ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Політичний портрет Кагановича
       

   

  Історичні особистості

  ПЛАН


  Швець-революціонер 2
  На різних посадах 3
  У центрі партійного апарату 3
  На чолі України 4
  Друга людина в керівництві партії 6
  Каганович в роки терору (1936 - 1938) 9
  Перехід на господарську роботу 10
  У роки війни 11
  Каганович в опалі 11
  У «антипартійної» групі 13
  Чотири роки в азбесту 14
  Безпартійний пенсіонер 14

  Швець-революціонер

  Лазар Каганович народився 10 (22) листопада 1893 року в селі Кабани
  Київської губернії. Він походив з багатодітної та бідної єврейської сім'ї.
  Бідність змусила Кагановича перервати навчання, і, вивчивши ремесло чоботаря,
  Лазар став з чотирнадцяти років працювати на взуттєвих фабриках і в шевськихмайстерень. Позбавлена багатьох прав, якими користувалися в Росії не тількиросійські, а й інші «інородці», єврейська молодь була благодатним середовищемдля революційної агітації. Всі опозиційні партії вербували тут своїхприхильників: сіоністи, бундівці, анархісти, есери, меншовики. Але молодий
  Каганович зробив інший вибір - він приєднався у 1911 році до більшовиків.
  Поза сумнівом, тут позначився вплив старшого брата Михайла, який набувдо партії більшовиків ще в 1905 році. Він теж був робітником, але нешевцем, а металістом. Більшовики стали і двоє інших братів Лазаря.

  Переїжджаючи з місця на місце і інколи піддаючись короткочаснимарештів, Каганович за завданням партії створював нелегальні більшовицькігуртки і профспілки шкіряників і шевців в Києві, Мелітополі,
  Катеринославі та в інших містах. Перед революцією він працював на взуттєвійфабриці в Юзівці, очолюючи і тут нелегальний союз шевців ташкіряників. У Юзівці Каганович познайомився з молодим Н.С. Хрущовим,який ще не вступив до партії більшовиків, але брав участь у революційнійроботі. Цей зв'язок вже не переривалася і в більш пізні роки.

  Навесні 1917 року Лазаря Кагановича призвали до армії. Він був спрямованийдля військової підготовки в 42-й піхотний полк, розташований в Саратові.
  Молодий солдат, у якого були вже семирічний досвід нелегальної партійноїроботи і гарні дані оратора і агітатора, зайняв помітне місце всаратовській організації більшовиків. Від саратовського гарнізону Кагановичбрав участь у Всеросійському нараді більшовицьких військових партійнихорганізацій. Після повернення до Саратова Каганович був заарештований, але втікі нелегально перебрався в Гомель в прифронтову зону. Вже через кількатижнів він став не тільки головою місцевої профспілки шевців ічинбарі, але і головою Поліського комітету більшовиків. У Гомелі
  Каганович зустрів Жовтневу революцію. Тут під його керівництвом владабез кровопролиття перейшла в руки Рад. Гомель був тоді невеликимпровінційним містечком. Але тут знаходилася вузлова станція в прифронтовійзоні Західного фронту. Контролюючи залізниці Білорусії, більшовикимогли перешкоджати можливою перекидання військ для придушенняреволюційного Петрограда.

  На різних посадах

  Під час революції більшовики майже безперервно переходили з одногопосту на інший, часто в самих різних районах величезній Росії. Так було і з
  Кагановичем. При виборах до Установчих зборів він пройшов забільшовицькому списку. У грудні 1917 року Каганович став також делегатом
  3-го Всеросійського з'їзду Рад. З цими двома мандатами він прибув до
  Петроград. На з'їзді Рад Каганович був обраний у ВЦВК РРФСР і залишивсяпрацювати в Петрограді. Разом з іншими членами ВЦВК навесні 1918 року вінперебрався до Москви. Почалася громадянська війна. Деякий час Кагановичпрацював комісаром організаційно-агітаційного відділу Всеросійськоїколегії за організацію Робітничо-селянської Червоної Армії - тоді виникалобезліч подібних організацій з довгими назвами. Але вже влітку
  1918 Каганович був направлений до Нижнього Новгорода, де дуже швидкопройшов шлях від агітатора губкому до голови губкому партії ігубвиконкому. Під час важких осінніх боїв 1919 року з Денікіним Кагановичбув відряджений на Південний фронт, де брав участь у ліквідації небезпечнихпроривів білогвардійської кінноти Мамонтова і Шкуро. Після того, як Червона
  Армія зайняла Воронеж, Кагановича призначили головою губернськогоревкому і губвиконкому Воронезької губернії. Ленін, імовірно, майже нічогоне чув про Кагановича. Не збереглося жодного листа чи записки Леніназі згадуванням його імені. Але Сталін і Молотов вже повинні були знати
  Кагановича, вони явно виділяли його з числа місцевих керівників. Восени
  1920 Каганович був направлений за дорученням ЦК в Середню Азію, Тут вінстав членом комісії Туркестану ВЦВК та РНК, членом бюро ЦК РКП (б) по
  Туркестану (так зване «Мусульманське бюро»). Одночасно Кагановичбув наркомом робітничо-селянської інспекції Туркестану, членом Реввійськради
  Туркестанського фронту і головою Ташкентського міськради. Він був обранийтакож і в ЦВК РРФСР. Всі ці призначення не могли проходити повз Сталіна,який був в цей час і наркомом у справах національностей і наркомом РСІ
  РРФСР.

  У центрі партійного апарату

  Як тільки Сталін був обраний у квітні 1922 року Генеральним секретарем
  ЦК РКП (б), він відкликав Кагановича з Середньої Азії і поставив його на чоліорганізаціонноінструкторского, а незабаром і організаційно-розподільноговідділу ЦК. Це була одна з найбільш важливих позицій у безупинно розширюєтьсяапараті ЦК. Через відділ, яким керував Каганович, йшли всі основніпризначення на відповідальні пости в УРСР та СРСР.

  Сталін був жорстким і грубим шефом, який вимагав беззастережного іповного підпорядкування. Каганович теж мав сильний і владним характером.
  Але він не вступав у суперечки зі Сталіним і відразу ж показав себе абсолютнолояльним працівником, готовим до виконання будь-якого доручення. Сталін зумівоцінити цю поступливість, і Каганович незабаром став одним з найбільшдовірених людей своєрідного «тіньового кабінету», або, як висловлюються на
  Заході, «команди» Сталіна, тобто того особистого апарату влади, який
  Сталін почав формувати всередині ЦК РКП (б) ще до смерті Леніна. Лазар
  Каганович швидко обігнав в партійній кар'єрі свого старшого брата Михайла,який в 1922 році був секретарем повітового комітету партії в невеликомумістечку Викса, а потім очолив Нижегородський губернський раднаргосп. Лазар
  Каганович в 1924 році був вибраний не тільки членом ЦК РКП (б), але йсекретарем. Новому секретареві ЦК було тоді всього лише тридцять років.

  На чолі України

  У розгорнулася після смерті Леніна гострої внутріпартійної боротьби
  Сталіну було вкрай важливо забезпечити собі підтримку України - найбільшоїпісля РРФСР союзної республіки. За рекомендацією Сталіна саме Кагановичбув обраний у 1925 році Першим секретарем ЦК КП (б) У. Політична обстановкана Україні тоді була вкрай складною. Громадянська війна закінчилася перемогоюбільшовиків, але серед селянського населення республіки залишалися щедуже сильні пережитки петлюрівського і махновського рухів, тобтонаціоналістичні або анархістські настрою. Більшовицька партіяспиралася головним чином на промислові райони України, де переважалоросійське населення. Значну частину кадрів партія черпала і середєврейського населення республіки, яке бачило в Радянської влади гарантіюзахисту від утисків і погромів, що прокотилися по єврейських селищам ароки громадянської війни. Українська культура не мала достатньої сили,щоб стати серйозною перешкодою для далеко зайшла русифікації. Чи неменше половини студентів українських вузів становила російська та єврейськамолодь.

  У національній політиці на Україні були два курси: на «українізацію»,тобто заохочення української культури, мови, школи, висунення українців уапарат управління і т. п., і на боротьбу з «буржуазним і дрібнобуржуазнимнаціоналізмом ». Провести чітку межу між ними, особливо в містах іпромислових центрах, було нелегко, і Каганович явно тяжів до другогокурсу: він був безжалісним до всього, що здавалося йому українськимнаціоналізмом, У Кагановича відбувалися часті конфлікти з головою
  РНК України В.Я. Чубарем, Одним з найбільш активних опонентів Кагановичабув також член ЦК КП (б) У і нарком освіти України А.Я. Шумський, якийв 1926 році добився прийому у Сталіна і наполягав на відкликанні Кагановича з
  України. Хоча Сталін і погодився з деякими доводами Шумського, алеодночасно підтримав Кагановича, направивши спеціальний лист в українське
  Політбюро.

  Звичайно, Каганович зробив чималу роботу з відновлення і розвиткупромисловості України. Однак в політичній та культурній галузях йогодіяльність принесла набагато більше шкоди, ніж користі. Як партійнийкерівник Радянської України Каганович був фактичним керівникомі невеликий компартії Західної України. Національна обстановка інастрої серед населення західної частини України істотно відрізнялися відтого, що відбувалося в її східній частині. Але Каганович не розібрався вскладних проблеми цієї компартії, якій доводилося діяти вумовах підпілля на території колишнього Польської держави. Огульнозвинувативши ЦК КПЗУ в націоналізмі і навіть зраду, Каганович довів цюпартію до розколу і домігся арешту деяких її керівників, якістворили свій керівний центр на території Радянської України. Кагановичне посоромився дискредитувати всю КПЗУ. У листопаді 1927 року на одному ззасідань Політбюро ЦК КП (б) У він цинічно заявив, що не знає, на чиїйстороні у разі війни буде КПЗУ.

  Вже після від'їзду Кагановича до Москви Чубар, виступаючи на об'єднаномузасіданні Політбюро ЦК і Президії ЦКК КП (б) У, таким чиномхарактеризував обстановку, створену Кагановичем в партійному керівництві
  України: «Взаємна довіра, взаємний контроль у нас порушувалися, так щоодин одному ми не могли вірити ... Питання вирішувалися за спиною Політбюро, встороні ... Ця ситуація мене пригнічує ».

  Масштаби опозиції Кагановича на Україні зростали. До Сталінаприїжджали Г.І. Петровський і Чубар з проханням відкликати Кагановича з
  України. Сталін спочатку чинив опір, звинувачуючи своїх співрозмовників вантисемітизмі. І все-таки йому довелося в 1928 році повернути Кагановича в
  Москву. Але це зовсім не свідчило про невдоволення Сталіна роботою
  Кагановича. Навпаки, він знову став секретарем ЦК ВКП (б) і незабаром бувтакож обраний членом Президії ВЦРПС. Каганович повинен був скластипротивагу керівництву М.П. Томського в профспілках. На початку 1930 року
  Каганович став першим секретарем Московського обласного, а потім іміського комітетів партії, а також повноправним членом Політбюро ЦК ВКП
  (б).

  Влітку 1930 року перед XVI з'їздом партії в Москві проходили районніпартійні конференції. На Бауманської конференції виступила вдова
  Леніна Н.К. Крупська і піддала критиці методи сталінської колективізації,заявивши, що ця колективізація не має нічого спільного з ленінськимкооперативним планом. Крупська звинувачувала ЦК партії в незнанні настроївселянства і у відмові радитися з народом. «Нема чого валити на місцевіоргани, - заявила Крупська, - ті помилки, які були допущені самим ЦК ».

  Коли Крупська ще вимовляла свою промову, керівники райкому дализнати про це Кагановича, і він негайно виїхав на конференцію. Піднявшисьна трибуну після Крупської, Каганович піддав її мова грубому розносу.
  Відкидаючи її критику по суті, Каганович заявив також, що вона як член
  ЦК не мала права виносити свої критичні зауваження на трибуну районноїпартійної конференції. «Нехай не думає Н.К. Крупська, - заявив Каганович,
  - Що коли вона була дружиною Леніна, то вона володіє монополією на ленінізм ».

  Друга людина в керівництві партії

  Початок 30-х років був часом найбільшої влади Кагановича. Хоча
  «Праві» лідери: Бухарін, Томський і Риков - були вже виведені з Політбюро,цей орган не був ще повністю слухняний волі Сталіна. З ряду питань
  Кіров, Орджонікідзе, Рудзутак, Калінін, Куйбишев іноді заперечували Сталіну.
  Але Каганович завжди стояв на його боці. У роки колективізації в тірайони країни, де виникали найбільші труднощі, Сталін направляв саме
  Кагановича, наділяючи його при цьому надзвичайними повноваженнями. Кагановичвиїжджав для керівництва колективізацією на Україну, в Воронезьку область,в Західний Сибір, а також в багато інших області. І всюди його приїздозначав тотальне насильство по відношенню до селянства, депортацію не тількидесятків тисяч сімей «куркулів», а й багатьох тисяч сімей так званих
  «Підкуркульників», тобто всіх тих, хто чинив опір колективізації.
  Особливо жорстокі репресії обрушив Каганович на селянсько-козацькенаселення Північного Кавказу. Досить сказати, що під його тиском бюро
  Північно-Кавказького крайкому партії прийняло восени 1932 року рішеннявиселити на Північ жителів шістнадцяти великих станиць: Полтавської,
  Медведівської, Урупской, Башаевской та ін Слід нагадати, що козацькістаниці набагато більше російських сіл, в кожній було зазвичай не меншетисячі дворів. Одночасно на Північний Кавказ на «звільнені» місцяпереселялися селяни з малоземельних сіл Нечорнозем'я. Суворірепресії проводилися і у підвідомчій Кагановичу Московської області,яка охоплювала тоді територію кількох нинішніх областей. Мабуть,враховуючи саме цей «аграрний досвід», Сталін призначив Кагановича завідувачемновоствореним сільськогосподарським відділом ЦК ВКП (б). Кагановичкерував у 1933-1934 роках організацією політвідділів МТС і радгоспів,яким на час були підпорядковані всі органи Радянської влади в сільськіймісцевості та в завдання яких входила, зокрема, очищення колгоспів від
  «Підкуркульників» і «саботажників».

  Каганович був жорстокий не тільки по відношенню до селян, а й доробітникам. Коли в 1932 році в Іваново-Вознесенську почалися страйкиробітників і робітниць, викликані важким матеріальним становищем, то саме
  Каганович керував розправою із активістами цих страйків. Дісталося віднього і багатьом місцевим керівникам. Деякі з них бойкотуваливведені тоді закриті розподільники для партійних працівників і посилалисвоїх дружин і дітей в загальні черги за продуктами. Каганович оцінив їхповедінку як «антипартійний ухил».

  У 1932-1934 роках листи, з місць багато адресували:
  «Товаришам І.В. Сталіну і Л.М. Кагановича ». Каганович вирішував чималоідеологічних питань, тому що в Москві було розташовано безлічустанов, пов'язаних з культурою та ідеологією. У 1932 році комісія підйого головуванням в черговий раз заборонила поданняп'єси Н.Р. Ердмана «Самогубець», яка лише нещодавно, через багато роківпісля смерті автора, була поставлена Московським театром сатири.

  Кагановичу доводилося вирішувати і питання зовнішньої політики. Яксвідчить колишній співробітник Наркомату закордонних справ СРСР
  Є.Д. Гнідин, основні зовнішньополітичні рішення приймалися не в
  Раднаркомі, а в Політбюро. «В апараті [НКИД], - пише Гнідин, - буловідомо, що існує комісія Політбюро із зовнішньої політики змінливим складом. У першій половині 30-х років, я мав нагодубути присутнім на нічному засіданні цієї комісії. Давалися директивищодо якоїсь важливої зовнішньополітичної передовій, яку менітреба було писати для «Известий», Був запрошений і головний редактор «Правди»
  Мехліс. Спочатку обговорювалися інші питання. Рішення приймали Молотов і
  Каганович; остання головував. Доповідали заст. наркоми
  Крестінскій і Стомоняков; мене вразило, що ці два серйозних діяча,знавці обговорюваних питань, що знаходилися в положенні прохачів. Їхпрохання (вже не доводи) безапеляційно задовольнялися або відхилялися.
  Але треба зауважити, що Каганович не без іронії реагував на зауваження
  Молотова ».

  У цей же період Каганович став за сумісництвом керівником
  Транспортної комісії ЦК ВКП (б). Коли Сталін їхав у відпустку до Чорногоморя, саме Каганович залишався в Москві в якості тимчасового головипартійного керівництва. Він був одним з перших, кого нагородили введеним вкраїні вищою відзнакою - орденом Леніна.

  Ще в 20-і роки важливим зброєю в зміцненні влади Сталіна стали чищенняпартії - періодично проводилися перевірки всього її складу,супроводжувалися масовим вигнанням з неї не тільки недостойних, а йнеугодних людей. Коли в 1933 році в нашій країні почалася чергова чисткапартії, то саме Каганович ставГоловою Центральної комісії з їїпроведення, а після XVII з'їзду партії і головою Комісії партійногоконтролю при ЦК ВКП (б). Ніхто в нашій країні, крім самого Сталіна, незаймав у цей період таких важливих посад у системі партійної влади.
  Саме Каганович як голова оргкомітету з проведення XVII з'їздупартії організував фальсифікацію результатів таємного голосування в ЦК ВКП
  (б), знищивши близько трьохсот бюлетенів, в яких було викреслено прізвище
  Сталіна.

  У середині 30-х років у відділі науки Московського міськкому партіїдеякий час працював А. Кольман. У спогадах про цей період свогожиття Кольман писав:

  «З секретарів нашим відділом керував Каганович, а потім Хрущов, ітому я, маючи можливість тижні доповідати їм, ближче пізнав їх, некажучи вже про те, що я спостерігав їх поведінку на засіданнях секретаріату ібюро ЦК, як і на численних нарадах. Я пам'ятаю їх обох дуже добре.
  Обидва вони перекіпалі життєрадісністю і енергією, ці два таких різнихлюдини, яких проте зближувало багато чого. Особливо у Кагановича булапрямо надлюдська працездатність. Обидва заповнювали (не завждивдало) прогалини у своїй освіті та загальнокультурному розвитку інтуїцією,імпровізацією, кмітливістю, великим природним хистом. Каганович бувсхильний до систематичності, навіть до теоретизування, Хрущов ж допрактицизм, до техніцизму ...

  ... І обидва вони, Каганович і Хрущов, - тоді ще не встигли зіпсуватисявладою, було по-товариському прості, доступні, особливо Микита Сергійович,ця «російська душа навстіж», не соромиться вчитися, питати у мене,свого підлеглого, роз'яснень незрозумілим їм наукових премудростей. Але й
  Каганович, більш сухий у спілкуванні, був не крутий, навіть м'який, і вже, звичайно,не дозволяв собі тих витівок, крику і матюків, які - принаймні такапро нього пішла погана слава - він в наслідування Сталіну придбав згодом ».

  Кольман в даному випадку, безсумнівно, прикрашає образ Кагановичасередини 30-х років. Зрозуміло, Каганович зовсім інакше вів себе здеякими відповідальними працівниками міськкому та обкому партії, а тим більшена засіданнях секретаріату і бюро ЦК, ніж з представниками організаційнижчого рівня. Свою грубість і безжалісність Каганович достатньояскраво довів вже за часів колективізації, про що згадувалося в попередньомурозділі. Старий більшовик І.П. Алексахін згадує, що восени 1933 року,коли в Московській області виникли труднощі з хлібозаготівлями, Кагановичприїхав в Єфремівський район (тоді входив у Московську область). Першимсправою він відібрав партійний квиток у голови райвиконкому і секретарярайкому Уткіна, попередивши, що якщо через три дні план хлібозаготівель НЕбуде виконано, Уткін буде виключений з партії, знятий з роботи і посаджений ув'язницю. На резонні доводи Уткіна щодо того, що план хлібозаготівельнереальний, тому що урожай визначався в травні місяці на корені, а хліба ікартоплі зібрано вдвічі менше, Каганович відповів площинної лайкою і звинуватив
  Уткіна в правому опортунізмі. Хоча уповноважені МК працювали по селахдо глибокої осені (одним з таких уповноважених і був Алексахін) і забралиу селян і колгоспів навіть продовольче зерно, картоплю та насіння, планзаготівель був виконаний по району тільки на 68 відсотків. Після такої
  «Заготівельної» кампанії майже половина населення району виїхала за йогомежі, забивши свої хати. Сільське господарство району було зруйновано, упротягом трьох років сюди завозили насінне зерно і картопля.

  Звичайно, переродження Кагановича сталося не в один день чи місяць.
  Під впливом Сталіна і в силу розкладаючого впливу необмеженоївлади він ставав все більш і більш грубим і нелюдського, працівником. Дотого ж Каганович боявся сам стати жертвою свого жорстокого часу тавважав за краще губити інших людей. Поступово і в міськкомі він перетворювався навкрай безцеремонного і нахабного людини. Уже в 1934-1935 роках своїмтехнічним помічникам він міг кинути в обличчя папку з паперами, які вониприносили йому на підпис. Відомі були навіть випадки рукоприкладства.

  У 1934-1935 роках Каганович вороже зустрів висунення Єжова,який швидко ставав фаворитом Сталіна, відтіснивши Кагановича здеяких позицій у партійному апараті. Неприязні відносини склалися в
  Кагановича і з молодим Маленковим, також швидко йде в гору в надрахапарату ЦК. Але Сталіна не тільки влаштовували подібні конфлікти, він майстернозаохочував і підтримував взаємну ворожнечу між своїми найближчими помічниками.

  Каганович в роки терору (1936 - 1938)

  Каганович був однією з провідних фігур тієї страшної терористичноїчистки партії і всього суспільства, яка проходила хвиля за хвилею в СРСР у
  1936-1938 роках. Саме Каганович очолив у Москві репресії в наркоматахшляхів сполучення і важкої промисловості, у Метробуду, а також у всійсистемі залізниць і великих промислових підприємств. Прирозслідуванні, яке проводилося після XX з'їзду КПРС, були виявленідесятки листів Кагановича в НКВС зі списками безлічі працівників, яких
  Каганович вимагав заарештувати. У ряді випадків він особисто переглядав іредагував проекти вироків, вносячи в них довільні зміни.
  Каганович знав, що робив. Сталін настільки довіряв йому в той період, щоподілився з ним планами «великої чистки» ще в 1935 році. І не випадково,що саме Каганович виїжджав для керівництва цієї чищенням в багато районівкраїни: він був на чолі репресій в Челябінській, Ярославській, Іванівськоїобластях і в Донбасі. Так, наприклад, не встиг Каганович приїхати в
  Іванові, як відразу дав телеграму Сталіну: «Перше ознайомлення зматеріалами показує, що необхідно негайно заарештувати секретаряобкому Епанчікова. Необхідно також заарештувати завідувача відділомпропаганди обкому Михайлова ».

  Отримавши санкцію Сталіна, Каганович організував справжній розгром
  Іванівського обкому партії. Виступаючи на початку серпня 1937 року на пленумівже досить поріділого обкому, Каганович звинуватив всю партійну організаціюв потуранні ворогів народу. Сам пленум проходив в атмосфері терору ізалякування. Варто було, наприклад, секретареві Іванівського міськкому А.А. Васильєвузасумніватися у ворожій діяльності заарештованих працівників обкому, як
  Каганович грубо обірвав його. Тут же на пленумі Васильєв був виключений зпартії, а потім і заарештований як ворог народу. Така ж доля спіткала йчлена партії з 1905 року, голови обласної Радипрофспілок І.М. Семагіна.

  Грубо й жорстоко діяв Каганович і в Донбасі, куди прибув у
  1937 для проведення чищення. Він скликав відразу ж нарада обласногогосподарського активу. Виступаючи з доповіддю про шкідництво, Каганович прямоз трибуни заявив, що і в цьому залі серед присутніх керівників єчимало ворогів народу і шкідників. У той же вечір і ту ж ніч булозаарештовано органами НКВС близько 140 керівних працівників Донецькогобасейну, директорів заводів і шахт, головних інженерів і партійнихкерівників. Списки для арешту були затверджені напередодні особисто
  Кагановичем.

  Сталін активно допомагав Кагановича в розгромі партійної організації
  України. На пленумі Київського обкому партії Каганович домігся зміщення бюрообкому на чолі з П.П. Постишевим, з мстивої активністю зводячи рахунки зісвоїми опонентами 1927 - 1928 років.

  Сталін доручав Кагановичу самі різні каральні акції. Так,наприклад, Каганович мав безпосереднє відношення до розгрому театру
  Мейєрхольда, а отже, і до долі великого режисера.

  Перехід на господарську роботу

  Якщо на початку 30-х років Каганович посідав друге за значенням місце впартійному апараті, то з середини 30-х років Сталін став переміщати його нагосподарську роботу. У 1935 році Каганович був призначений наркомом шляхівповідомлення. Транспорт виявився слабкою ланкою в господарській системі країни,але Каганович, діючи методами погроз і терору, зумів за короткий часпомітно поліпшити роботу залізниць. Зменшилася кількість аварій, і поїздистали ходити по більш чітким розкладом, В кінці 1937 року він був призначенийнаркомом важкої промисловості. На початку 1939 року Каганович став такожнаркомом паливної промисловості, а в 1940 році він очолив наркоматнафтової промисловості. Каганович до того ж був заступником голови
  РНК. Фактично він став другою людиною в Раднаркомі після Молотова.
  Радянська преса постійно рекламувала Кагановича як «сталінськогонаркома », здатного швидко налагодити будь-яка важка справа. У газетах іжурналах нерідко з'являлися оповідання і статті, що розповідають про гуманність
  Кагановича і його турботі про просту людину. На жаль, до кампанії повихваляння Кагановича включився і такий видатний письменник, як Андрій
  Платонов. Автор «Котлован» і «Чевенгур», після прочитання яких Сталінсказав: «Талановитий письменник, але сволота» - що опинився в немилості іотримував тепер відмови від журналів і видавництв, Платонов опублікував уНаприкінці 1936 року оповідання «Безсмертя», який не можна оцінити інакше, якпідлабузницькою по відношенню до Кагановича.

  У роки війни

  Роки війни з гітлерівською Німеччиною були важким часом для всіхрадянських керівників. Каганович відповідав у першу чергу забезперебійну роботу залізниць, на які в умовах війни ляглаособлива відповідальність. Залізні дороги, і без того перевантажені у нас вкраїні, повинні були здійснювати тепер величезний обсяг військових перевезень іевакуацію багатьох тисяч підприємств у східні райони країни. Каганович НЕувійшов до першого складу Державного Комітету Оборони, але скоро буввключений до ДКО разом з Булганіним, Мікояном і Вознесенським.

  Залізниці впоралися з неймовірно важкими завданнями військових років,і в цьому була, безсумнівно, заслуга Кагановича. У вересні 1943 року йомубуло присвоєно звання Героя Соціалістичної Праці.

  У 1942 році Каганович був також членом Військової Ради Північно-
  Кавказького фронту. Щоправда, він продовжував в основному працювати в Москві та нафронті бував «наїздами». Коли 1942 року німецькі війська прорвали лініюфронту на півдні і стали швидко наступати в напрямку Кавказу і Волги,
  Каганович вилетів на фронт з особливою місією: йому потрібно було налагодити роботувійськової прокуратури і військових трибуналів. У ці місяці чимало командирів ікомісарів Червоної Армії поплатилися життям за невдачі і прорахунки,відповідальність за які несло в першу чергу вище командування.

  Вже в 1944 році Каганович поступово переключається на більш мирнугосподарську роботу. Залишаючись заступником Голови Раднаркому СРСР ізаступником голови Транспортного комітету, Каганович стає в
  1946 міністром промисловості будівельних матеріалів, це була одназ найбільш відстаючих галузей.

  Каганович в опалі

  Вплив Кагановича зменшилося ще наприкінці 30-х років і продовжувалозмінюватися протягом війни. Він виконував важливі завдання, але загальне керівництвовійськової економікою по лінії Ради Міністрів і ДКО здійснював в першучергу Вознесенський, а по партійній лінії Маленков. Вознесенський в
  1946 нерідко керував засіданнями Ради Міністрів СРСР. У партійно -державній ієрархії ім'я Кагановича стояло в 1946 році лише на дев'ятомумісці - після Сталіна, Молотова, Берію, Жданова, Маленкова, Вознесенського,
  Калініна і Ворошилова.

  У 1947 році Каганович був направлений Сталіним в Україну якпершого секретаря КП (б) У. Республіка не виконала в 1946 році планухлібозаготівель через важку посухи, і Сталін був незадоволений Хрущовим,який ось уже дев'ятий рік стояв на чолі ЦК КП (б) У. Переїзд до Києва був,однак, для Кагановича явним пониженням, і він працював тут без колишньоїенергії. До того ж Хрущова не звільнили від роботи в республіці, він залишивсяна посаді голови Ради Міністрів УРСР. Якщо в 30-і роки в Москві
  Хрущов був схильний говорити: «Так, Лазар Мойсейович», «Слухаю, Лазар
  Мойсейович », - то тепер на Україні між ними часто виникали конфлікти.
  Каганович не дуже багато часу приділяв сільському господарству, але ставроздмухувати звичне кадило боротьби з «націоналізмом», переставляти кадри,видаляючи нерідко хороших і цінних працівників. Набагато більше, ніж Каганович,
  Україні допомогли рясні весняні дощі, що забезпечили республіці в
  1947 гіда високий урожай. Не маючи на цей раз надзвичайних повноважень,
  Каганович часто посилав записки Сталіну, не показуючи їх перед цим
  Хрущову. Але Сталін зажадав, щоб і Хрущов підписував всі ці записки,що було явним вираженням недовіри до Кагановича. Незабаром стало ясно, що відперебування Кагановича на Україні немає ніякої користі. Хрущов мав тутнабагато більший вплив, тоді як у Кагановича була не дуже добраслава ще з середини 20-х років. У наприкінці 1947 року Каганович повернувся в
  Москву, відновивши свою роботу в Раді Міністрів СРСР.

  Але і в Москві положення Кагановича ставало все більш важким.
  Набирала силу горезвісна кампанія проти «безрідних космополітів». Відєвреїв очищали партійний і державний апарат, їх не приймали надипломатичну службу, в органи безпеки, скоротився прийом євреїв уінститути, які готують кадри для військової промисловості і найбільш важливихгалузей науки. Євреїв перестали приймати у військові училища та академії, упартійні школи. Серед єврейської інтелігенції пройшли масові арешти.

  Сам Лазар Каганович в цей час нерідко вів себе як антисеміт,дратуючись присутністю в своєму апараті або серед «обслуги» євреїв.
  Дивувала дріб'язковість Кагановича. Так, наприклад, на державних дачах длячленів Політбюро часто влаштовувалися перегляди іноземних кінострічок.

  Жертвою шпигуноманії став і старший брат Кагановича Михайло Мойсейович,який ще в 1940 році був знятий з поста міністра авіаційноїпромисловості, а на XVIII партійній конференції навесні 1941 виведенийзі складу членів ЦК ВКП (б). У перші роки після війни він був звинувачений ушкідництві в галузі авіаційної промисловості і навіть у таємномуспівпраці з гітлерівцями. Ці безглузді звинувачення розглядалися на
  Політбюро. Доповідав Берія. Каганович не захищав свого брата.

  Сталін усе рідше й рідше зустрічався з Кагановичем, він вже не запрошувавйого на свої вечірні трапези. На XIX з'їзді КПРС Каганович був обраний дорозширеного складу Президії ЦК і навіть в бюро ЦК, але не увійшов довідібрану особисто Сталіним «п'ятірку» найбільш довірених керівниківпартії.

  Після арешту групи кремлівських лікарів, в більшості євреїв, якібули оголошені шкідниками та шпигунами, в СРСР почалася нова широкаантисемітська кампанія.

  У «антипартійної» групі

  Після смерті Сталіна вплив Кагановича на короткий час зновузросло. Як один з перших заступників голови Ради
  Міністрів СРСР він очолив кілька важливих міністерств, Кагановичпідтримав змову Хрущова і Маленкова з метою арешту та усунення Берія. Щераніше він був серед тих, хто вжив всіх заходів для перегляду «справилікарів »і припинення антисемітської кампанії в країні. Був реабілітований ійого старший брат М.М. Каганович.

  І тим не менш що почалися в 1953-1954 роках першим реабілітації ставили
  Кагановича в усе більш скрутне становище. Не всі жертви терору
  1937-1938 років були розстріляні або загинули в таборах. У Москву сталиповертатися люди, які знали про ту провідну роль, яку грав
  Каганович при проведенні незаконних масових репресій.

  Минулого Каганович був в дуже поганих відносинах з Молотовим і
  Маленковим. Тепер вони стали зближуватися на грунті спільної ворожнечі проти
  Хрущова і його політики. Вони ретельно фіксували всі помилки Хрущова вкерівництві промисловістю і сільським господарством. Але головне, що їм неподобалося, - це провидіння «десталінізації» та звільнення і реабілітаціямільйонів політичних в'язнів. Виступ антихрущовського групизакінчилося повною поразкою. Молотов, Каганович, Маленков і «примкнувдо них Шепілов »були виведені зі складу Політбюро і ЦК КПРС. Вони самі та їхнівиступ обговорювалися на всіх партійних зборах. Це була радянська
  «Банда чотирьох».

  Після червневого Пленуму Кагановича охопив страх. Він побоювався арешту ібоявся, що його спіткає доля Берія. Зрештою, на його совісті булоненабагато менше злочинів, ніж на совісті Лаврентія. Каганович навітьподзвонив Хрущову і принижено просив його не вступати з ним дуже жорстоко.
  Він послався на колишню дружбу з Хрущовим. Адже именно Кагановичсприяв швидкому висуненню Хрущова у Московської партійноїорганізації. Хрущов відповів Кагановича, що ніяких репресій не буде,якщо члени антипартійної групи припинять боротьбу проти лінії партії істануть сумлінно працювати на тих посадах, які їм доручить теперпартія. І дійсно, Кагановича незабаром направили в місто Азбест
  Свердловської області директором найбільшого в країні гірничо-збагачувальногокомбінату.

  Чотири роки в азбесту

  Каганович працював у азбесту до кінця 1961 року. Ця людина, якаперш був украй жорстокістю і брутальністю по відношенню допідлеглим, був на своєму останньому керівному посту досить ліберальнимначальником. У 1957-1958 роках Каганович приїжджав до Москви на сесії
  Верховної Ради, однак на чергових виборах до Верховної Ради йогокандидатура вже не виставлялася.

  Відомо, що на XXII з'їзді КПРС у жовтні 1961 року Хрущов зновупідняв питання про антипартійної групі Молотова, Кагановича і Маленкова і проїх злочини в епоху Сталіна .. При цьому багато делегатів з'їзду говорилив першу чергу про злочини Кагановича, приводили документи і факти,що свідчать про його активної участі в незаконних репресіях. Делегатиз'їзду вимагали виключення Кагановича з партії. Незабаром після з'їзду
  Каганович був знятий з посади директора гірничо-збагачувального комбінату. Вінбуло виключено з партії на засіданні бюро одного з московських райкомів КПРС

  Безпартійний пенсіонер

  Після азбесту ніякого нового призначення Каганович не отримав. Черезкілька років він повернувся до Москви, щоб почати тут життя простогопенсіонера.

  Коли був знятий зі своїх постів Хрущов, Каганович направив до ЦК КПРСзаяву з проханням поновити його в партії. Але Президія ЦК відмовив йомув перегляд раніше прийнятого рішення.

  Література


  1. С.В. Кулешов «Наше Отечество».
  2. А.Г. Асмолов «Історія Радянського Союзу».
  3. М. Лобанов «Всесвітня історія людства. Сталін ».
  4. И.Л. Бунич «Лабіринти безумства». СПб. 1995
  5. А.А. Бушков «Росія, якої не було». М., 1997.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !