ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Олександр II і його реформи
       

   

  Історичні особистості

  РЕФЕРАТ НА ТЕМУ

  ОЛЕКСАНДР II І ЙОГО РЕФОРМИ

  Зміст:

  Введення

  3

  Глава 1. Особа імператора Олександра Миколайовича і перші роки йогоцарювання. 4

  Глава 2. Скасування кріпосного права. 6

  Глава 3. Буржуазні реформи Олександра II. 11

  Висновок. Наслідки реформ Олександра II. 17

  Список використаної літератури.
  18

  Введення.

  Реформи проведені Олександром II в ХIХ столітті і до цього дняактуальни.Поетому у своїй роботі я вирішив розповісти про реформи цьоговеликого імператора і спробував проаналізувати їх.

  Перш за все в першому розділі я сказав кілька слів про лич-ности
  Олександра Миколайовича і про перші роки його царювання.

  Другу главу я присвятив проблемі скасування кріпосного пра-ва, томущо на мій погляд, ця реформа стала самою значною ної не тільки зачас його царювання, але і за всі століття.

  У третьому розділі я розповів про інших буржуазних реформах, та-ких якземська реформа, судова, військова, освітня, господа-Твена.

  У висновку я спробував оцінити наслідки реформ Алек-сандра
  II.

  Глава 1.

  Особа імператора Олександра Миколайовича і перші роки йогоцарювання.

  Народжений в 1818 році син князя Миколи Павловича Олександр із самихперших днів свого життя шанувався як майбутній монарх, по-тому що ні вімператора Олександра I, ні в цесаревича Костянтина не було синів, а всвоєму поколінні він був старшим князем.Соот-льної його утворення тавиховання було чудово поставлений-но, і направлено на те, щоб підготуватийого до високої місії.

  Першим вихователем Олександра II був капітан Мердер, а в де-вять роківйого навчанням зайнявся В.А.Жуковскій.Программа, по якій навчався майбутнійімператор була ретельно опрацьована і спрямована на те, щоб зробити, щобзробити його людиною освіченою і всебічно освіченою, зберігшийого від передчасного захопити-ня дрібницями військового дела.Программу
  Олександр успішно освоїв, але вберегтися від військової "муштри" того часу незміг.

  У двадцять три роки цесаревич одружився на Марії Александров -не, принцесою Гессен-Дармштадтской.С цього часу Олександр починають нает своюслужбову деятельность.На протягом десяти років від яв-лялся правою рукоюсвого отца.Судя за свідченнями історія-ков, Олександр II перебував підсильним впливом батька і переймав деякі його качества.Однако йоговідрізняли від залізного характеру Миколи вроджена м'якість івелікодушіе.Іменно тому особа Олександра не можна оцінити однозначно --в різні моменти життя він справляє різне враження.

  Перші роки свого царювання імператор намагався ліквідує-роватьнаслідки Східної війни і порядків миколаївського вре-мені.В відношеннізовнішньої політики Олександр з'явився продовжувачем "почав Священного
  Союзу ", які керували політикою і Олександра I, і Миколи I. Крім того, напершому прийомі дипломатичного корпо-са, государ заявив, що готовийпродовжувати війну, якщо не досягне почесного міра.Такім чином вінпродемонстрував Європі, що, в цьому плані, є продовжувачем політикиотца.Также і у внут-ренней політиці у людей склалося враження, щоновий імператор продовжить справу свого отца.Однако на практиці цевиявилося не так: "повіяло м'якістю і терпимістю, характеристично длятемпі-рамента нового монарха.Сняти були дріб'язкові утруднення з печа -ти; університети зітхнули вільніше ...", говорили, що "государ хочеправди, освіти, чесності і вільного голосу. "

  Насправді, так воно і було, тому що, навчений гірким досвідомбезсилля в Кримській війні, Олександр зажадав "откровен-ного викладувсіх недоліків ". Деякі історики вважають, що на перших порахпрограми взагалі не було, так як труднощі воєн-ного часу не давали йомузосередиться на внутрішньому благоуст-ройстве страни.Только післязакінчення війни в маніфесті 19 березня 1856 Олександр II сказав своюзнамениту фразу, яка стала гаслом для Росії на довгі роки: "Такзатверджується і совершенс-твуется ея внутрішнє благоустрій, справедливість таласка та царс-твует в судах ея, нехай розвивається всюди і з новою силоюпрагну-ня до освіти, і будь-якої корисної діяльності ..."

  Глава 2.

  Скасування кріпосного права.

  Кріпацтво в Росії проіснував набагато довше, ніж в будь-якійіншій європейській країні і прийняло такі форми, що мало чим відрізнялося відрабства.Однако піти на скасування кріпосного пра-ва уряд зміг лишев 1861 році.

  Що ж змусило поміщиків і уряд відмовитися від такогозручної форми експлуатації?

  Ще в 1856 році імператор, приймаючи у себе представниківдворянства, сказав їм про свій намір проведення селянськоїреформи.По його думку "краще почати знищувати кріпосне правозверху, ніж дочекатися того часу, коли воно почне само по се-безнищуватися знизу. "

  В економічній сфері спостерігалося наростання кризи поме-щічьегогосподарства, заснованому на примусовому, вкрай нееффектів-ном, працюкріпосних селян.

  У соціальній сфері - посилення селянського протесту протикріпосництва, яке виражалося у збільшенні хвилювань.

  Для порівняння наведемо дані:

  1831-1840 рр.. - 328 селянських заворушень;

  1841-1850 рр.. - 545 селянських заворушень;

  1851-1860 рр.. - 1010 селянських хвилювання.

  Як ми бачимо, селянське невдоволення існуючим порядком наросталоз кожним днем.Правящіе кола побоювалися того, що разроз ненние селянськіхвилювання переростуть у "другу пугачовщину".

  Крім того, поразка в Кримській війні показало, що фортеця-ве право
  - Головна причина військово-технічну відсталість країни. Побоюючись того, що
  Росія буде відкинута до лав другорядних держав, уряд стало на шлях соціальних, економічних і політичних реформ.

  3 січня 1857 був утворений секретний комітет "для об-судженнязаходів з облаштування побуту поміщицьких селян ", але так як він складався ззатятих кріпосників, то діяв нерешітельно.Одна-ко, через деякийчас, зауваживши, що селянське невдоволення не вщухає, анавпаки, наростає, комітет впритул переступив до підго-товки селянськоїреформи.С цього моменту існування комітету перестало бути "секретом" ів лютому 1858 він був переімено-ван в Головний комітет "про поміщицькихселян, що виходять з кре-пісної залежності ".

  Необхідно сказати про ставлення самих поміщиків до реформе.А вонокоординально разлічалось.Большінство поміщиків виступало по-загально протиреформи.Некоторие погоджувалися, але на різних умовах-ях: одні відстоюваливаріант звільнення селян без землі і за викуп особистої свободиселянина, інші, господарство яких було сильніше втягнута в ринковівідносини, або мали намір розбудую-ить його на підприємницькихзасадах, виступали за більш лібе-ральний її варіант - звільненняселян із землею з сравни-тельно помірним викупом.

  Підготовка селянської реформи проходила в обстановці суспільно -політичного піднесення в стране.В 50-х роках ХIХ в.сложілісь два ідейнихцентру, які очолювали революційно-демократичний напрям російськоїдумки: А. І. Герцена та М. П. Огарьова,

  Н. Г. Чернишевського і М. О. Добролюбова в Лондоні.

  Відбувається помітне пожвавлення ліберально-опозиційного дви - ваннясеред тих верств дворянства, які вважали за необхідне не тільки скасуватикріпосне право, а й створити общесословние виборні органиуправління, заснувати гласний суд, ввести гласність взагалі, провестиперетворення в сфері освіти і т.д.

  В. І. Ленін називав обстановку суспільно-політичного крі-Зіса в
  Росії на рубежі 50-60-х років "революційною ситуацією" і виділяв три їїоб'єктивних ознаки:

  1) "криза верхів", що виражався у їх неможливості "управ-лять постарому ";

  2)" загострення, вище звичайного, нужди, лих пригноблених класів ";

  3)" значне підвищення активності мас ", які не бажали" житипо-старому ".

  Але революційні сили були настільки слабкі, що за допомогоюпроведення низки буржуазних реформ, самодержавство не тільки змогло вийти зкризи, а й зміцнити свої позіціі.Вот в якій обстанов-ке проводиласяскасування кріпосного права.

  До кінця серпня 1859 проект "Положень про селян" бувпрактично подготовлен.В наприкінці січня 1861 проект вступив нарозгляд останньої інстанції - Державного совета.Здесь булозроблено нове "доповнення" до проекту на користь поміщиків: за пропозицієюодного з найбільших землевласників

  П. П. Гагаріна був внесений пункт про право поміщика надаватиселянам (але за угодою з ними) негайно у власність і безкоштовно
  ( "в дар") чверть надела.Такой наділ отримав назву "Четверним" або
  "ного" (селяни називали його "сирітським ").

  19 лютого" Положення "(вони включали в себе 17 законодавчих актів)були підписані царем і отримали сілу.В той же день цар підписав і
  Маніфест про звільнення селян.

  За Маніфесту селянин отримував повну особисту свободу.Ето особливоважливий момент в селянській реформі, і я хотів би звер-тить на ньоговніманіе.Векамі селяни боролися за свою свободу.Еслі раніше поміщик мігвідняти у кріпосного всі його імущест-во, насильно одружити, продати, розлучитиз родиною і просто вбити, то з виходом цього Маніфесту селянин отримувавможливість вирішувати де і як йому жити, він міг одружитися, не питаючи на тезгоди поме-щіка, міг самостійно укладати угоди, відкриватипідприєм-буття, переходити в інші сословія.Все це надавало можли -ність розвитку селянського підприємництва, сприяло зростаннювідходу селян на заробітки, а в цілому давало сильний тол-чок розвиткукапіталізму в пореформеної Росії.

  За "Положенням" було введено селянське самоуправле-ня, тобтосільські та волосні сходи на чолі з сільськими старостами та волоснимистаршінамі.Крестьянам надавалося право самим розподілятиземлю, розкладати повинності, визначати черговість відбування рекрутськоїповинності, приймати в громаду і звільни-няти з нее.Также вводився волоснийселянський суд з маловаж-ним злочинів і майновим позовами.

  Вказаний в законі викуп садиб і польових наділів для селянбув неможливий, тому уряд прийшов на допомогу селянствупристроєм "викупної системи". В "Положеннях" зазначено, що поміщики зможутьотримати земельну позику, як тільки будуть влаштовані їх земельні відносини зселянами і встановлено земельний надел.Ссуда видавалася поміщикудохідними процентними паперами і зараховується за селянами, якказенний борг, який вони повинні були погасити протягом 49 років "викупнимиплатежами ".

  Порядок здійснення селянської реформи вимагав угоді-ня міжпоміщиком і селянином з приводу розміру наділу, а також з приводузобов'язань селянина по відношенню до поміщика. Це слід було викласти в
  "статутний грамоті" протягом одного року з моменту звільнення.

  Якщо скасування кріпосного права відбулася відразу, то ліквідаціяфеодальних, економічних відносин, усталених десятиліттями, рас-тягнуласяна багато годи.По закону ще два роки селяни повинні були відбуватитакі самі повинності, що й за кріпосного праве.Лішь дещо зменшиласяпанщина і скасували дрібні натуральні побори.До перекладу селян навикуп, вони знаходилися під временнообя-занном положенні, тобто зобов'язані були занадані їм наділи виконувати за встановленим законом нормампанщину або платити про-рок.Так як певного терміну після закінченняякого временноо-бязанние селяни повинні були бути переведені наобов'язковий викуп не було, то їх звільнення розтягнулося на 20 років (правда до 1881 їх залишилося не більше 15 %).

  Незважаючи на грабіжницький для селян характер реформи 1861 року, їїзначення для подальшого розвитку країни було дуже вели-ко.Ета реформастала переломним моментом при переході з феоду-лізм вкапіталізм.Освобожденіе селян сприяло інтенсив-ному зростанню робочоїсили, а надання їм деяких цивільних прав сприяло розвиткупредпрінімательства.Помещікам ж ре-форма забезпечувала поступовий перехідвід феодальних форм господа-тва до капіталістичних.

  Глава 3.

  Буржуазні реформи Олександра II.

  Скасування кріпосного права в Росії викликала необхідність про-ведення іінших буржуазних реформ - у галузі місцевого управ -ня, суду, освіти, фінансів, у військовій справі.

  1 січня 1864 було видано "Положення про губернські і повітовіземських установах ", вводите безстановий виборні ор-Гани місцевогосамоврядування - земства.Оні обиралися всіма сос-ловіямі на трирічнийтермін і складалися з розпорядчих органів (повітових та губернських земськихзборів) і виконавчих (повітових та губернських земських управ).

  Земства несли відповідальність за народну освіту, за народнездоров'я, за своєчасні поставки продовольства, за ка-якість доріг, застрахування, за ветеринарну допомогу та інше.

  Все це вимагає великих коштів, тому земствам було дозволеновводити нові податки, обкладати населення повинностями, утворювати земськікапітали.Прі своєму повному розвитку земська діяльність повинна булаохопити всі сторони місцевої жізні.Новие форми місцевого самоврядування нетільки зробили його всесословним, але і розширили коло йогополномочій.Самоуправленіе отримало таке широке поширення, щобагатьма було зрозуміле, як перехід до представницького способуправління, тому з боку уряду незабаром стало помітнопрагнення утримати діяльність земств на місцевому рівні, і недозволяти спілкуватися між собою земським корпораціям.

  16 червня 1870 було видано "Міське положення", за кото-рому в 509містах вводилося виборне самоврядування - міські думи, які обираються начотири года.Городская дума обирала свій пос-тоянно діючийвиконавчий орган - міську управу, відбутися у-явшую з міського головиі декількох членов.Городской голова був одночасно головою іміської думи і міської упра-ви.Право обирати і бути обраним доміську думу мали право тільки жителі, які мають майновим цензом
  (переважно власники будинків, торгово-промислових закладів, банків - одним словом торгово-промислова буржуазія).

  Таким чином, основна маса міського населення була уст-поранена відучасті в міському самоуправленіі.Компетенція городс-кого самоврядуваннябула обмежена рішенням суто господарських питань (благоустрійміст, пристрій базарів і т.п.).

  Одночасно з земської реформою, була підготовлена і доль-ная.Ізусіх реформ того часу вона була найбільш послідовною і однією з найбільшзначітельних.Судебние статути 20 листопада 1864 вводилибезстановий, гласний суд за участю присяжних заседате-лий, адвокатурою ізмагальністю сторон.Прісяжние заседате-ли, що беруть участь в судовомупроцесі встановлювали лише винність або невинність підсудного, мірупокарання ж визначали самі судьі.Решенія, прийняті судом за участюприсяжних засідателів вважалися остаточними, в іншому випадку моглибути оскаржені в судовій палате.Решенія окружних судів, в якихбрали участі присяжні засідателі могли бути оскаржені лише в томувипадку, якщо було скоєно порушення законного порядку судопроіз -водства.Апелляціі на ці рішення розглядав Сенат.

  Для розбору дрібних проступків і цивільних справ з позовом до 500рублів в повітах і містах вводився світової суду з спрощенимсудопроізводством.Состав мирових суддів обирався на повітових земс-кихзборах.

  Судові статути 1864 вводили інститут "присяжних повірених" --адвокатуру, а також інститут судових следователей.Пред-седателі і члениокружних судів і судових палат, присяжні пове-ренние, їх помічники ісудові слідчі повинні були мати вищу юридичнуобразованіе.Председателі і члени окружних судів і судових палатзатверджувалися імператором, а світові судді - Сенатом.После цього вони немогли бути звільнені або усунені від поса-ності на якийсь час, а лишеу разі вчинення будь-якого кримінального злочину, але і тоді рішенняпро з усунення з посади виносив суд. Таким чином закон вводивважливий принцип незмінюваність суддів.

  У 1861-1874 роках було проведено серію військових реформ.

  У 1874 році був виданий статут про загальний військовий обов'язок, який докорінно змінив порядок поповнення войск.Прі Петрові Великому всі станизалучалися до військової службе.По законам ХVIII століття дворянство поступовобуло звільнено від військової повинності, і рекрутчини стала участь непросто нижчих верств населення, але бід-кро з них, тому що ті, кт??багатший могли відкупитися, найнявши за себе рекрута.Такая форма військовоїповинності лягла тяжкий тягар-ньому на плечі бідних верств населення, томущо термін служби в той час було 25 років, тобто годувальники, ідучи збудинку, залишали його практично на все життя, селянські господарстварозорялися з усіма наслідками, що випливають звідси наслідками.

  За новим законом, призиваються всі молоді люди, які досягли 21 року, алеуряд щороку визначає необхідну кількість но-вобранцев, і пожеребком бере з призовників тільки це число (зазвичай на службузакликалося не більше 20-25% призовників). Призи-ву не підлягали єдинийсин у батьків, єдиний годуй-Лец в сім'ї, а також якщо старший братпризовника відбуває або від-був службу.Взятие на службу числяться в ній: всухопутних військах 15 років: 6 років в строю і 9 років у запасі, у флоті - 7років дії-котельної служби та 3 роки в запасе.Для отримали початковуобразо-вання термін дійсної служби скорочується до 4-х років, закінчивши-шихміську школу - до 3-х років, гімназію - до півтора року, а що маливища освіта - до півроку.

  Таким чином, ми можемо зробити висновок, що нова система передпілля-галане тільки військове навчання солдатів, але в той же час проводив-ся рядзаходів з метою просвіти (особливо це помітно під час керуваннявійськовим міністерством графом Д. А. Мілютін).

  Військові витрати, викликані Східної війною, а також викупнаоперація, затіяна в цей час змусила уряд вийти з рамокбюджета.Правітельство брало кредити за кордоном, вдавався до внутрішніхпозиками, випускало кредитні білети.Все це призвело до того, що всталареальна проблема впорядкування державного господарства.

  Для збільшення державних доходів було прийнято низку заходів, однимз яких - скасування винних відкупів.

  При Катерині II приватні особи "відкуповуватися" право продажу вина впевному окрузі за деяку сумму.По новим порядком вино моглопродавати будь-яка особа, але все вино, що надходять у продаж обкладалося
  "акцизом" (податком на користь держави). Таким же акцизом були обкладенісіль, цукор, табак.Билі збільшені деякі митні пошліни.Главним жзасобом підняти економічну міць країни вважалося будівництво мережізалізних дорог.В зв'язку з нею іноземний від'їзд виріс в 10 разів, і майжетакож збільшився ввезення товарів в Россію.Чісло торгових і промисловихпідприємств замет-но збільшилася, а також кількість фабрик і заводов.Появіліськредитні установи - банки, на чолі яких стояв Державний банк
  (1860 рік).

  Росія почала втрачати характер патріархального землевладель-чеськогогосударства.Освобожденний від кріпосної залежності та інших стисненийнародний праця знаходив собі застосування в різних галузяхпромисловості, створених нових умов суспільного життя.

  Ще на початку свого царювання Олександр II скасував деякісором'язливі заходи стосовно навчальних закладів, прийнятих імператором
  Миколою I. Викладання в університетах отримало більше свободи, вонистали доступні для вільних слухачів, як чоловіків, так і женщін.Однаконовизна положення призвела в 1861 році до деяких заворушень, після чогосвободу університетів довелося кілька огранічіть.В 1863 був виданийстатут, згідно з яким професорська корпорація отрималасамоуправленіе.Студенти ж не отримали права впливати будь-яким чином напорядок в університеті, що було приводом для частих "студентськихзаворушень ". Під впливом таких настроїв граф Д. А. Толстой вирішивздійснити реформу середньої школи.В початку царювання імператора (приміністра А. В. Головін) доступ в гімназії був відкритий для всіх дітейсословій.Гімназіі ж були двох типів: класичні, з вивченням древніхмов і реальні, відповідно без них, але з переважанняместествознанія.Граф Толстой, підтримуваний М.Н.Катко-вим у 1871 роцісклав новий статут гімназії, схвалений госуд-рем.Классіческая гімназіябула зроблена єдиним типом общеоб-разовательной і всесословнойсередньої школи, випускники якої мали право вступу доуніверсітет.Реальние гімназії замінили "реальними училищами"; мета їх була втому, щоб давати освіту людям усіх станів, але пристосоване допрактичним потребнос-тям і до придбання практичних познаній.Етойреформою було створено повне переважання класичної школи.Но граф
  Толстой випустив з виду кілька моментів, а саме: через відсутність дос -таточного кількості викладачів латини та грецької язи -ка, довелося виписувати фахівців з-за граніци.Естественно, їхвикладання не подобалося студентам, тому що перше не знали ні російськоїмови, ні російської літератури.

  Таким чином, незважаючи на те, що реформа графа Толстого мала в основіправильну ідею про значення класицизму, вона не увійшла до звичаї нашогосуспільства.

  Одночасно з реформою чоловічої середньої школи, реформірова-лась іженская.До правління Олександра II існували тільки інститути іприватні пансіони, в яких навчалися в основному дворянки. З кінця 50-хз'являються жіночі гімназії для всіх станів. Паралельно сталивідкриватися жіночі єпархіальні училища. Через деякий час успішновирішилося питання про вищу жіночому образованіі.Также були зроблені великіуспіхи в плані початковим і народної освіти.

  Але, незважаючи на зусилля, народна грамотність в епоху реформ стоялаще на низькому рівні.

  Висновок.

  Наслідки реформ Олександра II.

  Отже, ми розглянули основні перетворення і реформи, прове-денние
  Олександром II. Основна реформа його царювання - освоєння-Вивільнений селян
  - в корені змінила порядок, що існував до цього і спричинила за собоювсі інші реформи.

  З відміною кріпосного права "воскресла" торгово-промисловадіяльність, у міста ринув потік робочих рук, відкрилися нові сфери для предпрінімательства.Между містами і повітами відбудовні вилися колишні зв'язки істворилися нові.

  Падіння кріпосної залежності, вирівнювання всіх перед су -будинок, створення нових ліберальних форм суспільного життя привели до свободилічності.А почуття цієї свободи розбудило бажання розвинути ее.Создавалісьмрії про встановлення нових форм сімейного і суспільного життя.

  Мені хотілося б закінчити словами А. А. Кизеветтер про правління
  Олександра II:

  "Якщо мистецтво правити полягає в умінні вірно визначати назрілі потреби епохи, відкривати вільний вихід таящімся в суспільствіжиттєздатним і плідним прагненням, з висоти неупередженостіутихомирити взаємно ворожі партії силою розумних угод, - тоне можна не визнати, що імператор Олександр Миколайович вірно зрозумівсутність свого покликання в достопам'ятні 1855-1861 роки свогоцарювання. "

  Список використаної літератури:

  1. С. Ф. Платонов" Лекції з російської історії ", Москва,
  "Вища школа", 1993 рік.

  2. С. Ф. Платонов "Підручник російської історії", Санкт-Петербург, фірма
  "Стройлеспечать", 1993 рік.

  3. С. Ф. Платонов "Зібрання творів", т.1.

  4. В. А. Федоров "Внутрішня політика російського самодержавства в другійполовині ХІХ століття ", Москва, видавництво" Манускрипт ", 1993 рік.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !