ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Порівняльно-порівняльних характеристика вітчизняних і зарубіжних навчально-методичних комплектів (на середньому етапі навчання )
       

   

  Іноземна мова

  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | Порівняльно-порівняльних характеристика вітчизняних і зарубіжних |
  | навчально-методичних комплектів (на середньому етапі навчання) |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | Випускна кваліфікаційна робота |
  | |
  | |
  | |
  | Спеціальність: філологія. |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |

  ЗМІСТ

  ЗМІСТ 2


  ВСТУП 3


  Розділ I. Навчально-методичний комплект і підручник як основна ланка системинавчання. 8

  1.1. Навчально-методичний комплект і підручник як основна ланка системи навчання 8
  1.2. Функції підручника в процесі навчання. 14
  1.3. Структура і зміст підручника. 19

  Розділ II. "Порівняльний аналіз вітчизняних УМК:" L `oiseau bleu-3"авторів Н. А. Селіванової, А. Ю. Шашуріной і підручника "Le francais -4" авторів
  А. П. Шапко і В. А. Слободчікова. 21

  2.1. Зміст підручника "L` oiseau bleu-3 ". 21
  2.2. Схема підручника "L` oiseau bleu - 3 "27
  2.3. Зміст УМК "Le francais" 30

  2.3.1. Порівняльна характеристика підручника "Le francais" Шапко А.П. і

  Слободчікова В.А. 1989 року і "Le francais -4" Слободчікова В.А. 1998 року. 30
  2.4. Навчання основних видах мовленнєвої діяльності (ВРД) у підручнику "Le francais". 40

  2.4.1. Навчання аудіювання. 40

  2.4.2. Говоріння. 40

  2.4.3. Читання. 42

  2.4.4. Лист. 43
  2.5. Система вправ для формування навичок і вмінь мовленнєвої діяльності в підручнику "L` oiseau bleu-3 "44
  2.6. Система вправ для формування навичок і вмінь мовленнєвої діяльності в підручнику "Le francais" 48
  2.7. Порівняльна характеристика вітчизняних навчально-методичних комплектів. 50

  Розділ III. "Порівняльний аналіз закордонних навчально-методичних комплектів
  "Frequence jeunes-2" авторів G. Capelle, N. Gidon і "Le Nouveau sansfrontieres-2 "авторів P. Dominique, M. Verdelham, J. Girardet. 54

  3.1. Зміст підручника" Frequence jeunes-2 ". 54
  3.2. Схема підручника та структура різних уроків у підручнику "Frequence jeunes-2". 65
  3.3. Система вправ для формування навичок та вмінь в УМК
  "Frequence jeunes-2". 78
  3.4. Зміст і структура УМК "Le Nouveau sans frontieres-2" . 81
  3.5. Організація уроку. 90
  3.6. Система вправ УМК "Le Nouveau sans frontieres". 94

  Висновок. 98


  Додаток 101


  Бібліографія. 112

  ВСТУП

  В останні роки стала відчуватися потреба в практичному оволодіннііноземною мовою фахівцями всіх галузей науки, виробництва,культури. Незадоволеність результатами навчання даного предмета всередній школі, потреба у виконанні соціального замовлення суспільствастимулювали пошуки резервів підвищення ефективності навчання іноземниммовам. Серед основних завдань реформи загальноосвітньої школи провіднемісце займає підвищення якості навчально-виховного процесу.

  Тому, однією з найбільш важливих і насущних проблем у навчаннііноземних мов на сучасному етапі є проблема вибору засобівнавчання, а саме підручників і навчальних посібників.

  Процес вивчення іноземної мови в школі зазнає істотнізміни: широке поширення набуває навчання іноземної мовимолодших школярів та дошкільнят, впроваджується викладання другий і навітьтретьої іноземної мови. І кожен курс навчання іноземної мовиповинен бути забезпечений навчальними матеріалами, що відповідають віковимособливостям і зберігають певну послідовність інаступність у навчанні.

  Таким чином, з'явилося дуже багато підручників з іноземної мови,як зарубіжних виданні, так і вітчизняних. У теперішній час багатоуваги приділяється адаптації зарубіжних навчальних матеріалів з іноземноїмови. Зарубіжні допомоги одержали широке поширення в силу наступнихякостей: комунікативного характеру навчання, відповідності міжнароднимстандартам, орієнтовані на певну вікову групу учнів,супроводжуючі аудіо-та відео-матеріали підручників допомагають ефективновирішувати проблеми постановки хорошого вимови, в них також єчітка система контролю і самоконтролю, повний опис технології навчанняв методичних посібниках і, нарешті, прекрасна поліграфія іодночасне видання всіх компонентів привертає увагу вчителів.

  Тим не менше, систематичне використання зарубіжних посібниківвиявило ряд проблем.

  По-перше, вони видаються без урахування національних освітніхстандартів, часу навчання, типів навчальних закладів.

  По-друге, що існує поділ матеріалів за віковою ознакоюне завжди відповідає російськими поняттями періодизації образованія.Так,зарубіжні матеріали для дошкільного навчання і початкової школи розрахованіна дітей 5-12 років. Посібники для середньої школи орієнтовані, як правило, напідлітковий вік 12-16 років. Матеріали для студентського віку тадорослих за тематикою і пропонованим в учнів умінь можнавикористовуватися лише з 16-17 років.

  По-третє, спадкоємність між матеріалами визначається не повіковою ознакою, а за рівнями володіння язиком.Уровень володінняфранцузькою мовою визначається за тим, наскільки учень наближається всвоєму мовному поведінці до носія мови.

  По-четверте, російські вчителі ігнорують (часом з метою економіїкоштів) наявність різних компонентів посібників. В даний час УМКвключає повнокольорове посібник для учнів, або те, що раніше називалосяпідручником, збірник вправ, аудіо-та відеокасети та методичнекерівництво, або книгу для вчителя. Відсутність одного з компонентівсуттєво порушує концепцію УМК і знижує ефективність йоговикористання.

  З іншого боку, відмова від зарубіжних посібників обмежує доступнаших преподаваелей та учнів до міжнародної практики навчання. До тогож, ігнорувати потік зарубіжних підручників недоцільно, оскількипроцес інтеграції (включення) іноземних посібників об'єктивно неминучий, інаше завдання надати йому відповідний напрям.

  У зв'язку з цим гостро виникла проюлема адаптації зарубіжних методикдля потреб російських вчителів, для навчальних закладів різного типу.

  Серед зарубіжних матеріалів фігурують як новітні, науковообгрунтовані комплекти: "Le Nouveau sans frontieres" P. Dominique,
  M. Verdelham, J. Girardet, "Frequence jeunes", G. Capell, N. Gidon, так ірепринтні видання підручників таких, як добре відомий курс Г. Може "Coursde langue et de civilisation francaise "або ж''Le francais elementaire",розроблені свого часу головним чином для країн, які буликолоніями Франції.

  У своїй роботі для аналізу за вітчизняними методиками я віддалаперевагу закордонним виданням "Le Nouveau sans frontieres" і "Frequencejeunes ", так як вони є абсолютно закінчені навчальнометодичні комплекти і в них передбачено всі необхідні компоненти:книга для учнів, книга для вчителя, робочий зошит, аудіокасети.
  Особливої уваги заслуговують на зміст і якість навчальних матеріалів.
  Тексти, вірші, діалоги мають яскраво виражену комунікативну спрямованістьі відображають тематику, близьку учням і відповідну їх віковимінтересам. Всі відібрані текстові матеріали написані живим сучаснимфранцузькою мовою, позбавлені зайвої повчальності, вони забавні ізахоплюючі, здатні не тільки викликати інтерес учнів, але й розвиватиїх прознавательную активність і творчу пошукову діяльність, Найбільшцінні тексти країнознавчого характеру, автентичний матеріал, різногороду завдання з інтерпретації поетичного і художнього тексту,запропонований у підручнику "Le Nouveau sans frontieres-2".

  У зв'язку з цим гостро постала проблема адаптації зарубіжних методикдля потреб російських вчителів, для навчальних закладів різного типу.

  Важливим можна назвати наступні аспекти: o Робота по закордонних УМК вимагає від вчителя повної методичної орієнтації в закладеної в цей УМК методичної концепції; o Можливо дотримання оптимального співвідношення вітчизняного підручника із закордонним; o Використання зарубіжного підручника не повинно зводитися лише до запозичення вже готових матеріалів, необхідний облік особливостей російських умов навчання.

  Без інтеграції та адаптації зарубіжних підручників з іноземної мовинеможливе створення єдиного освітнього простору і знаходженнясвого місця в контексті загальноєвропейської культури.

  Мета даної дипломної роботи полягає в аналізі сучаснихвітчизняних і зарубіжних УМК, для визначення оптимального варіантувикористанні цих підручників у навчальному процесі.

  Попередньою гіпотезою стане припущення про те, щовітчизняний УМК, "L` oiseau bleu''Берегівської Е.М. є найбільшефективним підручником французької мови для російських загальноосвітніхшкіл, а зарубіжні УМК''Frequence jeunes''G. Gapelle., N. Gidon і УМК''Le
  Nouveau sans frontieres''можуть доповнювати, а при вивченні окремихаспектів (граматики і лексики) навіть замінювати вітчизняний підручник
  "L` oiseau bleu''.

  Об'єктом вивчення стає навчальний процес з використанням цихпідручників.

  Відповідно до характеру поставлених завдань використовуються наступніметоди дослідження: аналіз методичної, педагогічної літератури,що стосується питань теорії підручника, аналіз діючих французьких івітчизняних підручників, книг для вчителя, письмове та уснеанкетування вчителів французької мови середніх шкіл, аналіз накопиченогопедагогічного досвіду.

  Робота складається зі сторінок основного тексту і включає в себевступ, 4 розділи, висновок, додаток, список використанихджерел.

  Розділ I. Навчально-методичний комплект і підручник

  як основна ланка системи навчання.

  1.1. Навчально-методичний комплект і підручник як основна ланка системи навчання

  Відповіді на питання "для чого навчати?" і "чому вчити?" знаходяться в такихкатегоріях методики, як мети та змісту навчання. Відповідь на питання "яквчити? "слід шукати в методах навчання.

  " За допомогою чого навчати? ", відповідь на це питання ми знаходимо в категорії
  - Засоби навчання, центральним компонентом яких є - підручник. Уметодику навчання іноземними мовами систему навчання більш правильноназивати матеріальні об'єкти, включені в навчальний процес і здатніабо заміщати вчителя в окремих функціях, або допомагати йому виконувати їх.
  Це і підручники, і об'єкти навколишнього середовища, і графічні засоби
  (таблиці, схеми тощо), і картинки, і фільми, і тексти, і платівки, ібагато чого іншого. Їх слід поділяти на традиційні (нетехнічних)засоби навчання і сучасні технічні засоби навчання.

  Незважаючи на всі їхні переваги, вони використовуються з невеликимкоефіцієнтом корисної дії. Це пояснюється і консервативністюокремих вчителів, і недостатньою надійністю технічних засобів, інеобхідністю великої підготовчої роботи до уроку.

  Крім того, ще не розроблені багато питань методики використаннятехнічних засобів навчання, які справедливо розглядаються якзасоби навчання майбутнього. Тому до цих пір основним і найбільш масовимкомплексним засобом навчання залишається підручник.

  З підручником у своїй повсякденній практиці стикаються всі. Відоміі різні визначення підручника. Стверджують, що підручник - цесвоєрідний "сценарій навчального процесу", або "модель реалізації системинавчання того чи іншого іноземної мови ". Ці визначення не євичерпними, тому що підручник - не тільки сценарій навчального процесу, алеі своєрідний довідник для учнів, не лише інформаційна модель, алеі організатор процесу формування навичок і вмінь, і взагалі підручник нестільки модель, скільки конкретний засіб реалізації системи навчання
  (Міньяр Белоручев: 1990, 57).

  На мій погляд, набагато більш переконливо затвердження В. Г. Бейлінсоні Д. Д. Зуєва про те, що підручник є необхідний засіб реалізації мети,принципів, змісту і методів навчання. Якщо до цього додати, щоцілі, принципи, утримання і методи навчання реалізує вчитель, тостає зрозумілим, що саме підручник виступає як засіб, щоздатного найбільш повно реалізувати функції вчителя в їх сукупності.
  Реалізація не однієї, а в тій чи іншій мірі всіх функцій у їх взаємозв'язку іє особливістю підручника, що відрізняє його від іншого комплексногозасоби навчання - посібники. Якщо навчальний посібник сприяє вирішеннюприватної завдання і реалізує одну, дві функції вчителя, то підручникпризначений для вирішення глобальних завдань. Реалізуючи в тій чи іншій мірі всіфункції вчителя у їх взаємозв'язку, він об'єднує в єдине ціле мети,принципи, утримання і методи навчання.

  З одного боку, підручник є для переважної маси учнівнайважливішим джерелом знань, носієм змісту освіти. У ньомуформуються і розкриваються основні наукові поняття, передбаченішкільною програмою, визначається обсяг основ навчального матеріалу - знань,призначених для вивчення в школі. З іншого боку, підручник - засібнавчання. І як засіб навчання він повинен сприяти засвоєннюконкретних знань, виробленню в процесі засвоєння умінь і навичок, досвідусамостійної творчої діяльності, вміння орієнтуватися в предметі,шукати і знаходити необхідну інформацію.

  Проте можливості підручника обмежені. Він не дає опису всієїнавчальної діяльності вчителя. В умовах масової школи ця обставиназалишається недоліком: не всі вчителі правильно сприймають системунавчання, закладену в підручнику.

  Підручник погано пристосований для навчання аудіювання. Надруковані вньому тексти для аудіювання перестають бути незнайомими для учнів (точнішесказати для частини учнів, оскільки багато хто з них не виявляють бажаннячитати в підручнику "незаданій" тексти). До того ж для навчання аудіюваннякраще використовувати технічні засоби навчання, які можутьвідтворювати тексти, начитані носіями мови. Якщо до сказаногододати, що фонограми, відеограми і відеофільми зручніше готувати вспеціалізованих центрах, а тексти до них доручити підбирати інаговорювати висококваліфікованим фахівцям, то стає зрозуміло, щопідручники слід доповнити цілою системою засобів обученія.Так з'явивсянавчально-методичний комплект (УМК).

  Навчальний комплект являє собою систему дидактичних засобівнавчання з конкретного предмета (при провідній ролі підручника), яка створюється вметою найбільш повної реалізації виховних і освітніх завдань,сформульованих програмою з цього предмету і службовців всебічномурозвитку особистості учнів.

  УМК складається з підручника (що включає книгу для читання), книги длявчителі, набору грамплатівок, комплекту навчально-наочних посібників,комплекту граматичних таблиць, діафільмів, кінокольцовок ікінофрагментов. За допомогою цього комплексу (особливо, підручника та книги длявчителя) задається в конкретному вигляді (а не декларативно, як у програмі)ієрархія цілей навчання (кінцеві цілі кожного року навчання, проміжнімета, завдання по темі - серії уроків, завдання окремого уроку, ланки всерединіуроків), а також задається зміст і структура навчального матеріалу,
  "програмують" педпроцесс, тобто організацію діяльності вчителя іучнів і знаходять конкретну реалізацію методи навчання.

  Серед усіх засобів навчання взагалі (і навіть всередині комплексу взагалі)саме підручник становить центральна ланка, опосередковує діяльністьвчителя та учнів. Підручник є головним, безпосередньо данимучням і вчителю в руки системи навчання. Підручник організовує якдіяльність учнів, так і через книгу для вчителя - діяльністьвчителі, втілюючи в себе інструмент їх взаємодії. Саме томупідручник не відділимо від книги для вчителя.

  Таким чином, ми розглядаємо підручник як мікромодель всієї системинавчання в цілому, як передають все її компоненти: цілі, зміст,структуру навчального матеріалу, педпроцесса (різні форми діяльностівчителя та учнів), методи, а також інші засоби навчання. Будучизасобом для впровадження в практику цілей навчання, його змісту іметодів, підручник поряд з іншими засобами навчання виступає як системаїх реалізації.

  Якими вимогами повинен відповідати підручник, щоб забезпечитиуспішне оволодіння іноземною мовою в процесі навчання. Вимогинеодноразово розглядалися у вітчизняній методичній літературі, взв'язку з чим можна відзначити наявність різних точок зору на вирішенняданого питання. Основні вимоги до сучасного підручника іноземноїмови:
  . системність і комплектність: в дидактичному плані загальна структура навчально-виховного процесу представлена двома основними підсистемамі:

  1. підсистемою, що організує діяльність учня, яка матеріалізується за допомогою підручника іноземної мови та деяких посібників;

  2. підсистемою, яка керує роботою вчителя завдяки спеціальному методичному посібнику і цілого ряду допоміжних засобів, що використовуються вчителем на уроці і в позакласній роботі. Отже, суть першої вимоги зводиться до необхідності створення неізольованих від інших засобів навчання підручника, а підручника, який би став ядром всієї системи допоміжних засобів навчання;

  . необхідність врахування особливостей етапу навчання: всі три етапи навчання мають специфічні, лінгвістичні, психологічні та методичні особливості, які необхідно враховувати при створенні навчальних посібників;

  . преімственность матеріалу підручника: підручник повинен бути побудований таким чином, щоб наступні тексти та вправи спиралися на попередні, щоб вони повторювали і розвивали далі раніше вивчений матеріал з метою успішного формування, закріплення і вдосконалення мовних умінь і навичок;

  . урахування особливостей рідної мови: відбираючи мовний матеріал і моделі мовної комунікації, а також розробляючи види вправ, необхідно приділяти особливу увагу тим іншомовним явищ, які або зовсім відсутні в рідній мові, або суттєво відрізняються від відповідних явищ у ньому;

  . науково-обгрунтований підхід: у зв'язку з перевантаженням підручника навчальним матеріалом відбір мінімумів мовного матеріалу (лексики, граматики, фонетики) і мовних умінь є не тільки актуальним, але й абсолютно обов'язковим;

  . мовна спрямованість навчальних матеріалів: не заперечуючи великого значення засвоєння мовного матеріалу, слід, однак, з перших уроків неухильно нарощувати питома вага вправ, призначених для формування та розвитку мовних умінь;

  . концентричне і циклічне побудова навчальних матеріалів: при такому підході одне й те ж граматичне явище вивчається послідовно кілька разів, але кожен новий раз з наростаючою глибиною охоплення досліджуваного об'єкта (наприклад, тема "артикль" вивчається в декількох класах з усе наростаючою складністю).

  (Ляховіцкій: 1981; 64 - 70).

  Висновок: я вважаю, що сучасний підручник "L` oiseau bleu "видавництва
  "Освіта", а також зарубіжні підручники "Frequence jeunes" видавництва
  "Hachette" відповідають всім вимогам, якими повинен володіти підручник. Дляпідручників характерна чітка рубрикація, помітні сигнальні позначення.
  Всі рубрики мають своє постійне місце, що допомагає учням легкоорієнтуватися в підручнику. У підручнику використовуються різні видиілюстрованого матеріалу, що підвищує мотивацію, посилюється ефектситуативності. Дуже широко представлений автентичний матеріал: афіші,оголошення, схеми метро, карти Парижа, газети, фотографії. Ілюстраціїроблять виклад матеріалу наочним, часом доповнюють або замінюють частинутексту. Велика увага приділяється використанню кольору. Він грає рольдодаткового орієнтир для виділення часових форм дієслів,лексичного матеріалу, заголовків, рамок. Очевидно, цілеспрямованевведення кольору, як засобу акцентування, допомагає учням в роботі зпідручником. Існує певна система в подачі правил: довідковіматеріали (граматичні довідники, словники) знаходяться в кінці підручника.
  На додаток до підручника "Frequence jeunes" створена зошит вправ.
  Таким чином в системі УМК функціональне навантаження частково беруть на себеокремі засоби навчання - довідники, зошити для самостійноїроботи, хрестоматії, але підручник розглядається як ядро всієї системидопоміжних засобів навчання

  1.2. Функції підручника в процесі навчання.

  Розгляд будь-яких теоретичних проблем шкільного підручниканеможливо поза чіткого уявлення про його педагогічної цільовоїпризначеного в шкільному підручнику, не може бути нічого випадкового,того, що, цілеспрямовано не служило б вирішення певних навчально --виховних завдань, що стоять перед школою, не допомагало б вчителеві вреалізації цих завдань.

  Найбільш повно функції підручника представлені в книзі Д. Д. Зуєва
  "Шкільний підручник", де підручник наділяється дидактичними та педагогічнимифункціями.

  Під дидактичної функцією підручника розуміється цілеспрямованосформовані його властивості (якості) носія змісту освіти таосновного книжкового засоби навчання, найбільш повно відповідають цільовимпризначенням підручника в процесі реалізації змісту освіти в умовахрозвивального і виховує навчання (Зуєв: 1983; 58).

  Сучасний підручник як носій змісту освіти,визначеного шкільною програмою для обов'язкового засвоєння з урахуваннямвікових та інших особливостей учнів, є полуфункціей. Йомупритаманні такі дидактичні функції:

  . інформаційна: підручник є основним джерелом обов'язковою для засвоєння учням інформації. Інформаційна функція розрахована досягнення в процесі навчання освітянського освітнього ефекту (зрушення в навченості учнів), лише на основі якого можуть відбутися зрушення в розвитку і вихованні школярів;

  . Трансформаційна: пов'язана з перетворенням, переробкою науково-теоретичних, світоглядних, художньо-ціннісних та інших знань, що включаються в підручник в порядку втілення, уточнення та конкретизації державної навчальної програми. Основними напрямами трансформації змісту предмета навчання при переведенні його на рівень навчального матеріалу є:

  1. забезпечення доступності змісту для даної вікової категорії;

  2. встановлення зв'язків вивченого матеріалу з життям, з практикою;

  3. оптимальна активізація навчання школярів шляхом введення елементів проблемного викладу, посилення цікавості й емоційної виразності матеріалу;

  . систематизуються: забезпечення суворої послідовності викладу навчального матеріалу в систематизованої формі. Сувора логіка викладу навчального матеріалу, забезпечення глибокої внутрішньої взаємозв'язку його елементів на всіх рівнях, чітка лінія міжпредметних зв'язків, продумана система питань, завдань, апарату орієнтування, - все це допомагає реалізувати цю функцію шкільного підручника;

  . інтегруюча: підручник забезпечує допомогу в засвоєнні як єдиного цілого знань, набутих учнями з різних джерел. Тим самим сучасний підручник має в своєму розпорядженні реальною можливістю послідовно формувати методи наукового дослідження, виховувати в учнів уміння самостійно оцінювати факти, переробляти всю ту масу інформації, яка до них надходить;

  . координуюча: одна з принципових особливостей підручника сучасної школи полягає в тому, що він, в силу свого призначення у системі засобів навчання, є ядром, навколо якого групуються всі інші навчальні засоби. Нині значення цієї функції все більше зростає на тлі більш широкого застосування технічних засобів у процесі навчання, створення системи УМК при навчанні іноземної мови;

  . закріплення і самоконтролю: будучи носієм певного, обов'язкового навчального матеріалу, підручник покликаний всіляко полегшувати учням засвоєння і закріплення цього матеріалу, допомагати йому самостійно заповнити прогалини в знаннях та вміннях;

  . розвиваючі-виховна: сприяє активному формуванню найважливіших рис гармонійно розвиненої особистості (Зуєв: 1983; с.59)

  .

  Різні автори по-різному трактують проблему функцій шкільногопідручника. А. З. Рахімов, від логіко-психологічної концепції розробкишкільних підручників, вважає, що підручник повинен нести не нові знання, амістити проблему що має суспільно-значиму цінність, яка будезахоплювати учня, перероблятися розумом і серцем. Навчальна книга повиннабути орієнтована не на заучування понять, вона повинна також формуватимотиви навчання, самостійність, відповідальність, творче ставлення довченню. Дана концепція виділяє такі функції підручника:

  . світоглядна: формування переконаності в тому, що дане явище може бути пізнане і пояснено, в тому, що знання про навколишній світ можуть бути об'єктивними і вірними;

  . синтезує: покликана формувати цілісне уявлення про світ і цілісну творчу особистість учня. Це може бути досягнуто шляхом синтезу в одному підручнику знань з різних галузей, в тому числі природничих та гуманітарних наук;

  . ціннісно-орієнтаційна: посилює гуманітаризацію освіти, забезпечує широкий інтелектуальний фон, на якому може розгортатися процес самоосвіти. Ця функція реалізується, коли науково-технічний стиль мислення стає цінністю або виступає засобом орієнтування та у спосіб відносини учня до зовнішнього світу. При успішній реалізації цієї функції підручника відбудеться переоцінка учнями цінностей навколишнього світу, коли на перший план виступають багатий навколишній світ людини, засоби саморозвитку - захоплення наукою, культурою, спортом (Рахімов: 1991, с.59).

  ПЕДАГОГІЧНІ ФУНКЦІЇ:

  . загальноосвітня: реалізується шляхом спеціального озброєння школярів знаннями методичних принципів, методами пізнання предмета й уміння свідомо застосовувати їх у навчально-пізнавальної діяльності;

  . розвиваюча: розвиток пізнавальної потреби, позитивної мотивації, целепомогающей навчальної активності та творчих здібностей учнів;

  . виховна: розвиток ставлення до наукових знань як засобу раціональної організації своєї навчальної діяльності та джерела самоосвіти, формування розвиваючого системи самоконтролю і самооцінки, взаємоконтролю та взаімооценкі (Рахімов: 1991; с. 31-33).

  Ми бачимо, що у різних авторів, функції, якими повинен володітипідручник, різні. Безсумнівно, що всі вони справедливі, але найбільш частозустрічаються інформаційна, трансформаційні, функція систематизації,закріплення і контролю, самоосвіти, що інтегрує, що координуєфункції.

  Найбільш розробленою в дидактичному відношенні і методичномувтіленні можна вважати інформаційну функцію. Підручники іноземногомови, до останнього десятиліття робили акцент на способи формуванняіншомовних знань про країну і в значно меншій мірі забезпечувалиформування практичних навичок і вмінь.

  У теорії підручника сукупність функцій називають комплексом абосистемою педагогічних функцій сучасного підручника. Жодна з функційне може виконувати в повній мірі своє призначення поза комплексом. Наприклад,функція систематизації пов'язана майже з усіма функціями. Кожна з функціймає виховну спрямованість - розвиток вміння мислити, вчить красіі стрункості викладу думки, озброює передумовою для здійсненняінших функцій.

  Висновок: таким чином, кожен підручник не може мати строговизначеними функціями, вони можуть варіюватися залежно від типунавчального предмета, дидактичної концепції та активних цілей процесунавчання.

  1.3. Структура і зміст підручника.

  Підручник можна розглядати як систему. Будь-яка система складається звзаємозалежних елементів, нерозкладних в її межах. Все інше,прикладена до системи, представляється аксесуарами, призначенимизаповнити недоліки системи. Якщо враховувати, що підручник призначенийоб'єднувати в єдине ціле цілі, принципи, зміст і методи навчання, томожна вважати, що підручник є матеріалізована система навчання, системанавчання, одиницями якої є організовані навчальні діїучнів, обмежені за часом, навчальним цілям і навчального матеріалу, тобтовправи. Отже, нерозкладними в межах підручника елементамисистеми виступають вправи, які і повинні використовуватися як
  "будівельного матеріалу" підручника, як одиницю його змісту.

  Зміст підручника можна представити як відповідним чиноморганізований навчальний матеріал, засоби-субститути та ілюстрації. Підзмістом можна розуміти і градуйованому систему доз мовногоматеріалу, який висловлює певний предметний зміст, і систему навчальнихдій з формування мовних навичок та вмінь, втілену в системувправ, призначену для становлення того чи іншого ВРД.

  Взаємозалежні вправи, що складають єдину систему, не можутьреалізовувати всі функції підручника. Звідси необхідність доповнитизміст підручника довідковим матеріалом. Крім того, що стимулюєфункція підручника зазвичай підкріплюється ілюстрованим матеріалом. Такимчином, є всі підстави говорити, що в поняття змісту підручникавходять вправи, довідковий матеріал і ілюстрований матеріал (Міньяр-
  Белоручев: 1990; 59).

  Розташування матеріалу в будь-якому підручнику має підкорятисяпевними правилами, тобто підручник повинен володіти структурою.

  Структура сучасного підручника складається з двох складових: тексти тапоза текстові компоненти. У підручниках з різних предметів розрізняютькілька видів текстів: основні, додаткові, пояснювальні.

  Основні тексти відіграють провідну роль у підручниках. Це може бутитекст літературного твору, або викладу конкретних історичнихподій. Це те, що дитині треба знати, запам'ятати, вивчити.

  Для того, щоб матеріал був переконливим, доказовим, кращезапам'ятався, автори підручників вдаються додатковим текстів. Цедокументи, хрестоматійні матеріали, посилання на ярлику, приклади, матеріалидля необов'язкового вивчення.

  Пояснювальні тексти - це примітки, роз'яснення, словники,алфавіти, пояснення до карт і схем, є важливим засобоморганізації самостійної навчальної діяльності школяра, змушують йогодумати над прочитаним.

  Внетекстовие компоненти - це апарат організації засвоєння, тобтовсе те, що покликане допомогти учням у засвоєнні обов'язкового обсягу знань
  : Питання, завдання, пам'ятки, таблиці, підписи під ілюстраціями і т.д.

  У будь-якому підручнику є апарат орієнтування: зміст, сигнали -символи, бібліографія, покажчики всього того, що зближує шкільну книгу знаукової, дозволяє навчити дитину орієнтуватися в додатковому навчальномуматеріалі, в матеріалах засобів масової інформації.

  Висновок: будучи невід'ємною частиною навчального процесу, підручникволодіє змістом, власною структурою, визначеними функціями,відповідає всім критеріями, необхідними для підручника іноземної мови, вінможе розглядатися як ядро всієї системи допоміжних засобів,організовують процес навчання.

  Розділ II. "Порівняльний аналіз вітчизняних УМК:" L `oiseau bleu-3" авторів Н. А. Селіванової, А. Ю. Шашуріной і підручника "Le francais -4" авторів

  А. П. Шапко і В. А. Слободчікова.

  2.1. Зміст підручника "L` oiseau bleu-3 ".

  Навчання французької мови в загальноосвітній школі на середньомуетапі (7-8 класи) представлені УМК "L` oiseau bleu-3 "автори Н. А. Селіванова,
  А. Ю. Шашуріна і УМК "Le francais -4" автори А. П. Шапко і В. А. Слободчиков.

  УМК "L` oiseau bleu-3 "призначений для учнів 7-х класівзагальноосвітньої середньої школи, що займається по моделі 5-9.

  З методичних позицій основною характеристикою УМК як і ранішезалишається його комунікативна спрямованість, тобто націленість процесувикладання на розвиток максимально можливих для даного етапу уміньспілкування французькою мовою.

  При відборі і організації враховувалися вікові, психологічні таінтелектуальні особливості учнів середнього підліткового віку, їхціннісно-орієнтаційні та мотиваційні характеристики.

  Методична концепція УМК грунтується на принципі взаємопов'язаногонавчання всіх видів мовленнєвої діяльності: читання, говорінню, аудіювання,листа, при цьому особлива увага приділяється роботі з письмовим джереломінформації, зміст якого є основою і для розвитку навичокусного мовлення. Серед них: художні тексти, статті з дитячої преси,соціологічне опитування - анкета, інтерв'ю, сторінка з журналу мод длядітей, французького дитячого тлумачного словника, рекламний текст, гра --вікторина і так далі.

  У УМК "L` oiseau bleu-3 "входить: o Книга для учнів (Livre de l` eleve); o Книга для вчителя (Guide pedagogique); o Збірник вправ (Exercices de grammaire et de vocabulaire); o Аудіокасета з записом текстів і діалогів книги для учнів.

  При відборі таорганізації навчального матеріалу враховувалися віковіпсихологічні та інтелектуальні особливості учнів цього віку.
  Потрібно відзначити таку деталь - все, що говориться, повинно бутиситуативно виправдано. Учні вже самого початку повинні бачити, як вониможуть використовувати в житті отримані на уроці знання.

  МОВНЕ МАТЕРІАЛ.

  Розподіл граматичного матеріалу з уроків.
  | № УРОКУ | граматичний матеріал |
  | Unite 1 | Час. Le plus-que parfait.Le futur simple. |
  | Unite 2 | Займенники: tout, toute, tous, toutes. Повторення |
  | | Вживання часів: Present; Imparfait. |
  | Unite 3 | Питання: Qu `est - ce qui? Que? Qu `est - ce qui? |
  | | Вживання форми Ce qui, Ce que? |
  | Unite 4 | Вживання теперішнього часу після "Si" - умовного |
  | |. Замість майбутнього. |
  | Unite 5 | Gerondif. Відмінності у вживанні Passe simple і Passe |
  | | Compose. |
  | Unite 6 | Conditionnel present. Futur dans le passe. |
  | Unite 7 | Imperatif. |
  | Unite 8 | Participe passe. |
  | Unite 9 | Concordance des temps. |

  У вивченні граматики основний акцент зроблено на дієслівну системумови. Основою дієслівної системи французької мови є категоріячасу. Повторюючи вивчене, учні знайомляться з такими новими для нихдієслівними часами, як Plus - que - parfait, Futur simple, Passe simple,
  Conditionel present, Futur dans le passe, а також з поняттямиодночасності, передування і перевезення, не тільки по відношенню доНаразі, але і до минулого.

  Граматичні сторінки представлені в підручнику у виглядісамостійного розділу. З огляду на це формування граматичного навичкиможе проходити традиційно з використанням граматичного довідника,розміщеного в кінці підручника, де в доступній для учнів формі поясненоосвіта та функціонування того чи іншого граматичного явища.

  1. Введення граматичного явища до читання основного тексту.

  2. Актуалізація граматичного явища в процесі читання.

  3. Активізація граматичного явища за допомогою знайомих лексичних компонентів.

  Це не виключає комунікативного підходу до навчання граматики,коли кожне граматичне явище розглядається перш за все, якневід'ємна частина письмової та усної мови і на перший план висуваєтьсясенс висловлювання, а не його форма. Саме до цього підходу віддаютьперевагу автори підручника.

  Розподіл лексичного матеріалу з уроків.
  | № УРОКУ | комунікативної задачі | ТЕКСТ | ТЕМА |
  | | Вживання сполучних слів для | Vacance | |
  | | Побудови логіки оповіді | d `ete. | |
  | | P.ex. d `abord, ensuite, alors, | | |
  | Unite 1 | biento, depuis ... Л.Е: час доби. | | |
  | | Як попросити слова; | | |
  | | Взяти слово; | | |
  | | Надати слово співрозмовника | | |
  | | Вивчення лексичних одиниць, | L `insigne. | Mon ami |
  | | Визначають місце знаходження | | |
  | | Предмета в просторі. P.ex | | |
  | Unite 2 |. Au-dessus, sur, en dessous .... Etc; | | |
  | | | | |
  | | Як викликати співрозмовника на | | |
  | | Розмова; | | |
  | | Йти, чи не погодитися з | | |
  | | Тим, що було сказано. | | |
  | | Л.Є. на тему "одяг", | Cucu la | La mode. |
  | | Вживання сполучних слів для | praline. | |
  | | Обгрунтування висловлювань думки, | | |
  | Unite 3 | приводу аргументів (доводи, | | |
  | | Доведення). (p.ex. parce | | |
  | | Que; car, puisque, c `est pourquoi, | |

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !