ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  М. О. Скрипник - видатний діяч України
       

   

  Історичні особистості

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

  ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  КАФЕДРА ІСТОРІЇ Слав'ян

  Реферат

  з дісціпліні: "Історія України"

  на тему:

  М. О. Скрипник - видатний діяч України

  студентки I курсуобліково-фінансового факультетуспеціальність фінансиденного відділеннягрупи 0104а

  Кузнецової Наталії Олексіївни

  Консультант:

  Шабельников Віктор Ілліч

  Донецьк 1999

  Народився Микола Олексійович Скрипник 13 січня 1872 р.. вс.Ясінуватому, колишня Катеринославська губ. Виріс на залізнічій лінії;спочатку вчився в 2-класовій сільській школі з 5-ма відділами в Харківськийгубернії, а далі в Ізюмській реальній школі, звідки його виключили завиявлену пропаганду серед селян.

  Микола Олексійович був людиною надзвичайної особистої мужності, прощо, зокрема свідчать понад п'ятнадцять арештів, сім засуджень на засланнязагальним строком 34 роки, один вирок до розстрілу, шість втеч з-підарешту, з царських в'язниць та заслання.

  М.О. Скрипник - активний учасник жовтневого перевороту. Він бувчленом Військово-революційного комітету при Петроградській Раді.

  Після Жовтневої революції був у комісії щодо організації "Вищого
  Ради Народного Господарства "і в комісії вироблення першого походження пронього. I Всеукраїнський з'їзд Рад викликав Скрипника на Україну і обравнародним секретарем праці, а далі торгівлі й промисловості. Він провів I
  Всеукраїнську конференцію селянських делегатів в січні 1918 р. в Харкові.
  Після того, як Київ узяли німецькі війська, конференція представників Рад у
  Полтаві обрала його на голову робітничо-селянського уряду України танародним секретарем чужоземних справ, це затвердив і
  II Всеукраїнський з'їзд Рад у Катеринославі в березні 1918 р. На останньомузасіданні ЦВК України в Таганрозі в квітні 1918 р.. його обрали доповстанського народного секретаріату, а на партійній нараді там же обраночленом і секретарем Організаційного Бюро щодо скликання
  I з'їзду КПУ, що обрав Миколу кандидатом ЦК КП (б) У, а з грудня 1918р. вінввійшов до ЦК. Того ж таки 1918. ЦК направило його для роботи до ВЧК, девін був членом колегії та завідувачем відділу боротьби з контрреволюцією. Усічні знову ввійшов до складу робітничо-селянського уряду УРСР народнимкомісаром державного контролю. Був делегатом від КПУ на I конгресі
  Комінтерну. Далі був особоуповноваженім «Ради оборони» в справі боротьбиз повстанським задніпровською дивізією отамана Зеленського. Після виходу з
  Києва спочатку був начальником політвідділу Гомельського укріпрайону, адалі в порядку мобілізації його призначили на Начальника «Особливого відділу»південно-східного фронту. На Україну повернувся в квітні1920 р., І тут йогообрали народним секретарем роб.-сел. Інспекції ".

  Йому і пізніше довіряліся найвідповідніші посади: наркома внутрішніхсправ, юстиції, освіти, генерального прокурора, а в останній рік - голови
  Держплану і заступника голови Раднаркому УРСР. Він неоноразово обирався до
  ЦК ВКП (б), ВУЦВК, ЦВК СРСР, виконкому Комінтерну. У 1925-1933 рр.. Бувчленом політбюро ЦК КП (б) У.

  Значним був внесок М. О. Скрипника у вирішення питань національно -державного і культурного будівництва. Тут яскраво виявилися йогопринциповість і сміливість у відстоюванні своєї позиції, яка нерідкорозходилася з поглядами Сталіна. Ще навесні 1918 р.. Скрипник як головауряду УСРР висловив рішучий протест прити грубого випаду наркоманаціональностей РСФРР Сталіна на адресу керівництва України, яке нібито
  "Грало" в самостійність.

  Скрипник чимало зробив для розвитку національної культури, здійсненняполітики "українізації". Водночас він брав активну участь у боротьбі протитак званого "шумськізму" та інших течій, яким несправедливо було пріклеєноярлик "націонал-ухільніцтва".

  У руках Скрипника від початку 1927 р.. опинилися всі важелі віднародної освіти й культури, і завдяки невсіпущій його енергії він володівтоді чи не половиною всього радянського будівництва на Україні. Вплив
  Миколи Олексійовича на духовне життя республіки, на процес українськогонаціонального відродження, що ми називаємо розстріляним, був значним. Вартозгадати й те, що М. О. Скрипник, крім посади наркома, займав пост директора
  Всеукраїнської Асоціації Маркса-Ленінських Інститутів (ВУАМЛІН), керував
  Асоціацією історіків, був секретарем комуністичної фракції ВУАН, головнимредактором Української Радянської Енциклопедії, головним редактором Комісіїпо редагування перкладів творів Леніна на українську мову.

  Сталінська політика була спрямована на те, щоб вибити з українськогонароду всеякі залишки національного почуття і національної свідомості. Це вкорені суперечило переконанням М. О. Скрипника, змісту його діяльності якнаркома освіти. Тому на початку 30-х рр.., Ставало дедалі ясніше, що звідходом Сталіна від політики "коренізації" нарком освіти України неминучемає опинитися у центрі нещадної критики. Для такої критики було обранотрагічний момент в Україні, як і в деяких інших регіонах країни, лютувавголод.

  28 лютого 1933 р.. Скрипник розпочав роботу у Держплані республіки.
  Зовні все виглядало цілком прістійно: старий, перевірений партієць керувавдуже важливою для республіки ділянкою. Водночас вищі партійні інстанціїпродовжували приймати рішення, що засвідчували: курс на дискредитацію
  Скрипника триває.

  4 березня 1933 р.. політбюро ЦК КП (б) У прийняло документ під назвою
  "Про проект резолюції про підсумки українізації", в якому говорилося:

  "а) Проект резолюції, що запропонувала Комісія ПБ, - в основномуприйняти. Доручити тт.Косіору, Постишеву й Попову остаточно відредагувати. б) Доручити тов. Попову розробити практичні пропозиції з питань, щозв'язані з обговоренням й проведенням в життя резолюції. в) Вважати політично недоцільним випускати брошуру тов.Скріпніка
  "Нариси підсумків (стенограма промови на засіданні Колегії НКОсвіті
  14.11.33 р. .)".

  А 31 березня 1933 р.., Знов-таки спеціальним рішенням ЦК КП (б) У, булозасуджено ще одну брошуру - цього разу про Скрипника, брошуру Г. Овчарова
  "Микола Скрипник і радянська література".

  Тоді ж, 31 березня, було вирішено вивести М. О. Скрипника зі складу
  "Комісії по фонду ім.Леніна" і замінити його Затонського.

  Проти Миколи Скрипника було ще багато випадів в пресі, колишнітовариши по партії зрадили його.

  "7 липня 1933 року позбавив себе життя член ЦК і політбюро ЦК КП (б) Утов. Микола Олексійович Скрипник, - було опубліковане в пресі від ЦК КП (б) У
  8 липня,-Бувши старим революціонером і большовик, що мав великі заслугиперед революцією й робітничим класом, тов.Скріпнік вчинив акт малодушності,негідний всякого комуніста й тим більше члена ЦК. Причина цьогонеприпустимого акту є те, що за останні роки т. Скрипник, заплутавшись усвоїх зв'язках з українськими буржуазно-націоналістичними елементами, якімали партквиток у кишені, і не мавши сил вибратися з цієї павутини, ставжертвою цих контрреволюційних елементів і пішов на самогубство ".

  Використана література:

  1. Р. Я. Пиріг, Ю. І. Шаповал "Микола Скрипник: Хроніка загибелі"

  // Політика і час, 1991, № 4, с.75-86

  2. Іван Кошелівець "Микола Скрипник"

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !