ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Знижена лексика англійської мови та її переклад на російську мову (на прикладі перекладів роману С. Кінга "Довгий шлях ")
       

   

  Іноземна мова

  ЗМІСТ

  ВСТУП ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3

  Розділ I. Знижена лексика СУЧАСНОГО АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЇЇ ФУНКЦІЇ У
  ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7

  1.1 Процес демократизації сучасної англійської мови ... ... ... ... ... ... ..... 7
  1.2 Поняття «знижена»/розмовна лексика
  1.3 Класифікаційні стратегії розмовної лексики

  Розділ II. ПЕРЕКЛАД знижена лексика АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА РОСІЙСКA
  МОВА ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. 15

  2.1 Проблема перекладу зниженої лексики англійської мови ... ... ... ... ... .. ... 15
  2.2 Критерії якості перекладу зниженої лексики ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18
  2.3 Види перекладацької трансформації у перекладах зниженої лексики роману
  С. Кінга «Довгий шлях» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25

  ВИСНОВОК ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 34

  ВСТУП

  Швидкий розвиток інформаційних технологій та засобів комунікації,однополюсний картина світу дозволяють у цей час говорити про процесиглобалізації у світовому співтоваристві. Це, з одного боку, призводить доуніфікації і стандартизації світових культур, а з іншого боку, підвищуєсамосвідомість деяких представників національних культур, виводить наперше місце бажання зберегти специфіку та особливості своєї культури приповазі до представників інших культур і розумному прийнятті самих цихкультур.

  Зростає роль перекладача художньої літератури - як сполучноїланки в міжкультурної комунікації. На плечі лягає перекладачавідповідальність за адекватну передачу художнього тексту. Мистецтво
  «Донести автора» до читача полягає тепер не тільки в умінніпередати текст без порушення узуальних норм переводить мови, але й примаксимальному відображенні культурних (ментальних) особливостей мовиоригіналу.

  Одним з «проблемних» пластів лексики будь-якої мови при цьому залишаєтьсяпласт зниженої лексики, найбільш близький до живої комунікації, найбільшяскраво відображає менталітет носіїв мови, часто ідіоматічний.

  У сучасній світовій літературі при її прагненні до натуралізмурозмовна (знижена) лексика представлена повною мірою, починаючи відпросторіччі і закінчуючи табуйованою лексикою. І хоча ставлення до неїнеоднозначно, але ця лексика становить достатньо вагому, абсолютноневід'ємну частину лексикону. Як вважає В.Д. Девкин, без знаннярозмовно забарвленої лексики при вивченні іноземної мови обійтисянеможливо. Знайомство з розмовною лексикою потрібно, щоб розумітиповсякденну мову, щоб опанувати важливою частиною лінгвокраїнознавства, щобвміти розшифрувати підтекст, гостроти, асоціативний план висловлювань
  [Девкин 1994: 5], без чого не може обійтися хороший перекладач,прагне максимально зблизити читача з автором.

  Метою даної роботи є спроба виявити особливості перекладузниженої лексики англійської мови в художньому тексті.

  Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:

  1) визначити поняття «знижена лексика»;

  2) розглянути існуючі класифікаційні стратегії англійської зниженою лексики;

  3) визначити способи перекладу зниженої лексики, що функціонує в художньому тексті, на російську мову.

  Матеріалом дослідження послужив роман С. Кінга «Довгий шлях» і йогопереклади, виконані А. Георгієва [1] і В. Вадимова [2].

  Вибір автора й твору невипадковий. Стівен Едвін Кінг (Stephen
  Edwin King) безперечно є знаковою фігурою в англомовнійнатуралістичної літератури XX століття. Автор низки гучних, частокультових романів і новел, більшість з яких було екранізовано
  ( "Pet Cemetery", "The Running Man", "The Shining"), відомий у всьому світі,його твори перекладені більш ніж на сто мов світу. При цьому людимало знайомі з творчістю С. Кінга бачать в ньому лише комерційного
  «Клепателя страшилок», в чому несвідомо їм допомагають самі шанувальникиавтора, навісити на нього ярлик «Короля [3] жахів» [Стівен Кінг.ru 2004].

  Подібні думки здатний розвіяти роман «Довгий шлях» (написаний підпсевдонімом Р. Бахмана), проблематикою якого є американськапристрасть до шоу, що досягає часом жахливих масштабів. Герої романуберуть участь у телешоу "Long Walk" - в марафоні на виживання, де всякийнездатний рухатися далі буде убитий. Дика гра, учасники якої --підлітки, ледь досягли повноліття, транслюється в національномуефірі.

  Взаємовідносини «гравців», що йдуть на смерть, їх раптове усвідомленнявсього жаху ситуації накладають відбиток на мову роману, що буяєзниженою, часто - табуйованою лексикою, не викликає при цьому учитача негативного сприйняття подібного літературного прийому, тому щоінакше неможливо було б правдиво відобразити весь загострення пристрастей міжгероями - від ненависті і до любові. На думку відомого перекладача К.А.
  Свасьяна, «... лексика підпорядковується не тільки правилами салонної поетики, а йправилами поетики катастрофи, і вимагати від задихається, щоб він стеживза виразами і демонстрував майстерність за частиною евфемізмів, такий женонсенс, як відредагувати старозавітних пророків (з їх не меншимасортиментом словом) в дусі естетики класицизму і змусити їх виражатисяз чемністю героїв Расіна »[Свасьян 1997: 670].

  Розділ I. Знижена лексика СУЧАСНОГО АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЇЇ ФУНКЦІЇ В

  ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ

  1.1 Процес демократизації сучасної англійської мови

  Розвинені природні мови виявляють себе в різних стилях; не можназводити уявлення про мову до його кодифікованому варіанту - з цимтвердженням погоджуються в даний час більшість філологів і приводятьяк доказ результати стилістичного аналізу літературнихтворів [Елістратов 1994: 32].

  Виявляється, письмові тексти, хоча вони відображають лише малу часткувсіляких говорив і в них чути тільки окремі звуки живої вуличноїмови, доводять існування усіляких «под'язиков» в різні культурно -історичні епохи. При цьому саме ті тексти, в яких використанийпотенціал так званих знижених стилів, є найбільш багатими,експресивними, що хвилюють сучасного читача.

  У Росії в часи перебудови відбувся справжній «бум» у вивченнізнижених стилів російської мови. Це було зумовлено вибухом цивільних імовних свобод. Стрімкі соціальні зміни спричинили за собоюзначні зміни в стилістиці усній і письмовій мові. А філологиодержали багатий джерело матеріалу для досліджень і можливість вивчатиі обговорювати в пресі будь-якої області мовознавства. Стало допустимим вийти зарамки спостереження за розмовною мовою і просторіччям і взятися за
  «Блатну музику», табуйованою лексику, жаргони, не мотивуючи своєдослідження бажанням допомогти правоохоронним органам, підвищити культурумови і т.п. На жаль, поряд з серйозними матеріалами, на деякі зяких ми посилаємося в нашій роботі, з'явилося безліч публікацій,експлуатують інтерес пересічного читача до ницим предметів. Однак вонидосить швидко Наситив публіку і перестали приносити серйознуфінансовий прибуток, внаслідок чого в наші дні практично зникли зкнижкового ринку.

  Тенденції інтересу до зниженій лексиці, схожі з вітчизняними, маютьмісце в англомовних країнах. З прискоренням темпу сучасного життязначно прискорився і процес розширення словника даної лексики, особливов середині кризових 60-70-х років у зв'язку з бурхливим зростанням засобів масовихкомунікацій. У цей період заявило про себе набагато більш широкерізноманітність соціальних груп, виявилися широко представленимимаргінальні «культури». До традиційних творцям розмовної лексики --представникам підпілля, армії, джазиста і фанатам джазу, емігрантам,п'яницям - приєдналися хіппі, наркомани, які ввели в мову слова,пов'язані з «прикордонними» станами, що протиставлені нейтральнозабарвленої лексики. Соціальна революція відкрила мова гомосексуалістів,інших «дослідників» сексуальної свободи. Вперше таке широке ходінняотримують лайки і непристойності, які в цей час міцнозатверджуються у сфері розмовної мови, але відсутні в словниках
  «Стандартного англійського». Набагато ширше виявляється представлений мовурізних етнічних меншин.

  Для позначення нових соціокультуних ситуацій з'являються нові слова.
  У цей час з новою силою виявляється і типова для розмовної лексикизворотній мораль, бунт проти умовності і деколи доходить до істерикипідкреслити власну «людяності», яка бере все, що кидаєвиклик нудьзі «правильної» життя.

  Знижений лексичних одиниць декларує свободу відходу віддійсності будь-яким шляхом. Вона свідчить про прийняття за всеаморального, незвичного, вульгарного, що провокує «обивателя»,використовує стандартну мову. І нові словники зниженої лексики відображаютьдеградацію нравів, цинізм і «крутість» нового життя, часом очевиднопоказні, що відображають бажання підлаштуватися під цю нову «моду».

  З новою силою виявляється людський фактор освіти зниженоюлексики, її тенденція до спрощення, вульгаризації, її зацикленість на п'ятиорганах почуттів, в основному їжі і сексі, її прагнення оголити підсвідомість,шлях асоціації - шлях образності.

  Розмовна мова за своєю суттю припускає «братерство» говорять,особливо суттєва для американців, ніж для англійців, які не пускаютькоріння - ні фізичних (вони часто переїжджають), ні інтелектуальних (наПротягом життя вони схильні змінювати рід занять).

  У наші дні розмовна лексика поширена набагато ширше, ніжколись, а зрозумілі практично також добре, як нейтральна. І хоч вонане визнається нормативними словниками, сьогодні вона є активноюскладовою мови. Уже двадцять років тому статистика стверджувала, щосередній американець використовує у своїй промові 10% зниженої лексики. Та й засвоєю природою це переважно мова усного, а не письмового спілкування.
  Це сучасний фольклор, адресований головним чином слухачеві, а нечитачеві.

  Швидше за інших пластів розмовна лексика відображає загальну тенденціюмаксимальної стислості почуття у слові - лаконічності, яка доходить доумовності. У такому підвищено емоційному спілкуванні важлива оперативність,яку дають кліше. Спостерігається концентрація, ущільнення лексичних
  (інформаційних) одиниць - розмовна лексика «вважає за краще» короткіслова, відносну бездумність і часто символічність їх вживання.
  Часом слова передають не самі думки, а швидше стають їх заступниками.
  Деталі, які можуть виявити різницю сприйняття і зруйнуватикомунікацію, опускаються. Часто, подібно до одязі, розмовна лексикаперетворюється в засоби соціальної символіки.

  До цього часу філологи усвідомили необхідність детальноїкласифікації лексичного фонду мови і при спробах класифікації врегістрі зниженою/розмовної лексики «з'являються»: Бран лексика,жаргони і навіть лексика табу. Тому і для нашої роботи видаєтьсянеобхідним дефініровать поняття «знижена лексика».

  1.2 Поняття знижена/розмовна лексика

  Знижена лексика «багатолика»: вона представлена жаргону, діалектноїі соціолектной лексикою, лайкою і лексикою-табу, а також «незначнозниженими »(близькими до нейтральних) лексичними одиницями, характернимидля неекспрессівной або слабо експресивної усної комунікації.

  Функціонування зниженої лексики має, на думку Л.М. Борисової,безпосереднє відношення до таких актуальних областях гуманітарногознання, як культурна антропологія, міжкультурна комунікація,лінгвокультурологія [Борисова 2002: 25-26]. Забезпечуючи досить широкусферу комунікації й будучи неоднорідною за своїм складом, зниженалексика завжди була каменем спотикання для дослідників в планідефініції і класифікації, як і в плані найбільш повноголексикографічного відображення даного регістра.

  Говорячи про стилістичних регістрах, варто помітити, що в сучасномумовознавстві, як і раніше прийнято розрізняти три основні лексико -стилістичних розряду: книжкова лексика (наукова, офіційно-ділова,газетно-публіцистична, поетична), стилістично нейтральна
  (міжстильова) лексика і розмовна (власне розмовна і просторічні)лексика [Попов, Валькова та ін 1978: 99].

  Кожен лексико-стилістичний регістр обслуговує свою комунікативнусферу, для якої характерні (або ж притаманні лише їй) деякіспецифічні поняття. Але якщо наукова термінологія більшою своєю частиноюунікальна і не має паралелей з загальновживаним словниковим запасом, торозмовна лексика має в ньому свої паралелі, які однак не зводятьсялише до дублювання літературної лексики [Девкин 1994: 13].

  Намагаючись вирішити проблему дефініції лексики розмовного регістру, впередмові до німецько-російського словника розмовної лексики В.Д. Девкин даєтакі визначення поняттю «розмовного»:
  1) «розмовну» - це традиційне, досить умовне і збірна назва того, що протиставлено ідеально правильному, непогрішним зразково-показового культурному стандарту. Відступ від цієї еталон може бути різного ступеня - мінімальним (без порушення літературності), среднесніженним, помітним (фамільярний шар) і значним (груба і вульгарна лексика) [Девкин 1994: 12].
  2) розмовно забарвлена лексика відрізняється від нейтральної своєї деяке зниження (оцінного, етичного та естетичного порядку) і типова для неофіційною середовища спілкування [Девкин 1994: 12].

  У лексикографії можна зустріти також такі визначення данихпонять:
  1) Розмовна лексика - це весь лексичний фонд повсякденній мові [Руофф

  1981: 36].
  2) Розмовна лексика - це лексика, що вживається в побутово-побутовому діалозі, властивому усного мовлення [Попов, Валькова та ін 1978: 99].
  3) Н.І. Гез відносить до розмовного стилю як лексику нейтрального або загальновживане стилю, так і слова з емоційно-експресивного забарвленням (пестливі, лайливі, іронічні, жартівливі і т.д.) [Гез 1974:

  74].

  Серед всіх, розглянутих нами дефініцій розмовної лексики, при всьомуїх різноманітті і широті тлумачення терміну, ми можемо відзначити кількахарактерних положень, які ми будемо дотримуватися, говорячи пророзмовної/зниженій лексиці:

  1) розмовна лексика протиставляється літературній мові;

  2) розмовна лексика харатерізуется зниження свого складу по відношенню до літературної мови;

  3) розмовна лексика функціонує в побуті, у стихії вільного спілкування, поза офіційними норм мови.

  Характерний також той факт, що дослідники англійської мовивважають за краще говорити не про розмовної або зниженій лексиці, а - пронеформальній або ж сленгу [Борисова 2002; Заботкіна 1989 и др.].

  1.3 Класифікаційні стратегії розмовної лексики

  багатоаспектність такого поняття як «розмовна лексика» пояснюєнаявність різних підходів до її класифікації. Однак, незважаючи нанеоднозначний підхід дослідників, можна сказати, що по семантичномуознакою розрізняють кілька розрядів зниженої лексики:

  1) констатуючі номінації особи, що позначають негативну з точки зору інтересів суспільства (або його більшості) діяльність, заняття, вчинки, поведінка будь-кого: operator 'злодій, шахрай, кишеньковий злодій '; junker' наркоман, що сидить на голці, особливо на героїні '; bottom woman

  ' повія ';

  2) слова та словосполучення, в самому значенні яких при констатуючий характер семантики, міститься негативна оцінка діяльності, занять, поведінки кого-небудь, що супроводжується експресивної забарвленням: trash 'вандал', whore-hoper 'ходок, блудяга, сперматозавр'; lude

  ' «Кваалюд», торгова марка наркотику-депресанти , «знижує», що знімає дію збуджуючих наркотиків ';

  3) зоосемантіческіе метафори, що містять, як правило, негативні оцінки адресата мови і грубу експресію несхвалення, презирства, зневаги: ape' негр, горила '; cow' корова, некрасива і товста жінка ';

  4) слова, що позначають дії або якості, властивості кого-небудь або чого-небудь. Серед таких слів є слова констатуючої семантики і слова оціночні, з яскравою експресивною забарвленням: shit 'рис, лайно, лажа', bubs 'буфера, великі жіночі груди';

  5) слова та словосполучення, в самому значенні яких міститься негативна

  (словом) оцінка кого-небудь як особистості, з достатньо сильною негативною експресією: shit-head 'дурень, говнюк'; dingey 'негрітос'; puta 'путана , повія, давалка '[Ротенберг, Іванова 1994].

  За сферою вживання розмовна лексика позначається в англо-російськихсловниках потрібно позначити:

  1) посліду «простий.» означає «лексику малокультурні міського середовища, відому й уживану, на відміну від діалектної, повсюдно»

  [Кожина 1993: 127]. Лексеми, що відносяться до просторіччя: whozat? 'Who is that?'; Wassamatter? 'what is the matter ?';

  2) посліду «діал.» маркує слова народних говірок, що не входять у словниковий склад літературної мови і обмежені в своєму вжитку певною територією: If yoh see a policeman warn da brotha ! (ямайський англійська) 'If you see a policeman warn the brother !';

  3) посліду «жарг.» вказує на слова, що не входять до складу літературної мови, за допомогою яких окремі професійні групи позначають предмети і явища вже мають свої назви в загальновживаною лексиці мови: over the hill 'смившійся з в'язниці'; fumtu

  'затрахало' - тюремний жаргон;

  4) посліду «сленг» супроводжує слова, протистоять традиційно офіційного, загальноприйнятій мові, зрозумілому лише представникам порівняно вузького кола осіб, що належать до тієї чи іншої групи, яка ввела в обіг це слово або вираз: hay-eater 'біла людина', suede 'чорний' - негритянський сленг.

  За мірою зниження розмовних лексем відома класифікація
  В. Д. Девкин, який виділяє:

  1) фамільярно лексику (словникова посліду «фам.» Маркує фамільярність, фривольність, підкреслену «несалонность» вислови, типову для середовища близьких знайомих); < p> 2) грубу лексику (посліду «грубий.» вказує на не естетичне, антіетіческое поняття, на те, що зазвичай передають евфемізмами);

  3) вульгарну лекіску (посліду «вульг.» означає застосування грубих слів не за прямим їх призначенням, а для негативних характеристик того, що в нормі називається нейтрально, пристойно);

  4) лайливу лексику (посліду «бран.» супроводжує лайливу лексику, що має, як правило, нечіткий, общенегатівний контур значення);

  5) нецензурну лексику (посліду «неценз.» позначає табуйованою, заборонену лексику) [Девкин 1994: 9].

  Проте в англійській мові укладачами словників виділяється кількавідмінний від запропонованого В.Д. Девкин ряд стилістичних послід,характеризують ступінь зниження лексичної одиниці. Так, В.Д. Аракінвиділяє:

  1) грубу (rough): bloody 'проклятий';

  2) презирливу (contemptious): spown 'плодитися';

  3) зневажливу (scomfull): a sad drunkard 'гіркий п'яниця;

  4) розмовну лексику (colloquial): to hike' гуляти, ходити пішки '; pine

  ' ананас '[Аракін і ін 1991: 13-14].

  О.С. Ахманова і Е.А.М. Уілсон виділяють у свою чергу лише власнерозмовну, а також грубу і презирливу лексику.

  Т. Ротенберг та В. Іванова, укладачі англо-російського словникаамериканського сленгу, виділяють:

  1) образливу лексику - слово (вираз), що використовується з метою образити: geese 'євреї';

  2) презирливу лексику - слово (вираз), що виражає презирство: rag-head 'індус, азіат';

  3) лайливі лексику: to fuck 'трахать, мати'.

  Наочно порівняння розглянутих вище класифікацій можнапредставити у вигляді таблиці (таблиця № 1):

  Таблиця № 1
  | Класифікації стилістичних послід зниженої лексики по: |
  | В.Д. Девкин | В.Д. Аракіну | Т. Ротенберг і В. |
  | | | Іванової |
  | розмовна | розмовна | - |
  | фамільярно | зневажлива | - |
  | груба | груба | образлива |
  | вульгарна | презирлива | презирлива |
  | зібрання | - | лайлива |
  | нецензурна | - | - |

  Розділ II. ПЕРЕКЛАД знижена лексика АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

  2.1 Проблема перекладу зниженої лексики англійської мови

  Те, що з книги не перекладається, не є ні краще, ні найгірше в ній.

  Ф. Ніцше, «Людське, надто людське»

  Варто зауважити, що ступінь співвідносними експресії іншомовної ірідної лексики представляє собою в даний час досить складне питанняз огляду на проблеми перекладу подібних лексичних одиниць перекладачамиіншомовної літератури, кіно та ін Часто перекладачі, з огляду на подібнерозбіжність ступеня експресії, дають переклад менш експресивнимиеквівалентами російської мови. Так фраза "What the fuck are you doing here?"часто перекладається як 'Що, чорт візьми, ти тут робиш?'

  Але нерідко зустрічається необгрунтоване «заниження експресії». Прикладомможе служити фраза з фільму «Охоронець»: "Does it mean that I can'tfuck you? ", яка перекладена як« Це означає, що я не можу більшеспати з тобою ?».

  В даний час в цеху перекладачів з'явилося нова течія,пов'язане з одіозною Інтернет-фігурою Дмитра Пучкова - «Гобліна»,прихильники якого, навпаки, переводять знижену лексику найбільшекспресивними російськими еквівалентами: "Get off from my obstacle" ( "Full
  Metall Jacket ") - 'пиздуй на хуй з мого перешкоди!', Де get off --нейтральне 'сходити, злазити, втекти' (у словнику В. Д. Аракіна, З. С.
  Вигодський, Р. Р. Ільїна) або 'валити, звалювати, уебивать (табу)' в
  «Міжнародному словнику непристойностей» кандидата філологічних наук А.
  Кохтева [Кохта 2001: 58].

  Переклади Д. Пучкова викликали бурю обурення в колах маститихперекладачів кінопродукції. Сам «Гоблін», переклади якого користуютьсянеймовірним успіхом, не без задоволення заявляє наступне: «Я перекладаюанглійську нецензурну лайку на російську без купюр, бо твердо впевнений утому, що режисерові і сценаристові видніше, що і як говорять герої фільму. Чи несправа перекладачеві будувати з себе цензора. У моєму перекладі фільми знаходятьадекватне російське звучання »[Ітогі.ru 2004].

  Один з відомих перекладачів Василь Горчаков, у відповідь зауважує, щопитання стосовно використання ненормативної лексики в перекладахдосить непростий: «Недруковане слово в Америці і недруковане слово у нас - цезовсім різні речі. Американська ідіоматику значно менш експресивна,ніж російська. Тому я використав мат тільки в тому випадку, коли виникаланеобхідність максимально підкреслити гостроту якійсь ситуації у фільмі. Іробив це дуже рідко. Я не хочу, щоб моя дочка, наприклад, чула зекрану потік нецензурної лайки, нехай навіть в американському фільмі »
  [Ітогі.ru 2004].

  Леонід Белозорович, режисер дубляжу багатьох голлівудських фільмів,додає, що ідея переказу без купюр дуже спірна. Для того, щоб даватитекст ненормативною лексикою, на його думку, необхідно володіти високимрівнем внутрішньої культури, а інакше переклад перетвориться в епатажний набірматірною лексики [Ітогі.ru 2004].

  Не менш гостро стоїть питання і щодо перекладу художніхтекстів. Руської літературної традиції використання ненормативної лексикив художньому тексті не властиво [Караліс 2002: 14], і в данийчас багато авторів (Л. Аннінський, Вл. Новиков) [Аннінський 2004: 12]висловлюються проти тенденцій натуралізму в російській літературі новоїхвилі, а деякі молодіжні організації влаштовують судові процесипроти авторів-натуралістів (відомий процес «Идущих разом» проти В.
  Сорокіна) [@ кція.ru 2002].

  Англомовна ж література часто рясніє прикладами використаннязниженої лексики, що, на нашу думку, пояснюється тим, що процесимовної демократизації в країнах Заходу почалися раніше, ніж у
  СРСР/Росії. Прикладом можуть служити романи Стівена Кінга, відомого уусьому світі з середини XX століття автора психологічних трилерів і жахів
  (horror novels).

  Друкувати романи С. Кінга в Радянському Союзі почали в 80-і роки, це булинайбільш «цензурні» романи: «Туман», «Дівчинка, яка любила Тома
  Гордона »та ін

  В даний час, коли до літературного перекладу не пред'являєтьсябільше цензурних вимог, і переводити можна «без купюр», виникаєінша проблема. З одного боку, перекладачі нерідко надходять з текстомперекладного роману в тій манері, яку не без іронії описує К.
  Чуковський у своїй праці «Високе мистецтво», кажучи, що боязнь недоладноювульгарщини утримує російських перекладачів від використання розмовноїлексики в текстах своїх перекладів [Чуковський 1988: 136-137]. З іншогобоку, нерідкі випадки саме «недоладною», бездумного перекладу такийлексики, без урахування багатьох аспектів, що характеризують ту чи іншулексичну одиницю, а саме:

  1) семантики,

  2) сфери вживання,

  3) мірою зниження в мові оригіналу,

  4) ступеня експресії в конкретному контексті.

  Не випадково, К. Чуковський зауважує, що перш ніж взятися за перекладякого-небудь іноземного автора, перекладач повинен точно встановити длясебе стиль цього автора, систему його образів [Чуковський 1988: 146]. Тількиу разі правильного вибору способу перекладу, грунтуючись на детальномуаналізі стилістичних прийомів автора в зіставленні з можливими прийомамив мові перекладу, перекладач може найбільш точно передати той ступіньвпливу, яку відчуває носій мови при читанні оригінальномутексту. Тільки в цей випадку можна говорити про якісне перекладі.

  2.2 Критерії якості перекладу зниженої лексики

  В.Н. Комісарів, кажучи про типи перекладу, підкреслює той факт, щооцінка якості перекладу може вироблятися з більшою або меншою міроюдеталізації. На його думку, для загальної характеристики результатівперекладацького процесу слід використовувати такі терміни, як «адекватнийпереказ »,« еквівалентний переклад »,« точний переклад »,« буквальний переклад »і
  «Вільний (вільний) переклад» [Комісарів 1990: 233].

  Адекватним перекладом, на думку В.Н. Комиссарова, називається переклад,який забезпечує прагматичні завдання перекладацького акту намаксимально можливе для досягнення цієї мети рівні еквівалентності, недопускаючи порушення норм або узусом - вживання слів та їх формзакріпилася в мові переводить мови, дотримуючись жанрово-стилістичнівимоги до текстів даного типу і відповідаючи суспільно-визнаноюконвенціональної нормі перекладу. У нестрогим вживанні «адекватнийпереказ »- це« хороший »переклад, виправдовує очікування і надіїкомунікантів або осіб, що здійснюють оцінку якості перекладу [Комісарів
  1990: 233].

  Прикладом адекватного перекладу зниженої лексики, на нашу думку,може служити переклад наступного уривка роману "Long Walk":

  A moment later Mike and Scramm did an abrupt about-face and began to walk toward the crowd, which, sensing the sharp tang of fatality about them, shrieked , unclotted, and backed away from them as if they had the plague.

  Garraty looked at Pearson and saw his lips tighten.

  The two boys were warned, and as they reached the guardrails that bordered the road, they about-faced smartly and faced the oncoming halftrack. Two middle fingers stabbed the air in unison.

  "I fucked your mother and she sure was fine!" Scramm cried.

  Mike said something in his own language [S. King 1979].

  Через момент Майк і Скрамм зійшлися і рушили прямо на натовп, який, побачивши приреченість їх осіб, з криками кинулася врозтіч, ніби він були заразні.

  Вони отримали попередження і, дійшовши до поруччя огородження, повернулись до всюдихід і виставили вперед середні пальці.

  - Я ебал вашу мати, і мені це сподобалося! - Проорал Скрамм солдатам.

  Майк крикнув щось схоже на своїй рідній мові.

  (Пер. В. Вадимова)

  Хоча ступінь експресії англійського дієслова to fuck (бран.) та російського
  'ебать' (неценз., табу) у більшості випадків не збігається, але в даномуконтексті (ситуація близької смерті, ненависть до своїх катів, відчай)носій російської мови швидше за все вжив би цей оборот, тобто нормаі узусом переводить мови в даному випадку витримані.

  Жанр твору (психологічний трилер) припускає своїмчитачем людини, яка досягла повноліття, тобто здатного правильноусвідомити причину вживання даної лексики у творі. Питання етики вданому випадку відноситься не до автора, авторові у цьому жанрі, а довидавцям, не позначаються подібну літературу спеціальними відміннимизнаками (напр. західне 'ADVISORY'), що не виключає потрапляння книги вруки дітей. Д. Караліс у статті «Трохи мату в холодній воді» говорить проте, що часті випадки звернення зі скаргами до бібліотек батьків, дітияких мимоволі стали жертвами видавничої безвідповідальності [Караліс
  2002: 13].

  Питання відповідності суспільно-визнаною конвенціональної норміперекладу в даному випадку залишається відкритим, але можна послатися на те, щотрадиції перекладу подібної лексики в радянському переказному справі не було попричини негласного заборони на ненормативну лексику як таку з бокукомітету цензури [Караліс 2002: 14]. В даний час закладаються основимистецтва перекладу зниженої лексики.

  Прикладом «пом'якшеного» (в радянських традиціях) перекладу може служитиваріант перекладу цього ж уривка А. Георгієва:

  - Я трахкав твою матусю. Мені сподобалось! - Прокричав Скрамм.

  У цьому випадку ми можемо говорити про еквівалентному перекладі.
  Еквівалентність перекладу Комісарів називає переклад, що відтворюєзміст іншомовного оригіналу на одному з рівнів еквівалентності. Підзмістом оригіналу мається на увазі вся передана інформація, включаючияк предметно-логічне (денотативного), так і коннотатівное значеннямовних одиниць, що складають перекладається текст, а також прагматичнийпотенціал тексту. За визначенням будь-який адекватний переклад, вважає
  Комісарів, повинен бути еквівалентним (на тому чи іншому рівніеквівалентності), але не будь-який еквівалентний переклад визнається адекватним,а лише той, який відповідає, крім норми еквівалентності, і іншимнормативним вимогам, зазначеним вище [Комісарів 1990: 234].

  «Міжнародний словник непристойностей» А. Кохтева еквівалентом дляанглійського to fuck призводить російську лексему 'ебать', у той час як «Англо -російський словник американського сленгу »Т. Ротенберг та В. Іванової приводитьеквівалент 'трахкати' і евфемізм 'мати'. Слово 'трахкати/трахнути'спочатку також застосовувалося як евфемізм і основним значенням його було -
  'пролунав (про різке, гучному звуці)/провести різке, несподіванедію '[Ожегов, Шведова 1994: 797]. Тобто ми маємо право судити про меншуступеня експресії лексеми 'трахкати'. Одночасно можна сказати, що дляносія російської мови вираз 'трахкати чиюсь мати' менш характерно,ніж вираз з лексемою 'ебать', про популярність якого говорить великекількість його похідних: 'еб твою мать', 'ебі твою мать "і" блядь твоюмати '. Отже, передавши зміст оригіналу, перекладач порушивузуальние норми, і ми не можемо говорити про адекватність даного перекладу.

  Наступним видом перекладу Комісарів називає точний переклад, тобтопереклад, у якому еквівалентно відтворена лише предметно-логічначастина змісту оригіналу при можливих відхиленнях від жанрово -стилістичної норми і узуальних правил вживання переводить мови.
  Точний переклад може бути визнаний адекватним, якщо завдання переведення зводитьсядо передачі фактичної інформації про навколишній світ. Еквівалентний перекладзавжди повинен бути точним, а точний переклад за визначенням лише частковоеквівалентний [Комісарів 1990: 234]. Прикладом точного перекладу можеслужити переклад наступного уривка:

  No one said anything.

  "Go fuck yourselves! All of you!"

  McVries said easily: "Go on back and dance on him a little,

  Barkovitch. Go entertain us. Boogie on him a little bit, Barkovitch "
  [S. King 1979].

  Ніхто нічого не говорив.

  - Ну і пішли ви всі! Ідіть всі на фіг!

  - Іди до нього, Барковіч, і станцюю на його могилі, - спокійно сказав
  Макврайс .-

  розваж нас. Будь ласка, бугі на могилі.

  (Пер. А. Георгієва)

  Скориставшись евфемізмом, перекладач точно передав предметно -логічну частину вихідного тексту, але порушив узуальную норму. Еквівалентомдля go fuck yourself в «Міжнародному словнику непристойностей» євираз Іди на х * '. У подібній емоційній ситуації при словесноїперепалки між двома ворогами, коли немає ніяких моральних обмежень,які перешкоджали б вживання табуйованою лексики, для носіяросійської мови найбільш природним було б використати на адресу опонентамаксимально експресивну, максимально образливу фразеологію.

  Однак безсумнівним плюсом подібного способу перекладу є
  "Адаптація" тексту для читання різними віковими групами або людьми,принципово не читають літературу, яка містить знижену лексику. У тойВодночас питання про подібний «гідність» точного перекладу спірне. Середдослідників існує думка, що зважаючи на подібних перекладацькихтрансформацій читач судить більше не про сам твір, а - про йогоперекладі. Так, К. Чуковський писав: «Перекладач напинає на авторасаморобну ма?? ку і цю маску видає за його живе обличчя »[Чуковський 1988:
  19].

  У деяких випадках некомпетентність перекладача призводить до буквальногоперекладу зниженою фразеології. Буквальним перекладом Комісарів називаєпереклад, що відтворює комунікативно нерелевантні (формальні) елементиоригіналу, в результаті чого або порушуються норми і узусом переводитьмови, або виявляється спотвореним (непереданним) дійсний змісторигіналу. Найчастіше кумедні приклади буквального перекладу зустрічаються приспробі перекласти текст за допомогою електронних програм-перекладачів. Так,при спробі перевести пропозицію "Do you speak English?" за допомогою
  «Системи перекладу тексту PROMT 2000» комп'ютерний перекладач запропонувавнаступний варіант: 'Робіть Ви розмовляєте англійською?'

  Комісарів основною причиною використання буквального перекладуназиває бажання відтворити смислові елементи більш високого рівняеквівалентності, не забезпечивши передачу змісту на попередніх рівнях. Утаких випадках буквальний переклад може супроводжуватися поясненнями абоадекватним перекладом, що розкриває справжній зміст оригіналу.

  Але щодо зниженої лексики, яка включає себе великукількість сленгізмов, отриманих шляхом переосмислення значення нейтральноїлексики, «буквальний» переклад найчастіше викликаний незнанням перекладачемсленгового значення слова:

  Her thighs had twitched, my God, they had twitched, in a kind of spasm, orgasm, oh God, the uncontrollable urge to squeeze and caress.

  . . and most of all to feel that heat. . . that heat ... He felt himself Сome. That warm, shooting flow of sensation, warming him. Wetting him. Oh Christ, it would soak through his pants and someone would notice [S. King 1979].

  Стегна її сіпнулися, Боже всемилостивий, вони здригнулися, в якомусь спазматичним оргазм, Боже милосердний, вона ж зазнала непереборне бажання стиснути його і приголубити ... а головне - відчути цей жар ... цей жар ...

  Він відчував, що йде. Відчував всередині жаркий вибух, приплив тепла.

  Приплив вологи. Чорт візьми, зараз ця волога виступить на брюках, і хто-небудь помітить.

  (Пер. А. Георгієва)

  сленгове значення дієслова to come - 'кінчати, випробовувати оргазм' < br>[Кохта 2001: 111]. Не будучи знайомим з цим значенням перекладач переклавto come російським дієсловом руху 'йти', хоча вся ситуація вказує наякесь інше значення цього дієслова. Ось як переклав цей уривок другуперекладач В. Відмова:

  Її стегна крутились, коли Гріббл цілував її ... О Боже, вони крутились ... Це був спазм, оргазм, що завгодно ... О Господи, тільки б стиснути її ось так і відчувати це тепло ... Він раптом скінчив.

  Тепла рідина потекла по його промежини. Чорт, зараз з'явиться пляма на штанах, і хто-небудь обов'язково помітить.

  Однак, правильно перевівши сленгізм, всю іншу ситуацію В. Відмовапередав вільним переказом. Вільним (вільним) перекладом називаєтьсяпереклад, виконаний на більш низькому рівні еквівалентності, ніж той,якого можливо досягти за даних умов перекладацького акту.
  Вільний переклад може бути визнаний адекватним, якщо він відповідає іншимнормативним вимогам перекладу і не пов'язаний з сущест

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !