ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Питання підвідомчості справ арбітражним судам в Російській Федерації
       

   

  Арбітражний процес

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І

  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

  Кубанського державного університету

  Юридичний факультет

  Кафедра цивільного, трудового та аграрного права

  Допустити до захисту в
  Державної атестаційної комісії

  "____"_________________< br>1997р.

  Зав. кафедрою

  ____________М.Д.
  Матіевскій.

  ДИПЛОМНА РОБОТА

  питаннях підвідомчості СПРАВ АРБІТРАЖНИЙ

  СУДАМ У РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

  Роботувиконав: студент 6курсу заочного відділення

  Науковийкерівник: старшийвикладач

  Моргунов С.В.

  КРАСНОДАР 1997р.

  П Л А Н.

  Введення.

  3

  1. Історичні аспекти виникнення і становлення 5 арбітражних судів в Росії.

  2. Питання підвідомчості арбітражних судів 17 економічних суперечок, що виникають з цивільних правовідносин.

  3. Питання підвідомчості арбітражних судів 28 економічних суперечок, що виникають з адміністративних правовідносин.

  4. Підвідомчість і підсудність спорів за участю 36 іноземних юридичних осіб.

  5. Практика розгляду спорів, що виникають за іншими 45 підставах.

  Висновок.

  55

  Бібліографічний список
  58

  ВСТУП

  Основним мотивом, що визначив вибір теми даної роботи, з'явилосявелика кількість питань, що виникають в процесі правозастосовноїдіяльності в арбітражних судах Росії при визначенні підвідомчостіекономічних суперечок. Відсутність чіткої й однозначної правовогорегулювання у цій галузі права породило сьогодні величезна кількістьненормативних актів, що роз'яснюють і, тим або іншим чином, тлумачатьсяарбітражний процесуальний закон. Крім того, в умовах швидко мінливогозаконодавства, коли, створені лише в 1992 році, арбітражні суди, ввідміну від судів загальної юрисдикції, що не мають багатою, історичносформованої практики з багатьох процесуальних питань, виникає гостранеобхідність визначення компетенції арбітражних судів як судівдержавних, хоча і побудованих на засадах незалежногоарбітрування, але й захищають державні інтереси при вирішенніекономічних суперечок, що виникають з адміністративних правовідносин.

  Значення правильного вирішення питання підвідомчості економічнихспорів важко переоцінити. Необгрунтована відмова у прийнятті до розглядупозовних матеріалів арбітражним судом практично означає відмову вправосуддя, що, природно, суперечить статті 46 Конституції Російської
  Федерації. Ось чому так важливо домогтися граничної чіткості і ясностітлумачення і застосування законодавства, що визначає підвідомчістьсправ арбітражним судам.

  У роботі не ставилося завдання висвітлення всіх описаних і потенційнихвипадків виникнення суперечок при визначенні підвідомчості, більшактуальною сьогодні є проблема об'єднання та систематизаціїосновних принципів, що застосовуються при визначенні підвідомчості справарбітражних судів, спроба якої і здійснена в даній роботі.

  Посвячення першої частини роботи історичного аспекту проблемипідвідомчості господарських спорів є скоріше вимушеним кроком увідсутність прямої спадкоємності й історично сформованих в перервахроботі арбітражів в Росії, пов'язаних з відомими подіямисоціалістичного минулого.

  Підвідомчість, будучи основою для визначення місця арбітражнихсудів у системі правосуддя, визначає рівень значущості останніх,підтверджуючи при цьому саму необхідність їхнього існування.

  1. Історичні аспекти виникнення і становлення арбітражних судів в Росії

  Дозвіл торгових та інших господарських спорів упорядковувалися поміру створення та розвитку системи судових установ. Їх специфікавизначалася історичними умовами та національними традиціями встановленні правових систем різних держав.

  Особливі торговельні суди були ще в Стародавньому Римі. У договорах міжримлянами і латино встановлювалися правила, згідно з якими позови вярмаркових спорах підлягали вирішенню суддею одноособово при непарній числіприсяжних [1]. Вперше торгові суди в найбільш явному і поширеномувигляді виникли в Італії як вузькоспеціальні морські торгові суди. УНадалі торгові суди виникали в ряді французьких міст, депроводились традиційні ярмарки (Авіньйон, Безансон, міста Шампані). Суддіпризначалися Радою Короля. Усі суди були тимчасовими, оскільки діялитільки в період проведення ярмарку. Рішення цих судів оскарженню непідлягали.

  Із розвитком торгівлі спеціалізовані торгові суди в мірунеобхідності виникають в Австрії, Англії, Німеччини, Голландії, Іспанії,
  Італії, Росії, США та інших країнах.

  Перший постійна комерційний суд був утворений в листопаді 1563 в
  Парижі [2].

  У Росії про особливі судах для торгового стану вперше згадується в
  Статутний грамоті Новгородського князя Всеволода Мстиславича, даної в 1135році церкви Святого Іоанна Предтечі на Опоках: "... управляти всю працю
  Іванський і торговельна та вітальня і суд торговий ". Торговий суд у цьомудокументі понімаетя не як законодавче нововведення, а як вказівка назастосування до Іванський купецтву звичайного загальновідомого встановлення [3].

  У судочинстві Давньої Русі застосовувалося тільки судоговорінні,що "було дуже логічно і просто, без жодного зайвогобагатослів'я і многоопісанія "[4]. У сільській місцевості переважалотретейський розгляд за сприяння старців і посередників. Іншимспособом розгляду спорів служили сільські сходи, на яких судили зазвичаям.

  У Малоросії здавна існували особливі суди, призначення якихполягало в примирливому і, у всякому разі, скороченому, далекому всякогоформалізму, виробництві спірних справ ", - писав російський дослідник Г.
  Барац [5].

  Згодом дії суду визначалися суднами статтями та грамотами.
  Як приклад можна навести статутну Білозерський грамоту 1488 року,
  Статутну грамоту князя Олександра, дану Смоленської землі в 1505 році,
  Статутну грамоту князя Сигізмунда 1509, дану Волинській землі,
  Псковську судну грамоту 1397-1467 років [6].

  Перша спроба створити постійний, спеціальний суд для купецтваналежить цареві Олексію Михайловичу (1667г.), який ухвалив "видатисправи купецкіх людей в одному пристойному наказі, щоб тяганиною за різниминаказам їм, купецкім людям, промислів своїх не відбувати "[7].

  Подальший розвиток торгові суди отримали при Петрові Великому (1721г.).
  Він створив Головний магістрат, який судив торгові справи, ввів становуорганізацію купецтва за європейським зразком, але не допускав застосування вторгових судах звичаїв, визнаючи їх чужими всьому історичного минулого
  Росії. Цар наказував торговим судам керуватися Статутами і
  Указами, тобто нормами права. У період царювання Імператора Петра
  Першого вищою судовою інстанцією став Сенат, який прийшов на зміну
  Государевої Боярської Думі та Расправной Золотий Палаті [8].
  Спеціалізовані торгові суди були створені при ратушах і митницях. Суди,у віданні яких знаходилися торгові справи, стали називатися Судами
  Митними.

  Указом від 14 травня 1832 року в Росії були засновані комерційні суди,проіснував до 1917 року, і особливі для них правила судочинства.

  Статут судочинства в комерційних судах складався з 16 розділів (пропідсудності, про заклик і явку до суду, відводи, про відібрання свідченьсторін і приведення справи в ясність і так далі), що включали в себе 470статей і Тимчасові правила про порядок провадження справ про неспроможністьз 28 статей [9].

  Судова реформа 1864 року в Росії комерційних судів організаційноне торкнулася, проте відбулися зміни в судочинстві: суперечки повиннібули розглядатися на основі Статуту цивільного судочинства від 20Листопад 1864, введеного в дію стосовно до загальних судів іщо містить правила збору та оцінки доказів.

  Судові Статути 1864 року, що включали в себе процесуальні норми,стосовно діяльності комерційних суден, мали суттєвінедоліки при їх виданні, оскільки були опубліковані розкидано в різнихчастинах Зводу законів. Тому, після смерті імператора Олександра, суддітаких міст як Москва, Санкт-Петербург, Казань, звернулися звсепідданішу клопотанням про "Найвище повеління видати Судові Статути
  1864 особливою книгою з найменуванням оной "Судові Статути Імператора
  Олександра Миколайовича "за прикладом давніх історичних пам'яток Російськогозаконодавства: Правди Ярославській, Судебник Івана Третього і
  Четвертого, Уложення царя Олексія Михайловича, щоб таке видання ниніроз'єднаних в Зводі Законів Судових Статутів 1864 року, прикрашене
  Державіним Ім'ям покійного Государя, послужило до вічного спомину, зроду в рід і від покоління до покоління переходить, про Олександра Другий нетільки як про Царя-Визволителів, але і як про Царя-законодавців, що поклала в
  Росії підставу Суду скорому, правому, милостивого і рівному длявсіх "[10].

  Задовго до реформи 1864 року в Росії Статуту про судочинство посправах торговим була визначена підвідомчість комерційних суден. До їхвідомству належали всі суперечки і позови з торговельних оборотах, векселями,договорами та зобов'язаннями письмова і словесним, всі справи пронеспроможності "незалежно від звання осіб, в ону впали" (§ 1632-цит.по Зводу законів Російської Імперії для купецтва). Розбір комерційногосуду не підлягали: суперечки про покупку і продаж товарів за готівку врядах, в крамницях, на ринках, торгах і ярмарках, так само як і справиремісників між собою і з іншими, за яким потрібно плата за особистуроботу, всі суперечки з торгівлі, що не перевищують 150 рублів сріблом (§ 1633там же). Була визначена і підсудність: відомство кожного комерційногосуду простягалася "не далі того міста, в якому він заснований і повітуоного "(§ 1636) [11].

  Згідно Статуту про торговельну неспроможність та вирішенні торгових справсудом, звернення в комерційний суд починалося з подачі проханняголові суду, який направляв його до відповідного відділення. Якщопрохання задовольняло формальним вимогам закону, то заводяться справу.

  Процес вважався що почався з моменту вручення сторонам повісток. Допочатку розгляду по суті поводилася словесна "розправа":прийшовши до суду, відповідач міг заявити всі відводи. Якщо відводи не булизаявлені або не були пошановані, то він зобов'язаний був дати відповідь по сутіпозовних вимог.

  Змаганнп сторін велося в письмовій формі. "До протоколу вислуханимсторін означаєтся: 1) суть справи так, як воно за взаємною поясненнюсторін видається, 2) найголовніші обставини, у визначенні якихсторони не погодилися, 3) означених тих обставин, які повинні бутинаведені в ясність за допомогою доказів "(ст. 1374 Статуту). Протоколскладався протоколістів під контролем секретаря.

  "Коли з виробництва справи будуть потрібні довідки, то суд надаєтяжущімся збирати отої, призначаючи тільки за обставинами, на підставістатті 1598, термін, коли довідка має бути представлена, і, не входячи зсвого боку зі сторонніми місцями та особами ні в яку листування "(ст.
  1341). "Якщо довідку має витребувати з присутствених місць, токомерційний суд дає сторонам свідчення в тому, що вона дійснощо проводить у тому суді справі потрібна "(ст. 1342).

  Засобами доказування в комерційному суді служили власневизнання, письмові акти і документи, свідки, присяга. Рішення справиприсягою могло мати місце тільки за наявності доброї волі і згоди обохсторін.

  Після закінчення заперечень і перевірки представлених доказів справапрямувало до канцелярії для складання записки, яка повинна буламістити в собі всі дані і закони, що дозволяють суперечка.

  Присутнім сторонам "визначення рішуче" оголошувалосянегайно, особисто, при відкритих дверях.

  Сторонам відсутнім визначення оголошувалося через поліцію.

  Тяжущемуся, що знаходиться в безвісно відсутнім, рішення оголошувалосяза допомогою триразового опублікування у Відомостях обох столиць і
  Губернаторському повідомленні.

  "Протокол рішучий повинен бути складений і підписаний не пізніше, як упротягом двох днів з того часу, як підписаний про нього журнал засідання "(ст.
  1381).

  "За неправі позови та спори покладався при первинних рішенняхкомерційного суду штраф 5 відсотків із суми позову (за виняткомвексельних позовів, розглянутих у спрощеному порядку), а за неправоюапеляцію - 10 відсотків. Крім того, при подачі апеляційного проханнястягувалася 60 рублів застави "[12].

  Зокрема, Урядовий сенат, як вища судова з торговельнихсправах, у справі № 1193 від 3іюня 1903 між Граве і Штедінгом вказав нате, що штрафні гроші (держмито) не стягуються з помирившись досудового місця, "Засим штрафні гроші, присуджені перше інстанцією
  Суду в скарбницю, стягуються у половинному розмірі, коли примирення сторінпослідує після першого рішення і, отже, до вирішення другуінстанції. Звідси випливає, що при примирення сторін після того, яквідбулося рішення другої інстанції, застосування пільги, встановленої внаведеній статті закону (ст. 74 Зак. Суд. Гр. т. 16 ч. 2) щодоштрафних грошей, не може мати місця незалежно від того, чи було оголошеносторонам це рішення чи ні "[13].

  Існував тільки один порядок оскарження - апеляція. Поданняапеляційної скарги повинне було передувати оголошення невдоволеннятаким, що відбувся рішенням суду до закінчення 8 днів з дня оголошення рішення, ау справах фрахтових, вексельним і конкурсних-протягом 3 днів [14].

  Виконання проводилося за виконавчими листами через судовихприставів. Виконання рішень знаходилося поза юрисдикцією комерційних суден.

  Присутність, приміром, у Московському комерційному суді о десятій годиніранку і тривав до другої години пополудні. При такому режимі роботи успіхи
  Московського комерційного суду були настільки очевидні, що у ювілейніймови в 1903 році з нагоди сімдесятиріччя суду його голова Н. А.
  Побєдоносцев із задоволенням відзначав відгуки про комерційному суді як храміправди, милості, і швидкого розгляду. Статут судочинства вкомерційному суді дозволяв викликати сторони не тільки з дня на день, а йз години на годину. На думку Н.А. Побєдоносцева, та святкові дні не повиннібути перешкодою для розгляду важливих, що не терплять зволіканнясправ.

  Судді Московського комерційного суду пишалися відсутністю в їх стінахмертвотних формалізму і канцелярською рутини, властивим окружним судам.

  Декрет про суд № 2 від 7 березня (22 лютого) 1918 року в статті 15містив заборону на судові позови між різними казенними установами.
  Тим самим було здійснено розмежування в компетенції органів господарськогоуправління та органів правосуддя [15]. З початком господарської реформи 1921року, з переходом до комерційного розрахунку та майновій самостійностівзаємини між підприємствами стали будуватися на договірних засадах.
  Повну натуралізацію епохи воєнного комунізму змінили товарно-грошовівідносини [16].

  Відповідно до Положення про порядок вирішення майнових суперечокміж державними установами та організаціями, затвердженимпостановою ЦВК і РНК РРФСР 21 вересня 1922, були утворені
  Вища арбітражна комісія при Раді Праці та Оборони (СТО), арбітражнікомісії при обласних економічних Радах, а згодом - пригубернських економічних нарадах [17].

  Постановою від 3 квітня 1922 Президія Вищої ради
  Народного Господарства (ВРНГ) утворив арбітражну комісію при ВРНГ іарбітражні комісії при місцевих органах Промбюро і губраднаргоспи, якіз'явилися попередниками органів відомчого арбітражу. Законодавчеоформлення цих органів та затвердження Положення про арбітражної комісії
  ВРНГ СРСР відбулося в 1926 році [18].

  Виробництво в арбітражних комісіях здійснювалося за правилами,передбаченим ЦПК союзних республік, з деякими винятками. Справирозглядалися колегіально. Один з арбітрів у колегії був юристом,другий - господарником. Ця організаційна процедура і стала витокомдвоїстої оцінки природи арбітражних комісій: і як органів правосуддя,і як органів господарського управління.

  Постановами ЦВК і СНДо СРСР від 13 грудня 1929 року та 4 березня 1931року були ліквідовані відповідно відомчі і державніарбітражні комісії. Спори підприємств різної відомчоїприналежності пропонувалося передати на вирішення загальних судів, а спориміж підприємствами одного відомства передавалися на розглядвищестоящому в порядку підлеглості органу. Однак загальні суди були не взмозі впоратися з покладеним на них завданням через слабке знанняспецифіки господарських спорів, відсутності можливостей оперативноговирішення заявлених вимог. Через 16 днів після ліквідаціїарбітражної системи відбулося повернення до неї в кілька перетвореномувигляді.

  З моменту утворення арбітраж існував у двох видах --державний і відомчий. Державному арбітражу булипідвідомчі спори підприємств і організацій різного підпорядкування,відомчого - підпорядкування одному відомству (міністерству, комітету).

  У 1934 році Держарбітражу при РНК СРСР за дорученням Уряду СРСРзатвердив Правила розгляду і вирішення майнових спорів органами
  Держарбітражу. Гідність цих Правил полягало в тому, що вони містилипроцесуальні норми, що визначають порядок порушення справи, підготовкипозовних матеріалів до слухання і вирішення спору по суті [19]. Їхприйнято називати першими Правилами, з яких починається історіясучасного арбітражного процесу.

  Автор численних робіт з дослідження проблем арбітражно-судовихорганів Т.Є. Абов відзначає важливу роль першого Правил 1934 року взабезпечення законності, в закріпленні тих основ арбітражного процесу,які проіснували до початку шістдесятих років [20]. Вона пише:
  "Юридична доктрина арбітражного процесу пройшла шлях від повногозаперечення необхідності самостійних правил діяльності з вирішенняспорів за участю організацій, недооцінки їх значимості (що було багато в чомупов'язано з запереченням необхідності в Держарбітражу взагалі) до визнаннясамостійності арбітражного процесу як порядку діяльності по захиступрав та інтересів соціалістичних організацій і формування науки проарбітраж "[21].

  Р. Ф. Каллістратова, відомий науковець, дослідник у галузігосподарського права та судово-арбітражного процесу, також вказує нате, що на перших порах діяльності Держарбітражу насаджувалася теорія
  "процесуального нігілізму". Перелом відбувся в 1933-1934 роках, коливипадкові і розрізнені циркуляри з процесуальних питань булиоб'єднані, систематизовані, доповнені і видані в якості обов'язковихправил розгляду спорів [22].

  Однак більш обгрунтованою з цього приводу видається позиція В.Н.
  Гапєєва, який виникнення арбітражної форми захисту права пов'язує звиникненням арбітражних комісій, а не створенням органів Держарбітражу взв'язку з тим, що при заснуванні зазначених комісій поза судів загальноїюрисдикції брали до уваги ті специфічні риси, якими різнилисяміж собою арбітражні комісії та загальні суди, при формуваннісудопроізводственних норм держава наділялося особливими привілеямипроцесуального характеру в порівнянні з іншими особами, процесуальніакти, що регламентували діяльність арбітражних комісій, з багатьохпитань представляють до сьогоднішнього дня не тільки історичний, але йактуальний сучасний науковий інтерес [23].

  Нові Правила розгляду господарських спорів приймалися в 1963,
  1976 роках [24] і після їх затвердження постановою Ради Міністрів СРСРвід 5 червня 1980 стали єдиними для відомчих і державнихарбітражів. Правила збагатилися новими процесуальними інститутами, такими,як залишення позову без розгляду, спрощений порядок розгляду понизці категорій справ, колегіальне розгляд спорів та ін

  Особливий інтерес представляють Правила розгляду господарських спорівдержавними арбітражами 1976 року. У них містяться норми, аналогічніправилами про судочинство в комерційних судах, затвердженим Указом від 14Травень 1832, які не відносили до підвідомчості комерційних суденспори на суму, меншу 150 рублів сріблом, і не дозволяли оскаржуватирішення на суму, меншу трьох тисяч рублів (згідно з п. 8 Правилрозгляду господарських суперечок арбітражу не підвідомчі спори насуму менше 100 рублів). Закріплено також норми, аналогічні правиламрозгляду спорів арбітражними комісіями і Правилами розгляду івирішення справ Держарбітражу 1934 року, які передбачали мінімальністроки розгляду заявлених спорів та видачу наказів, виконавчихаркушів одночасно з рішенням та інші.

  Ряд норм із Правил 1976 перейшли до Арбітражного процесуальногокодекс 1992 року, який, зокрема, не передбачав ведення протоколусудового засідання, дозволяв розгляд спору за матеріалами справи безучасті сторін.

  Нарешті, деякі норми з Правил 1976 ми виявляємо в
  Арбітражному процесуальному кодексі 1995 року, який не встановлюєпорядку ведення засідання при розгляді спору (згідно з п. 88 зазначених
  Правил порядок ведення засідання визначається госарбітром,головуючим у справі).

  До кінця вісімдесятих років назріла необхідність створення натомістьвідомчих і державних арбітражів спеціальних арбітражних судів,що було викликано аварією монополії державної власності,активізацією господарської діяльності різних недержавнихсуб'єктів підприємницької діяльності, спробою залучення в
  Російську Федерацію іноземних інвестицій.

  2. Питання підвідомчості арбітражних судів економічних суперечок, що виникають з цивільних правовідносин

  Процесуальні норми про підвідомчість справ арбітражному суду всучасному законодавстві в сукупності складають інститутарбітражного процесуального права. Вони містяться, в основному, в
  Арбітражному процесуальному кодексі, а також в інших нормативних актах,таких як Цивільний кодекс України, Закон РФ "Про охоронунавколишнього природного середовища "та інших. Загальні правила підвідомчості справарбітражного суду встановлені статтями 4 і 22 АПК РФ. Положення,що містяться в цих статтях, являють собою конкретизацію ст. 127
  Конституції Російської Федерації. Виходячи з тлумачення ст. 127 Конституціїі норм, що містяться у гл. 3 АПК РФ, можна, перш за все, звернути увагуна те, що арбітражним судам підвідомчі лише ті справи і спори, щозаконом вилучені з підвідомчості судів загальної юрисдикції і прямовіднесені до підвідомчості арбітражних судів. Інакше кажучи,підвідомчість арбітражних судів визначена як підвідомчістьспеціалізованих судів. Отже, у всіх випадках, а як правило,це відбувається в "прикордонних" сферах, коли є сумнів упідвідомчості конкретної справи або спору суду загальної юрисдикції абоарбітражного суду, що це означає, що дану справу має вважатисяпідвідомчим загальному суду.

  Якщо підвідомчість судів загальної юрисдикції позначена черезвказівка на те, що до судів загальної юрисдикції відносяться цивільні,кримінальні, адміністративні та інші справи, то підвідомчість спорів таінших справ арбітражним судам визначена ст. 127 Конституції РФ через поняттяекономічних суперечок.

  Арбітражного суду підвідомчі справи з економічних спорах,що виникають з цивільних, адміністративних та інших правовідносин. Увідміну від АПК 1992 року, що передбачав розподіл всіх підвідомчихспорів на економічні та суперечки в сфері управління, що діє АПКназиває всі спори, що розглядаються в арбітражному суді, економічними.
  Поняття економічного спору означає, що арбітражним судампідвідомчі спори, що мають певне майнове зміст. Цеможе бути або пряме майнове вимога, або вимога про захистпевного майнового права. Даний критерій є основним,тому суперечки, що не мають будь-якого економічного майновогозмісту, що не торкаються економічних прав та інтересів, арбітражнимсудам не підвідомчі. У силу цього, наприклад, непідвідомчостіарбітражним судам є спори органів державної влади тауправління між собою про компетенції.

  Іншими критеріями, що визначають підвідомчість справ арбітражномусуду, є суб'єктний склад і характер діяльності суб'єкта
  (підприємницька діяльність).

  Суб'єктами спорів, підвідомчих арбітражного суду, що можуть бути:

  - юридичні особи, у тому числі і некомерційні організації. Тому,коли суперечка виникає між юридичними особами, характер діяльностісуб'єктів, у зв'язку з якою виникла суперечка, не має значення при визначенніпідвідомчості;

  - громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність безстворення юридичної особи і мають статус індивідуальногопідприємця, придбаний у встановленому порядку;

  - Росія, суб'єкти Російської Федерації;

  - у випадках, встановлених АПК РФ і федеральними законами, --освіти, які не є юридичними особами, громадяни не мають статусуіндивідуального підприємця;
  - Іноземні організації, організації з іноземними інвестиціями,міжнародні організації, іноземні громадяни, особи без громадянства,що здійснюють підприємницьку діяльність.

  Однак сама по собі наявність статусу юридичної особи або громадянина -підприємця ще не дає підстав для розгляду спору за їх участюв арбітражному суді. Зокрема, юридичні особи, які єнекомерційними організаціями, не у всіх випадках можуть звернутися доарбітражний суд, а тільки тоді, коли спір з їх участю носитьекономічний характер і виник у зв'язку із здійсненням нимипідприємницької діяльності, що допускається законодавством (п. 3 ст.
  50 ЦК). Ця обставина підкреслювалося і в постанові Пленуму Вищого
  Арбітражного Суду Російської Федерації № 33 від 28.09.94 року [25].

  У разі коли спір за участю громадянина-підприємця виник в неу зв'язку з підприємницькою діяльністю, він розглядається в загальномусуді.

  Підстави участі фізичної особи - не підприємця, передбаченів АПК (оскарження відмови в державній реєстрації якіндивідуального підприємця), у Законі України "Пронеспроможність (банкрутство) підприємств "(право на звернення доарбітражного суду з заявою про порушення провадження у справі пронеспроможність (банкрутство) (ст. 6 Закону), участь у виробництві вяк конкурсний кредитора).

  Одним з критеріїв віднесення справ до підвідомчості арбітражнихсудів є характер правовідносин, що визначений у ст. 22 АПК.
  Арбітражного суду, зокрема, підвідомчі економічні спори,що виникають з цивільних правовідносин. У даному випадку маються на увазівідносини, що регулюються цивільним законодавством. Коло цих відносинвизначений у п.п. 1, 2 ст. 2 ГК, серед яких особливо виділяються відносиниміж особами, які здійснюють підприємницьку діяльність, або з їхучастю. При цьому ГК виходить з того, що «підприємницької єсамостійна, здійснювана на свій ризик діяльність, спрямована насистематичне отримання прибутку від користування майном, продажутоварів, виконання робіт або надання послуг особами, зареєстрованими вцій якості у встановленому законом порядку »(п. 1 ст. 2 ЦК) [26].

  Редакція ч. 6 ст. 22 АПК РФ дає можливість припускати, щохарактер діяльності суб'єкта (підприємництво) є критеріємпідвідомчості справи арбітражному суду не тільки для іноземних громадянта осіб без громадянства, але і для організацій з іноземними інвестиціями,іноземних, міжнародних організацій.

  Таким чином, для вирішення питання про підвідомчість справарбітражного суду необхідна наявність названих вище критеріїв усукупності, тобто поєднання характеру правовідносин і суб'єктногоскладу учасників.

  Економічні спори, що виникають з цивільних правовідносин,представляють собою найбільш характерну та найпоширенішою категоріюсправ, що розглядаються арбітражним судом.

  У ч. 2 ст. 22 АПК дається відкритий перелік економічних суперечок,дозволяються арбітражним судом.

  Спори про розбіжності за договором (переддоговірні суперечки)підвідомчі арбітражному суду у двох випадках. По-перше, коли закономабо іншими правовими актами передбачені обов'язок однієї зі сторінукласти договір або право на передачу спору, який виник при укладаннідоговору, арбітражного суду. По-друге, якщо сторони уклали угоду пропереддоговірного передачу спору на розгляд арбітражного суду.

  Обов'язок укласти договір для однієї із сторін може бутивстановлена законом, іншим правовим актом. Наприклад, такий обов'язокпередбачена для комерційних організацій при укладенні публічногодоговору (ст.426 ЦК). При необгрунтованому ухиленні комерційної організаціївід укладення публічного договору інша сторона має право звернутися до суду звимогою про спонукання до укладення договору (п. 4 ст. 445 ЦК).

  Інший приклад. Відповідно до постанови Верховної Ради
  Російської Федерації від 4 квітня 1992 р. "Про заходи щодо забезпечення поставокпродукції (товарів) в райони Крайньої Півночі і прирівняні до нихмісцевості "[27] спори з приводу укладання договору поставки продукції татоварів розглядаються і вирішуються арбітражним судом за наявностісформованих господарських зв'язків, якщо покупець розташований в районах
  Крайньої Півночі та прирівняних до них місцевостях.

  При виникненні розбіжностей при укладенні договору, коли вВідповідно до закону, іншими правовими актами укладення договоруобов'язково для сторони, якої спрямована оферта (п.1 ст. 445 ЦК), абодля сторони, яка направила оферту (п. 2 ст. 445 ЦК), інша сторона має праворозбіжності передати на розгляд суду (спори за протоколом розбіжностей).

  Обов'язок укладання договору для обох сторін може бутипередбачений договором. До числа переддоговірних спорів, підвідомчихарбітражного суду в силу угоди сторін, відносять вимогу однієї ізсторін попереднього договору про спонукання іншої сторони до укладенняосновного договору (ст. 429, п. 4 ст. 445 ЦК), хоча цей переддоговірнихсуперечку можна назвати умовно, оскільки сторона вимагає виконаннязобов'язання, що виникла з попереднього договору.

  Арбітражного суду в силу угоди сторін підвідомчі також спорипро дозвіл розбіжностей по окремих умов договору, що виникли при йогоув'язненні.

  Спори про зміну умов та розірвання договорів підвідомчіарбітражних судів у всіх випадках, незалежно від виду договору. Згідно з п.
  1 ст. 450 ЦК, зміна і розірвання договору можливі за угодоюсторін, за винятком випадків, передбачених Цивільним кодексом,іншими законами або договором. На вимогу однієї із сторін договір можебути розірваний на підставі рішення суду: 1) якщо інша сторонасуттєво порушує договір; 2) в інших випадках, передбачених
  Цивільним кодексом, іншими законами або договором.

  Арбітражний суд розглядає спори, пов'язані з невиконанням абоненалежним виконанням зобов'язань. Найбільш розповсюдженими спорамиданого виду є спори з приводу покладання заходів майновоївідповідальності на несправних боржників, про спонукання виконаннязобов'язання в натурі та ін
  Спори про визнання права власності, а також пов'язані з витребуванняммайна з чужого незаконного володіння або з порушенням праввласника або титульного власника без позбавлення володіння підвідомчіарбітражного суду. Іншими словами, це спори про застосування речове-правовихспособів захисту права власності та титульного володіння, передбаченігол. 20 ГК. Наприклад, Акціонерне товариство відкритого типу "Глазовськамеблі "звернулося в Московський міський арбітражний суд з позовом пропорушенні Казанським меблевим комбінатом виробничого об'єднання
  "Татмебель" і Всеросійським Пректно-конструкторським і технологічнимінститутом меблів виключного права на використання промисловихзразків набору корпусних меблів і буфети, що охороняються патентами №. 41046,
  41047 і заборону випуску запатентованої меблів.

  Ухвалою Московського міського арбітражного с?? та від 11.04.95 вприйнятті позовної заяви було відмовлено з посиланням нанепідвідомчість спору господарському суду.

  Президія ВАС РФ визнав зазначене визначення, що підлягає скасуванню знаступних підстав.

  Права позивача як патентовласника промислових зразків уВідповідно до статті 3 Патентного закону Російської Федерації охороняютьсязаконом. Патент засвідчує виключне право на їх використання.
  Відповідно до статті 31 Патентного закону арбітражні суди відповідно до їхкомпетенції розглядають спори про порушення виключного права навикористання об'єкту промислової власності та іншихмайнових прав патентовласника. [28]

  Поширені в практиці арбітражних судів про відшкодування збитківможуть бути обумовлені невиконанням договірних зобов'язань, і тодізбитки виступають в якості основного виду відповідальності за невиконаннязобов'язань, або вимога про відшкодування збитків може бути способомзахисту цивільних прав, завданих наприклад дорожньо-транспортнимподією, або порушених виданим державним чи іншим органомненормативних актом, визнаною арбітражним судом недійсним. [29]

  З липня 1995 року до підвідомчості арбітражного суду впершевіднесена нова категорія справ у спорах, пов'язаних в захистом честі,гідності і ділової репутації. Честь, гідність та ділова репутаціярозглядаються цивільним законодавством як нематеріальніблаг і захищаються ним (ст. ст. 2,150,152 ЦК). Зокрема, ст. 152 ГКпередбачає право громадянина вимагати через суд спростування ганьблятьйого честь, гідність чи ділову репутацію відомостей, якщопоширив відомості не доведе, що вони відповідаютьдійсності. Таким правом володіє будь-який громадянин, в тому числі іщо має статус індивідуального підприємця, який має право звернутися доарбітражного суду з вимогами про захист його прав і законних інтересів усфері підприємницької діяльності. Крім того, відповідно до п.7ст. 152 ЦК юридична особа також має право звернутися в арбітражний суд, звимогою про спростування ганьблять його ділову репутацію відомостей або провизнання цих відомостей, що не відповідають дійсності, про відшкодуваннязбитків, заподіяних поширенням таких відомостей.

  Також новою для арбітражного процесуального законодавства єкатегорія спорів про визнання не підлягає виконанню виконавчого абоіншого документа, за яким стягнення провадиться у безспірному
  (безакцептному) порядку. При цьому, віднесення цієї категорії справ до груписпорів що виникають з цивільних правовідносин видається вельмиумовним, тому що насправді це визначається характером відносині видом документа. Наприклад, подібна форма судового захисту прав випливаютьз векселя безперечно повинна бути віднесена до категорії цивільних, чого нескажеш наприклад про вимогу визнати що не підлягає виконанню інкасовогодоручення уповноваженого державного про

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !