ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Українська мова
       

   

  Іноземна мова

  План контрольноп роботи

  Вступ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2

  1. Перекладіть текст украпнською мовою і запишіть його ... ... ... ... ... ... ... ....

  2. Складiт' наказ про прийняття на роботу Сидоренка Iвана Петровича напосаду економiст планового вiддiлу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

  3. Запішiт' 15 - 20 слiв термiнів з Вашоп професiйноп галузі ... ... ... ... ... ... ....

  4. Перекладіт' наведені прійменнікові конструкціп ділового стилюукрапнською мовою і запишіть пх ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

  Вступ
  Особистість є носієм свідомості і системи суспільно-значущих якостей.
  Ідеальна особистість - це людина, що поєднує в собі духовне багатство,високу моральність, фізичну досконалість і виявляє себе як неповторна,самобутня індивідуальність, що й становить силу її привабливості для інших.

  Роль мови у формуванні і самовираженні особистості величезна. Особливезначення має рідна мова, що стає для кожної людини одним з найціннішихнадбань. Найгостріше це відчувається тоді, коли людина довго знаходиться замежами батьківщини. Тоді бодай одна вісточка рідною мовою приносить душевнуполегкість, втамовує тугу за рідною стороною.
  Мова - то магічне дзеркало, невичерпний засіб спілкування. У мовівідображено життєвий досвід, сприйнятий людством від давнини до сучасності.
  При цьому мова відображає не лише те, що на поверхні, а й невидиме для ока,внутрішню суть речей не лише світ матеріальний, а й світ ідеальний, якийвіддзеркалюється в умопогляді, фольклорі, текстах, ідеях.

  Передусім через мову ми пізнаємо рідний народ, його ментальність, культуру,історичний досвід. Крізь призму слова сприймаємо одну з граней краси, щопредставлена в художній літературі. Наші моральні переконання формуються наоснові моральних понять та ідей, що пізнаються завдяки мові. Чим краще миопановуємо мову, тим досконалішім стає наше мислення, бо мова і мисленнянероздільні.

  вбираючи в себе знання, відображені в мовленні, людина вибудовує власнийвнутрішній світ, або мікрокосм, формує себе як особистість.

  Щодня ми реалізуємо себе, виявляючи своє ставлення до навколишнього світу,і найповніше, найглибше цей процес відбувається у мовленні під часповсякденного спілкування. Коли людина добре володіє мовою, вона маємогутній засіб для впливу на інших людей і досягнення поставленої мети. Ітут особливо важливо, щоб цей засіб використовувався для примноження добра,а не зла, щоб особисті цілі не суперечили суспільним, загальнолюдським. Яквідомо, словом можна і вбити, і повернути до життя. Людину, що вміє гарноговорити, шанують, захоплюються нею, прагнуть бути в її товаристві.
  Французький письменник Антуан де Сент-Екзюпері писав, що єдина справжнярозкіш - це розкіш людського спілкування.

  1. Перекладіть текст украпнською мовою і запишіть його:

  "Хороший керівник широко відкриває перед всіма свої двері, будучивпевненим, що ніхто без належних підстав не ризикне переступити поріг йогокабінету.

  Для підлеглого начальник - не тільки розпорядник, але і помічник,опікун. Політика начальника не повинна вступати в суперечність з політикоюзверху і ініціативою знизу. Треба уміти вимагати без нав'язування ідопомагати без нав'язливості. І горе тому, хто служить лише виразником "чужих"інтересів і провідником "чужих" ідей.

  Соціальні психологи точно встановили, що на поступово зростаючийтиск зверху колектив спочатку реагує тим, що знижує своюефективність, а потім підвищує її, але до певної межі. Післяцього ефективність стрімко падає, відображаючи загальну пригніченість іпочався процес деморалізації, що може означати наближення моральноїсмерті.

  Соціальні психологи також зазначили, що коли дві вищестоящі інстанціїдотримуються одного стилю керівництва, що допускає ініціативупідлеглих, продуктивність праці і задоволення бувають звичайнонайвищими. Коли обидві вони застосовують автократичний стиль,продуктивність хоч і може бути високою, але задоволеність дуженизька з усіма наслідками, що випливають з цього наслідками.


  "Хороший керівник широко розкриває перед всіма свої двері, будучиупевненим, що ніхто без належних підстав не ризикне переступити поріг йогокабінету.

  Для підлеглого начальник не тільки розпорядник, але і помічник, опікун.
  Політика начальника не повинна вступати в суперечність з політикою зверху іініціативою знизу. Треба уміти вимагати без нав'язування і допомагати безнав'язливості. Та горе тому, хто служить лише виразником "чужих" інтересіві провідником "чужих" ідей.

  Соціальні психологи точно встановили, що на поступово зростаючий тискзверху колектив спочатку реагує тим, що знижує свою ефективність, а потімпідвищує її, але до певної межі. Після цього ефективність стрімко падає,відображаючи загальну пригніченість і процес деморалізації, що почався, щоможе означати наближення моральної смерті.
  Соціальні психологи також зазначили, що коли дві віщестоящі інстанціїдотримуються одного стилю керівництва, що допускає ініціативу підлеглих,продуктивність праці і задоволення бувають звичайно самими високими. Колиобидві вони застосовують автократичний стиль, продуктивність хоч і можебути високою, але задоволення дуже низьке зі всіма витікаючими з цьогонаслідками.

  2. Складiт' наказ про прийняття на роботу Сидоренка Iвана Петровича на посаду економiст планового вiддiлу.

  МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ

  НАЦIОНАЛЬНИЙ АКЦIОНЕРНЕ КОМПАНIЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»

  ДАТ «ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ »

  НАКАЗ № 106-к

  м.Сімферопiль
  21.01.2001

  За особовому складу


  Призначити:

  1. Сидоренка Iвана Петровича на посаду економiст планового вiддiлу з 23сiчня ц.р. з двотижневий випробувальним терміном, з окладом 570 грн. умісяць.

  Підстава: заява I.П. Сидоренка з візами начальника відділу кадрів ізаступника голови правлiння з економiчних питань.

  Голова правлiння М.К. Iльницький

  МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ

  НАЦIОНАЛЬНИЙ АКЦIОНЕРНЕ КОМПАНIЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»

  ДАТ «ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ»

  НАКАЗ № 106-к

  м.Сімферопiль
  21.01.2001

  Про прийняття на роботу за контрактом

  Призначити:

  1. Сидоренка Iвана Петровича на посаду економiст планового вiддiлу наумовах укладеного з ним контракту від 19 сiчня 2001р.

  Підстава: контракт від 19 сiчня 2001р.

  Голова правлiння М.К. Iльницький

  З наказом ознайомлений 21 сiчня 2001 р..

  Начальник юридичного відділу Л.Д. Бакланов

  3. Запішiт' 15 - 20 слiв термiнів з Вашоп професiйноп галузі.
  1. Нафта
  2. Пакер
  3. Ротор
  4. Самопiдйомна плавуча бурова установка
  5. Морська стацiонарних платформа
  6. Управлiння видобутку газу
  7. Газопровiд
  8. Турбобур
  9. Штуцер
  10. Свердловина
  11. Долото
  12. Вертлюг
  13. Поршень
  14. Клапан
  15. Крейцкопф
  16. Флянець
  17. Глинистий розчин
  18. Перфоратор
  19.20. Насос глибинний
  21. Кольматацiя

  4. Перекладіт' наведені прійменнікові конструкціп ділового стилю украпнською мовою і запишіть пх:

  за наказом - за наказомзгідно з наказом - згідно з наказомпоставити за приклад - навести в прикладввести до складу - ввести в складза вказівкою - по вказівцінезважаючи на - незважаючи нане дивлячись на - не дивлячись нау розстрочку - на виплатна його користь - на його користьна захист - в захистпротягом дня - протягом дня


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !