ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  відкріпне посвідчення
       

   

  Арбітражний процес

  ПЛАН:

  1. Введення

  2. Форма відкріпного посвідчення

  3. Передача відкріпних посвідчень

  4. Видача відкріпних посвідчень

  ДОДАТОК

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Введення

  Відповідно до частини четвертої статті 51 Федерального закону "Провиборах Президента Російської Федерації ", якщо менш ніж за 30 днів до днявиборів громадянин, включений до списку виборців, встановить, що не будемати можливості прибути в день виборів до приміщення того виборчогоділянки, де він включений до списку виборців, він має право отримати удільничної виборчої комісії відкріпне посвідчення на правоучасті у виборах Президента Російської Федерації, в тому числі і припроведення повторного голосування. Про одержання відкріпногопосвідчення громадянин розписується у списку виборців із зазначенням датиотримання. Видача відкріпного посвідчення реєструється вспеціальному реєстрі. Після пред'явлення відкріпного посвідченнягромадянин повинен бути включений до списку виборців на будь-якому іншомувиборчій дільниці. Форма відкріпного посвідчення та форма реєструвидачі відкріпних посвідчень затверджуються Центральною виборчоюкомісією Російської Федерації.

  При виникненні названих умов після призначення повторногоголосування, громадянин, який не отримав відкріпне посвідчення до днязагальних виборів, має право його одержати у встановленому порядку з дняпублікації в засобах масової інформації відповідного рішення
  Центральної виборчої комісії Російської Федерації.

  2. Форма відкріпного посвідчення

  Форма відкріпного посвідчення затверджена постановою
  Центральної виборчої комісії Російської Федерації від 22 січня 1996року N 69/584-II.

  "Про форму відкріпного посвідчення на право участі у виборах Президента Російської Федерації"

  Відповідно до частини першої статті 15 та статтею 51 Федеральногозакону "Про вибори Президента Російської Федерації" Центральнавиборча комісія Російської Федерації постановляє:

  1. Затвердити форму відкріпного посвідчення на право участі ввиборах Президента Російської Федерації.

  2. Установити, що бланки відкріпних посвідчень виготовляються уцентралізованому порядку на папері форматом 210х148 мм з рамкою і сіткоюзеленого кольору і текстом, виконаним чорним кольором.

  3. Опублікувати даний постанову в журналі "Вісник Центральноївиборчої комісії Російської Федерації "і направити в" Російськугазету ".

  3. Передача відкріпних посвідчень

  Відкріпні посвідчення є виборчими документами сувороїзвітності. Відкріпні посвідчення мають єдину для всієї території
  Російської Федерації нумерацію.

  Передача відкріпних посвідчень вищестоящої виборчоїкомісією нижчестоящої виборчої комісії оформляється актом передачівідкріпних посвідчень на право участі у виборах Президента
  Російської Федерації, який підписується головою, а в йоговідсутність - заступником голови або секретарем вищестоящоївиборчої комісії, і головою, а в його відсутність - заступникомголови або секретарем нижчестоящої виборчої комісії, ізасвідчується печаткою вищестоящої виборчої комісії. Акт складається удвох примірниках, один з яких залишається у вищій виборчоїкомісії, другий передається в нижчих виборчу комісію.

  Передача відкріпних посвідчень дільничним виборчим комісіямповинна бути проведена не пізніше ніж за 35 днів до дня виборів.

  Передачу відкріпних посвідчень дільничним виборчим комісіямна виборчій дільниці, утвореній за межами території Російської
  Федерації, організовує Міністерство закордонних справ РоссійскойФедераціі.

  4. Видача відкріпних посвідчень

  відкріпне посвідчення видається виборцю членом дільничноївиборчої комісії на підставі усної заяви виборця,включеного до списку виборців відповідної виборчої дільниці,при пред'явленні паспорта або документа, що засвідчує його особу. Проотримання відкріпного посвідчення виборець розписується в спискувиборців у графі "особливі відмітки" із зазначенням дати отримання і в Реєстрівидачі відкріпних посвідчень.

  Член дільничної виборчої комісії, який видав відкріпнепосвідчення, робить запис: "Видано відкріпне посвідчення" іставить його номер, заповнюючи три графи списку виборців - "паспорт абозамінює його посвідчення особи "," підпис виборця "," підписчлена дільничної виборчої комісії ". При цьому член дільничноївиборчої комісії доводить до відома виборця необхідністьзбереження відкріпного посвідчення після участі в голосуванні назагальних виборах на випадок проведення повторного голосування.

  Видача відкріпного посвідчення реєструється у спеціальному
  Реєстрі видачі відкріпних посвідчень на право участі у виборах
  Президента Російської Федерації, форма якого встановлена постановою
  Центральної виборчої комісії Російської Федерації від 20 березня 1996року N 82/690-II. Реєстр відкріпних посвідчень після закінчення йогозаповнення підписується головою та секретарем дільничноївиборчої комісії та засвідчується печаткою дільничної виборчоїкомісії.

  Втрачені відкріпні посвідчення не відновлюються.

  При підведенні підсумків голосування дільнична виборча комісіяпідраховує кількість виданих відкріпних посвідчень, числоневикористаних відкріпних посвідчень, а після повторногоголосування і кількість зданих в комісію відкріпних посвідчень, про щоскладаються відповідні акти, які підписуються головою ісекретарем дільничної виборчої комісії та завіряються печаткоюдільничної виборчої комісії.

  Після офіційного оголошення результатів загальних виборів або виборів заповторному голосуванні невикористані відкріпні посвідченняпогашаються дільничною виборчою комісією, про що складаєтьсявідповідний акт, який підписується головою та секретаремдільничної виборчої комісії та засвідчується печаткою дільничноївиборчої комісії.

  Погашення відкріпні посвідчення, а після повторного голосуваннята здані в комісію відкріпні посвідчення зберігаються разом звиборчими бюлетенями.

  ДОДАТОК

  Акт передачі відкріпних посвідчень на право участі у виборах

  Президента Російської Федерації

  ___________________ 1996 ________________________________________

  (найменування вищестоящої)
  _________________________________________________________________________ Виборчої комісії)передала _________________________________________________________

  (найменування нижчестоящої виборчої комісії)
  _________________________________________________________________________

  (кількість цифрами і прописом)відкріпних посвідчень на право участі у виборах Президента
  Російської Федерації за N________________________________________________

  (номери відкріпних посвідчень)

  М.П. Голова (заступник голови, секретар)

  ____________________________________________________

  (найменування вищестоящої виборчої комісії)

  _______________________________________

  (підпис)

  Голова (заступник голови, секретар)

  ____________________________________________________

  (найменування вищестоящої виборчої комісії)

  _______________________________________

  (підпис)

  Форма встановлена постановою

  Центральної виборчої комісії РФ від 20 березня 1996 N 82/690-II

  Реєстр видачі відкріпних посвідчень на право участі у виборах

  Президента Російської Федерації

  Дільнична виборча комісія виборчої дільниці N _________< br>_________________________________________________________________________

  (найменування суб'єкта Російської Федерації)
  _________________________________________________________________________< br>| NN | Прізвище, ім'я, по | N | Підпис | Підпис | Дата видав-|
  | | По батькові | відкріпного | виборця | члена | чи відкритому |
  | | Виборця, його | посвідчення | про отри-| дільничної | пітельного |
  | | Порядковий | | нии відкритому | виборчі-| удостове-|
  | | Номер у списку | | пітельного | котельної | ренію |
  | | Виборців | | удостове-| комісії про | |
  | | | | Ренію | видачі | |
  | | | | | Відкріпивши-| |
  | | | | | Ного | |
  | | | | | Удостове-| |
  | | | | | Ренію | |
  _________________________________________________________________________< br>| 1. | | | | | |
  _________________________________________________________________________< br>| 2. | | | | | |
  _________________________________________________________________________< br>| 3. | | | | | |
  _________________________________________________________________________< br>| 4. | | | | | |
  _________________________________________________________________________< br>| 5. | | | | | |
  _________________________________________________________________________< br>| 6. | | | | | |
  _________________________________________________________________________< br>| 7. | | | | | |
  _________________________________________________________________________< br>| 8. | | | | | |
  _________________________________________________________________________< br>| 9. | | | | | |
  _________________________________________________________________________< br>| 10. | | | | | |
  _________________________________________________________________________< br>| 11. | | | | | |
  _________________________________________________________________________< br>| 12. | | | | | |
  _________________________________________________________________________< br>| 13. | | | | | |
  _________________________________________________________________________< br>| 14. | | | | | |
  _________________________________________________________________________< br>| 15. | | | | | |
  _________________________________________________________________________< br>| 16. | | | | | |
  _________________________________________________________________________< br>| 17. | | | | | |
  _________________________________________________________________________< br>| 18. | | | | | |
  _________________________________________________________________________< br>| 19. | | | | | |
  _________________________________________________________________________< br>| 20. | | | | | |
  _________________________________________________________________________< br>| 21. | | | | | |
  _________________________________________________________________________< br>| 22. | | | | | |
  _________________________________________________________________________< br>| 23. | | | | | |
  _________________________________________________________________________< br>| 24. | | | | | |
  _________________________________________________________________________< br>| 25. | | | | | |
  _________________________________________________________________________< br>| 26. | | | | | |
  _________________________________________________________________________< br>| 27. | | | | | |
  _________________________________________________________________________< br>| 28. | | | | | |
  _________________________________________________________________________< br>М.П. Голова дільничної виборчої комісії (_________________)

  Секретар дільничної виборчої комісії (_________________)

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Постанова Центральної виборчої комісії РФ від 20 березня 1996

  N 82/690-II "Про роз'яснення про порядок видачі та обліку виданих відкріпних посвідчень на право участі у виборах Президента

  Російської Федерації і формі Реєстру видачі відкріпних посвідчень "

  2. Федеральний закон від 17 травня 1995 р. N 76-ФЗ "Про вибори Президента

  Російської Федерації"

  3. Постанова Центральної виборчої комісії РФ від 22 січня 1996 р.

  N 69/584-II "Про форму відкріпного посвідчення на право участі у виборах Президента Російської Федерації"

  4. Конституція Російської Федерації (прийнята на всенародному голосуванні 12 грудня 1993


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !