ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Фразеологізми новозавітній походження в сучасній російській мові
       

   

  Іноземна мова

  Курський державний педагогічний університет


  | Філологічний факультет |
  | |
  | Кафедра російської мови |
  | | Студентки 5 курсу |
  | | Чушковий Ганни Миколаївни |

  ДИПЛОМНА РОБОТА

  Фразеологізми новозавітній походження в сучасній російській мові

  | | Науковий керівник |
  | | Клімас І.С., |
  | | Кандидат філологічних наук, |
  | | Доцент. |

  Курськ 1998


  Вступ 2


  Глава I 7


  Короткі відомості з деяких теоретичних питань фразеології російськоїмови. 7

  1. Основні етапи розвитку фразеології як лінгвістичної дисципліни 7
  2. Два напрямки у поглядах на предмет і сутність фразеології 8
  3. Поділ фразеологізмів на типи за ступенем семантичної злитості їх компонентів 12
  4. Проблема розмежування варіантів і синонімів фразеологічних зворотів
  14
  5. Питання про вихідної форми фразеологічних одиниць 20
  6. Проблема диференціації крилатих слів і текстових ремінісценцій 24

  Глава II. 28


  Новозавітні за походженням фразеологізми як елемент фразеологічноїсистеми російської мови 28

  1. Шляхи проникнення новозавітній фразеології в російську літературну мову. 29
  +2. Семантична тотожність новозавітних фразеологізмів оригінальним текстам. 33
  3. Ступінь освоєння фразеологізмів новозавітній походження 38
  4. Класифікація новозавітних фразеологізмів за ступенем семантичної злитості їх компонентів. 41
  5. Структурна і граматична класифікація новозаветізмов. 43

  Глава III. 45


  Представленість фразеологічних зворотів, висхідних до Нового Заповіту, всловниках, довідниках та науково-популярної літератури 45

  1. Сучасний стан фразеографіі. Новозавітна фразеологія в періодиці 45
  2. Фактори, що впливають на представленість новозаветізмов під фразеографіческіх виданнях 50

  2.1. Тип фразеографіческого видання ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

  2.2. Завдання словника ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... .

  2.3. Авторська установка укладачів словника
  3. Словник Н. П. Матвєєвої "біблеїзмів в російської словесності" як досвід лексикографічного опису біблійної фразеології 67

  Глава IV. 71


  Сучасні тенденції у використанні біблійних фразеологізмів. 71

  1. Активізація інтересу до Біблії і біблійних виразів 71
  2. Біблеїзмів в газетній мови 73
  3. Біблійна фразеологія і проблеми культури мови 75

  Висновок 79


  Список використаної літератури 81


  Додаток № 1 86

  Введення

  Про фразеології написано безліч статей, книг, дисертацій, а інтерес доцій галузі мови не вичерпується ні у дослідників, ні в тих, хто простонебайдужий до слова. Підтверджується точність формули, висловленої ще насвітанку століття відомим датським мовознавцем Отто Есперсеном, який назвавфразеологію "деспотично примхливою і невловимою річчю". Сам факт наявності вмовою крім слів цілих словесних комплексів, які іноді тотожніслова, а частіше являють собою унікальний лінгвістичний феномен, що відрізняєтьсяяскравою виразністю, образністю та емоційністю, служить для насприводом до того, щоб дослідити саме цей розділ мовознавства. Однакфразеологія як сукупність усіх стійких виразів в тій чи іншій мові
  - Надто широке поле діяльності для такої невеликої роботи, як дана.

  При виборі напрямку досліджень ми зупинилися на одному заспектів - вивченні фразеології новозавітній походження. І на це тежє ряд причин.

  На думку Д. С. Лихачова, вічними в додатку до історичного часуслід вважати вічні духовні цінності, що відносяться до сфери релігіїта культури. Для російської свідомості ці цінності пов'язані насамперед із
  Біблією. Біблія - одна з найбільших книг на землі. Осягнення її - процеснескінченний, що простягнувся на багато століть. Існує великакількість шкіл, які вивчають Біблію, інтерпретує її зміст, образнийлад мови.

  Біблія, говорив філософ Григорій Сковорода, є "поле слідів Божих
  Кожен слід в символі. Символи, чіпляючись одна за одною, зводятьповзучий розум наш до повноти божественної Істини. Вони відкривають у нашомугрубому практичному розумі другий розум, тонкий, споглядальний,окрилений, дивиться чистим і світлим оком голубки. Біблія тому вічнозелене, плодоносних дерев. І плоди цього дерева - таємно утворюютьсимволи. Коли розум людський, приступивши до дерева, зриває зрілий плідбожественної Істини, "листя", що оточувала плід, "паки відпадає в колишнєтління своєї місце "" (Ерн. Вл. Григорій Сковорода. М., 1912).

  Біблія - це не тільки "святе письмо", прапор християнства, звіджиттєвих правил, "явище вищої духовної цінності", як сказав С.
  Булгаков, але й історичний літопис, видатна пам'ятка літератури.
  Давньогрецький текст Біблії був переведений на старослов'янська мова. Текстслов'янської Біблії відомий сучасному читачеві вже в російському перекладі. Алеі старослов'янську, і російський варіанти паралельно є джереламифразеологізмів сучасної української літературної мови. Сталихсполучень, афоризмів з Книги книг в нашій мові відомо більше двохсот.
  Багато хто з них знаходяться в обігу також і в інших мовах у християнізованінародів. Це пояснюється тим, що в біблійній фразеології збунтувавсязгусток тривалого, унікального історичного досвіду.

  Нас цікавить стан біблійної фразеології в сучасному їїбитованії в російській мові.

  Стійкі вирази, що вийшли з Біблії, різні і за своїмхарактеру, і за активністю вживання: одні з них зустрічаються часто --анітрохи не вагаючись, камінь спотикання і т.д., інші - стали архаїзмами --аредови повіки, багато покликаних, та вибраних мало. Розрізняються вони й за характеромзв'язку з біблійними текстами. Частина їх не зустрічається в такому вигляді в
  Біблії, але спирається на її сюжет, включає до свого складу біблійні імена:
  Юдин поцілунок, співати Лазаря. Інші мають вираження, подібні словесно зтекстом Біблії, але там вони вжиті з іншими, прямими значеннями --наріжний камінь, не від світу цього і ін. Нарешті, є вирази,спожиті іносказання, вже як фразеологізми: сіль землі, камінняволають, тощо. Багато вираження в силу спільності старослов'янської і російськоїграматик так тісно увійшли у запас російських фразеологізмів, що вже неусвідомлюються як запозичені або втратили стилістичне забарвлення.
  Безперечно, що ці мовні процеси дуже рухливі. Нові відносини,що виникли між державою і церквою, визнання ролі церкви в життісуспільства породили нову хвилю масового інтересу до Біблії, і, якнаслідок, до біблійних виразів. Цей інтерес з'явився не тільки збоку публіцистів, письменників, простих носіїв мови, але й з бокувчених-лінгвістів, лексикографів. Проте дослідження і роботи зфразеології носять розрізнений характер. Саме тому основною метоюданої роботи ми вважаємо узагальнення та систематизацію відомостей про біблійнуфразеографіі. Іншими словами, головне завдання - з'ясувати, як представленіновозавітні фразеологізми у відомих на сьогоднішній день довідниках ісловниках по фразеології російської мови. Інше завдання - простежититенденції сучасного вживання цих оборотів в мові. Ці завданнявидаються нам найбільш актуальними, оскільки питаннями етимології іморфології даних виразів вчені займаються досить давно і цей аспектлінгвістичних досліджень більшою чи меншою мірою висвітленийзадовільно.

  Слід зазначити, що в нашій роботі ми торкнулися не всі виразибіблійного походження, а тільки ті, які вжиті в Новому Завітіабо виникли на базі його образів. Таке звуження об'єкта дослідженнявикликано двома причинами. По-перше, Новий Заповіт переважно єісторичною основою європейської етики, а його образна система і символізмдають більше простору для метафоризація мови та освіти фразеології. По -друге, реальні умови, то є, зокрема, обмежений обсяг дляданого роду наукових робіт передбачає вивчення нехай більш вузькогооб'єкта, зате більш детально.

  Але перш ніж приступити безпосередньо до розгляду питань,що є метою нашого дослідження, звернемося до історії проблеми.

  Глава I


  Короткі відомості з деяких теоретичних питань фразеології російської мови.

  1. Основні етапи розвитку фразеології як лінгвістичної дисципліни

  Фразеологія як самостійна лінгвістична дисципліна виникла в
  40-х р.р. XX ст. в радянському мовознавстві. Передумови теорії фразеологіїбули закладені в працях О. О. Потебні, І. І. Срезневського, А. А. Шахматова і
  Ф. Ф. Фортунатова. Вплив на розвиток фразеології зробили також ідеїфранцузького лінгвіста Ш. Балі (1865-1947). У західноєвропейському таамериканському мовознавстві фразеологія не виділяється в особливий розділлінгвістики. Питання про вивчення стійких сполучень слів у спеціальномурозділі мовознавства - фразеології був поставлений у навчально-методичноїлітературі ще в 20-40 р.р. в роботах Є. Д. Поліванова, С. І. Абакумова,
  Л. А. Булаховського. Вивчення фразеології стимулювався лексикографічноїпрактикою, з одного боку, а з іншого - роботами Виноградова, в якихбули поставлені питання про основні поняття фразеології, її обсязі ізавданнях. У 50-х роках головна увага приділялася питанням подібності тавідмінностей фразеологізмів зі словом і поєднанням слів; проблематикафразеології вичерпувалася в основному з'ясуванням критеріїв фразеологічнийі уточненням основ класифікації фразеологізмів. З кінця 50-х роківнамітилася тенденція системного підходу до проблем фразеології,розробляються питання, пов'язані з описом фразеологізмів якструктурних одиниць мови (А. И. Смирницький, О. С. Ахманова). 60-70-і роки врозвитку фразеології характеризуються інтенсивною розробкою власнефразеологічних методів дослідження об'єктів фразеології, заснованих наідеях системно-рівневого аналізу фактів мови (В. Л. Архангельський,
  Н. М. Амосова, В. П. Жуков, А. В. Кунин, М. Т. Тагієва), вивченням системноїорганізації фразеологічного складу (І. І. Чернишова, Н. М. шанська) і йогорозвиток (В. Н. Мокиенко, Ф. М. Попов, А. І. Федоров), особлива увага приділяєтьсясемантиці фразеологізмів, і її читача аспекту (В. Н. Телія),фразообразованію в його динаміці (С. Г. Гаврин, Ю. А. Гвоздарев), ознакамисполучуваності слів-компонентів (М. М. Копиленко, З. Д. Попова), зіставно -типологічному вивчення фразеологічного складу (Ю. Ю. Аваліані,
  Л. І. Розейзон), а також розробці опису фразеологізмів у словниках
  (А. М. Бабкін, О. І. Молотков).

  2. Два напрямки у поглядах на предмет і сутність фразеології

  Предметом фразеології як розділу мовознавства є дослідженнякатегоріальних ознак фразеологізмів, на основі яких виділяютьсяосновні ознаки фразеологічний та вирішується питання про сутністьфразеологізмів як особливих одиниць мови, а також виявлення закономірностейфункціонування фразеологізмів у мові і процесів їх утворення. Однак уумовах наявності єдиного предмета досліджень і незважаючи на численнідокладні розробки багатьох питань фразеології до теперішнього часуіснують різні точки зору на те, що таке фразеологізм, какао обсягфразеології російської мови. Переліки фразеологізмів російської мови,пропоновані різними вченими, настільки відрізняються один від одного, що зповною підставою можна говорити про різні, часто прямо протилежних,навіть виключають один одного поглядах на предмет досліджень і про різнобій іплутанини у науковій термінології, що вживається для позначеннявідповідних понять. Цим пояснюється і нечіткість розуміння завдань,цілей і самої сутності терміну "фразеологія", і той факт, що немаєдосить конкретної єдиної класифікації фразеологічних зворотівросійської мови з точки зору їх семантичної злитості. Хоча найбільшпоширеною (з уточненнями і доповненнями) є класифікація
  В. В. Виноградова. Саме тому, нарешті, багато що в російській фразеологічноїсистемі тільки починає вивчатися.

  Узагальнюючи широкий спектр поглядів на фразеологію, можна відзначитинаступне. У сучасній лінгвістиці чітко намітилося два напрямкидосліджень. Перший напрямок вихідною точкою має визнання того, щофразеологізм - це така одиниця мови, яка складається зі слів, тобто заприродою своєю словосполучення. При цьому одні вчені висловлюють думку, щооб'єктом фразеології є всі реально можливі в даному мовоюконкретні словосполучення, незалежно від якісних відмінностей між ними.
  Так, наприклад, Копиленко говорить наступне: "Фразеологія охоплює все ...поєднання лексем, що існують в даному мовою, в тому числі і так звані
  "Вільні" словосполучення "[Копиленко, Попова 1972: 81-84].

  З іншого боку об'єктом фразеології в межах цього напрямувизнаються тільки деякі розряди і групи словосполучень, яківиділяються з усіх можливих у промові особливим своєрідністю. Залежно відтого, які ознаки приймаються в розрахунок при виділенні такихсловосполучень, і визначається склад подібних одиниць у мові. Тільки ці
  "Особливі" словосполучення і можуть бути названі фразеологізмами. Незважаючи наумовність понять і пов'язане з цим розмежування, зазвичай говорять, щофразеологія може бути представлена: a) як фразеологія мови в "широкому" сенсі слова, що включає до свого складу і словосполучення, переосмислення повністю, і словосполучення, в яких є не переосмислення слова-компоненти.

  Прикладом такого "широкого "розуміння обсягу та складу фразеології може служити точка зору В. Л. Архангельського, О. С. Ахманова,

  Н. М. Шанського. b) як фразеологія російської мови в "вузькому" сенсі слова, що включає до свого складу тільки словосполучення, переосмислення до кінця. До числа робіт, що відображають таке розуміння обсягу та складу фразеології російської мови, є, наприклад, статті В. П. Жукова.

  В обох випадках ніби характер фразеології, як і лексемнийхарактер компонентів його не ставиться під сумнів цими вченими.
  Ідіома рекомендують розглядати як контамінацію ознак слова ісловосполучення, підкреслюється омонімічность фразеології і співвідноситься зним за структурою словосполучення.

  Другий напрямок в російській фразеології виходить з того, щофразеологізм - це не словосполучення (ні за формою, ні за змістом), цеодиниця мови, яка складається не зі слів. Об'єктом фразеології євирази, які лише генетично суть словосполучення. "Вони розкладенілише етимологічно, тобто поза системою сучасної мови, в історичномуплані "[Ларін 1956:202]. Ці вирази протиставляються словосполученнями,НЕ омонімічнимі, оскільки якісно відрізняються від них. Основним у вивченніфразеології робиться не смислова та формальна характеристикакомпонентів, що його утворюють, і не зв'язків між компонентами, а самогофразеології в цілому, як одиниці мови, що має певну форму,зміст і особливості вживання в мові. Склад фразеології утворюєтьсяз категоріальному однотипних одиниць. Історія і етимологія кожногофразеології вивчається в не прямолінійною залежності від якихось
  "Універсальних" схем переосмислення словосполучень, від ступенясемантичної злитості компонентів і від ступеня десемантізаціі слів условосполученнях. Основні положення цього напрямку розглядаються
  А. И. Молоткова у вступній статті до "фразеологический словарь русскогомови ", в його книзі" Основи фразеології російської мови "та інших роботах.

  Нам ближче позиція Н. М. Шанського, висловлена в ряді його робіт, наприклад,в книзі "Фразеологія сучасної російської мови". Ця точка зорупредставляється найбільш виправданою, тим більше що її поділяють багатовчені, зокрема, автори енциклопедії "Російська мова". Там, наприклад,дається таке визначення фразеологізму:

  "Ідіома, фразеологічна одиниця, - загальна назва семантичноневільних сполучень слів, які не виробляються в мові (як подібні зними за формою синтаксичні структури - словосполучення або речення), авідтворюються в ній у соціально закріпленому за ними стійкомуспіввідношенні смислового змісту і певного лексико-граматичногоскладу. Семантичні зрушення в значеннях лексичних компонентів,стійкість і відтворюваність - взаємопов'язані універсальні івідмітні ознаки фразеологізму "[Російська мова 1979: 381].

  3. Поділ фразеологізмів на типи за ступенем семантичної?? літності їх компонентів

  Структурно-семантичні властивості фразеологізмів, розрізняти їх типи,формуються, як правило, в процесі переосмислення вихідних сполучень слівв цілому або хоча б одного з лексичних компонентів поєднання. У першувипадку утворюються фразеологізми, що володіють злитим значенням (абовластивістю ідіоматічності). Злите значення може бути образним абопотворним і нерозкладних призначення їх лексичних компонентів: дивитисякрізь пальці, бачив види, курям на сміх, відлягло від серця. У другому - упереосмисляемого слова формується фразеологічні пов'язане значення,який здатний реалізуватися лише у поєднанні з певним словом абоз рядом слів, що приводить до утворення стійких словесних комплексів,що володіють аналітичним (розчленованим) значенням: біле м'ясо, золотамолодь, раб пристрастей (звичок, моди), приходити до думки (до висновку, дорішенням).

  Серед фразеологізмів першого роду виділяють фразеологічні зрощення
  (їх значення абсолютно невмотивовані в сучасній лексиці мови): литикулі, крива вивезе, на всі заставки, і фразеологічні єдності, в значенніяких можна виділити сенс, мотивований значеннями компонентів у їхзвичайному вживанні: перепинити шлях, на всіх парах, темний ліс.
  Відмінна риса єдностей - образність.

  Фразеологізми, що характеризуються аналітичним значенням, являютьсобою особливий тип структурно-семантичних одиниць фразеологічного складу
  - Фразеологічні сполучення. Це фразеологічні звороти, в яких єслова як з вільним значенням, так і з фразеологічні пов'язаним.
  Специфічною ознакою слів з фразеологічні пов'язаним значенням євідсутність у них самостійної знаковою функції: при семантичнійокремо таких значень слів вони здатні позначати поза мовніоб'єкти тільки в сполучуваності з іншими словами, які виступають якознайомленні читача опорні компоненти цих сполучень слів (чорний хліб, чорнийринок, чорний костюм, чорний день). Це їх властивість проявляється взалежності вибору слів з фразеологічні пов'язаними значеннями відсемантично ключових слів у процесі побудови лексико-граматичногоскладу пропозиції. Обмеження у виборі фіксуються нормою, яказакріплює сполучуваність слів у їх фразеологічні пов'язаних значеннях зпевними словами: одним словом, поруч слів або кількома рядами,наприклад: смітити грошима, перст долі, син степів (міськ), глибокастарість або глибока ніч (осінь, зима), а поєднання в ціломухарактеризуються обмеженнями в перетворенні їх лексико-граматичногобудови. Слова з фразеологічні пов'язаними значеннями виступають якконстантні елементи фразеологічних сполучень, вони набуваютьсинонімічні, антоніміческіе і предметно-тематичні зв'язки тількиспільно з семантично ключовими для них словами. Омонімічних жвільних сполучень слів фразеологічні сполучення майже не мають.

  Н. М. шанська виділяє також четвертий тип фразеологізмів --фразеологічні вирази. Це "стійкі в своєму складі і вживанніфразеологічні звороти, які не тільки є семантичночленімимі, але й складаються цілком із слів з вільним значенням. Відфразеологічних сполучень фразеологічні вирази відрізняються тим, що вних немає слів з фразеологічні пов'язаним значенням: Любові всі вікипокірні; Вовків боятися - в ліс не ходити; оптом и в розницу; всерйоз і надовго; процес пішов; ринкова економіка. Утворюють їх слова не можутьмати синоніми ". Їх відмінна ознака - відтворюваність.
  Фразеологічні вирази поділяються на номінативних і комунікативні
  (співвідносні з частиною пропозиції і з пропозицією відповідно).

  4. Проблема розмежування варіантів і синонімів фразеологічних зворотів

  Як значущих одиниць фразеологічні звороти вживаються вмовою по-різному. Одні виступають в постійному лексико-граматичномускладі: плакуча верба; іронія долі; Мертві сорому не мають; за образом іподобою; лягти в основу; інші функціонують у вигляді кількох рівноправнихваріантів. І факт наявності у мові великої кількості фразеологізмів,подібних за семантикою, але розрізняються лексико-граматичним оформленням,викликає гострі дискусії. Головне питання, що стоїть перед практичноїфразеологією, - що вважати варіантами, а що - синонімами того чи іншогообороту. Поняття варіанту фразеології зазвичай дається на тлі тотожності йогоцілісного значення або образу. Більшість учених визнає, що "варіантифразеологічного обороту - це його лексико-граматичні різновиди,тотожні йому за значенням і ступеня семантичної злитості "[шанська
  1996:55]. Однак незгоди виникають, коли починається визначення типівваріювання. Основними типами фразеологічного варіювання єформальні трансформації і лексичні заміни компонентів фразеологізму.
  Таку класифікацію фразеологічних варіантів визнає більшістьдослідників. Формальне варіювання компонентів фразеологізмувизначається фактом генетичної спільності слова і фразеологічногокомпонента, тому види варіювання компонента аналогічні видамваріювання лексем. У живої мови можна записати всі види таких варіантів --відакцентологіческіх і фонетичних (пор.: гриби розпускати і гриби розпускати
  - "Плакати, скиглити"; закономірно фонетичного стати дубом, дубьем, дубьюта ін, або спотворення обороту Варфоломіївська ніч у ЗСК. хиламеевская ніч) до синтаксичних (пск. на штату працювати замість у штаті). Морфологічніваріанти фразеологічних одиниць звичайно зводяться до двох типів --парадигматичні і словотворчих. У першому випадку зміникомпонентів спостерігаються в межах парадигми вихідних слів: б'ю (бив, била)байдики, тримати в голові (діал. в умах). Другий тип - варіанти, обумовленімодифікаціями словотворчих формант: пальці/пальчики оближеш,сходить/зійти з розуму.

  Лексичне ж варіювання фразеологічного обороту констатуєтьсябагатьма дослідниками. Але і в новітніх роботах можна знайти рішучийвідмову від трактування лексичних замін як варіантності і прагненнярозглядати це явище як фразеологічні синонімів. Вельмивизначено в цьому плані думка Бабкіна, який вважає поняття
  "Фразеологічний синонім" незаперечним, а "фразеологічний варіант" --спірним у застосуванні до випадків лексичної заміни компонентів фразеологізму
  [Бабкін 1970:84-85]. Н. М. шанська виділяє три типи фразеологічнихваріантів:

  1) фразеологізм, що містять різні, але однаково семантично порожні компоненти (у такому випадку фразеологізм може функціонувати і без цих членів): шеляга ламаного (мірного) не варто - гроша не вартий, що є (було ) сили - що сила;

  2) фразеологізми, що містять слова, що розрізняються граматично;

  3) фразеологізми, що відрізняються один від одного як повна та скорочена різновиди (у такому разі їх відносини ідентичні відносин, що існують між повними і скороченими словами): йти на відступився двір - йти на відступився; бути в цікавому положенні - бути в положенні (пор.: заступник - заступник, радіостанція - рація) [шанська

  1996: 57].
  Фразеологічні звороти, що мають у своєму складі загальні члени вихідні позначенням, він рекомендує вважати "дублетних синонімами" [шанська 1996:56].
  Таким чином, обороти типу задати лазню (перцю), від усього серця - від усієїдуші; бити байдики (Шабалов); молоти дурниці (нісенітниці); скласти (зламати)голову; взяти (укласти) під варту; набитий (круглий) дурень і т. п.визнаються синонімами-дублетів. Як пише шанська, "за своїм лексико -семантичному характеру фразеологізми такого роду аналогічні однокорневимлексичним синонімів типу топонімію - топоніміка, синь - синява, трійка --троячки, лукаво - лукавство "[шанська 1996:56].

  Точку зору, згідно з якою лексичні заміни у фразеологічнихоборотах ведуть до утворення синонімів, а не варіантів, намагаєтьсятеоретично обгрунтувати і А. І. Федоров [Федоров 1973:56]. Заміна компонентафразеології, на його думку, змінює характер образного представленняостанньої, її оціночну і стилістичне забарвлення.

  В. М. Мокиенко, навпаки, вважає, що "таке трактування <...>значно збіднює поняття фразеологічного варіанта і надмірнорозширює поняття фразеологічного синоніма. Основна посилка, що приводитьдослідників до заперечення лексичної варіантності фразеології, не можебути визнана об'єктивною. Лексична заміна компонентів далеко не завждизмінює образ, характер фразеології. Не рідко можуть замінюватися слова --синоніми, що забезпечують стабільність образного уявлення, причому колоцих слів, особливо в живій мові вельми широкий Досить часто замінакомпонентів проходить в тематичному колі лексики, що забезпечуєвідносну тотожність образного подання: намилити шию
  (голову); рехнуться (сказився, збитися) з розуму. Важко не визнати структурно -семантичну близькість, майже тотожність оборотів подібного типу.
  Відмова від визначення їх як лексичних варіантів фразеології приведе їхдо змішання з фразеологічними синонімами різної структури істилістичної оцінки типу відкинути постоли - зіграти в ящик - дати дуба абоперерахувати ребра - задати прочухана - показати кузькину матір [Мокиенко
  1989:31-32]. Він також відзначає, що "лексичне варіювання - цевласне фразеологічне варіювання, трансформаціяраздельнооформленной, але семантично цілісної одиниці "[Мокиенко 1989:32].
  Основними ознаками варіанту фразеології Мокиенко вважає єдністьвнутрішньої мотивації, способу фразеологічного обороту і відноснутотожність синтаксичної конструкції, в рамках якої проходятьлексичні заміни. Завдяки цим умовам "лексичні заміни у варіантахфразеологічних одиниць носять строго закономірний, системний характер "
  [Мокиенко 1989: 33].

  В Енциклопедії "Російська мова" питання про варіанти освітлений коротко, алецілком певно: "У структурі більшості фразеологізмів-ідіом виділяютьконстантні (постійні) і змінні елементи. Константні елементиутворюють основу тотожності одиниці, змінні елементи створюють можливістьваріювання. Варіантність фразеологізмів-ідіом виражається у видозмініелементів, що співвідносить з одиницями різних рівнів: лексико-семантичного
  (впасти/звалитися з місяця/с неба, висіти/триматися на волосині/наниточці, порівняємо також стилістичні варіанти: лізти/перти на рожен,згорнути голову/голову), синтаксичного, морфологічного,словотвірного і фонетичного, а також у змінікількості лексичних компонентів, що не порушують тотожності одиниці "
  [Російська мова 1979:382]. Іншими словами, автори "Енциклопедії"дотримуються приблизно тієї ж точки зору, що і В. М. Мокієнко. Намтакож подібний погляд здається найбільш обгрунтованим. Раздельнооформленностьі цілісність образу фразеологізму забезпечують взаємозамінність йогокомпонентів і в той же час семантичну стабільність фразеологічноїодиниці при її варійованою. Саме завдяки цим властивостям стаєможливим створення нових обертів, або "квазіфразеологізмов" [1], на базівже наявних у мові шляхом авторського варіювання компонентів. [2] Питанняпро варіанти фразеологічних зворотів особливо важливий, тому щобезпосередньо пов'язаний з лексикографічної практикою. У кожної словниковоїстатті того чи іншого словника розглядається по одній фразеологічноїодиниці. Якщо припустити, що фразеологізм може мати лексичні тастилістичні варіанти, то всі ці варіанти мають бути враховані в межаходнієї статті. Якщо вважати лексичні модифікації дублетних синонімами,то кожен синонім має бути розглянуто в окремій статті словника. Прице завдання лексикографа почасти спрощується, тому що у словнику можутьбути згадані не всі синонімічні звороти, а, наприклад, самівживані, самі частотні.

  5. Питання про вихідної форми фразеологічних одиниць

  Проблема варіантів і синонімів фразеологічних зворотів також тіснопов'язане з питанням про початковій формі фразеологізму. Як писав А.М. Бабкін,якщо оберти ", кидатися в очі, кидатися в очі, кидатися в очі, битив очі і лізти в очі - це варіанти однієї фразеологічної одиниці ", то
  "Питання про те, якою ж саме? Звичайно, при чисто зовнішньому лексико -граматичному підході можна уявити модель: варійований дієслово + вочі "[Бабкін 1970:84]. Природно, що у лексикографів виникаютьтруднощі, пов'язані з тим, в якому вигляді фразеологічний оборот ставитив заголовок словникової статті. Найбільш логічним на наш погляд єпідхід, який застосовується багатьма лексикографами і розглянутий В.П. Жуковим вйого роботі "фразеологічна варіантність і синонімія у зв'язку з проблемоюфразеографіі (на матеріалі Словника фразеологічних синонімів російськоїмови). "Автор відзначає, що фразеологізми можуть мати варіанти одногокомпонента і можуть поєднувати в собі одночасно кілька варіантних форм
  (особливо це характерно для дієслівних фразеологізмів різного ступеняскладності). Самі важкі випадки зустрічаються тоді, коли мають місцеодночасно декілька типів варіювання (див. вище). При цьому окреміваріанти фразеології в їх конкретному слововживанні можуть зовніпомітно відрізнятися один від одного. В. П. Жуков дає наступний шлях виходу зутруднення. Щодо варіантів давати ходу і задати тягу ( "поспішнотікати ") він пише:" варіантність тут не переходить у синоніми, тому щовихідна формула аналізованого обороту виглядає так: давати (задавати)ходу (тягу, чкурнули, чосу ", де варійований іменники єсинонімами "[Жуков1990: 86]. Але навіть за умови, що лексичнамодифікація сприймається авторами словника як синонім, а не варіантобороту, то проблеми все одно залишаються. Вони пов'язані з перебуванням вихідноїформи фразеологізмів, що мають граматичні варіанти. Труднощі такогороду помітив і охарактеризував Б. Т. Хайітов у статті "Фразеологізми всловнику. "[3] Автор звертає увагу на морфологічні особливостідієслівних фразеологізмів російської мови і відображення цих особливостей у "
  Фразеологічному словнику російської мови "за редакцією А. І. Молоткова (ізд.І
  - 1967, ізд.V-1994). У вступній статті "Як користуватисясловником "щодо дієслівних фразеологізмів, обмежених у своємуслововживанні, дані наступні вказівки: "Якщо ж дієслівних компонентдається не в інфінітивом, а в якій-небудь з особистих форм, то це означає, щофразеологізм вживається тільки або переважно у цій формі. "Тим неменше, реальне втілення цього положення в деяких словникових статтях
  "Фразеологічного словника" виявляє непослідовність. Саме цюнепослідовність і зазначає Б. Т. Хайітов. Дієслівні фразеологізми,які вживаються тільки або переважно в якій-небудь зграматичних форм, у деяких словникових статтях поміщені в інфінітивом
  (зарубати собі на носі, не нюхати пороху, клин клином вибивати, дати дуба,наказати довго жити, зіграти в ящик, щоб вивідати все очі). Цікаво, щоілюстративні приклади нерідко суперечать відповідним заголовковіформам із зрозумілих причин: через обмежений вживання обороту вмови. Спостерігається і протилежна картина: "багато фразеологізми, що маютькілька граматичних форм, заголовки словникової статті поміщені в будь -небудь однієї. Проте в цитатах показано кілька можливих для даногофразеології форм, причому не завжди легко чітко встановити, яка з нихбільше споживані. Наприклад, фразеологізм сидить у печінках,зафіксований 3-м особі од. числа, в ілюстративних прикладах приводиться внаступних формах: "сидимо в печінках, сиділа в печінках; оком не моргнув --оком не моргнуть, оком не моргну, оком не моргнем, оком не моргнувши. "
  [Хайітов 1987: 1: 87].

  Фіксація дієслівних фразеологізмів у словнику в тій чи іншійграматичній формі важлива для вирішення ще однієї проблеми: розмежуванняфразеологічних паронімів. Наприклад:

  Нога не ступала чия (несов. вигляд, бавовняні,. Вр.) - Де ніхто ніколи небував, не жив. Про глухих, диких, необжитих місцях.

  Нога не ступить чия (прош.вр., неопред.-особисте) - хто-небудь не з'явитьсяде-небудь. Фразеологічні пароніми можуть належати як одній, так і дорізних лексико-граматичних розрядів, в чому также важливо рольморфологічних властивостей головного слова фразеології: язик проковтнути --замовкнути, перестати говорити, не базікати і т.п. (дієслівних фразеологізм);мова проковтнеш - дуже смачно (наречний фразеологізм) - вживаєтьсятільки у формі 2-ої особи.

  Загальні рекомендації щодо фіксації дієслівних фразеологізмів у словникуможуть бути позначені по трьох пунктах, що й було зроблено Б. Т. Хайітовим:

  "1) фразеологізми, що мають всі або більшість граматичних форм, взаголовку словникової статті варто дати в інфінітивом, і за допомогоюілюстративних прикладів показати інші форми;

  2) при фразеології, обмежених у граматичних формах,бажано помістити все що вживаються форми, наприклад: чим Бог послав --чим Бог пошле;

  3) для фразеологізмів, що мають тільки одну граматичну форму,більш доцільною видається її фіксація із зазначенням обмежувальноїпослід, наприклад: "тільки в бавовняні,. вр. "," тільки в 3 особі "і т.п. [Хайітов
  1987:1: 89].

  Але головні фразеологізми становлять, звичайно, тільки частину всієїфразеологічної системи російської мови. А інші види фразеологічнихоборотів теж мають свої особливості, і їх опис в словниках також неідеально. Це ще раз підтверджує думку про те, що в області фразеології іфразеографіі російським ученим відкривається широке поле для досліджень. УНашим завданням не входять докладні розгляду цього питання, тому взавершення цього розділу ми перейдемо відразу до позначення останньої важливоїтеоретичної проблеми. Ця проблема безпосередньо пов'язана з темою нашоїроботи. Це питання про так званих "крилатих словах".

  6. Проблема диференціації крилатих слів і текстових ремінісценцій

  В Енциклопедії "Російська мова" дається таке визначення: "Крилатіслова - стійкі вислови, що з'явилися в мові з певноголітературного, публіцистичного та наукового джерела або на їх основі, атакож висловлювання історичних діячів, які отримали широкепоширення в мові. Деякі вчені до розряду крилатих слів включаютьтакож назви історичних і міфологічних подій і реалій, які отрималипереносне значення, особисті імена історичних, міфологічних ілітературних персонажів, образні вираження різних авторів і т.п.
  Вираз "Крилаті слова" сходять до Гомера, а як термін дляпозначення певних мовних визначень вперше було використано вкнизі "Крилаті слова" (1864) німецьким вченим П. Бюхманом, якиймав на увазі під ними всі види слів, словосполучень і виразів, що маютьпевне джерело і поширені в мові. Більшість дослідниківосновними властивостями крилатих слів вважають їх зв'язок з джерелом (найважливішевластивість), стійкість і поширеність ".

  Вчені, які дотримуються" широкого "погляду на фразеологію, включаютькрилаті слова в розряд фразеологізмів. Ми вже згадували вище, що данаточка зору і нам здається найбільш логічною. Тим більше, що фразеологізми,досліджувані в нашій роботі, по суті своїй неп

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !