ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Синтаксичний аналіз складових складені слів в англійській мові
       

   

  Іноземна мова

  Курсова робота


  Тема: синтактико-семантичний аналіз складових складені слів в англійській мові.

  План:

  | | | | Вступ | с. 3 - 4 |
  | | | | | |
  | 1. | Класифікації складені слів | с. 5 - 12 |
  | | | | |
  | | 1.1 | Класифікація складені слів щодо | |
  | | | Семантичних відносин між його компонентами | с. 6 |
  | | | | |
  | | 1.2 | Класифікація складені слів Р.І. Розіною | с. 7 |
  | | | | |
  | | 1.3 | Класифікація складені слів по частіречному | |
  | | | Компоненту | с. 8 - 12 |
  | | | | | |
  | | | 1.3.1 | складені іменники | с. 8 - 10 |
  | | | | | |
  | | | 1.3.2 | складені імена прикметники | с. 10 - 11 |
  | | | | | |
  | | | 1.3.3 | складені дієслова | с. 11 - 12 |
  | | | |
  | 2. | Правопис складені слів | с. 13 - 19 |
  | | | | |
  | | 2.1 | Правила написання складені слів | с. 15 - 19 |
  | | | | | |
  | | | 2.1.1 | Правопис уявних складені слів | |
  | | | | | С. 15 - 16 |
  | | | | | |
  | | | 2.1.2 | Якщо складені слово є ім'ям | |
  | | | | Іменником або ім'ям прикметником | |
  | | | | | С. 16 - 18 |
  | | | | | |
  | | | 2.1.3 | Фрази, числа, кольори | с. 18 - 19 |
  | | | |
  | 3. | Семантичний аналіз складені слів в англійському | |
  | | Мовою | с. 20 - 22 |
  | | | | | |
  | | | | Висновок | с. 23 - 24 |
  | | | | Додаток 1 | с. 25 |
  | | | | Додаток 2 | с. 26 - 28 |
  | | | | Додаток 3 | с. 29 - 30 |
  | | | | Додаток 4 | с. 31 - 34 |
  | | | | Список використаної літератури | с. 35 |

  Введення

  складені слова - це один з найбільш продуктивних формсловотворення в сучасній англійській мові. У різнихлінгвістичних школах прийняті різні трактування цього явища, але до цихпір остаточно не визначений його лінгвістичний статус. Складеніслова дуже різноманітні і внаслідок цього важко піддаються визначенню.
  Все залежить від того, що приймають за вихідну точку:

  1. Значення

  2. Структура (морфологічна)

  3. Синтаксичне функціонування

  Однією з проблем у вивченні складені слів є те, що додосі не існує чіткого визначення, що відображає всю природускладені слів. Багато лінгвісти, як, наприклад, Ахманова О.С., нерозмежовують терміни "складний" і "складені", що створюєтермінологічну плутанину, тому що в англійській мові ці терміни строгорозрізняються (complex - compound). Складні слова утворюються за допомогоюаффіксаціі, складені - при з'єднанні двох або більше основ.

  Ще однією проблемою вивчення складені слів є їхправопис. До цих пір немає усталених правил, що охоплюють всі випадкинаписання складені слів. Більшість з цих правил міститьбезліч підправив і виключень. Правопис багато в чому залежить відісторичного походження цих слів. Більшою мірою, складеніслова проходять три ступені написання в залежності від частоти вживання:

  > Роздільне

  > Дефісное

  > Злите

  Існують цілі групи складені слів , які пишуться аборазом, або окремо, або через дефіс: check-in, mother-in-law,beforehand і т.д.

  Метою даної роботи є вивчення теоретичних трактувань даногоявища, з тим, щоб на сьогоднішній день максимально точно дативизначення цього явища, а також, спираючись на це розуміння, зробитисемантичний аналіз складені слів у сучасній англійській мові.

  Для досягнення цієї мети у роботі вирішуються наступні завдання:

  - Дати порівняльний аналіз природи трактувань складені слів у різних лінгвістичних школах;

  - Розмежувати дане явище від складних слів;

  - Зробити достатню репрезентативну вибірку з різних джерел;

  - Визначити головні тенденції в написанні складені слів, вивести правила, які регулюють правила написання ;

  - Зробити сам семантичний аналіз складені слів.

  Головними методами дослідженнями в роботі є порівняльний,який використовується при вивченні лінгвістичних трактувань і класифікаційцього явища, і описовий, який використовується при визначенні правилнаписання складені слів, а також трансформаційний, що використовується припроведенні семантичного аналізу складені слів.

  складені слова настільки різноманітні і різноманітні, що длятих, хто вивчає мову вони, як правило, не являють собою єдиного класу.
  Проведений семантичний аналіз та узагальнені правила написання (злите,роздільне або дефісное) дозволяють дати вивчає мову системне і чіткеуявлення про них, як про специфічний підкласі слів, що утворюються засвоїми внутрішніми законами і які мають своє власне функціонування.

  1. Класифікації складені слів.

  складені слова - це один з найбільш продуктивних формсловотворення в сучасній англійській мові.

  Слід відрізняти складені слова (додавання) від складних. Прискладання на відміну від аффіксаціі з'єднуються в одній лексеми не кореневийморфема з афіксами, а коренева морфема з кореневої ж, у результаті чоговиникає єдине нове слово. З'єднуватися при складених можуть і повнікоріння і усічені, а також основи і цілі слова в якій-небудьграматичній формі. [1]

  В англійській мові існує чітке розмежування між складними іскладені словами. Для цього використовується два різних терміну:complex (складний) і compound (складені).

  Longman Dictionary of Contemporary English дає таке визначенняскладних і складені слів.

  Складний-складне слово або речення складається з головної частини іодного або більше доповнює елементу. [2]

  складені - іменник або прикметник що складається здвох або більше слів. [3]

  Щодо останнього визначення, можна помітити, що авторивказують на можливе існування тільки складені іменприкметників та іменників, не торкаючись, наприклад, складенідієслів і прислівників, що дозволяє нам припускати, що це явище маловивчене, і що складені прикметники та іменникизустрічаються в сучасній англійській мові частіше, ніж складені словаінших частин мови.

  У російській же мові різниця в термінології має розпливчастий характер.
  Незалежно від того чи є слово складним завдяки аффіксаціі абозавдяки поєднанню лексем термін не змінюється. Припустимо, в "Словникулінгвістичних термінів "Ахманова О.С., розмежування з'являється тільки взначенні:

  Обновление англ. compound, complex 1. Про граматичній формі: складаєтьсябільш ніж з одного слова, що включає допоміжні слова,раздельнооформленний.

  2. (складової). Що складається з двох і більше морфем.

  А.А. Реформатський, як було сказано вище, робить акцент на різницю взначеннях використовуючи незвичну для нас термінологію. Складені словавін називає складання, а складні - аффіксаціей. На наш погляд, цякласифікація найбільш зручна, тому що вона не тільки розмежовуєтерміни, але і яскраво показує різну природу явищ, які вони називають.

  1.1. Класифікація складені слів щодо семантичних відносин між її компонентами.

  Провідним елементом складені слова може бути як першого, так ідруга його частина. У зв'язку з цим розрізняють 3 типи складені слів:складне слово екзоцентріческое, ендоцентріческое і складне словододаток. [4]

  Ендоцентріческій тип являє собою складені слово,значення якого представляє собою суму значень складових йогоелементів.

  Наприклад: armchair це вид стільця (chair); breath test це вид тесту.

  Екзоцентріческій тип. Це складені слова, значення яких невизначається жодним з його складових елементів, тобто значення цілогоне дорівнює сумі значень складових.

  Наприклад: pickpocket не є якоюсь різновидом кишені (pocket)
  , А так само не має нічого спільного зі словом pick (відбір, збирати).
  Pickpocket це людина, що займається кишеньковими крадіжками, тобто кишеньковийзлодій.

  Або, припустимо, redneck. Якщо переводити це слово покомпонентний, миотримаємо значення "червона шия". Насправді ж це слово має 2значення, що не мають нічого спільного з дослівним перекладом його складових:
  "1.неотесанний людина, селюк; 2. Білий наймит (в південних штатах)"

  складені слово додаток визначається як складне утворення,складаються з двох раздельнооформленних основ, що знаходяться у відношенніаппозиція.

  Наприклад: Bittersweet має властивості обох компонентів sweet і bitter.
  Було б не вірно визначати значення цього слова тільки по одному зкомпонентів. Елементи цього слова визначають один одного.

  2. Класифікація складені слів Р.І. Розіною.

  Р. І. Розіна пропонує іншу класифікацію. Він поділяє всескладені слова на 3 типу. [5]

  1. Згідно з семантичним відносинам між компонентами, складені слова можуть бути сочінітельнимі, між елементами яких представляється можливим угледіти сочінітельную зв'язок.

  (Anglo-American, stone-deaf, age-long, fighter-bomber) і підрядних, між складовими яких представляється можливим вбачати різновиди синтаксичних відносин підпорядкування. Вони в свою чергу діляться на подвоєні

  (редупліцірованние) (hush-hush, zig-zag, walkie-talkie, hanky-panky, hodge-podge, argy-bargy) і додаткові (a queen-bee, a secretary-stenographer) складені слова.

  2. Згідно з порядком розташування компонентів поділяються на синтаксичні, відношення між частинами якого має відповідність у нормальному синтаксичному побудові (red-hot, pale-blue), і асінтаксіческіе, відношення між частинами якого не має відповідності в нормальному синтаксичному побудові. (blue-bell, mad-doctor)

  3. Відповідно до характеру основ на похідні (door-step, baby-sitter, looking glass, street-lightening, handiwork) і власне складні

  (long-legged, a breakdown, a kill joy).

  Можна виділити так само ще один тип складені слів: дістактние абороздільні, складові якого можуть відділятися один від одного в мові. [6]
  The third-and fourth-grade teachers met with the parents.
  Both full-and part-time employees will get raises this year.
  We don't see many 3 -, 4 -, and 5-year-old children around here.

  1.3. Класифікація складені слів по частіречному компоненту.

  Відповідно до цього підходу складені слова відносяться до певноїчастини мови в залежності від того якими частинами мови елементи цього словає.

  Наприклад: складені слово є іменником, якщо обидва йогокомпонента іменники (bath towel, boyfriend); якщо обидва компоненти --дієслова (make-believe) і т.д.

  складені слово є дієсловом у разі якщо перший компонентіменник, а друге - дієслово (skydive); є прикметником, якщоперший компонент - мова, а друга - прикметник (crossmodal).

  Але не варто строго дотримуватися цього правила, тому що в багатьох випадках приз'єднанні двох однотипних компонентів, можна отримати складеніслова, що відносяться до різних частин мови. Так, скажімо, у випадку якщоперший компонент є дієсловом, а другим іменником, то прискладання ми можемо отримати складені слово відноситься до частини мовиабо до імені іменника, або до дієслова (sunshine - ім'яіменник, skydive - дієслово). [7]

  1.3.1. Складені іменники

  Простого іменника іноді буває недостатньо, щоб прямочітко охарактеризувати предмет або людини. У цьому випадку вживаютьскладені іменники, які являють собою стійківирази, що складаються з більш ніж одного простого слова, і яківиконують функції іменника в реченні.

  Some people write out a new address book every January.

  How would one actually choose a small personal computer?

  Where did you hide the can opener?

  ... a private swimming pool.

  Іноді можна використовувати тільки друга частина слова, у випадку якщозрозуміло про що йде мова. Наприклад, після вживання в мові слова "аswimming pool ", немає потреби повторювати його цілком знову в продовженнірозмови, досить сказати "a pool".

  Більшість складних іменників складаються з двох слів, але деякіможуть містити три і більше.

  ... a vase of lily of the valley

  складені іменники можуть бути обчислюваними (blood donor,baby-sitter, nervous breakdown, X-ray), неісчісляемимі (do-it-yourself,first aid, junk food, turn-over), можуть бути тільки в однині (death penalty, human race, open air), або лише в множині (highheels, luxury goods, vocal cords). [8]

  Більшість словників дають варіант правопису множинискладені слів. Наприклад, слово truckful (так само як і teaspoonful,cupful і.т.д.) має два варіанти написання у множині:trucksful і truckfuls. У словнику дається два варіанти, з яких першийце найбільш прийнятний. Але є так же наклав іменники, в якихдопускається тільки один варіант написання.

  Освіта множини складені іменниківзалежить від його складових. Якщо останній компонент є що обчислюєтьсяіменником, тоді множина всього складногоіменника припадає на нього.

  Air raids were taking place every night.

  ... health centres, banks, post offices and police stations.

  Shrill voices would be heard through letter-boxes.

  ... the refusal of dockers to use fork-lift trucks.

  складені іменники утворені від фразеологічнихдієслів для утворення множини беруть закінчення '-s'.

  Nobody seems disturbed about cover-ups when they are essential to theconduct of a war.

  Naturally, I think people who drive smarter, faster cars than mine area bunch of low-grade show-offs.

  Якщо до складу складних іменників входять обчислювальнііменник Та й мова, тоді закінчення множини береперший компонент.

  Наприклад: Looker-on - множина lookers-on

  Swimming-up - множина swimmings-up

  Passer-by - множина passers-by

  Якщо складені іменник складається з двох слів з'єднанихміж собою приводом 'of' або 'in', або якщо до складу якого входить ім'яіменник і 'to-be', тоді закінчення множини береперший компонент.

  I like birds of prey and hawks particularly.

  ... brothers whom I had considered my comrades in arms.

  The veil places brides-to -be at a distinct advantage.

  Деякі складені іменники були запозичені з іншихмов, переважно з французької та англійської, і томуосвіта множини в них відбувається не за правиламиіснуючим в англійській мові.

  ... aided by agents provocateurs sent into our midst.

  ... while the nouveaux riches of younger states built themselves palatialmansions. [9]

  Присвійні форма складені слів утворюється за допомогоюдодати апострофа і 's' до останнього елементу: my daughter-in-law'scar, a friend of mine's car. Для утворення присвійний форми ускладені іменників у множині використовується привід
  'of': the meeting of daughters-in-law, the schedule of half-moons. [10]

  1.3.2. Складені імена прикметники.

  складені прикметники складаються з двох або більше елементів, ізвичайно пишуться через дефіс. Вони можуть бути: [11]

  1) Якісні (easy-going, low-cut, slow-witted, sun-tanned, well-off)

  2) класифікують (built -up, face-saving, front-page, man-eating)

  3) позначають кольори (blood-red, iron-grey, royal-blue, snow-white)

  складені імена прикметники можуть складатися з більш ніж двохелементів.

  ... the day-to-day chores of life.

  ... a down-to-earth approach

  ... a free-and-easy relationship

  ... life-and-death decisions

  ... a trip to an out-of-the-way resort

  Деякі складені прикметники здаються доситьнестандартними, так як вони складаються зі слів, які ніколи невикористовуються в мові самостійно. Наприклад: namby-pamby, higgledy -piggledy, topsy-turvy. Такі слова звичайно ставляться до неформальної лексиці.

  ... all that arty-crafty spiritualism

  ... his la-di-da family

  Деякі складені прикметники були запозичені з іншихмов, в основному з французької та латинської. Такі як: [12]
  | A la mode | Compos mentis | Hors de combat |
  | A posteriori | Cordon bleu | Infra dig |
  | A priori | De facto | Laissez-faire |
  | Ad hoc | De jure | Non compos mentis |
  | Ad lib | De luxe | Per capita |
  | Au fait | De rigueur | Prima facie |
  | Avant-garde | De trop | Pro rata |
  | Bona fide | Ex gratia | Sub judice |

  3. Складені дієслова.

  Потрібно відзначити, що не завжди можна зрозуміти значення складенідієслова, орієнтуючись на значення його компонентів.

  Наприклад: дієслово 'soft-soap' (soft-м'який, soap-мило) не має нічогоспільного з використанням м'якого мила, його значення "лестити кому-небудь знаміром переконати зробити що-небудь для вас ".

  складені дієслова звичайно пишуться через дефіс (cross-referenced,ice-skated), але іноді вони можуть мати подвійне написання: роздільне ічерез дефіс: baby-sit = baby sit, roller-skate = roller skate.

  Існують складені дієслова, елементи яких самостійно вмови не зустрічаються.

  Sally had pooh-poohed the idea of three good meals a day.

  Their policy was to hesitate, to shilly-shally, to temporise.

  складені дієслова, запозичені з інших іноземнихмов, виглядають нестандартно.

  They ad-libbed so much that the writers despaired of them.

  He resents having to kow-tow to anyone or anything.

  Так само як і прості дієслова, складені можуть бути: [13]

  1) Непереходнимі

  | Baby-sit | Hitch-hike | Kow-tow | Roller-skate | Water -ski |
  | Back-pedal | Ice-skate | Lip-read | Shilly-shally | Window-shop |
  | Goose-step | Jack-knife | Play-act | Touch-type | Wolf-whistle |

  2) Перехідні

  | Back-comb | Cross-conference | Ill-treat | Spin-dry |
  | Blow-dry | Double-cross | Pooh-pooh | Spoon-feed |
  | Cold-shoulder | Double-glaze | Proof-read | Stage-manage |
  | Court-martial | Dry-clean | Rubber-stamp | Tape-record |
  | Cross-check | Field-test | Short-change | Wrong-foot |
  | Cross-examine | Force-feed | Short-weight | |
  | Cross-question | Ghost-white | Soft-soap | |

  3) Перехідні і непереходние

  | Ad-lib | Criss-cross | Short-circuit |
  | Bottle-feed | Deep-fry | Sight-read |
  | Breast-feed | Double check | Spring-clean |
  | Bulk-buy | Double-park | Stir-fry |
  | Chain-smoke | Mass-produce | Tie-dye |

  2. Правопис складені слів.

  При такому способі словотворення як складання відбуваються деякізміни.

  1) Може змінюватися чи втрачатися значення слів (pickpocket, yellowjacket, killjoy, redneck).

  2) Може змінюватися фразова наголос.

  Наприклад: якщо слова white і house є фразою, тоді наголосприпадає на 2 слово, якщо ж це складені слово, тоді на 1компонент.

  3) У процесі з'єднання може з'являтися як сполучна голосна,так і згодна.

  Наприклад: tragicomic, Afro-Asian, speedometer/sportsman, saleswoman.

  4) Може мінятися і правопис. [14]

  Існує 3 форми написання складені слів:

  1) закрита форма (злите написання) keyboard, typewrite

  2) відкрита форма (роздільне написання) salad dressing, April Fool's

  Day

  3) дефісная форма: age-old, mother-in-law, force-feed

  Наприклад, візьмемо слово Deadline. Спочатку правопис цьогослова було роздільне, пізніше - через дефіс, у сучасній англійській мовіце слово пишеться злитно. Звернемося до історії. Цей термін вперше виникпід час громадянської війни. Він позначав лінію, намальовану в 10 футів відстіни конфедеративного частоколу (Confederate stockade). Вонавикористовувалася як міра безпеки. Під час війни, тюремним укладенимне дозволялося перетинати цю лінію. В іншому разі на них чекала смерть.
  Звідси й назва deadline. Щоправда, з часом, значення цього словазмінилося також. На жаль, такої історії написання мають не всіскладені слова. Як було сказано вище вони можуть мати три способинаписання. Вільям Сабін охарактеризував цей феномен так: "складеніслова не слідують ніяким правилам написання ". І це вірно. До сих пір неіснує правил правопису складені слів. Єдиний вірнийшлях - це заглянути до словника випуску не більш ніж п'яти років. ЦеМожливий термін зміни написання складені слів. Великийвнесок у написання складних слів роблять люди, що працюють в поле діяльності,де ті або інші складені слова зустрічаються більш часто. Наприклад,завдяки банківським працівникам, слово creditcard пишеться злитно. [15]

  Правопис слів може впливати на його значення. Наприклад, існуєдва способи написання слова black bird.

  При Злите написання це складені слово позначає вид птахів,незалежно від її кольору. Blackbird - чорний дрізд, який, незважаючи насвою назву, може бути як чорного так і білого кольору. У разіроздільного написання, увага акцентується на фарбуванні.

  Назва іншого виду птахів, Whippoorwill (Козодой жалібний), маєнародне походження. Цей птах видає звуки, при графічному зображеннісхожі на "Whip poor Will". Для того, щоб підкреслити це подібність, ранішеназва цього птаха писалося через дефіс, пізніше стало мати злитенаписання.

  складені слова можуть бути постійними і тимчасовими. Постійніскладені слова широко використовуються і можуть бути легко знайдені всловнику. У той час як тимчасові складені слова складаються з двох абобільше слів, з'єднаних дефісом щоб уникнути подвійного значення або длявиділення значення іншого слова. В цілому, всі складені слова ранішебули тимчасовими, але зі зростаючою частотою вживання, вони стализмінюватися у правописі і перейшли в ряд постійних. [16]

  Як було сказано вище, англійська мова не постійний, і найкращийваріант дізнатися правильне написання слова, це подивитися в словнику. Якщож там запропоновано більш ніж один варіант написання, найбільш вірним єперший варіант, оскільки він є найбільш поширеним.

  Найчастіше складені слова, у випадку якщо тільки вони неархаїчного походження, пишуться окремо. Якщо ж коріння німецькогопоходження, або якщо складене слово широко використовується в народі, тодіймовірно злите написання. Злите написання так само зустрічається часто,якщо при роздільному, компоненти позначають різні слова. (black bird /blackbird).

  Англійська мова належить до германської групи. Походження словаfisherman, наприклад, йде корінням далеко в минуле. Обидва складовікомпоненти мають німецьке походження. Обидва слова з'явилися під часнормандських завоювань в Англії, ще до 1066 року. Тоді ж ставвикористовуватися термін fisherman. Сучасний термін repo man має відкритуформу написання. Він використовується в розмовній лексиці. Repo цескорочене слово від repossession, яка не має німецькогопоходження, і використовується в мові вкрай рідко.

  Існує тенденція дефісного написання складені слів, що маютьу своєму складі короткі слова. Ці слова завжди писалися через дефіс, іімовірність зміни їх написання дуже мала, у зв'язку з можливоюплутаниною в значеннях. Це такі слова як: mother-in-law, editor-in-chief,merry-go-round, aide-de-camp, forget-me-not і т.д.

  Написання складені слів через дефіс було дуже поширене в
  19 столітті. Наприклад, письменник Герман Мелвіл назва найвідомішогосвого роману писав через дефіс: Moby-Dick. Тепер же можна зустрітитільки злите або роздільне написання назви.

  Назви багатьох біологічних термінів, які мали раніше дефісноенаписання, втратили її. Наприклад, рослини, які ростуть у лісах
  Північної Америки, the May Apple, протягом довгого часу писалося черездефіс, зараз - роздільно.

  У цілому, слова, які пишуть через дефіс в наш час, являють собоюсвого роду виняток.

  2.1 Правил написання складені слів.

  Як вже було згадано вище, кращий спосіб довідатися правильністьнаписання слова, це заглянути до словника. Але все таки, існуютьпевні правила.

  2.1.1 Правопис уявних складені слів.

  Існують, так звані, уявні складені слова, утвореніпри з'єднанні до повного речі різного роду приставок і суфіксів, а такж "подоб слів". Такі слова звичайно мають злите правопис.

  Anticrime, antisocial, binomial, biochemistry, childlike, coordinate,counterclockwise, extraordinary, infrastructure, interrelated, intramural,macroeconomics, metaphysical, microeconomics, midtown, minibike,multicultural, neoromantic, nonviolent, overanxious, postwar,preconference, pseudointellectual, reenter, reunify, semiconductor,socioeconomic, subpar, supertanker, taillike, transatlantic, unnatural,underdeveloped.

  Але все таки, не всі слова дотримуються загального правила, існують івинятку.

  Через дефіс пишуться уявні складні слова якщо:

  1. Їх другий компонент пишеться з великої літери чи є числом

  (post-Freudian, pre-1998, anti-Semitic);

  2. Для того щоб уникнути плутанини в значенні омографи (un-ionized - не іонізовані, unionized - об'єднаний; recreation - розвага, re-creation - нове творіння; release - відпустити, re-lease - знову орендувати);

  3. Якщо до складу слова входять більш ніж 2 компонента, і так само у разі якщо написання слова без дефіса ускладнює його читання. (pro-choice, pro-life, co-op, co-edit).

  4. У випадку, якщо складені слово у своєму складі має більш ніж два компоненти (non-English-speaking, pre-Civil War).

  5. У разі якщо другий компонент починається з тієї ж голосною, з якою закінчується перший (anti-intellectual, semi-independent). [17] Хоча більшість складені слів що мають такі приставки як: co-, de-, pre-, pro-і re -, пишуться злитно: coordinate, preeminent, reenter.

  6. Зазвичай з'являється дефіс в словах що починаються з all-, ex-(у значенні "колишній, що передує"), half-, quasi-(в конструкціях з ім'ям прикметником) і self-:

  All-around, ex -governor, half-life (але halfhearted, halfpenny, halftone, halfway), quasi-scientific (але quasi science), self-defence

  (але selfhood, selfish, selfless, selfsame). [18]

  2.1.2. Якщо складені слово є ім'ям іменником або ім'ям прикметником.

  1. Для того щоб уникнути плутанини, складені слова, що є визначеннями, пишуться через дефіс: fine-wine tasting, high-school teacher, hot-water bottle, minimum-wage worker, rare-book store, real-life experiences.

  Якщо ж смислової плутанини не виникає, або якщо ж дефіс виглядає недоречним, тоді має місце роздільне написання: bubonic plague outbreak, chemical engineering degree, temp agency employee.

  2. Якщо іменник є складені словом і зазвичай має роздільне написання, але в даному випадку перед ним стоїть визначення, тоді для уникнення плутанини, відкрите складені слово отримує дефісное написання: wine cellar, damp wine-cellar; broom closet, tiny broom-closet; house cat, old house-cat.

  3. Складені імена прикметники, які у своєму складі мають low-або high-, мають дефісное написання: high-quality programming, low-budget films.

  4. Складені прикметники, до складу якого входять наріччя і прикметник, або наріччя і незмінна частка, найчастіше пишуться через дефіс і з'являються в реченні перед іменником, що вони визначають: a well-known doctor, an ill-advised move, best-loved poems, a much-improved situation, the so-called cure.

  У разі якщо, ці складені слова з'являються після іменника, або ж, якщо вони при собі так само мають означальні слова, тоді дефіс опускається: the actor is well known, an extremely well known actor.

  5. Якщо у складі складені прикметника, компонентами якого є мова і прикметник, прислівник закінчується на

  -ly, тоді дефіс опускається: a finely tuned mechanism, a carefully worked canvas.

  6. Складені прикметники, до складу яких входить наріччя або іменник і причастя друга, завжди мають дефісное написання і стоять перед іменником, що вони визначають: well-kept secret, above-mentioned reason, helium-filled balloons.

  Багато складені слова такого типу вже стали постійними, і тому мають дефісное написання не дивлячись на те, чи стоять вони перед або після іменником, що вони визначають: a well-worn shirt, his shirt was well-worn, the tongue-tied winner, she remained tongue-tied.

  Таке ж написання отримують складені імена прикметники, що мають у своєму складі прикметник і іменник, до якого додано-d чи-ed: yellow-eyed cat, many-tiered cake, stout-limbed toddler.

  Багато хто з них також перейшли в ряд постійних закритих або дефісних складені прикметників: middle-aged, old-fashioned, lightheaded.

  7. Складені прикметники, що мають у своєму складі іменник, прикметник або прислівник і причастя перше, мають дефісное написання і стоять перед іменником, що вони визначають: a bone-chilling tale, two good-looking sons, long-lasting friendship. < p> Багато хто з таких слів перейшли в ряд постійних закритих складних слів: earsplitting, farseeing.

  Багато інших такі слова отримали постійне дефісное написання не дивлячись на своє положення в пропозиції по відношенню до речі вони визначають: far-reaching consequences, the consequences are far-reaching.

  8. Складені слова, що мають у своєму складі іменник і герундій, звичайно пишуться окремо: crime solving, house hunting, trout fishing.

  Багато хто з них стали постійними закритими складними словами: faultfinding, housekeeping. < p> 9. Складені визначення, що складаються з декількох слів, що пишуть з великої літери, мають роздільне написання: Old English poetry,

  Iron Age manufacture, New World plants.

  10. Імена власні позначають етнічні групи зазвичай пишуться окремо: a group of African-Americans, many Native Americans,

  French Canadians in Boston, a Jewish American organization, an

  Italian American neighborhood, Latin American countries.

  Хоча останнім часом багато хто (але не всі) стали отримувати дефісное написання: African-American, Asian-American families, French-

  Canadian music. < p> 11. Іменники і прикметники, що складаються з короткого дієслова з приводом, зазвичай мають дефісное або злите написання, в залежності від частоти використання. Ті ж слова, але які використовуються як дієслова, пишуться окремо: a breakup - break up a fight; a bang-up job - bang up the car.

  12. Два рівнозначних іменників у складі складного зазвичай пишуться через дефіс, коли вони рівнозначно визначають предмет або людини: secretary-treasurer, city-state, time-motion study.

  13. Складені слова, що мають у своєму складі більше двох компонентів, завжди пишуться через дефіс якщо вони стоять перед словом, яке вони визначають. Наприклад: We work day to day and enjoy our day-to-day routine.

  14. Невизначені займенники завжди пишуться роздільно у разі якщо вони вживаються для виділення одного члена з групи. Так у прикладі: Anyone can do it, including any one of you.

  15. Наукові терміни зазвичай мають роздільне написання: carbon monoxide poisoning, dichromic acid solution.

  3. Фрази, числа, кольору.

  1. Складені слова, що представляють собою фразу, і які мають функцію визначення звичайно пишуться через дефіс: a happy-go-lucky person, a here-today-gone-tomorrow attitude.

  Хоча якщо її компонентами є іноземні слова, тоді спостерігається роздільне написання: a bona fide offer, a per diem allowance.

  2. Числа від двадцяти одного до дев'яносто дев'яти і складені прикметники, першим елементом яких є число, пишуться через дефіс: twenty-one, thirty-first, second-rare movie, third-story window, ten-thousand-year-old bones, 13 -- piece band, 19th-century novel, decades-old newspapers.

  Якщо до складу складені слова входять числа написані прописом і-fold, тоді написання буде злитим, якщо ж написана цифра - дефісное: tenfold, 20-fold .

  Якщо до складу входить число і-odd - написання дефісное: four-odd, 60 - odd.

  Визначальні складені слова, з числа і іменника в присвійний відмінку, мають роздільне написання: one week's pay, hours 'work.

  3. Прикметники, що позначають кольори завжди пишуться через дефіс: a red-gold sunset, a cherry-red sweater.

  Якщо перший елемент такого складені прикметника закінчується на-ish, і він стоїть перед іменником, тоді складне прикметник має дефісное написання, якщо ж він стоїть після іменника - роздільне: a darkish-blue color, a reddish-gold sunset; The sky is reddish gold. [19]

  Однією з головних особливостей цього словотворення і труднощів длятих, хто вивчає англійську мову є те, що складені словаявляють собою рухоме динамічне явище, правопис яких можезмінюватися протягом дуже короткого періоду часу. Строгих правилправопису майже не існує, і для того щоб уточнити слово пишетьсяЧи разом, або окремо, або через дефіс, потрібно звертатися до словниківвипуску останніх років. [20]

  2. Семантичний аналіз складені слів в англійській мові.

  В останні роки радянське та зарубіжне мовознавство все більшеувагу приділяє аналізу семантичної структури слова. Розробляютьсярізноманітні методики аналізу семантичної структури, що пов'язують її зморфологічну будову слова, його синтаксичним вживанням, абовихідні з семантичного аналізу всієї лексико-семантичної групи, вяку входить дане слово.

  Аналіз психології сприйняття навколишньої дійсності показує,що серед властивостей предмета спостерігач виділяє одне або невелику кількістьвластивостей або сумісних ознак як найбільш інформативних.
  Деякі з цих властивостей він перетворює на оперативні одиниці сприйняття.
  Процес виділення ознак може бути більш-менш усвідомленим, нерідковін пояснюється "активної домінантою свідомості", "установкою". У нашому випадкуце стосується сприйняття на слух і розуміння значення складені слівНЕ носіями мови, а вивчають його.

  Оскільки в основі семантичних змін найменування (семантичнихтрансформацій) лежать формально-логічні відносини між поняттями,визначити (обчислити) семантичні трансформації можна, виходячи, першвсього з типів цих зв'язків, що відображають асоціації, які можуть виникнути всвідомості людини. [21]

  Виходячи з цього можна виділити три типи відносин між елементамискладені слів.

  1) рівнозначність показує вагомість значення кожного з елементів при сприйнятті. У першу чергу, такий тип відносин можна спостерігати в складені словах, що визначають національну приналежність: Afro-American, Anglo-American, Franco-Canadian. А так само в словах, які з лінгвістичної точки зору мають підрядності додаткову зв'язок (див. 1.2): a secretary-stenographer, a queen-bee. При сприйнятті цих слів ми рівнозначно сприймаємо значення обох компонентів. A secretary-stenographer - одночасно секретар і стенографіст. Почувши це слово, ми не замислюємося про те, яка з професій є основною.

  2) Наступний процес - антонімія, яка являє собою протилежність у значеннях. У нашому випадку, цей процес відбувається також на основі законів психологічного сприйняття, коли ми говоримо про таких словах як killjoy, bittersweet, dull-witted.

  3) Відносини підпорядкування породжують дві протилежно спрямованих семантичних процесу: розширення і звуження. Відносини між елементами складені слів в англійській мові найчастіше представлені звуженням значення: перехід від родового поняття до видового: bath towel, handiwork, sun-glasses. Цей процес добре простежується через слова мають однаковий другий елемент.

  Наприклад: long-legged; cross-legged - значення звужується. Що стосується слів, що позначають різні види профес?? ий, тут же питання є спірним, тому що можна говорити про звуження значення в якості певної кваліфікації, або про розширення при придбанні додатково другого до першого: secretary-stenographer.

  складені слова являють собою семантично мотивованіодиниці: chess-board, key-board, school-board; значення основ якихможе бути абсолютно різним: foot-print, foot-pump, foothold, foot-bath,foot-wear, footnote, foot-lights, foot-stone, foot-high, foot-wide.
  Лексичне ж значення основ з'єднано між собою і формує новийсемантичне ціле. Наприклад: a hand-bag - "a woman's bag", a trouser-suit
  - "A woman's suit", wheel-chair - "a chair for invalids", a push-chair - "achair for babies ".

  Отримані складені слова можуть бути як моносінтаксіческімі
  (bookshelf, needle-fish, steamboat, windmill, sunrise, dogbite, toy-man),так і полісінтаксіческімі (life-boat - boat-life; fruit-market - market -fruit).

  Ступінь мотивації складені слів може бути різною.

  1) Повністю мотивовані слова (лексичне значення цих слів пов'язане між собою і являє складання значень складових елементів): sky-blue, foot-pump, tea-taster.

  2) Частково мотивовані слова: hand-bag, a flower-bed, handcuffs, a castle-builder.

  3) невмотивовані слова (метонімічно і метафоричний перенос значення): eye-wash, fiddlesticks, an eye-servant, a night-cap, a slow-coach, a sweet-tooth. Нерідко в мові говорить вказує на вже згаданий предмет, даючи йому, проте, інше, невласно позначення. Подальше позначення можна інтерпретувати як семантичну трансформацію першим. Нерідко такі слова можуть бути полісемантіческімі. Наприклад: a night-cap 1. Нічний ковпак; 2.

  напій на ніч; eye-wash 1. Рідина для зняття макіяжу з очей. 2.

  окозамилювання; eye-opener 1. Одкровення. 2. (Ам) алкогольний напій випитий з раннього ранку. [22]

  Висновок

  складені слова є відносно самостійною групою,що відрізняється від групи складних слів. Так звані уявні слова могли ббути віднесені до складних, так як вони утворюються за допомогою аффіксаціі,однак вони дотримуються правил правопису властивим складені словами ітому, на наш погляд, вони мають проміжне положення міжскладені і складними словами.

  Для того щоб визначити природу і лінгвістичний статусскладені слів, в основу їх дефініції були покладені всі трикомпоненти: морфологічна структура, значення, а також їх синтаксичнефункціонування.

  Таким чином, складені слова являють собою семантичномотивовані одиниці, значення основ яких може бути абсолютнорізним, тому що при з'єднанні вони формують нове семантичне ціле.
  Вони утворюються при з'єднанні двох або більше кореневих морфем за допомогоювідкритого, закритого або дефісного способу написання, що залежить відісторичного походження слова, від частоти його вживання, а так само відфункції, виконуваної ними в пропозиції.

  Вивчення різновидів семантичних трансформацій у складенісловах має першорядне практичне значення для дослідженняпроцесу оволодіння іншомовної промовою. Оскільки при описі однієї і тієї ждійсності в осн

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !