ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Інтеграл, діфури, матриці
       

   

  Іноземна мова

  Інтеграл, діфури, матриці

  Інтегральне числення

  Невизначений інтеграл

  1. Поняття первісної

  Означення: Функція F (x) називається первісною для ф-ії f (x) на проміжку І, якщо на цьому проміжку F `(x) = f (x) або dF (x) = f (x) dx.

  Із означення виходить, що первісна F (x) -- диференційована, а значить Неперервна функція на проміжку І, і її вигляд суттєво залежить від проміжку, на якому вона розглядається.

  Теорема про множину первісних

  Якщо F (x) - первісна для функції f (х) на проміжку І, то:

  F (x) + С - також первісна для f (x) на проміжку І;

  будь-яка первісна Ф (х) для f (x) може біти представлена у вигляді Ф (х) = F (x) + С на проміжку І. (Тут С = const називається довільною сталою).

  2. Невизначений інтеграл. Задача інтегрування

  Означення: Операція знаходження первісних для ф-ії f (x) називається інтегруванням.

  Завдання інтегрування функції на проміжку полягає в тому, щоб знайти всі первісні функції на цьому проміжку. Для розв'язання задачі інтегрування функції достатньо знайти одну будь-яку первісну на розглядуваному проміжку, наприклад F (x), тоді (за теоремою про множину первісних) F (x) + С - загальний вигляд всієї множини первісних на цьому проміжку.

  Означення: Ф-ія F (x) + С, зо являє собою загальний вигляд всієї множини первісних для ф-ії f (x) на проміжку І і позначається

  де f (x) -- підінтегральна ф-ія; f (x) dx - підінтегральній вираз; dx - диференціал змінної інтегрування.

  Теорема Коші. Для існування невизначеного інтеграла для ф-ії f (x) на певному проміжку достатньо, щоб f (x) була неперервною на цьому проміжку.

  Неінтегровні інтеграли - які неможливо записати через основні елементарні ф-ії.

  3. Властивості невизначеного інтеграла

  Властивості, що випливають із означення невізн. інт:

  І. похідна від невизначеного інтеграла дорівнює підінтегральній ф-ії:

  ІІ. Диференціал від невизначеного інтеграла дорівнює підінтегральному виразу.

  ІІІ.

  Властивості, що відображають основні правила інтегрування:

  IV. Сталий множник, що не дорівнює нулю, можна виносити з-під знака інтеграла.

  V. Невізн. інтеграл від суми функцій дорівнює сумі невизначених інтегралів від цих функцій, якщо вони існують.

  4. Інтегрування розкладом

  Базується на 5-й властивості невизначеного інтеграла. Мета - розкласти підінтегральну ф-ію на такі доданкі, які простіше інтегрувати.

  5. Інтегрування частинами

  Теорема: Якщо функції u (x) та v (x) мають неперервні похідні, то:

  На практиці ф-ії u (x) та v (x) рекомендується вибирати за таким правилом: при інтегруванні частинами підінтегральній вираз f (x) dx розбивають на два множник типу udv, тобто f (x) dx = udv; при цьому ф-ія u (x) вибирається такою, щоб при діференціюванні вона спрощувало, а за dv приймають залишок підінтегрального виразу, який мітить dx, інтеграл від якого відомий, або може бути просто знайдений.

  Деякі типи інтегралів і їх заміни:

  v (x):

  де Р (х) -- многочлен, Q (x) - Алгебраїчна ф-ія.

  6. Метод підстановкі

  Мета -- перетворити інтеграл до такого вигляду, який простіше інтегрувати.

  Теорема. Якщо f (x) - Неперервна, а x = j (t) має неперервно похідну, то:

  Наслідок.

  7. Метод безпосереднього інтегрування

  У цьому методі використо. формула

  варіанту заміни змінної, але саму змінну не записують (роблять усно) При цьому використовують операцію внесення ф-ії під знак діференціала.

  Через це, якщо: , то:

  Під знак діференціала можна вносити будь-який сталий доданок - значення диференціалу від цього не зміниться.

  8. Інтегрування раціональних ф-ій

  Означення: Відношення двох многочленів називається раціональним дробом.

  Означення: Раціональний дріб правильний, якщо степінь многочлена в чисельник менший степеня многочлена в знаменнику, тобто n

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !