ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Складне речення з сочінітельнимі і підрядних спілками в англійській мові
       

   

  Іноземна мова

  РОСТОВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

  Кафедра іноземних мов

  Випускна робота

  на тему:

  Складне речення з сочінітельнимі і підрядних спілками в англійській мові

  Науковий керівник:

  Л. Х. Лустре

  Рецензент:

  ......... ............................................

  Ростов-на-Дону

  1999

  Зміст:

  Введення
  .................................................. ..........................< br>...... 2-6

  Глава 1. Складне пропозиція: поняття і ознаки: ....... 6-20

  1.1. Види синтаксичного зв'язку в складному реченні.

  1.2. Твір і підпорядкування у структурі складного речення.

  Глава 2. Складне речення з сочінітельнимі і підряднихспілками в англійській мові: ........................................ 21-40

  1. Складні пропозиції з сочінітельнимі спілками.

  2. Складні пропозиції з підрядних спілками.

  Практична частина:

  Структурно-семантичний аналіз складних речень з сочінітельнимі іпідрядності союзу ................................... 41-57

  Висновок
  .................................................. ......................... 5
  5-58

  Бібліографія
  .................................................. .................. 59-60.

  Введення.

  За останні півстоліття питання синтаксису складного речення ванглійською мовою привертають особливу увагу багатьох дослідників. Середцих питань, до цих пір вимагають подальшої наукової розробки, важливемісце займає питання про складному реченні, як особливої одиниці синтаксису,та існуючої зв'язку між її компонентами. При цьому на сучасному етапірозвитку мовознавства, коли визначені й уточнені основні поняття,досліджено багато структур, характерно те, що в центрі увагиінтересів і в центрі розбіжностей лінгвістів до цих пір залишаютьсясочінітельние і підрядності спілки в складному реченні.

  Саме той факт, що в основі поділу зв'язків між частинами складногопропозиції лежать смислові, а не формально-грамматі-етичні моменти,приводить на практиці до того, що, як і весь синтаксис, сочінітельно -підрядності схема у всіх індоєвропейських мовах схожа: з огляду на те, щолюдське мислення розвивається в загальному однаковими шляхами у всіхкраїнах, мови, безпосередньо реалізують думку, відрізняються один від одногоперш за все лексикою і мало різняться по складу смислових категорій.

  Подібність мов в даному випадку дає, зокрема, можливістьлінгвістам, що працюють над вивченням однієї мови, враховувати досягненнялінгвістів, що вивчають мову іншого народу. Чому при визначенні зв'язківміж частинами складного речення не можна виходити тільки з формальнихознак? Тому що число цих ознак у всіх мовах надзвичайнообмежено і жодним чином не відповідає числу смислових відносин,що можуть знайти вираз у реченні. Навіть ті мізерні лексичні засоби
  - Спілки, - які має мову, використовуються вкрай нерівномірно.
  Деякі спілки надзвичайно споживані, у той час як інші можназнайти головним чином у граматиках, де вони перераховані на рівних правахз усіма іншими союзами.

  Для порівняння наведемо таблицю вживання спілок, засновану нааналізі двох взятих навмання сторінок з кожної п'яти наступних книг:

  HAWells The Plattner Story and Others. - Leipzig, 1900, pp.124-125;
  A. J. Kronin. The Citadel. - Moscow, 1957, pp.151-152; E.Seton-Thomson. Lobo,the King of Gurrumpaw and Other Stories. - Moscow, 1956, pp.94-95;
  S. Leaco 'ck. Perfect Lover's Guide and Other Stories. - Moscow, 1958, pp.225-
  226; M. Wilson. Live with Lightning. - Moscow, 1957, pp.344-345. that ...................... 25 and ....................... 19 when ..................... 6 but ........................ 5 as. ......................... 5 though .................. 4 until ... ................... 3 if ........................... 3 for ......................... 3 because ................ 2 so ... that ............... 2 lest ........................ 1 before ...... .............. 1 as though .............. 1 and yet ................ .. 1 [N11, с.256-257].

  Таким чином, на десяти відібраних сторінках виявилося: складнихсоюзних пропозицій, не рахуючи з'єднаних союзними словами - 81,вжито різних спілок - 15, з них that та and - 44, по одному разувжито спілок - 4.

  Різні граматисти називають різні числа спілок, що вживаються всучасній англійській мові. За підрахунками авторів, наведених
  В. І. Жельвісом в 1962 році [11, С.257], їх за різними даними - 52 і 57. Якщо,грунтуючись на цих даних, вважати, що в англійській мові в данийчас функціонує близько 50-ти спілок, то виявиться, що переважнабільшість з них вживається надзвичайно рідко. На десяти дослідженихсторінках вжито всього 15 спілок в 81 складному реченні. При цьомунайбільш часто зустрічаються два союзу - that та and, і на їх частку падаєбільше 53% спожитих союзних пропозицій.

  Тим часом число смислових відносин, що зустрічаються між частинамискладного речення, є дуже великим і набагато перевищує число всіхнаявних у мові спілок. До цього необхідно додати, що з розвиткоммислення і мови число смислових відносин зростає швидше, ніжзбільшується кількість нових спілок. Все це не може не привести до того, щоодні й ті ж союзи починають вживатися у функціях, до цих пір їм невластивих. Наприклад, спілки, до певного часу виражали тількипідрядності зв'язок, починають вживатися для вираження твори, інавпаки. Крім того, в мові, крім спілок, існують ще й іншізасоби вираження відносин між частинами складного речення. Урезультаті в сучасній мові з'являється велика кількість складнихпропозицій, відносини між частинами яких не можна підігнати ні під якукласифікацію.

  До проблеми складного речення, значення спілок в російській іанглійською мовами, класифікації спілок на сочінітельние і підрядності врізні роки зверталися такі видатні вчені, як О. М. Пєшковський «Існуєчи в російській мові твір та підпорядкування пропозицій? »(1926),
  М. Н. Петерсон «Союзи в російській мові» (1952), «Союзні складносурядніпропозиції в російській мові »(1957), А. Н. Гвоздев« Поняття про складнереченні. Синтаксичні засоби, що служать для вираження зв'язкуокремих пропозицій всередині складного. Твір і підпорядкування пропозицій »
  (1958), В. І. Жельвіс «Чи існують у мові сочінітельние і підрядностіспілки? (на матеріалі англійської мови) »(1962), Б. А. Ільіш« Структураскладнопідрядні речення в сучасній англійській мові "(1962),
  Ю. Р. Гепнер «Про класифікації складних речень за типом спілок, які беруть участьв їх конструкції »(1963), Л. Л. Іофік« Про творі предикативних одиниць »
  (1968), І.П.Конь-кова «складносурядні союзне пропозицію в сучасномуанглійською мовою »(1969), Ю. І. Леденев« Про найбільш істотних функціяхросійських союзів »(1971), Г. В. Валімова« Про сочінітельних спілки в складномупропозиції »(1971), Р. Д. Оганесова і Е.В.Скор-луповская« Про виділеннясочінітельних союзів »(1971), Л. Л. Бабалова« Про вживанні спілок і, а, алев складному реченні »(1980), Є. М. Ширяєв« Диференціація сочінітельних іпідрядних союзів на синтаксичній основі »(1980), І. П. Верховская« Доприводу класифікації складнопідрядних речень в сучасномуанглійською мовою »(1981), Я. Г. Биренбаум« Зіставлення складнопідряднихпропозицій російської та англійської мов »(1977),« До теорії складногопропозиції (на матеріалі англійської мови) »(1982), Н. А. Бушуєва
  «Невідповідність формальної і семантичної структури в складних пропозиціяхз другим компонентом, що вводиться when (1985) ін

  Частина з вищеназваних робіт відомих учених використана в дипломноїроботі, основним завданням якої є дослідження питання про союзнутворі і підпорядкування у складному реченні, виявлення класифікаціїсочінітельних і підрядних союзів складних речень в англійськомумовою, визначення значення і функцій найбільш уживаних з них.

  Дипломна робота не є докладного описурізновидів сочінітельних і підрядних союзів і всього розмаїттявідносин, що існують за допомогою союзів між частинами складногопропозиції. У зв'язку з невеликим обсягом роботи ми зупиняємо увагулише на тих спілках, які є найбільш і часто зустрічаються вавторської та розмовної мови, а також тих, тлумачення яких викликаєрозбіжність серед лінгвістів з метою визначення їх статусу в сучасномуанглійською мовою.

  Дипломна робота складається з вступу, двох розділів, практичної частини,укладення та бібліографії.

  У тексті посилання на використану в роботі науково-теорія-тичнілітературу представлені у квадратних дужках: 1-а цифра - порядковий номерцитованого твору з розділу «Бібліо-графія», 2-а цифра - номерсторінки цитованого твору.

  Цитати з художньої літератури вказуються в тексті в круглихдужках (автор, номер сторінки твору).

  Глава 1. Складне пропозиція: поняття та ознаки.

  1.1.Віди синтаксичного зв'язку в складному реченні.

  Як відомо, основною одиницею традиційного синтаксису єпропозицію. Потреби мислення і спілкування створили в мові особливісинтаксичні утворення, що складаються з об'єднання декількохпропозицій. Ці синтаксичні освіти називаються складнимипропозиціями. Для з'ясування поняття «складна пропозиція» необхідноврахувати, що структура складного цілого не є механічною сумоюскладових це ціле простих одиниць. Внутрішні зв'язки елементів складногопропозиції дуже різноманітні і не вкладаються в схему: «Складне складаєтьсяз простих ».

  « Складне речення являє собою об'єднання декількохпропозицій за допомогою тих чи інших синтаксичних засобів в граматичнеціле, що служить вираженням закінченої думки. Як і будь-яке пропозицію,складне речення в цілому характеризується інтонацією кінця. Вхідні вскладу складного пропозиції окремі пропозиції не володіютьсамостійністю і закінченістю і являють собою взаємопов'язані ідоповнюють один одного елементи цілого складного пропозиції »[7, С.172].

  Окремі пропозиції, що входять до складу складного, з одного боку,схожі з простими пропозиціями, з іншого - відрізняються від них. Схожістьокремих пропозицій, які є елементами складного пропозиції, зпростими реченнями полягає в їх граматичної структури: як ті, так іінші мають головні члени, що виражають предикативного - підмет іприсудок в двоскладного пропозиції чи головний член в односкладнихпропозиції, і можуть мати другорядні члени, які пов'язані в загальнубезперервний ланцюг підрядних словосполучень, відправним пунктом якоїє головні члени. Як і в простих пропозиціях, кожна такапідрядності ланцюг незалежна від таких же підрядних ланцюгів іншихпропозицій. І в складному об'єднано стільки окремих пропозицій, скількиу ньому таких єдностей, що мають свої головні члени.

  За останні 70-80 років цілою низкою дослідників висловлювалося врізних роботах по синтаксисі складного речення сумнів щододоцільність збереження в науці традиційної схеми розподілу зв'язків міжчастинами складного речення на сочінітельние і підрядності. «Наш поглядна сутність твору і підпорядкування, - писав В.І. Жельвіс, - викладений устатті «До питання про види синтаксичного зв'язку між частинами складногосоюзного пропозиції ». Ми вважаємо, що твір і підпорядкування об'єктивноіснують у мові і являють собою смислові категорії, якізнаходять певне формальне вираження у мові. Значеннєве відмінністьтвори і підпорядкування полягає, на нашу думку, в тому, що при творічастини складного речення, з'єднані союзом, рівноправні, у той час якпри підпорядкуванні одна частина знаходиться в залежності від іншої, тим чи іншимспособом обслуговує її. І в тому і в іншому випадку частини пропозиції дужетісно пов'язані один з одним »[11, С.254].

  Підставою для узагальнень, запропонованих В. І. Жельвісом, стала низкаробіт, присвячених вивченню синтаксису, і власні спостереження автора надфактичним мовним матеріалом складних речень в англійській літературіз другої половини XIX століття до 60 - років XX століття.

  Що являють собою сочінітельная і підрядних зв'язку в складномупропозиції? Під сочінітельной зв'язком двох частин пропозиції, за Жельвісу,
  «Слід розуміти таку їх зв'язок, при якій ці частини однаково залежатьодин від одного в смисловому, граматичному і ритмомелодійних відношенні.
  При підрядності зв'язку одна з частин складного речення (головначастина) у смисловому, граматичному і почасти в ритмомелодійних відношеннібільш незалежна, ніж друге (додаткових) частина »[10, с.344]. У цілому жпідпорядкування являє собою випадок більш тісного зв'язку між окремимичастинами висловленої думки, ніж твір. Звідси і традиційний поділсочінітельной і підрядних зв'язків: до сочінітельной зв'язку зазвичай відносятьз'єднувальні, розділові, протівітельние і причинно-наслідковівідносини, до підрядності - відносини додаткові, означальні іобстоятельственние.

  Об'єднання пропозицій всередині складного і встановлення між нимирізних відносин, на думку А. Н. Гвоздева [7], здійснюється поручсинтаксичних засобів. До них відносяться: інтонація, спілки, союзні слова,співвідносні займенникових слова, порядок пропозицій, вживаннячасів і нахилом, лексичні і фразеологічні елементи. (7, с.175).

  Професор М. Н. Петерсон вважав, що «союзи разом зі зв'язкою,приводами і частками відносяться до розряду службових (несамостоя-них)слів, які противополагается знаменною (само-самостійності) словами --частинами мови: іменником, прикметником, числівником, займенників,дієсловам, прислівники. Головна відмінність між цими категоріями слівполягає в тому, що знаменні частини мови можуть бути словами -пропозиціями та членами речення. Службові слова вживаються в мовітільки в поєднанні з визначними словами »[20, с.28].

  Цю точку зору поділяє і інші вчені:« Союзи - це слова,службовці для з'єднання між собою членів пропозиції і цілих пропозицій.
  Зв'язок між членами речення і між пропозиціями можуть бути різногохарактеру. Відповідно різними за характером можуть бути і спілки »[12,с.245].

  Професор А. М. Пєшковський докладно зупинявся на різниці міжсочінітельнимі і підрядних спілками. Різниця між ними
  А. М. Пєшковський пояснював виходячи з оборотності і незворотності пропозиції.
  Причину оборотності і незворотності він бачив у значенні спілок: «Досліджуючиоборотність чи незворотність відносини, що виражається тим чи іншим союзом,треба весь час пам'ятати, що розмова йде тільки про значення союзу і ні прочим більше ». При виявленні значень союзу А. М. Пєшковський наполегливо іцілком справедливо підкреслював, що значенню союзу не можна приписувати те,що витягується з речового змісту з'єднуються ним пропозицій »[5,с.88]. Союз, будучи службовим словом, не виконує функції читача, ійого значення не може бути самостійним. На це вказував ще
  А. А. Шахматов: «Союз має значення не сам по собі, а як виразник тогочи іншого поєднання, як словесне виявлення такого поєднання »[5, с.89].

  Спілки по їх ролі у реченні можна розділити на два розряди: одніспілки виражають смислові відносини між окремими словами в реченні,інші союзи виражають смислові відношення між частинами складногопропозиції. Між тими і іншими спілками є подібність і відмінність. Єбагато спілок, вживаються тільки для вираження смислових відносинміж частинами складного речення. І ці союзи, писав професор Петерсон,
  «... пізнішого походження. Разом зі зростанням вживанимискладних речень, що викликається потребою вираження все більшескладних відносин між явищами, кількість спілок все збільшується,значення їх стає різноманітнішим »[20, c.29].

  Таким чином, спілки виконують найважливішу комунікативно-мовнуфункцію. «З їх допомогою мовець (або пише) і слухає (взагалісприймає мова) встановлюють різні смислові й емоційнізв'язки між компонентами мови, здійснюють логічне членування мовнихуривків, передають і сприймають значення цілого і ставлення до нього йогочастин. У цьому виявляється виключно важливі для спілкування логічні івиразні функції спілок. Тому про союз не можна говорити лише як проформальному показнику синтаксичних (граматичних) зв'язків міжкомпонентами зв'язного мовлення »[18, с.36-37].

  Отже, і зв'язки між членами речення і між пропозиціямиможуть бути різного характеру. Союзи, що з'єднують члени речення,пов'язують їх як рівноправні елементи. У цій функції вони завжди будутьсочінітельнимі. Союзи, що з'єднують між собою усі пропозиції, можутьзв'язувати їх і на засадах рівноправності - в тако?? випадку це будутьсочінітельние спілки - і на засадах підпорядкування однієї пропозиції іншому --в такому випадку це будуть підрядності спілки. Таким чином, упідрядних союзів є щось спільне з приводами, з якими деякіз них пов'язані і за походженням: Ср, наприклад, before, after, till ітощо

  Межі класів спілок не є всюди цілком виразними. Новіспілки підрядності характеру виникають з інших частин мови. Наприклад,причастя seeing набуває характеру союзу в тих випадках, коли впропозиції немає такого іменника, яке могло б бути зрозуміле якпідлягає до цього причастя. Зіставимо дві пропозиції: seeing that hewas tired, I stopped talking і seeing thal little time is left, it isnecessary to hurry up. У першому випадку ми маємо справу з причетним оборотомзвичайного типу, відповідним російській дієприслівниковими обороту: бачачи, щовін втомився, я перестав говорити. У другому випадку справа йде інакше: словоseeing як би висить у повітрі, тому що в пропозиції немає слова, якемогло б бути осмислено як його підмет. Цей оборот не можна томупередати російським дієприслівниковими оборотом. У такій ситуації дієслівнівластивості слова seeing дуже послаблюються. Воно відривається від дієслова to see іперетворюється в союз, що означає 'з огляду на те що'.

  Нові союзи виникають з інших джерел. Наприклад, слово directly,спочатку мова (наприклад, I went there directly after breakfast),перетворюється в союз у реченні такого типу: directly he arrived, he wasushered into the room. Тут слово directly означає 'негайно поле тогояк ',' як тільки '. Подібним чином трактується слово once (спочаткутеж наріччя) у такій пропозиції: once you are here, let us start 'раз витут, давай почнемо) '. Семантичне розвиток слова once до деякоїмірою паралельно семантичному розвитку російського слова разів, якупройшло шлях від іменника (один раз, другий раз) до прислівнику (я раз бувтам) і далі - до союзу (якщо це так, я не спорю). Значення цього союзудуже своєрідно, але переважають у ньому абсолютно очевидно причиннівідтінки. В англійському слові once в такій функції на перший план тежвиступає причинність.

  Нарешті, арсенал англійських спілок поповнюється і за рахунок місцевомусполучень. Наприклад, в пропозиції in case he comes tell him to waitпоєднання in case фактично рівнозначно союзу if 'якщо'. Походженняцього обороту цілком ясно: cafe спочатку, звичайно, іменник, аhe comes - означальні пропозицію. Однак до сучасного станумови цей аналіз уже непридатний. Поєднання in ca fe стало чимось на зразоксоюзу, що вводить умовне пропозицію.

  Інший новий умовний союз виник через причастя provided, наприклад, утакій пропозиції: he will come, provided you warn him in time.

  «Так на наших очах, - пише Б. А. Ільіш, - триває створення новихспілок з різноманітних джерел »[12, С.247].

  Число спілок, що з'єднують між собою члени речення, дуженезначне. Так, союз and має чисто сполучне значення, both --and те ж значення, але більш підкреслено, і повний союз neither - nor маєнегативно-сполучне значення.

  Число сочінітельних спілок, що з'єднують пропозиції, також невелика:and, as well as, both ... and, not only ... but also, but, or, either ... or.
  Грунтуючись на визначенні спілок, яке дає В.В.Віногра-дів, всучасній англійській мові можна виділити наступні групи сочінітельнихспілок: з'єднувальні, розділові, протівітельние, слідчо -результативні, причинні. Всі перераховані групи спілок виступають вмежах Складносурядні пропозиції, висловлюючи певні відносинищо сполучаються між пропозиціями. «Але незважаючи на те, що ми виділяємотільки п'ять груп сочінітельних спілок, не слід думати, - писала
  І.П.Конь-кова, - що коло смислових відносин обмежується тількиперерахованими відносинами: з'єднання, протиставлення,розділові й т.д. Смислові відтінки, що виражаються як за допомогою спілок,так і за допомогою семантико-синтаксичних засобів, представляють великурізноманітність для кожного виду зв'язку »[17, с.43-44].

  Підрядні ж спілок, навпаки, дуже багато і типи їх вельмирізноманітні. Підрядні спілки служать для приєднання придатковогопропозиції до головного і діляться на спілки, що вводять придаткові пропозиціїпідлягають, присудком і додаткові: that, if, whether;обстоятельственние придаткові пропозиції: часу (after, as, as longas, as soon as, before, singeuntil (till), while, причини (as, because,singe, for, seeing (that), умови (if, on condition (that), provided
  (that), providing (that), supposing (that), unless, мети (lest, so that,in order that, that, способу дії (as, as if (as though), so ... that,such ... that), порівняння (as. .. as, (not) so ... as, than), наслідки (sothat), уступітельние (in spite of the fact that, though (although).

  1.2. Твір і підпорядкування у структурі складного речення.

  Складні пропозиції прийнято ділити на два широких розряду --складносурядні і складнопідрядні речення. В основу цього поділупоставлена відмінність в смислових відносинах пропозицій, які об'єднуються ускладному реченні. При творі поєднуються рівноправні, однорідніпропозиції; при підпорядкуванні об'єднуються нерівноправні пропозиції, однез яких виконує функцію пояснення, доповнення, розкриття змістуіншого і підпорядкування. «Чільне в граматичному відношенніпропозиція називається головним, а що визначає його підлегле пропозицію
  - Придаткових »[7, с.179].

  Як стверджує А. Н. Гвоздев [7], вчення про твір і підпорядкуванняіснує давно, і вже в XIX столітті проводилося поділ складних реченьна складені і підлеглі, але детального аналізу особливостей цихрозрядів не проводилося. І час від часу такий поділ піддавалосясумніву. Так, професор М. Н. Петерсон цілком заперечував наявність в мовітвори і підпорядкування, доводячи, що «об'єктивного відмінності між ниминемає і немає потреби зберігати цю спадщину теорії пропозиції »[7, с.179].
  Особливо їм підкреслювалося відсутність самостійності у головногопропозиції, що є цілком обгрунтованим (як це зазначалося вище.

  У наступні роки знову ставиться питання про обгрунтованість такогоподілу. Наприклад, у «Введенні» до другого тому академічної «Граматикиросійської мови »заявляється:« Успадковане від давньої традиції поділ всіхскладних речень на складносурядні і складнопідрядні дужесхематично й умовно ». Щоправда, далі вказується: «Як спосібпервісної орієнтування можна користуватися традиційним розподілом наскладносурядні, складнопідрядні і Безсполучникові »[7, с.179]. Надаліогляд складних пропозицій у навчальних посібниках з сучасної російськоїлітературній мові і проводився по цих трьох розрядів.

  Проте, пише Ю. Р. Гепнер, «в шкільному синтаксисі доводиться рахуватисяз віком учнів, з труднощами пояснити їм діалектику цілого і частини,складного і простого, і тому вдаються до спрощення. З наукової точкизору, при творі і підпорядкуванні правильніше говорити про предикативниходиницях. «Предикативне одиниця» - це потенційне пропозицію.
  Сказане справедливо і по відношенню до «підрядних речень» [8,с.26].

  Важливо відзначити, що, як правило, послідовність частин складногопропозиції при творі відповідає послідовності явищ, а припідпорядкуванні - послідовності думок. Іноді, як вказує Жельвіс [10,С.345], в якості характерного ознаки підпорядкування і твори міжчастинами складного речення називають підрядності і сочінітельние спілки.
  Але ця ознака має потребу в серйозних обмеженнях. У складних пропозиціях,з'єднаних одним і тим же союзом, інтонація змінюється в залежності відступеня смислової самостійності частин складного речення. Цеположення доведено на матеріалі складних речень з and в роботі
  О. В. Камінської «Інтонація складносурядні пропозицій із союзом and всучасній англійській мові в зіставленні з інтонацією аналогічнихпропозицій в російській мові »(1956) і в роботі І. П. Григор« Інтонаціяскладнопідрядних речень з підрядними означальними в сучасномуанглійською мовою »(1956).

  Логічний характер зв'язку в складному реченні особливо добре виднотоді, коли частини такої пропозиції з'єднані безсполучникового, тобто коли провідносинах між цими частинами доводиться судити перш за все на підставіїхнього змісту.

  Як випливає з визначення твори і підпорядкування, будь-яке складнепропозиція являє собою єдиний смисловий, синтаксичний іритмомелодійних комплекс, окремі частини якого тільки в написаномувигляді (тобто без урахування інтонації) зовні можуть нагадувати простіпропозиції. Про тісному смисловому єдність частин складного реченняговорить вже те, що просте соположеніе частин складного пропозиції не даєзагального значення цього складного пропозиції. Однак сам характер цьогоєдності при творі і підпорядкуванні різний. Про це відмінностісвідчить, крім вже названих принципових рис даних зв'язків, іцілий ряд формальних критеріїв, до яких можна віднести наступні:
  Можливість постановки питання до частин складного речення. Більшезалежна придаткових частину пропозиції завжди так чи інакше доповнює іпояснює головну частину і майже завжди відповідає на якесь питання, неотримав достатнього освітлення в головній частині. Тому до придатковечастини майже завжди можна поставити питання. В англійській мові це why?when? in spite what? during what time? та ін
  Наприклад:
  Charlotte treated him ill (WHY?) Because Noah did; and Mrs. Sowerbeerywas his decided enemy (WHY?) because Mr. Sowerberry was disposed to be hisfreind.
  It was in fact quarter past nine (WHEN?) When Andrew finished his lastconsultation.
  There was a silence (DURING WHAT TIME?) While the black-and-tan mongrelsquatted on its muddy haunches.
  He was kissed her in the porch (IN SPITE OF WHAT FACT?) Though she wasgoing to the station with him.
  Наявність союзу, зазвичай здійснює сочінітельную або підрядностізв'язок. Дуже невелика кількість спілок здатне здійснювати сочінітельную абопідрядності зв'язок. Однак такі союзи все ж таки існують: наприклад, можнавважати чисто сочінітельнимі спілки so, or, nor та ін (наприклад: And as eachand all of them were warmed without by the sun, SO each had a privatelittle sun for her soul to bask in; You ought to make him OR he won `t cameback; He did not speak NOR did the image.), чисто підрядності - союзиthat, after, until та ін (наприклад: He had found THAT it would have to livea preliminary life; AFTER he got back it was time for evening surgery; Hekepton singing UNTIL he came downstairs.)

  Крім того, цілком можна говорити про союзи, переважно складаличастини складного речення або переважно підкоряють частини складногопропозиції: такими спілками можна вважати, наприклад, when, if, though іін (наприклад: Dai Jenkens was already in the wooden shantry WHEN Andrewreached it; IF Soames thought this or that, one had better save oneself thebother of thinking too; THOUGH Christine now occupied his mind more thanever, the whole complexionof his thoughts was altered.)
  Можливість постановки на місце одного союзу іншого, що виражає ту жзв'язок. Наприклад, союз though не завжди виступає як підрядних, однакзв'язок, здійснювану ним, можна вважати підрядності, якщо допустимазаміна though союзом although, завжди здійснюють підрядності зв'язок.

  Though (= although) he made the attempt, he could not so easilydismiss Christine Barlow from his mind.
  Місце частини складного речення, введеної союзом. Як вже зазначалося, притворі єдино можливий порядок розташування частин складногопропозиції наступний: частина без союзу + частина, що приєднується союзом. Припідпорядкуванні частина, що вводиться союзом. відображає послідовність не подій,а думок: вислів, якому надається велике значення, навіть якщо воновиражено в додаткові частини, може починати пропозиція (наприклад: If youlaugh at me I `ve done with you forever.); за бажанням мовця, згідно зйого прагнення виділити певні частини висловлювання, придаткових частинаможе ставитися і в кінець усього складного речення (наприклад: I turned togo indoors when I saw a girl waiting in the next doorway.) і навітьвклинюватися в головну частину (наприклад: For his benefit, though hesuspected that she also got something out of it, she assembled the Age.).
  Можливість формального поділу частин складного речення. Уанглійською мовою існують прості речення, що починаються з союзу іпов'язані за змістом з попереднім пропозицією. При всій їхсамостійності за змістом вони ближче цього стоять до складносурядніпропозиціям. Наприклад: It fell short, but the action dib her good.
  Навпаки, якщо такий поділ неможливо, зв'язок має підрядностівластивості. Наприклад: He waited until he was called from the outside, --не можна було розділити на дві прості речення. Порівняйте: He waited.
  Until he was called from the outside.
  Можливість віднесення однієї з частин складного пропозиції до групиприсудка другої частини. Неодмінною умовою твори єрівноправне взаємне співвідношення частин складного речення. Припідпорядкуванні найчастіше придаткових частина пояснює не всю головну частину, а,наприклад, групу присудка або частину цієї групи - обставина,доповнення і т.д. Наприклад: Erasmus lived at a time when a knowledge of theclassics was an essential weapon of the creative artist in his fight forthe truth of life. Тут придаткових частина пояснює обставина часув головну частину ( «at a time »).

  Такі основні формальні критерії розрізнення твори і підпорядкування.
  Підкреслимо, що всі вони виходять з об'єктивно існуючого смисловоговідмінності цих зв'язків. Однак саме це смислове розходження зв'язків даєпідставу сумніватися в повноті сочінітельно-підрядності схеми. «Засвідченням цілого ряду авторів - наприклад, Дж. О. Керма і Б. А. Ільіша вщодо англійської мови, авторів граматики російської мови
  Н. С. Поспєлова, І.А. Попової та інших щодо російської мови, пише
  В. І. Жельвіс, - твором і підпорядкуванням аж ніяк не вичерпуєтьсярізноманіття зв'язків між частинами складного речення. Часто зв'язок носитьдвоїстий характер, виявляючи ознаки як твору, так іпідпорядкування. З одного боку, це спостереження доводить, що сочінітельная іпідрядності зв'язку перебувають в діалектичному зв'язку і взаємодії, а зіншого, - неминуче приводить до висновку, що в мові повинен існуватицілий ряд типів зв'язку, що займає проміжне положення між творомі підпорядкуванням. Подібне явище аж ніяк не є особливістю тількианглійської мови. Воно має місце і в багатьох інших мовах ісвідчить про паралелізм розвитку складного речення віндоєвропейських мовах »[10, С.349].

  Відмінності між складносурядні і складнопідрядні речення в їхструктурі і використовуваних в них граматичних засобах відносяться, задумку А. Н. Гвоздьова, до наступних пунктів: до складу спілок, до функцій іположенню спілок, до вживання союзних слів, до вживання вказівних
  (співвідносних) слів, до вживання часів дієслів, до розташуванняпропозицій, до кількості об'єднуються пропозицій, до вживання неповнихпропозицій, до типів інтонацій. Такий ряд синтаксичних відмінностей міжтвором і підпорядкуванням пропозицій; одні з них охоплюють більший інші
  - Менше коло різновидів тих і інших, але в сукупності вонидосить чітко розмежовують два цих розряду складних речень;тому твір і підпорядкування слід визнати синтаксичнимикатегоріями, які мають своє значення і свої засоби вираження.

  «Розмежування твори і підпорядкування підтверджується історичнимрозвитком синтаксису. Підпорядкування сформувалася набагато пізніше, ніжтвір; з цим пов'язано те, що підрядності спілки та союзні слова, ввідміну від сочінітельних спілок, здебільшого зберігають сліди свогопоходження із знаменних слів. Природно, що і твір отримувалосвоє оформлення, протівополагаясь розвиваємося і оформляєтьсяпідпорядкування »[7, с.184].

  Як пише А. Н. Гвоздьов,« Відмінності між складносурядні іскладнопідрядними пропозиціями в їх структурі і використовуваних в нихграматичних засобах відносяться до наступних пунктів:
  До складу спілок. Складносурядні пропозиції мають у своєму розпорядженні тим же складомспілок і з тими ж значеннями, що й однорідні члени речення: цез'єднувальні, протівітельние і розділові спілки.

  У складнопідрядних пропозиціях вживаються спілки, які впростому реченні не використовуються: наприклад, часові: коли, поки;мети: щоб; причини: тому що, бо; умовні: якщо, раз; слідства:так що і т.д. Вони отримали назви підрядних.
  До функцій і положенню спілок. У Складносурядні пропозиції спілкивисловлюють лише зв'язок і відносини між об'єднуються пропозиціями, але невходять ні в одну з пропозицій, вони вживаються між пропозиціями. Цевиявляється в тому, що при перестановці пропозицій (коли вона можливаі не порушує смислових відносин) союз залишається між пропозиціями і вжепримикає фонетично до іншого речення: Йшов дощ, і дув вітер - Дуввітер, і йшов дощ; Брат читав, а сестра писала - Сестра писала, а братчитав; Співав хор, або грав оркестр - Грав оркестр, чи співав хор. У цьомускладносурядні пропозиціїения цілком схожі з однорідними членами.

  У складнопідрядних пропозиціях союз становить належностя-мипридаткового пропозиції, висловлюючи його підлегле становище, він невіддільнийвід придаткового пропозиції, внаслідок чого при перестановці переноситьсяразом з ним: У класі стояла тиша, бо йшли заняття - Так як ішлизаняття, в класі була тиша. Відрив спілки про придаткового і збереженняйого при перестановці між пропозиціями призводить до нісенітниці або (рідше)різко змінює значення складного речення.

  З цим пов'язано те, що в Складносурядні пропозиції одиночний союззнаходиться між пропозиціями, а в складнопідрядних він може знаходитисяперед першою пропозицією, саме коли на першому місці стоїть придаткове:
  Коли Юрась повернувся до річки, на березі димів невелике багаття. Поки їли,йшов загальна розмова. (Чехов, Степ).

  При розташуванні придаткового попереду головного пропозиції можутьвживатися парні спілки: якщо - то, коли - то, так як - то; перший зних відноситься до підрядними, другий - до головного, але основним і більшеважливим є союз придаткового пропозиції; союз головного пропозиції необов'язковий, навіть якщо воно стоїть на другому місці, а при перестановці вінобов'язково опускається: Так як пристати в звичайному місці було неможливо,то Тюлін пристає до глинистих крутояр. (Короленко, Річка грає). - Тюлінпристає до крутояр, так як пристати в звичайному місці було неможливо.

  У Складносурядні пропозиції вживаються однакові повторюютьсяспілки за всі пропозиції, що підкреслюють їх однорідність. Вони з тими жзначеннями вживаються при однорідних членах.
  До вживання союзних слів. Союзні слова вживаються тільки вскладнопідрядних пропозиціях, виступаючи членами придаткового пропозиції:
  Я був на лінії залізниці, яка ще тільки будувалася. Інженераслухав він без інтересу, з тим поблажливим байдужістю, з яким кадетистарших класів слухають розходився Добряка-дядька. (Чехов, Вогні).

  У Складносурядні пропозиції союзні слова не вживаються.

  Глава 2. Складне речення з сочінітельнимі і підряднихспілками в англійській мові.

  2.1. Складні пропозиції з сочінітельнимі спілками.

  Питання про диференціацію сочінітельних і підрядних спілок насинтаксичної основі Ширяєв [22] пояснює наступним чином. «Опозиціясочінітельние/підрядності союзи тісно пов'язана з опозицієюсочінітельние/підрядності відносини в складному реченні, де спілки тасоюзні слова - найважливіший формальний виразник зв'язку. Добре відомаполеміка про творі/підпорядкуванні в складному реченні між М. Н. Петероном і
  А. М. Пєшковський. М. Н. Петерсон показав, що нікому ще не вдалося знайтичіткі підстави протиставлення твори/підпорядкування, і прийшов довисновку, що таких підстав об'єктивно взагалі не існує.
  А. М. Пєшковський, відзначивши, що протиставлення твори/підпорядкуваннянастільки очевидно, що приймалося «мовчазно і майже без доказів»,поставив перед собою ц

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !