ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Горбачов і перебудова
       

   

  Іноземна мова

  Горбачов і перебудова

  Реферат

  Міністерство освіти України

  Київський міжнародний університет цивільної авіації

  КИЇВ. 1999.

  Вступ.

  На даному етапі розвитку економічних і політичних перетворень, що відбуваються в країнах СНГ (країнах колишнього СРСР), коли з політічої арени вже пішли головні діючі особи періоду перебудови, поняття "перебудови" все ж залишається суперечливим. Кожен розуміє під цим поняттям щось, що відповідає його політичним поглядам. Хтось каже, що перебудова вже закінчилась, хтось каже, що ще не почи-налась ... Можна давати цьому поняттю багато визначень, проте я, на мій погляд, обрала найширше: перебудова - це сукупність державно-правових, політичних і соціальних явищ і процесів, пов "язаних з реформами і руйнуванням державно-правових й суспільно-політичних інститутів СРСР, що відбувалися в період 1985-1991 років.

  Що стосується меж, то їх пояснити дуже легко: 1985 рік - прихід до влади Горбачова й початок реформування (й руйнування); 1991 рік - путч, який прискорив процес розпаду СРСР, тобто це та дата, коли СРСР перестав фактично існувати.

  Після смерті 12 березня 1985 року Черненка новим Генеральним секретарем ЦК КПРС стає Михайло Сергійович Горбачов. Йому всього 54 роки, і у порiвняннi з попереднiмі генсека вiн виглядає досить молодо. Народ пiсля приходу Горбачова до влади очiкує змiн ...

  М. С. Горбачов (народився 1931р.). Президент СРСР в 1990 - 91 рр.. Генеральний секретар ЦК КПРС в 1985-91 рр.. 1966-68 рр. .- 1-й секретар Ставропольського міськкому КПРС. 1968-70 рр. .- 2-й секретар, з квітня 1970 - 1-й секретар крайком КПРС.

  1978-85 рр. .- секретар ЦК КПРС. Голова президіуму Верховної Ради СРСР в 1989-90 рр.. Член політбюро ЦК КПРС в 1980-91 (кандидат з1979). З грудня 1991 - президент Між-народного фонду соціально-економічних і політичних досліджень ( "Горбачов-фонд"). Нобелівська премія світу (1990).

  Виступив ініціатором перебудови.

  Про Горбачова розповідати складно з декількох причин.

  Перш за все, він - наш сучасник.

  По-друге, про нього не так багато написано! Тільки Ленін з усіх радянських лідерів (та й тільки в СРСР) не поступається Гобачову у кількості написаного про нього. Щодо закордонних публікацій, тут М.С. Горбачов - абсолютний чемпіон. У Бібліотеці американського конгресу міститься біля 250 (!) великих робіт про нього.

  По-третє, Горбачов - "лідер межі". Він отримав те, чого зовсім не прагнув: розпад соціалістичної системи.

  Та все ж Горбачов після Леніна найпомітнішій діяч в історії Росії (а потім СРСР) 20 століття, з ім "ям якого пов" язують кардинальні зміни. Його головна історична заслуга в тому, що він відчув глибинну необхідність змін і наважився, перебуваючи першою особою в партії і державі, ініціювати їх.

  Передумови перебудови.

  Більше ніж десять рокiв тому керiвництво КПРС проголосило курс на перебудову. За масштабом викликаних нею змiн в Європi, та й у всьому свiтi її справедливо порівнюють з такими iсторичний подiй, як Велика французька революцiя чи Жовтень 1917 року в Росiї. Вiрно й те, що вона носить затяжний характер. У останнiй час все рідше вимовляють саме це слово - "перебудова ", Зате все частiше кажуть, що вона завершилася, вичерпав себе i зазнала поразки.

  Так закінчилась перебудова чи ні? Вона є чи, в усякому разі, була? Щоб вiдповiсти на цi запитання, проглянемо в загальних рисах як вона розвивалася, і які викликала зміни.

  Отже, термiн "перебудова" з'явився в нашiй полiтичнi лексіцi в 1985 році. Але чим саме була тогочасна "перебудова"?

  Квiтень 1985 року поклав початок повiльно, обережним реформам, спрямованим на часткове оновлення iснуючої системи. Причиною "ремонту" стало вiдставання вiд США в гонцi Космiчна озброєнь: нездатність з економiчних причин дати вiдповiдь на програму "зоряних вiйн" впевнена керуючі кола СРСР у тому, що змагання в сферi високих технологiй вже майже програно ( про блізькiсть економiчної кризи каже хоч би такий факт: у 1971-1985 рр.. була присутня вiд'ємна Динамiку зростання з найважливiших економiчних показникам. Темпи зростання нацiонального прибутку складали у восьмiй п'ятірiчцi - 41%, у дев'ятій -28, у десятій - 21, в одинадцятій - 17 вiдсоткiв. ).

  Отож новий Генеральний секретар М. С. Горбачов спочатку лише вiдроджував часи хрущовської "відлиги". Мова йшла зовсім не про те, щоб змiнити систему - iснуючого цiлком задовільняла керуючу верхівку. Систему цю прагнули лише пристосувати до нових - передусiм мiжнародних умов. В першому проектi перебудови в основу ставилася технологiя, а не людина, якій вiдводиться незрозумiло роль "людського чинника".

  Перші реформи.

  На початку перебудови були припущені серйозні помилки в управлінні.

  До речі, спочатку на XXVII з'їздi КПРС 1986 року (де були прийняті "Основні напрямки економічного і соціального розвитку СРСР на 1986-90 рр.. і на період до 2000 року "і взято курс на прискорення) питання ставилося вірно: повернути виробництво особою до споживача i актівiзуваті людський чинник. Але як досягнути поставленої мети? Горбачов обрав цiлком марксіській засiб - засiб проб i помилок.

  Спочатку було "прискорення" - наївна спроба за допомогою iдеологiчніх закликів i переконань до "кожного на своєму робочому мiсцi "Змусити проіржавленій господарський механiзм крутитися швидше. Але одними вмовляння було не обійтися: на випуск товарiв народного споживання була задіяна тiльки одна сьома частина основних виробничих фондiв. I уряд задумав малу iндустрiалiзацiю, для того, щоб в результаті модернiзуваті вiдсталих легку промисловість. Але все це Закiнчив провалом уже на першому етапi: мiльярдні держкапвкладання в базовi галузi безслiдно розчинилися в загальному хаосі - нового устаткування, матерiалiв, технологiй легка промисловість так i не дочекалась.

  Тодi скоротили закупку ширвжитку i кинули Валютнi засоби на закупівлю технiки за кордоном. Результат - мiнiмальний. Частина устаткування так i залишилась на складах i пiд вiдкритий небом-нестача виробничих площ. А те, що вдалося кiнець кiнцем змонтувати, давало результати. Цiлi поточні лiнiї простоювали через невірну експлуатацiю, вiдсутність запчастин, низьку якість сировини.

  Нарештi зрозумiла, що за вiдсутностi стімулiв у виробникiв Нiщо в економiцi не повернеш. Вирiшили дати пiдприємствам госпрозрахункова самостiйнiсть. Але обмежена воля обернулася лише правом безконтрольним витрат державних засобiв i призвела до підняття цiн, скорочення обсягу виробництва i рiзкого зростання грошової маси в наявному використанні.

  Збільшення заробітків при цьому нiяк не вплинуло на вихiд кiнцевої споживчої продукцiї, оскiльки грошi виплачувалися не тiльки виробникам товарiв, але й всiм iншим без винятку.

  Бажання влади виглядати добре без усяких на те пiдстав зiграло з нею непоганий жарт. Чи не скорочуючи попереднiх видаткiв, в центрi i на мiсцях опрацьовували численнi соцiальнi програми, закачувалі в економiку iнфляційні грошi. В кiнцi кінців роздутий платеспроможній попит почав потроху роздавлюваті i торгiвлю, i споживчий сектор промисловостi.

  Втрати народного господарства вiд першої реформи Горбачова -- Антиалкогольної кампанiї - оцiнюють у 40 млрд. карбованцiв. Втрати, яких завдала соцiалiстічній економiцi реформа 1987 року, взагалi не піддаєтся обрахування. Другий подих до соціалізму так i не прийшов - почалася агонiя ...

  Реформа виборчої системи. Перший i Другий З'їзди.

  Першим конкретним кроком на шляху до полiтичної реформи стали рiшення дванадцятої позачергової сесiї Верховної Ради (ВР) СРСР (одинадцятого скликання ), Що вiдбулася 29 листопада - 1 грудня 1988 року. Цi рiшення передбачали змiну структури вищих органiв влади i державного управлiння країни, надання знов засновано З'їзду народних депутатiв, що обирає ВР СРСР, реальних владних функцiй, а також змiна виборчої системи, передусім введення виборiв на альтернатівнiй основi.

  1989 рiк став роком радикальних змiн, особливо в полiтичнi структурi суспiльства. Виборам народних депутатiв СРСР, що відбулися в березні-травні 1989 року передувала небачена в нашiй країнi виборча кампанiю, яка розпочалася ще в кінці 1988 року. Можливiсть висунення деяких альтернативних кандидатiв ( на 2250 депутатських мiсць було висуне 9505 кандидатiв) нарештi давала можливість радянським громадянам справдi обирати одного з декількох.

  Третина народних депутатiв обиралася вiд суспiльно органiзацiй, що дозволило Комунiст, як найбiльш масовій "суспiльній органiзацiї" на з'їздi мати бiльшiсть. Про це було заявлено як про досягнення: частка коммунiстів серед народних депутатiв стано-вила 87% проти 71.5% попереднього скликання, на основi чого робився гучний висновок про те, що в умовах вибору був пiдтвердження авторитет партiї.

  У виборах, що проходили 26 березня 1989 року по 1500 територiальних i нацiональна-територiальних округах, брала участь 89.8% включених до списків виборцiв. Цi вибори стали помiтнімі зрушенням товариства в бiк демократiї, принаймнi, як тодi здавалось. За роботою З'їзду слідкувала вся країна - повсюдно зафiксовано зниження продуктивності працi.

  Перший З'їзд народних депутатiв СРСР (25 травня - 9 червня 1989 року) став яскравою полiтичних подiєю. Нiколи ще не було такого в iсторiї цiєї країни. Зрозумiло, зараз можна з iронією дивитися на ті баталii, що дiяли через З'їзд, але тодi це виглядало перемогою демократiї. Практичних результатiв З'їзду було небагато, зокрема була обрана нова ВР СРСР. Було прийнято декiлька загальних постанов, наприклад Постанова про основнi напрямки внутрiшньої i зовнiшньої полiтики СРСР.

  дискусiї на Другому з'їздi народних депутатiв СРСР (12-24 грудня 1989 р.) Носили дiловий характер порiвняно з першим з'їздом. Другий З'їзд прийняв 36 нормативних актiв, у тому числі 5 законiв i 26 постанов. Одним iз центральних питань порядку денного Другого З'їзду народних депутатiв було обговорення засобів по оздоровленню економiки. Були обговорені питання про боротьбу з органiзованих злочинністю. З'їзд розглянув доповiдi комiсiй, присвячені як зовнiшньополiтічнім проблемам (оцiнка Договору про ненапад мiж СРСР i Німеччиною вiд 23 серпня 1939 р.., Полiтична оцiнка введення радянських вiйськ до Афганістану в 1979 р.. ) так i внутрішньополітичним (про подiї в Тбiлiсi 9 квiтня 1989 р.-жорстке придушення мирної демонстрації, про прівiлеї) ...

  Коли вiдкрив Перший З'їзд народних депутатiв, багато хто покладав на нього свої надії на краще життя. Але, як i багатьом надіям нашого народу, їм не судилося виправдатися. Перший З'їзд називають зараз "грою в демократiю", якою вiн, власне, i був. До Другого З'їзду зацікавлення людей вже помiтно вгамували. Народу вже стало зрозуміло, що не можна одним чарівним помахом зробити життя кращим. Реформа виборчої системи є справою необхiдно, але конкретного, вона народу дала небагато.

  Введення президенства.

  Влiтку-восени 1989 року реформатори в КПРС, які не захотіли позбавитися вiд чiпкіх обiймiв консерваторів, дали демократам можливiсть набрати полiтичних силу i вплив, дозволили їм представити правоцентріську Єднiсть в КПРС як стратегiчних лiнiю, а не як тимчасовий тактичний маневр. Ситуацiя в країнi вимагала рiшучого розвитку курсу на Змiшаний економiку, на утворення правової держави i укладення нового союзного договору. Все це об'єктивно працювало на демократiв.

  До зими 1989/90 року Полiтична ситуацiя iстотно змiнілася.

  Горбачов, не без пiдстав непокоючісь, що веснянi вибори в республiка призведуть до перемоги радикальних сил ( "Демо-кратічна Росiя", Рух i iншi), які одразу ж - за прикладом Прибалтики - намагатимуться зайняти незалежну позицiю у вiдношеннi очолюваної ними Верховної Ради Союзу, зробив крок, проти якого вiн i його однодумці виступали ще декiлька мiсяців тому. Використовуючи свiй авторитет в очолюваній ним Верховній Радi СРСР, вiн зумiв -- при опорі Мiжрегiональної депутатської групи - провести рiшення про укладення посади Президента СРСР. Коли Горбачов став Президентом, він одержав шірокi полiтичнi повноваження i тим самим сильно змiцнів свою владу в країнi.

  Проте ситуація швидко змінилася. Спочатку сталося зрушення "лiворуч "В розстановцi сил на полiтичнi аренi. У Москві 12 червня 1990 р. Перший З" їзд народних депутатів республіки прийняв

  Декларацію про державний суверенітет Росії. На цьому з "їзді у гострій боротьбі відбулися вибори Голови Верховної Ради Росії.

  Лідером парламенту РРФСР став Б. М. Єльцин (блок "Демократична Росія ").

  У жовтні 1990 р.. Верховна Рада СРСР надала Президентові СРСР надзвичайних повноважень.

  У червні 1991р. Б. Єльцина всенародним голосуванням було обрано першим президентом Росії.

  Розпад СРСР.

  Радянська держава влітку 1991 р.. опинилась на межі розвалу.

  Останню спробу врятувати імперію мирним шляхом зробив М. С. Горбачов, запропонувавши проект нового союзного договору.

  Керівники республік повинні були підписати його наприкінці серпня 1991 р. в урядовій резиденції в Ново-Огарьово.

  Однак консервативне оточення президента вирішило повернути до диктатури сталінського типу. Сформувалася група змовників - антиконституційний Державний комітет з надзвичайного стану (ДКНС; рос. - ГКЧП). До нього увійшло 8 чоловік, серед яких були голова Веховної Ради СРСР А. Лук "янов, віце-президент СРСР Г. Янаєв, прем "єр-міністр В. Павлов, голова КДБ В. Крючков, міністр оборони Д. Язов, міністр внутрішніх справ Б. Пуго. ДКНС заявив про свій нвмір відновити в країні порядок і не допустити розпаду СРСР. Призупинялись діяльність політичних партій, громадських організацій і масових рухів. Заборонялося проведення мітингів, демонстрацій, страйків. Встановлювався контроль над засобами масової інформації. В деяких регіонах СРСР на 6 місяців запроваджувався надзвичайний стан. Попередньо у столицю були введені танки та бронетранспортери.

  Проте змовнікі одразу ж зіткнулися з рішучою протидією керівництва РРФСР на чолі з президентом Б. Єльциним.

  На захист демократії виступили десятки тисяч мешканців Москви, а також деяких інших міст СРСР. Рішучі дії Б. М. Єльцина підтримала більшість урядів країн світу і міжнародна громадськість. Уже 21 серпня стало очевидним, що путч провалився і заколотники вилетіли у резиденцію Горбачова у Форос (Крим). Одночасно туди ж прибули представники російського президента. Після повернення М. Горбачова у Москву керівники змови були заарештовані.

  Невдала спроба державного перевороту прискорила розпад СРСР.

  9 вересня 1991 р.. було офіційно визнано незалежність Литви, Латвії і Естонії. Та все ж М. Горбачов та його найближче оточення прагнули зберегти Союз від подальшого розвалу.

  14 листопада в Ново-Огарьово 7 республік (Азербайджан, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, РРФСР, Таджикистан, Туркменістан) заявили про намір створити конфедеративний Союз Незалежних Держав (СНД).

  1 грудня відбувся референдум про незалежність України (яка відмовилась від у часті у формуванні СНД) - понад 90% виборців виявили прагнення жити в незалежній державі.

  На Україні на основі законів "Про Президента Української РСР" та "Про вибори Президента Української РСР", прийнятих Верховною Радою УРСР 5 липня 1991 р., Відбулися президентські вибори, які проходили під знаком боротьби старої партійно-державної бюрократії і національно-демократичної опозіції.Лідером першої був Л. Кравчук, а другої-В.Чорновіл. Президентом України став Л. Кравчук, котрий одержав 61.59% голосів виборців, що взяли участь у голосуванні.

  Щоб зупинити процес стихійного, хаотичного розпаду існування союзних структур, не допустити проліття крові, 7-8 грудня 1991 р.. відбулася зустріч в Бєлавезькій пущі (Білорусь) керівників Білорусі, РРСФР і України, на якій було підписано "Угоду про створення СНД", відкритого для всіх колишніх республік СРСР.

  Уперше абзаці "Угоди ..." було сказано: "Союз РСР, як суб "єкт міжнародного права і геополітична ревльність, припиняє своє існування ".

  Президент України Кравчук так зазначив головну причину розвалу Союзу: "Радянський Союз був приречений тому, що тримався на КПРС і КДБ. Демократія і імперія - поняття незіставні. Ви не знайдете в історії, щоб імперія була демократична. Радянський Союз - це була тоталітарна імперія, якої світ не бачив. І ось, як тільки КПРС пригнулась, почали гнути всі несучі конструкції. "

  21 грудня 1991 р. на зустрічі в Алма-Аті лідери Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Росії, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану та України підписали Декларацію про Співдружність Незалежних Держав .

  Після цього Президенту неіснуючого Союзу нічого іншого не залишалося як подати заяву, в якій він писав, що вважає свою місію завершеною.

  Таким чином, 25 грудня 1991 р. М.С. Горбачов склав свої повн?? важливий.

  Отже, СРСР припинив своє існування, а колишні його республіки (у тому числі і Україна) стали незалежними юридично, їх народ приступив до розв "язання трьох доленосних історичних завдань:

  створення незалежних держав;

  знищення тоталітаризму;

  реформування комуністичного способу виробництва, заснованого на централізованому адміністративному управлінні, на основі свободи економічної діяльності і ринкового регулювання виробництва.

  Висновок.

  Підсумовуючи згадане, дам більш широке визначення перебудові.

  Отже, перебудова - термін, що ввійшов у широкий вжиток з середини 80-х рр.. і означав курс на реформування тоталітарної системи в СРСР. Політика перебудови, розпочата частиною керівництва КПРС на чолі з М. С. Горбачовим, призвела до значних змін у житті країни й світу в цілому (гласність, політичний плюралізм, закінчення "холодної війни" і ін.). До кінця 80-х - початку 90-х рр.. в результаті протиріч й непослідовності в здійсненні перебудови відбулося загострення кризи в усіх сферах життя суспільства.

  Коротка хроніка подій 1985-1991 рр..

  1985

  БЕРЕЗЕНЬ: Смерть Костянтина Черненко.

  Михайла Горбачова Генеральним секретарем КПРС.

  КВІТЕНЬ: На пленумі ЦК КПРС, який пізніше назвали "історичним", вперше прозвучали слова "перебудова" і "прискорення".

  Початок боротьби з піяцством і перших кадрових зміщень.

  ТРАВЕНЬ: У промові, присвяченій 40-річчю Перемоги, Горбачов підкреслив внесок у неї Компартії на чолі з Й. В. Сталіним.

  1986

  СІЧЕНЬ: Вперше за останні десять років генсек звернувся до народу з телебаченню з новорічними поздоровленнями особисто.

  Перебудова телебачення, повернення "прикрити" передач.

  ЛЮТИЙ-

  - БЕРЕЗЕНЬ: XXVII З "їзд КПРС.

  КВІТЕНЬ: Чорнобильська катастрофа.

  ЛИПЕНЬ-СЕРПЕНЬ: Закон про індивідуальну трудову діяльність і вірування навколо нього.

  ГРУДЕНЬ: Алма-Ата - перші хвилювання на національному. грунті. Повернення Сахарова з Горьківського заслання.

  1987

  СІЧЕНЬ: На черговому пленумі Горбачов переконує: попереду ще найважчий етап перебудови.

  ВЕРЕСЕНЬ: Перший "дзвоник": зникла зубна паста. Початок серії тотальних дефіцітів.

  1988

  ЛЮТИЙ: Початок виведення радянських війск із Афганістану. БЕРЕЗЕНЬ: Стаття Ніни Андрєєвої "Не можу поступатися принципами".

  ЧЕРВЕНЬ-ЛИПЕНЬ: Перший конкурс "Московська красуня".

  Реабілітація церкви. XIX партконференція - перше рішення, прийнято неодностайно.

  ВЕРЕСЕНЬ: Михайло Горбачов очолює Верховну Раду СРСР.

  1989

  СІЧЕНЬ-ЛЮТИЙ: Вибори Верховної Ради СРСР.

  ЧЕРВЕНЬ: Перші страйки шахтарів.

  ЖОВТЕНЬ: Початок "відколу" Східної Європи від СРСР.

  ГРУДЕНЬ: Другий З "їзд народних депутатів СРСР. Смерть Сахарова.

  1990

  СІЧЕНЬ-

  -БЕРЕЗЕНЬ: Вибори до республіканських і місцевих Рад. Перші стотісячні демонстрації в Москві.

  БЕРЕЗЕНЬ: Верховна Рада Литви приймає "Декларацію незалежності".

  Введення посади Президента СРСР.

  ТРАВЕНЬ: З "їзд народних депутатів Росії: обрання Бориса Єльцина головою ВР РРФСР. Початок "війни законів". СЕРПЕНЬ: Вступив у дію Закон про друк.

  ВЕРЕСЕНЬ: Особливі повноваження для Президента.

  ЖОВТЕНЬ: Нобелівська премія для Президента.

  Продовольча допомога для народу.

  ЛИСТОПАД: Програма "500 днів" розпочалась, але швидко закінчилась.

  ГРУДЕНЬ: IV З "їзд народних депутатів СРСР. Відставка Шеварднадзе, інфаркт Миколи Рижкова.

  Обрання віце-президентом Генадія Янаєва.

  1991

  СІЧЕНЬ: Трагедія в Литві.

  Новий прем "єр Валентин Павлов починає з обміну грошей.

  2 КВІТНЯ: Нові ціни.

  БЕРЕЗЕНЬ - КВІТЕНЬ: позачерговий З "їзд народних депутатів РРФСР.

  19 СЕРПНЯ: Перемога демократії.

  25 ГРУДНЯ: М. С. Горбачов склав свої повноваження.

  Список літератури

  Д. Волкогонов "Сім вождів (Галерея лідерів СРСР в 2-х книгах ) ", Книга 2." НОВОСТИ ". Москва, 1996.

  "МАТЕРІАЛИ XXVII з'їзду Комуністичної Партії Радянського Союзу ". Видавництво політичної літератури. Москва, 1986.

  В. В. Діденко, С. С. Коломієць "Історія України. Курс лекцій". Київ , 1999.

  С. Стельмах, С. Пивовар "ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. Запитання і відповіді "." FEMINA ". Київ, 1996.

  Ю. В. Бураков, Г. М. Кипаренко "ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. Новітні часи (1945-1996)." ГЕНЕЗУ ". Київ, 1996.

  "Велика електронна енциклопедія Кирила і Мефодія" .1997.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !