ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  словотворчі моделі неологізмів в сучасній англійській мові
       

   

  Іноземна мова

  Криворізький державний педагогічний університет

  Курсова робота

  словотворчі моделі неологізмів в сучасній англійській мові

  Виконала студентка

  V курсу факультету

  іноземних мов групи

  АНФ-98-1

  Скрильник Н.А.

  Науковий керівник:

  Глущенко І.М.

  Кривий Ріг

  2002

  План

  Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3-4

  1. Основні проблеми неологіі ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5-7

  2. Продуктивна словотвір у сучасній англійській мові ... ... ... ... ... ... .... ... 7-12

  3. Основні моделі словотворення.

  Класифікація Луї Гілберта ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 13-20

  4. Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .21

  5. Додаток ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22

  6. Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... 23

  Розвиток мови обумовлено в значній мірі розвитком йогословотворче системи, становленням нових словотворчихмоделей слів, зміною існуючих, збільшенням або зменшенням їхпродуктивності та багатьма іншими факторами словотвірного процесу.

  Створення нових слів здійснюється, перш за все, як відображення вмовою потреб суспільства у виразі нових понять, постійнощо виникають в результаті розвитку науки, техніки, культури, громадськихвідносин і т.д. Встановлення тенденцій розвитку словотворчихпроцесів у мові, вдосконалення теорії і практики лексикографії та ін
  - Завжди були найважливішими проблемами лексикології.

  Величезний приплив нових слів та необхідність їх опису зумовилистворення особливої галузі лексикології - неологіі - науки про неологізми.
  Особливо багато неологізмів з'являється в науково-технічній мові ввнаслідок бурхливого прогресу науки і технікі.Так, наприклад, в українській мовів період появи та розвитку авіації виникли слова: літак, льотчик,приземлятися, повітряна яма і др.Появленіе радіо призвело до виникненнятаких слів, як: радіоприймач, перешкод, радирував і др.Развітіеатомної енергії принесло з собою нові терміни: Атомохід, дезактивація,дозиметр і ін В англійській мові прикладами неологізмів можуть служитислова, що з'явилися порівняно недавно:
  | televiewer | телеглядач |
  | atomic pile | атомний реактор |
  | half-life | період напіврозпаду |
  | tracer atom | мічений атом |
  | to | встановити дизель, обладнати дизелем |
  | dieselize | |

  Очевидно, що такі слова сприймаються як неологізми тільки до тихпір, поки що виражаються ними поняття не стануть звичними, після чого вониміцно входять у словниковий склад і вже не сприймаються як нові.

  Слід зазначити, що неологізми, як правило, виникають на базііснуючої мовної традиції, використовуючи наявні вже в мовісловотворчі засоби.

  Це певною мірою зумовило вибір матеріалу та проблематикинашої рабти.

  Поява у слова нового лексико-семантичного варіанту впрагматичному аспекті варіативності розглядається як результатваріювання в його вживанні в різних ситуаціях спілкування в залежностівід соціального, територіального, національного, вікового,професійного та інших статусів учасників комунікації. Одна і та жлексика по-різному реалізується в однотипних ситуаціях представникамирізних верств носіїв мови. В результаті вживання слова внетипової для нього ситуації (контексті) носіям іншого соціолекта (мовипевною соціо-професійної групи) воно набуває новий відтінокзначення, який потім оформляється в окремий лексико-семантичнийваріант слова.

  З іншого боку, будь-яка семантична новизна народжує прагматичнуновизну. З'явився новий ЛСВ слова розширює прагматику всій лексеми, такяк розширюється спектр ситуацій і контекстів її вживання, і,отже, обмежень на її вживання.

  Проте в теорії неологіі в Філологія є ще багато проблемнихобластей дослідження. До них відноситься в першу чергу системний аналізфакторів, етапів, механізму появи нових слів і значень у плані якекстралінгвістичні (соціолінгвістичний або функціонально -прагматичної співвіднесеності), так і власне лінгвістичноїобумовленості переважаючих продуктивних моделей в мові. Безперечновстановлено, що такі функціонально-стилістичні різновидисучасної англійської мови як стиль і мову засобів масовоїкомунікації (преса, телебачення, радіо), такі сфери суспільного життяяк реклама, ділове спілкування, наука, техніка, електроніка, медицина,політика, фінанси, мода є в силу ряду причин соціолінгвістичнихосновними «постачальниками» нової лексики в сучасній англійській мову.

  Фахівці, що працюють у цій галузі, виділили як ключовепитання неологіі узагальнення та систематизацію теоретичних напрацювань,побудова міжпредметних зв'язків (як з лінгвіністіческімі, так і знелінгвіністіческімі науками), особливо з словотвір,етимологією, Марію, лексикологія, стилістика, соціологією, соціо -і психолінгвістики і т.д.

  В області неологіі є безліч невирішених як в теоретичному,так і в практичному плані проблем. Більшість авторитетних у цій областіфахівців визнають найбільш актуальними наступні напрямкидослідження: o Проблема віднесення новоутворення до неологізм, як довго слово має вживатися в мові, щоб вважатися неологізмом і потрапити до словника; o Визначення зв'язку між окказіоналізмом, авторським вживанням лексичної одиниці і неологізмом; o Необхідність створення особливих словникових статей або послід, що дозволяють маркувати неологізми , тому що існуюча система вкрай незручна і не враховує соціальної диференціації мови, звідси: o Нечіткість в стилістичною характеристикою неологізмів, а значить і в питанні про віднесення до неологізмами сленгові одиниць, професіоналізмів, термінів та інших пластів лексики.

  У мові все направлено до певної мети - висловлення думки. Томуосвіта мови можна уявити собі як взаємодія духовногопрагнення позначити матеріал, необхідний внутрішніми цілями комунікації.

  Поява нового слова, однак, диктується і прагматичнимипотребами. Відправник повідомлення вибирає з наявного лексичногорепертуару те, що найкращим чином відображає його думки і почуття. Якщо влексиконі відправника такого слова немає, він видозмінює стару і створюєнову лексичну одиницю.

  Говорячи про тенденції продуктивної словотворення, ми маємо на увазіпереважне вживання тих чи інших словотворчих засобів,характерне для англійської мови в даний час в цілому, у сукупностівсіх його функціонально-стилістично обумовлених сфер комунікації.
  Уміле використання продуктивних словотворчих моделей художникомслова, з одного боку, може бути однією з показових характеристикіндивідуального авторського стилю і мови письменника, як ємного,виразного, образного в художньому відношенні і, з іншого боку,бути непрямим показником читання і популярності автора.

  У більш широкому плані такі спостереження можуть дати певнийуявлення про соціальний статус художньої літератури в суспільстві, зодного боку, і культурний рівень народу, соціуму, з іншого.

  Незважаючи на те, що головним фактором при зміцненні неологізму багатолінгвісти вважають те, наскільки відповідає дане похіднепоставленим перед ним цілям номінації, проте соціальні чинникиіноді не менш значущі в цьому відношенні. Чим іншим як не духовним впливомна культурну та освічену частину населення США і Великобританії російськоїеміграції 70-х років можна пояснити і зміцнення в англійській мові такихсвоєрідних конгломератів як refusеnik (аналогія з російським відмовників --той, кому відмовлено у візі на виїзд за межі СРСР). Виділений з основиспоконвічно російського слова «супутник» і за аналогією з ним «відмовники» суфікс
  -ник (nik) став настільки продуктивним, що практично необмежено івільно дав масу неологізмів, що увійшли до авторитетні словники нових слів,тобто які стали фактами англійської мови як системи шляхом приєднання доанглійської основі даного суфікса - кальки з російської мови. Наприклад:nudnik (нудний чоловік), no goodnik, jazznik і т.д.

  Подібні словотворчі тенденції можна повністю пояснити лишев термінах соціокультурних або, в даному випадку, точніше сказатиміжкультурних категорій.

  Англійська мова, як і інші мови, перебуває в постійній змініі динаміці. Лексика як самий рухливий пласт мови, найбільш чутливореагує на всі зміни в соціальній, культурній та інших сферах життямовця колективу, адже саме слово є «дзеркалом життя».

  З іншого боку постійно зростаючий інтерес сучасної лінгвістики дорізним аспектам словотворення пояснюється тим, що слово єцентральної одиницею мови.

  Власні властивості слова як лексичної одиниці перехрещуються вньому з властивостями інших елементів мови. Ця взаємодія лежить в основіфункціонування мовної системи в цілому.

  В сучасних дослідженнях семантики вироблених слів все частішепроявляється тенденція вийти за рамки самого слова як одиниці мовноїсистеми, що викликане прагненням зрозуміти, як функціонують похідніслова в мові і на цій основі глибше зрозуміти механізм формування семантикинового слова.

  В даний час спостерігається розширення старих і появу новихобластей номінації ( «ословліванія») викликане бурхливим розвитком науки,техніки, засобів масової інформації.

  Однак розвиток читача функції мови відбивається не тільки врозширення та оновлення понятійної сфери віднесеність найменування, але і взміні способів номінації. Як відомо, в різні епохи мовногорозвитку і в різних мовах переважають різні типи створення номінацій.
  Слід підкреслити, що номінативна функція мови розвивається не тільки врезультаті впливу соціолінгвістичних факторів і еволюції суспільноісторичного досвіду носіїв мови.

  Важливу роль відіграє зміна самих способів номінації.

  У різні епохи, як відомо, і в різних мовах переважають різнітипи створення номінацій, діють певні типи активних номінативнихпроцесів.

  Сформована в мові лексична система накладає відоміобмеження на творчу діяльність людей, що створюють нові слова.

  Основна маса нових одиниць утворюється за допомогою словотворчихкоштів. Термін «словотвір" має два основних значення, якіслід чітко розрізняти. У першому своєму значенні він вживається длявираження постійного процесу утворення нових слів у мові. Моваперебувати в стані безперервного розвитку, що включає певнімовні процеси, в тому числі і створення нових лексичних одиниць. Цейпроцес одержав назву «словотвір». Структура кожного некореневої,а так само багатьох в даний час кореневих слів являє собою підсумокпроцесу утворення цих слів. Суть словотворчих процесівполягає у створенні нових найменувань, нових вторинних одиницьпозначення, і якщо вже такі найменування є словами, термін
  «Словотвір» розкривається в буквальному сенсі, тобто перш за всеяк найменування процесу утворення слів ».

  У другому значенні термін« словотвір »означає розділ науки,що займається вивченням процесів утворення лексичних одиниць.

  Основне завдання словотворення полягає у вивченні формальних,семантичних, генетичних і інших закономірностей і особливостейутворення нових лексичних одиниць, що виникають у процесі розвиткумови, яка є своєрідним барометром суспільного розвитку,чутливо реагує на найменші зміни в науковій, політичній та іншоїжитті суспільства.

  Нове розуміння словотворення як джерела не лише готовихназв, але і правил їх освіти за певними моделями і схемами,співвідношенні з екстралінгвістичні факторами, що дозволило значнопоглибити і уточнити уявлення про механізм словотворення ввідповідно до визначених принципів.
  Сама поява нового слова диктується прагматичними потребами.
  Відправник повідомлення вибирає з наявного лексичного тезауруса те, щонайкращим чином виражає його думки і почуття. Якщо в лексиконівідправника такого слова немає, то нерідко він видозмінює стару або створюєнову лексичну одиницю. Нові лексичні одиниці створюються в процесімови як здійснення мовцем певного комунікативного наміру,а не як одиниці, заздалегідь заплановані мовцем для розширення абопоповнення лексики.

  Важливим питанням у рамках дослідження є також питання про те,як створюється нове слово. Встановлено, що в акті первинного «хрещення»об'єкта бере участь певний індивідуум. У структурі акту номінації вякості відправного пункту виявляється складне переплетіння інтенційщо говорить і його особистих смислів, тобто індивідуальне смислове завданняговорить.

  Людина створює нове слово (originator) прагне доіндивідуалізації та оригінальності. Потім слово проходить декілька стадійсоціалізації (прийняття її в суспільстві) і лексікалізаціі (закріплення вмовній системі). Слово сприймається посередниками (purveyors), якіпоширюють його серед мас. Це, як правило, викладачіуніверситетів, шкільні вчителі, репортери, працівники засобів масовоїінформації. Слово фіксується у періодичній пресі. Чергова стадіясоціалізації - прийняття слова широкими масами носіїв мови. Далі йдепроцес лексікалізаціі, а потім - набуття навичок адекватноговживання нового слова, тобто придбання комунікативно -прагматичної компетенції носіями мови.

  Умовно «ланцюжок неологізаціі» об'єкта дійсності можнаподати так:

  Людина створює нове слово

  (originator - Найда)

  Соціалізація слова

  (прийняття його в суспільстві)

  Лексікалізація слова

  (закріплення його в мовній системі)

  Процеси соціалізації слова і його лексікалізаціі відбуваються черезвзаємодія посередників (наприклад: вчителів, репортерів, акторів, череззасоби масової інформації і т.д. тощо)

  Новими словами лексикології та лексикографії вважають одиниці, якіз'являються в мові пізніше якогось часової межі, вважаємо завихідний. Так деякі дослідники вважають такою межею кінець IIсвітової війни. Інші пов'язують появу нових слів з освоєнням космосу івизначають граніцу1957г. - Роком. запуску першого супутника

  Виробництво нових лексичних одиниць відбувається за певнимисловотворчі моделями, що історично склалися в даній мові. Прицьому однією з ключових проблем словотвору є проблемапродуктивності моделі або способу словотворення.

  До теперішнього часу безперечними встановленими ознакамидериваційних відносин визнані похідної за формою і вмотивованістьза змістом.

  Сучасний англійська мова має у своєму розпорядженні багатьма способами освітинових слів, до числа яких відносяться словопроізводство, словоскладання,конверсія, скорочення, ад'ектівізація, субстантівізація, зворотнесловотвір, лексико-семантичний спосіб, чергування звуків іперенесення наголосу в слові (фонологічної спосіб) і т.д. і т.п. Однак невсі перераховані способи використовуються в однаковому ступені, і питома вагакожного з них в словотворче процесі неоднаковий. Такі способи,як словопроізводство і словоскладання, дають основну кількістьновоутворень.

  За допомогою словопроізводства і словоскладання створюється 88% нових слів
  (з 3000 досліджених слів). Інші ж, наприклад конверсія, лексико -семантичний спосіб, утворюють нові слова в меншій кількості, і,нарешті, третя, до числа яких можна віднести чергування звуків і перенесеннянаголосу в слові, малопродуктивні і в даний час майже невикористовуються, переходячи в розряд історичних способів СВ. У зв'язку з цим,прийнято виділяти:

  - малопродуктивні афікси

  - продуктивні

  - афікси, що мають так званої «абсолютною продуктивністю», тобто такою здатністю словопроізводства, при якій афікс має мінімальні обмеження в сфері свого застосування як словотвірного елемента.

  Продуктивність, як відомо, є однією з глав?? их характеристиксамих різних мовних одиниць. Особливого значення набуваєпродуктивність, зокрема, при характеристиці словотворчемоделі, що є центральним механізмом у створенні нових слів. Так як всловотворенні поняття продуктивності, крім моделей, поширюється іна афікси, основи, тобто словотворчі елементи, а так само на способисловотворення, семантика самого слова «продуктивність» дуже широка.
  Можливо, саме цей факт і став причиною того, що по окремих аспектівцього поняття і навіть за його основними характеристиками єдиної думки середдослідників не існує.

  Важливо відзначити, що в теорії словотворення «продуктивність» маєсинонімічний термін - «словотворча активність», під якоюмається на увазі здатність того чи іншого освіти, наприкладсловотвірного елемента, утворювати нові слова. Модель, афікс,основа можуть бути активні в створенні нових слів і, навпаки, можуть бутипасивні, тобто з їх допомогою утворюється незначна кількість слів абоне утворюється зовсім.

  Дуже детальну класифікацію неологізмів з урахуванням продуктивностіспособів словотворення запропонував Луї Гілберт
  Він пропонує виділити наступні групи неологізмів за способом створення:

  I. Фонологічні неологізми, які створюються з окремих звуківабо своєрідних конфігурацій звуків.

  У цих новоутвореннях відчувається певна штучність.
  Подібні поєднання звуків нерідко поєднуються з морфема грецького аболатинського походження. Прикладами таких слів можуть служити назвиполімерних волокон, винайдених в останні десятиліття: polysterol,nylon, etc. Або терміни, які використовуються у фізиці, хімії, оптиці, іншихнауках:

  Polychromatic - багатобарвний

  Monochromatic - одноколірний.

  Такі неологізми носять назву власне фонологічнимнеологізмів.

  У цю ж групу входять слова, утворені від вигуків
  (отмеждометійние неологізми): zizz (короткий сон) - від імітації звуку, що видається у сні; to buzz (дзвонити по телефону) - від імітації роботи телефонногозумера.

  Як бачимо, основа отмеждометійних неологізмів - імплікація звуків ізвуконаслідування.

  І, нарешті, до цієї ж групи умовно відносяться нові вигуки типу:

  Yech або yuck - вигуки, що виражають сильну відразу;

  Wow - захват , здивування;

  Ouch! - Зойк від несильною болю;

  Oops! - Зойк, коли людина щось швидко худне.

  Запозичення.

  Неологізми цієї групи відносяться до сильних неологізми. Загальноютенденцією для них є те, що вони мають фонетичної дистрибуцією,не характерною для англійської мови. У них відсутня мотивація, вониволодіють нетиповим для англійської мови морфологічним членуванням.
  Запозичення можна розділити на чотири групи:

  1. Власне запозичення. Основна мова - джерело цих неологізмів

  - французька. Новою тенденцією є зростання запозичень з африканських та азійських мов, особливо з японської. Неологізми цієї категорії найчастіше передають поняття в галузі культури: discotheque, cinematheque.

  Громадсько-політичного життя:

  The Duma - Дума,

  Повсякденною життя:

  Petit dejeuner-невеликий сніданок

  Ryokan - ріокан (готель в традиційному японському стилі)

  Науки і техніки і т.д.

  2. До цієї групи відносяться варваризми - неассімілірованние або слабоассімілірованние в англійській мові одиниці, що відрізняються найбільшим ступенем новизни, наприклад: dol? E vita (іт.), perestroika, glasnost.

  3. До третьої групи відносяться ксенізми. Це неологізми, що відображають реалії, специфіку побуту країни - джерела, невластиві мові акціпіенту, наприклад: kung-fu (кунг-фу), ninja - ніндзя, guro - тип бутерброда.

  Ксенізми складають 14% від всіх запозичень і володіють більшим ступенем новизни, ніж варваризми.

  4. Кальки формують четверту групу. За останні 25 років кількість калік в англійській мові різко зменшилася. Заботкіна виділяє лише три найбільш уживані кальки - неологізм:

  - dialogue of the death (від фр. Dialogue des sourds) - дискусія, в якій учасники не звертають уваги на аргументи одне одного;

  - gliding time (від нім. glietzeit) - ковзний графік;

  - photonovel (від ісп. photonovelа) - фотороман, роман, що складається з фотографій, зазвичай з діалоговими вставками у стилі коміксів.

  II. Морфологічні неологізми, створені за зразками, що існують умовній системі, та з морфем, що є в даній системі. Тут так самовиділяють кілька груп.

  1. Афіксальних неологізми. Афіксальних одиниці складають 24%, заданими Кеннона, всіх новоутворень і в незначній мірі поступаютьсяскладним словам. Число афіксів, що використовуються при утворенні нових слів, іїх дистрибуція зараз вкрай багаті і різноманітні. Заостанні 25 років в утворенні нових слів було використано 103 суфікса,
  127 префіксів і полупрефіксов. Природно, що найбільший ступінь новизниволодіють одиниці, створені за допомогою нових афіксів та полуаффіксов. Їхнебагато:-on, - ase,-sd,-nik,-mansship, eco-, mini-, maxi-, mega-, cine-
  ,-Oholic,-gate-,-natcher, dtal-a-, flexi-, apses-.

  Характерна риса сучасних афіксів полягає в тому, що вонистрого термінологізіровани і закріплені за певною науково-технічноїсферою (напр., muson - елементарна частинка, histosol - вологі грунти,nudnik - нудний чоловік, penmanship - письменницький стиль, ecological --екологічний, mini - bikini).

  Багато словотворчі моделі є результатом виокремлення знеологізмів словотворчих елементів, таким чином афікси розширюють своюзначення або змінюють його, наприклад: aholic, виділення з неологізмуnorkaholic (від дуже поширеного слова alckaholic), розширив своєзначення і позначає одержимість чим-небудь: bookaholic, chocoholic,coffeholic, за цим же принципом розширилися і змінилися значеннянаступних словотворчих одиниць - super-, counter-, anti-,-ism.

  2. Словоскладання. В останні десятиліття роль словоскладаннязначно зростає. А кількість моделей за рідкісним винятком залишаєтьсятим же. Найбільш поширеною моделлю є:

  N + N -> N або A + N -> N, наприклад:

  - high - rise - багатоповерховий будинок

  -- cloth - cap - робочий

  - ratflink - зрадник

  - hard - line - безкомпромісним точка зору

  - earthday - земні добу.
  Збільшується кількість слів, де перший компонент - власне ім'я:

  - Reaganomics - рейганоміка, політика Рейгана, притримування його стилю управління.
  Інший моделлю, що володіє підвищеним ступенем продуктивності єнаступна:

  Part II + A

  - laid - back - розслаблений.
  Слова цієї моделі найчастіше можна зустріти в ситуаціях неформальногоспілкування. За всієї своєї актуальності модель не є новою, тому що наявністьв складних словах причетних і герундіальних форм сходить додавньоанглійській періоду.

  Численну групу складають слова, утворені за допомогоюдієслова з послеслогом по моделі:

  V + PP
  Вживання слів, побудованих по цій моделі також обмежена рамкамиситуацій неформального спілкування.

  - warm - up - розігрівати м'язи за допомогою фізичних вправ;

  - be - in - дружня зустріч;

  - a write - off -- що вийшов з ужитку;

  - lie - in - лежачая демонстрація протесту;

  - a pay out - виплата.
  Посилюється тенденція утворення багатокомпонентних комбінацій. Більше 500одиниць (12% всіх складних слів за даними Заботкіной) складається з трьохкомпонентів:

  - middle-of-the-read - помірний;

  - head-to-head - борються врукопашну;

  - easy-to-use - зручний, легкий у використанні;

  - do-it-yourself-зроби сам.
  Це були традиційні моделі. Але в даний час в англійській мовіз'явилися нові моделі словотворення, ось самі продуктивні з них:
  Abbr + N -> N, наприклад:

  - T-shirt - теніска;

  - B-ball - баскетбол;

  - V-ball - волейбол .
  N + Numeral -> N

  - Catсh 22 - a directive that is impossible to obbey violating somebody, or some other, equally important - прийом 22 (найширше вживані новоутворення, що з'явилося в мові після виходу сатиричного роману Дж . Хеллера "Catch 22" - "Поправка 22"
  Participle + N -> A

  - off-the-shelf - готовий до вживання
  N + Particle -> A

  - hands-on - практичний
  Можна зустріти і більш складні моделі, наприклад:
  N + Prepositional Phrase + N -> N

  - right - to - work law

  3.Конвертірованние неологізми. Моделі конвертованих неологізмів N-> V і V -> N значно знизили свою активність. Це пов'язано з тим, що ванглійській мові іменники легко утворюються від дієслів шляхомаффіксаціі. Це також властиво і дієсловам, наприклад:

  - a seeker - a person, who wants and is going to be a christian, but doubts in some points of the religion - співчуває, хто вірує. < p> Для конвертованих неологізмів, так само як і для неологізмів,утворених шляхом аффіксаціі і словоскладання, характерна тенденція доутворення багатокомпонентних структур типу:

  - work-to-rule (приклад Заботкіной) - виступ робітників з вимогами дотримуватися всі пункти трудового договору.

  Крім основних моделей освіти конвертованих неологізмів N -> V і V -> N існують і інші, наприклад:

  Prefix -> N or A

  - hyper - схвильований;

  - maxi-щось великого розміру, або:

  Abbr -> V, наприклад:

  - RSVP (від фр. Responder sil vous plait) - дайте відповідь, будь ласка

  (в листах).

  Щоб визначити суть конверсії, знову звернемося до розглянутихмоделями.

  N (неод.) -> V. При утворенні неологізму за цією схемою відбуваєтьсяприглушення семи "предметність" та додавання семи "діяти за допомогоюпредмета "(to cassette - ставити касету в магнітофон), а при утвореннінеологізмів за моделлю N (одуш.) -> V відбувається приглушення семи "особа" ідодавання семи "діяти подібно до лиця" (to butterfly - літати по містубез мети подібно метелику) і т.д.

  Таким чином, суть конверсії як способу утворення неологізмівможна звести до наступного: при конверсії відбувається збагачення зміступоняття, тобто додаються нові семи.

  4. До четвертої групи морфологічних неологізмів відносятьсяскорочення. Скорочення є найбільш продуктивним в останнідесятиліття і регулярним способом утворення морфологічних неологізмів.
  Цей спосіб є наочним прикладом, що відображає тенденцію дораціоналізації мови, до економії мовних зусиль. Виділяють чотири видискорочень:

  1) неологізми-абревіатури. Найчастіше аббревіаціі піддаються технічні терміни і зазвичай абревіатури вживаються частіше, ніж терміни:

  - EVA (extra vehicular activity) - робота у відкритому космосі;

  - REM (rapid eye movement) - рух очей під час фази швидкого сну.

  Як правило, абревіатури вимовляються по буквах.

  2) Неологізми - акроніми:

  -- WAY (world Assembly of Youth) - міжнародна асамблея молоді;

  - NORAD (North American Air Defence Commanol) - командування північноамериканських ВВС.

  3) неологізми-усікання становлять найбільшу групу ( включаючи і Акоп-усічення фінальної частини слова)

  - Doc -> Doctor - доктор, лікар

  4) злиття. Серед неологізмів останніх десятиліть намічається тенденція до збільшення одиниць цього типу. Серед них переважають часткові слова-злитки, тобто слова, в яких поєднуються усічений елемент одного слова і повна форма іншого слова:

  - work + alchoholic -> workaholic

  - Addi + Dasster -> Adidas

  - Europe + televizion -> Eurovizion.

  Основна маса слів-злитків використовується в засобах масовоїінформації і в рекламі. Вони привертають увагу і надають певнийефект на читає в силу своєї свіжості і несподіванки.

  Отже, в роботі було розглянуто кілька основних способівосвіти неологізмів в англійській мові.

  Як зазначають лінгвісти у сфері морфологічного, і зокрема,суффіксального словотворення основним продуктивним суфіксом в данийчас є суфікс-er. На основі сложнопроізводной моделі + суфікс
  -Er створено значну кількість англійських неологізмів в останні 15-20років: baby-boomer, дитина, що народилася під час повоєнногодемографічного вибуху (в даний час покоління baby-boomers вирослов yuppies і yumpies, пройшовши в 70-і роки через період me-generation (me --decade) десятиліття, що характеризується пошуками самовираження і особистогоуспіху); page-turner - надзвичайно цікава книжка; all-nighter - щось, щощо триває всю ніч, наприклад, заняття під час сесії. У повній відповідностіз цією тенденцією продуктивність даної суффіксальной моделі надзвичайновисока.

  Продуктивне словотвір знаходиться в повній відповідності з загальнимитенденціями продуктивного словотворення сучасної англійської мови.
  Переважно використовуються морфологічні способи словотворення --транспозиції, суфіксація, словоскладання, сложнопроізводние моделі длястворення оригінальних і неповторних авторських лексичних одиниць. Длятого, щоб на основі асоціативних зв'язків новостворена одиниця мовибула усвідомлена читачем як образна, вона повинна бути створена на основілегко впізнаваних, звичних і легко виокремлює читачем моделях мови (унашому випадку словотворчих моделях).

  Вправа

  Перекладіть наступні пропозиції, визначивши самостійно значеннявиділених слів і виразів:
  1. The German High Command planned a lightning war against the Soviet Unionwith view to crush the Red army within few weeks after the beginning ofhostilities, but this proved to be a fatal blunder of the German strategy.
  2. US land and naval forces operated under strong air umbrella, whichaccounts for much lighter losses as compared with Iraqis.
  3. Prefabs are generally used instead of conventional building materialwhen rapid erection of houses is required.
  4. In the atomic burst, it is the fall-out that is no less harmful for bothpeople and material than the blast and flash burn hazards.
  5. A big four-decked merchantman was shored by a heavy storm a few days agooff the Cape Horn.
  6. Both A-bomb and H-bomb are the weapons of mass destruction and thereforewe insist on stopping all A-tests and H-tests.
  7. It was a handsome man; he clerked at some forwarding department androomed a very small lodging not far from his office.
  8. Nadya Pryakhina, a well-known chute jumper, is particularly keen ondelayed jumps;today she has made her second delay-drop of 15 seconds.
  9. London busmen went on strike demanding the 15 shillings-a-week increaseof pay.
  10. Several leaders of the strike were clubbed and then questionized at thepolice station.
  11. Scientists developed new weapons for aircraft, particularly air-to-airand air-to-surface atomic missiles.
  12. Before World War II distinct signs of westernisation were clearlyvisible in the educational system of India.

  Список використаної літератури

  1. Арнольд І.В. Стилістика сучасної англійської мови. - М.:

  Просвещение. 1990 - 30/с.

  2. Будагов Р. А. Нові слова і значення// Людина і його мова. М.: МГУ,

  1976 - 275 - 283 с.

  3. Жлуктенко Ю. А., Березинський В. А. Англійські неологізми. - Київ.:

  Наукова думка. 1983 - 154 с.

  4. Заботкіна В. І. Нова лексика сучасної англійської мови. - М.:

  ВШ. 1989 - 126 с.

  5. Каращук П. М. Словотвір англійської мови. - М.: Вища школа.

  1977 - 314 с.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !