрази з латинської мови (з дієсловом-зв'язкою);д) знати напам'ять назви місяців і їх походження; назви днів тижня; імена дев'яти Муз і їх функції;ж) уміти вести діалог і як учень і як вчитель. б) 10 клас - 34 години.
  1. Повторення тим «Ім'я іменник» і «Прикметник». - 1 ч.
  2. Дієслово. Категорії дієслова. Порівняння з російською та англійською дієсловами.

  Невизначена форма дієслова. - 1 ч.
  3. Наказовий спосіб. Словникова форма дієслова (1л. од. Ч. наст. Вр.). - 1 ч.
  4. Основні форми дієслова. Основи дієслова. Форми від основ дієслова.

  Причастя від основи Супін. Причастя як визначення і як частина присудка (порівняння з російською мовою).

  Російські слова від основ Супін (лексична робота). - 2 ч.
  5. Теперішній час дійсного і пасивного стану. - 1 ч.
  6. Переклад та морфологічний аналіз текстів (про м. Римі, про Юпітер, про

  Вулкані) та їх реальний і міфологічний коментар. Розповідь вчителя про архітектуру Риму. - 2 ч.
  7. Інфектние часи дієслова (тексти про Едіпа, про Мінотавра, про Мінерві, про

  Прозерпіни та ін з коментарем). - 2 ч.
  8. Гай Юлій Цезар - історик і політик.

  «Коментарі про галльську війну». Читання, переклад, коментар уривків з I і III книги (про галію та британців). - 2 ч.
  9. Основи римського віршування. Гекзаметр. - 1 ч.
  10. Читання гекзаметром. - 1 ч.
  11. Римський поет Овідій та його «Метаморфози» (розповідь учителя). Читання, переклад, зіставлення з «Пам'ятником» А.С. Пушкіна заключних рядків з «Метаморфоз». - 1 ч.
  12. Елегійний дистих в римській поезії. Читання елегійних дістіхов з

  Овідія. Елегійних дистих в російської поезії. - 1 ч.
  13. Римський поет Катулл, його біографія, творчість (розповідь учителя).

  Читання, переклад віршів Катулла. Переклади Катулла російськими поетами. - 2 ч.
  14. Особисті та присвійні займенники. Римський поет Марціан. Епіграми

  Марціана. Читання і переклад. - 2 ч.
  15. Контрольна робота

  (основні форми дієслова і інфентние часи дієслова). - +1 Ч.
  16. Перфектний часи дієслова. - 1 ч.
  17. Переклад, морфологічний аналіз і коментар текстів (о Церері, про

  Юпітері-дитинку, про Arion, про Арахне). - 2 ч.
  18. Текст «Про Енея». Розповідь вчителя про мандри Енея і створення нової держави римлян. Римський поет Вергілій і його «Енеїда». - 2 ч.
  19. Перфектний часів пасивного стану. - 1 ч.
  20. Ступені порівняння прикметників. - 1 ч.
  21. Римський поет Горацій. «До Мельпомени» Горація і «Пам'ятник» Пушкіна.

  Читання вірша «До Мельпомени» і його коментар. - 2 ч.
  22. Римський оратор Цицерон. Уривок з промови на захист поета Архія та перекладів

  Ломоносова. - 1 ч.
  23. Словотвір (префікси). Вправи на словотвір. - 1 ч.
  24. Контрольна робота (часи дієслова, словотвір). - 1 ч.
  25. Залік. - 1 ч.

  Вимоги до заліку:а) виконання будинку письмового перекладу тексту з морфологічним розбором зазначених слів (іменників, прикметників, дієслів);б) знати напам'ять 7 рядків з вірша Горація «До Мельпомени», 85-е вірш Катулла, одну епіграму Марціана;в) вміти розповідати про творчість римських поетів і письменників (Вергілій,

  Овідій, Катулл, Горацій, Марціан, Цезар, Цицерон). в) 11 клас - 34 години.
  1. Повторення.

  Переклад з латинської та російської з морфологічним розбором. - 2 ч.
  2. Отложітельние дієслова та їх особливості. Текст про танталі. - 2 ч.
  3. Синтаксичний зворот «орудний самостійний». Текст «Як гуси

  Рим врятували». Цезар, кн. IV, гл. 20. - 3 ч.
  4. Віддієслівні іменники та прикметники. Освіта, вживання, переклад. Цезар, кн. XX, гол. 23, 24. - 3 ч.
  5. Інфінітівние обертів. Освіта інфінітивом. Знахідний відмінок з невизначеною формою. Значення, переклад, порівняння з англійською мовою.

  Тексти про Одіссея і Енея. - 4 ч.
  6. Називний відмінок з невизначеною формою. Цезар, кн. VI, гл. 1, 20. -

  2 ч.
  7. Самостійна робота на тему «Інфінітівний оборот». - 1 ч.
  8. Римський поет Вергілій і його поема «Енеїда». Читання, переклад уривку з кн. II ( «Лаокоонт і його сини »).

  Порівняння поетичного опису зі скульптурою. - 3 ч.
  9. Умовний спосіб. Освіта часів. - 2 ч.
  10. Умовний спосіб в самостійні пропозиції. - 2 ч.
  11. Типи підрядних речень та їх спілки. - 3 ч.
  12. Самостійна робота на освіту часів індикатива

  і кон'юнктива. - 1 ч.
  13. Читання, переклад, коментарі текстів латинських авторів. - 4 ч.
  14. Зачетное заняття. - 2 ч.

  Вимоги до заліку:а) виконання будинку залікової контрольної роботи підручник «Латинська мова в школі», с. 100;б) перекладати зі словником текст з Цезаря з морфологічним і синтаксичним розбором (домашня робота);в) знати напам'ять вірші Горація, Катулла, Марціалла, Вергілія, Овідія

  (матеріал 10-11 кл).

  III. Література.а) література для учнів:

  Кислова М.М., Егіпті Г.С. «Латинська мова в школі», Петрозаводск, изд-во ПетрГУ, 97г.б) Література для вчителя:

  - Кислова М.М., Егіпті Г.С. «Латинська мова в школі», Петрозаводск, изд-во ПетрГУ, 97г.

  - Дерюгин А.А., Лук'янова Л.М. Латинська мова, М., Вища школа, 86г.

  - Дворецький И. Латинсько-російський словник. М., 76г.

  - Міфи стародавнього світу. Сімферополь, 98г.

  - Петрученко О. Латинсько-російський словник. М., 94г.

  - Подосінов А.В., Щавелєва Н.І. Linqua Latina. Введення в латинську мову та античну культуру. М. 94г.

  - Соболевський С.І. Граматика латинської мови. С.-Пб, 98г.

  - Федоров Н.А., Мірошенкова В.І. Підручник латинської мови. М., 97г.

  - Ярхо В.Н. Латинська мова. М., 98р.в) тексти латинських авторів:

  Цезар «Коментарі про галльську війну»;

  Вергілій «Енеїда»;

  Горацій «Оди»; < p> Катулл «До лесбі»;

  Овідій «Метаморфози», «Сумні елегії»;

  Марціан «Епіграми»;

  Цицерон «Речі»;

  Міфи Греції та Риму.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !