ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Реформістська діяльність С. Ю. Вітте
       

   

  Історичні особистості

  Ліцей № 5

  Д О К Л А Д на тему:

  "Реформістська ДІЯЛЬНІСТЬ

  С. Ю. Вітте" < p> Підготував

  Томілін В. А.

  Казань, 2001.

  ПЛАН

  1. ВСТУП

  2. РОЛЬ СЕЛЯНСЬКИЙ ГРОМАДИ У дореформений ЧАС

  3. ЧАС І РЕФОРМИ С. Ю. Вітте

  4. ВИСНОВОК

  Список використаних джерел
  1. В В Е Д Е Н Н Я

  Кожна пора для історії Росії було по-своєму доленосним. Однак,окремі періоди можна назвати визначили подальше життя народукраїни на довгі роки. Одним з таких важливих етапів Російської історіїбули друга половина XIX століття і початок XX століття; час розвиткуреволюційного руху.

  Але на політичній арені діяли в цей час, звичайно, не тількипредставники революційного руху. Але політичні діячі,належали до протистоїть більшовикам табору, раніше зображувалися,як правило, спотворено, а часто просто отуплятимуть, окарікатурівалісь.
  Тим часом на історичній сцені в той період діяли яскраві і сильніісторичні особистості, дотримувалися різних суспільно-політичнихпоглядів, що відбивали всі кольори тодішнього досить строкатого політичногоспектру. І не знаючи цих людей, не можна зрозуміти глибинної суті що відбувалися вкраїні процесів.

  Неможливо визначити своє ставлення до всіх тих, хто був у царськомуоточенні, уряді, проводив політику царизму в губерніях; особливоцікаві ті люди, які внесли істотний внесок у вирішення головного дляцарської Росії питання - аграрного. Найбільш яскраві особистості того часу,звичайно, С. Ю. Вітте та П. А. Столипін.

  2. РОЛЬ СЕЛЯНСЬКИЙ ГРОМАДИ У дореформений ЧАС

  Селянська громада - це інститут, що переважає в Росії післяскасування кріпосного права. У нашій публіцистиці утвердився дужеодносторонній погляд на громаду. Так О. Пушкар в газеті "Известия" за
  14.02.90 пише: "громада була осколком первіснообщинного ладу, ідеальниммеханізмом для фіскального поліцейського нагляду ". В. Гаврікін -
  "Известия" (4.03.90): "громада - це уламок феодальних відносин". За -Мабуть, журналісти, використовуючи найбільш гострі визначення, залишалися вполоні колишніх уявлень про громаду. Більш глибоке вивчення фактів ідокументів призводить у даний час багатьох істориків до інших висновків.
  Так, в пореформену епоху громада була пережиточних явищем. Багато хто, в томучислі й самі селяни, лаяли її за відсталість і рутину. Але чомусьвиходило завжди так, що в умовах, що змінилися змінювалася і громада. Ще вперіод феодалізму громада багато чого зробила для затвердження трипільної системиземлеробства замість безладного засівання одних і тих же площ.

  Потім, після реформи 1861 року настав порівняно сприятливий дляселянського господарства період: розпалися кріпаки ланцюга, малоземелля щене дуже відчувалося, ціни на хліб трималися високі. І у величезномубільшості громад, в цілих регіонах, припинилися земельні переділи.
  Більш того, стихійно почався процес формування приватної власності наобщинну землю. Її стали продавати, заповідати у спадщину тощо

  Але в 80-90 роках XIX століття обстановка різко змінилася. Вибухнувсвітової сільськогосподарський криза, і поміщики поспішили перекласти збиткина селян. Зросло селянське населення, і на общинних землях сталотісно. Нарешті, трапився ряд неврожайних років (особливо сильний неврожай бувв 1891). Постало питання про фізичне виживання селян. І громада післянелегкої внутрішньої боротьби змушена була відновити переділи. Тоді жз'явився самий зрівняльний вид розверстки землі - по їдоках.

  Але одразу ж постало й інше запитання: як переділяти землю, якщо одинселянин завжди удобрював свої смуги, а інший довів їх до виснаження?
  Довго і гаряче обговорювалося це питання, і рішення, схоже, було знайдено. У
  Пензенському архіві виявлений такий документ: "Ми, селяни, - говорилося ввироку села Нікольського, - повинні землю удобрювати назьмом, а якщо позакінчення 12-річного терміну земля буде поделяться, і опиняться ділянкинеуназьменнимі, то при розділі недбайливому домохазяїна повернути той самийділянку, який не був ним удобрений протягом 12 років ".

  Голодні роки багато чому навчили, і з кінця XIX століття в ряді нечорноземнихгуберній селяни почали відмовлятися від трипільної системи і всімсуспільством переходити до багатопільної сівозміни з висівом кормових трав.
  Правда цей процес йшов повільно. Але ж у сільському господарстві повільне,але неухильне накопичення нових явищ - запорука нового розвитку.

  Таким чином, громада не була ні "склоку", ні "осколком". Вона жилабагатим внутрішнім життям.

  Громада - явище не виключно російське, а світова. У Європі воназникла порівняно рано, в Росії проіснувала до колективізації, ав багатьох країнах Сходу все ще збереглася.

  Деякі громадські традиції досі живі в розвинених країнах
  (наприклад, у Голландії) - і не всі вони погані.

  Чи була громада прообразом колективного ведення сільського господарства вселі при соціалізмі? Питання це активно обговорюється в історичнійлітературі.

  Перехід до колективного ведення сільського господарства був блакитниймрією всіх народників, і вони охоче розписували ті випадки, колиселяни, скажімо, всім суспільством скошували луки, а потім ділили сіно вкопицях. Але далі цього справа не йшла. У дореформений епоху окреміпоміщики намагалися вводити "колективні оранки", в пореформену --деякі земства. Але селяни дивилися на це як на панські примхи, нановий вид панщини і намагалися позбутися від подібних нововведень. Маркс вважавджерелом великої життєвої сили російської громади саме її дуалізм --суспільна власність на землю та приватний характер виробництва іприсвоєння.

  3. ЧАС І РЕФОРМИ С. Ю. Вітте

  С. Ю. Вітте народився в Тбілісі 17 червня 1849 і виховувався в сім'їсвого діда А. М. Фадєєва, таємного радника, що був у 1841-1846 рр..саратовським губернатором, а потім членом ради управління Кавказькогонамісника і керуючим експедицією державного майна Закавказького краю.

  Він походив з маловідомих зросійщених німців, які стали дворянами в
  1856 (хоча він сам насаджував версію спадкового дворянства і вірностіправослав'я). Ранні роки Вітте пройшли в Тіфлісі та Одесі, де, в 1870 вінзакінчив курс наук у Новоросійському університеті з математичногофакультету зі ступенем кандидата, написав дисертацію "Про нескінченно малихвеличинах ". Молодий математик думав залишитися при університеті дляпідготовки до професорського звання. Але юнацьке захоплення актрисою
  Соколовою відвернуло його від наукових занять і підготовки черговогодисертації з астрономії. До того ж проти вченого кар'єри Вітте повсталийого мати і дядько, заявивши, що "це не дворянське справа". 1 липня 1871
  Вітте був зарахований чиновником у канцелярії Новоросійського та Бессарабськогогенерал-губернатора, а ще через два роки призначено столоначальником. Ууправлінні Одеської залізниці, куди його визначив на службу дядько, вінна практиці вивчив залізничне справу, почавши з самих нижчих щаблів,побувавши в ролі конторника вантажної служби і навіть помічника машиніста, алескоро, зайнявши посаду начальника руху, перетворився на великогозалізничного підприємця. Однак у квітні 1877 року він подавпрохання про звільнення з державної служби.

  Після закінчення російсько-турецької війни 1877-1878 рр.. належаласкарбниці залізниця влилася в приватне Товариство Південно-Західні залізницідоріг. Там Вітте отримав місце начальника експлуатаційного відділу. Новепризначення вимагало переїзду до Петербурга. У столиці він прожив близько двохроків. Події 1 березня 1881, що залишили помітний слід в біографії Вітте,застали його вже в Києві. У цей час Вітте опинився під впливомслов'янофільських ідей, захоплювався богословськими творами; він зблизився зкерівниками "слов'янського руху"; як тільки до Києва дійшла звістка прозамах на Олександра II, Вітте написав до столиці Фадєєву і подав ідею простворення дворянській конспіративної організації для охорони імператора іборотьби з революціонерами їх же методами. Фадєєв підхопив цю ідею в
  Петербурзі і за допомогою Воронцова-Дашкова створив горезвісну "Святудружину ". У середині березня 1881 року в Петербурзі відбулася посвята
  Вітте в її члени. Він був призначений головним правителем дружини в Київськомурайоні. Вітте ревно ставився до виконання покладених на ньогодружиною обов'язків. За її розпорядженням він був направлений в Париж дляорганізації замаху на відомого революціонера-народника Л.Н. Гартмана,брав участь у літературних підприємствах дружини провокаційного характеру, вЗокрема, у складанні брошури, виданої (Київ, 1882 рік) під псевдонімом
  "Вільний мислитель", що містить критику програми та діяльності
  "Народної волі" і прогнозували її загибель.

  Наприкінці квітня 1881 Олександр III став на бік ворогів якихб то не було змін в системі державного управління. (М. Н. Катков і
  К.П. Побєдоносцев). Послідувало зсув покровительствовавшие "дружина"міністра внутрішніх справ графа Н.П. Ігнатьєва, була ліквідована
  "Дружина".

  У 1886 році, слідуючи слов'янофільських традиціям, Вітте заявив себе (ужурнальної статті) ярим противником розвитку капіталізму в Росії іперетворення російського селянина у приватного робітника, раба капіталу імашини.

  У 1887 році Вітте, служив керуючим Південно-Західними залізницямидорогами, а в 1889 році він отримав посаду директора департаментузалізниць у міністерстві фінансів (втративши при цьому в доходах).
  Вітте з властивою йому енергією почав завойовувати Петербург, на початку
  1892 він уже міністр шляхів сполучення.

  Подальше просування службовими сходами йому ускладнив новий шлюбпісля смерті першої дружини. Його друга дружина Матильда Іванівна Вітте (Нурок,по першому шлюбу Лісапевіч) була розлученою і єврейкою. Незважаючи на всістарання Вітте, її не прийняли при дворі. Втім, шлюб відбувся за згодою
  Олександра III.

  У серпні 1892 році у зв'язку з хворобою Вишнеградський, Вітте ставйого наступником на посаді міністра фінансів. Зайнявши крісло на посаді одного знайвпливовіших міністрів, Вітте показав себе реальним політиком.
  Вчорашній слов'янофіл, переконаний прихильник самобутнього розвитку Росії вкороткий термін перетворився на індустріалізатора європейського зразка,що заявив про свою готовність протягом двох п'ятиріччя вивести Росію врозряд передових промислових держав.

  На початку 90-х років Вітте ще не змінив громадським ідеалам, вважавросійське селянство консервативною силою і "головною опорою порядку". Бачачив громаді оплот проти соціалізму, він співчутливо ставився дозаконодавчим заходам кінця 1880-х - початку 1890-х років, спрямованих наїї зміцнення.

  Промисловість, будівництво та залізниці в 90-х роках активнорозвивалися. Цьому певною мірою сприяло і зубожіння селян іземлевласників після неврожаю 1891 р. і що послідував за ним голоду.
  Саме цей занепад в економіці і привів громадськість до усвідомленнянеобхідності вжити заходів для приборкання реакційних діячів ууряді, штовхали країну на межу економічного і духовногорозпаду. У цій обстановці з'явився на політичній сцені С.Ю. Вітте. Нацього у вищій мірі талановитої людини лягла завдання перетворенняекономічного життя країни.

  У 1894-95 рр.. Вітте добився стабілізації рубля, а в 1897 зробив те,що не вдавалося його попередникам, - ввів золоте грошовий обіг,забезпечивши країні тверду валюту аж до першої світової війни і припливіноземних капіталів. При цьому різко збільшилося оподаткування, особливонепряме. Одним з найефективніших засобів викачування грошей знародного кишені стала запроваджена Вітте державна монополія напродаж спирту, вина і горілчаний виробів.

  На рубежі XX століття економічна платформа Вітте прийняла цілкомвизначений і цілеспрямований характер: протягом приблизно 10 років наздогнатив промисловому відношенні більш розвинені країни Європи, зайняти міцніпозиції на ринках Близького, Середнього та Далекого Сходу. Прискоренепромисловий розвиток забезпечувалося шляхом залучення іноземнихкапіталів, накопичення внутрішніх ресурсів за допомогою казенної винноїмонополії та посилення непрямого оподаткування, митного захисту промисловостівід західних конкурентів і заохочення вивозу. Іноземним капіталам в нійвідводилася особлива роль - наприкінці 90-х років Вітте виступив занеобмежену залучення їх в російську промисловість і залізничнесправа, називаючи ці кошти ліками проти бідності і посилаючись при цьомуна приклад з історії США та Німеччини.

  Особливість приводиться Вітте курсу полягала в тому, що він як не одинз царських міністрів фінансів, широко використовував винятковуекономічну силу влади, що існувала в Росії. Знаряддямидержавного втручання служили Державний банк і установиміністра фінансів, які контролювали діяльність комерційних банків.

  В умовах піднесення 1890-х років система Вітте сприяла розвиткупромисловості та залізничного будівництва; до 1900 року Росія вийшлана 1 місце в світі з видобутку нафти. Здавався стабільним політичний режимі розвивалася економіка заворожували дрібного європейського утримувача,охоче купував високопроцентние облігації російських державнихпозик і залізничних товариств.

  У 1890-і роки різко зросла вплив Міністерства фінансів, а сам
  Вітте на якийсь час висунувся на перше місце в бюрократичномуапараті імперії. Вітте не скупився у витратах, рекламуючи в європейськихгазетах і журналах фінансове становище Росії, свій економічний курс івласну персону.

  У російській пресі міністра різко критикували за його відступництвоколишні однодумці. За необмежене використання державноговтручання Вітте піддавався критиці і з боку прихильників реформ
  1860-х років, які вважали, що індустріалізація можлива тільки череззміни в державній системі - створення справжнього ( "об'єднаного")уряду і введення урядової установи. У ліберальнихколах "система" Вітте була сприйнята як "грандіозна економічнадиверсія самодержавства ", що відволікають увагу населення від соціально -економічних і культурно-політичних реформ. Наприкінці 1890-х роківздавалося, що Вітте довів своєю політикою неймовірне: життєздатністьфеодальної за своєю природою влади в умовах індустріалізації, можливістьуспішно розвивати економіку, нічого не змінюючи в системі державногоуправління.

  Однак, честолюбним Вітте задумам не судилося здійснитися.
  Перший удар по них завдав світова економічна криза, різко загальмувалирозвиток промисловості; скоротився приплив іноземних капіталів,порушилося бюджетне рівновагу. Економічна експансія на Далекому і
  Середньому Сході, сама по собі пов'язана з великими витратами, ще йзагострила російсько-англійські суперечності і наблизила війну з Японією. Зпочатком же військових дій ні про яку послідовної економічноїпрограмі не могло вже бути мови.

  Прискорена індустріалізація Росії не могла бути успішною зазбереженні традиційної системи влади та існуючих економічнихвідносин на селі і Вітте скоро почав віддавати собі звіт в.
  "... ставши механіком складної машини, що іменується фінансами Російськоїімперії треба було бути дурнем, щоб не розуміти, що машина без паливане піде. Паливо це - економічний стан Росії, а тому що головначастина населення - це селянство, то потрібно було вникнути в цю область ".
  У 1896 році Вітте відмовився від підтримки общинного землеволодіння. У 1898 р.він зробив першу спробу добитися в комітеті міністрів перегляду аграрного курсу, зірвану, однак, В. К. Плеве, К. П. Побєдоносцевим і П. Н.
  Дурново. До 1899 за участю Вітте були розроблені і прийняті закони проскасування кругової поруки. Але общинне землеволодіння виявилося твердимгорішком. У січні 1902 року Вітте очолив Особлива нарада про потребисільськогосподарської промисловості, тим самим, взяв, здавалося б, до себе в міністерство фінансів спільну розробку селянського питання. Супротивники
  Вітте з поміщицького табору звинувачували його в тому, що своєю політикоюзаохочення промисловості він розорив сільське господарство. Це, взагалі,несправедливо. Головна причина відставання сільського господарства полягалау збереженні кріпосницьких пережитків у селі. Викуп за землю вийняв зкишені селян більше грошей, ніж створення пр?? мисленні. Зробив своєсправа аграрну кризу. А ось до всього цього додалася вже й політика
  Вітте.

  Розвиток промисловості у всіх країнах йшло за рахунок коштів,накопичених спочатку в сільському господарстві. Там, де цей процес йшовприродним і неспішним темпом, він не був болючим. Необхідністьшвидкого стрибка виявилася чутливою. Росія була наздоганяючої країною ірозплачувалася за це.

  Незавершеність реформи 1861 року, світовий аграрну кризу і
  «Віттевская» індустріалізація, разом узяті, дійсно призвелисільське господарство на рубежі XIX - XX століть до глибокої кризи. До кінця
  XIX століття і Вітте, і його противники заговорили про "перенапруженні платіжнихсил сільського населення ". Ці слова відображали щиру та глибоку тривогу представників влади. На платоспроможності селян трималися і розвитокпромисловості, і державний бюджет. Супротивники Вітте посилили нападкина політику індустріалізації.

  У червні 1902 року Плеве на противагу «Особливому наради» створив присвоєму міністерстві (внутрішніх справ) ще один центр розробки аграрноїполітики, яка стала тереном суперництва двох міністрів.

  У маніфесті 26 лютого 1903, який визначив програму царизму,якою її бачили Микола II і Плеве, знову, хоча і з деякими застереженнями,проголошувалася "недоторканність общинного ладу селянськогоземлеволодіння ". Об'єднаними зусиллями противники Вітте за очевидноїспівчутті імператора почали відтісняти міністра фінансів і від важелівуправління далекосхідної політикою, що були до того в його майжевинятковому володінні. Які б не були в сукупності причиниВітте звільнення з посади міністра, відставка в серпні 1903завдала йому удару: пост голови комітету міністрів, який він отримав,був незмірно менш впливовий. Сам Вітте тому порівнював своєперебування на цій посаді з тюремним ув'язненням.

  На думку А.Ф. Керенського, усунення Вітте і заміна його в 1903 роціоскаженілим реакціонером Плеве, відразу ж приступити до руйнування основполітичному житті імперії, ознаменували початок того періоду в російськійісторії, який можна розглядати як пролог до революції 1905 року.
  Наслідки діяльності Плеве були настільки жалюгідні, що в революційнийрух поступово втягувалися не тільки найбільш прогресивніпредставники земства та інтелігенції, а й робітники, а потім і селяни.

  Самодержавство, що стало на той час не більше ніж пережиткомросійської історії, було приречене. Проте, Микола II, замість того, щобпродовжити реформи свого діда і дарувати конституцію, за допомогою такихлюдей, як Плеве, вперто тягнув країну назад, до самим похмурим часибюрократичного абсолютизму.

  Нова ситуація створилася після 15 липня 1904 року, коли було вбитоміністр внутрішніх справ Плеве. Вона породила ентузіазм і небувалезбудження. На посаду міністра внутрішніх справ був призначений генерал -губернатор Вільно, князь П.Д. Святополк-Мирський, про який з повагоювідгукувалися всі, хто знав його. Культурний освічена людина він мавпоглядами, куди більш сучасними, ніж погляди його попередника.
  Вступ на міністерський пост він ознаменував заявою, в якій вінобіцяв проводити політику, прислухаються до голосу громадськості, здумкою якої він, за його словами, завжди вважався; прагнув розрядитизгущуються політичну атмосферу. До Вітте повернулося діяльну стан;він висловився за створення "об'єднаного" уряду з ним самим вяк прем'єра і навіть засів за вивчення державного права, щобосягнути основи конституційного ладу.

  Протягом осені 1904 року, що отримала в політичній історії
  Росії парадоксальне назву "політична весна" і "весна Святополк-
  Мирського ", Вітте прийняв у всіх діях живе і марудна участь,демонстративно підтримуючи Святополк-Мірського.

  12 грудня 1904 був опублікований імператорський указ,передбачав здійснення цілої низки реформ. Його положення стосувалися:релігійної терпимості; свободи слова та реформи законів про друк;перегляду трудового законодавства. Вітте спробував обернути його собі накористь, домігшись того, щоб розробка намічених у ньому заходів буладоручена комітету міністрів.

  Вітте опублікував свою антіобщінную платформу (грудень 1904 "Запискапо селянському справі "). Зростання ефективності сільськогосподарськоговиробництва за низьких цін на його продукцію був важливою складовою частиною
  «Віттевской» програми індустріалізації. Він бачив у цьому засіб і длявивільнення в селі робочих рук, які використовувалися б впромисловості, для здешевлення праці промислового пролетаріату. Тут-тоголовним гальмом і виявлялася громада, прихильником якої він був умолодості. Вітте став бачити в громаді причину селянського збідніння іпредмет крайнього поклоніння як крайніх консерваторів, інтригувати протинього у царя, так і соціалістів, навчання яких були ворожі всьому тому,що він відстоював. Він вимагав зробити з селянина "персону" шляхомрівняння селян у правах з іншими станами. Мова йшла при цьому провсі права, в тому числі і майнових, іншими словами - про вихід згромади з виділом землі. У громаді Вітте бачив не тільки перешкода дорозвитку сільськогосподарського виробництва, а й одну з формреволюційної загрози, оскільки вона виховувала зневагу до прававласності. Він стверджував у мемуарах, що бачив суть селянськогопитання саме в заміні общинної власності на земельно-індивідуальної,а не в нестачі землі, а отже і не в тому, щоб провестипримусове відчуження поміщицьких володінь.

  Проте, все це, принаймні по відношенню до часу перебування
  Вітте у міністерстві фінансів, було до певної міри запізнілимдотепністю. Крім скасування в 1903 році кругової поруки за внесення прямихподатків, Вітте мало що зробив на міністерській посаді проти громади. Але в
  Нараді про потреби сільськогосподарської промисловості підголовуванням Вітте громаді було завдано сильного удару, втім, чистотеоретичний. Вітте вважав, що якби Нараді дали закінчити роботу,то багато чого, що потім сталося, було б усунуто. Селянство, ймовірно,не було б так взбаламучено революцією, як воно було.

  Тим часом наближався січня 1905, і вже йшла російсько-японська війна.
  Поразки в Маньчжурії знову продемонстрували слабкість влади. Лібераливизнали, що за програну війну царизм змушений буде, як і в 1861 році,заплатити реформами. Щоб досягти цих реформ, і в першу чергуконституції, вони не тільки посилили пропаганду в земських і інтелігентськихколах, а й зважилися на спробу скоординувати дії зреволюціонерами.

  Події "Кривавого неділі" виробили корінний переворот вмисленні робочих мас, на які до цього часу дуже слабкодіяла спрямована на них пропаганда. Генерал Трепов і ті, хтодозволив йому зробити цей божевільний акт, розірвали ті духовні узи,які пов'язували царя і простих робітників.

  17 січня 1905 Микола II, що зверталися за порадою до Вітте ііншим міністрам, наказав йому скласти з них нараду щодо "заходам,необхідним для заспокоєння країни ", і про можливі реформи, понадпередбачених указом від 12 грудня 1904 року.

  18 лютого 1905 - досить знаменний день. Були одночасноопубліковані три надзвичайно важливі документи:

  Маніфест Миколи II, звернений із закликом до всіх "істинно російськоюлюдям "об'єднатися навколо трону і дати відсіч тим, хто хоче підірватидревні основи самодержавства;

  Рескрипт новому міністру внутрішніх справ А. Г. Булигін розробити
  "дорадчий" статус Думи (Святополк-Мирський відразу після "Кривавогонеділі "пішов у відставку);

  Указ сенату, що пропонує приймати до розгляду прохання,вручені або направлені до нього з різних верств населення.

  Маніфест вдихнув життя у вкрай правий рух, який довгий часледь животіло і що через 8 місяців оформився у вигляді
  "Союза русского народа".

  21 березня Рада міністрів, зібравшись під проводом Сольського,не без строгості засудив указ від 18 лютого 1905. Царя як би звинуватили влібералізм. Активну участь Вітте в тому засіданні не залишилося безнаслідків - цар закрив очолюване Вітте сільськогосподарськенараду і нарада міністрів (з "об'єднаного" уряду).

  Вітте знову опинився не при справах, але пробув у тіні недовго. У цей часнаближалася розв'язка російсько-японської війни. Після Цусіми пошуки шляхуприпинення війни з Японією знову вивели підлозі опального сановника напередній план (травень 1905). 24 травня 1905 на нараді при Радіміністрів Вітте заявив, що "дипломатична партія програна", іневідомо, який мирний договір вдасться укладе міністру закордонних справ.
  А через місяць (хоча це рішення далося нелегко царя) вести переговори просвіті було доручено Вітте.

  Незвичайна обдарованість, державна досвідченість, широта поглядів івміння орієнтуватися в чужих російському бюрократу американськихполітичні права допомогли Вітте в переговорах про мир з Японією.
  Угода з Японією, якого Вітте добився для Росії не носилопринизливого характеру і не передбачала жодних великих поступок. 15Вересень 1905 Вітте повернувся до Петербурга. Він отримав за Портсмутськийдоговір графський титул.

  Саме восени 1905 року (у жовтні) вперше обговорювалася на нараді
  Вітте з "громадськими діячами" кандидатура Столипіна на пост міністравнутрішніх справ. З цього періоду вони перебували на політичній ареніодночасно.

  4. ВИСНОВОК

  Вже не було Столипіна, а його попередник С.Ю. Вітте щедіяв. Відставка з посади голови Ради міністрів стала для Віттекінцем політичної кар'єри. Однак, сидіти, склавши руки, він не збирався іне втрачав надії повернутися до влади. Залишалися ще такі коштиполітичної боротьби, як трибуна Державної ради і печатку.

  З притаманною йому енергією Вітте використовував їх для того, щоб зняти зсебе відповідальність за походження російсько-японської війни і революції івзагалі представити свою державну діяльність у вигідному світлі.

  Вітте не втрачав надії на повернення до державної діяльностідо останнього дня свого життя. На початку першої світової війни, передбачаючи,що вона закінчиться крахом для самодержавства, Вітте заявив про готовність взятина себе миротворчу місію і спробував вступити в переговори з німцями.
  Але він уже був смертельно хворий і помер 28 лютого 1915. Незважаючина війну, ім'я колишнього прем'єра протягом декількох днів не сходило зісторінок газет.

  Царська подружжя зустріла звістки про смерть Вітте, як подарунок долі.
  Вітте був єдиним з міністрів Миколи II, не просто стараннопрацював в тіні імператорської влади, але вийшли з цієї тіні, непомірновозвисившись в дні свого короткого прем'єрства. Що б він не писав і недрукував про російсько-японській війні і революції, доводячи свою непричетністьдо їх походженням, виставляючи себе рятівником царської влади, для Миколи
  II події ненависної йому революції були перш за все пов'язані з ім'ям
  Вітте. Цар не міг простити йому принижень, пережитих у важкі дні осені
  1905 року, коли Вітте змусив його зробити те, чого він не хотів і щосуперечило міцно склалися в його свідомості уявленням просамодержавної влади. Серед державних діячів останніх роківіснування Російської імперії Вітте виділявся незвичайним прагматизмом,межували з політиканством. Прагматизм Вітте був не тільки віддзеркаленнямвластивостей його особистості, але і явищем часу. Вітте показав себе видатниммайстром латати расползшійся політичний режим, захищаючи його відрадикального оновлення. Він багато чого зробив для того, щоб продовжити вікстарої влади, проте був не в силах пристосувати яка віджила своє системудержавного управління до нових відносин і інститутів і протистоятиприродному ходу речей.
  Список використаної літератури

  1. Ананьин Б.В., Ганелін Р.Ш. Сергій Юлійович Вітте; Питання історії N8, 1990.

  2. А. Ф. Керенський Росія на історичному повороті; Питання історії N6 - N8, 1990.

  3. В. С. Дякін Коли ми проскочили поворот?; Знання - сила

  N2, 1991; Тематична добірка "Росія початку XX століття"

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !