ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Типи синтаксичного зв'язку в складному реченні
       

   

  Іноземна мова

  Сучасна Гуманітарна Академія

  Факультет лінгвістики

  Курсова робота

  Дисципліна: Теоретична граматика англійської мови

  Тема: «Типи синтаксичного зв'язку в складному реченні »

  Виконав:

  Викладач:

  Зміст

  Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... с.3

  Глава 1. Складне пропозицію: визначення понять ... ... ... ... ... ... .... С.6

  1. Складне пропозицію як особлива одиниця синтаксису ... ... ... ... ... с.6

  2. Види синтаксичного зв'язку в складному реченні ... .... ... ... .... С.8

  3. Твір і підпорядкування у структурі складного речення ... .. с.13

  Глава 2. Складні пропозиції з сочінітельной і підрядних зв'язком ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... С.19

  1. Типи сочінітельной зв'язку в структурі складного речення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... с.19

  2. Типи підрядних зв'язку в структурі складного речення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... с.24

  Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... с.29

  Бібліографія ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... с.31

  Введення.

  За останні півстоліття питання синтаксису складного речення ванглійською мовою привертають особливу увагу багатьох дослідників. Середцих питань, до цих пір вимагають подальшої наукової розробки, важливемісце займає питання про складному реченні, як особливої одиниці синтаксису,та існуючої зв'язку між її компонентами.

  Саме той факт, що в основі поділу зв'язків між частинами складногопропозиції лежать смислові, а не формально-граматичні моменти,приводить на практиці до того, що, як і весь синтаксис, сочінітельно -підрядності схема у всіх індоєвропейських мовах схожа: з огляду на те, щолюдське мислення розвивається, загалом, однаковими шляхами у всіхкраїнах, мови, безпосередньо реалізують думку, відрізняються один відодного, перш за все лексикою і мало різняться по складу смисловихкатегорій.

  Подібність мов в даному випадку дає, зокрема, можливістьлінгвістам, що працюють над вивченням однієї мови, враховувати досягненнялінгвістів, що вивчають мову іншого народу. Чому при визначенні зв'язківміж частинами складного речення не можна виходити тільки з формальнихознак? Тому що число цих ознак у всіх мовах надзвичайнообмежено і жодним чином не відповідає числу смислових відносин,які можуть знайти вираз у реченні. Навіть ті мізерні лексичнікошти - союзи, - якими має в своєму розпорядженні мова, використовують украйнерівномірно. Деякі спілки надзвичайно споживані, у той час якінші можна знайти головним чином у граматиках, де вони перераховані нарівних правах з усіма іншими союзами.

  Тим часом число смислових відносин, що зустрічаються між частинамискладного речення, є дуже великим і набагато перевищує число всіхнаявних у мові спілок. До цього необхідно додати, що з розвиткоммислення і мови число смислових відносин зростає швидше, ніжзбільшується кількість нових спілок. Все це не може не привести до того, щоодні й ті ж союзи починають вживатися у функціях, до цих пір їм невластивих. Наприклад, спілки, до певного часу виражали тількипідрядності зв'язок, починають вживатися для вираження твори, інавпаки. Крім того, в мові, крім спілок, існують ще й іншізасоби вираження відносин між частинами складного речення. Урезультаті в сучасній мові з'являється велика кількість складнихпропозицій, відносини між частинами яких не можна підігнати ні під якукласифікацію.

  До проблеми складного пропозиції, видами синтаксичного зв'язку в йогоструктурі, класифікації спілок на сочінітельние і підрядності в різніроки зверталися такі видатні вчені, як О. М. Пєшковський «Чи існує вросійською мовою твір та підпорядкування пропозицій? »(1926),« Союзніскладносурядні пропозиції в російській мові »(1957), А. Н. Гвоздев« Поняттяпро складному реченні. Синтаксичні засоби, що служать для вираженнязв'язку окремих пропозицій всередині складного. Твір і підпорядкуванняпропозицій »(1958), В. І. Жельвіс« Чи існують у мові сочінітельние іпідрядності спілки? (на матеріалі англійської мови) »(1962), Б. А. Ільіш
  «Структура складнопідрядні речення в сучасній англійській мові"
  (1962), І. П. Конькова «складносурядні союзне пропозицію в сучасномуанглійською мовою »(1969) і багато інших.

  Основна мета даної курсової роботи полягає у виявленні особливостейтипів синтаксичного зв'язку в структурі складного речення.

  Для досягнення мети даної роботи необхідно виконати наступнізавдання:

  1. Вивчити основні поняття, що стосуються синтаксису складногопропозиції;

  2. Розглянути типи синтаксичного зв'язку в структурі складногопропозиції і способи їх вираження.

  3. Розглянути на основі теоретичної літератури класифікаціюсочінітельной і підрядних синтаксичного зв'язку в структурі складногопропозиції.
  Глава 1.Сложное пропозицію: визначення понять.

  1. Складне пропозицію як особлива одиниця синтаксису.

  Як відомо, основною одиницею традиційного синтаксису єпропозицію. Потреби мислення і спілкування створили в мові особливісинтаксичні утворення, що складаються з об'єднання декількохпропозицій. Ці синтаксичні освіти називаються складнимипропозиціями. Для з'ясування поняття «складна пропозиція» необхідноврахувати, що структура складного цілого не є механічною сумоюскладових це ціле простих одиниць. Внутрішні зв'язки елементів складногопропозиції дуже різноманітні і не вкладаються в схему: «Складне складаєтьсяз простих ».

  « Складне речення являє собою об'єднання декількохпропозицій за допомогою тих чи інших синтаксичних засобів в граматичнеціле, що служить вираженням закінченої думки. Як і будь-яке пропозицію,складне речення в цілому характеризується інтонацією кінця. Вхідні вскладу складного пропозиції окремі пропозиції не володіютьсамостійністю і закінченістю і являють собою взаємопов'язані ідоповнюють один одного елементи цілого складного пропозиції »[1]

  За структурою простому пропозицією протистоїть складне. Різницяміж ними полягає в тому, що перший монопредікатівно (тобтоПредикативне ставлення, що характеризує взаємні відносини підлягає іприсудка, представлено в пропозиції один раз), тоді як другаполіпредікатівно. Складові складного пропозиції деякимидослідниками розглядаються теж як пропозиції. З даною точкоюзору можна посперечатися, тому що, на наш погляд, придаткове - непропозиція вже хоча б тому, що воно позбавлене самостійноїкомунікативної значущості. Воно використовується в процесі і з метою мовноїкомунікації лише як складової більшої синтаксичної одиниці --складного речення. Навіть частині Складносурядні пропозиції неадекватніяк одиниці комунікації. Найчастіше їх взаємні відносини пов'язані зсемантичними відносинами причини-слідства, певної часовоїорганізації і т.п., і розірвати їх, виділити кожну з частинСкладносурядні пропозиції в самостійне пропозицію означає послабитиабо розірвати існуючі між ними синтаксичну і семантичну зв'язку.
  До того ж неконечние частини Складносурядні пропозиції своюсинтаксичну зв'язок із собі подібними можуть надсилати та інтонаційно.
  Будучи ізольованими від іншої частини складного речення, такіконструкції виявляються і інтонаційно відмінними від пропозиції.

  Поліпредікатівность складного пропозиції означає не простопредставленість в ньому багаторазових предикативних відносин. У пропозиції

  He waved his hand in the direction of the house and was silent (A.
  Huxley) Предикативне відношення виникає двічі у зв'язку з waved his hand іт.д. і в зв'язку з was silent. Кожна з названих груп характеризуєтьсяпредикативне зв'язком з he, але складного пропозиції тут немає. Важливо томууточнити дану вище характеристику складного пропозиції, вказавши на те, що в складному реченні - кілька предикативних центрів, що складаються зпідмета і присудка.

  Предикативне - це те властивість синтаксичної одиниці, якеробить її комунікативно релевантною, висловлюючи, в якому відношеннівідображена в реченні ситуація знаходиться до дійсності, якедодає мовної одиниці, на додаток до властивості читача, властивістькомунікативності. Слово, словосполучення, не отримуючи цього другавластивості, залишаються просто номінативних одиниць. Складне пропозицію --це кілька відбиваних ситуацій. Кожна з вхідних в складне пропозиціюпредикативних одиниць, що описує окрему ситуацію, маєпредикативного. Через них і складне речення в цілому виявляється непозбавленим цієї ознаки, але певною спільною для всього складного пропозиціїпредикативного немає. У складному реченні предикативного - необхіднавластивість його складових.

  Таким чином, «складна пропозиція - це структурний і семантичнийєдність двох або більше синтаксичних конструкцій, кожна зі своїмпредикативне центром, що складається на основі синтаксичного зв'язку іщо використовується в мовної комунікації як одиниця однопорядкові з простимпропозицією »[2]

  1.2. Види синтаксичного зв'язку в складному реченні.

  Окремі пропозиції, що входять до складу складного, з одного боку,схожі з простими пропозиціями, з іншого - відрізняються від них. Схожістьокремих пропозицій, які є елементами складного пропозиції, зпростими реченнями полягає в їх граматичної структури: як ті, так іінші мають головні члени, що виражають предикативного - підмет іприсудок в двоскладного пропозиції чи головний член в односкладнихпропозиції, і можуть мати другорядні члени, які пов'язані в загальнубезперервний ланцюг підрядних словосполучень, відправним пунктом якоїє головні члени. Як і в простих пропозиціях, кожна такапідрядності ланцюг незалежна від таких же підрядних ланцюгів іншихпропозицій. І в складному об'єднано стільки окремих пропозицій, скількиу ньому таких єдностей, що мають свої головні члени.

  За останні 70-80 років цілою низкою дослідників висловлювалося врізних роботах по синтаксисі складного речення сумнів щододоцільність збереження в науці традиційної схеми розподілу зв'язків міжчастинами складного речення на сочінітельние і підрядності. «Наш поглядна сутність твору і підпорядкування, - писав В.І. Жельвіс, - викладений устатті «До питання про види синтаксичного зв'язку між частинами складногосоюзного пропозиції ». Ми вважаємо, що твір і підпорядкування об'єктивноіснують у мові і являють собою смислові категорії, якізнаходять певне формальне вираження у мові. Значеннєве відмінністьтвори і підпорядкування полягає, на нашу думку, в тому, що при творічастини складного речення, з'єднані союзом, рівноправні, у той час якпри підпорядкуванні одна частина знаходиться в залежності від іншої, тим чи іншимспособом обслуговує її. І в тому і в іншому випадку частини пропозиції дужетісно пов'язані один з одним »[3]

  Що являють собою сочінітельная і підрядних зв'язку в складномупропозиції? Під сочінітельной зв'язком двох частин пропозиції, за Жельвісу,
  «Слід розуміти таку їх зв'язок, при якій ці частини однаково залежатьодин від одного в смисловому, граматичному і ритмомелодійних відношенні.
  При підрядності зв'язку одна з частин складного речення (головначастина) у смисловому, граматичному і почасти в ритмомелодійних відношеннібільш незалежна, ніж друге (додаткових) частина »[4] В цілому ж підпорядкуванняявляє собою випадок більш тісного зв'язку між окремими частинамивисловленої думки, ніж твір.

  Об'єднання пропозицій всередині складного і встановлення між нимирізних відносин, на думку А. Н. Гвоздьова, здійснюється поручсинтаксичних засобів. До них відносяться: інтонація, спілки, союзні слова,співвідносні займенникових слова, порядок пропозицій, вживаннячасів і нахилом, лексичні і фразеологічні елементи. [5]

  Таким чином, об'єднання пропозицій всередині складного можевідбуватися союзним або безсполучникового способом.

  Наприклад:

  Yesterday I bought a penny fiddle

  And put it to my chin to play,

  But I found its strings painted,

  So I threw my fiddle away.

  У даному чотиривірші частини складного речення з'єднані за допомогоюспілок. У наступному чотиривірші використовується безсполучникового спосіб:

  Humpty Dumpty sat on the wall,

  Humpty Dumpty had a great fall;

  All the king's horses, and all the king's men

  Couldn't put Humpty together again/

  Один з найпоширеніших способів об'єднання частин складногопропозиції - це звичайно ж союзний (коли частини складного реченняз'єднуються в одне ціле за допомогою спілок, союзних слів), тому мизупинимося на ньому більш докладно.

  «Союзи - це слова, що служать для з'єднання між собою членівпропозиції і цілих пропозицій. Зв'язок між членами речення і міжпропозиціями можуть бути різного характеру. Відповідно різними захарактером можуть бути і союзи »[6]

  Спілки по їх ролі у реченні можна розділити на два розряди: одніспілки виражають смислові відносини між окремими словами в реченні,інші союзи виражають смислові відношення між частинами складногопропозиції. Між тими і іншими спілками є подібність і відмінність. Єбагато спілок, вживаються тільки для вираження смислових відносинміж частинами складного речення. І ці союзи, писав професор Петерсон,
  «... пізнішого походження. Разом зі зростанням вживанимискладних речень, що викликається потребою вираження все більшескладних відносин між явищами, кількість спілок все збільшується,значення їх стає різноманітнішим »[7].

  Таким чином, спілки виконують найважливішу комунікативно-мовнуфункцію. «З їх допомогою мовець (або пише) і слухає (взагалісприймає мова) встановлюють різні смислові й емоційнізв'язки між компонентами мови, здійснюють логічне членування мовнихуривків, передають і сприймають значення цілого і ставлення до нього йогочастин. У цьому виявляється виключно важливі для спілкування логічні івиразні функції спілок. Тому про союз не можна говорити лише як проформальному показнику синтаксичних (граматичних) зв'язків міжкомпонентами зв'язного мовлення »[8]

  Отже, і зв'язки між членами речення і між пропозиціямиможуть бути різного характеру. Союзи, що з'єднують члени речення,пов'язують їх як рівноправні елементи. У цій функції вони завжди будутьсочінітельнимі. Союзи, що з'єднують між собою усі пропозиції, можутьзв'язувати їх і на засадах рівноправності - в такому випадку це будутьсочінітельние спілки - і на засадах підпорядкування однієї пропозиції іншому --в такому випадку це будуть підрядності спілки. Таким чином, упідрядних союзів є щось спільне з приводами, з якими деякіз них пов'язані і за походженням: Ср, наприклад, before, after, till ітощо

  Нові союзи виникають з інших джерел. Наприклад, слово directly,спочатку мова (наприклад, I went there directly after breakfast),перетворюється в союз у реченні такого типу: directly he arrived, he wasushered into the room. Тут слово directly означає 'негайно поле тогояк ',' як тільки '.

  Нарешті, арсенал англійських спілок поповнюється і за рахунок місцевомусполучень. Наприклад, в пропозиції in case he comes tell him to waitпоєднання in case фактично рівнозначно союзу if 'якщо'.

  Число спілок, що з'єднують між собою члени речення, дуженезначне. Так, союз and має чисто сполучне значення, both --and те ж значення, але більш підкреслено, і повний союз neither - nor маєнегативно-сполучне значення.

  Число сочінітельних спілок, що з'єднують пропозиції, також невелика:and, as well as, both ... and, not only ... but also, but, or, either ... or.
  Грунтуючись на визначенні спілок, яке дає В.В.Віногра-дів, всучасній англійській мові можна виділити наступні групи сочінітельнихспілок: з'єднувальні, розділові, протівітельние, слідчо -результативні, причинні. Всі перераховані групи спілок виступають вмежах Складносурядні пропозиції, висловлюючи певні відносинищо сполучаються між пропозиціями. «Але незважаючи на те, що ми виділяємотільки п'ять груп сочінітельних спілок, не слід думати, - писала
  І. П. Конькова, - що коло смислових відносин обмежується тількиперерахованими відносинами: з'єднання, протиставлення,розділові й т.д. Смислові відтінки??, Що виражаються як за допомогою спілок,так і за допомогою семантико-синтаксичних засобів, представляють великурізноманітність для кожного виду зв'язку »[9]

  Підрядні ж спілок, навпаки, дуже багато і типи їх вельмирізноманітні. Підрядні спілки служать для приєднання придатковогопропозиції до головного і діляться на спілки, що вводять подлежащние,предикативні і додаткові придаткові пропозиції: that, if, whether;обстоятельственние придаткові пропозиції: часу (after, as, as longas, as soon as, before, singeuntil (till), while, причини (as, because,singe, for, seeing (that), умови (if, on condition (that), provided
  (that), providing (that), supposing (that), unless, мети (lest, so that,in order that, that, способу дії (as, as if (as though), so ... that,such ... that), порівняння (as. .. as, (not) so ... as, than), наслідки (sothat), уступітельние (in spite of the fact that, though (although).

  У другій частині даної курсової роботи будуть більш детальнорозглянуті типи сочінітельной і підрядних синтаксичного зв'язку, атакож типи спілок, що здійснюють об'єднання частин складного речення вєдине ціле.

  1.3. Твір і підпорядкування у структурі складного речення.

  Складні пропозиції прийнято ділити на два широких розряду --складносурядні і складнопідрядні речення. В основу цього поділупоставлена відмінність в смислових відносинах пропозицій, які об'єднуються ускладному реченні. При творі поєднуються рівноправні, однорідніпропозиції; при підпорядкуванні об'єднуються нерівноправні пропозиції, однез яких виконує функцію пояснення, доповнення, розкриття змістуіншого і підпорядкування. «Чільне в граматичному відношенніпропозиція називається головним, а що визначає його підлегле пропозицію
  - Придаткових »[10]

  Як стверджує А. Н. Гвоздев, вчення про твір і підпорядкування існуєдавно, і вже в XIX столітті проводилося поділ складних речень наскладені і підлеглі, але детального аналізу особливостей цих розрядівне проводилося. І час від часу такий поділ було піддано сумніву.
  Так, професор М. Н. Петерсон цілком заперечував наявність в мові твори іпідпорядкування, доводячи, що «об'єктивного відмінності між ними немає і немаєпотреби зберігати цю спадщину теорії пропозиції »[11].

  У наступні роки знову ставиться питання про обгрунтованість такогоподілу. Наприклад, у «Введенні» до другого тому академічної «Граматикиросійської мови »заявляється:« Успадковане від давньої традиції поділ всіхскладних речень на складносурядні і складнопідрядні дужесхематично й умовно ». Щоправда, далі вказується: «Як спосібпервісної орієнтування можна користуватися традиційним розподілом наскладносурядні, складнопідрядні і Безсполучникові »[12]. Надалі оглядскладних речень у навчальних посібниках з сучасної російськоїлітературній мові і проводився по цих трьох розрядів.

  Важливо відзначити, що, як правило, послідовність частин складногопропозиції при творі відповідає послідовності явищ, а припідпорядкуванні - послідовності думок. Іноді, як вказує Жельвіс [13],в якості характерного ознаки підпорядкування і твори між частинамискладного речення називають підрядності і сочінітельние спілки. Але цейознака потребує серйозних обмеженнях. У складних пропозиціях,з'єднаних одним і тим же союзом, інтонація змінюється в залежності відступеня смислової самостійності частин складного речення. Цеположення доведено на матеріалі складних речень з and в роботі
  О. В. Камінської «Інтонація складносурядні пропозицій із союзом and всучасній англійській мові в зіставленні з інтонацією аналогічнихпропозицій в російській мові »(1956) і в роботі І. П. Григор« Інтонаціяскладнопідрядних речень з підрядними означальними в сучасномуанглійською мовою »(1956).

  Логічний характер зв'язку в складному реченні особливо добре виднотоді, коли частини такої пропозиції з'єднані безсполучникового, тобто коли провідносинах між цими частинами доводиться судити перш за все на підставіїхнього змісту.

  Як випливає з визначення твори і підпорядкування, будь-яке складнепропозиція являє собою єдиний смисловий, синтаксичний іритмомелодійних комплекс, окремі частини якого тільки в написаномувигляді (тобто без урахування інтонації) зовні можуть нагадувати простіпропозиції. Про тісному смисловому єдність частин складного реченняговорить вже те, що просте соположеніе частин складного пропозиції не даєзагального значення цього складного пропозиції. Однак сам характер цьогоєдності при творі і підпорядкуванні різний. Про це відмінностісвідчить, крім вже названих принципових рис даних зв'язків, іцілий ряд формальних критеріїв, до яких можна віднести наступні:

  1. Можливість постановки питання до частин складного речення. Більш залежна придаткових частину пропозиції завжди так чи інакше доповнює і пояснює головну частину і майже завжди відповідає на якесь питання, що не одержав достатнього освітлення в головній частині.

  Тому до придаткове частини майже завжди можна поставити питання. В англійській мові це why? when? in spite what? during what time? та ін Наприклад:

  Charlotte treated him ill (WHY?) because Noah did; and Mrs.
  Sowerbeery was his decided enemy (WHY?) Because Mr. Sowerberry wasdisposed to be his freind.

  1. Наявність союзу, зазвичай здійснює сочінітельную або підрядних зв'язок. Дуже невелика кількість спілок здатне здійснювати сочінітельную або підрядних зв'язок. Однак такі союзи все ж таки існують: наприклад, можна вважати чисто сочінітельнимі спілки so, or, nor та ін (наприклад: And as each and all of them were warmed without by the sun, SO each had a private little sun for her soul to bask in; You ought to make him OR he won `t came back; He did not speak NOR did the image.), чисто підрядності - союзи that, after, until і дрКроме того, цілком можна говорити про союзи, переважно складали частини складного пропозиції або переважно підкоряють частини складного речення: такими спілками можна вважати, наприклад, when, if, though та ін

  2. Можливість постановки на місце одного союзу іншого, що виражає ту ж зв'язок. Наприклад, союз though не завжди виступає як підрядних, однак зв'язок, здійснювану ним, можна вважати підрядності, якщо допустима заміна though союзом although, завжди здійснюють підрядності зв'язок.

  Though (= although) he made the attempt, he could not so easilydismiss Christine Barlow from his mind.

  3. Місце частини складного речення, введеної союзом. При творі єдино можливий порядок розташування частин складного речення наступний: частина без союзу + частина, що приєднується союзом. При підпорядкуванні частина, що вводиться Союзом, відображає послідовність не подій, а думок: вислів, якому надається велике значення, навіть якщо воно виражено в додаткові частини, може починати пропозиція (наприклад: If you laugh at me

  I ` ve done with you forever.); за бажанням мовця, згідно з його прагненню виділити певні частини висловлювання, придаткових частина може ставитися і в кінець усього складного речення (наприклад: I turned to go indoors when I saw a girl waiting in the next doorway.) і навіть вклинюватися в головну частину (наприклад: For his benefit, though he suspected that she also got something out of it, she assembled the Age .).

  2. Можливість формального поділу частин складного речення. В англійській мові існують прості речення, що починаються з союзу та пов'язані за змістом з попереднім пропозицією. При всій їхній самостійності за змістом вони найближче стоять до складносурядні пропозиціям. Навпаки, якщо такий поділ неможливо, зв'язок має підрядності властивості. Наприклад: He waited until he was called from the outside, - не можна було розділити на дві прості речення. Порівняйте: He waited. Until he was called from the outside.

  3. Можливість віднесення однієї з частин складного пропозиції до групи присудка другої частини. Неодмінною умовою твори є рівноправне взаємне співвідношення частин складного речення. При підпорядкуванні найчастіше придаткових частина пояснює не всю головну частину, а, наприклад, групу присудка або частину цієї групи - обставина, доповнення і т.д. Наприклад: Erasmus lived at a time when a knowledge of the classics was an essential weapon of the creative artist in his fight for the truth of life. Тут придаткових частина пояснює обставина часу в головній частині

  ( «at a time »).

  Такі основні формальні критерії розрізнення твори і підпорядкування.
  Підкреслимо, що всі вони виходять з об'єктивно існуючого смисловоговідмінності цих зв'язків. Однак саме це смислове розходження зв'язків даєпідставу сумніватися в повноті сочінітельно-підрядності схеми. «Засвідченням цілого ряду авторів - наприклад, Дж. О. Керма і Б. А. Ільіша вщодо англійської мови, авторів граматики російської мови
  Н. С. Поспєлова, І.А. Попової та інших щодо російської мови, пише
  В. І. Жельвіс, - твором і підпорядкуванням аж ніяк не вичерпуєтьсярізноманіття зв'язків між частинами складного речення. Часто зв'язок носитьдвоїстий характер, виявляючи ознаки як твору, так іпідпорядкування. З одного боку, це спостереження доводить, що сочінітельная іпідрядності зв'язку перебувають в діалектичному зв'язку і взаємодії, а зіншого, - неминуче приводить до висновку, що в мові повинен існуватицілий ряд типів зв'язку, що займає проміжне положення між творомі підпорядкуванням. Подібне явище аж ніяк не є особливістю тількианглійської мови. Воно має місце і в багатьох інших мовах ісвідчить про паралелізм розвитку складного речення віндоєвропейських мовах »[14]


  Глава 2. Складні пропозиції з сочінітельной і підрядних

  зв'язком.

  2.1. Типи сочінітельной зв'язку в складному реченні.

  У попередньому розділі ми розглянули два основних типи синтаксичноїзв'язку в складному реченні: сочінітельний і підрядних. У данійрозділі ми зробимо акцент на різновиди сочінітельной і підряднихсинтаксичного зв'язку в структурі складного речення, виходячи з відносинміж частинами складносурядні і складносурядні пропозицій. Наведенінижче класифікації складені на основі двох джерел: Іванова І.П.,
  Бурлакова В.В., Поченцев Г.Г. Теоретична граматика сучасноїанглійської мови; Крилова І.П., Гордон Е.М. Граматика сучасногоанглійської мови.

  У структурі Складносурядні пропозиції ми можемо виділити чотириосновні види сочінітельной зв'язку: з'єднувальна (copulative),роздільна (disjunctive), протівітельная (adversative) і причинно -слідча (causative-consecutive).

  1. З'єднувальне твір.

  З'єднувальне твір має на увазі, що дві події або дві ідеї,що передаються за допомогою сочінітельного пропозиції, пов'язані між собою підчасі і просторі. Частини пропозиції з'єднуються за допомогоюсполучних слів. До них відносяться: спілки and, nor, (neither) ... nor, notonly ... but (also), as well as, і сполучні прислівники then, moreover.

  Союз and використовується найбільш часто для вираження з'єднувальноготвори.

  Наприклад:

  His ambition, he confined to me, was to become «a dead shot», and themarvel of it is that he did not succed. The setting sun was flaming uponit, a summer shower was falling, and it was spanned by two magnificentrainbows.

  Події, що описуються в пропозиціях з з'єднувальним твором, можутьбути одночасними і послідовними.

  Наприклад:

  The black Cadillac made its hunting sound through the night and thetyres sang on the slab and the black fields streched with mist swept by.
  (одночасність подій)

  The front door to the house opened, and a man and a woman stepped outon the wooden porch. (послідовність подій)

  Іноді в Складносурядні пропозиції друга частина може міститикомментарий на першому.

  Наприклад:

  She was familiar with the petty social problems, and they bored her.

  У пропозиціях, що починаються з дієслова в наказовому способі ,перша пропозиція передбачає умови для виконання дії в другійчастини пропозиції.

  Наприклад:

  Take these pills, and you will feel better. (If you take ...)

  Союз nor з'єднує два негативних пропозиції.

  Наприклад:

  I didn't recognize the girl, nor did I remember her name.

  Парні спілки neither ... nor, not only ... but (also) висловлюютьдоповнення.

  Наприклад:

  I not only remembered the girl's name, but also knew everything abouther family.

  З'єднувальне прислівник then з'єднує два речення, що описуютьпослідовні події.

  Наприклад:

  We went along the street, then we turned to the left.

  Особливу увагу варто звернути на союз and. Цей союз можепов'язувати частини пропозиції не тільки з з'єднувальним, але також і зпротівітельним і з причинно-наслідкових твором. У даному випадкузначення другої частини пропозиції чи протиставляється перших або жмістить його причину.

  З'єднувальне твір може бути виражено і безсполучникового способом.
  Пропозиції, об'єднані таким чином, можуть висловлювати одночасні абопослідовні події.

  Наприклад:

  Our Elsie was looking at her with big imploring eyes; she wasfrowning; she wanted to go. (одночасність подій)

  The bus stopped, the automatic door sprang open, a lady got in, thenanother lady. (послідовність подій)
  1. Протівітельное твір.

  При протівітельном творі частини Складносурядні пропозиціїмістять протиставлення або контраст.

  Протівітельние спілки та союзні слова представляють найбільшчисленну групу з розряду сочінітельних спілок і союзних слів. Допротівітельним в сучасній англійській мові спілкам слід відноситиспілки: but, whereas, while, or (протівітельно-слідчий), союзні словаі союзні прислівники: yet, still, nevertheless, only, else, however, otherwise.

  Протівітельное твір може також бути виражено безсполучниковогоспособом.

  Один з найпоширеніших протівітельних спілок but висловлюєпротівітельную зв'язок у досить великому значенні. Пропозиція, що вводитьсясоюзом but, передає подія, протиставлене іншому.

  Наприклад:

  Sorry to bother you with all this, but I had to say it.

  The story was amusing, but nobody laughed.

  Складносурядні речення з союзом but дуже часто передаєпоступки. У даних прикладах перша частина у другому реченні міститьпоступки. Ми могли б переробити цю пропозицію в наступне

  Though the story was amusing, nobody laughed.

  Однак, пропозиції з союзом but в основному призначені длявиділення протиставлення між першою і другою частинамиСкладносурядні пропозиції.

  Дуже часто пропозиції з протівітельним союзом but висловлюють причину,по якій очікувана подія не відбулося.

  Наприклад:

  I wanted to call you up, but my telephone was out of order.

  Союз but також може виражати контраст між частинами пропозиції.

  Наприклад:

  The English system of noun forms is very simple, but the system ofverb forms is most intricate.

  Спілки while і whereas в основному використовуються для вираженняконтрастних відносин.

  Наприклад:

  His eyes snapped vindictively, WHILE his ears joyed in the snifflesshe emitted.

  Some people prefer going to the theatre, whereas others will stay athome watching TV programmes.

  Контрастні відносини можуть передаватися й безсполучникового способом.

  Наприклад:

  Two or three scenes stood out vividly in his mind - all the restbecame a blur.
  2. Розділові твір.

  Розділові твір передбачає вибір, зазвичай між двомаальтернативами. До розділовим спілкам відносяться наступні: or either ...or. Також частини пропозиції можуть з'єднуватися за допомогою сполучнихприслівників else (or else), otherwise.

  Наприклад:

  You can join us at the station, or we can wait for you at home.

  Парний союз either ... or підкреслює виключення однієї альтернативи.

  Наприклад:

  Either listen to me, or I shall stop reading to you.

  Пропозиція, представлена союзом or може виражати підтвердження абоуточнення того, про що йдеться в першій частині.

  Наприклад:

  We were talking about a lot of things, or rather he was talking and Iwas listening.

  Сочінітельние пропозиції з розділовими спілками можуть передаватиреальне чи нереальне умова.

  Наприклад:

  Hurry up, or you will be late. (реальне умова) (If you don'thurry, you will be late).
  3. Причинно-слідче твір.

  При причинно-слідчому творі частини пропозиції пов'язані міжсобою таким чином, що одна з них містить причину або слідствоінший. Друга пропозиція може містити як причину так і результатподії, вираженого в першому реченні. Конкретне їх вираженнявтілено в певних мовних формах, у певних союзах і союзнихсловах: for, so, thus, therefore.

  Наприклад:

  She had walked some distance, FOR her shoes were worn to pieces; butwhere she came from or where she was going to, nobody knows.

  She was not unfrequently the victim of this disorder, THUS she calledit, in familiar conversation, 'a fit of the jerks'.

  Wine had brought no transitory gladness to him, THEREFORE many a nighthe vaguely and unhappily wandered there, many a dreary daybreak revealedhis solitary figure lingering there.

  Союз for, проте, використовується для зв'язку не тільки частинСкладносурядні пропозиції, але також і для частин складнопідрядних.

  2. Типи підрядних зв'язку в складному реченні.

  Як вже було зазначено вище, під підрядності зв'язком прийнято розуміти несиметричні відносини між частинами складного речення, коли однепропозиція залежить від іншого і є його невід'ємною частиною. Першепропозиція зазвичай називають головним, друга - підрядності.

  Частини складного речення з підрядних зв'язком можуть бутиз'єднані як союзним, так і безсполучникового способливому.

  У тому випадку, коли частини складного речення з'єднані безсполучниковогоспособом, звичайно використовується інверсія, яка і вказує на підпорядкуванняодного пропозиції іншому.

  При союзному способі з'єднання частин складного реченнявикористовуються такі сполучні ланки:

  Спілки Сполучні слова

  З'єднувальні займенники Відносні займенники

  Сполучні прислівники Відносні прислівники

  Спілки можуть складатися з одного слова (that, because, though і т.д.),з декількох (in order that, providing that, for al that, so far as іт.д.) або ж бути парними (as. .. as, such as ... і т.д.). Деякі спілкиможуть бути використані в комбінації з частками (even if, even though,even when, just as і т.д.)

  В англійській мові існує кілька видів підрядних зв'язку. Доних можна віднести наступні: подлежащная, предикативне, додаткова,обстоятельственная (часу, місця та напрямку, причини, мети, умови,поступки, слідства, порівняння), атрибутивна, аппозітівная. Наведемоприклади.

  1. Пропозиції з подлежащной зв'язком (subject clauses)

  Наприклад:

  That you may meet him at he party is quite possible.

  What I need now is someone to do the job.

  2. Пропозиції з предикативне зв'язком (predicative clauses)

  Наприклад:

  His only desire was that his family shouldn't interefere with hisplans.

  The question was why no one had heard the shot.

  3. Пропозиції з додатковою зв'язком (object clauses)

  Наприклад:

  I thought (that) they were joking

  We were sorry (that) we had missed Father by a few minutes.

  4. Пропозиції з обстоятельственной зв'язком (adverbial clauses) а) часу (of time)

  Наприклад:

  When they reached the village, Jane got out of the taxi and lookedabout her б) місця та напрямку (of place and direction)

  Наприклад:

  They stopped where the road turned to the river в) причини (of cause) < p> Наприклад:

  He was glad to talk to her because it set her at ease. г) цілі (of purpose)

  Наприклад:

  He spoke loudly and clearly so that all could hear him. д) умови (of condition)

  Наприклад:

  If we start off now, we'll arrive there by dinner time. е) поступки (of concession)

  Наприклад:

  Although it was very late, she kept the dinner warm on the stove. ж) слідства (of consequence)

  Наприклад:

  He was so embarrassed that he could hardly understand her. з) порівняння (of comparison)

  Наприклад:

  He now took better care of his old father than he had ever done it before.
  4. Пропозиції з атрибутивною зв'язком (attributive clauses)

  Наприклад:

  I know a man who can help us.

  6. Пропозиції з аппозітівной зв'язком (attributive clauses)

  Наприклад:

  I had the impression that she was badly ill.

  Незважаючи на те, що підрядності зв'язок припускає підпорядкуванняодного пропозиції іншому, складне пропозиція може складатися з двох ібільше пропозицій. У даному випадку воно може утворювати цілу ієрархіюречень з різними видами підрядних зв'язку.

  Наприклад:

  I see [that you have lost the key (which I gave you)]

  Структуру даної пропозиції можна подати так:

  Головне Придаткові підрядних речень пропозицію пропозицію

  Складне пропозиція може мати кілька підряднихпропозицій, пов'язаних між собою різними видами підрядних зв'язку.
  Розглянемо наступну пропозицію:

  All she saw was that she might go to prison for a robbery she hadcommited years ago.

  Зв'язок підрядних пропозицій та їх відношення до головного можнапредставити за допомогою наступної схеми:

  Головне пропозицію Підрядні

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !