ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Розробка модулів програми / Укр ./
       

   

  Іноземна мова
  Складання програм з використанням модулів.

  Теоретичні відомості.

  прогресивним підходом у програмувонні вважається використання модулів або блоків. Набір процедур та функцій, об'єднаних в один блок (UNIT), може компілюватіся незалежно від головної програми. Завдяки цьому час компіляції для великих програм може на багато зменшуватися, а це має велике значення при відладці програм, які приходиться досить часто компілюваті.

  МОДУЛЬ (UNIT) - це програмна одиниця, текст якої відкомпільовано незалежно. Вона включає в себе визначення констант, типів даних, змінних, процедур та функцій, доступних для використання в програмах, які викликають.

  Внутрішня структура модуля прихована від користувача.

  Структура модуля.

  В модулі можна виділити декілька розділів: заголовок, інтерфейсна частина, реалізаційна частина і інілізаційна частина.

  Заголовок модуля.

  UNIT ім'я модуля;

  Інтерфейсна частина.

  INTERFACE початок розділу оголошень;

  USES модулі, які використовуються;

  LABEL оголошення доступних глобальних

  міток;

  CONST оголошення доступних глобальних

  констант;

  TYPE оголошення доступних глобальних

  типів;

  VAR оголошення доступних глобальних

  змінних;

  PROCEDURE (FUNCTION) заголовки доступних процедур (функцій);

  реалізаційна частина.

  IMPLEMENTATION початок розділу реалізації;

  USES модулі, які використовуються при реалізації;

  LABEL оголошення скритих глобальних міток;

  CONST оголошення глобальних констант;

  TYPE оголошення скритих глобальних типів;

  VAR оголошення скритих глобальних змінних;

  PROCEDURE (FUNCTION) тіла доступних та скритих процедур (функцій);

  Інілізаційна частина.

  BEGIN основний блок модуля.

  END.

  Індивідуальне завдання.

  Варіант № 7.

  Скласти програму на мові Pascal розв'язку даної задачі та виконання її на ЕОМ. Процедури та функції оформити у вигляді модуля.

  Завдання 1.

  Модуль:

  unit gregory;

  {---------------------------------------------- -----------}

  interface

  uses crt;

  var

  c, k: array [1 .. 5,1 .. 4] of real;

  i, j: integer;

  m: byte;

  function facktorial (x: integer): real;

  {---------------------------------------------- -----------}

  implementation

  function facktorial (x: integer): real;

  var

  i: integer;

  facktorial1: real;

  begin

  facktorial1: = 1;

  if i <= 1 then facktorial: = 1 else begin

  for i: = 1 to x do facktorial1: = facktorial1 * i;

  facktorial: = facktorial1;

  end;

  end;

  {---------------------------------------------- -----------}

  begin

  end.

  Запускна програма:

  uses gregory;

  begin

  clrscr;

  writeln ( 'Введiть елементи масива:');

  writeln;

  for i: = 1 to 5 do

  for j: = 1 to 4 do begin

  write ( 'Елемент [', i ,',', j ,']=');

  readln (c [i, j]);

  end;

  m: = 0;

  clrscr;

  for i: = 1 to 5 do begin

  for j: = 1 to 4 do begin

  k [i, j]: = c [i, j]/facktorial (i + j);

  if k [i, j] <1 then m: = m +1;

  write (k [i, j]: 7:5, '');

  end;

  writeln;

  end;

  end.

  Робота з файлами.

  Теоретичні відомості

  Файл - це сукупність даних однакового типу. Таке визначення збігається з визначенням масиву, але, на відміну від останнього, файл зберігають на диску, кількість даних у файлі при його опісуванні не вказується, елементи файла не мають індексів, що ускоаднює роботу з ними.

  Опис файлового типу має вигляд:

  Type <ім'я типу> = File of <тип компонент>;

  Процедури і функції для роботи з файлами:

  Assign - зв'язує деякий зовнішній файл на диску з файловою змінною.

  Reset - відкриває уже раніше створений файл данних на диску, ім'я якого було перед цим пов'язане процедурою Assign.

  Rewrite - створює новий файл і відкриває його. Якщо файл вже існує вміст знищується, а сам файл відкривається знову.

  Close - закриває файл, який зв'язаний з файловою змінною.

  Eof - набуває значення true, якщо досягнуто кінець файла, інакше набуває значення false.

  IOResult - використовується для пошуку помилок, які виникають при роботі з файлами.

  Індивідуальне завдання

  Завдання 1.

  Написати програму контролю знань студентів з літератури.

  Оформити файл відповідей та файл питань.

  Завдання 2.

  Написати програму що виводить на екран студентів, що набрали прохідний бал не нижче 8.

  Завдання 1:

  program zavd1;

  uses

  crt;

  const

  qfile = 'quest.txt';

  afile = 'ansver.txt';

  var

  f1, f2: text;

  i, k: integer;

  name, ansv: string;

  begin

  clrscr;

  assign (f1, qfile);

  assign (f2, afile);

  rewrite (f2);

  reset (f1);

  write ( 'Введіть своє ім `я, групу:');

  readln (name);

  writeln (f2, name);

  while not eof (f1) do begin

  readln (f1, name);

  writeln (name);

  write ( 'Ваша відповідь:');

  readln (name);

  writeln (f2, name);

  readln (f1, ansv);

  if ansv = name then k: = k +1;

  i: = i +1;

  end;

  writeln (f2, 'Всього питань:');

  writeln (f2, i);

  writeln (f2, 'Правильне харчування:');

  writeln (f2, k);

  close (f1);

  close (f2);

  end.

  РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ПРОГРАМИ:

  Вміст файлу протоколу:

  Брігіда e02

  товстої

  співає

  так

  Всього питань:

  3

  Правильне харчування:

  2

  Завдання 2:

  program typefiles;

  uses

  crt;

  const

  kolocenok = 2;

  type

  abiturient = record

  fio: string;

  marks: array [1 .. kolocenok] of integer;

  end;

  var

  ser, i, j, k: integer;

  abit: array [1 .. 40] of abiturient;

  temp: abiturient;

  begin

  clrscr;

  write ( 'Введiть кiлькiсть абiтурiентiв:');

  readln (k);

  for i: = 1 to k do begin

  writeln ( 'абiтурiент', i ,':');

  write ( 'im `я:');

  readln (temp.fio);

  writeln ( 'Введiть оцiнки:');

  for j: = 1 to kolocenok do readln (temp.marks [j]);

  abit [i]: = temp;

  end;

  clrscr;

  for i: = 1 to k do begin

  writeln ( 'абiтурiент', i ,':');

  write ( 'im `я:', abit [i]. fio);

  write ( 'травні оцiнки:');

  ser: = 0;

  for j: = 1 to kolocenok do begin

  write (abit [i]. marks [j], ',');

  ser: = ser + abit [i]. marks [j];

  end;

  writeln;

  if ser> 8 then writeln ( 'З А Ч И С Л Е Н И Й!');

  writeln;

  end;

  end.

  РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ПРОГРАМИ:

  абiтурiент 1:

  im `я: Саша травні оцiнки: 4, 5,

  ЗАРАХУВАННЯ!

  абiтурiент 2:

  im `я: Петро травні оцiнки: 3, 4,

  абiтурiент 3:

  im `я: Олег травні оцiнки: 4, 2,

  абiтурiент 4:

  im `я: Микола травні оцiнки: 2, 2,

  Висновок: поглибив знання, вміння та навички розробки з використанням текстових та тіпізованіх файлів, закріпив свої знання в області записів та тіпізованіх файлів.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !