ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Французька мова
       

   

  Іноземна мова

  1. rйpйter повторювати

  2. habiter жити

  3. Paris Париж

  4. la ville місто

  5. natal, natale рідний,-а

  6. quitter залишати, іти, їхати

  7. Lille [lil] Лілль

  8. travailler працювати

  9. la mairie мерія
  10. rйviser повторювати
  11. la grammaire граматика
  12. faire делаеться
  13. les exercices m pi вправи
  14. lire читається
  15. vite прислівник швидко
  16. dire говорить
  17. merci спасибі
  18. les livres m книги
  19. prendre брати
  20. les cahiers м pi зошити
  21. йcrire писати
  22. la dictйe диктант
  23. difficile важкий,-а
  24. se lever вставати
  25. six [sis] шість
  26. l'heure час
  27. petit, petite маленький,-а
  28. le dйjeuner сніданок; обід
  29. le petit dйjeuner перший (ранній) сніданок
  30. dйjeuner снідати, обідати
  31. regarder дивитися що-л, на що-л, на кого-л.
  32. l'image картинка
  33. acheter я купую
  34. la fleur квітка
  35. aller йти
  36. l'ami m друг
  37. l'amie подруга
  38. la fabrique фабрика
  39. y прислівник туди, там, туг
  40. le pied нога
  41. а pied пішки
  42. jeune молодий,-а
  43. la page сторінка
  44. neuf дев'ять
  45. apprendre вивчити
  46. par c? ur напам'ять
  47. le c? ur серце
  48. Que fait Denise? Що робить Деніза?
  49. n'est-ce pas? чи не так?
  50. le texte de la page neuf текст (який знаходиться) на дев'ятій сторінці
  51. la s? ur сестра
  52. demeurer жити
  53. le pіre батько
  54. l'aviateur m льотчик
  55. elle s'appelle (s'appeler) її звати
  56. le (la) secrйtaire секретар
  57. la garde-malade доглядальниця, санітарка
  58. travailler працювати
  59. la clinique клініка
  60. sйrieux, sйrieuse серйозний,-а
  61. paresseux, paresseuse ледачий,-а
  62. mais союз але
  63. distrait, distraite розсіяний,-а
  64. les yeux m pi очі
  65. gris, grise сірий,-а
  66. les cheveux від pi волосся
  67. frisй, frisйe в'юнкий,-щаяся
  68. monsieur [ma-'sjo] m пан, пане
  69. vieux, vieille старий,-а
  70. vivre жити
  71. seul, seule один, один
  72. heureux, heureuse щасливий,-а
  73. ici мова тут, туди, сюди
  74. bleu, bleue блакитний,-а, синій,-яя
  75. кtre бути
  76. prкt, prкte готовий,-а
  77. vers преалог близько, до
  78. deux два
  79. quel, quelle який,-а, який,-а
  80. dix [dis] десять
  81. Quelle heure est-il? Котра година?
  82. Il est deux heures. (Зараз) дві години.
  83. sept [set] сім
  84. dйjа наріччя вже
  85. prіs de у, близько, біля, поруч с, недалеко від
  86. la fenкtre вікно
  87. par прийменник через, за
  88. demi, demie напів-, пів-, половина
  89. servir подавати (на стоп)
  90. peu наріччя мало, трохи
  91. aprіs наріччя пізніше, потім, потім
  92. la pharmacie аптека
  93. chez eux y них (будинку), до них (додому)
  94. chez elle y неї (будинку), до неї (додому)
  95. il est dйjа levй він вже встав, він вже на ногах
  96. il est assis він сидить
  97. elle est assise вона сидить
  98. regarder par la fenкtre дивитися у вікно
  99. il est sept heures et demie (зараз) половина восьмого
  100. peu aprіs трохи пізніше, потім, незабаром після цього
  101. prіs de chez eux (elle) поряд з їх (з її) будинком, недалеко від них (від неї)
  102. c'est de la part de qui? хто говорить? хто біля телефону?
  103. Je regrette шкодую, мені дуже шкода
  104. il n'est pas lа його немає
  105. parler russe говорити російською
  106. dynamique активний,-а; енергійний,-а
  107. il sera lа він буде
  108. faire ses йtudes вчитися
  109. qu'est-ce que c'est? що це (таке)?
  110. йtudier 1) вчитися; 2) вивчати
  111. l'Universitй f університет
  112. une usine завод
  113. une rue вулиця
  114. fumer палити
  115. une cigarette сигарета
  116. les йtudes f pi навчальні заняття
  117. la littйrature література
  118. russe прикметник російська,-а
  119. une revue журнал
  120. sur привід на
  121. une avenue проспект, авеню
  122. large широкий,-а
  123. le sportif спортсмен
  124. d'habitude звичайно, звичайно
  125. qu'est-ce qu'elle a? що з нею?
  126. une petite grippe невеликий грип; легка застуда
  127. l'Universitй Paris Університет Париж
  128. le russe російська мова
  129. parler russe говорити російською
  130. universitaire університетський
  131. une citй місто, містечко, селище
  132. universitaire університетський,-а
  133. Russe російська,-а
  134. une bibliothіque бібліотека
  135. la (le) bibliothйcaire бібліотекар
  136. national,-e національний,-as
  137. joli,-e красивий,-а
  138. gai,-e веселий,-а
  139. une sportive спортсменка
  140. libre вільний,-а
  141. espйrer сподіватися
  142. que союз що
  143. le samedi по суботах, щосуботи
  144. еllе sera vite rйtablie вона скоро видужає
  145. sonner l la porte дзвонити в двері
  146. le professeur de gйographie викладач географії
  147. donner une note поставити позначку
  148. une pomme яблуко
  149. le profeseeur викладач
  150. la gйographie географія
  151. une note відмітка '
  152. une йcole школа
  153. donner давати що-л. ,
  154. bonne 1) хороша; 2) смачна '
  155. sonner телефонувати
  156. une porte двері
  157. ici Nicole говорить Ніколь
  158. salut привіт
  159. tйlйphoner телефонувати
  160. le tйlйphone телефон
  161. si якщо
  162. occupй,-e зайнятий,-а
  163. bavarder базікати
  164. que який, яка, які
  165. le cinйma кіно
  166. le sport спорт
  167. la musique музика
  168. l'homme m 1) чоловік; 2) чоловік
  169. зa va як справи? все в порядку?
  170. рай mal непогано
  171. une faute помилка
  172. autre інший,-а
  173. trop прислівник занадто
  174. revenir (3e gr.) повертатися
  175. relire qch (3e gr.) перечитувати що-л.
  176. une copie письмова робота
  177. corriger qch виправляти що-л.
  178. le numйro номер
  179. quatorze чотирнадцять
  180. le mйtro метро
  181. une chemise сорочка
  182. jaune жовтий,-а
  183. venir прийти, піти
  184. avec plaisir із задоволенням
  185. l'adresse f адреса
  186. а ce samedi до суботи
  187. le tableau 1) дошка; 2) картина
  188. haut,-e високий,-а
  189. beau, belle красивий,-а; прекрасний,-а
  190. chaud, • e теплий,-а
  191. une rosй троянда
  192. une chose річ
  193. quelque chose що-небудь, що-небудь; скор. qch
  194. proposer (de + інф.) пропонувати (зробити що-л).
  195. copier qch списувати, переписувати
  196. le mot слово
  197. l'opйrateur m оператор
  198. aussi наріччя також, теж
  199. une dactylo друкарка
  200. le bureau 1) письмовий стіл;
  201. 2) робочий кабінет;
  202. 3) бюро, відділ, контора, канцелярія
  203. le ministіre міністерство
  204. le commerce торгівля
  205. extйrieur,-e зовнішній,-яя
  206. l'йcole f школа
  207. l'йcole maternelle (la maternelle) дитячий сап
  208. tфt рано
  209. sortir виходити
  210. jusque привід до
  211. dоner вечеряти
  212. le dоner вечерю
  213. causer розмовляти, розмовляти, балакати
  214. dessiner (qch) малювати (что-л.)
  215. s'amuser грати, бавитися, веселитися, розважатися
  216. le lit ліжко
  217. quelque part кудись ннбудь, кудись; де-небудь, де-то
  218. l'aprіs-midi m час після полудня
  219. cet aprіs-midi сьогодні вдень
  220. nulle part нікуди; ніде
  221. le supermarchй універсам, супермаркет
  222. garder 1) доглядати; 2) зберігати, залишати
  223. d'accord разг. добре, добре
  224. allumer зд. включати
  225. il fait beau гарна погода
  226. aller au lit йти спати
  227. ouvrir відкривати!
  228. s'il vous plaоt, s'il te plaоt будь ласка
  229. йcouter qch слухати що-л.
  230. toujours завжди
  231. dernier, derniіre останній,-а
  232. une nouvelle новина
  233. nouveau, nouvelle новий,-а
  234. la radio радіо
  235. apporter qch приносити що-л.
  236. douze дванадцять
  237. aoиt [ut] m серпня
  238. une йquipe команда
  239. arriver приходити, приїжджати
  240. trouver qch знаходити що-л.
  241. la craie крейда
  242. sous привід під
  243. le Journal газета
  244. les Journaux газети
  245. ou наріччя де, куди
  246. d'oщ звідки
  247. vous allez (aller, 3 ° gr.) ви йдете
  248. le cours урок, заняття, лекція
  249. la couleur колір
  250. le stylo ручка
  251. rouge червоний,-а
  252. ou союз або, або
  253. vert, e-зелений,-а
  254. l'espagnol m іспанська мова
  255. chaque кожен,-а
  256. l'ouvrier m робочий
  257. surtout наріччя особливо, особливо
  258. le football [fut-'bol] футбол
  259. presque наріччя майже
  260. le jour день
  261. la sortie вихід
  262. le stade стадіон
  263. ils jouent (jouer) вони грають
  264. retrouver зустрічатися з ким-л.
  265. le volley-ball [va-le-'bol] волейбол
  266. discuter qch обговорювати що-л.
  267. pour привід для, щоб, для того щоб
  268. assister а qch бути, бути присутнім де-л.
  269. le match матч
  270. une cotipe кубок
  271. le pays країна
  272. gagner qch вигравати що-л.
  273. le ciel небо
  274. une ligne рядок
  275. йcouter qch а la radio слухати по раіо
  276. а la ligne з нового рядка
  277. de quelle couleur est ...? якого кольору ...?< br> 278. Noлl [no-d] m Різдво
  279. зa, c'est sur це вже, звичайно
  280. а la sortie de l'usine після роботи (на заводі)
  281. peut-кtre може, можливо
  282. le cadeau подарунок
  283. inarquer deux buts [byt] забити два м'ячі (голи)
  284. кtre au ciel бути на сьомому небі
  285. savoir знати
  286. le nom ім'я, прізвище
  287. le garзon хлопчик
  288. ils vont (aller, 3e gr.) вони йдуть, їдуть
  289. une maison будинок
  290. le pont міст
  291. long, longue довгий,-а
  292. une leзon урок
  293. nous lisons (lire, 3e gr.) ми читаємо
  294. йcrire писати
  295. compter qch вважати що-л.
  296. prononcer qch вимовляти, что-л.
  297. le son звук
  298. finir - він (вона). закінчується, закінчується
  299. une rйcrйation зміна, перерву
  300. onze одинадцять
  301. le crayon кольоровий
  302. bon, bonne хороший,-а
  303. mal прислівник погано
  304. une montre годинник
  305. le frіre брат
  306. une photo малюнок
  307. nous sommes 1-е особа мн.чісла дієслова кtre
  308. jeudi m четвер
  309. on sonne дзвонять, дзвінок
  310. d'abord спочатку
  311. bonjour добрий день, здрастуйте
  312. conjuguer qch відмінювати
  313. а la maison дому, додому
  314. а quelle heure? о котрій годині?
  315. la tйlйvision телебачення
  316. une йmission de tйlйvision телепередача
  317. les curiositйs f pi пам'ятки
  318. le film фільм
  319. le magnйtophone магнітофон
  320. le speaker диктор
  321. montrer qch показувати що-л.
  322. poser qch задати (питання)
  323. une question питання
  324. rйpondre відповідати
  325. les progrіs m pi успіхи
  326. Verdun-sur-Meuse Верден (місто на річці Маас)
  327. la retraite пенсія
  328. un jardin сад
  329. cultiver qch вирощувати, розводити що-л.
  330. adorer qch, qn, faire qch обожнювати, дуже любить що-л., кого-л.
  331. jardiner займатися садівництвом, копатися в саду
  332. le mari чоловік
  333. le caractіre характер, вдачу
  334. paisible мирний,-а, тихий,-а, спокійний,-а
  335. pкcher ловити рибу, рибалити
  336. Nous sommes jeudi. Сьогодні четвер.
  337. dire bonjour вітатися
  338. des exercices de grammaire граматичні вправи
  339. une йmission de tйlйvision передача по телебаченню
  340. (de radio) sur ... (по радіо)
  341. regarder la tйlйvision (la tйlй) дивитися телепередачу (телевізор)
  342. poser une question задати питання
  343. rйpondre 1 une question відповідати на питання
  344. faire des progrіs робити успіхи, добиватися успіхів
  345. on va au cinйma пішли (підемо) в кіно
  346. alors тоді, в такому випадку
  347. кtre d'accord бути згодним
  348. c'est d'accord, d'accord добре, добре, домовилися
  349. j'ai а faire y мене справи
  350. c'est possible можливо, може бути
  351. je ne dis pas non згоден, я не проти
  352. on se retrouve зустрічаємося
  353. la fac студ. арго, скор. від facultй
  354. bon добре, добре
  355. а tout а l'heure! до швидкої зустрічі!
  356. salut! привіт! пока!
  357. appeler дзвонити кому-небудь по телефону
  358. а midi о дванадцятій годині (дня)
  359. l'йcrivain m письменник
  360. le peintre хуцожнік '
  361. l'ingйnieur m інженер
  362. la peinture живопис
  363. prйfйrй, • e коханий,-ai
  364. l'intйrкt від інтерес
  365. s'intйresser а qch цікавитися чем-л.
  366. l'art мистецтво
  367. bien наріччя добре
  368. appliquй,-e старанний, старанний,-aя
  369. travailler вчитися, займатися
  370. revenir повертатися
  371. l'institut m інститут
  372. quatre чотири
  373. vingt двадцять
  374. prevenir попереджати
  375. une visite візит
  376. venir йти, вони приходити
  377. le magarin магазин
  378. avec intйrкt з цікавістю
  379. cinq п'ять
  380. une facultй факультет
  381. la mйdecine медицина
  382. le mйdecin лікар
  383. une annйe рік
  384. terminer qch закінчувати що-л.
  385. devenir (3e gr.) ставати
  386. dіs привід с; від; починаючи з; вже
  387. le matin 1) ранок; 2) вранці
  388. premier, premiіre перший,-а
  389. l'examen m іспит
  390. dйcrocher (le tйlйphone) зняти трубку
  391. appeler (au tйlйphone) дзвонити кому-л., викликати, просити до телефону
  392. elle l'appelle вона йому дзвонить
  393. mardi m вівторок
  394. demain наріччя завтра
  395. aprіs-demain наріччя післязавтра
  396. la Facultй de mйdecine медичний факультет
  397. cette annйe цього року
  398. terminer les йtudes закінчувати навчання
  399. Il va devenir mйdecin (скоро) він стане лікарем
  400. travailler ferme вперто, багато займатися
  401. dіs le matin з (самого) ранку
  402. prйparer son examen готуватися до іспиту
  403. nouveau, nouvelle новий, - ая
  404. une exposition виставка
  405. volontiers охоче
  406. et vous-mкme? a ви, а як у вас справи? a як ви ся маєте?
  407. je voudrais мені хотілося б
  408. voudriez-vous? вам хотілося б? ви хотіли б?
  409. tenir compagnie а qn скласти компанію кому-л.; бути, побути з ким-л.
  410. avec plaisir із задоволенням
  411. кtre а la retraite бути на пенсії
  412. bricoler майструвати, займатися виробами (будинку)
  413. le fils [la-fis] син
  414. lundi m понеділок, у понеділок
  415. l'anniversaire m день народження
  416. se rйunir збиратися
  417. un repas їжа, сніданок, обід, вечеря,
  418. offrir qch а дарувати що-л. кому-л.
  419. des parfums m pi духи
  420. chacun, chacune кожен,-а
  421. ce jour-lа в цей день
  422. un repas de famille сімейний обід (вечеря)
  423. faire plaisir а qn приносити задоволення кому-л.
  424. contre привід проти
  425. un feuilleton телесеріал
  426. amйricain, e-американський,-а
  427. si прислівник немає, є (ствердну відповідь на запитання в негативній формі)
  428. chapeau капелюх
  429. brun, brune коричневий,
  430. un dictionnaire словник
  431. quelques кілька
  432. une serviette портфель
  433. lа наріччя там, тут
  434. un attachй-case [ce-na-ta-fe-'kez] (портфель) д
  435. je voudrais мені хотілося б
  436. vous voudriez вам хотілося б
  437. le Louvre Лувр
  438. tenir qch (3e gr.) тримати що-л.
  439. la compagnie 1) товариство; 2) компанія
  440. le plaisir задоволення
  441. un article 1) артикль; 2) стаття
  442. quelqu'un хтось, хто-небудь, хто-небудь
  443. italien, italienne італійська,-а
  444. mais але
  445. tard пізно
  446. une phrase фраза, пропозиція
  447. bas, basse низький,-а
  448. ticher de faire qch намагатися робити що-л.
  449. passer qch 1) здавати (іспити); 2) проводити (про час)
  450. inviter qn а faire qch запрошувати кого-л.
  451. un thйвtre театр
  452. un vase ваза
  453. entrer входити
  454. dans в; через
  455. une chambre кімната
  456. comment 1) як, яким чином; 2) який, яка, який,-а
  457. grand,-е великий,-а
  458. blanc, blanche білий,-а
  459. au milieu de в середині, посеред
  460. rond,-е круглий,-а
  461. allumer (qch) запалювати
  462. une lampe лампа
  463. prendre qch брати що-л.
  464. commencer а faire qch починати робити що-л.; 2) починатися
  465. penser а qch, а qn думати про що-л, про кого-л.
  466. penser faire qch збиратися, мати намір, розраховувати зробити що-л.

  467. les vacances f pi канікули
  468. un projet план
  469. le Midi південь
  470. la France Франція
  471. une langue мова
  472. apprendre qch вивчати що-л.; вчити, вчити що-л.
  473. Franзais,-е французька,-а
  474. le Franзais французька мова
  475. anglais,-е англійська,-а
  476. l'anglais m англійська мова
  477. allemand,-е німецька,-а
  478. l'allemand m німецька мова
  479. la campagne село, сільська місцевість
  480. en наріччя звідти
  481. parler haut говорити голосно
  482. parier bas говорити тихо
  483. les projets de vacances плани на канікули
  484. passer ses vacances проводити канікули
  485. passer ses examens складати іспити
  486. dans le Midi на півдні
  487. а la campagne за містом, на дачі, в селі
  488. dans deux jours через два дні
  489. donner sur виходити на ... (про вікнах, дверях)
  490. le mur de gauche ліва стіна, стіна зліва
  491. au fond de в глибині
  492. aller en mission поїхати у відрядження
  493. а l'йtranger за кордоном, за кордон
  494. un (une) interprіte усний перекладач
  495. une affaire справу
  496. les affaires f pi речі (особисті), одяг
  497. йtranger, йtrangіre іноземний,-а, закордонний,-а
  498. un appartement квартира
  499. confortable зручний,-а se
  500. composer de qch, de qn складатися з чого-л., кого-л.
  501. une piіce кімната
  502. une salle de sйjour вітальня
  503. le sйjour перебування
  504. une chambre а coucher спальня
  505. carrй,-e квадратний,-а
  506. une cour двір
  507. une bibliothіque книжкову шафу
  508. occuper qch займати что-л.
  509. la gauche ліва сторона
  510. gauche лівий,-а
  511. contre привід близько, біля, у
  512. opposй,-е протилежний,-а
  513. se trouver знаходитися
  514. un meuble. тумбочка, столик
  515. les meubles m pi меблі
  516. un poste de tйlйvision (un tйlйviseur) телевізор
  517. un divan диван
  518. le plancher підлогу
  519. кtre recouvert de qch бути покритим чем-л.
  520. une moquette килимове покриття (на всю кімнату)
  521. un placard шафу
  522. ranger qch прибирати что-л. (класти, вішати); приводити в порядок
  523. des vкtements m pi одяг
  524. souvent наріччя часто
  525. la mission відрядження
  526. l'йtranger m зарубіжна країна, закордон
  527. rentrer повертатися
  528. l'horaire m розклад
  529. derriіre привід за, позаду, ззаду
  530. bon добре, добре; так
  531. eh bien тоді
  532. un aller-retour квиток туди і назад
  533. un devoir завдання (письмове)
  534. le soir 1) вечір; 2) ввечері
  535. ce soir сьогодні ввечері
  536. choisir (2 ° gr.) вибирати
  537. une crante краватку
  538. un costume костюм
  539. noir, e-чорним,-а
  540. au revoir до побачення
  541. devoir бути належним, зобов'язаним, вимушеним
  542. voir qn, qch бачити кого-л., что-л.
  543. cela це
  544. intйreseer qn цікавити кого-л.
  545. s'installer влаштовуватися, усаджуватися
  546. devant привід перед
  547. un (une) enfant дитина
  548. l'enfonce f дитинство
  549. une histoire історія, розповідь
  550. intйressant,-e цікавий,-а
  551. croire qch вважати, думати, думати що-л.
  552. oui та
  553. voici наречие от, тут
  554. un miroir дзеркало
  555. voua наріччя ось, там
  556. une armoire шафа
  557. une allumette сірник
  558. prкter qch а qn позичати, дати (на час, у борг, у позику)
  559. un briquet запальничка
  560. combien наріччя скільки
  561. une personne чоловік;
  562. un groupe група
  563. un tiroir ящик
  564. loin (de) далеко (від)
  565. le coin кут
  566. trois три
  567. un йtudiant, une йtudiante студент,-ка
  568. un Parisien, une Parisienne парижанин, парижанка
  569. avoir мати
  570. mкme наріччя навіть
  571. un parent, une parente родич, родичка
  572. les parents батьки
  573. faire ses devoirs робити письмові завдання
  574. s'installer devant (а) une (sa) table сідати за став
  575. dans son (votre) enfance в дитинстві
  576. au coin de (la rue) на кутку (вулиці)
  577. dans un coin de (la chambre) в кутку (кімнати)
  578. premiіre ou seconde перший або другий клас
  579. je vous prie будь ласка
  580. beaucoup багато
  581. peu мало
  582. assez досить
  583. trop занадто багато
  584. combien скільки
  585. la facultй de droit юридичний факультет
  586. tous les trois всі троє
  587. non loin de недалеко від
  588. en hiver взимку
  589. en йtй влітку
  590. Il fait froid холодно
  591. une piste лижна траса
  592. formidable разг. шикарний,-а; класний,-а
  593. tout le monde [tul-m5: dj все
  594. je te quitte за. я прощаюся а
  595. bientфt до швидкої зустрічі
  596. Ici Hйlіne говорить Елен
  597. chйri, chйrie-дорогою,-а
  598. un bureau de poste пошта
  599. кtre content de qch бути задоволеним чим-л.
  600. tout все
  601. loger жити, проживати
  602. un hфtel pas cher разг. недорогий готель
  603. excuser qn вибачати, прощати кого-л.
  604. excusez-moi вибачте мене
  605. кtre pressй поспішати, поспішати
  606. je suis pressй,-e я поспішаю
  607. une semaine тиждень
  608. en привід в
  609. la Suisse Швейцарія
  610. pourquoi чому
  611. parce que союз бо
  612. envoyer qch а qn посилати що-л. кому-л.
  613. un tйlйgramme телеграма
  614. une lettre 1) буква; 2) лист
  615. la pluie дощ
  616. l'architecte m архітектор
  617. le droit право
  618. un toit дахіва
  619. l'hiver m зима
  620. froid, • e холодний,-а
  621. l'йtй m літо
  622. le Jardin du Luxembourg Люксембурзький Сац
  623. calme тихий,-а, спокійний,-а
  624. se reposer відпочивати
  625. oublier qch, de faire qch забути що-л., забути зробити що-л.
  626. emporter qch відносити; брати, взяти з собою
  627. un parapluie зонт
  628. un fruit плід, фрукт
  629. laisser qn, qch залишати кого-л., что-л.
  630. la cuisine кухня
  631. encore наріччя ще
  632. une fois раз
  633. la suite продовження
  634. huit [qit] вісім
  635. essuyer qch витирати що-л.
  636. un manuel підручник
  637. l'вge m вік
  638. dix-huit [di-zqit] вісімнадцять
  639. un an рік
  640. aujourd'hui наріччя сьогодні
  641. vendredi m п'ятницю
  642. кtre pressй поспішати, поспішати
  643. un manuel de Franзais підручник французької мови
  644. A qui est ce manuel? Чий це підручник?
  645. Ce manuel est а moi. Це мій підручник.
  646. Quel вge as-tu? Скільки тобі років?
  647. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Який сьогодні день?
  648. Aujourd'hui nous sommes vendredi. Сьогодні п'ятниця.
  649. C'est dimanche aujourd'hui. Сьогодні неділя.
  650. lundi понеділок
  651. mardi вівторок
  652. mercredi середу
  653. jeudi четвер
  654. vendredi п'ятницю
  655. samedi суботу
  656. dimanche неділю
  657. un (une) journaliste журналіст,-ка
  658. un reportage репортаж
  659. un reporter [ra-por-t? ir] репортер
  660. une rubrique рубрика; відділ
  661. la culture культура
  662. culturel, culturelle культурний,-а
  663. le travail робота
  664. une confйrence нарада, конференція
  665. une rйunion збори, нарада
  666. apprendre qch дізнаватися л.
  667. une interview інтерв'ю
  668. un critique критик
  669. un metteur en scіne постановник, режисер
  670. un comйdien, une comйdienne актор, актриса
  671. un spectateur, une spectatrice глядач,-Іваниця
  672. ensuite наріччя потім
  673. rйdiger qch писати, складати що-л.
  674. passer зайти, забігти
  675. un speaker, une speakerine [spi-krin] диктор
  676. le lendemain на інший день
  677. le mйtier професія, спеціальність
  678. passionnant,-e захоплюючий,-а, захоплюючий,-а
  679. rencontrer qn зустрічати кого-л., зустрітися з ким-л.
  680. les gens m pi люди
  681. un auditeur, une auditrice слухач,-Іваниця
  682. la vie життя
  683. faire un reportage (sur qch) написати репортаж (про що-л.)
  684. prendre une interview (а qn) взяти інтерв'ю (у кого-л.)
  685. il revient chez lui він повертається додому
  686. rйdiger un article написати статтю
  687. lire (parler) au micro читати (говорити) по радіо, перед мікрофоном
  688. tenir qn au courant (de qch) тримати кого-л. в курсі (чего-л.)
  689. кtre au courant (de qch) бути в курсі (чего-л.)
  690. parfaitement lа. цілком вірно, це я
  691. un rendez-vous зустріч
  692. ne quittes раs не вішайте трубку
  693. noter записати
  694. йpeler сказати (або прочитати) по буквах

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !